blob: 845580760965cd245c06cf971fd05783d7866f8f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="8288271429327488421">"OsuLogin"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="550995560341508693">"Đăng ký trực tuyến"</string>
<string name="sign_up_failed" msgid="837216244603867568">"Không đăng ký được"</string>
</resources>