blob: 952acbd12272a0277a72c8946fa0db14f74dc70f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2020 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="wifi_eap_error_message_code_32760" msgid="2026634652595949365">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> : Awukwazi ukuxhuma kukufinyelela kwi-Verizon Wi-Fi kusuka ngaphandle kwendawo yokufakwa ye-Verizon."</string>
<string name="wifi_eap_error_message_code_32761" msgid="360877194229909012">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> : Awubhalisele ukufinyelela kwi-Verizon Wi-Fi. Sicela usishayele ucingo ku-800-922-0204."</string>
<string name="wifi_eap_error_message_code_32762" msgid="7728639390217187188">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> : Kukhona inkinga nge-akhawunti yakho yokufinyelela kwi-Wi-Fi. Sicela usishayele ucingo ku-800-922-0204."</string>
<string name="wifi_eap_error_message_code_32763" msgid="4245525855163845749">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> : Usuxhumeke kakade kukufinyelela kwi-Verizon Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_eap_error_message_code_32764" msgid="7837099889588693332">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> : Kukhona inkinga yokukuxhuma kukufinyelela kwi-Verizon Wi-Fi. Sicela usishayele ucingo ku-800-922-0204."</string>
<string name="wifi_eap_error_message_code_32765" msgid="1430902733213412544">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> : Kukhona inkinga nge-akhawunti yakho yokufinyelela kwi-Wi-Fi. Sicela usishayele ucingo ku-800-922-0204."</string>
<string name="wifi_eap_error_message_code_32766" msgid="3201380662092880364">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> : Ukufinyelela kwi-Verizon Wi-Fi akutholakali kusuka endaweni yakho. Zama futhi ngemuva kwesikhathi noma zama indawo ehlukile."</string>
</resources>