blob: b56b37244534967a2a0f75c34a0c4b9b9501668d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Copyright (C) 2017 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="wallpaper_app_name" msgid="1719889291772891695">"Тушкагаздар"</string>
<!-- no translation found for app_name (8773648973927541493) -->
<skip />
<string name="select_wallpaper_label" msgid="6989581259339646085">"Тушкагаз категориялары"</string>
<string name="set_wallpaper_button_text" msgid="4426286890442731310">"Тушкагаз орнотуу"</string>
<string name="set_wallpaper_progress_message" msgid="7986528287618716715">"Тушкагаз орнотулууда…"</string>
<string name="try_again" msgid="8278874823700921234">"Кайталоо"</string>
<string name="set_wallpaper_error_message" msgid="6819986999041085130">"Тушкагаз орнотулбай жатат."</string>
<string name="load_wallpaper_error_message" msgid="7913278480467707374">"Тушкагаз жүктөлбөй жатат. Сүрөт бузулган же жеткиликтүү эмес."</string>
<string name="static_wallpaper_presentation_mode_message" msgid="417940227049360906">"Учурда тушкагаз катары орнотулган"</string>
<string name="rotating_wallpaper_presentation_mode_message" msgid="3361676041605733288">"Күнүмдүк тушкагаз"</string>
<string name="wallpaper_destination_both" msgid="1124197176741944063">"Башкы жана кулпуланган экран"</string>
<string name="home_screen_message" msgid="106444102822522813">"Башкы экран"</string>
<string name="lock_screen_message" msgid="1534506081955058013">"Кулпуланган экран"</string>
<string name="home_and_lock_short_label" msgid="2937922943541927983">"Башкы жана кулпуланган экран"</string>
<string name="set_wallpaper_dialog_message" msgid="6114951028768599417">"Тушкагаз орнотуу"</string>
<string name="set_wallpaper_home_screen_destination" msgid="7315594722013109354">"Башкы экран"</string>
<string name="set_wallpaper_lock_screen_destination" msgid="6224685559375417945">"Кулпуланган экран"</string>
<string name="set_wallpaper_both_destination" msgid="6967226064958263939">"Башкы экран жана кулпуланган экран"</string>
<string name="no_backup_image_wallpaper_label" msgid="6316627676107284851">"Алмаштырма тушкагаз сүрөтү"</string>
<string name="permission_needed_explanation" msgid="139166837541426823">"Учурдагы тушкагазды бул жерден көрсөтүү үчүн <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосуна түзмөгүңүздүн сактагычын колдонуу мүмкүнчүлүгү керек."</string>
<string name="permission_needed_explanation_go_to_settings" msgid="3923551582092599609">"Учурдагы тушкагазды бул жерден көрсөтүү үчүн Тушкагаздар колдонмосу түзмөгүңүздүн сактагычын колдонуу мүмкүнчүлүгүн алышы керек.\n\nБул жөндөөнү өзгөртүү үчүн Тушкагаздар колдонмосу жөнүндө маалыматтын \"Уруксаттар\" бөлүмүнө өтүңүз."</string>
<string name="permission_needed_allow_access_button_label" msgid="1943133660612924306">"Мүмкүнчүлүк берүү"</string>
<string name="no_backup_image_wallpaper_description" msgid="8303268619408738057">"Жандуу тушкагаз кызматы тушкагаздарды алмаштырат"</string>
<string name="daily_refresh_tile_title" msgid="3270456074558525091">"Күнүмдүк тушкагаз"</string>
<string name="daily_refresh_tile_subtitle" msgid="3976682014885446443">"Күйгүзүү үчүн таптап коюңуз"</string>
<string name="start_rotation_dialog_body_live_wallpaper_needed" msgid="5132580257563846082">"Тушкагаз күн сайын автоматтык түрдө алмашып турат. Жөндөөнү аягына чыгаруу үчүн кийинки экрандан &lt;strong&gt;Тушкагаз орнотуу&lt;/strong&gt; баскычын таптап коюңуз."</string>
<string name="start_rotation_dialog_wifi_only_option_message" msgid="3126269859713666225">"Келечекте тушкагаздар Wi-Fi аркылуу гана жүктөлүп алынсын"</string>
<string name="start_rotation_dialog_continue" msgid="276678987852274872">"Улантуу"</string>
<string name="start_rotation_progress_message" msgid="7872623873682262083">"Биринчи тушкагаз жүктөлүп алынууда…"</string>
<string name="start_rotation_error_message" msgid="3053799836719618972">"Биринчи тушкагаз жүктөлүп алынбай жатат. Тармак жөндөөлөрүңүздү текшерип, кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="start_rotation_dialog_body" msgid="7903554799046364916">"Тушкагаз күн сайын автоматтык түрдө алмашып турат"</string>
<string name="settings_button_label" msgid="8724734130079207955">"Жөндөөлөр"</string>
<string name="explore" msgid="7468719504199497281">"Изилдөө"</string>
<string name="next_wallpaper" msgid="3911873152952596232">"Кийинки тушкагаз"</string>
<string name="wallpaper_disabled_message" msgid="7309484130562148185">"Бул түзмөктө тушкагазды жөндөө өчүрүлгөн"</string>
<string name="wallpaper_disabled_by_administrator_message" msgid="1551430406714747884">"Тушкагазды жөндөө администраторуңуз тарабынан өчүрүлгөн"</string>
<string name="wallpaper_set_successfully_message" msgid="2958998799111688578">"Тушкагаз ийгиликтүү орнотулду"</string>
<string name="wallpapers_unavailable_offline_message" msgid="8136405438621689532">"Тушкагаздарды көрүү үчүн Интернетке туташуу керек. Интернетке туташып туруп, кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="currently_set_home_wallpaper_thumbnail" msgid="4022381436821898917">"Башкы экрандын учурда коюлган тушкагаз эскизи"</string>
<string name="currently_set_lock_wallpaper_thumbnail" msgid="2094209303934569997">"Кулпуланган экрандын учурда коюлган тушкагаз эскизи"</string>
<string name="currently_set_wallpaper_thumbnail" msgid="8651887838745545107">"Учурда коюлган тушкагаз эскизи"</string>
<string name="wallpaper_thumbnail" msgid="569931475923605974">"Тушкагаз эскизи"</string>
<string name="explore_home_screen" msgid="8756346794535765482">"Башкы экрандын тушкагазын изилдөө"</string>
<string name="explore_lock_screen" msgid="268938342103703665">"Кулпуланган экрандын тушкагазын изилдөө"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_home_content_description" msgid="2770445044556164259">"Башкы экрандын күнүмдүк тушкагазын жаңыртуу"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_content_description" msgid="4362142658237147583">"Күнүмдүк тушкагазды жаңыртуу"</string>
<string name="refreshing_daily_wallpaper_dialog_message" msgid="1975910873362855761">"Күнүмдүк тушкагаз жаңыртылууда…"</string>
<string name="refresh_daily_wallpaper_failed_message" msgid="4749879993812557166">"Күнүмдүк тушкагаз жаңыртылбай калды. Интернетке туташууңузду текшерип, дагы бир жолу аракет кылыңыз."</string>
<string name="collapse_attribution_panel" msgid="4367971404848122275">"Тушкагаздын маалымат панелин жыйыштыруу"</string>
<string name="expand_attribution_panel" msgid="6975094181456095915">"Тушкагаздын маалымат панелин жайып көрсөтүү"</string>
<string name="on_device_wallpapers_category_title" msgid="805819102071369004">"Түзмөктөгү тушкагаздар"</string>
<string name="on_device_wallpapers_category_title_desktop" msgid="316919420410065369">"Түзмөктө"</string>
<string name="on_device_wallpaper_title" msgid="5262564748034629524">"Android тушкагазы"</string>
<string name="live_wallpapers_category_title" msgid="1814374812192366349">"Жандуу тушкагаздар"</string>
<string name="my_photos_category_title" msgid="4294567122144565273">"Менин сүрөттөрүм"</string>
<string name="my_photos_generic_wallpaper_title" msgid="7002867526154631172">"Менин сүрөтүм"</string>
<string name="fallback_wallpaper_title" msgid="6154655421012506001">"Тушкагаз"</string>
<string name="app_not_found" msgid="4431461707854088231">"Колдонмо орнотулган эмес."</string>
<string name="center_wallpaper_position" msgid="4166894762352288883">"Ортосунда"</string>
<string name="center_crop_wallpaper_position" msgid="1681980019815343348">"Ортосуна тууралап кесүү"</string>
<string name="stretch_wallpaper_position" msgid="5002680983147456935">"Чоюу"</string>
<string name="preview" msgid="1774602101743861071">"Алдын ала көрүү"</string>
</resources>