blob: 6225e787e3297b9cf8b8343b3ac2c821f1507c56 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="5264040740662487684">"डाउनलोड प्रबन्धक"</string>
<string name="storage_description" msgid="169690279447532621">"डाउनलोडहरू"</string>
<string name="permlab_downloadManager" msgid="4241473724446132797">"डाउनलोड प्रबन्धक पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_downloadManager" msgid="5562734314998369030">"फाइल डाउनलोड गर्नाका लागि अनुप्रयोगलाई डाउनलोड प्रबन्धकको पहुँचको अनुमति दिन्छ। हानिकारक अनुप्रयोगहरूले यसलाई डाउनलोडहरू अवरूद्ध गर्न र निजी जानकारी पहुँच गर्न यसको प्रयोग गर्न सक्छन्।"</string>
<string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="2225663947531460795">"उन्नत डाउनलोड प्रबन्धक प्रकार्यहरू"</string>
<string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="3902478062563030716">"अनुप्रयोगलाई डाउनलोड प्रबन्धकको उन्नत प्रकार्यहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। हानिकारक अनुप्रयोगहरूले यसलाई डाउनलोड अवरूद्ध गरी निजी जानकारी पहुँच गर्न प्रयोग गर्न सक्छ।"</string>
<string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="2674407390116052956">"डाउनलोड सूचनाहरू पठाउनुहोस्।"</string>
<string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="3384693829639860032">"अनुप्रयोगलाई समाप्त भएका डाउनलोडहरूका सूचनाहरू पठाउन अनुमति दिन्छ। हानिकारक अनुप्रयोगहरूले फाइल डाउनलोड गर्ने अन्य अनुप्रयोगलाई झुक्याउनका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।"</string>
<string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="4538031250425141333">"डाउनलोड केसमा ठाउँ ओगट्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3071381088686444674">"अनुप्रयोगलाई फाइलहरूलाई डाउनलोड केसमा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, जुन डाउनलोड प्रबन्धकलाई थप ठाउँ चाहिएको खण्डमा स्वचालित रूपमा हटाउन सकिदैन।"</string>
<string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="4877101864770265405">"बिना सूचना फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="7699189763226483523">"अनुप्रयोगलाई डाउनलोड प्रबन्धकका माध्ययमद्वारा प्रयोगकर्तामा सूचना नदेखाई फाइलहरू डाउनलोड गर्ने अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="8227356876527248611">"सम्पूर्ण प्रणाली डाउनलोडहरू पहुँच गर्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="7541731738152145079">"अनुप्रयोगलाई कुनै पनि अनुप्रयोगले प्रणालीमा पहल गरेको सम्पूर्ण डाउनलोडहरू हेर्ने र परिमार्जन गर्ने अनुमति दिन्छ।"</string>
<string name="download_unknown_title" msgid="1017800350818840396">"&lt;शीर्षकविहिन&gt;"</string>
<string name="notification_download_complete" msgid="466652037490092787">"डाउनलोड पुरा भयो।"</string>
<string name="notification_download_failed" msgid="3932167763860605874">"डाउनलोड असफल"</string>
<string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="4743443900432303646">"डाउनलोड आकारलाई Wi-Fi चाहिन्छ।"</string>
<string name="notification_paused_in_background" msgid="6393408819031041778">"पृष्ठभूमिमा रोकिएको छ।"</string>
<string name="wifi_required_title" msgid="7266700488421122218">"अपरेटर सञ्जालका लागि डाउनलोड ज्यादै ठूलो"</string>
<string name="wifi_required_body" msgid="4005023496578941958">"तपाईंले Wi-Fi प्रयोग गर्नु पर्छ यस <xliff:g id="SIZE">%1$s </xliff:g> डाउनलोड समाप्त गर्न। \n\nछुनुहोस् <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%2$s </xliff:g> यस डाउनलोडलाई सुरु गर्न अर्को पटक तपाईं Wi-Fi सञ्जालामा जडित भए पछि।"</string>
<string name="wifi_recommended_title" msgid="6488158053932133804">"पछि डाउनलोडका लागि लाममा राख्ने हो?"</string>
<string name="wifi_recommended_body" msgid="8710820743211704403">"यस <xliff:g id="SIZE">%1$s </xliff:g> डाउनलोडलाई सुरु गर्दा तपाईंको ब्याट्रिको काल छोट्टिन सक्छ र/वा तपाईंको मोबाइल डेटा जडानको अधिकतम प्रयोग भई तपाईंको डेटा योजना अनुसार मोबाइल अपरेटरले थप शुल्क लिन सक्छ। \n\n छुनुहोस् <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%2$s</xliff:g>तल यस डाउनलोडलाई सुरु गर्न अर्को पटक तपाईं Wi-Fi सन्जालमा जडित हुने बेला।"</string>
<string name="button_queue_for_wifi" msgid="6650185573566994738">"लाम"</string>
<string name="button_cancel_download" msgid="4135046775536601831">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="button_start_now" msgid="3817100969365441730">"अहिले सुरु गर्नुहोस्"</string>
<plurals name="notif_summary_active" formatted="false" msgid="8652501374845637331">
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> फाइलहरू डाउनलोड हुँदैछन्</item>
<item quantity="one">१ फाइल डाउनलोड हुँदैछ</item>
</plurals>
<plurals name="notif_summary_waiting" formatted="false" msgid="1782251721955177526">
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> फाइलहरू डाउनलोड हुन पालो कुर्दै</item>
<item quantity="one">१ फाइल डाउनलोड हुन पालो कुर्दै</item>
</plurals>
<string name="download_remaining" msgid="2313089371178695625">"<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g> बाँकी छ"</string>
<string name="download_no_application_title" msgid="5780812573953335721">"फाइल खोल्न सक्दैन"</string>
<string name="root_downloads" msgid="8380500940211778491">"डाउनलोडहरू"</string>
<string name="download_queued" msgid="3383844741769045371">"लाममा राखियो"</string>
<string name="download_running" msgid="774654178925442490">"प्रगतिमा"</string>
<string name="download_error" msgid="1857737890005386798">"असफल"</string>
<string name="download_running_percent" msgid="3492753569359254730">"प्रगति हुँदै, <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>"</string>
</resources>