blob: ce94d65bd38a1119611d00177237dbe37003a5ae [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="short_app_name" msgid="5507177282765852169">"Filmové štúdio"</string>
<string name="full_app_name" msgid="5729546228978363869">"Filmové štúdio Android"</string>
<string name="editor_loading_project" msgid="4425794204325511857">"Prebieha načítavanie projektu..."</string>
<string name="editor_no_project" msgid="7878678429340266635">"Nenašiel sa žiadny projekt."</string>
<string name="editor_add" msgid="1728703558703319942">"Pridať"</string>
<string name="editor_import_video" msgid="6939466871773802646">"Importovať videoklip"</string>
<string name="editor_import_image" msgid="4711897454453141861">"Importovať obrázok"</string>
<string name="editor_import_audio" msgid="1382830016716612319">"Importovať hudbu"</string>
<string name="editor_share_movie" msgid="7902085631426113162">"Zdieľať film"</string>
<string name="editor_export_movie" msgid="6179595763732596532">"Exportovať film"</string>
<string name="editor_play_exported_movie" msgid="4312100359380734615">"Prehrať exportovaný film"</string>
<string name="editor_change_aspect_ratio" msgid="4979215677592420989">"Zmeniť pomer strán"</string>
<string name="editor_edit_project_name" msgid="1910357904276802782">"Zmeniť názov projektu"</string>
<string name="editor_delete_project" msgid="2521676016183608234">"Odstrániť projekt"</string>
<string name="editor_capture_video" msgid="7441727320975225967">"Nahrať video"</string>
<string name="editor_capture_image" msgid="7243706032936431456">"Odfotiť"</string>
<string name="editor_delete_project_question" msgid="1453862802788814277">"Chcete tento projekt odstrániť?"</string>
<string name="editor_zero_time_stamp" msgid="3534077185153971762">"00:00:00,0"</string>
<string name="editor_remove_audio_track_question" msgid="6857027674045947187">"Chcete túto zvukovú stopu odstrániť?"</string>
<string name="editor_title_menu_header" msgid="8042548112022118522">"Názov"</string>
<string name="editor_add_overlay" msgid="1515525110646122291">"Pridať názov"</string>
<string name="editor_edit_overlay" msgid="6425579635817051901">"Upraviť názov"</string>
<string name="editor_remove_overlay" msgid="5027979271603770938">"Odstrániť názov"</string>
<string name="editor_remove_overlay_question" msgid="1113396043958946144">"Chcete toto prekrytie odstrániť?"</string>
<string name="editor_change_rendering_mode" msgid="1703741281523626932">"Zmeniť režim vykresľovania"</string>
<string name="editor_remove_transition_question" msgid="2679033947203081687">"Chcete tento prechod odstrániť?"</string>
<string name="editor_remove_effect_question" msgid="8346475525473044890">"Chcete tento efekt odstrániť?"</string>
<string name="editor_remove_video_question" msgid="2503609249297907900">"Chcete tento videoklip odstrániť?"</string>
<string name="editor_remove_image_question" msgid="1785701428761756119">"Chcete tento obrázok odstrániť?"</string>
<string name="editor_effect_menu_header" msgid="7596259319584812532">"Efekt"</string>
<string name="editor_add_effect" msgid="7598526041207561912">"Pridať efekt"</string>
<string name="editor_change_effect" msgid="2867521171671527910">"Zmeniť efekt"</string>
<string name="editor_remove_effect" msgid="7802250142621203881">"Odstrániť efekt"</string>
<string name="editor_pan_zoom_effect" msgid="4430230779587987690">"Posunutie a lupa"</string>
<string name="editor_gradient_effect" msgid="7850306294518429709">"Gradient"</string>
<string name="editor_sepia_effect" msgid="2862418961255160687">"Sépiové farby"</string>
<string name="editor_negative_effect" msgid="2768007868568598873">"Negatív"</string>
<string name="editor_no_effect" msgid="382362560484492238">"Bez efektu"</string>
<string name="editor_add_begin_transition" msgid="1797563833232547946">"Prechod do klipu"</string>
<string name="editor_add_end_transition" msgid="578791466048263129">"Prechod na konci klipu"</string>
<string name="editor_change_transition" msgid="1729795192684212426">"Zmeniť prechod"</string>
<string name="editor_video_load" msgid="195098585816541585">"Preberanie videoklipu sa začalo. Po jeho dokončení dostanete upozornenie."</string>
<string name="editor_image_load" msgid="5271735501748316661">"Preberanie obrázka začalo. Po jeho dokončení dostanete upozornenie."</string>
<string name="editor_transition_title" msgid="4340622816798792302">"Prechod"</string>
<string name="editor_enable_loop_audio_track" msgid="3621067524622203394">"Opakovať"</string>
<string name="editor_disable_loop_audio_track" msgid="7726861077018487853">"Neopakovať"</string>
<string name="editor_mute" msgid="4901844675777155179">"Vypnúť zvuk"</string>
<string name="editor_unmute" msgid="905024676961016538">"Obnoviť zvuk"</string>
<string name="audio_track_menu_duck" msgid="3521940598902152451">"Stlmenie"</string>
<string name="projects_new_project" msgid="835981505260510697">"Vytvoriť nový projekt"</string>
<string name="projects_project_name" msgid="9077511317849923976">"Názov projektu"</string>
<string name="aspect_ratio_11_9" msgid="3529342152764150538">"11 x 9"</string>
<string name="aspect_ratio_16_9" msgid="1423027126389220080">"16 x 9"</string>
<string name="aspect_ratio_3_2" msgid="507963433914879558">"3 x 2"</string>
<string name="aspect_ratio_4_3" msgid="3697255322178944937">"4 x 3"</string>
<string name="aspect_ratio_5_3" msgid="8540286002309128174">"5 x 3"</string>
<string name="editor_storage_not_available" msgid="5030416644629630761">"Projekt nie je možné vytvoriť, pretože ukladací priestor nie je dostupný."</string>
<string name="editor_create_error" msgid="6104899467848074373">"Film nie je možné kvôli chybe vytvoriť."</string>
<string name="editor_load_error" msgid="8168726329719423779">"Projekt nie je možné kvôli chybe načítať. Chcete tento projekt odstrániť?"</string>
<string name="editor_aspect_ratio_error" msgid="887361517540628159">"Pomer strán nie je možné zmeniť."</string>
<string name="editor_apply_theme_error" msgid="3079581810200707936">"Motív nie je možné použiť."</string>
<string name="editor_export_error" msgid="382400675648706944">"Film nie je možné kvôli chybe exportovať."</string>
<string name="editor_saved_error" msgid="5347778960945973388">"Projekt nie je možné uložiť."</string>
<string name="editor_release_error" msgid="5789983632914351735">"Kvôli chybe sa projekt nepodarilo vydať."</string>
<string name="editor_delete_error" msgid="242821026624698563">"Kvôli chybe sa projekt nepodarilo odstrániť."</string>
<string name="editor_add_video_clip_error" msgid="3361429454748783356">"Videoklip nie je možné pridať do projektu."</string>
<string name="editor_add_image_error" msgid="537642460372324704">"Obrázok nie je možné pridať do projektu."</string>
<string name="editor_move_media_item_error" msgid="3370835930609505642">"Položku nie je možné presunúť."</string>
<string name="editor_remove_media_item_error" msgid="2913555471288806841">"Položku nie je možné odstrániť."</string>
<string name="editor_set_rendering_mode_error" msgid="3313879604799128904">"Režim vykresľovania nie je možné nastaviť."</string>
<string name="editor_set_media_item_duration_error" msgid="8911729088020650120">"Nie je možné nastaviť dobu trvania obrázka."</string>
<string name="editor_set_media_item_boundaries_error" msgid="2124784838073604515">"Hranice videoklipu nie je možné nastaviť."</string>
<string name="editor_add_transition_error" msgid="6471979516727265318">"Prechod nie je možné pridať."</string>
<string name="editor_remove_transition_error" msgid="7995113177965011103">"Prechod nie je možné odstrániť."</string>
<string name="editor_set_transition_duration_error" msgid="3773102565195022670">"Nie je možné nastaviť dobu trvania prechodu."</string>
<string name="editor_add_overlay_error" msgid="6315983638203833916">"Prekrytie nie je možné pridať."</string>
<string name="editor_remove_overlay_error" msgid="4404087798919441977">"Prekrytie nie je možné odstrániť."</string>
<string name="editor_set_duration_overlay_error" msgid="1239098080272531324">"Dobu trvania prekrytia sa nepodarilo nastaviť."</string>
<string name="editor_set_start_time_overlay_error" msgid="1586320960100883573">"Čas začiatku prekrytia sa nepodarilo nastaviť."</string>
<string name="editor_set_user_attributes_overlay_error" msgid="1084389378842530649">"Atribúty prekrytia nie je možné nastaviť."</string>
<string name="editor_add_effect_error" msgid="5341811634896566708">"Efekt nie je možné pridať."</string>
<string name="editor_remove_effect_error" msgid="220855978011216681">"Efekt nie je možné odstrániť."</string>
<string name="editor_add_audio_track_error" msgid="595137916691596584">"Zvukovú stopu nie je možné pridať."</string>
<string name="editor_remove_audio_track_error" msgid="3964817135562383898">"Zvukovú stopu nie je možné odstrániť."</string>
<string name="editor_set_audio_track_boundaries_error" msgid="1679475535915673070">"Zvukovú stopu nie je možné orezať."</string>
<string name="editor_transition_too_short" msgid="6861692504557642278">"Prechod nie je možné pridať. Prechod by bol príliš krátky."</string>
<string name="editor_media_load_error" msgid="458634098279249971">"Súbor nie je možné prevziať."</string>
<string name="editor_preview_error" msgid="6896625021643290945">"Kvôli chybe nie je možné zobraziť ukážku projektu."</string>
<string name="export_dialog_export" msgid="3425471919331193846">"Exportovať"</string>
<string name="export_dialog_movie_size" msgid="7285302703460176418">"Veľkosť filmu"</string>
<string name="export_dialog_movie_quality" msgid="5455709803799359041">"Kvalita filmu"</string>
<string name="export_dialog_movie_quality_low" msgid="5453423100969821309">"Nízka"</string>
<string name="export_dialog_movie_quality_medium" msgid="4907951890148318364">"Stredná"</string>
<string name="export_dialog_movie_quality_high" msgid="4622241978022000159">"Vysoká"</string>
<string name="pan_zoom_title" msgid="5962535722026848255">"Efekt posunutia a priblíženia"</string>
<string name="pan_zoom_start" msgid="3201190627057376354">"Spustiť"</string>
<string name="pan_zoom_end" msgid="8577364516174049589">"Koniec"</string>
<string name="pan_zoom_small_image_error" msgid="8691715704603049043">"Obrázok je príliš malý na použitie efektu posunutia a lupy."</string>
<string name="theme_name_travel" msgid="667328014375405107">"Cestovanie"</string>
<string name="theme_travel_title" msgid="6001352420200418178">"Môj výlet do Kalifornie"</string>
<string name="theme_travel_subtitle" msgid="5861186449934194608">"San Francisco"</string>
<string name="theme_name_surfing" msgid="2471612497551183476">"Surfovanie"</string>
<string name="theme_surfing_title" msgid="1920259292079171251">"Moje príhody zo surfovania"</string>
<string name="theme_surfing_subtitle" msgid="1393064778029517696">"Sanfranciský záliv"</string>
<string name="theme_name_film" msgid="1892661451040100151">"Film"</string>
<string name="theme_film_title" msgid="1947686292272656661">"Môj krátky film"</string>
<string name="theme_film_subtitle" msgid="7643987171132687629">"Zábava v zátoke"</string>
<string name="theme_name_rock_and_roll" msgid="7039966973129770782">"Rock and roll"</string>
<string name="theme_rock_and_roll_title" msgid="8582629683726942675">"Koncert"</string>
<string name="theme_rock_and_roll_subtitle" msgid="434809222274818898">"Dva a pol barelu"</string>
<string name="overlay_preview_center" msgid="7245976365405053755">"Centrovaný názov"</string>
<string name="overlay_preview_bottom" msgid="251307616509818157">"Názov dole"</string>
<string name="overlay_title" msgid="4956934604656932207">"Názov"</string>
<string name="overlay_title_sample" msgid="8273092953382736653">"Môj výlet"</string>
<string name="overlay_subtitle_sample" msgid="3780261169507563826">"San Francisco"</string>
<string name="overlays_select_type" msgid="2636156650882536003">"Zvoliť názov šablóny"</string>
<string name="overlay_title_label" msgid="4354132919363220241">"Názov"</string>
<string name="overlay_subtitle_label" msgid="7551473702348702251">"Titulky"</string>
<string name="overlay_change_title_template_button_text" msgid="5764969336814781829">"Zmeniť šablónu"</string>
<string name="effects_select_effect" msgid="236707968441680914">"Efekty"</string>
<string name="effect_pan_zoom" msgid="569977803331838206">"Efekt posunutia a priblíženia"</string>
<string name="effect_gradient" msgid="3375636253347853008">"Efekt gradientu"</string>
<string name="effect_sepia" msgid="674793199333159952">"Efekt sépiových farieb"</string>
<string name="effect_negative" msgid="4266435358235859136">"Efekt negatívu"</string>
<string name="effect_fifties" msgid="8481127912713456758">"Efekt päťdesiatych rokov"</string>
<string name="transitions_select_transition" msgid="2078853282860045900">"Vybrať prechod"</string>
<string name="transitions_alpha_countour" msgid="8172271436629067722">"Alfa – obrys"</string>
<string name="transitions_alpha_diagonal" msgid="41249798064809453">"Alfa – diagonála"</string>
<string name="transitions_crossfade" msgid="8675768530446018936">"Prelínanie"</string>
<string name="transitions_fade_black" msgid="4660683008630768277">"Zatmenie a rozotmenie"</string>
<string name="transitions_sliding_right_out_left_in" msgid="1389887781046015922">"Posun vpravo von, vľavo dovnútra"</string>
<string name="transitions_sliding_left_out_right_in" msgid="3356163485812291888">"Posun vľavo von, vpravo dovnútra"</string>
<string name="transitions_sliding_top_out_bottom_in" msgid="5442312445544903771">"Posun nahor von, dole dovnútra"</string>
<string name="transitions_sliding_bottom_out_top_in" msgid="2053651773008656618">"Posun dole von, nahor dovnútra"</string>
<string name="transitions_duration" msgid="8920913306085446845">"<xliff:g id="SECONDS">%(,.1f</xliff:g> s"</string>
<string name="rendering_mode_black_borders" msgid="3328779663112893086">"Čierne okraje"</string>
<string name="rendering_mode_stretch" msgid="6386449069902135234">"Roztiahnuť a prispôsobiť"</string>
<string name="rendering_mode_crop" msgid="1892533060338728880">"Orezať"</string>
<string name="yes" msgid="5627909733720577098">"Áno"</string>
<string name="no" msgid="4303537392215476576">"Nie"</string>
<string name="done" msgid="5693464841369633740">"Hotovo"</string>
<string name="edit" msgid="8659197150838109875">"Upraviť"</string>
<string name="remove" msgid="7886072447916861923">"Odstrániť"</string>
<string name="untitled" msgid="579236531346245199">"Bez názvu"</string>
<string name="hours_and_minutes" msgid="3321381734132704902">"<xliff:g id="HOURS">%d</xliff:g> hod. <xliff:g id="MINUTES">%d</xliff:g> min."</string>
<string name="hour_and_minutes" msgid="1067026366169392034">"1 hod. <xliff:g id="MINUTES">%d</xliff:g> min."</string>
<string name="minutes" msgid="6924555888655437479">"<xliff:g id="MINUTES">%d</xliff:g> min."</string>
<string name="minute_and_seconds" msgid="421389061027404642">"1 min. <xliff:g id="SECONDS">%d</xliff:g> s"</string>
<string name="seconds" msgid="6169618193647386033">"<xliff:g id="SECONDS">%d</xliff:g> s"</string>
</resources>