blob: abfa1c554abc47d58a92afe129b98a64a7d733ac [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="sharedUserLabel" msgid="8024311725474286801">"Android Core Apps"</string>
<string name="app_label" msgid="3389954322874982620">"Úložisko kontaktov"</string>
<string name="provider_label" msgid="6012150850819899907">"Kontakty"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_ticker" msgid="7638747231223520477">"Inovácia kontaktov vyžaduje viac pamäte."</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_title" msgid="8888171924684998531">"Prebieha inovácia úložiska pre kontakty"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_text" msgid="2581831842693151968">"Klepnutím dokončite inováciu."</string>
<string name="default_directory" msgid="93961630309570294">"Kontakty"</string>
<string name="local_invisible_directory" msgid="705244318477396120">"Iné"</string>
<string name="voicemail_from_column" msgid="435732568832121444">"Hlasová správa od "</string>
<string name="debug_dump_title" msgid="4916885724165570279">"Kopírovanie databázy kontaktov"</string>
<string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Práve sa chystáte 1) vytvoriť v internom ukladacom priestore kópiu svojej databázy, ktorá obsahuje všetky informácie týkajúce sa kontaktov a všetky hovory, a 2) poslať túto databázu e-mailom. Nezabudnite odstrániť kópiu hneď po úspešnom skopírovaní do zariadenia alebo doručení e-mailu."</string>
<string name="debug_dump_delete_button" msgid="7832879421132026435">"Odstrániť"</string>
<string name="debug_dump_start_button" msgid="2837506913757600001">"Spustiť"</string>
<string name="debug_dump_email_sender_picker" msgid="3534420908672176460">"Vyberte program na odoslanie súboru"</string>
<string name="debug_dump_email_subject" msgid="108188398416385976">"Databáza kontaktov v prílohe"</string>
<string name="debug_dump_email_body" msgid="4577749800871444318">"V prílohe je databáza s informáciami o všetkých mojich kontaktoch. Zaobchádzajte s ňou opatrne."</string>
</resources>