blob: af04912f53a7d479d2b21e8b6285040f8c016067 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Copyright (C) 2016 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="3551052199033657984">"Өгөгдмөл хэвлэгчийн үйлчилгээ"</string>
<string name="printer_busy" msgid="8604311528104955859">"Завгүй"</string>
<string name="printer_out_of_paper" msgid="4882186432807703877">"Цаас дууссан"</string>
<string name="printer_out_of_ink" msgid="7361897651097675464">"Бэх дууссан"</string>
<string name="printer_out_of_toner" msgid="2077516357225364154">"Хэвлэгчийн хор дууссан"</string>
<string name="printer_low_on_ink" msgid="3515015872393897705">"Бэх дуусах дөхсөн"</string>
<string name="printer_low_on_toner" msgid="8807858294038587130">"Хэвлэгчийн хор дуусах дөхсөн"</string>
<string name="printer_door_open" msgid="2446302931916940874">"Хаалга нээлттэй"</string>
<string name="printer_jammed" msgid="5104099859384749499">"Гацсан"</string>
<string name="printer_offline" msgid="9196864753298645066">"Офлайн"</string>
<string name="printer_bad_certificate" msgid="1366180387095466268">"Муу сертификат"</string>
<string name="printer_not_encrypted" msgid="1913051469275483673">"Шифрлээгүй байна"</string>
<string name="printer_check" msgid="6428369671197132828">"Хэвлэгчийг шалгах"</string>
<string name="waiting_to_send" msgid="2022115199902822180">"Илгээхээр хүлээж байна"</string>
<string name="unreadable_input" msgid="2199948329556527912">"Документыг унших боломжгүй байна"</string>
<string name="media_size_l" msgid="164416542021598181">"Том"</string>
<string name="media_size_5x7in" msgid="1275128379533195285">"5x7 инч"</string>
<string name="media_size_89x119mm" msgid="6828167243395807385">"89x119 мм"</string>
<string name="media_size_54x86mm" msgid="1301991206183343895">"54x86 мм"</string>
<string name="media_size_8x10in" msgid="1872576638522812402">"8x10 инч"</string>
<string name="media_size_4x6in" msgid="3093276425529958253">"4x6 инч"</string>
<string name="printer_description" msgid="8580767673213837142">"%1$s – %2$s"</string>
<string name="title_activity_add_printer" msgid="9119216095769228566">"Хэвлэгч нэмэх"</string>
<string name="add_printer_by_ip" msgid="562864787592910327">"Хэвлэгчийг IP хаягаар нэмэх"</string>
<string name="hostname_or_ip" msgid="3460546103553992915">"Хостын нэр эсвэл IP хаяг"</string>
<string name="ip_hint" msgid="7939777481941979799">"192.168.0.4"</string>
<string name="add" msgid="1950342261671100906">"Нэмэх"</string>
<string name="add_named" msgid="9074106244018070583">"<xliff:g id="PRINTER">%1$s</xliff:g>-г нэмэх"</string>
<string name="no_printer_found" msgid="4777867380924351173">"Энэ хаягаар хэвлэгч олсонгүй"</string>
<string name="printer_not_supported" msgid="281955849350938408">"Хэвлэгчийг дэмжээгүй"</string>
<string name="wifi_direct" msgid="4629404342852294985">"Wi-Fi Шууд"</string>
<string name="find_wifi_direct" msgid="5270504288829123954">"Wi-Fi Шууд хэвлэгчийг хайх"</string>
<string name="wifi_direct_printing" msgid="8423811041563144048">"Wi-Fi Шууд хэвлэл"</string>
<string name="wifi_direct_printers" msgid="541168032444693191">"Wi-Fi Шууд хэвлэгч"</string>
<string name="searching" msgid="2114018057619514587">"Хайж байна..."</string>
<string name="connect_hint_text" msgid="587112503851044234">"Та энэ холболтыг хэвлэгчийнхээ урд самбарт зөвшөөрөх шаардлагатай"</string>
<string name="connecting_to" msgid="2665161014972086194">"<xliff:g id="PRINTER">%1$s</xliff:g>-д холбогдож байна"</string>
<string name="failed_printer_connection" msgid="4196305972749960362">"Хэвлэгчид холбогдож чадсангүй"</string>
<string name="failed_connection" msgid="8068661997318286575">"<xliff:g id="PRINTER">%1$s</xliff:g>-д холбогдож чадсангүй"</string>
<string name="saved_printers" msgid="4567534965213125526">"Хадгалсан хэвлэгч"</string>
<string name="forget" msgid="892068061425802502">"Мартах"</string>
<string name="connects_via_wifi_direct" msgid="652300632780158437">"Wi-Fi Шуудаар холбогддог"</string>
<string name="connects_via_network" msgid="5990041581556733898">"Одоогийн сүлжээгээр <xliff:g id="IP_ADDRESS">%1$s</xliff:g>-д холбогддог"</string>
<string name="recommendation_summary" msgid="2979700524954307566">"Стандарт хэвлэлтийн үйлчилгээ энгийн сонголттой байдаг. Энэ хэвлэгчийн бусад сонголт хэвлэлийн өөр үйлчилгээнээс боломжтой байж болзошгүй."</string>
<string name="recommendations_heading" msgid="5086762263560605249">"Санал болгосон үйлчилгээ"</string>
<string name="recommendation_install_summary" msgid="374785283809791669">"Суулгахын тулд сонгох"</string>
<string name="recommendation_enable_summary" msgid="3500907868251326224">"Идэвхжүүлэхийн тулд сонгох"</string>
<string name="recommendation_manage" msgid="4683640588502866284">"Үйлчилгээг удирдах"</string>
<string name="security" msgid="2279008326210305401">"Аюулгүй байдал"</string>
<string name="certificate_update_request" msgid="1314796413107139475">"Энэ хэвлэгч аюулгүй байдлын шинэ сертификат олгосон эсвэл үүнийг өөр төхөөрөмж хуурамчаар дуурайж байна. Шинэ сертификатыг зөвшөөрөх үү?"</string>
<string name="not_encrypted_request" msgid="4871472176807381642">"Энэ хэвлэгч шифрлэсэн ажлыг цаашид зөвшөөрөхөө больсон байна. Үргэлжлүүлэн хэвлэх үү?"</string>
<string name="accept" msgid="4426153292469698134">"Зөвшөөрөх"</string>
<string name="reject" msgid="24751635160440693">"Татгалзах"</string>
<string name="connections" msgid="8895413761760117180">"Холболтууд"</string>
<string name="wifi_direct_permission_rationale" msgid="3599186620970379218">"Стандарт хэвлэлтийн үйлчилгээнд ойролцоох төхөөрөмжүүдийг олоход байршлын зөвшөөрөл шаардлагатай."</string>
<string name="fix" msgid="7784394272611365393">"Зөвшөөрлийг хянах"</string>
<string name="print" msgid="7851318072404916362">"Хэвлэх"</string>
</resources>