blob: 0aeed7487a88722c4bfe27db419e00447b194565 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Copyright (C) 2017 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="wallpaper_app_name" msgid="1719889291772891695">"Fona tapetes"</string>
<!-- no translation found for app_name (8773648973927541493) -->
<skip />
<string name="select_wallpaper_label" msgid="6989581259339646085">"Fona tapešu kategorijas"</string>
<string name="set_wallpaper_button_text" msgid="4426286890442731310">"Iestatīt fona tapeti"</string>
<string name="set_wallpaper_progress_message" msgid="7986528287618716715">"Notiek fona tapetes iestatīšana..."</string>
<string name="try_again" msgid="8278874823700921234">"Mēģināt vēlreiz"</string>
<string name="set_wallpaper_error_message" msgid="6819986999041085130">"Nevar iestatīt fona tapeti."</string>
<string name="load_wallpaper_error_message" msgid="7913278480467707374">"Nevar ielādēt fona tapeti. Attēls vai nu ir bojāts, vai arī nav pieejams."</string>
<string name="static_wallpaper_presentation_mode_message" msgid="417940227049360906">"Pašlaik iestatīta"</string>
<string name="rotating_wallpaper_presentation_mode_message" msgid="3361676041605733288">"Dienas fona tapete"</string>
<string name="wallpaper_destination_both" msgid="1124197176741944063">"Sākuma un bloķēšanas ekrāns"</string>
<string name="home_screen_message" msgid="106444102822522813">"Sākuma ekrāns"</string>
<string name="lock_screen_message" msgid="1534506081955058013">"Bloķēšanas ekrāns"</string>
<string name="home_and_lock_short_label" msgid="2937922943541927983">"Sākuma un bloķēšanas ekrāns"</string>
<string name="set_wallpaper_dialog_message" msgid="6114951028768599417">"Fona tapetes iestatīšana"</string>
<string name="set_wallpaper_home_screen_destination" msgid="7315594722013109354">"Sākuma ekrāns"</string>
<string name="set_wallpaper_lock_screen_destination" msgid="6224685559375417945">"Bloķēšanas ekrāns"</string>
<string name="set_wallpaper_both_destination" msgid="6967226064958263939">"Sākuma ekrāns un bloķēšanas ekrāns"</string>
<string name="no_backup_image_wallpaper_label" msgid="6316627676107284851">"Mainīgs fona tapetes attēls"</string>
<string name="permission_needed_explanation" msgid="139166837541426823">"Lai šeit attēlotu pašreizējo fona tapeti, lietotnei <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> ir nepieciešama piekļuve jūsu ierīces krātuvei."</string>
<string name="permission_needed_explanation_go_to_settings" msgid="3923551582092599609">"Lai šeit attēlotu pašreizējo fona tapeti, lietotnei “Fona tapetes” ir nepieciešama piekļuve jūsu ierīces krātuvei.\n\nLai mainītu šo iestatījumu, pārejiet uz lietotnes “Fona tapetes” informācijas sadaļu “Atļaujas”."</string>
<string name="permission_needed_allow_access_button_label" msgid="1943133660612924306">"Atļaut piekļuvi"</string>
<string name="no_backup_image_wallpaper_description" msgid="8303268619408738057">"Reāllaika fona tapetes pakalpojums mainīgiem fona tapetes attēliem"</string>
<string name="daily_refresh_tile_title" msgid="3270456074558525091">"Dienas fona tapete"</string>
<string name="daily_refresh_tile_subtitle" msgid="3976682014885446443">"Pieskarieties, lai ieslēgtu"</string>
<string name="start_rotation_dialog_body_live_wallpaper_needed" msgid="5132580257563846082">"Fona tapete tiks automātiski mainīta katru dienu. Lai pabeigtu iestatīšanu, nākamajā ekrānā pieskarieties vienumam &lt;strong&gt;Iestatīt fona tapeti&lt;/strong&gt;."</string>
<string name="start_rotation_dialog_wifi_only_option_message" msgid="3126269859713666225">"Lejupielādēt nākamās fona tapetes tikai Wi-Fi tīklā"</string>
<string name="start_rotation_dialog_continue" msgid="276678987852274872">"Turpināt"</string>
<string name="start_rotation_progress_message" msgid="7872623873682262083">"Notiek pirmās fona tapetes lejupielāde…"</string>
<string name="start_rotation_error_message" msgid="3053799836719618972">"Nevar lejupielādēt pirmo fona tapeti. Lūdzu, pārbaudiet tīkla iestatījumus un mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="start_rotation_dialog_body" msgid="7903554799046364916">"Fona tapete tiks automātiski mainīta katru dienu."</string>
<string name="settings_button_label" msgid="8724734130079207955">"Iestatījumi"</string>
<string name="explore" msgid="7468719504199497281">"Apskatīt"</string>
<string name="next_wallpaper" msgid="3911873152952596232">"Nākamā fona tapete"</string>
<string name="wallpaper_disabled_message" msgid="7309484130562148185">"Šajā ierīcē ir atspējota fona tapetes iestatīšana."</string>
<string name="wallpaper_disabled_by_administrator_message" msgid="1551430406714747884">"Jūsu ierīces administrators ir atspējojis fona tapetes iestatīšanu."</string>
<string name="wallpaper_set_successfully_message" msgid="2958998799111688578">"Fona tapete ir sekmīgi iestatīta."</string>
<string name="wallpapers_unavailable_offline_message" msgid="8136405438621689532">"Lai skatītu fona tapetes, ir nepieciešams interneta savienojums. Lūdzu, izveidojiet savienojumu un mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="currently_set_home_wallpaper_thumbnail" msgid="4022381436821898917">"Pašlaik iestatītās sākuma ekrāna fona tapetes sīktēls"</string>
<string name="currently_set_lock_wallpaper_thumbnail" msgid="2094209303934569997">"Pašlaik iestatītās bloķēšanas ekrāna fona tapetes sīktēls"</string>
<string name="currently_set_wallpaper_thumbnail" msgid="8651887838745545107">"Pašlaik iestatītās fona tapetes sīktēls"</string>
<string name="wallpaper_thumbnail" msgid="569931475923605974">"Fona tapetes sīktēls"</string>
<string name="explore_home_screen" msgid="8756346794535765482">"Apskatīt sākuma ekrāna fona tapeti"</string>
<string name="explore_lock_screen" msgid="268938342103703665">"Apskatīt bloķēšanas ekrāna fona tapeti"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_home_content_description" msgid="2770445044556164259">"Atsvaidzināt dienas fona tapeti sākuma ekrānā"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_content_description" msgid="4362142658237147583">"Atsvaidzināt dienas fona tapeti"</string>
<string name="refreshing_daily_wallpaper_dialog_message" msgid="1975910873362855761">"Notiek dienas fona tapetes atsvaidzināšana…"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_failed_message" msgid="4749879993812557166">"Neizdevās atsvaidzināt dienas fona tapeti. Lūdzu, pārbaudiet tīkla savienojumu un mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="collapse_attribution_panel" msgid="4367971404848122275">"Sakļaut fona tapetes informācijas paneli"</string>
<string name="expand_attribution_panel" msgid="6975094181456095915">"Izvērst fona tapetes informācijas paneli"</string>
<string name="on_device_wallpapers_category_title" msgid="805819102071369004">"Fona tapetes ierīcē"</string>
<string name="on_device_wallpapers_category_title_desktop" msgid="316919420410065369">"Ierīcē"</string>
<string name="on_device_wallpaper_title" msgid="5262564748034629524">"Android fona tapete"</string>
<string name="live_wallpapers_category_title" msgid="1814374812192366349">"Reāllaika fona tapetes"</string>
<string name="my_photos_category_title" msgid="4294567122144565273">"Mani fotoattēli"</string>
<string name="my_photos_generic_wallpaper_title" msgid="7002867526154631172">"Mans fotoattēls"</string>
<string name="fallback_wallpaper_title" msgid="6154655421012506001">"Fona tapete"</string>
<string name="app_not_found" msgid="4431461707854088231">"Lietotne nav instalēta."</string>
<string name="center_wallpaper_position" msgid="4166894762352288883">"Centrēt"</string>
<string name="center_crop_wallpaper_position" msgid="1681980019815343348">"Apgriezt centrā"</string>
<string name="stretch_wallpaper_position" msgid="5002680983147456935">"Pielāgot"</string>
<string name="preview" msgid="1774602101743861071">"Priekšskatīt"</string>
<string name="tab_info" msgid="818614080690111416">"Informācija"</string>
<string name="tab_customize" msgid="2533745409174959960">"Pielāgošana"</string>
<string name="configure_wallpaper" msgid="849882179182976621">"Iestatījumi…"</string>
<string name="delete_live_wallpaper" msgid="589212696102662329">"Dzēst"</string>
<string name="delete_wallpaper_confirmation" msgid="33790318361863778">"Vai dzēst šo fona tapeti no tālruņa?"</string>
</resources>