blob: 1cf97fd2caab288be243f9e2ac543bf208ec0102 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="sharedUserLabel" msgid="8024311725474286801">"Kjerneapper for Android"</string>
<string name="app_label" msgid="3389954322874982620">"Kontaktlager"</string>
<string name="provider_label" msgid="6012150850819899907">"Kontakter"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_ticker" msgid="7638747231223520477">"Du har ikke nok minne til å oppgradere kontaktene."</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_title" msgid="8888171924684998531">"Oppgraderer lagring for kontakter"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_text" msgid="8438179450336437626">"Trykk for å fullføre oppgraderingen."</string>
<string name="default_directory" msgid="93961630309570294">"Kontakter"</string>
<string name="local_invisible_directory" msgid="705244318477396120">"Annet"</string>
<string name="voicemail_from_column" msgid="435732568832121444">"Talemelding fra "</string>
<string name="debug_dump_title" msgid="4916885724165570279">"Kopiér kontaktdatabasen"</string>
<string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Du er i ferd med å 1) lage en kopi av databasen som omfatter all kontaktrelatert informasjon og alle anropslogger til den interne lagringsplassen, og 2) sende kopien med e-post. Husk å slette kopien så snart du har kopiert den fra enheten eller når e-posten er mottatt."</string>
<string name="debug_dump_delete_button" msgid="7832879421132026435">"Slett nå"</string>
<string name="debug_dump_start_button" msgid="2837506913757600001">"Start"</string>
<string name="debug_dump_email_sender_picker" msgid="3534420908672176460">"Velg et program for å sende filen"</string>
<string name="debug_dump_email_subject" msgid="108188398416385976">"Kontaktdatabasen er vedlagt"</string>
<string name="debug_dump_email_body" msgid="4577749800871444318">"Vedlagt er kontaktdatabasen min med informasjon om alle kontaktene mine. Håndteres med varsomhet."</string>
</resources>