Remove unexpectedly used resources

Change-Id: I291269dbca71805a40d48a0e373b9561ad075f6b
diff --git a/java/res/values-az/strings-appname.xml b/java/res/values-az/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index 2fcb76c..0000000
--- a/java/res/values-az/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"Android Klaviatura (AOYP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"Android Orfoqrafik Yoxlanış (AOYP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"Android Klaviatura Parametrləri (AOYP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Android Orfoqrafik Yoxlanış Parametrləri (AOYP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-az/strings.xml b/java/res/values-az/strings.xml
deleted file mode 100644
index 7fb13f7..0000000
--- a/java/res/values-az/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"Daxiletmə seçənəkləri"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"Araşdırma Giriş Əmrləri"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"Kontakt adlarına baxın"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"Orfoqrafik yoxlanış kontakt siyahınızdakı qeydlərdən istifadə edir"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"Vibrasiyalı klikləmə"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"Klikləmə səsi"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"Klikləmədə popup"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"Ümumi"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"Mətn korreksiyası"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"Jestlərlə yazma"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"Digər seçənəklər"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"İnkişaf etmiş parametrlər"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"Mütəxəssislər üçün Seçənəklər"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"Digər daxiletmə metodlarına keçin"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"Dil keçid düyməsi başqa daxiletmə metodlarını da əhatə edir"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"Dil keçidi düyməsi"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"Çoxsaylı daxiletmə dilləri aktivləşdikdə göstər"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"Slayd indikatorunu göstər"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"Sürüşdürmə və ya Simvol düymələrinə keçərkən vizual işarəni göstər"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"Klaviş popup kənarlaşdırılmasında gecikmə"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"Gecikmə yoxdur"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"Varsayılan"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g> ms"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"Sistem defoltu"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"Kontakt adları təklif edin"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"Təklif və korreksiya üçün Kontaktlardakı adlardan istifadə edin"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"İkili boşluq periodu"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"Boşluqdakı ikiqat tıklama bolşuqdan sonrakı periodu əlavə edir"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"Avtomatik böyük hərf"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"Hər cümlənin ilk sözünü böyük hərflə yaz"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"Şəxsi lüğət"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"Əlavə lüğətlər"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"Əsas lüğət"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"Korreksiya təkliflərini göstər"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"Yazarkən təklif edilən sözləri ekranda göstər"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"Həmişə göstər"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"Portret rejimində göstər"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"Həmişə gizlət"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"Təhqiredici sözləri əngəlləyin"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"Potensial təhqiredici sözlər təklif etməyin"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"Avtomatik-korreksiya"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"Boşluq və punktuasiya avtomatik yanlış sözləri düzəldir"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"Deaktiv"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"Orta"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"Aktiv"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"Çox aktiv"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"Növbəti söz təklifləri"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"Təkliflər edilməsində əvvəlki sözdən istifadə et"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"Jestlərlə yazmağı aktiv et"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"Hərflər üzərində sürüşdürərək söz daxil edin"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"Jest izini göstər"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"Dinamik işlətmə önizləməsi"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"Jest zamanı təklif edilən sözə baxın"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g>: Yadda saxlanıldı"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"Get"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"Növbəti"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"Əvvəlki"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"Hazırdır"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"Göndər"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"Pauza"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"Gözlə"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"Parolu səsli eşitmək üçün qulaqcığı taxın"</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"Cari mətn %s\'dir"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"Mətn daxil edilməyib"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"%d açar kodu"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Sürüşdürmə"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Sürüşdürmə aktivdir (deaktiv etmək üçün klikləyin)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"Böyük hərf kilidi aktivdir (deaktiv etmək üçün klikləyin)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Sil"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"Simvollar"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"Hərflər"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"Nömrələr"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"Parametrlər"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Tab"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"Boşluq"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"Səs daxiletməsi"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"Smaylik"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Qayıt"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"Axtar"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"Nöqtə"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"Dil keçidi"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"Növbəti"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"Əvvəlki"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Sürüşdürmə aktivdir"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Böyük hərf kilidi aktivdir"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Sürüşdürmə deaktivdir"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"Simvol rejimi"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"Hərf rejimi"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"Telefon rejimi"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"Telefon simvol rejimi"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"Klaviatura gizlədilib"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"<xliff:g id="MODE">%s</xliff:g> klaviaturası göstərilir"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"tarix"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"gün və tarix"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"e-poçt"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"mesajlaşma"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"nömrə"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"telefon"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"mətn"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"vaxt"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"Səs daxiletmə klavişi"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"Əsas klaviaturada"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"Simvol klaviaturasında"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"Qapalı"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"Əsas klaviaturada mikrofon"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"Simvol klaviaturasında mikrofon"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"Səs daxiletməsi deaktiv edildi"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"Daxiletmə üsullarını quraşdırın"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"Daxiletmə dilləri"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"Cavab rəyi göndərin"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"Daxiletmə dilləri"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"Yadda saxlamaq üçün yenidən toxunun"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"Lüğət mövcuddur"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"İstifadəçi əks əlaqəsini aktiv et"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"İstifadə statistikası və xəta haqqında hesabatları avtomatik göndərməklə daxiletmə metodu redaktəsini təkmilləşdirməyə kömək edin."</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"Klaviatura teması"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"İngilis (BK)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"İngilis (ABŞ)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"İspan (ABŞ)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"İngilis (BK) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"İngilis (ABŞ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"İspan (ABŞ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"Dil yoxdur (Əlifba)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"Əlifba (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"Əlifba (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"Əlifba (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"Əlifba (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"Əlifba (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"Əlifba (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"Xüsusi daxiletmə üslubları"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"Üslub əlavə edin"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"Əlavə edin"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"Ləğv et"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"Yadda saxla"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"Dil"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"Tərtibat"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"Xüsusi daxiletmə üslubunuz istifadəyə başlamazdan əvvəl aktivləşdirilməlidir. Aktiv etmək istəyirsiniz?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"Aktiv et"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"İndi yox"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"Eyni daxiletmə üslubu artıq mövcuddur: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"Rahat işləmə rejimi"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"Klavişi uzun müddət basmada gecikmə"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"Vibrasiyalı klikləmə müddəti"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"Səsli klikləmə səsi"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"Xarici lüğət faylını oxuyun"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"Endirmə Qovluğunda heç bir lüğət faylı yoxdur"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"Yükləmək üçün lüğət faylı seçin"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"Bu faylı həqiqətən <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g> adlı yerə quraşdıraq?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"Xəta var idi"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"Varsayılan"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> təbiqinə xoş gəlmisiniz"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"Jest Yazısı ilə"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"Başlayın"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"Növbəti addım"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> quraşdırılır"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> tətbiqini aktivləşdir"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"Lütfən, \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" tətbiqini Dil və daxiletmə parametrlərinizdə yoxlayın. Bununla tətbiqin cihazınızda işləməsinə icazə veriləcək."</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> artıq sizin Dil və daxiletmə parametrlərinizdə aktivləşdirildi, beləliklə da bu mərhələ tamamlandı. İndi isə növbəti mərhələyə eçin!"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"Parametrlərdə aktivləşdir"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> tətbiqinə keçin"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"Sonra, \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" tətbiqini aktiv mətn-daxiletmə metodu olaraq seçin."</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"Daxil metodlarına keç"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"Təbrik edirik, tam hazırsınız!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"İndi siz <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> ilə bütün sevimli tətbiqlərinizdə yaza bilərsiniz."</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"Əlavə dillər quraşdır"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"Sona çatdı"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"Tətbiq ikonasını göstər"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"Başlatma panelində tətbiq ikonasını göstər"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"Lüğət Provayderi"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"Lüğət Provayderi"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"Lüğət Xidməti"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"Lüğət güncəlləmə məlumatı"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"Əlavə lüğətlər"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"Lüğət mövcuddur"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"Lüğət seçənəkləri"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"İstifadəçi lüğətləri"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"İstifadəçi lüğəti"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"Lüğət mövcuddur"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"Hazırda endirilir"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"Quraşdırılıb"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"Quraşdırılıb, deaktiv edilib"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"Lüğət xidməti ilə bağlantı problemi"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"Lüğət mövcud deyil"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"Təzələ"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"Son yeniləmə"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"Güncəlləmələr yoxlanılır"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"Yüklənir..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"Əsas lüğət"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"ləğv et"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"Quraşdırın"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"Ləğv et"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"Silin"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"Mobil cihazınızda seçilmiş dil üzrə lüğət mövcuddur.&lt;br/&gt; Yazı təcrübənizi təkmilləşdirmək üçün <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> lüğətini &lt;b&gt;endirməyi&lt;/b&gt; tövsiyə edirik.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Endirmə 3G ilə bir və ya iki dəqiqə çəkəcək. &lt;b&gt;Limitsiz data planınız&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt; olmadığı halda əlavə xərc tutula bilər, endirməni avtomatik başlatmaq üçün Wi-Fi bağlantı tapmanızı tövsiyə edirik.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Məsləhət: Siz lüğətləri mobil cihazınızın &lt;b&gt;Dil və daxiletmə&lt;/b&gt; <b>Parametrlərindən</b> endirə və ya ləğv edə bilərsiniz."</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"İndi endirin (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g> MB)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Wi-Fi ilə endir"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"<xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> üçün lüğət mövcuddur"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"Nəzərdən keçirmək və endirmək üçün klikləyin"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"Endirilir: <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> üçün təkliflər tezliklə hazır olacaq."</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"<xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g> nömrəli versiya"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"Əlavə edin"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"Lüğətə əlavə edin"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"İfadə"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"Daha çox seçim"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"Daha az seçim"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"OK"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"Söz:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"Qısayol:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"Dil:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"Bir söz yazın"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"Könüllü qısayol"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"Sözü redaktə edin"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"Düzəliş edin"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"Silin"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"İstifadəçi lüğətinizdə heç bir söz yoxdur. Əlavə et (+) düyməsinə toxunmqla bir söz əlavə edin."</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"Bütün dillər üçün"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"Digər dillər​​..."</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"Silin"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-et/bools.xml b/java/res/values-et/bools.xml
deleted file mode 100644
index 840d20c..0000000
--- a/java/res/values-et/bools.xml
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!--
-/*
-**
-** Copyright 2012, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
--->
-<resources>
-  <!-- Whether this input method should be used as the default for a locale. Override it
-     for supported languages. -->
-  <bool name="im_is_default">true</bool>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-et/strings-appname.xml b/java/res/values-et/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index bbc13d2..0000000
--- a/java/res/values-et/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"Androidi klaviatuur (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"Androidi õigekirjakontroll (AOSP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"Androidi klaviatuuri seaded (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Androidi õigekirjakontrolli seaded (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-et/strings.xml b/java/res/values-et/strings.xml
deleted file mode 100644
index 9b9c93a..0000000
--- a/java/res/values-et/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"Sisestusvalikud"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"Uuringulogi käsud"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"Kontakti nimede kontroll."</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"Õigekirjakontroll kasutab teie kontaktisikute loendi sissekandeid"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"Vibreeri klahvivajutusel"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"Heli klahvivajutusel"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"Klahvivajutusel kuva hüpik"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"Üldine"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"Teksti parandamine"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"Joonistusega sisestamine"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"Muud valikud"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"Täpsemad seaded"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"Valikud ekspertidele"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"Vaheta sisestusmeetodit"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"Keelevahetuse võti hõlmab ka muid sisestusmeetodeid"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"Keelevahetuse nupp"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"Kuva, kui lubatud on mitu sisendkeelt"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"Kuva lohistamisnäidik"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"Tõstu- või sümboliklahvidelt lohistades anna visuaalselt märku"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"Hüpiku loobumisviivitus"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"Viivituseta"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"Vaikeseade"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g> ms"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"Süsteemi vaikeväärt."</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"Soovita kontaktkirjeid"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"Kasuta soovitusteks ja parandusteks nimesid kontaktiloendist"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"Punkt tühikuklahviga"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"Tühikuklahvi kaks korda puudutades sisestatakse punkt ja tühik"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"Automaatne suurtähtede kasutamine"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"Iga lause esimese sõna kirjutamine suure algustähega"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"Isiklik sõnastik"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"Pistiksõnaraamatud"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"Peamine sõnaraamat"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"Kuva parandussoovitusi"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"Kuva sisestamise ajal sõnasoovitusi"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"Kuva alati"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"Kuva vertikaalrežiimis"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"Peida alati"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"Blokeeri solvavad sõnad"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"Ära soovita potentsiaals. solvavaid sõnu"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"Automaatparandus"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"Tühik ja kirjavahemärgid parand. autom. kirjavigadega sõnad"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"Väljas"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"Mõõdukas"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"Agressiivne"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"Väga agressiivne"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"Järgmise sõna soovitused"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"Soovituste tegemisel eelmise sõna kasutamine"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"Luba joonistusega sisestamine"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"Sõna sisestamine tähtede lohistamisega"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"Näita liigutuse jälge"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"Dünaamiline ujuv eelvaade"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"Soovitatud sõna vaatamine joonistusega sisestamise ajal"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : salvestatud"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"Mine"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"Edasi"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"Eelm."</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"Valmis"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"Saada"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"Peata"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"Oota"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"Ühendage peakomplekt, et kuulata paroole."</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"Praegune tekst on %s"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"Teksti ei ole sisestatud"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"Klahvi kood: %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Tõstuklahv"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Tõstuklahv sees (puudutage keelamiseks)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"Suurtähelukk on sees (puudutage keelamiseks)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Kustuta"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"Sümbolid"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"Tähed"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"Numbrid"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"Seaded"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Tabulaator"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"Tühik"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"Kõnesisend"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"Naerunägu"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Tagasi"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"Otsing"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"Punkt"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"Keele vahetamine"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"Järgmine"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"Eelmine"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Tõstuklahv on lubatud"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Suurtähelukk on lubatud"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Tõstuklahv on keelatud"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"Sümbolite režiim"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"Tähtede režiim"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"Telefonirežiim"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"Telefoni sümbolite režiim"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"Klaviatuur on peidetud"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"Näitab klaviatuuri režiimil <xliff:g id="MODE">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"kuupäev"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"kuupäev ja kellaaeg"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"e-post"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"sõnumiside"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"number"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"telefon"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"tekst"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"aeg"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"Häälesisendi klahv"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"Peamisel klaviatuuril"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"Sümbol. klaviatuuril"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"Väljas"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"Mikr. peam. klaviat."</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"Mikr. sümb. klaviat."</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"Kõnesisend on keelatud"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"Sisestusmeetodite seadistamine"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"Sisestuskeeled"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"Saatke tagasisidet"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"Sisestuskeeled"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"Salvestamiseks puudutage uuesti"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"Sõnastik saadaval"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"Luba kasutaja tagasiside"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"Aidake seda sisestusmeetodi redigeerijat parandada, saates automaatselt kasutusstatistikat ja krahhiaruandeid."</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"Klaviatuuri teema"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"Inglise (UK)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"Inglise (USA)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"hispaania (USA)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"Inglise (UK) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"Inglise (USA) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"hispaania (USA) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"Keel puudub (tähestik)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"Tähestik (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"Tähestik (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"Tähestik (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"Tähestik (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"Tähestik (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"Tähestik (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"Kohandage sisendlaadid"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"Lisage laad"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"Lisa"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"Eemalda"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"Salvesta"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"Keel"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"Paigutus"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"Kohandatud sisendi laad tuleb enne kasutamist lubada. Lubada?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"Luba"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"Mitte kohe"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"Sama sisendstiil on juba olemas: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"Kasutatavuse uurimisrežiim"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"Pika klahvivajutuse viide"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"Klahvivajutuse vibreerimise kestus"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"Klahvivajutuse helitugevus"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"Välise sõnastikufaili lugemine"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"Kaustas Allalaadimised pole ühtegi sõnastikufaili"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"Installitava sõnastikufaili valimine"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"Kas soovite tõesti installida faili lokaadile <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g>?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"Ilmnes viga"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"Vaikeväärtus"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"Tere tulemast rakendusse <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"joonistusega sisestamisega"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"Alustamine"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"Järgmine toiming"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"Rakenduse <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> seadistamine"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"Lubage <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"Märkige oma keele ja sisestamise seadetes rakendus „<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>”. See lubab rakenduse käitamise teie seadmes."</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> on teie keele- ja sisestusseadetes juba lubatud, seega on see toiming tehtud. Asuge järgmise toimingu juurde."</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"Luba seadetes"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"Minge üle rakendusele <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"Järgmisena valige aktiivseks tekstisisestusmeetodiks rakendus „<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>”."</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"Vaheta sisestusmeetodeid"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"Õnnitleme. Kõik on valmis!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"Nüüd saate rakendusega <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> sisestada kõikides oma lemmikrakendustes."</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"Seadista lisakeeled"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"Lõpetatud"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"Kuva rakenduse ikoon"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"Rakenduse ikooni kuvamine käivitajas"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"Sõnastikupakkuja"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"Sõnastikupakkuja"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"Sõnastikuteenus"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"Sõnastiku värskendamisteave"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"Pistiksõnastikud"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"Sõnastik on saadaval"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"Sõnastike seaded"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"Kasutaja sõnastikud"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"Kasutaja sõnastik"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"Sõnastik on saadaval"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"Praegu allalaadimisel"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"Installitud"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"Installitud, keelatud"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"Probleem sõnastikuga ühendumisel"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"Sõnastikke pole"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"Värskenda"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"Viimati värskendatud"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"Värskenduste otsimine"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"Laadimine ..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"Peamine sõnastik"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"Tühista"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"Installi"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"Tühista"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"Kustuta"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"Mobiilseadmes valitud keelele on saadaval sõnastik.&lt;br/&gt; Teksti mugavamaks sisestamiseks soovitame &lt;b&gt;alla laadida&lt;/b&gt; <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> keele sõnastiku.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; 3G kaudu allalaadimisele võib kuluda minut või paar. Kehtida võivad tasud, kui te ei kasuta &lt;b&gt;piiramatut andmepaketti&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt; Kui te ei tea, millist andmepaketti kasutate, soovitame allalaadimise automaatseks käivitamiseks leida WiFi-ühenduse.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Nõuanne: sõnastikke saate alla laadida ja eemaldada, tehes valiku &lt;b&gt;Keel ja sisestamine&lt;/b&gt; mobiilseadme menüüs &lt;b&gt;Seaded&lt;/b&gt;."</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"Laadi kohe alla (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g> MB)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Laadi alla WiFi kaudu"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"Sõnastik on <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> keele jaoks saadaval"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"Vajutage ülevaatamiseks ja allalaadimiseks"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"Allalaadimine: <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> keele soovitused on varsti saadaval."</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"Versioon <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"Lisa"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"Sõnaraamatusse lisamine"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"Fraas"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"Rohkem valikuid"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"Vähem valikuid"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"OK"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"Sõna:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"Otsetee:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"Keel:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"Sisestage sõna"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"Valikuline otsetee"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"Sõna muutmine"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"Muuda"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"Kustuta"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"Teie kasutaja sõnaraamatus ei ole ühtegi sõna. Sõna saate lisada, puudutades nuppu Lisa (+)."</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"Kõikides keeltes"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"Rohkem keeli ..."</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"Kustuta"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠZŽTUVWÕÄÖÜXY"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-hy/donottranslate.xml b/java/res/values-hy/donottranslate.xml
deleted file mode 100644
index 7b0c566..0000000
--- a/java/res/values-hy/donottranslate.xml
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!--
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
--->
-<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <!-- Same list as in English, but add armenian period and comma: -->
-  <!-- U+055D: "՝" ARMENIAN COMMA -->
-  <!-- U+0589: "։" ARMENIAN FULL STOP -->
-  <!-- Symbols that are normally followed by a space (used to add an auto-space after these) -->
-  <string name="symbols_followed_by_space">.,;:!?)]}&amp;&#x0589;&#x055D;</string>
-  <!-- Symbols that separate words. Adding armenian period and comma. -->
-  <!-- Don't remove the enclosing double quotes, they protect whitespace (not just U+0020) -->
-  <string name="symbols_word_separators">"&#x0009;&#x0020;\n"()[]{}*&amp;&lt;&gt;+=|.,;:!?/_\"&#x0589;&#x055D;</string>
-  <!-- The sentence separator code point, for capitalization -->
-  <!-- U+0589: "։" ARMENIAN FULL STOP  ; 589h = 1417d -->
-  <integer name="sentence_separator">1417</integer>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-hy/strings-appname.xml b/java/res/values-hy/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index dc3c0c6..0000000
--- a/java/res/values-hy/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"Android Ստեղնաշար (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"Android տառասխալների ուղղիչ (AOSP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"Android ստեղնաշարի կարգավորումներ (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Android տառասխալների ուղղիչի կարգավորումներ (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-hy/strings.xml b/java/res/values-hy/strings.xml
deleted file mode 100644
index ec4eb46..0000000
--- a/java/res/values-hy/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"Ներածման ընտրանքներ"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"Հետազոտական գրառումների հրամաններ"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"Փնտրել կոնտակտային անուններ"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"Տառասխալների ուղղիչն օգտագործում է ձեր կոնտակտների ցանկի տվյալները"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"Թրթռալ սեղմման ժամանակ"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"Ձայնը սեղմման ժամանակ"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"Ելնող պատուհան՝ ստեղնի հպման դեպքում"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"Ընդհանուր"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"Տեքստի ուղղում"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"Ժեստերով մուտքագրում"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"Այլ ընտրանքներ"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"Ընդլայնված կարգավորումներ"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"Ընտրանքներ փորձագետների համար"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"Անցնել մուտքագրման այլ եղանակների"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"Լեզվի փոխարկման բանալին ընդգրկում է այլ մուտքագրման եղանակներ ևս"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"Լեզվի փոխարկման ստեղն"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"Ցույց տալ, երբ մուտքագրման մի քանի լեզուներ են միացված"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"Ցուցադրել սահքի ցուցիչը"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"Ցուցադրել տեսողական հուշումը Shift-ի կամ նշանների ստեղներից սահեցման ընթացքում"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"Ելնող պատուհանի հեռացման հետաձգման ստեղն"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"Առանց հետաձգման"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"Նախնականը"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g>մվ"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"Համակարգի լռելյայնները"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"Առաջարկել կոնտակտների անունները"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"Օգտագործել կոնտակտների անունները՝ առաջարկների և ուղղումների համար"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"Կրկնաբացակի վերջակետ"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"Բացակի ստեղնի կրկնակի հպումը բացակից հետո վերջակետ է դնում"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"Ավտոմատ գլխատառացում"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"Գլխատառել յուրաքանչյուր նախադասության առաջին բառը"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"Անհատական բառարան"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"Ավելացնել բառարաններ"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"Հիմնական բառարան"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"Ցուցադրել ուղղումների առաջարկներ"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"Ցուցադրել առաջարկվող բառերը մուտքագրման ընթացքում"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"Միշտ ցուցադրել"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"Ցուցադրել դիմանկարային ռեժիմում"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"Միշտ թաքցնել"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"Արգելափակել վիրավորական բառերը"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"Չառաջարկել հավանական վիրավորական բառերը"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"Ինքնուղղում"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"Տպագրական սխալով բառերում ավտոմատ տեղադրել բացակներն ու կետադրական նշանները"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"Անջատված"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"Համեստ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"Ագրեսիվ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"Շատ ագրեսիվ"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"Հաջորդ բառի առաջարկներ"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"Առաջարկներ կազմելու համար օգտագործել նախորդ բառը"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"Միացնել ժեստերով մուտքագրումը"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"Մուտքագրեք բառ` սահեցնելով տառերը"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"Ցույց տալ ժեստի հետագիծը"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"Դինամիկ սահող նախատեսք"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"Տեսեք առաջարկված բառը՝ ժեստի միջոցով"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g>` պահված է"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"Առաջ"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"Հաջորդը"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"Նխրդ"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"Կատարված է"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"Ուղարկել"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"Դադար"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"Սպասել"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"Միացրեք ականջակալը՝ բարձրաձայն արտասանվող գաղտնաբառը լսելու համար:"</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"Տվյալ տեքստը %s է"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"Տեքստ չի մուտքագրվել"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"Բանալու կոդը՝ %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Shift"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Shift-ը միացված է (հպել անջատելու համար)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"Caps lock-ը միացված է (հպել՝ անջատելու համար)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Ջնջել"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"Նշաններ"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"Տառեր"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"Թվեր"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"Կարգավորումներ"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Tab"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"Բացակ"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"Ձայնային մուտքագրում"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"Ժպիտ"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Վերադարձ"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"Որոնել"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"Կետ"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"Փոխել լեզուն"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"Հաջորդը"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"Նախորդը"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Shift-ը միացված է"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Caps Lock-ը միացված է"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Shift-ն անջատված է"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"Նշանների ռեժիմ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"Տառերի ռեժիմ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"Հեռախոսային ռեժիմ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"Հեռախոսի նշանների ռեժիմ"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"Ստեղնաշարը թաքցված է"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"Ցուցադրված է <xliff:g id="MODE">%s</xliff:g> ստեղնաշարը"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"ամսաթիվ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"ամսաթիվ և ժամ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"էլփոստ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"նամակագրություն"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"թվեր"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"հեռախոսահամար"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"տեքստ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"ժամանակ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"Ձայնային մուտքագրման ստեղն"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"Հիմնական ստեղնաշարի վրա"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"Նշանների ստեղնաշարի վրա"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"Անջատված"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"Բարձրախոս հիմնական ստեղնաշարի վրա"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"Բարձրախոս նշանների ստեղնաշարի վրա"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"Ձայնային մուտքագրումն անջատված է"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"Կարգավորել մուտքագրման մեթոդները"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"Մուտքագրման լեզուներ"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"Արձագանքել"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"Մուտքագրման լեզուներ"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"Պահպանելու համար կրկին հպեք"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"Բառարանն առկա է"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"Միացնել օգտվողի արձագանքը"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"Օգնել բարելավել այս մուտքագրման եղանակի խմբագրիչը՝ ինքնուրույն ուղարկելով Google-ին օգտագործման վիճակագրությունն ու վթարների հաշվետվությունները:"</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"Ստեղնաշարի թեման"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"Անգլերեն (ՄԹ)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"Անգլերեն (ԱՄՆ)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"Իսպաներեն (ԱՄՆ)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"Անգլերեն (ՄԹ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"Անգլերեն (ԱՄՆ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"Իսպաներեն (ԱՄՆ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"Ոչ մի լեզվով (Այբուբեն)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"Այբուբեն (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"Այբուբեն (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"Այբուբեն (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"Այբուբեն (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"Այբուբեն (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"Այբուբեն (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"Մուտքագրման հատուկ ոճեր"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"Ավելացնել ոճ"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"Ավելացնել"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"Հեռացնել"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"Պահել"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"Lեզու"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"Դասավորություն"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"Մուտքագրման ձեր հատուկ ոճը պետք է միացված լինի նախքան դուք կսկսեք օգտագործել այն: Ցանկանո՞ւմ եք միացնել այն հիմա:"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"Միացնել"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"Ոչ հիմա"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"Մուտքագրման այսպիսի ոճ արդեն գոյություն ունի՝ <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"Հարմարավետության ուսումնասիրության ռեժիմ"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"Ստեղնի երկար սեղմման ուշացում"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"Սեղմման թրթռոցի տևողություն"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"Սեղմման ձայնի բարձրությունը"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"Կարդալ արտաքին բառարանի ֆայլը"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"Ներբեռնումների թղթապանակում բառարանային ֆայլեր չկան"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"Ընտրեք բառարանային ֆայլը տեղադրման համար"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"Իրո՞ք ուզում եք տեղադրել այս ֆայլը <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g>-ում:"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"Տեղի է ունեցել սխալ"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"Լռելյայնը"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"Բարի գալուստ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"Ժեստային մուտքագրմամբ"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"Սկսել"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"Հաջորդ քայլը"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"Տեղադրվում է <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ը"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"Միացնել <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ը"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"Խնդրում ենք ստուգել «<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>»-ը ձեր Լեզվի &amp; մուտքագրման կարգավորումներում: Դա կլիազորի նրան գործարկվել ձեր սարքում:"</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ն արդեն միացված է ձեր Լեզվի &amp; մուտքագրման կարգավորումներում, ուստի այս քայլն արված է: Անցնել հաջորդին:"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"Միացնել կարգավորումներից"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"Փոխարկել <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ին"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"Հաջորդիվ, ընտրեք «<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>»-ը որպես ձեր ակտիվ տեքստային մուտքագրման եղանակ:"</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"Փոխարկել մուտքագրման եղանակները"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"Շնորհավորում ենք, դուք տեղադրեցիք բոլորը:"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"Այժմ դուք կարող եք մուտքագրել ձեր բոլոր սիրելի հավելվածներում <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ով:"</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"Կարգավորել լրացուցիչ լեզուները"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"Ավարտված"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"Ցույց տալ հավելվածի պատկերակը"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"Ցուցադրել հավելվածի պատկերակը թողարկչում"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"Բառարանի մատակարար"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"Բառարանի մատակարար"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"Բառարանի ծառայություն"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"Տեղեկություններ բառարանների թարմացման մասին"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"Ավելացնել բառարաններ"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"Բառարանն առկա է"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"Բառարանների կարգավորումներ"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"Օգտվողի բառարաններ"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"Օգտվողի բառարան"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"Բառարանն առկա է"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"Այս պահին ներբեռնվում է"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"Տեղադրված է"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"Տեղադրված է, անջատված է"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"Բառարանային ծառայությանը միացման խնդիր կա"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"Բառարաններ չկան"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"Թարմացնել"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"Վերջին անգամ թարմացվել է"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"Ստուգվում է թարմացումների առկայությունը"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"Բեռնվում է..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"Հիմնական բառարան"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"Չեղարկել"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"Տեղադրել"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"Չեղարկել"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"Ջնջել"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"Ձեր բջջային սարքում ընտրված լեզվով առկա է բառարան:<br/> Խորհուրդ ենք տալիս &lt;b&gt;ներբեռնել&lt;/b&gt; <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> բառարանը ձեր մուտքագրման հմտությունների բարելավման համար:&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Ներբեռնումը կարող է խլել մեկ կամ երկու րոպե 3G-ի դեպքում: Հնարավոր է գանձում կատարվի, եթե դուք չունեք &lt;b&gt;տվյալների անսահմանափակ փաթեթ&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt; Եթե դուք վստահ չեք, թե տվյալների որ փաթեթն ունեք, խորհուրդ ենք տալիս գտնել Wi-Fi կապ՝ ներբեռնումն ավտոմատ սկսելու համար:&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Հուշում. դուք կարող եք ներբեռնել և հեռացնել բառարաններ՝ գնալով ձեր բջջային սարքի &lt;b&gt;Կարգավորումներ ցանկի Լեզու &amp; մուտքագրման&lt;/b&gt; բաժինը:"</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"Ներբեռնել հիմա (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g>Մբ)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Ներբեռնել Wi-Fi-ով"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"<xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>-ով առկա է մի բառարան"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"Սեղմեք՝ վերանայելու և ներբեռնելու համար"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"Ներբեռնվում է. <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>-ի համար առաջարկները շուտով պատրաստ կլինեն:"</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"Տարբերակ <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"Ավելացնել"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"Ավելացնել բառարանում"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"Արտահայտություն"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"Այլ ընտրանքներ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"Սակավ ընտրանքներ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"Լավ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"Բառը՝"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"Դյուրանցումը՝"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"Lեզուն՝"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"Մուտքագրեք բառը"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"Ընտրովի դյուրանցում"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"Խմբագրել բառը"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"Խմբագրել"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"Ջնջել"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"Դուք չունեք ոչ մի բառ օգտվողի բառարանում: Ավելացնել բառեր՝ հպելով Ավելացնել (+) կոճակը:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"Բոլոր լեզուներով"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"Ավելի շատ լեզուներով..."</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"Ջնջել"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՈՒՓՔԵւՕՖ"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-ka/bools.xml b/java/res/values-ka/bools.xml
deleted file mode 100644
index 840d20c..0000000
--- a/java/res/values-ka/bools.xml
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!--
-/*
-**
-** Copyright 2012, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
--->
-<resources>
-  <!-- Whether this input method should be used as the default for a locale. Override it
-     for supported languages. -->
-  <bool name="im_is_default">true</bool>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-ka/strings-appname.xml b/java/res/values-ka/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index 703c66a..0000000
--- a/java/res/values-ka/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"Android-ის კლავიატურა (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"Android-ის მართლწერის შემმოწმებელი (AOSP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"Android-ის კლავიატურის პარამეტრები (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Android-ის მართლწერის შემმოწმებლის პარამეტრები (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-ka/strings.xml b/java/res/values-ka/strings.xml
deleted file mode 100644
index 211e923..0000000
--- a/java/res/values-ka/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"შეყვანის მეთოდები"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"კვლევის აღრიცხვის ბრძანებები"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"კონტაქტების სახელების მოძიება"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"მართლწერის შემმოწმებელი ერთეულებს თქვენი კონტაქტების სიიდან იყენებს"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"ვიბრაცია კლავიშზე დაჭერისას"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"ხმაური კლავიშზე დაჭერისას"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"გადიდება ღილაკზე დაჭერისას"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"ზოგადი"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"ტექსტის კორექცია"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"ჟესტებით წერა"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"სხვა პარამეტრები"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"გაფართუებული პარამეტრები"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"პარამეტრები ექსპერტთათვის"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"შეყვანის სხვა მეთოდებზე გადართვა"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"ენის გადართვის ღილაკს შეყვანის სხვა მეთოდებსაც შეიცავს"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"ენის გადართვის კლავიში"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"აჩვენე, როდესაც ჩართულია სხვადასხვა შეყვანის ენა"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"გასრიალების ინდიკატ. ჩვენება"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"Shift ან Symbol კლავიშებიდან გასრიალებისას ვიზუალური მინიშნების ჩვენება"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"ამომხტ.კლავიშის დაყოვნება"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"არ დაყოვნდეს"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"ნაგულისხმევი"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g>მწმ"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"სისტემის ნაგულისხმევი"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"კონტაქტის სახელების შეთავაზება"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"კონტაქტებიდან სახელების გამოყენება შეთავაზებებისთვის და კორექციისთვის"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"წერტილი ორმაგი შორისით"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"შორისზე ორჯერ შეხება დაწერს წერტილს და შორისის სიმბოლოს"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"ავტო-კაპიტალიზაცია"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"ყოველი წინადადების პირველი სიტყვის კაპიტალიზაცია"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"პერსონალური ლექსიკონი"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"დამატებითი ლექსიკონები"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"მთავარი ლექსიკონი"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"კორექციის შეთავაზებების ჩვენება"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"წერისას შეთავაზებული სიტყვების ჩვენება"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"ყოველთვის ჩვენება"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"პორტრეტის რეჟიმში ჩვენება"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"ყოველთვის დამალვა"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"შეურაცხმყოფელი სიტყვების დაბლოკვა"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"არ მოხდეს პოტენციურად შეურაცხმყოფელი სიტყვების შეთავაზება"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"ავტოკორექცია"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"შორისი და პუნქტუაცია ავტომატურად ასწორებს არასწორად აკრეფილ სიტყვებს"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"გამორთულია"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"მოკრძალებული"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"აგრესიული"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"ძალიან აგრესიული"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"შემდეგი სიტყვის შეთავაზებები"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"შეთავაზებებისას წინა სიტყვის გამოყენება"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"ჟესტებით წერის ჩართვა"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"სიტყვის შეყვანა ასო-ნიშებზე გასრიალებით"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"ჟესტიკულაციის კუდის ჩვენება"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"დინამიურად მოლივლივე გადახედვა"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"ჟესტიკულაციისას შეთავაზებული სიტყვის ნახვა"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : შეინახა"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"წასვლ"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"შემდ."</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"წინა"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"დასრულდა"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"გაგზ."</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"პაუზა"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"მოცდა"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"შეაერთეთ ყურსაცვამი, რათა მოისმინოთ აკრეფილი პაროლის კლავიშების სახელები."</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"მიმდინარე ტექსტი არის %s"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"ტექსტ არ შეყვანილა"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"კლავიატურის კოდი %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Shift-"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Shift ჩართულია (შეეხეთ გამოსართავად)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"ჩართულია Caps (შეეხეთ გამოსართავად)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Delete"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"სიმბოლოები"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"ასოები"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"ნომრები"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"პარამეტრები"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Tab"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"შორისი"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"ხმოვანი შეყვანა"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"მომღიმარი სახე"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Return"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"ძიება"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"წერტილი"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"ენის გადართვა"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"შემდეგი"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"წინა"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Shift ჩართულია"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Caps lock ჩართულია"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Shift გამორთულია"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"სიმბოლოების რეჟიმი"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"ასოების რეჟიმი"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"ტელეფონის რეჟიმი"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"ტელეფონის სიმბოლოების რეჟიმი"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"კლავიატურა დამალულია"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"ნაჩვენებია <xliff:g id="MODE">%s</xliff:g> კლავიატურა"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"თარიღი"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"თარიღი და დრო"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"ელფოსტა"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"შეტყობინებები"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"რიცხვები"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"ტელეფონი"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"ტექსტი"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"დრო"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"ხმოვანი შეყვანის კლავიში"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"მთავარ კლავიატურაზე"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"სიმბოლოთა კლავიატურაზე"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"გამორთულია"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"მიკროფონი მთავარ კლავიატურაზე"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"მიკროფონი სიმბოლოთა კლავიატურაზე"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"ხმოვანი შეყვანა გამორთულია"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"შეყვანის მეთოდების კონფიგურაცია"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"შეყვანის ენები"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"უკუკავშირი"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"შეყვანის ენები"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"შეეხეთ ისევ შესანახად"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"ხელმისაწვდომია ლექსიკონი"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"მომხმარებლის უკუკავშირის ჩართვა"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"შეიტანეთ წვლილი შეყვანის ამ მეთოდის გაუმჯობესებაში და გააგზავნეთ მოხმარების სტატისტიკა ავარიული გათიშვების ანგარიშები"</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"კლავიატურის თემა"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"ინგლისური (გართ. სამ.)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"ინგლისური (აშშ)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"ესპანური (აშშ)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"ინგლისური (გაერთ. სამ.) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"ინგლისური (აშშ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"ესპანური (აშშ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"ენის გარეშე (ანბანი)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"ანბანი (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"ანბანი (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"ანბანი (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"ანბანი (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"ანბანი (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"ანბანი (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"შეყვანის სტილების კონფიგურაცია"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"სტილის დამატება"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"დამატება"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"ამოშლა"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"შენახვა"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"ენა"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"განლაგება"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"თქვენი მორგებული შეყვანის სტილი გამოყენებამდე უნდა გაააქტიუროთ. გსურთ მისი აქტივაცია ახლა?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"ჩართვა"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"ახლა არა"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"შეყვანის იგივე სტილი უკე არსებობს: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"გამოყენებადობის კვლევის რეჟიმი"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"კლავიშზე გრძელი დაჭერის დაყოვნება"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"კლავიშზე დაჭერის ვიბრაციის ხანგრძლივობა"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"კლავიშზე დაჭერის ხმა"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"გარე ლექსიკონის ფაილის წაკითხვა"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"ჩამოტვირთვების საქაღალდეში ლექსიკონის ფაილები არ არის"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"ინსტალაციისათვის აირჩიეთ ლექსიკონის ფაილი"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"ნამდვილად გსურთ ამ ფაილის <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g>-ისთვის ინსტალაცია?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"წარმოიშვა შეცდომა"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"ნაგულისხმევი"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ში"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"ჟესტებით წერით"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"დაწყება"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"შემდეგი საფეხური"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"მიმდინარეობს <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ის დაყენება"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ის ჩართვა"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"გთხოვთ მონიშნოთ „<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>“ თქვენი ენის და შეყვანის პარამეტრებში. ეს უფლებას მიცემს მას გაეშვას თქვენს მოწყობილობაზე."</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> უკვე გააქტიურებულია თქვენი ენის შეყვანის პარამეტრებში, ასე რომ ეს საფეხური დასრულებულია. გადადით შემდეგ საფეხურზე!"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"პარამეტრებში გააქტიურება"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"გადართეთ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ზე"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"შემდეგ, აირჩიეთ „<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>“ თქვენს აქტიურ შეყვანის მეთოდად."</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"შეყვანის მეთოდების გადართვა"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"გილოცავთ, პრცესი დასრულდა!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"ამიერიდან შეძლებთ ყველა სასურველ აპში <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-ით წერას."</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"დამატებითი ენების კონფიგურაცია"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"დასრულებული"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"აპის ხატულის ჩვენება"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"გაშვების ხატულის ჩვენება გამშვებში"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"ლექსიკონის პროვაიდერი"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"ლექსიკონის პროვაიდერი"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"ლექსიკონს სერვისი"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"ლექსიკონის განახლების მონაცემები"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"დამატებითი ლექსიკონები"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"ხელმისაწვდომია ლექსიკონი"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"ლექსიკონების პარამეტრები"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"მომხმარებლის ლექსიკონები"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"მომხარებლის ლექსიკონი"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"ხელმისაწვდომია ლექსიკონი"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"მიმდინარეობს ჩამოტვირთვა"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"დაყენებულია"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"დაყენებულია, გაუქმებულია"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"ლექსიკონის სერვისთან დაკავშირებით პრობლემა წარმოიშვა"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"ლექსიკონები მიუწვდომელია"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"განახლება"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"ბოლო განახლება"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"მიმდინარეობს განახლებების შემოწმება"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"იტვირთება..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"მთავარი ლექსიკონი"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"გაუქმება"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"ინსტალაცია"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"გაუქმება"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"წაშლა"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"თქვენს მიერ მობილურ მოწყობილობაზე არჩეული ენისათვის ხელმისაწვდომია ლექსიკონი.&lt;br/&gt; გირჩევთ, &lt;b&gt;ჩამოტვირთოთ&lt;/b&gt; <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> ლექსიკონი, რათა გაიმარტივოთ ტექსტის შეყვანა.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; ჩამოტვირთვას შესაძლოა დაჭირდეს ერთი ან ორი წუთი 3G სისწრაფეზე. თუ ულიმიტო არ გაგაჩნიათ &lt;b&gt; მობილური ინტერნეტის ტარიფი&lt;/b&gt;.&lt;br/&amp;gt, შესაძლოა ჩამოტვირთვა დამატებით გადასახადებთან იყოს დაკავშირებული; თუ არ ხართ დარწმუნებული მობილური ინტერნეტის აქტიური ტარიფის შესახებ, გირჩევთ იპოვოთ Wi-Fi კავშირი და ავტომატურად დაიწყოთ ჩამოტვირთვა.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; რჩევა: ლექსიკონების ჩამოტვირთვა და ამოშლა შესაძლებელია სექციიდან &lt;b&gt;ენა და შეყვანა&lt;/b&gt; სექციიდან, თქვენი მობილური მოწყობილობის &lt;b&gt;პარამეტრების&lt;/b&gt; მენიუში."</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"ახლა ჩამოტვირთვა (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g>მბაიტი)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Wi-Fi კავშირზე ჩამოტვირთვა"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"<xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>-ისთვის ხელმისაწვდომია ლექსიკონი"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"დააჭირეთ განხილვას და ჩამოტვირთეთ"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"ჩამოტვირთვა: <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>-ის შემოთავაზებები მალე მომზადდება."</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"ვერსია <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"დამატება"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"ლექსიკონში დამატება"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"ფრაზა"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"მეტი ვარიანტები"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"ნაკლები ვარიანტები"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"კარგი"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"სიტყვა:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"მალსახმობი:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"ენა:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"შიყვანეთ სიტყვა"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"არასავალდებულო მალსახმობი"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"სიტყვის შესწორება"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"რედაქტირება"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"წაშლა"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"თქვენ არ გაქვთ სიტყვები მომხმარებლის ლექსიკონში. დაამატეთ სიტყვები ღილაკ Add (+) შეხებით."</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"ყველა ენისთვის"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"სხვა ენები…"</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"წაშლა"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-km/donottranslate.xml b/java/res/values-km/donottranslate.xml
deleted file mode 100644
index a9893fe..0000000
--- a/java/res/values-km/donottranslate.xml
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!--
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
--->
-<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <!-- Whether this language uses spaces between words -->
-  <bool name="current_language_has_spaces">false</bool>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-km/strings-appname.xml b/java/res/values-km/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index e7b2707..0000000
--- a/java/res/values-km/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"ក្ដារចុច Android (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ Android (AOSP​)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"ការ​កំណត់​ក្ដារ​ចុច Android (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"កំណត់​​កម្មវិធី​ពិនិត្យ​​អក្ខរាវិរុទ្ធ​សម្រាប់ ​​Android (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-km/strings.xml b/java/res/values-km/strings.xml
deleted file mode 100644
index 03b9738..0000000
--- a/java/res/values-km/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"ជម្រើស​ការ​បញ្ចូល"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"ពាក្យ​បញ្ជា​កំណត់​ហេតុ​​ការ​ស្រាវជ្រាវ"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"រក​មើល​ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ប្រើ​ធាតុ​ពី​​ក្នុង​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"ញ័រ​នៅ​ពេល​ចុច​គ្រាប់ចុច"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"សំឡេង​នៅ​ពេល​ចុច​គ្រាប់ចុច"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"លេច​ឡើង​នៅ​​ពេល​ចុច​គ្រាប់​ចុច"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"ទូទៅ"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"ការ​កែ​អត្ថបទ"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"វាយ​ដោយ​ប្រើ​កាយវិការ"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"ជម្រើស​ផ្សេងទៀត"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"ការ​កំណត់​កម្រិត​ខ្ពស់"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"ជម្រើស​សម្រាប់​អ្នក​ជំនាញ"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"ប្ដូរ​ទៅ​​​វិធីសាស្ត្រ​បញ្ចូល​​​ផ្សេង​ទៀត"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"គ្រាប់ចុច​ប្ដូរ​ភាសា​តាម​វិធីសាស្ត្រ​បញ្ចូល​ផ្សេងទៀត"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"គ្រាប់​ចុច​ប្ដូរ​​ភាសា"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"បង្ហាញ​នៅ​ពេល​ដែល​បើក​ភាសា​បញ្ចូល​ច្រើន"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"បង្ហាញ​ទ្រនិច​បង្ហាញ​ស្លាយ"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"បង្ហាញ​អត្ថបទ​ដែល​មើល​ឃើញ​ខណៈ​ពេល​ដែល sliding ពី​គ្រាប់ចុច​ប្ដូរ​ឬ​និមិត្ត​សញ្ញា"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"កូនសោ​លេចឡើង​បោះបង់​ការ​​ពន្យារពេល"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"គ្មាន​ការ​ពន្យារពេល"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"លំនាំដើម"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g>ms"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"លំនាំ​ដើម​​​ប្រព័ន្ធ"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"ស្នើ​ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"ប្រើ​ឈ្មោះ​ពី​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​ការ​​ស្នើ និង​ការ​កែ"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"រយៈ​ពេល​ចុច space ពីរដង"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"ចុច​ tap ពីរ​​ដង​លើ​ spacebar រយៈ​ពេល​​បញ្ចូល​​​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​ចុច space"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"ការ​សរសេរ​ជា​អក្សរ​ធំ​​ស្វ័យប្រវត្តិ"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"សរសេរ​ពាក្យ​ដំបូង​​​ជា​អក្សរ​ធំ​​នៃ​ប្រយោគ​នីមួយ"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"វចនានុក្រម​ផ្ទាល់ខ្លួន"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"ផ្នែក​បន្ថែម​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"វចនានុក្រម​ចម្បង"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"បង្ហាញ​ការ​ស្នើ​ការ​កែ"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"បង្ហាញ​ពាក្យ​ដែល​បាន​​ផ្ដល់​យោបល់​ខណៈ​ពេល​​​វាយ​បញ្ចូល"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"បង្ហាញ​ជា​និច្ច"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​របៀប​បញ្ឈរ"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"លាក់​ជានិច្ច"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"ប្លុក​ពាក្យ​ប្រមាថ​មើលងាយ"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"កុំ​ស្នើ​ឲ្យ​ពាក្យ​ប្រមាថ​មើលងាយ​មាន​សក្ដានុពល"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"ការ​កែ​​​ស្វ័យប្រវត្តិ"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"Spacebar ​និង​សញ្ញា​​វណ្ណយុត្ត​កែ​ពាក្យ​ដែល​បាន​វាយ​ខុស​ស្វ័យប្រវត្តិ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"បិទ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"តិចតួច"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"បំពាន"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"បំពាន​ខ្លាំង"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"ការ​ស្នើ​ពាក្យ​បន្ទាប់"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"ប្រើ​ពាក្យ​មុន​​នៅ​ពេល​ធ្វើ​ការ​​​ស្នើ"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"បើក​ការ​​បញ្ចូល​​កាយវិការ"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"បញ្ចូល​ពាក្យ​ដោយ​អនុវត្ត​​តាម​​អក្សរ"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"បង្ហាញ​ដាន​កាយវិការ"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"មើល​ការ​​អណ្ដែត​ដែល​មាន​ចលនា"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"​មើល​ពាក្យ​​​ដែល​បាន​ស្នើ​​​ខណៈ​ពេល​កំពុង​ធ្វើ​កាយ​វិការ"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : បាន​រក្សាទុក"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"ទៅ"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"បន្ទាប់"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"មុន"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"រួចរាល់"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"ផ្ញើ"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"ផ្អាក"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"រង់ចាំ"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"ដោត​កាស ដើម្បី​ស្ដាប់​ពាក្យ​សម្ងាត់។"</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"អត្ថបទ​បច្ចុប្បន្ន​គឺ %s"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"គ្មាន​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បញ្ចូល"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"កូដ​គ្រាប់​ចុច %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Shift"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"បើក Shift (ចុច tap ដើម្បី​បិទ)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"បើក Caps lock (ចុច​ tap ដើម្បី​បិទ)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Delete"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"និមិត្ត​សញ្ញា"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"Letters"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"លេខ"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"ការ​កំណត់"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Tab"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"Space"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"ការ​បញ្ចូល​សំឡេង"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"មុខ​ញញឹម"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Return"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"ស្វែងរក"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"Dot"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"ប្ដូរ​​ភាសា"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"បន្ទាប់"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"មុន"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"បាន​បើក Shift"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"បាន​បើក Caps lock"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"បាន​បិទ Shift"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"របៀប​និមិត្តសញ្ញា"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"របៀប​អក្សរ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"របៀប​ទូរស័ព្ទ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"​របៀប​និមិត្ត​សញ្ញា​ទូរស័ព្ទ"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"បាន​លាក់​ក្ដារចុច"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"បង្ហាញ​ក្ដារ​ចុច <xliff:g id="MODE">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"កាលបរិច្ឆេទ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"កាល​បរិច្ឆេទ​ និង​ពេល​វេលា"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"អ៊ីមែល"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"ការ​ផ្ញើ​សារ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"លេខ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"ទូរស័ព្ទ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"អត្ថបទ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"ពេលវេលា"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"គ្រាប់​ចុច​បញ្ចូល​​សំឡេង"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"នៅ​លើ​ក្ដារចុច​ចម្បង"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"នៅ​លើ​ក្ដារចុច​​និមិត្ត​សញ្ញា"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"បិទ"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"មីក្រូហ្វូន​នៅ​លើ​​ក្ដារចុច​ចម្បង"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"មីក្រូហ្វូន​នៅ​លើ​​ក្ដារចុច​និមិត្ត​សញ្ញា"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"បាន​បិទ​ការ​បញ្ចូល​សំឡេង"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​វិធីសាស្ត្រ​បញ្ចូល"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"បញ្ចូល​ភាសា"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"ផ្ញើ​មតិ​អ្នក​ប្រើ"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"បញ្ចូល​ភាសា"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"ប៉ះ​ម្ដង​ទៀត​ដើម្បី​រក្សា​ទុក"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"មាន​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"បើក​មតិ​អ្នកប្រើ"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"ជំនួយ​​​ធ្វើ​ឲ្យ​​ប្រសើរ​ឡើង​​នៃ​កម្មវិធី​កែ​​វិធី​សាស្ត្រ​​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដោយ​ការ​ផ្ញើ​ស្ថិតិ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ ​និង​របាយការណ៍​គាំង"</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"រូបរាង​ក្ដារចុច"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"អង់គ្លេស (ចក្រភព​អង់គ្លេស)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"អង់គ្លេស (សហរដ្ឋ​អាមេរិក)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"អេស្ប៉ាញ (សហរដ្ឋ​អាមេរិក​)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"អង់គ្លេស (ចក្រភព​អង់គ្លេស) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"អង់គ្លេស (អាមេរិក) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"អេស្ប៉ាញ (អាមេរិក​) ( <xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g> )"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"គ្មាន​ភាសា (អក្សរ​ក្រម)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"អក្សរ​ក្រម (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"អក្សរ​ក្រម (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"អក្សរ​ក្រម (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"អក្សរ​ក្រម (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"អក្សរ​ក្រម (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"អក្សរ​ក្រម (កុំព្យូទ័រ)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"បញ្ចូល​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"បន្ថែម​រចនាប័ទ្ម"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"បន្ថែម"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"លុប​ចេញ"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"រក្សាទុក"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"ភាសា"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"ប្លង់"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"ចាំបាច់​ត្រូវ​បើក​រចនាប័ទ្ម​បញ្ចូល​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក មុន​ពេល​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​ប្រើ​វា។ តើ​អ្នក​ចង់​បើក​វា​ឥឡូវ​នេះ​ឬ?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"បើក"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"មិនមែន​ឥឡូវ"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"បញ្ចូល​រចនាប័ទ្ម​ដូចគ្នា​រួច​ហើយ​: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"របៀប​ការ​សិក្សា​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"ពន្យារពេល​​​ចុច​គ្រាប់​ចុច​ឲ្យ​​យូរ"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"​ពេលវេលា​ញ័រ​​ពេល​ចុច​គ្រាប់ចុច"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"កម្រិត​សំឡេង​ពេល​ចុច​គ្រាប់​ចុច"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"អាន​ឯកសារ​វចនានុក្រម​ខាង​ក្រៅ"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"គ្មាន​ឯកសារ​វចនានុក្រម​នៅ​ក្នុង​ថត​ទាញ​យក​ទេ"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"ជ្រើស​ឯកសារ​វចនានុក្រម​ដើម្បី​ដំឡើង"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"ពិត​ជា​ដំឡើង​ឯកសារ​នេះ​សម្រាប់ <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g> ឬ?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"មាន​កំហុស"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"លំនាំដើម"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"ជាមួយ​​​ការ​វាយ​ដោយ​ប្រើ​​​កាយវិការ"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"បាន​ចាប់ផ្ដើម"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"ជំហាន​បន្ទាប់"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"រៀបចំ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"បើក <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"សូម​ពិនិត្យមើល \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" នៅ​ក្នុង​ការ​កំណត់​ភាសា &amp; និង​ការ​បញ្ចូល​របស់​អ្នក។ វា​នឹង​ដំណើរការ​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។"</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> បាន​បើក​នៅ​ក្នុង​​ការ​កំណត់​​ភាសា​ &amp; ការ​បញ្ចូល​របស់ ដូច្នេះ​ជំហាន​នេះ​រួចរាល់​ហើយ។ បន្ត​ទៅ​ជំហាន​បន្ទាប់!"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"បើក​នៅ​ក្នុង​ការ​កំណត់"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"ប្ដូរ​ទៅ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"បន្ទាប់ ជ្រើស \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" ជា​វិធី​សាស្ត្រ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​សកម្ម​របស់​អ្នក។"</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"ប្ដូរ​វិធីសាស្ត្រ​បញ្ចូល"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"អបអរ​សាទរ​ អ្នក​​បាន​កំណត់​ទាំងអស់​ហើយ!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​​វាយ​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​​កម្មវិធី​សំណព្វ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​ជាមួយ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> ។"</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ភាសា​បន្ថែម"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"បាន​បញ្ចប់"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"បង្ហាញ​រូប​តំណាង​កម្មវិធី"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"បង្ហាញ​រូប​តំណាង​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​កម្ម​​វិធី​ចាប់ផ្ដើម"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"កម្មវិធី​ផ្ដល់​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"កម្មវិធី​ផ្ដល់​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"សេវា​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"ផ្នែក​បន្ថែម​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"វចនានុក្រម​ដែល​​​អាច​ប្រើ​បាន"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"ការ​កំណត់​សម្រាប់​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"វចនានុក្រម​​​អ្នក​ប្រើ"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"វចនានុក្រម​អ្នក​ប្រើ"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"វចនានុក្រម​​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ទាញយក"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"បាន​ដំឡើង"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"បាន​ដំឡើង បាន​បិទ"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការ​តភ្ជាប់​ទៅ​​សេវា​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"គ្មាន​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុងក្រោយ"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"ពិនិត្យមើល​បច្ចុប្បន្នភាព"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"កំពុង​ផ្ទុក..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"វចនានុក្រម​ចម្បង"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"បោះ​បង់"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"ដំឡើង"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"បោះ​បង់"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"លុប"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​មាន​វចនានុក្រម។ &lt;br/&gt; យើង​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍ &lt;b&gt; ទាញ​យក​ &lt;/b&gt; <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> វចនានុក្រម ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​វាយ​បញ្ចូល​របស់​អ្នក​ប្រសើរ​ឡើង។ &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; ការ​ទាញ​យក​អាច​ចំណាយ​ពេល​​មួយ ឬ​ពីរ​នាទី​​​តាម 3G ។ អាច​អនុវត្ត​ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​​បាន​ &lt;b&gt; កំណត់​ទិន្នន័យ​គ្មាន​ដែន​កំណត់ &lt;/b&gt;.&lt;br/&gt; ប្រសិនបើ​​អ្នក​មិន​ប្រាកដ​​ថា​ទិន្នន័យ​អ្នក​​មិន​បាន​​កំណត់ យើង​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ដោយ​ស្វែងរក​ការ​តភ្ជាប់​​វ៉ាយហ្វាយ ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ទាញ​យក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; ព័ត៌មាន​ជំនួយ៖ អ្នក​អាច​ទាញ​យក ហើយ​យក​វចនានុក្រម​ចេញ​ដោយ​ចូល​ទៅ​កាន់ &lt;b&gt; ភាសា &amp; បញ្ចូល &lt;/b&gt; នៅ​ក្នុង &lt;b&gt; ការ​កំណត់ &lt;/b&gt; ម៉ឺនុយ​របស់​ឧបករណ៍​ចល័ត។"</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"ទាញ​យក​ឥឡូវ​នេះ (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g>MB)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"ទាញ​យក​តាម​វ៉ាយហ្វាយ"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"វចនានុក្រម​​​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​​សម្រាប់ <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"ចុច​ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​ឡើង​​វិញ​ និង​ទាញ​យក"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"ទាញ​យក៖ ការ​​ស្នើ <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> នឹង​បញ្ចប់​ឆាប់ៗ។"</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"កំណែ <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"បន្ថែម"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"បន្ថែម​ទៅ​វចនានុក្រម"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"ឃ្លា"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"ជម្រើស​ច្រើន"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"ជម្រើស​តិច"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"យល់​ព្រម"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"ពាក្យ៖"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"ផ្លូវកាត់​៖"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"ភាសា៖"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"វាយ​បញ្ចូល​ពាក្យ​មួយ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"ផ្លូវកាត់​ជា​ជម្រើស"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"កែ​ពាក្យ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"កែ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"លុប"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"អ្នក​មិន​មាន​ពាក្យ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​វចនានុក្រម​អ្នក​ប្រើ​ទេ។ បន្ថែម​ពាក្យ​ដោយ​​​​ប៉ះ​ប៊ូតុង​ (+) បន្ថែម។"</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"សម្រាប់​ភាសា​ទាំងអស់"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"ភាសា​ច្រើន…"</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"លុប"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-lo/donottranslate.xml b/java/res/values-lo/donottranslate.xml
deleted file mode 100644
index a9893fe..0000000
--- a/java/res/values-lo/donottranslate.xml
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!--
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
--->
-<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <!-- Whether this language uses spaces between words -->
-  <bool name="current_language_has_spaces">false</bool>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-lo/strings-appname.xml b/java/res/values-lo/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index 17a0094..0000000
--- a/java/res/values-lo/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"ແປ້ນພິມ Android (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"ໂຕກວດການສະກົດຄຳໃນ Android (AOSP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"ຕັ້ງຄ່າແປ້ນພິມ Android (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Android Spell Checker Settings (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-lo/strings.xml b/java/res/values-lo/strings.xml
deleted file mode 100644
index cc15a42..0000000
--- a/java/res/values-lo/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"ຕົວເລືອກການປ້ອນຂໍ້ມູນ"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"Research Log Commands"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"ເບິ່ງທີ່ຊື່ຂອງລາຍຊື່ຜູ່ຕິດຕໍ່"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"ໂຕຊ່ວຍສະກົດໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກລາຍການຂອງລາຍຊື່ຜູ່ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"ການສັ່ນໃນການພິມ"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"ສຽງໃນການກົດປຸ່ມ"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"ໂຕອັກສອນເວລາພິມ"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"ທົ່ວໄປ"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"ໂຕຊ່ວຍແປງຂໍ້ຄວາມ"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"ການພິມແບບ Gesture"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"ໂຕເລືອກ​ອື່ນໆ"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"ຕົວເລືອກສຳລັບຜູ່ທີ່ຊຳນານ"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"ປ່ຽນໄປໃຊ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອື່ນ"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"ໂຕປ່ຽນພາສາເປັນທັງໂຕປ່ຽນຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນເຊັ່ນກັນ"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"ປຸ່ມປ່ຽນພາສາ"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"ສະແດງໃນເວລາທີ່ຕົວເລືອກການປ້ອນຂໍ້ມູນຫຼາຍໂຕຖືກເປີດຢູ່"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"ສະແດງໂຕບົ່ງບອກການສະໄລ້"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"ສະແດງແນວທາງໃນຂະນະທີ່ສະໄລ້ຈາກ Shift ຫຼື ປຸ່ມເຄື່ອງໝາຍ"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"ໄລຍະເວລາການສະແດງໂຕອັກສອນ"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"ບໍ່ຕ້ອໜ່ວງເວລາ"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g>ms"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະບົບ"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"ແນະນຳລາຍຊື່ຜູ່ຕິດຕໍ່"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"ໃຊ້ຊື່ຈາກລາຍຊື່ຜູ່ຕິດຕໍ່ສຳລັບການແນະນຳ ແລະ ການຊ່ວຍແກ້ຄຳ"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"ຍະຫວ່າງສອງເທື່ອເພື່ອໃສ່ຈ້ຳເມັດ"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"ກົດທີ່ປຸ່ມຍະຫວ່າງສອງເທື່ອເພື່ອໃສ່ຈ້ຳເມັດແລ້ວຕາມດ້ວຍການຍະຫວ່າງ"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"ເຮັດໂຕພິມໃຫຍ່ອັດຕະໂນມັດ"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"ເຮັດໂຕພິມໃຫຍ່ໃຫ້ໂຕອັກສອນທຳອິດຂອງແຕ່ລະຄຳໃນປະໂຫຍກ"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"ວັດຈະນານຸກົມສ່ວນໂຕ"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"ໂຕເສີມວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"ວັດຈະນານຸກົມຫຼັກ"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"ສະແດງການແນະນຳຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງ"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"ສະແດງຄຳສັບທີ່ແນະນຳໃນເວລາທີ່ກຳລັງພິມ"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"ສະແດງຕະຫລອດ"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"ສະແດງໃນໂຫມດແນວຕັ້ງ"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"ເຊື່ອງໄວ້ຕະຫລອດ"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"ປິດກັ້ນຄຳທີ່ບໍ່ສຸພາບ"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"ຫ້າມແນະນຳຄຳທີ່ບໍ່ສຸພາບ"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"ໂຕຊ່ວຍສະກົດຄຳ"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"ການຍະຫວ່າງ ແລະ ການໃສ່ເຄື່ອງໝາຍຈະຖືກປ່ຽນແປງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໃນຄຳທີ່ພິມຜິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"ປິດ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"ປານກາງ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"ສູງ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"ສູງສຸດ"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"ການແນະນຳຄຳຕໍ່ໄປ"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"ໃຊ້ຄຳທີ່ຜ່ານມາໃນການແນະນຳຄຳ"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"ເປີດນຳໃຊ້ການພິມແບບ Gesture"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"ໃສ່ຄຳສັບລົງໄປໂດຍການສະໄລ້ຜ່ານໂຕອັກສອນ"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"ສະແດງຫາງຂອງ Gesture"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"ມີຄຳຕົວຢ່າງລອຍຂຶ້ນມາ"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"ເບິ່ງຄຳທີ່ຖືກແນະນຳໃນເວລາທີ່ກຳລັງຊີ້"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : ບັນທຶກແລ້ວ"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"ໄປ"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"ຕໍ່ໄປ"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"ກ່ອນໜ້າ"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"ແລ້ວໆ"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"ສົ່ງ"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"ຄ້າງໄວ້"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"ລໍຖ້າ"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"ສຽບສາຍຫູຟັງເພື່ອຟັງລະຫັດຜ່ານ."</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"ຂໍ້ຄວາມປະຈຸບັນແມ່ນ %s"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"ບໍ່ມີການໃສ່ຂໍ້ຄວາມ"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"ລະຫັດກະແຈ %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Shift"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Shift ເປີດນຳໃຊ້ຢູ່ (ກົດເພື່ອປິດນຳໃຊ້)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"Caps lock ເປີດຢູ່ (ກົດເພື່ອປິດນຳໃຊ້)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"ລຶບ"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"ສັນ​ຍາ​ລັກ"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"ໂຕອັກ​ສອນ"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"ໂຕເລກ"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"ການຕັ້ງຄ່າ"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"ແທັບ"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"ຍະຫວ່າງ"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງ"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"ຮອຍຍິ້ມ"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"ກັບຄືນ"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"ຊອກຫາ"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"ຈ້ຳ"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"ສະລັບພາສາ"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"ຕໍ່ໄປ"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"ກ່ອນໜ້າ"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Shift ເປີດນຳໃຊ້ຢູ່"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Caps lock ເປີດນຳໃຊ້ຢູ່"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Shift ປິດນຳໃຊ້ຢູ່"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"ໂຫມດສັນຍາລັກ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"ໂຫມດ​ໂຕອັກ​ສອນ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"ໂຫມດໂທລະສັບ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"ໂຫມດສັນຍາລັກໂທລະສັບ"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"ແປ້ນ​ພິມ​ເຊື່ອງ​ໄວ້"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"ກຳລັງສະແດງແປ້ນພິມ <xliff:g id="MODE">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"ວັນທີ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"ວັນ​ທີ​ແລະ​ເວ​ລາ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"ອີເມວ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"ຂໍ້ຄວາມ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"ໂຕເລກ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"ໂທລະສັບ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"ຂໍ້ຄວາມ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"ເວລາ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"ປຸ່ມປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງ"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"ແປ້ນພິມຫຼັກ"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"ໃນແປ້ນພິມສັນຍາລັກ"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"ປິດ"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"ໄມໃນແປ້ນພິມຫຼັກ"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"ໄມໃນແປ້ນພິມສັນຍາລັກ"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງປິດນຳໃຊ້ຢູ່"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"ຕັ້ງຄ່າຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນ"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"ພາສາການປ້ອນຂໍ້ມູນ"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"ສົ່ງຄຳຕິຊົມ"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"ພາສາການປ້ອນຂໍ້ມູນ"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"ກົດອີກຄັ້ງເພື່ອບັນທຶກ"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"ມີວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"ເປີດນຳໃຊ້ຄຳຕິຊົມຈາກຜູ່ໃຊ້"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໂຕແກ້ໄຂການປ້ອນຂໍ້ມູນ ໂດຍການສົ່ງສະຖິຕິການນຳໃຊ້ ແລະການລາຍການຂໍ້ຜິດພາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ"</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"ສີສັນແປ້ນພິມ"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"ອັງກິດ (UK)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"ອັງກິດ (ອາເມລິກາ)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"ສະເປນ (ອາເມລິກາ)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"ພາສາອັງກິດ (ອັງກິດ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"ອັງກິດ (ອາເມລິກາ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"ແອສປາໂຍນ (ສະ​ຫະ​ລັດ​) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"ບໍ່ມີພາສາ (ໂຕອັກສອນ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"ໂຕອັກສອນ (QWERTY​)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"ໂຕອັກສອນ (QWERTZ​)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"ໂຕອັກສອນ (AZERTY​)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"ໂຕອັກສອນ (Dvorak​)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"ໂຕອັກສອນ (Colemak​)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"ໂຕອັກສອນ (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"ຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"ເພີ່ມຮູບແບບ"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"ເພີ່ມ"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"ລຶບອອກ"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"ບັນທຶກ"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"ພາສາ"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"ຮູບແບບ"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"ຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຕ້ອງຖືກເປີດນຳໃຊ້ຢູ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້. ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເປີດໃຊ້ມັນດຽວນີ້ບໍ່?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"ເປີດນຳໃຊ້"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"ບໍ່ແມ່ນຕອນນີ້"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"ຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຄືກັນມີຢູ່ແລ້ວ: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"ໂໝດການສຶກສາ Usability"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"ໄລຍະເວລາຂອງການກົດປຸ່ມ"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"ໄລຍະເວລາຂອງການສັ່ນໃນການກົດປຸ່ມ"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"ລະດັບສຽງຂອງການກົດປຸ່ມ"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"ອ່ານໄຟລ໌ວັດຈະນານຸກົມພາຍນອກ"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"ບໍ່ມີໄຟລ໌ວັດຈະນານຸກົມໃນໂຟນເດີຂອງການດາວໂຫລດ"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"ເລືອກໄຟລ໌ວັດຈະນານຸກົມເພື່ອຕິດຕັ້ງ"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"ຕິດຕັ້ງໄຟລ໌ນີ້ສຳລັບ <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g> ແທ້ບໍ່?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"ມີຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບສູ່ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"ດ້ວຍການພິມແບບ Gesture"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"ເລີ່ມກັນເລີຍ!"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"ຕັ້ງຄ່າ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"ເປີດນຳໃຊ້ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"ກະລຸນາກວດເບິ່ງ \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" ໃນການຕັ້ງຄ່າພາສາ &amp; ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ນີ້ຈະເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ"</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> ຖືກເປີດນຳໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າພາສາ &amp; ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແລ້ວ, ສະນັ້ນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນສຳເລັດໄປແລ້ວ. ໄປທີ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ!"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"ເປີດນຳໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"ປ່ຽນເປັນ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"ຕໍ່ໄປ, ເລືອກເອົາ \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" ເປັນຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ."</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"ປ່ຽນຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນ"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"ຍິນດີດ້ວຍ, ທ່ານເຮັດແລ້ວໆ!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດພິມໃນແອັບຯທີ່ທ່ານມັກໄດ້ທຸກແອັບຯດ້ວຍ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>."</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"ປັບຄ່າພາສາເພີ່ມເຕີມ"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"ສຳເລັດແລ້ວ"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"ສະແດງໄອຄອນຂອງແອັບຯ"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"ສະແດງໄອຄອນຂອງແອັບຯໃນ Launcher"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"ຜູ່​ສະ​ຫນອງ​ວັດຈະ​ນາ​ນຸ​ກົມ"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"ຜູ່​ສະ​ຫນອງ​ວັດຈະ​ນາ​ນຸ​ກົມ"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"ບໍລິການວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"ຂໍ້ມູນການອັບເດດວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"ໂຕເສີມວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"ມີວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"ການຕັ້ງຄ່າສຳລັບວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"ວັດຈະນານຸກົມຜູ່ໃຊ້"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"ວັດຈະນານຸກົມຜູ່ໃຊ້"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"ມີວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"ກຳລັງດາວໂຫລດ"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"ຕິດຕັ້ງແລ້ວ"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"ຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ປິດການນຳໃຊ້ແລ້ວ"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"ມີປັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິການວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"ບໍ່ມີວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"ດຶງຂໍ້ມູນໃຫມ່"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"ອັບເດດຫຼ້າສຸດ"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"ກຳລັງກວດການອັບເດດ"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"ກຳລັງໂຫລດ..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"ວັດຈະນານຸກົມຫຼັກ"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"ຍົກເລີກ"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"ຕິດຕັ້ງ"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"ຍົກເລີກ"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"ລຶບ"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"ພາສາທີ່ທ່ານເລືອກໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານນັ້ນ ມີວັດຈະນານຸກົມໃຫ້ໃຊ້ພ້ອມ.&lt;br/&gt; ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ &lt;b&gt;ດາວໂຫລດ&lt;/b&gt; <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> ວັດຈະນານຸກົມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການໃນການພິມຂອງທ່ານ.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; ການດາວໂຫລດອາດຈະໃຊ້ເວລາພຽງໜຶ່ງເຖິງສອງນາທີ ໂດຍການໃຊ້ 3G. ທ່ານອາດຈະເສຍຄ່າບໍລິການສຳລັບອິນເຕີເນັດ ຫາກທ່ານບໍ່ມີ &lt;b&gt;ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ຈຳກັດ&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt; ຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບການໃຊ້ໃດທີ່ທ່ານມີຢູ່ ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ເພື່ອດາວໂຫລດມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; ເຄັດລັບ: ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ແລະ ລຶບວັດຈະນານຸກົມໄດ້ທີ່ &lt;b&gt;ພາສາ &amp; ການປ້ອນຂໍ້ມູນ&lt;/b&gt; ຢູ່ໃນເມນູ &lt;b&gt;ການຕັ້ງຄ່າ&lt;/b&gt; ຂອງອຸປະກອນພົກພາຂອງທ່ານ."</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"ດາວໂຫລດດຽວນີ້ (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g>MB)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"ດາວ​ໂຫລດຜ່ານ Wi-Fi"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"ວັດຈະນານຸກົມສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"ກົດທີ່ກວດຄືນ ແລະ ດາວໂຫລດ"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"ກຳລັງດາວໂຫລດ: ການແນະນຳສຳລັບ <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> ແລະມັນຈະພ້ອມນຳໃຊ້ໄວໆນີ້"</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"ເວີຊັນ <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"ເພີ່ມ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"ເພີ່ມໄປທີ່ວັດຈະນານຸກົມ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"ປະໂຫຍກ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"ຕົວເລືອກໜ້ອຍລົງ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"ຕົກລົງ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"ຄຳສັບ:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"ທາງລັດ:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"ພາສາ:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"ພິມ​ຄໍາ​ສັບ​ໃດ​ນຶ່ງ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"ໂຕເລືອກທາງລັດ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"ແກ້ໄຂຄຳ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"ແກ້ໄຂ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"ລຶບ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"ທ່ານບໍ່ມີຄຳສັບໃດໆໃນວັດຈະນານຸກົມຜູ່ໃຊ້ເທື່ອ. ເພີ່ມຄຳສັບໄດ້ໂດຍການສຳພັດທີ່ປຸ່ມ ເພີ່ມ (+)."</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"ສໍາ​ລັບ​ທຸກໆ​ພາ​ສາ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"ພາສາອື່ນໆ..."</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"ລຶບ"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-mn/strings-appname.xml b/java/res/values-mn/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index 6c27e3d..0000000
--- a/java/res/values-mn/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"Андройд Гар (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"Андройд Алдаа Шалгагч (AOSP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"Андройд Гарын Тохиргоо (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Андройд Алдаа Шалгагчийн Тохиргоо (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-mn/strings.xml b/java/res/values-mn/strings.xml
deleted file mode 100644
index 4a61204..0000000
--- a/java/res/values-mn/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"Оруулах сонголтууд"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"Судалгааны протоколын командууд"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"Харилцагчийн нэр хайх"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"Алдаа шалгагч нь таны харилцагчдын жагсаалтаас ашиглана"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"Товч дарахад чичрэх"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"Товч дарахад дуу гаргах"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"Товч дарахад попап гарна"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"Ерөнхий"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"Текст залруулалт"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"Зангаагаар бичих"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"Бусад сонголтууд"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"Дэлгэрэнгүй тохиргоо"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"Экспертүүдэд зориулсан тохиргоо"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"Оруулах өөр арга руу шилжүүлэх"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"Хэл солих түлхүүрт өөр оруулах аргууд мөн багтсан байгаа"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"Хэл солих товч"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"Оруулах хэл олныг идэвхжүүлсэн үед харуулах"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"Гулсалт заагчийг харуулах"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"Сэлгэх буюу Симбол товчуудаас гулсах үед нүдэнд харагдуулах"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"Товчны попап арилах хугацаа"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"Хүлээхгүй"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"Үндсэн"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g>мс"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"Системийн үндсэн утга"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"Харилцагчдын нэрс санал болгох"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"Санал болгох, залруулахда Харилцагчдын нэрсээс ашиглах"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"Давхар зайтай цэг"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"Ардаа зайтай цэг оруулахын тулд Зай авах дээр давхар товшино уу"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"Автоматаар томруулах"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"Өгүүлбэр бүрийн эхний үгийн эхний үсгийг томруулах"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"Хувийн толь бичиг"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"Нэмэлт толь бичгүүд"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"Үндсэн толь бичиг"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"Залруулах санал болголтуудыг харуулах"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"Бичих явцад санал болгосон үгсийг харуулах"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"Байнга харуулах"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"Босоо горимд харуулах"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"Байнга нуух"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"Доромжилсон үгсийг хаах"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"Доромжилсон үгсийг санал болгохгүй байх"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"Авто-залруулга"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"Хоосон зай болон цэг таслал нь буруу бичсэн үгсийг автоматаар залруулна"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"Идэвхгүй"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"Хүлээцтэй"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"Хүчтэй"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"Маш хүчтэй"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"Дараагийн-үг санал болгох"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"Өмнөх үгийг үг санал болгоход ашиглах"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"Зангаагаар бичихийг идэвхжүүлэх"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"Үсгүүд дээр гулсуулах замаар үг оруулах"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"Зангасан мөрийг харуулах"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"Динамик хөвөгчөөр урьдчилан харах"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"Зангах явцад санал болгож буй үгийг харах"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : Хадгалагдсан"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"Явах"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"Дараах"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"Өмнөх"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"Дууссан"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"Илгээх"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"Пауз"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"Хүлээх"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"Нууц үгний товчнуудыг чангаар уншихыг сонсохын тулд чихэвчээ залгана уу."</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"Одоогийн текст %s"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"Текст оруулаагүй"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"Товчийн код %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Сэлгэх"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Сэлгэхийг идэвхжүүлсэн (товшиж идэвхгүйжүүлнэ үү)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"Томоор бичихийг асаасан (товшиж идэвхгүйжүүлнэ үү)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Устгах"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"Симбол"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"Үсэгнүүд"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"Тоонууд"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"Тохиргоо"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Таб"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"Хоосон зай"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"Дуугаар оруулах"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"Инээсэн царай"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Буцах"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"Хайх"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"Цэг"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"Хэл солих"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"Дараах"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"Өмнөх"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Сэлгэхийг идэвхжүүлсэн"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Томоор бичихийг идэвхжүүлсэн"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Сэлгэхийг идэвхжүүлээгүй"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"Симбол төлөв"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"Үсэгнүүд төлөв"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"Утасны төлөв"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"Утасны символ төлөв"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"Гарыг нуусан"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"<xliff:g id="MODE">%s</xliff:g> гарыг харуулж байна"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"огноо"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"огноо болон цаг"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"имэйл"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"зурвас"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"дугаар"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"утас"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"текст"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"цаг"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"Дуун оруулгын товч"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"Үндсэн гар дээр"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"Симбол гар дээр"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"Хаах"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"Мик үндсэн гар дээр"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"Мик симбол гар дээр"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"Дуун оруулах идэвхгүйжсэн"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"Оруулах аргуудын тохиргоо"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"Оруулах хэл"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"Санал хүсэл илгээх"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"Оруулах хэл"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"Хадгалахын тулд дахин хүрнэ үү"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"Толь бичиг байна"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг идэвхжүүлэх"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"Ашиглалтын статистик болон гацалтын репортуудыг автоматаар илгээснээр энэ оруулах арга засагчийг сайжруулахад туслаарай"</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"Гарын загвар"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"Англи (ИБ)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"Англи (АНУ)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"Испани (АНУ)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"Англи (ИБ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"Англи (АНУ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"Испани (АНУ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"Хэл байхгүй (Цагаан толгой)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"Цагаан толгой (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"Цагаан толгой (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"Цагаан толгой (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"Цагаан толгой (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"Цагаан толгой (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"Цагаан толгой (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"Өөрийн оруулах загвар"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"Загвар нэмэх"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"Нэмэх"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"Устгах"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"Хадгалах"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"Хэл"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"Байршил"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"Та өөрийн оруулах загварыг ашиглахаас өмнө идэвхжүүлэх шаардлагатай. Одоо идэвхжүүлэх үү?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"Идэвхжүүлэх"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"Одоо биш"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"Ижилхэн оруулах загвар байна: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"Ашиглалтын судалгааны горим"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"Товч удаан дарах хугацааны тохиргоо"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"Товч дарах чичиргээний хугацаа"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"Товчны дууны хэмжээ"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"Толь бичгийн гадны файлыг унших"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"Татаж авсан фолдерт толь бичгийн файл байхгүй байна"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"Суулгах толь бичгийн файлыг сонгоно уу"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"<xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g>-д зориулсан энэ файлыг үнэхээр суулгах уу?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"Алдаа гарсан"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"Үндсэн"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"Та <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-д тавтай морилно уу"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"Зангаагаар бичихээр"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"Эхлүүлэх"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"Дараагийн алхам"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-г тохируулж байна"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>-г идэвхжүүлэх"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"Өөрийн Хэл &amp; оруулах тохиргоон дотроос \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\"-г сонгоно уу. Ингэснээр таны төхөөрөмж дээр ажиллах зөвшөөрлийг өгөх болно."</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> таны Хэл &amp;amp оруулах тохиргоонд аль хэдийн идэвхжүүлсэн байгаа учир энэ алхам хийгдсэн. Дараагийн алхам руу!"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"Тохиргоо дотроос идэвхжүүлэх"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> рүү шилжих"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"Дараа нь \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\"-г өөрийн идэвхтэй текст-оруулах аргаар сонгоно уу."</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"Оруулах аргыг солих"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"Баяр хүргэе, та бүгдийг нь тохируулчихлаа!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"Та одоо өөрийн дуртай апп-ууд дотроо <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> ашиглан бичих болохоор боллоо."</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"Нэмэлт хэлнүүдийг тохируулах"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"Дууссан"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"Апп дүрсийг харуулах"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"Эхлүүлэгч дээр аппликешний дүрсийг харуулах"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"Толь бичгээг хангагч"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"Толь бичгээг хангагч"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"Толь бичгийн үйлчилгээ"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"Толь бичгийн шинэчлэлтийн мэдээлэл"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"Нэмэлт толь бичгүүд"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"Толь бичиг байна"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"Толь бичгийн тохиргоо"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"Хэрэглэгчийн толь бичиг"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"Хэрэглэгчийн толь"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"Толь бичиг байна"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"Одоо татаж байна"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"Суулгасан"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"Суулгасан, идэвхгүйжүүлсэн"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"Толь бичгийн үйлчилгээнд холбогдоход алдаа гарлаа"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"Толь бичиг байхгүй"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"Дахин ачаалах"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"Сүүлд шинэчлэгдсэн"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"Шинэчлэлтийг шалгаж байна"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"Ачаалж байна..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"Үндсэн толь бичиг"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"Цуцлах"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"Суулгах"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"Цуцлах"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"Устгах"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"Таны мобайль төхөөрөмж дээр сонгосон хэлэнд толь бичиг байна.&lt;br/&gt; Тус  <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> толь бичгийг &lt;b&gt;татаж аван&lt;/b&gt; зөв бичилтээ сайжруулахыг бид зөвлөж байна.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Татаж авахад 3G сүлжээгээр нэг хоёр минут болно. Танд &lt;b&gt;хязгааргүй дата эрх&lt;/b&gt; байхгүй бол нэмэлт төлбөр гарч болно.&lt;br/&gt; Та дата эрхийнхээ талаар сайн мэдэхгүй байгаа бол Wi-Fi холболттой газар очин автоматаар татаж авахыг зөвлөж байна.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Зөвлөмж: Та өөрийн мобайль төхөөрөмжийн &lt;b&gt;Тохиргоо&lt;/b&gt; цэсний &lt;b&gt;Хэл &amp; оруулах&lt;/b&gt; руу очиж толь бичиг татаж авах буюу устгаж болно."</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"Одоо татах (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g>MB)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Wi-Fi-р татаж авах"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"<xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> хэлний толь бичигтэй"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"Шалгах болон татаж авахын тулд дарна уу"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"Татаж байна: <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> хэлний санал болгох үгс удахгүй бэлэн болно."</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"Хувилбар <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"Нэмэх"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"Толь бичигт нэмэх"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"Хэллэг"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"Илүү сонголтууд"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"Цөөн сонголт"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"Тийм"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"Үг:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"Товчилбор:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"Хэл:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"Үг оруулна уу"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"Зайлшгүй биш товчилбор"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"Үг засах"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"Засах"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"Устгах"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"Таны хэрэглэгчийн толинд ямар ч үг алга байна. Нэмэх (+) товчинд хүрэн үг нэмнэ үү."</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"Бүх хэлэнд"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"Өөр хэлүүд…"</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"Устгах"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-ms/bools.xml b/java/res/values-ms/bools.xml
deleted file mode 100644
index 840d20c..0000000
--- a/java/res/values-ms/bools.xml
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!--
-/*
-**
-** Copyright 2012, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
--->
-<resources>
-  <!-- Whether this input method should be used as the default for a locale. Override it
-     for supported languages. -->
-  <bool name="im_is_default">true</bool>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-ms/strings-appname.xml b/java/res/values-ms/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index 76d1d29..0000000
--- a/java/res/values-ms/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"Papan Kekunci Android (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"Penyemak Ejaan Android (AOSP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"Tetapan Papan Kekunci Android (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Tetapan Penyemak Ejaan Android (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-ms/strings.xml b/java/res/values-ms/strings.xml
deleted file mode 100644
index df30627..0000000
--- a/java/res/values-ms/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"Pilihan input"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"Arahan Log Penyelidikan"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"Cari nama kenalan"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"Penyemak ejaan menggunakan entri dari senarai kenalan anda"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"Getar pada tekanan kekunci"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"Bunyi pada tekanan kekunci"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"Pop timbul pada tekanan kunci"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"Umum"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"Pembetulan teks"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"Taipan gerak isyarat"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"Pilihan lain"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"Tetapan terperinci"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"Pilihan untuk pakar"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"Tukar ke kaedah input lain"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"Kunci pertukaran bahasa meliputi kaedah masukan lain juga"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"Kekunci tukar bahasa"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"Tunjukkan apabila berbilang bahasa input didayakan"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"Tunjukkan penunjuk slaid"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"Paparkan petunjuk visual semasa meluncur daripada kekunci Shift atau Simbol"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"Pop tmbl knci ketpkn lengah"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"Tiada lengah"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"Lalai"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g>ms"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"Tetapan asal sistem"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"Cadangkan nama Kenalan"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"Menggunakan nama daripada Kenalan untuk cadangan dan pembetulan"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"Titik ruang berganda"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"Mengetik 2X pada bar ruang memasukkan titik diikuti dengan ruang"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"Huruf besar auto"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"Besarkan perkataan pertama setiap ayat"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"Kamus peribadi"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"Kamus tambahan"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"Kamus utama"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"Tunjukkan cadangan pembetulan"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"Paparkan cadangan perkataan semasa menaip"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"Sentiasa tunjukkan"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"Tunjukkan dalam mod potret"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"Sentiasa sembunyikan"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"Sekat perkataan yg menyinggung"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"Jangan cadangkan perkataan yang boleh menyinggung"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"Auto pembetulan"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"Bar ruang dan tanda baca secara automatik membetulkan perkataan yang ditaip salah"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"Matikan"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"Sederhana"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"Agresif"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"Sangat agresif"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"Cadangan perkataan seterusnya"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"Gunakan perkataan sebelumnya dalam membuat cadangan"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"Dayakan taipan gerak isyarat"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"Input perkataan dengan meluncur melalui huruf"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"Tunjukkan jejak gerak isyarat"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"Pratonton terapung dinamik"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"Lihat perkataan yang dicadangkan semasa membuat gerak isyarat"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : Disimpan"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"Pergi"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"Seterusnya"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"Sblm"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"Selesai"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"Hantar"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"Jeda"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"Tnggu"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"Pasangkan set kepala untuk mendengar kekunci kata laluan disebut dengan kuat."</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"Teks semasa adalah %s"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"Tiada teks dimasukkan"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"Kod kunci %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Shift"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Kunci anjak dihidupkan (ketik untuk melumpuhkan)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"Kunci huruf besar dihidupkan (ketik untuk melumpuhkan)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Padam"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"Simbol"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"Huruf"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"Nombor"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"Tetapan"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Tab"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"Space"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"Input suara"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"Muka senyum"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Return"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"Carian"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"Titik"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"Tukar bahasa"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"Seterusnya"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"Sebelumnya"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Kunci anjak didayakan"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Kunci huruf besar didayakan"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Kunci anjak dilumpuhkan"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"Mod simbol"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"Mod huruf"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"Mod telefon"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"Mod simbol telefon"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"Papan kekunci tersembunyi"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"Menunjukkan <xliff:g id="MODE">%s</xliff:g> papan kekunci"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"tarikh"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"tarikh dan masa"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"e-mel"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"pemesejan"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"nombor"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"telefon"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"teks"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"masa"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"Kunci input suara"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"Hidpkn kekunci utama"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"Pd ppn k’unci simbol"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"Matikan"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"Mik. pd kekunci utma"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"Mik. pd kekunci smbl"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"Input suara dilmphkn"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"Konfigurasikan kaedah input"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"Bahasa input"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"Hantar maklum balas"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"Bahasa input"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"Sentuh lagi untuk menyimpan"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"Kamus tersedia"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"Dayakan maklum balas pengguna"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"Bantu memperbaik editor kaedah input ini dengan menghantar statistik penggunaan dan laporan ranap secara automatik"</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"Tema papan kekunci"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"Bahasa Inggeris (UK)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"Bahasa Inggeris (AS)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"Bahasa Sepanyol (AS)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"Bahasa Inggeris (UK) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"Bahasa Inggeris (AS) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"Bahasa Sepanyol (AS) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"Tiada bahasa (Abjad)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"Abjad (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"Abjad (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"Abjad (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"Abjad (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"Abjad (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"Abjad (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"Gaya input peribadi"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"Tambah gaya"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"Tambah"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"Alih keluar"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"Simpan"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"Bahasa"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"Reka Letak"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"Gaya input tersuai anda perlu didayakan sebelum anda mula menggunakannya. Adakah anda ingin mendayakannya sekarang?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"Dayakan"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"Bukan sekarang"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"Gaya input yang sama sudah wujud: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"Mod kajian kebolehgunaan"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"Kelewatan tekan lama kekunci"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"Tempoh getaran tekan kekunci"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"Kelantangan bunyi tekan kekunci"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"Baca fail kamus luaran"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"Tiada fail kamus dalam folder Muat Turun"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"Pilih fail kamus untuk dipasang"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"Betul-betul pasang fail ini untuk <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g>?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"Berlaku ralat"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"Lalai"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"Selamat datang ke <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"dengan Taipan Gerak Isyarat"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"Bermula"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"Langkah seterusnya"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"Menyediakan <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"Dayakan <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"Sila semak \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" dlm ttpn Bhs &amp; input. Ini mbnarkn apl djlnkn pd pranti anda."</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> sudah didayakan dalam tetapan Bahasa &amp; input anda, jadi langkah ini telah selesai. Beralih ke langkah seterusnya!"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"Dayakan dalam Tetapan"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"Beralih ke <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"Seterusnya, pilih \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" sebagai kaedah input teks aktif anda."</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"Tukar kaedah input"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"Tahniah, anda sudah sedia!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"Kini anda boleh menaip dalam semua apl kegemaran anda dengan <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>."</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"Konfigurasikan bahasa tambahan"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"Selesai"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"Tunjukkan ikon apl"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"Paparkan ikon apl dalam pelancar"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"Pembekal Kamus"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"Pembekal Kamus"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"Perkhidmatan Kamus"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"Maklumat kemas kini kamus"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"Kamus tambahan"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"Kamus tersedia"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"Tetapan untuk kamus"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"Kamus pengguna"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"Kamus pengguna"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"Kamus tersedia"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"Sedang memuat turun"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"Dipasang"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"Dipasang, dilumpuhkan"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"Masalah menyambung kepada perkhidmatan kamus"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"Tiada kamus tersedia"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"Muatkan semula"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"Kali terakhir dikemas kini"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"Menyemak kemas kini"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"Memuatkan..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"Kamus utama"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"Batal"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"Pasang"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"Batal"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"Padam"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"Bahasa pilihan pada peranti mudah alih anda mempunyai kamus tersedia.&lt;br/&gt; Kami mengesyorkan &lt;b&gt;memuat turun&lt;/b&gt; kamus <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> untuk memperbaik pengalaman menaip anda.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Muat turun boleh mengambil masa seminit atau dua melalui 3G. Caj mungkin dikenakan jika anda tidak mempunyai &lt;b&gt;pelan data tanpa had&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt; Jika anda tidak pasti jenis pelan data yang anda miliki, kami mengesyorkan agar anda mencari sambungan Wi-Fi untuk mula memuat turun secara automatik.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Petua: Anda boleh memuat turun dan mengalih keluar kamus dengan pergi ke menu &lt;b&gt;Bahasa &amp; input&lt;/b&gt; dalam &lt;b&gt;Tetapan&lt;/b&gt; peranti mudah alih anda."</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"Muat turun sekarang (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g>MB)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Muat turun melalui Wi-Fi"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"Kamus tersedia untuk <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"Tekan untuk mengulas dan memuat turun"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"Memuat turun: cadangan untuk <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> akan sedia tidak lama lagi."</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"Versi <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"Tambah"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"Tambah ke kamus"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"Frasa"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"Lagi pilihan"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"Kurang pilihan"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"OK"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"Perkataan:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"Pintasan:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"Bahasa:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"Taip perkataan"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"Pintasan pilihan"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"Edit perkataan"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"Edit"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"Padam"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"Anda tidak mempunyai sebarang perkataan dalam kamus pengguna. Tambahkan perkataan dengan menyentuh butang Tambah (+)."</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"Untuk semua bahasa"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"Lebih banyak bahasa..."</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"Padam"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-ne/strings-appname.xml b/java/res/values-ne/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index 5ad5eae..0000000
--- a/java/res/values-ne/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"Android Keyboard (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"Android Spell Checker (AOSP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"Android Keyboard Settings (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Android Spell Checker Settings (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-ne/strings.xml b/java/res/values-ne/strings.xml
deleted file mode 100644
index 6c14945..0000000
--- a/java/res/values-ne/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"इनपुट विकल्पहरू"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"लग निर्देशनहरू शोध गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"सम्पर्क नामहरू हेर्नुहोस्"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"तपाईँको सम्पर्क सूचीबाट हिज्जे परीक्षकले प्रविष्टिहरूको प्रयोग गर्छ"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"कुञ्जी थिच्दा भाइब्रेट"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"कुञ्जी थिच्दा आवाज"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"कुञ्जी दबाउँदा पपअप"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"सामान्य"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"पाठ सुधार"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"इशारा टाइप गर्ने"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"अन्य विकल्पहरू"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"जटिल सेटिङहरू"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"विज्ञहरूका लागि विकल्पहरू"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"अन्य इनपुट विधिमा स्विच गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"भाषा स्विच किले अन्य इनपुट विधि पनि समेट्छ"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"भाषा स्विच कुञ्जी"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"जब बहुसङ्ख्यक इनपुट भाषाहरू सक्षम भएपछि देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"स्लाइड सूचक देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"सिफ्ट वा प्रतिक कुञ्जीमा स्लाइड गर्ने बेला दृश्य सङ्केत देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"कि पपअप खारेजी ढिलाइ"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"ढिलाइ छैन"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"पूर्वनिर्धारित"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g> मिलिसेकेन्ड"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"प्रणाली पूर्वनिर्धारित"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"सम्पर्क नामहरू सुझाव गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"सुझाव र सुधारका लागि सम्पर्कबाट नामहरू प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"डबल-स्पेस पूर्णविराम"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"स्पेसबारमा डबल ट्याप गर्नाले पूर्णविरामपछि स्पेस राख्दछ"</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"स्वतः पूँजिकरण"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"प्रत्येक वाक्यको पहिलो शब्द क्यापिटल गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"व्यक्तिगत शब्दकोश"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"एड-अन शब्दकोश"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"मुख्य शब्दकोश"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"सुधार सुझावहरू देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"टाइप गर्ने बेलामा सुझाव शब्दहरू देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"सधैँ देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"चित्र मोडमा देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"सधैँ लुकाउनुहोस्"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"आपत्तिजनक शब्दहरूलाई रोक्नुहोस्"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"सम्भावित आपत्तिजनक शब्दहरू सुझाव नगर्नुहोस्"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"स्वतः सुधार"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"गल्ती टाइप भएका शब्दहरूलाई स्पेसबार र पङ्चुएसनले स्वचालित रूपमा सच्याउँछन्।"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"बन्द"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"सामान्य"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"आक्रामक"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"ज्यादै आक्रामक"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"अर्को शब्द सुझाव"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"सुझावहरू निर्माण गर्न अघिल्लो शब्द प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"इशारा टाइप गर्ने सक्षम पार्नुहोस्"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"अक्षर स्लाइड गरी शब्द इनपुट गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"इशारा ट्रेल देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"गतिशील फ्लोटिङ पूर्वावलोकन"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"इशारा गर्दा सुझाव दिइएको शब्द हेर्नुहोस्"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : बचत गरियो"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"जानुहोस्"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"अर्को"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"अघिल्लो"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"भयो"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"पठाउनुहोस्"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"रोक्नुहोस्"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"प्रतीक्षा गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"हेडसेट प्लग इन गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"वर्तमान पाठ %s हो"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"कुनै पाठ प्रविष्टि गरिएको छैन"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"कुञ्जी कोड %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"सिफ्ट"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"सिप्ट सक्रिय (असक्षम पार्न ट्याप गर्नुहोस्)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"क्याप्स लक सक्रिय छ (असक्षम पार्न ट्याप गर्नुहोस्)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"मेट्नुहोस्"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"प्रतिकहरू"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"अक्षरहरू"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"नम्बरहरू"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"सेटिङहरू"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"ट्याब"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"स्पेस"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"आवाज इनपुट"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"मुस्कुराएको अनुहार"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"फर्कनुहोस्"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"खोज्नुहोस्"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"डट"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"भाषा स्विच गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"अर्को"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"अघिल्लो"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"सिफ्ट सक्षम पारिएको छ"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"क्याप्स लक सक्षम पारिएको छ"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"सिफ्ट असक्षम पारिएको छ"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"प्रतिक मोड"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"अक्षर मोड"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"फोन मोड"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"फोन प्रतिक मोड"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"किबोर्ड लुकाइएको छ"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"<xliff:g id="MODE">%s</xliff:g> किबोर्ड देखाइँदै"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"मिति"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"मिति र समय"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"इमेल"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"सन्देश गर्दै"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"सङ्ख्या"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"फोन"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"पाठ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"समय"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"आवाज इनपुट कुञ्जी"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"मुख्य किबोर्डमा"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"प्रतिकहरू किबोर्डमा"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"बन्द"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"मुख्य किबोर्डमा माइक"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"प्रतिकहरू किबोर्डमा माइक"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"आवाज इनपुट असक्षम पारियो"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"इनपुट विधिहरू कन्फिगर गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"इनपुट भाषाहरू"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"इनपुट भाषाहरू"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"बचत गर्न पुनः छुनुहोस्"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"उपलब्ध शब्दकोश"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया सक्षम पार्नुहोस्"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"स्वचालित रूपमा प्रयोग तथ्याङ्कहरू र क्यास रिपोर्टहरू पठाएर यस इनपुट विधि सम्पादकलाई सुधार्न सहयोग गर्नुहोस्।"</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"किबोर्ड थिम"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"अंग्रेजी (युके)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"अंग्रेजी (युएस्)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"स्पेनिस (युएस्)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"अंग्रेजी (युके) ( <xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g> )"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"अंग्रेजी (युएस्) ( <xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g> )"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"स्पेनेली (युएस्) ( <xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g> )"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"कुनै भाषा होइन (वर्णमाला)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"वर्णमाला (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"वर्णमाला (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"वर्णमाला (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"वर्णमाला (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"वर्णमाला (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"वर्णमाला (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"अनुकूलन इनपुट शैली"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"शैली थप्नुहोस्"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"थप्नुहोस्"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"हटाउनुहोस्"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"बचत गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"भाषा"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"लेआउट"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"तपाईँले प्रयोग गर्न सुरु गर्न अघि तपाईँको अनुकूलन इनपुट शैली सक्षम पारिनु पर्छ। के तपाईँ यसलाई अहिले सक्षम पार्न चाहनु हुन्छ?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"सक्षम पार्नुहोस्"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"अहिले होइन"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"यस्तो इनपुट शैली पहिले नै अवस्थित छ: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"प्रयोग अध्ययन मोड"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"कुञ्जी लामो थिचाइ ढिलाइ"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"कुञ्जी थिचाइ भाइब्रेसन अवधि"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"कुञ्जी थिचाइ आवाज भोल्युम"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"बाह्य शब्दकोश फाइल पढ्नुहोस्"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"डाउनलोड फोल्डरमा कुनै शब्दकोश फाइलहरू छैनन्।"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"स्थापना गर्न कुनै शब्दकोश फाइल चयन गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"<xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g>का लागि साँच्चिकै यो फाइल स्थापना गर्ने हो?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"कुनै त्रुटि भयो"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"पूर्वनिर्धारित"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"तपाईँलाई स्वागत छ<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"इशारा टाइप गर्नेसँग"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"सुरु गरौं"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"अर्को चरण"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"स्थापना गर्दै <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"सक्षम पार्नुहोस् <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"कृपया जाँच गर्नुहोस् \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" तपाईँको भाषा र इनपुट सेटिङमा। यसले तपाईँलाई तपाईँको उपकरणमा सञ्चालन गर्न आधिकारिकता प्रदान गर्छ।"</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> पहिले नै तपाईँको भाषा र इनपुट सेटिङमा सक्षम पारिएको छ, त्यसैले यो कदम सकिसकिएको छ। अर्कोमा जानुहोस्!"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"सेटिङहरूमा सक्षम पार्नुहोस्"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>मा स्विच गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"त्यसपछि, \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" लाई तपाईँको सक्रिय पाठ इनपुट विधिका रूपमा चयन गर्नुहोस्।"</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"इनपुट विधि स्विच गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"बधाई छ, तपाईँले सेट पुरा गर्नुभयो!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"अब तपाईँ <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>का साथ तपाईँका सम्पूर्ण मनपर्ने अनुप्रयोगहरू टाइप गर्न सक्नुहुन्छ।"</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"थप भाषाहरू कन्फिगर गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"समाप्त भयो"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"अनुप्रयोग आइकन देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"लन्चरमा अनुप्रयोग आइकन देखाउनुहोस्"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"शब्दकोश प्रदायक"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"शब्दकोश प्रदायक"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"शब्दकोश सेवा"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"शब्दकोश अद्यावधिक जानकारी"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"एड-अन शब्दकोश"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"उपलब्ध शब्दकोश"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"शब्दकोशहरूका लागि सेटिङहरू"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"प्रयोगकर्ता शब्दकोशहरू"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"प्रयोगकर्ता शब्दकोश"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"उपलब्ध शब्दकोश"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"हाल डाउनलोड गर्दै"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"स्थापित"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"स्थापित, असक्षम पारिएको"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"शब्दकोश सेवासँग जोड्न समस्या"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"शब्दकोशहरू उपलब्ध छैनन्"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"पुनः ताजा गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"पछिल्लो अद्यावधिक"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"अद्यावधिकको लागि जाँच गर्दै"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"लोड हुँदै..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"मुख्य शब्दकोश"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"स्थापना गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"मेट्नुहोस्"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"तपाईँको मोबाइल उपकरणमा चयन गरिएको भाषामा शब्दकोश उपलब्ध छ। हामी सिफारिश गर्छौं <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> शब्दकोश डाउनलोड गर्नका लागि तपाईँको टाइपिङ अनुभव सुधार्न। यस डाउनलोड 3G मा एक वा दुई मिनेट लाग्छ। शुल्कहरू लाग्न सक्छ यदि तपाईँसँग असीमित डेटा योजना छैन भने। यदि आफूसँग कुन डेटा योजना छ तपाईँ यकिन हुनुहुन्न भने हामी स्वचालित रूपमा डाउनलोड सुरु गर्न वाइ-फाइ जडान खोज्न सिफारिस गर्छौं। सल्लाह: तपाईँको मोबाइल उपकरणको भाषा र इनपुट सेटिङ मेनुमा गई तपाईँ शब्दकोशलाई डाउनलोड वा हटाउन सक्नुहुन्छ।"</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"(अब डाउनलोड गर्नुहोस्<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g> MB)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"वाइ-फाइको माध्ययमद्वार डाउनलोड गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"एक शब्दकोश <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> का लागि उपलब्ध छ"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"समीक्षा गर्न थिच्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"डाउनलोड गरिदै: <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>का लागि सुझावहरू चाँडै तयार हुने छन्।"</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"संस्करण <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"थप्नुहोस्"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"शब्दकोशमा थप्नुहोस्"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"पदावली"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"थप विकल्पहरू"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"कम विकल्पहरू"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"ठीक छ"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"शब्द:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"सर्टकट:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"भाषा:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"एउटा शब्द टाइप गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"वैकल्पिक सर्टकट"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"शब्द सम्पादन गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"सम्पादन गर्नुहोस्"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"मेट्नुहोस्"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"तपाईँसँग प्रयोगकर्ता शब्दकोशमा कुनै शब्द छैन।\"थप्नुहोस्\"(+) बटनमा छोएर एउटा शब्द थप्नुहोस्।"</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"सबै भाषाहरूका लागि"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"थप भाषाहरू..."</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"मेट्नुहोस्"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-si/strings-appname.xml b/java/res/values-si/strings-appname.xml
deleted file mode 100644
index 1081048..0000000
--- a/java/res/values-si/strings-appname.xml
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2013, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_name" msgid="5940510615957428904">"Android යතුරු පුවරුව (AOSP)"</string>
-  <string name="spell_checker_service_name" msgid="1254221805440242662">"Android අක්ෂර වින්‍යාස පරීක්ෂක (AOSP)"</string>
-  <string name="english_ime_settings" msgid="5760361067176802794">"Android යතුරු පුවරු සැකසීම් (AOSP)"</string>
-  <string name="android_spell_checker_settings" msgid="6123949487832861885">"Android අක්ෂර වින්‍යාස පරීක්ෂක සැකසීම් (AOSP)"</string>
-</resources>
diff --git a/java/res/values-si/strings.xml b/java/res/values-si/strings.xml
deleted file mode 100644
index 6d2a6f6..0000000
--- a/java/res/values-si/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!-- 
-/*
-**
-** Copyright 2008, The Android Open Source Project
-**
-** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-** you may not use this file except in compliance with the License.
-** You may obtain a copy of the License at
-**
-**   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-**
-** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-** See the License for the specific language governing permissions and
-** limitations under the License.
-*/
- -->
-
-<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"ආදාන විකල්ප"</string>
-  <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"පර්යේෂණ ලොග් විධාන"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"සබඳතා නම් විමසන්න"</string>
-  <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"අක්ෂර වින්‍යාස පරික්ෂකය ඔබගේ සබඳතා ලැයිස්තුව වෙතින් ඇතුළත් කිරීම් භාවිතා කරයි"</string>
-  <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"යතුර එබීමට කම්පනය කිරීම සක්‍රියයි"</string>
-  <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"යතුරු එබිම මත හඬ"</string>
-  <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"යතුරු එබීම මත උත්පතනය"</string>
-  <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"සාමාන්‍ය"</string>
-  <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"පෙළ නිවැරදි කිරීම"</string>
-  <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"ඉංගිතයෙන් ටයිප් කිරීම"</string>
-  <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"වෙනත් විකල්ප"</string>
-  <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"උසස් සැකසීම්"</string>
-  <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"ප්‍රවීනයන් සඳහා විකල්ප"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"වෙනත් ආදාන ක්‍රම වෙත මාරුවන්න"</string>
-  <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"භාෂා මාරු යතුර වෙනත් ආදාන ක්‍රමද ආවරණය කරයි"</string>
-  <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"භාෂා මාරු යතුර"</string>
-  <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"බහුවිධ ආදාන භාෂා සබල කර ඇති විට පෙන්වන්න"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"සර්පණ දර්ශකය පෙන්වන්න"</string>
-  <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"ෂිෆ්ට් හෝ සංකේත යතුරු වෙතින් සර්පණය කරන අතරතුර දෘෂ්‍ය ඉඟි දර්ශනය කරන්න"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"යතුරු උත්පතන ඉවත් කිරීමේ ප්‍රමාදය"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"ප්‍රමාද නැත"</string>
-  <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"සුපුරුදු"</string>
-  <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g>ms"</string>
-  <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"පද්ධති සුපුරුදු"</string>
-  <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"සබඳතා නම් යෝජනා කරන්න"</string>
-  <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"යෝජනා සහ නිවැරදි කිරීම් සඳහා සබඳතා වෙතින් නම් භාවිතා කරන්න"</string>
-  <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"දෙවරක්-ඉඩ නැවතීමේ ලකුණ"</string>
-  <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"ඉඩ යතුර මත දෙවරක් තට්ටු කිරීම හිස් තැනකට අනුගාමිව නැවතීමේ ලකුණක් ඇතුළත් කරයි."</string>
-  <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"ස්වයං-ලොකු අකුරු කරණය"</string>
-  <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"එක් එක් වාක්‍යයේ පළමු වචනය ලොකු අකුරු කරන්න"</string>
-  <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"පුද්ගලික ශබ්ද කෝෂය"</string>
-  <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"ඈඳුම් ශබ්දකෝෂ"</string>
-  <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"ප්‍රධාන ශබ්ද කෝෂය"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"නිවැරදි කිරීම් යෝජනා පෙන්වන්න"</string>
-  <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"ටයිප් කරන අතරතුර යෝජිත වචන දර්ශනය කරන්න"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"සැමවිටම පෙන්වන්න"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"සිරස් ආකෘති ආකාරය තුළ පෙන්වන්න"</string>
-  <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"සැමවිට සඟවන්න"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"අප්‍රසන්න වචන අවහිර කරන්න"</string>
-  <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"විභව්‍යව අප්‍රසන්න වචන යෝජනා නොකරන්න"</string>
-  <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"ස්වයං-නිවැරදි කිරීම"</string>
-  <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"ඉඩ යතුර සහ විරාම ලකුණ වැරදියට ටයිප් කළ වචන ස්වයංක්‍රියව නිවැරදි කරයි"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"අක්‍රිය කරන්න"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"මධ්‍යස්ථ"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"ආක්‍රමණකාරී"</string>
-  <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"ඉතා ආක්‍රමණකාරී"</string>
-  <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"ඊළඟ-වචනයේ යෝජනා"</string>
-  <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"යෝජනා කිරීමේදී පෙර වචනය භාවිතා කරන්න"</string>
-  <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"ඉංගිතයෙන් ටයිප් කිරීම සබල කරන්න"</string>
-  <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"අකුරු ඔස්සේ සර්පණය කිරීමෙන් වචනයක් ආදානය කරන්න"</string>
-  <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"ඉංගිතයෙන් මඟ පෙන්වන්න"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"ගතිකව ඉපිලෙන පෙරදසුන"</string>
-  <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"ඉංගිතය කරන අතරතුර යෝජිත වචන බලන්න"</string>
-  <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : සුරැකිණි"</string>
-  <string name="label_go_key" msgid="1635148082137219148">"යන්න"</string>
-  <string name="label_next_key" msgid="362972844525672568">"මීලඟ"</string>
-  <string name="label_previous_key" msgid="1211868118071386787">"පෙර"</string>
-  <string name="label_done_key" msgid="2441578748772529288">"හරි"</string>
-  <string name="label_send_key" msgid="2815056534433717444">"යවන්න"</string>
-  <string name="label_pause_key" msgid="181098308428035340">"විරාම කරන්න"</string>
-  <string name="label_wait_key" msgid="6402152600878093134">"රැඳී සිටින්න"</string>
-  <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"හඬ නගා කථනය කරන මුරපද යතුරු ඇසීමට හෙඩ්සෙට් එකක් පේනුගත කරන්න."</string>
-  <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"වර්තමාන පෙළ %s ය"</string>
-  <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"පෙළ ඇතුළු කර නැත"</string>
-  <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"යතුරු කේතය %d"</string>
-  <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"ෂිෆ්ට්"</string>
-  <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"ෂිෆ්ට් සක්‍රියයි (අබල කිරීමට තට්ටු කරන්න)"</string>
-  <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"කැප්ස් ලොක් සක්‍රියයි (අබල කිරීමට තට්ටු කරන්න)"</string>
-  <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"මකන්න"</string>
-  <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"සංකේත"</string>
-  <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"අකුරු"</string>
-  <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"අංක"</string>
-  <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"සැකසීම්"</string>
-  <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"ටැබය"</string>
-  <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"හිඩස"</string>
-  <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"හඬ ආදානය"</string>
-  <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"සිනහ මුහුණ"</string>
-  <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"ආපසු එවන්න"</string>
-  <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"සෙවීම"</string>
-  <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"තිත"</string>
-  <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"භාෂාව මාරු කරන්න"</string>
-  <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"මීලඟ"</string>
-  <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"පෙර"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"ෂිෆ්ට් සබල කර ඇත"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"කැප්ස් ලොක් සබල කර ඇත"</string>
-  <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"ෂිෆ්ට් අබල කර ඇත"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"සංකේත ප්‍රකාරය"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"අකුරු ආකාරය"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"දුරකථන ආකාරය"</string>
-  <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"දුරකථන සංකේත ආකාරය"</string>
-  <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"යතුරු පුවරුව සැඟවී ඇත"</string>
-  <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"<xliff:g id="MODE">%s</xliff:g> යතුරු පුවරුව පෙන්නුම් කෙරේ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"දිනය"</string>
-  <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"දිනය සහ වේලාව"</string>
-  <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"ඊ-තැපෑල"</string>
-  <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"පණිවිඩ යැවීම"</string>
-  <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"අංකය"</string>
-  <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"දුරකථනය"</string>
-  <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"පෙළ"</string>
-  <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"කාලය"</string>
-  <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
-  <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"හඬ ආදාන යතුර"</string>
-  <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"ප්‍රධාන යතුරු පුවරුව මත"</string>
-  <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"සංකේත යතුරු පුවරුව මත"</string>
-  <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"අක්‍රිය කරන්න"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"ප්‍රධාන යතුරු පුවරුව මත මයික්‍රෆෝනය"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"සංකේත යතුරු පුවරුව මත මයික්‍රෆෝනය"</string>
-  <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"හඬ ආදානය අබල කර ඇත"</string>
-  <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"ආදාන ක්‍රම වින්‍යාස කරන්න"</string>
-  <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"ආදාන භාෂා"</string>
-  <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"ප්‍රතිපෝෂණ යවන්න"</string>
-  <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"ආදාන භාෂා"</string>
-  <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"සුරැකීමට නැවත ස්පර්ශ කරන්න"</string>
-  <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"ශබ්ද කෝෂය ලබාගත හැක"</string>
-  <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ සබල කරන්න"</string>
-  <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"භාවිතය පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන සහ බිඳ වැටීම් වාර්තා ස්වයංක්‍රියව යැවීම මගින් ආදාන ක්‍රම සංස්කාරක වැඩි දියුණු කිරීමට උදව් වන්න."</string>
-  <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"යතුරු පුවරු තේමාව"</string>
-  <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"ඉංග්‍රීසි (බ්‍රිතාන්‍ය)"</string>
-  <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"ඉංග්‍රීසි (ඇමෙරිකානු)"</string>
-  <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"ස්පාඤ්ඤ (එජ)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"ඉංග්‍රිසි (එරා) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"ඉංග්‍රීසි (එජ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"ස්පාඤ්ඤ (එජ) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
-  <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"භාෂාවක් නැත (අකාරාදිය)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"අකාරාදිය (QWERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"අකාරාදිය (QWERTZ)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"අකාරාදිය (AZERTY)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"අකාරාදිය (Dvorak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"අකාරාදිය (Colemak)"</string>
-  <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"අකාරාදිය (PC)"</string>
-  <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"අභිරුචි ආදාන විලාස"</string>
-  <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"විලාසය එක් කරන්න"</string>
-  <string name="add" msgid="8299699805688017798">"එක් කරන්න"</string>
-  <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"ඉවත් කරන්න"</string>
-  <string name="save" msgid="7646738597196767214">"සුරකින්න"</string>
-  <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"භාෂාව"</string>
-  <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"පිරිසැලසුම"</string>
-  <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"ඔබ එය භාවිතය ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබගේ අභිරුචි ආදාන විලාසය සබල කිරීමට අවශ්‍යය. ඔබට එය දැන් සබල කිරීමට අවශ්‍යද?"</string>
-  <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"සබල කරන්න"</string>
-  <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"දැන් නොවේ"</string>
-  <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"සමාන ආදාන විලාසය දැනටමත් පවතී: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
-  <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"උපයෝජ්‍යතා අධ්‍යයන ආකාරය"</string>
-  <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"යතුරු දිගු එබීම් ප්‍රමාදය"</string>
-  <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"යතුරු එබිම් කම්පන කාලපරිච්ඡේදය"</string>
-  <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"යතුරු එබීම් හඬ තීව්‍රතාවය"</string>
-  <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"බාහිර ශබ්ද කෝෂ ගොනුව කියවන්න"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"බාගැනීම් ෆෝල්ඩරය තුළ ශබ්දකෝෂ ගොනු නොමැත"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"ස්ථාපනය කිරීමට ශබ්ද කෝෂ ගොනුවක් තෝරන්න"</string>
-  <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"<xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g> සඳහා මෙම ගොනුව ස්ථාපනය කරන්නද?"</string>
-  <string name="error" msgid="8940763624668513648">"දෝෂයක් ඇති විය"</string>
-  <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"සුපුරුදු"</string>
-  <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු"</string>
-  <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"ඉංගිතයෙන් ටයිප් කිරීම් සමග"</string>
-  <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"ආරම්භ කර ගැනීම"</string>
-  <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"ඊළඟ පියවර"</string>
-  <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> සැකසෙමින් පවතී"</string>
-  <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> සබල කරන්න"</string>
-  <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"කරණාකර ඔබගේ භාෂවෙහි සහ ආදාන සැකසීම් වල \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" පරික්ෂා කරන්න. මෙය ඔබගේ උපාංගය මත එයට ධාවනය වීමට අනුමැතිය දෙනු ඇත."</string>
-  <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> දැනටමත් ඔබගේ භාෂාවෙන් සහ ආදාන සැකසීම්වල සබල කර ඇත, එමනිසා මෙම පියවර නිමයි. ඊළග එක වෙතට!"</string>
-  <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"සැකසීම් තුළ සබල කරන්න"</string>
-  <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> වෙත මාරුවන්න"</string>
-  <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"ඊළඟට, ඔබගේ සක්‍රිය පෙළ-ආදාන ක්‍රමය ලෙස \"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>\" තෝරන්න."</string>
-  <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"ආදාන ක්‍රම මාරු කරන්න"</string>
-  <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"සුබපැතුම්, ඔබ සියල්ල පිහිටුවා ඇත!"</string>
-  <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"දැන් ඔබට <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> සමගින් ඔබගේ සියළුම ප්‍රියතම යෙදුම් වලින් ටයිප් කළ හැක."</string>
-  <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"අතිරේක භාෂා වින්‍යාස කරන්න"</string>
-  <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"අවසන්ය"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"යෙදුම් අයිකනය පෙන්වන්න"</string>
-  <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"දියත්කරනය තුළ යෙදුම් අයිකනය දර්ශනය කරන්න"</string>
-  <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"ශබ්දකෝෂ සැපයුම්කරු"</string>
-  <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"ශබ්දකෝෂ සැපයුම්කරු"</string>
-  <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"ශබ්ද කෝෂ සේවාව"</string>
-  <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"ශබ්ද කෝෂ යාවත්කාලීන තොරතුරු"</string>
-  <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"ඈඳුම් ශබ්ද කෝෂ"</string>
-  <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"ශබ්දකෝෂය ලබාගත හැක"</string>
-  <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"ශබ්ද කෝෂ සඳහා සැකසීම්"</string>
-  <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"පරිශීලක ශබ්ද කෝෂ"</string>
-  <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"පරිශීලක ශබ්ද කෝෂය"</string>
-  <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"ශබ්දකෝෂය ලබාගත හැක"</string>
-  <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"දැනට බාගැනේ"</string>
-  <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"පිහිටුවා ඇත"</string>
-  <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"ස්ථාපනය කළ, අබල කළ"</string>
-  <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"ශබ්දකෝෂ සේවාව වෙත සම්බන්ධ වීමට ගැටලුවක්ද"</string>
-  <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"ශබ්ද කෝෂ ලබාගත නොහැක"</string>
-  <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"නැවුම් කරන්න"</string>
-  <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ"</string>
-  <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"යාවත්කාලීන සඳහා පරික්ෂා කෙරේ"</string>
-  <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"පූරණය වෙමින්..."</string>
-  <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"ප්‍රධාන ශබ්ද කෝෂය"</string>
-  <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"අවලංගු කරන්න"</string>
-  <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"ස්ථාපනය"</string>
-  <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"අවලංගු කරන්න"</string>
-  <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"මකන්න"</string>
-  <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"ඔබගේ ජංගම උපාංගය මත තෝරාගත් භාෂාවට ලබාගත හැකි ශබ්ද කෝෂයක් ඇත.&lt;br/&gt; අප ඔබගේ ටයිප් කිරීමේ පළපුරුද්ද වැඩි දියුණු කිරීමට <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> ශබ්ද කෝෂය &lt;b&gt;බාගැනීම&lt;/b&gt; නිර්දේශ කරමු.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; 3G හරහා බාගැනීම මිනිත්තුවක් හෝ දෙකක් ගත හැකිය. ඔබට &lt;b&gt;සීමාරහිත දත්ත සැලසුමක්&lt;/b&gt; නොමැති නම් ගාස්තු අදාළ විය හැක.&lt;br/&gt; ඔබට තිබෙන්නේ කුමන දත්ත සැලසුමක්ද යන්න පිළිබඳ විශ්වාසයක් නොමැති නම්, බාගැනීම ස්වයංක්‍රියව ආරම්භ කිරීමට Wi-Fi සම්බන්ධයක් සොයා ගැනීම අප නිර්දේශ කරමු.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; ඉඟිය: ඔබට ඔබගේ ජංගම උපාංගයේ &lt;b&gt;සැකසීම්&lt;/b&gt; මෙනුව තුළ &lt;b&gt;භාෂාව සහ ආදානය&lt;/b&gt; වෙත යාම මගින් ශබ්දකෝෂ බාගැනීමට සහ ඉවත් කිරීමට හැක."</string>
-  <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"දැන් බාගන්න (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g>MB)"</string>
-  <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Wi-Fi හරහා බාගන්න"</string>
-  <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"<xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> සඳහා ශබ්දකෝෂයක් ලබාගත හැක"</string>
-  <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"සමාලෝචනය කිරීමට සහ බාගැනීමට ඔබන්න"</string>
-  <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"බාගැනේ: <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> සඳහා යෝජනා ඉක්මනින් සුදානම් වනු ඇත."</string>
-  <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"අනුවාදය <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"එක් කරන්න"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"ශබ්ද කෝෂය වෙත එක් කරන්න"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"වාක්‍ය ඛණ්ඩය"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"තවත් විකල්ප"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"අඩු විකල්ප"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"හරි"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"වචනය:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"කෙටිමග:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"භාෂාව:"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"වචනයක් ටයිප් කරන්න"</string>
-  <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"විකල්පමය කෙටිමග"</string>
-  <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"වචනය සංස්කරණය කරන්න"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"සංස්කරණය කරන්න"</string>
-  <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"මකන්න"</string>
-  <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"ඔබට පරිශීලක ශබ්ද කෝෂය තුළ වචන කිසිවක් නැත. එක් කරන්න (+) බොත්තම ස්පර්ශ කිරීම මගින් වචනයක් එක් කරන්න."</string>
-  <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"සියලු භාෂාවන් සඳහා"</string>
-  <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"තවත් භාෂා…"</string>
-  <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"මකන්න"</string>
-  <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
-</resources>