blob: 7baa2a44e39816de2654146bd737852f969224ad [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="short_app_name" msgid="5507177282765852169">"استودیوی فیلم"</string>
<string name="full_app_name" msgid="5729546228978363869">"‏استودیوی فیلم Android"</string>
<string name="editor_loading_project" msgid="4425794204325511857">"در حال بارگیری پروژه..."</string>
<string name="editor_no_project" msgid="7878678429340266635">"پروژه‌ای یافت نشد."</string>
<string name="editor_add" msgid="1728703558703319942">"افزودن"</string>
<string name="editor_import_video" msgid="6939466871773802646">"وارد کردن کلیپ ویدئویی"</string>
<string name="editor_import_image" msgid="4711897454453141861">"ورارد کردن تصویر"</string>
<string name="editor_import_audio" msgid="1382830016716612319">"وارد کردن موسیقی"</string>
<string name="editor_share_movie" msgid="7902085631426113162">"اشتراک‌گذاری فیلم"</string>
<string name="editor_export_movie" msgid="6179595763732596532">"صادر کردن فیلم"</string>
<string name="editor_play_exported_movie" msgid="4312100359380734615">"پخش فیلم صادر شده"</string>
<string name="editor_change_aspect_ratio" msgid="4979215677592420989">"تغییر نسبت ابعادی"</string>
<string name="editor_edit_project_name" msgid="1910357904276802782">"تغییر نام پروژه"</string>
<string name="editor_delete_project" msgid="2521676016183608234">"حذف پروژه"</string>
<string name="editor_capture_video" msgid="7441727320975225967">"ضبط یک ویدئو"</string>
<string name="editor_capture_image" msgid="7243706032936431456">"عکس گرفتن"</string>
<string name="editor_delete_project_question" msgid="1453862802788814277">"آیا می‌خواهید این پروژه را حذف کنید؟"</string>
<string name="editor_zero_time_stamp" msgid="3534077185153971762">"00:00:00.0"</string>
<string name="editor_remove_audio_track_question" msgid="6857027674045947187">"آیا می‌خواهید این تراک صوتی را حذف کنید؟"</string>
<string name="editor_title_menu_header" msgid="8042548112022118522">"عنوان"</string>
<string name="editor_add_overlay" msgid="1515525110646122291">"افزودن عنوان"</string>
<string name="editor_edit_overlay" msgid="6425579635817051901">"ویرایش عنوان"</string>
<string name="editor_remove_overlay" msgid="5027979271603770938">"حذف عنوان"</string>
<string name="editor_remove_overlay_question" msgid="1113396043958946144">"آیا می‌خواهید این همپوشانی را حذف کنید؟"</string>
<string name="editor_change_rendering_mode" msgid="1703741281523626932">"تغییر حالت اجرا"</string>
<string name="editor_remove_transition_question" msgid="2679033947203081687">"آیا می‌خواهید این انتقال را حذف کنید؟"</string>
<string name="editor_remove_effect_question" msgid="8346475525473044890">"آیا می‌خواهید این جلوه حذف شود؟"</string>
<string name="editor_remove_video_question" msgid="2503609249297907900">"آیا می‌خواهید این کلیپ ویدئویی را حذف کنید؟"</string>
<string name="editor_remove_image_question" msgid="1785701428761756119">"آیا می‌خواهید این تصویر را حذف کنید؟"</string>
<string name="editor_effect_menu_header" msgid="7596259319584812532">"جلوه"</string>
<string name="editor_add_effect" msgid="7598526041207561912">"افزودن جلوه"</string>
<string name="editor_change_effect" msgid="2867521171671527910">"تغییر جلوه"</string>
<string name="editor_remove_effect" msgid="7802250142621203881">"حذف جلوه"</string>
<string name="editor_pan_zoom_effect" msgid="4430230779587987690">"حرکت و بزرگنمایی"</string>
<string name="editor_gradient_effect" msgid="7850306294518429709">"جلوه تدریجی"</string>
<string name="editor_sepia_effect" msgid="2862418961255160687">"سپیا"</string>
<string name="editor_negative_effect" msgid="2768007868568598873">"نگاتیو"</string>
<string name="editor_no_effect" msgid="382362560484492238">"بدون جلوه"</string>
<string name="editor_add_begin_transition" msgid="1797563833232547946">"انتقال به کلیپ"</string>
<string name="editor_add_end_transition" msgid="578791466048263129">"انتقال به خارج از کلیپ"</string>
<string name="editor_change_transition" msgid="1729795192684212426">"تغییر جلوه انتقال"</string>
<string name="editor_video_load" msgid="195098585816541585">"دانلود کلیپ ویدئویی شروع شده است. وقتی کامل شد به شما اعلان خواهد شد."</string>
<string name="editor_image_load" msgid="5271735501748316661">"دانلود تصویر آغاز شده است. وقتی کامل شد، به شما اعلام خواهد شد."</string>
<string name="editor_transition_title" msgid="4340622816798792302">"جلوه انتقال"</string>
<string name="editor_enable_loop_audio_track" msgid="3621067524622203394">"تکرار نوار"</string>
<string name="editor_disable_loop_audio_track" msgid="7726861077018487853">"تکرار نوار انجام نشود"</string>
<string name="editor_mute" msgid="4901844675777155179">"بی‌صدا"</string>
<string name="editor_unmute" msgid="905024676961016538">"صدادار"</string>
<string name="audio_track_menu_duck" msgid="3521940598902152451">"شکار مرغابی"</string>
<string name="projects_new_project" msgid="835981505260510697">"ایجاد پروژهٔ جدید"</string>
<string name="projects_project_name" msgid="9077511317849923976">"نام پروژه"</string>
<string name="aspect_ratio_11_9" msgid="3529342152764150538">"9 × 11"</string>
<string name="aspect_ratio_16_9" msgid="1423027126389220080">"9 × 16"</string>
<string name="aspect_ratio_3_2" msgid="507963433914879558">"2 × 3"</string>
<string name="aspect_ratio_4_3" msgid="3697255322178944937">"3 × 4"</string>
<string name="aspect_ratio_5_3" msgid="8540286002309128174">"3 × 5"</string>
<string name="editor_storage_not_available" msgid="5030416644629630761">"چون حافظه قابل دسترس نیست، نمی‌توان پروژه را ایجاد نمود."</string>
<string name="editor_create_error" msgid="6104899467848074373">"بدلیل خطا نمی‌توان این پروژه را ایجاد نمود."</string>
<string name="editor_load_error" msgid="8168726329719423779">"پروژه بدلیل وجود خطا بارگیری نمی‌شود. آیا می‌خواهید این پروژه را حذف کنید؟"</string>
<string name="editor_aspect_ratio_error" msgid="887361517540628159">"نسبت ابعادی را نمی‌توان تغییر داد."</string>
<string name="editor_apply_theme_error" msgid="3079581810200707936">"نمی‌توان طرح زمینه را اعمال نمود."</string>
<string name="editor_export_error" msgid="382400675648706944">"به دلیل خطا نمی‌توان فیلم را استخراج نمود."</string>
<string name="editor_saved_error" msgid="5347778960945973388">"نمی‌توان پروژه را ذخیره نمود."</string>
<string name="editor_release_error" msgid="5789983632914351735">"پروژه به دلیل خطا منتشر نشد."</string>
<string name="editor_delete_error" msgid="242821026624698563">"پروژه به دلیل خطا حذف نشد."</string>
<string name="editor_add_video_clip_error" msgid="3361429454748783356">"کلیپ ویدئویی را نمی‌توان به پروژه خود اضافه نمود."</string>
<string name="editor_add_image_error" msgid="537642460372324704">"نمی‌توان تصویری را به پروژه خود اضافه کرد."</string>
<string name="editor_move_media_item_error" msgid="3370835930609505642">"مورد منتقل نمی‌شود."</string>
<string name="editor_remove_media_item_error" msgid="2913555471288806841">"نمی‌توان مورد را حذف نمود."</string>
<string name="editor_set_rendering_mode_error" msgid="3313879604799128904">"نمی‌توان حالت اجرا را تنظیم نمود."</string>
<string name="editor_set_media_item_duration_error" msgid="8911729088020650120">"مدت زمان تصویر را نمی‌توان تنظیم کرد."</string>
<string name="editor_set_media_item_boundaries_error" msgid="2124784838073604515">"تنظیم مرزهای کلیپ ویدئویی ممکن نیست."</string>
<string name="editor_add_transition_error" msgid="6471979516727265318">"نمی‌توان انتقال را اضافه نمود."</string>
<string name="editor_remove_transition_error" msgid="7995113177965011103">"انتقال را نمی‌توان حذف نمود."</string>
<string name="editor_set_transition_duration_error" msgid="3773102565195022670">"نمی‌توان مدت زمان انتقال را تنظیم کرد."</string>
<string name="editor_add_overlay_error" msgid="6315983638203833916">"همپوشانی را نمی‌توان اضافه کرد."</string>
<string name="editor_remove_overlay_error" msgid="4404087798919441977">"همپوشانی را نمی‌توان حذف نمود."</string>
<string name="editor_set_duration_overlay_error" msgid="1239098080272531324">"مدت زمان همپوشانی تنظیم نشد."</string>
<string name="editor_set_start_time_overlay_error" msgid="1586320960100883573">"زمان شروع همپوشانی تنظیم نشد."</string>
<string name="editor_set_user_attributes_overlay_error" msgid="1084389378842530649">"ویژگی‌های همپوشانی را نمی‌توان تنظیم کرد."</string>
<string name="editor_add_effect_error" msgid="5341811634896566708">"جلوه را نمی‌توان اضافه نمود."</string>
<string name="editor_remove_effect_error" msgid="220855978011216681">"نمی‌توان جلوه را حذف کرد."</string>
<string name="editor_add_audio_track_error" msgid="595137916691596584">"تراک صوتی را نمی‌توان اضافه نمود."</string>
<string name="editor_remove_audio_track_error" msgid="3964817135562383898">"تراک صوتی را نمی‌توان حذف نمود."</string>
<string name="editor_set_audio_track_boundaries_error" msgid="1679475535915673070">"تراک صوتی را نمی‌توان برش داد."</string>
<string name="editor_transition_too_short" msgid="6861692504557642278">"افزودن انتقال ممکن نیست. انتقال بیش از حد کوتاه می‌شود."</string>
<string name="editor_media_load_error" msgid="458634098279249971">"فایل را نمی‌توان دانلود نمود."</string>
<string name="editor_preview_error" msgid="6896625021643290945">"پیش‌نمایش پروژه به دلیل خطا نشان داده نمی‌شود."</string>
<string name="export_dialog_export" msgid="3425471919331193846">"صادر کردن"</string>
<string name="export_dialog_movie_size" msgid="7285302703460176418">"اندازه فیلم"</string>
<string name="export_dialog_movie_quality" msgid="5455709803799359041">"کیفیت فیلم"</string>
<string name="export_dialog_movie_quality_low" msgid="5453423100969821309">"کم"</string>
<string name="export_dialog_movie_quality_medium" msgid="4907951890148318364">"متوسط"</string>
<string name="export_dialog_movie_quality_high" msgid="4622241978022000159">"بالا"</string>
<string name="pan_zoom_title" msgid="5962535722026848255">"جلوه چرخش و بزرگنمایی"</string>
<string name="pan_zoom_start" msgid="3201190627057376354">"شروع"</string>
<string name="pan_zoom_end" msgid="8577364516174049589">"پایان"</string>
<string name="pan_zoom_small_image_error" msgid="8691715704603049043">"تصویر برای اعمال جلوه حرکت و بزرگنمایی بیش از حد کوچک است."</string>
<string name="theme_name_travel" msgid="667328014375405107">"سفر"</string>
<string name="theme_travel_title" msgid="6001352420200418178">"سفر من به کالیفرنیا"</string>
<string name="theme_travel_subtitle" msgid="5861186449934194608">"سانفرانسیسکو"</string>
<string name="theme_name_surfing" msgid="2471612497551183476">"موج سواری"</string>
<string name="theme_surfing_title" msgid="1920259292079171251">"تجربه مهیج موج سواری من"</string>
<string name="theme_surfing_subtitle" msgid="1393064778029517696">"خليج سانفراسيسكو"</string>
<string name="theme_name_film" msgid="1892661451040100151">"فیلم"</string>
<string name="theme_film_title" msgid="1947686292272656661">"فیلم کوتاه من"</string>
<string name="theme_film_subtitle" msgid="7643987171132687629">"سرگرمی در خلیج"</string>
<string name="theme_name_rock_and_roll" msgid="7039966973129770782">"راک اندرول"</string>
<string name="theme_rock_and_roll_title" msgid="8582629683726942675">"کنسرت"</string>
<string name="theme_rock_and_roll_subtitle" msgid="434809222274818898">"دو و نیم بشکه"</string>
<string name="overlay_preview_center" msgid="7245976365405053755">"عنوان قرار داده شده در وسط"</string>
<string name="overlay_preview_bottom" msgid="251307616509818157">"عنوان پایین"</string>
<string name="overlay_title" msgid="4956934604656932207">"عنوان"</string>
<string name="overlay_title_sample" msgid="8273092953382736653">"سفر من"</string>
<string name="overlay_subtitle_sample" msgid="3780261169507563826">"سانفرانسیسکو"</string>
<string name="overlays_select_type" msgid="2636156650882536003">"انتخاب قالب عنوان"</string>
<string name="overlay_title_label" msgid="4354132919363220241">"عنوان"</string>
<string name="overlay_subtitle_label" msgid="7551473702348702251">"زیرنویس"</string>
<string name="overlay_change_title_template_button_text" msgid="5764969336814781829">"تغییر قالب"</string>
<string name="effects_select_effect" msgid="236707968441680914">"جلوه ها"</string>
<string name="effect_pan_zoom" msgid="569977803331838206">"جلوه چرخش و بزرگنمايی"</string>
<string name="effect_gradient" msgid="3375636253347853008">"جلوه شیب دار"</string>
<string name="effect_sepia" msgid="674793199333159952">"جلوه قرمز قهوه‌ای"</string>
<string name="effect_negative" msgid="4266435358235859136">"جلوه نگاتیو"</string>
<string name="effect_fifties" msgid="8481127912713456758">"جلوه دهه پنجاه"</string>
<string name="transitions_select_transition" msgid="2078853282860045900">"انتخاب جلوه انتقال"</string>
<string name="transitions_alpha_countour" msgid="8172271436629067722">"آلفای برجسته"</string>
<string name="transitions_alpha_diagonal" msgid="41249798064809453">"آلفای مورب"</string>
<string name="transitions_crossfade" msgid="8675768530446018936">"محو شدن متقاطع"</string>
<string name="transitions_fade_black" msgid="4660683008630768277">"محو شدن تدریجی از رنگ مشکی و به آن"</string>
<string name="transitions_sliding_right_out_left_in" msgid="1389887781046015922">"حرکت به راست بیرون و به سمت چپ"</string>
<string name="transitions_sliding_left_out_right_in" msgid="3356163485812291888">"حرکت چپ به بیرون راست داخل"</string>
<string name="transitions_sliding_top_out_bottom_in" msgid="5442312445544903771">"حرکت از بالا به بیرون پایین به داخل"</string>
<string name="transitions_sliding_bottom_out_top_in" msgid="2053651773008656618">"حرکت از پایین به بیرون بالا به داخل"</string>
<string name="transitions_duration" msgid="8920913306085446845">"<xliff:g id="SECONDS">%(,.1f</xliff:g> ثانیه"</string>
<string name="rendering_mode_black_borders" msgid="3328779663112893086">"حاشیه های سیاه"</string>
<string name="rendering_mode_stretch" msgid="6386449069902135234">"کشیدن برای تناسب با کادر"</string>
<string name="rendering_mode_crop" msgid="1892533060338728880">"برش"</string>
<string name="yes" msgid="5627909733720577098">"بله"</string>
<string name="no" msgid="4303537392215476576">"خیر"</string>
<string name="done" msgid="5693464841369633740">"انجام شد"</string>
<string name="edit" msgid="8659197150838109875">"ویرایش"</string>
<string name="remove" msgid="7886072447916861923">"حذف"</string>
<string name="untitled" msgid="579236531346245199">"بدون عنوان"</string>
<string name="hours_and_minutes" msgid="3321381734132704902">"<xliff:g id="HOURS">%d</xliff:g> ساعت <xliff:g id="MINUTES">%d</xliff:g> دقیقه"</string>
<string name="hour_and_minutes" msgid="1067026366169392034">"۱ ساعت <xliff:g id="MINUTES">%d</xliff:g> دقیقه"</string>
<string name="minutes" msgid="6924555888655437479">"<xliff:g id="MINUTES">%d</xliff:g> دقیقه"</string>
<string name="minute_and_seconds" msgid="421389061027404642">"۱ دقیقه و <xliff:g id="SECONDS">%d</xliff:g> ثانیه"</string>
<string name="seconds" msgid="6169618193647386033">"<xliff:g id="SECONDS">%d</xliff:g> ثانیه"</string>
</resources>