blob: 28a1052c5efd754543ae88046d735ef5409779e3 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Copyright (C) 2017 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="wallpaper_app_name" msgid="1719889291772891695">"वालपेपरहरू"</string>
<!-- no translation found for app_name (8773648973927541493) -->
<skip />
<string name="select_wallpaper_label" msgid="6989581259339646085">"वालपेपरका कोटीहरू"</string>
<string name="set_wallpaper_button_text" msgid="4426286890442731310">"वालपेपर सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="set_wallpaper_progress_message" msgid="7986528287618716715">"वालपेपर सेट गर्दै…"</string>
<string name="try_again" msgid="8278874823700921234">"फेरि प्रयास गर्नुहोस्‌"</string>
<string name="set_wallpaper_error_message" msgid="6819986999041085130">"वालपेपर सेट गर्न सकिएन।"</string>
<string name="load_wallpaper_error_message" msgid="7913278480467707374">"वालपेपर लोड गर्न सकिएन। छवि या त त्रुटिपूर्ण छ वा उपलब्ध छैन।"</string>
<string name="static_wallpaper_presentation_mode_message" msgid="417940227049360906">"हाल सेट गरिएको"</string>
<string name="rotating_wallpaper_presentation_mode_message" msgid="3361676041605733288">"दैनिक वालपेपर"</string>
<string name="wallpaper_destination_both" msgid="1124197176741944063">"गृह तथा लक स्क्रिन"</string>
<string name="home_screen_message" msgid="106444102822522813">"गृह स्क्रिन"</string>
<string name="lock_screen_message" msgid="1534506081955058013">"लक स्क्रिन"</string>
<string name="home_and_lock_short_label" msgid="2937922943541927983">"गृह स्क्रिन &amp; लक स्क्रिन"</string>
<string name="set_wallpaper_dialog_message" msgid="6114951028768599417">"वालपेपर सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="set_wallpaper_home_screen_destination" msgid="7315594722013109354">"गृह स्क्रिन"</string>
<string name="set_wallpaper_lock_screen_destination" msgid="6224685559375417945">"लक स्क्रिन"</string>
<string name="set_wallpaper_both_destination" msgid="6967226064958263939">"गृह स्क्रिन र लक स्क्रिन"</string>
<string name="no_backup_image_wallpaper_label" msgid="6316627676107284851">"छवि परिवर्तन हुने वालपेपर"</string>
<string name="permission_needed_explanation" msgid="139166837541426823">"यहाँ हालको वालपेपर देखाउन <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> लाई तपाईंको यन्त्रको भण्डारणमाथिको पहुँच अनिवार्य हुन्छ।"</string>
<string name="permission_needed_explanation_go_to_settings" msgid="3923551582092599609">"यहाँ हालैको वालपेपर देखाउन वालपेपरहरूलाई तपाईंको यन्त्रको भण्डारणमाथिको पहुँच अनिवार्य हुन्छ।\n\nयो सेटिङ बदल्न वालपेपरहरूको अनुप्रयोगसम्बन्धी जानकारीमा रहेको अनुमति क्षेत्रमा जानुहोस्।"</string>
<string name="permission_needed_allow_access_button_label" msgid="1943133660612924306">"पहुँच राख्न दिनुहोस्"</string>
<string name="no_backup_image_wallpaper_description" msgid="8303268619408738057">"परिवर्तन हुने वालपेपरसम्बन्धी सेवाका लागि लाइभ वालपेपरहरू"</string>
<string name="daily_refresh_tile_title" msgid="3270456074558525091">"दैनिक वालपेपर"</string>
<string name="daily_refresh_tile_subtitle" msgid="3976682014885446443">"सक्रिय गर्न ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="start_rotation_dialog_body_live_wallpaper_needed" msgid="5132580257563846082">"वालपेपर हरेक दिन स्वतः परिवर्तन हुने छ। सेटअप सम्पन्न गर्न अर्को स्क्रिनमा &lt;strong&gt;वालपेपर सेट गर्नुहोस्‌&lt;/strong&gt;लाई ट्याप गर्नुहोस्।"</string>
<string name="start_rotation_dialog_wifi_only_option_message" msgid="3126269859713666225">"भविष्यमा केवल Wi-Fi मार्फत वालपेपरहरू डाउनलोड गर्नुहोस्"</string>
<string name="start_rotation_dialog_continue" msgid="276678987852274872">"जारी राख्नुहोस्"</string>
<string name="start_rotation_progress_message" msgid="7872623873682262083">"पहिलो वालपेपर डाउनलोड गर्दै…"</string>
<string name="start_rotation_error_message" msgid="3053799836719618972">"पहिलो वालपेपर डाउनलोड गर्न सकिएन। कृपया आफ्ना नेटवर्कसम्बन्धी सेटिङहरूको जाँच गरी फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="start_rotation_dialog_body" msgid="7903554799046364916">"वालपेपर हरेक दिन स्वतः परिवर्तन हुने छ"</string>
<string name="settings_button_label" msgid="8724734130079207955">"सेटिङहरू"</string>
<string name="explore" msgid="7468719504199497281">"अन्वेषण गर्नुहोस्"</string>
<string name="next_wallpaper" msgid="3911873152952596232">"अर्को वालपेपर"</string>
<string name="wallpaper_disabled_message" msgid="7309484130562148185">"यस यन्त्रमा वालपेपर सेट गर्ने सुविधालाई असक्षम पारिएको छ"</string>
<string name="wallpaper_disabled_by_administrator_message" msgid="1551430406714747884">"तपाईंको यन्त्रको प्रशासकले वालपेपर सेट गर्ने सुविधालाई असक्षम पार्नुभएको छ"</string>
<string name="wallpaper_set_successfully_message" msgid="2958998799111688578">"वालपेपर सफलतापूर्वक सेट गरियो"</string>
<string name="wallpapers_unavailable_offline_message" msgid="8136405438621689532">"वालपेपरहरू हेर्न तपाईंसँग इन्टरनेट जडान हुनु आवश्यक हुन्छ। कृपया जडान गरेर फेरि प्रयास गर्नुहोस।"</string>
<string name="currently_set_home_wallpaper_thumbnail" msgid="4022381436821898917">"हाल गृह स्क्रिनमा सेट गरिएको वालपेपरको थम्बनेल"</string>
<string name="currently_set_lock_wallpaper_thumbnail" msgid="2094209303934569997">"हाल लक स्क्रिनमा सेट गरिएको वालपेपरको थम्बनेल"</string>
<string name="currently_set_wallpaper_thumbnail" msgid="8651887838745545107">"हाल सेट गरिएको वालपेपरको थम्बनेल"</string>
<string name="wallpaper_thumbnail" msgid="569931475923605974">"वालपेपरको थम्बनेल"</string>
<string name="explore_home_screen" msgid="8756346794535765482">"गृह स्क्रिनको वालपेपरको अन्वेषण गर्नुहोस्"</string>
<string name="explore_lock_screen" msgid="268938342103703665">"लक स्क्रिनको वालपेपरको अन्वेषण गर्नुहोस्"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_home_content_description" msgid="2770445044556164259">"गृहपृष्ठको दैनिक वालपेपर पुनः ताजा गर्नुहोस्"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_content_description" msgid="4362142658237147583">"दैनिक वालपेपर पुनः ताजा गर्नुहोस्"</string>
<string name="refreshing_daily_wallpaper_dialog_message" msgid="1975910873362855761">"दैनिक वालपेपर पुनः ताजा गर्दै…"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_failed_message" msgid="4749879993812557166">"दैनिक वालपेपर पुनः ताजा गर्न सकिएन। कृपया आफ्नो नेटवर्कको जडान जाँच गरी फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="collapse_attribution_panel" msgid="4367971404848122275">"वालपेपरसम्बन्धी जानकारीको प्यानललाई संक्षिप्त गर्नुहोस्"</string>
<string name="expand_attribution_panel" msgid="6975094181456095915">"वालपेपरसम्बन्धी जानकारीको प्यानललाई विस्तृत गर्नुहोस्"</string>
<string name="on_device_wallpapers_category_title" msgid="805819102071369004">"यन्त्रमा रहेका वालपेपरहरू"</string>
<string name="on_device_wallpapers_category_title_desktop" msgid="316919420410065369">"यन्त्रका वालपेपर"</string>
<string name="on_device_wallpaper_title" msgid="5262564748034629524">"Android वालपेपर"</string>
<string name="live_wallpapers_category_title" msgid="1814374812192366349">"लाइभ वालपेपरहरू"</string>
<string name="my_photos_category_title" msgid="4294567122144565273">"मेरा तस्बिरहरू"</string>
<string name="my_photos_generic_wallpaper_title" msgid="7002867526154631172">"मेरो तस्बिर"</string>
<string name="fallback_wallpaper_title" msgid="6154655421012506001">"वालपेपर"</string>
<string name="app_not_found" msgid="4431461707854088231">"अनुप्रयोग स्थापित छैन।"</string>
<string name="center_wallpaper_position" msgid="4166894762352288883">"मध्यभाग"</string>
<string name="center_crop_wallpaper_position" msgid="1681980019815343348">"मध्यभागमा क्रप गरिएको"</string>
<string name="stretch_wallpaper_position" msgid="5002680983147456935">"तन्काइएको"</string>
<string name="preview" msgid="1774602101743861071">"पूर्वावलोकन"</string>
</resources>