blob: 96ce49c44b805a7bab35a1c8d78429d82584c43d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="settings_app_name" msgid="7931201304065140909">"Cilësimet"</string>
<string name="launcher_settings_app_name" msgid="1459269619779675736">"Cilësimet"</string>
<string name="launcher_network_app_name" msgid="8311763462169735002">"Rrjeti"</string>
<string name="launcher_restricted_profile_app_name" msgid="3324091425480935205">"Profil i kufizuar"</string>
<string name="header_category_suggestions" msgid="106077820663753645">"Sugjerime"</string>
<string name="header_category_quick_settings" msgid="3785334008768367890">"Cilësimet e shpejta"</string>
<string name="header_category_general_settings" msgid="3897615781153506434">"Cilësimet e përgjithshme"</string>
<string name="dismiss_suggestion" msgid="6200814545590126814">"Largo sugjerimin"</string>
<string name="hotwording_title" msgid="2606899304616599026">"Zbulimi i \"Ok Google\""</string>
<string name="hotwording_summary" msgid="2170375928302175449">"Flit me \"Asistentin e Google\" në çdo kohë"</string>
<string name="header_category_device" msgid="3023893663454705969">"Pajisja"</string>
<string name="header_category_preferences" msgid="3738388885555798797">"Preferencat"</string>
<string name="header_category_accessories" msgid="8310540329290988415">"Aksesorët dhe në largësi"</string>
<string name="header_category_personal" msgid="7880053929985150368">"Personale"</string>
<string name="connect_to_network" msgid="4133686359319492392">"Lidhu me rrjetin"</string>
<string name="add_an_account" msgid="2601275122685226096">"Shto një llogari"</string>
<string name="accounts_category_title" msgid="7899133563558530195">"Llogaritë dhe identifikimi"</string>
<string name="accounts_category_summary_no_account" msgid="3053606166993074648">"Asnjë llogari"</string>
<plurals name="accounts_category_summary" formatted="false" msgid="1711483230329281167">
<item quantity="other"><xliff:g id="ACCOUNTS_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> llogari</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="ACCOUNTS_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> llogari</item>
</plurals>
<string name="connectivity_network_category_title" msgid="8226264889892008114">"Rrjeti dhe interneti"</string>
<string name="applications_category_title" msgid="7112019490898586223">"Aplikacionet"</string>
<string name="device_pref_category_title" msgid="8292572846154873762">"Preferencat e pajisjes"</string>
<string name="remotes_and_accessories_category_title" msgid="4162706682994116779">"Telekomandat dhe aksesorët"</string>
<string name="remotes_and_accessories_category_summary_no_bluetooth_device" msgid="3604712105359656700">"Nuk ka pajisje të lidhura Bluetooth"</string>
<plurals name="remotes_and_accessories_category_summary" formatted="false" msgid="5219926550837712529">
<item quantity="other"><xliff:g id="ACCESSORIES_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> aksesorë</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="ACCESSORIES_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> aksesor</item>
</plurals>
<string name="add_account" msgid="7386223854837017129">"Shto një llogari"</string>
<string name="account_header_remove_account" msgid="8573697553061331373">"Hiq llogarinë"</string>
<string name="account_sync" msgid="4315295293211313989">"Zgjidh aplikacionet e sinkronizuara"</string>
<string name="sync_now" msgid="4335217984374620551">"Sinkronizo tani"</string>
<string name="sync_in_progress" msgid="8081367667406185785">"Po sinkronizohet..."</string>
<string name="last_synced" msgid="8371967816955123864">"Sinkronizuar së fundi më <xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="sync_disabled" msgid="6652778349371079140">"Çaktivizuar"</string>
<string name="account_remove" msgid="8456848988853890155">"Hiq llogarinë"</string>
<string name="account_remove_failed" msgid="5654411101098531690">"Llogaria nuk mund të hiqet"</string>
<!-- no translation found for sync_item_title (5884138264243772176) -->
<skip />
<string name="sync_one_time_sync" msgid="1665961083810584134">"Sinkronizo tani<xliff:g id="LAST_SYNC_TIME">
%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="sync_failed" msgid="2998289556481804047">"Sinkronizimi dështoi"</string>
<string name="sync_active" msgid="1621239982176888680">"Sinkronizimi është aktiv"</string>
<string name="connectivity_wifi" msgid="1138689464484009184">"Wi-Fi"</string>
<string name="connectivity_ethernet" msgid="4270588618633681766">"Eterneti"</string>
<string name="connectivity_summary_ethernet_connected" msgid="2612843587731520061">"Eterneti u lidh"</string>
<string name="connectivity_summary_no_network_connected" msgid="6111160695454212460">"Nuk është lidhur asnjë rrjet"</string>
<string name="connectivity_summary_wifi_disabled" msgid="7819225159680467324">"Wi-Fi është çaktivizuar"</string>
<string name="wifi_setting_always_scan" msgid="431846292711998602">"Skanimi gjithmonë në dispozicion"</string>
<string name="wifi_setting_always_scan_context" msgid="1092998659666221222">"Lejo shërbimin e vendndodhjes së Google dhe aplikacione të tjera të skanojnë për rrjete, edhe kur Wi-Fi është joaktiv"</string>
<string name="wifi_setting_enable_wifi" msgid="5276730445393952969">"Wi-Fi"</string>
<string name="connectivity_hint_message" msgid="5638304246522516583">"Lidhu me rrjetin"</string>
<string name="apps_recently_used_category_title" msgid="7877660412428813933">"Aplikacionet e hapura së fundi"</string>
<string name="apps_see_all_apps" msgid="2002886135933443688">"Shiko të gjitha aplikacionet"</string>
<string name="apps_permissions_category_title" msgid="8099660060701465267">"Lejet"</string>
<string name="all_apps_title" msgid="3717294436135280133">"Të gjitha aplikacionet"</string>
<string name="all_apps_show_system_apps" msgid="1260688031005374302">"Shfaq aplikacionet e sistemit"</string>
<string name="all_apps_installed" msgid="8217778476185598971">"Aplikacionet e instaluara"</string>
<string name="all_apps_other" msgid="4420174882983813158">"Aplikacionet e sistemit"</string>
<string name="all_apps_disabled" msgid="2776041242863791053">"Aplikacionet e çaktivizuara"</string>
<string name="device_daydream" msgid="2631191946958113220">"Mbrojtësi i ekranit"</string>
<string name="device_display" msgid="244634591698925025">"Ekrani"</string>
<string name="device_sound" msgid="8616320533559404963">"Tingulli"</string>
<string name="device_surround_sound" msgid="1889436002598316470">"Tingulli rrethues"</string>
<string name="device_sound_effects" msgid="2000295001122684957">"Tingujt e sistemit"</string>
<string name="device_apps" msgid="2134756632245008919">"Aplikacionet"</string>
<string name="device_storage" msgid="8540243547121791073">"Hapësira ruajtëse"</string>
<string name="device_reset" msgid="8964022725655207224">"Rivendos"</string>
<string name="device_backup_restore" msgid="4552158624969018687">"Rezervo dhe restauro"</string>
<string name="device_factory_reset" msgid="1110189450013225971">"Rivendosja e të dhënave të fabrikës"</string>
<string name="device_calibration" msgid="2907914144048739705">"Kalibrimi"</string>
<string name="surround_sound_select_formats" msgid="6070283650131226239">"Zgjidh formatet"</string>
<string name="surround_sound_category_title" msgid="5688539514178173911">"Tingulli rrethues"</string>
<string name="surround_sound_format_ac3" msgid="4759143098751306492">"Dolby Digital"</string>
<string name="surround_sound_format_e_ac3" msgid="6923129088903887242">"Dolby Digital Plus"</string>
<string name="surround_sound_format_dts" msgid="8331816247117135587">"DTS"</string>
<string name="surround_sound_format_dts_hd" msgid="4268947520371740146">"DTS-HD"</string>
<string name="surround_sound_format_iec61937" msgid="9035476171988404170">"IEC61937"</string>
<string name="surround_sound_auto_info" msgid="852202989256054406">"Shënim: Opsioni \"Automatike\" mund të mos funksionojë nëse pajisja jote nuk i raporton saktë formatet e saj të mbështetura."</string>
<string name="surround_sound_auto_summary" msgid="5559552398163510156">"Automatike: Përdor formatet që pajisja jote raporton se mbështet (rekomandohet)"</string>
<string name="surround_sound_none_summary" msgid="2791597033750908940">"Asnjë: Asnjëherë mos përdor tingull rrethues"</string>
<string name="surround_sound_manual_summary" msgid="8945926149168263067">"Manuale: Zgjidh se cilat formate do të përdorësh"</string>
<string name="device_storage_clear_cache_title" msgid="14370154552302965">"Të pastrohen të dhënat e memories specifike?"</string>
<string name="device_storage_clear_cache_message" msgid="4352802738505831032">"Kjo do të pastrojë të dhënat e memories specifike për të gjitha aplikacionet."</string>
<string name="accessories_add" msgid="413764175035531452">"Shto një aksesor"</string>
<string name="accessory_state_pairing" msgid="15908899628218319">"Po çiftohet..."</string>
<string name="accessory_state_connecting" msgid="6560241025917621212">"Po lidhet..."</string>
<string name="accessory_state_error" msgid="8353621828816824428">"Nuk mund të çiftohej"</string>
<string name="accessory_state_canceled" msgid="4794837663402063770">"U anulua"</string>
<string name="accessory_state_paired" msgid="3296695242499532000">"I çiftuar"</string>
<string name="accessory_options" msgid="774592782382321681">"Aksesori"</string>
<string name="accessory_unpair" msgid="2473411128146068804">"Hiq nga çiftimi"</string>
<string name="accessory_battery" msgid="2283700366184703548">"Bateria <xliff:g id="PERCENTAGE">%1$d</xliff:g>%%"</string>
<string name="accessory_unpairing" msgid="2529195578082286563">"Çiftimi i pajisjes po anulohet…"</string>
<string name="accessory_connected" msgid="5229574480869175180">"U lidh"</string>
<string name="accessory_change_name" msgid="6493717176878500683">"Ndrysho emrin"</string>
<string name="accessory_change_name_title" msgid="451188562035392238">"Fut një emër të ri për këtë aksesor"</string>
<string name="accessories_add_title" msgid="7704824893011194433">"Po kërkon për aksesorë…"</string>
<string name="accessories_add_bluetooth_inst" msgid="5109947637581187896">"Para se të çiftosh pajisjet e tua me Bluetooth, sigurohu që janë në modalitetin e çiftimit"</string>
<string name="accessories_autopair_msg" msgid="2501824457418285019">"U gjet një pajisje dhe ajo do të çiftohet automatikisht pas <xliff:g id="COUNTDOWN">%1$s</xliff:g> sekondash"</string>
<string name="error_action_not_supported" msgid="5377532621386080296">"Ky veprim nuk mbështetet"</string>
<string name="bluetooth_pairing_request" msgid="6120176967230348092">"Kërkesë çiftimi me Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_confirm_passkey_msg" msgid="7397401633869153520">"Për ta çiftuar me: &lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;, sigurohu që të tregojë këtë çelës kalimi: &lt;b&gt;<xliff:g id="PASSKEY">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;"</string>
<string name="bluetooth_incoming_pairing_msg" msgid="8587851808387685613">"Nga: &lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Të çiftohet me këtë pajisje?"</string>
<string name="bluetooth_display_passkey_pin_msg" msgid="6934651048757228432">"Për ta çiftuar me: &lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Shkruaj në të: &lt;b&gt;<xliff:g id="PASSKEY">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;, më pas shtyp \"Kthehu\" ose Enter."</string>
<string name="bluetooth_enter_pin_msg" msgid="8905524093007140634">"Për ta çiftuar me: &lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;, &lt;br&gt;Shkruaj kodin PIN të kërkuar të pajisjes:"</string>
<string name="bluetooth_enter_passkey_msg" msgid="889584097447402492">"Për ta çiftuar me: &lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;, &lt;br&gt;Shkruaj çelësin e kalimit të kërkuar të pajisjes:"</string>
<string name="bluetooth_pin_values_hint" msgid="6237371515577342950">"Zakonisht 0000 ose 1234"</string>
<string name="bluetooth_pair" msgid="2410285813728786067">"Çifto"</string>
<string name="bluetooth_cancel" msgid="4415185529332987034">"Anulo"</string>
<string name="system_cast" msgid="6081391679828510058">"Google Cast"</string>
<string name="system_date_time" msgid="6938588387002473344">"Data dhe ora"</string>
<string name="system_language" msgid="5516099388471974346">"Gjuha"</string>
<string name="system_keyboard" msgid="1514460705385401872">"Tastiera"</string>
<string name="system_keyboard_autofill" msgid="3689510278682933776">"\"Tastiera\" dhe \"Plotësimi automatik\""</string>
<string name="system_autofill" msgid="6983989261108020046">"Plotësim automatik"</string>
<string name="system_home" msgid="2149349845791104094">"Ekrani bazë"</string>
<string name="system_search" msgid="3170169128257586925">"Kërko"</string>
<string name="system_google" msgid="945985164023885276">"Google"</string>
<string name="system_security" msgid="5053021134921182612">"Siguria dhe kufizimet"</string>
<string name="system_speech" msgid="8779582280374089518">"Ligjërimi"</string>
<string name="system_inputs" msgid="5552840337357572096">"Hyrjet"</string>
<string name="system_inputs_devices" msgid="8423782334271632810">"Hyrjet dhe pajisjet"</string>
<string name="system_home_theater_control" msgid="6228949628173590310">"Kontrolli i kinemasë së shtëpisë"</string>
<string name="system_accessibility" msgid="3081009195560501010">"Qasshmëria"</string>
<string name="system_developer_options" msgid="8480844257066475479">"Opsionet e zhvilluesit"</string>
<string name="accessibility_none" msgid="6355646833528306702">"Asnjë"</string>
<string name="system_diagnostic" msgid="4099565916831872129">"Përdorimi dhe diagnostikimi"</string>
<string name="tutorials" msgid="7880770425872110455">"Udhëzime"</string>
<string name="about_system_update" msgid="7421264399111367755">"Përditësimi i sistemit"</string>
<string name="about_preference" msgid="9112690446998150670">"Informacion"</string>
<string name="device_name" msgid="566626587332817733">"Emri i pajisjes"</string>
<string name="restart_button_label" msgid="911750765086382990">"Rinis"</string>
<string name="about_legal_info" msgid="2148797328415559733">"Informacioni ligjor"</string>
<string name="about_legal_license" msgid="4801707286720681261">"Licencat me burim të hapur"</string>
<string name="about_terms_of_service" msgid="8514826341101557623">"Informacioni ligjor i Google"</string>
<string name="about_license_activity_unavailable" msgid="4559187037375581674">"Të dhënat e licencës nuk ofrohen"</string>
<string name="about_model" msgid="9164284529291439296">"Modeli"</string>
<string name="about_version" msgid="7800676128792880991">"Versioni"</string>
<string name="about_serial" msgid="3432319328808745459">"Numri i serisë"</string>
<string name="about_build" msgid="1139171613038225768">"Ndërtimi"</string>
<plurals name="show_dev_countdown" formatted="false" msgid="523455736684670250">
<item quantity="other">Tani të duhen edhe <xliff:g id="STEP_COUNT_1">%1$d</xliff:g> hapa që të bëhesh zhvillues</item>
<item quantity="one">Tani të duhet edhe <xliff:g id="STEP_COUNT_0">%1$d</xliff:g> hap që të bëhesh zhvillues</item>
</plurals>
<string name="about_ads" msgid="7662896442040086522">"Reklamat"</string>
<string name="show_dev_on" msgid="612741433124106067">"Tani je zhvillues!"</string>
<string name="show_dev_already" msgid="1522591284776449818">"Nuk ka nevojë, ti je tashmë një zhvillues"</string>
<string name="device_info_default" msgid="2374506935205518448">"E panjohur"</string>
<string name="selinux_status" msgid="1146662734953021410">"Statusi i SELinux"</string>
<string name="selinux_status_disabled" msgid="4027105362332795142">"Çaktivizuar"</string>
<string name="selinux_status_permissive" msgid="8694617578567517527">"Tolerant"</string>
<string name="selinux_status_enforcing" msgid="4140979635669643342">"Detyrues"</string>
<string name="additional_system_update_settings_list_item_title" msgid="1839534735929143986">"Përditësime shtesë të sistemit"</string>
<string name="device_status" msgid="8266002761193692207">"Statusi"</string>
<string name="device_status_summary" msgid="3270932829412434985">"Rrjeti, numrat e serisë dhe informacione të tjera"</string>
<string name="manual" msgid="5683935624321864999">"Manuale"</string>
<string name="regulatory_information" msgid="9107675969694713391">"Informacione rregullatore"</string>
<string name="device_feedback" msgid="4871903271442960465">"Dërgo komentet për këtë pajisje"</string>
<string name="fcc_equipment_id" msgid="6731077083927000108">"ID-ja e pajisjes"</string>
<string name="baseband_version" msgid="5618116741093274294">"Versioni i brezit të bazës"</string>
<string name="kernel_version" msgid="7265509054070001542">"Versioni i bërthamës"</string>
<string name="status_unavailable" msgid="2033933928980193334">"I padisponueshëm"</string>
<string name="device_status_title" msgid="9051569510258883673">"Statusi"</string>
<string name="battery_status_title" msgid="8850166742025222210">"Statusi i baterisë"</string>
<string name="battery_level_title" msgid="2672804570916248736">"Niveli i baterisë"</string>
<string name="sim_status_title" msgid="1704273079796640946">"Statusi i kartës SIM"</string>
<string name="imei_information_title" msgid="3790368306353698724">"Informacioni i kodit IMEI"</string>
<string name="status_bt_address" msgid="7190052214963950844">"Adresa e Bluetooth-it"</string>
<string name="status_up_time" msgid="1758102680983108313">"Koha aktive"</string>
<string name="legal_information" msgid="1087445528481370874">"Informacioni ligjor"</string>
<string name="copyright_title" msgid="5879660711078649518">"Të drejtat e autorit"</string>
<string name="license_title" msgid="4032466200355435641">"Licenca"</string>
<string name="terms_title" msgid="192888187310800678">"Kushtet e përgjithshme"</string>
<string name="webview_license_title" msgid="5370270485188947540">"Licenca e WebView në sistem"</string>
<string-array name="wifi_signal_strength">
<item msgid="4475363344103354364">"I dobët"</item>
<item msgid="2098818614362343532">"Pak i dobët"</item>
<item msgid="2713050260700175954">"I mirë"</item>
<item msgid="6005053494500517261">"I shkëlqyer"</item>
</string-array>
<string name="title_mac_address" msgid="3758483076549542257">"Adresa MAC"</string>
<string name="title_signal_strength" msgid="5047116893338315998">"Fuqia e sinjalit"</string>
<string name="title_ip_address" msgid="705842159484772807">"Adresa e IP-së"</string>
<string name="title_ssid" msgid="255328048344188682">"Fut emrin e rrjetit Wi-Fi"</string>
<string name="title_internet_connection" msgid="7502414094881828069">"Lidhje me internetin"</string>
<string name="connected" msgid="4981532275162345997">"U lidh"</string>
<string name="not_connected" msgid="475810896484271663">"Nuk është lidhur"</string>
<string name="wifi_setting_header_other_options" msgid="217382325707026836">"Opsione të tjera..."</string>
<string name="wifi_setting_see_all" msgid="5048103047976316675">"Shiko të gjitha"</string>
<string name="wifi_setting_see_fewer" msgid="8585364493300703467">"Shiko më pak"</string>
<string name="wifi_setting_available_networks" msgid="2096957819727319750">"Rrjetet në dispozicion"</string>
<string name="wifi_setting_other_options_add_network" msgid="6490215784178866978">"Shto një rrjet të ri"</string>
<string name="security_type" msgid="2297615092250075696">"Lloji i sigurisë"</string>
<string name="other_network" msgid="5299289104661858596">"Rrjet tjetër…"</string>
<string name="skip_network" msgid="3095529090560000692">"Kapërce"</string>
<string name="wifi_security_type_none" msgid="7001835819813531253">"Asnjë"</string>
<string name="wifi_security_type_wep" msgid="6407712450924151962">"WEP"</string>
<string name="wifi_security_type_wpa" msgid="9205358644485448199">"WPA/WPA2 PSK"</string>
<string name="wifi_security_type_eap" msgid="3948280751219829163">"802.1x EAP"</string>
<string name="title_wifi_no_networks_available" msgid="3696700321170616981">"Po skanon..."</string>
<string name="title_wifi_could_not_save" msgid="7549912968719395764">"Konfigurimi për <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> nuk mund të ruhej"</string>
<string name="title_wifi_could_not_connect" msgid="6654031057635481872">"Nuk mund të lidhej me <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_wifi_could_not_connect_timeout" msgid="7825788623604214601">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> nuk mund të gjendej"</string>
<string name="title_wifi_could_not_connect_authentication_failure" msgid="6626386897327862432">"Fjalëkalimi i Wi-Fi nuk është i vlefshëm"</string>
<string name="title_wifi_could_not_connect_ap_reject" msgid="5182833781690447828">"Rrjeti Wi-Fi nuk e pranoi lidhjen"</string>
<string name="title_wifi_advanced_options" msgid="371185991282743258">"Të konfigurohen përfaqësuesi <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> dhe cilësimet e IP-së?"</string>
<string name="title_wifi_proxy_settings" msgid="1933444342984660569">"Cilësimet e përfaqësuesit"</string>
<string name="title_wifi_proxy_hostname" msgid="1242297002220870385">"Emri i strehuesit të përfaqësuesit:"</string>
<string name="title_wifi_proxy_port" msgid="566244407030390328">"Porta e përfaqësuesit:"</string>
<string name="title_wifi_proxy_bypass" msgid="8752756240663231435">"Anashkalo përfaqësuesin për:"</string>
<string name="title_wifi_ip_settings" msgid="296029383749112888">"Cilësimet e IP-së"</string>
<string name="title_wifi_ip_address" msgid="5505806431042689276">"Adresa IP:"</string>
<string name="title_wifi_gateway" msgid="4496416267930824360">"Porta e kalimit:"</string>
<string name="title_wifi_network_prefix_length" msgid="3200370297772096824">"Gjatësia e prefiksit të rrjetit:"</string>
<string name="title_wifi_dns1" msgid="1585965227665007553">"DNS 1:"</string>
<string name="title_wifi_dns2" msgid="4563319371301555072">"DNS 2:"</string>
<string name="title_wifi_proxy_settings_invalid" msgid="7698883245005941665">"Cilësimet e përfaqësuesit nuk janë të vlefshme"</string>
<string name="title_wifi_ip_settings_invalid" msgid="7283801973512992014">"Cilësimet e IP-së nuk janë të vlefshme"</string>
<string name="title_wifi_known_network" msgid="6162483884727898697">"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g> është një rrjet i ruajtur"</string>
<string name="wifi_action_try_again" msgid="8920677153891141148">"Provo përsëri"</string>
<string name="wifi_action_view_available_networks" msgid="609561604257828342">"Shiko rrjetet në dispozicion"</string>
<string name="wifi_connecting" msgid="4234341255109283018">"Po lidhet me <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_saving" msgid="320653339670641708">"Po ruhet konfigurimi për <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_connect" msgid="2206086690065242121">"Lidh"</string>
<string name="wifi_forget_network" msgid="4634016112624305571">"Harroje rrjetin"</string>
<string name="wifi_forget_network_description" msgid="4146715475962713899">"Kjo pastron informacionet e përdorura për t\'u lidhur me këtë rrjet, duke përfshirë një fjalëkalim të ruajtur"</string>
<string name="wifi_action_ok" msgid="6257483288047397880">"Në rregull"</string>
<string name="wifi_setup_action_dont_change_network" msgid="2999582059217623090">"Vazhdo"</string>
<string name="wifi_setup_action_change_network" msgid="1603908238711710943">"Ndrysho rrjetin"</string>
<string name="wifi_action_change_network" msgid="3943123581726966199">"Ndrysho"</string>
<string name="wifi_action_dont_change_network" msgid="2685585142299769847">"Mos ndrysho"</string>
<string name="wifi_action_advanced_yes" msgid="6192652088198093438">"Në rregull"</string>
<string name="wifi_action_advanced_no" msgid="6152107256122343959">"Jo (rekomandohet)"</string>
<string name="wifi_action_proxy_none" msgid="4009573120495700922">"Asnjë"</string>
<string name="wifi_action_proxy_manual" msgid="7667686394955896293">"Manuale"</string>
<string name="wifi_action_dhcp" msgid="6172127495589802964">"DHCP"</string>
<string name="wifi_action_static" msgid="8139559358727790887">"Statike"</string>
<string name="wifi_action_status_info" msgid="3947061894001350963">"Informacionet e statusit"</string>
<string name="wifi_action_advanced_options_title" msgid="2863126553877147921">"Opsionet e përparuara"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_ip_address" msgid="4051342269154914595">"Fut një adresë të vlefshme të IP-së"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_gateway" msgid="4511579679784872130">"Fut një adresë të vlefshme të portës së kalimit"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_dns" msgid="5111100342560120360">"Fut një adresë të vlefshme të DNS-së"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_network_prefix_length" msgid="2726889303835927777">"Fut një gjatësi prefiksi të rrjetit nga 0 deri në 32"</string>
<string name="wifi_ip_address_description" msgid="7109677764979198618">"Fut një adresë të vlefshme të IP-së.\nShembull: <xliff:g id="ID_1">192.168.1.128</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_dns1_description" msgid="2287252520192279195">"Fut një adresë të vlefshme të IP-së ose lëre bosh.\nShembull: <xliff:g id="ID_1">8.8.8.8</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_dns2_description" msgid="6495565714252833784">"Fut një adresë të vlefshme IP-je ose lëre bosh.\nShembull: <xliff:g id="ID_1">8.8.4.4</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_gateway_description" msgid="8902481147103929271">"Fut një adresë të vlefshme të IP-së ose lëre bosh.\nShembull: <xliff:g id="ID_1">192.168.1.1</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_network_prefix_length_description" msgid="2670994968279018896">"Fut një gjatësi të vlefshme prefiksi rrjeti.\nShembull: <xliff:g id="ID_1">24</xliff:g>"</string>
<string name="proxy_error_invalid_host" msgid="5629893736174170157">"Emri i strehuesit nuk është i vlefshëm"</string>
<string name="proxy_error_invalid_exclusion_list" msgid="1762079966901078116">"Kjo listë përjashtimesh nuk është e vlefshme. Fut një listë të ndarë me presje për domenet e përjashtuara."</string>
<string name="proxy_error_empty_port" msgid="692020249267351015">"Fusha e portës nuk mund të jetë bosh"</string>
<string name="proxy_error_empty_host_set_port" msgid="5347712018244852847">"Nëse fusha e strehuesit është bosh, lëre bosh fushën e portës"</string>
<string name="proxy_error_invalid_port" msgid="5307010810664745294">"Porta nuk është e vlefshme"</string>
<string name="proxy_warning_limited_support" msgid="4220553563487968684">"Përfaqësuesi HTTP përdoret nga shfletuesi, por nuk mund të përdoret nga aplikacionet e tjera"</string>
<string name="proxy_port_description" msgid="6486205863098427787">"Fut një portë të vlefshme.\nShembull: <xliff:g id="ID_1">8080</xliff:g>"</string>
<string name="proxy_exclusionlist_description" msgid="5105504899364188296">"Fut një listë të ndarë me presje për domenet e përjashtuara ose lëre bosh.\nShembull: <xliff:g id="ID_1">example.com,mycomp.test.com,localhost</xliff:g>"</string>
<string name="proxy_hostname_description" msgid="5520200112290557199">"Fut një emër të vlefshëm të strehuesit.\nShembull: <xliff:g id="ID_1">proxy.example.com</xliff:g>"</string>
<string name="title_wifi_eap_method" msgid="4351752615786996226">"Zgjidh metodën EAP për <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_wifi_phase2_authentication" msgid="1167205033305931574">"Zgjidh vërtetimin phase2 për <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_wifi_identity" msgid="6273917200971028259">"Vendos identitetin për <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_wifi_anonymous_identity" msgid="5965175781722004334">"Vendos identitetin anonim për <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_setup_summary_title_connected" msgid="2725439590655448489">"Je lidhur me <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_summary_title_connected" msgid="201105022065577659">"Rrjeti u lidh"</string>
<string name="wifi_summary_title_not_connected" msgid="7991004795297065201">"Rrjeti nuk është lidhur"</string>
<string name="wifi_summary_description_connected_to_wifi_network" msgid="8796747274977762311">"Është lidhur tashmë me <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>. Të lidhet me një rrjet tjetër?"</string>
<string name="wifi_summary_unknown_network" msgid="8044143986439139664">"një rrjet i panjohur"</string>
<string name="title_ok" msgid="6500452958848127145">"Në rregull"</string>
<string name="title_cancel" msgid="2337143367016419016">"Anulo"</string>
<string name="storage_title" msgid="6637715914885228193">"Hapësira ruajtëse"</string>
<string name="storage_available" msgid="8860901789290434209">"Në dispozicion"</string>
<string name="storage_size" msgid="5517261387579171381">"Hapësira në total: <xliff:g id="TOTAL_SPACE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_calculating_size" msgid="5716281278843281044">"Po llogaritet…"</string>
<string name="storage_apps_usage" msgid="8659915575274468924">"Aplikacionet"</string>
<string name="storage_downloads_usage" msgid="8429196848359517158">"Shkarkimet"</string>
<string name="storage_dcim_usage" msgid="337290403400541958">"Fotografitë dhe videot"</string>
<string name="storage_music_usage" msgid="5362871290115089474">"Audio"</string>
<string name="storage_media_misc_usage" msgid="3404230292054880339">"Të ndryshme"</string>
<string name="storage_media_cache_usage" msgid="6397941751551207630">"Të dhënat e memories specifike"</string>
<string name="storage_eject" msgid="3268870873944951902">"Nxirr"</string>
<string name="storage_format" msgid="1068977713279648756">"Spastro dhe formato"</string>
<string name="storage_format_as_private" msgid="77945551149326052">"Spastro dhe formato si hapësirë ruajtëse të pajisjes"</string>
<string name="storage_format_as_public" msgid="6745112917895223463">"Spastro dhe formato si hapësirë ruajtëse të lëvizshme"</string>
<string name="storage_format_for_private" msgid="5380138334184923252">"Formato si hapësirë ruajtëse të pajisjes"</string>
<string name="storage_not_connected" msgid="4327902652748552794">"Nuk është lidhur"</string>
<string name="storage_migrate" msgid="9137556600192167701">"Migro të dhënat te kjo hapësirë ruajtëse"</string>
<string name="storage_migrate_away" msgid="7880100961434638430">"Migro të dhënat te një hapësirë tjetër ruajtjeje"</string>
<string name="storage_no_apps" msgid="95566375753627272">"Nuk ka aplikacione për të rezervuar"</string>
<string name="storage_forget" msgid="4671975563260507003">"Harroje hapësirën ruajtëse të kësaj pajisjeje"</string>
<string name="storage_forget_wall_of_text" msgid="230454348256179142">"Për të përdorur aplikacionet ose të dhënat që përmban kjo njësi disku, lidhe atë përsëri. Si alternativë, mund të zgjedhësh që ta harrosh këtë hapësirë ruajtëse nëse njësia e diskut nuk është e disponueshme.\n\nNëse zgjedh \"Harro\", të gjitha të dhënat që përmban njësia e diskut do të humbasin përgjithmonë.\n\nMund t\'i instalosh përsëri më vonë aplikacionet, por të dhënat e ruajtura në këtë njësi disku do të humbasin."</string>
<string name="storage_device_storage_section" msgid="22958375769694027">"Hapësira ruajtëse e pajisjes"</string>
<string name="storage_removable_storage_section" msgid="280332107650735088">"Hapësira ruajtëse e lëvizshme"</string>
<string name="storage_reset_section" msgid="3896575204828589494">"Rivendos"</string>
<string name="storage_mount_success" msgid="4459298609971461753">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> u montua"</string>
<string name="storage_mount_failure" msgid="8521666906216755903">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> nuk mund të montohej"</string>
<string name="storage_mount_adopted" msgid="8880688040694403520">"Hapësira ruajtëse USB u lidh përsëri"</string>
<string name="storage_unmount_success" msgid="8024867595129715661">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> u nxor në mënyrë të sigurt"</string>
<string name="storage_unmount_failure" msgid="2228448194484319930">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> nuk mund të nxirrej në mënyrë të sigurt"</string>
<string name="storage_unmount_failure_cant_find" msgid="2890335341404932068">"Nuk mund të gjendej njësia për t\'u nxjerrë"</string>
<string name="storage_format_success" msgid="5599914756144012286">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> është formatuar"</string>
<string name="storage_format_failure" msgid="5619442934314277332">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> nuk mund të formatohej"</string>
<string name="storage_wizard_format_as_private_title" msgid="7985715762649933211">"Formato si hapësirë ruajtëse pajisjeje"</string>
<string name="storage_wizard_format_as_private_description" msgid="6143406934742456154">"Kjo kërkon që njësia USB të formatohet për ta bërë atë të sigurt. Pas formatimit të sigurt, kjo njësi disku do të funksionojë vetëm me këtë pajisje. Formatimi spastron të gjitha të dhënat e ruajtura aktualisht në njësinë e diskut. Për të shmangur humbjen e të dhënave, ki parasysh që ta rezervosh atë."</string>
<string name="storage_wizard_format_as_public_title" msgid="7838838563997876718">"Spastro dhe formato"</string>
<string name="storage_wizard_format_as_public_description" msgid="5849129772499352597">"Pas formatimit, mund ta përdorësh këtë njësi USB në pajisje të tjera. Të gjitha të dhënat do të spastrohen. Ki parasysh ta rezervosh në fillim duke i zhvendosur aplikacionet te një hapësirë ruajtëse tjetër e pajisjes."</string>
<string name="storage_wizard_format_progress_title" msgid="3875906251546380271">"Njësia USB po formatohet…"</string>
<string name="storage_wizard_format_progress_description" msgid="292229747129805538">"Kjo mund të zgjasë një çast. Mos e hiq njësinë e diskut."</string>
<string name="storage_wizard_migrate_choose_title" msgid="8743036821605231654">"Zgjidh hapësirën ruajtëse ku do të migrosh të dhënat"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_confirm_title" msgid="5086390005970210697">"Zhvendos të dhënat te <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_confirm_description" msgid="918834441157741482">"Zhvendos fotografitë, skedarët dhe të dhënat e aplikacioneve te <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>. Kjo mund të zgjasë disa minuta. Disa aplikacione nuk do të funksionojnë si duhet gjatë zhvendosjes."</string>
<string name="storage_wizard_migrate_confirm_action_move_now" msgid="7512917600174814567">"Zhvendos tani"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_confirm_action_move_later" msgid="6379986754827551474">"Zhvendos më vonë"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_toast_success" msgid="6153579567666607584">"Të dhënat u migruan te <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_toast_failure" msgid="8580347235983040966">"Të dhënat nuk mund të migroheshin te <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_progress_title" msgid="2623480667090826800">"Po zhvendos të dhënat te <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>…"</string>
<string name="storage_wizard_migrate_progress_description" msgid="4023358325977284145">"Kjo mund të zgjasë një çast. Mos e hiq njësinë e diskut.\nDisa aplikacione nuk do të funksionojnë si duhet gjatë zhvendosjes."</string>
<string name="storage_wizard_format_slow_title" msgid="7640229918512394316">"Kjo njësi disku duket se është e ngadaltë."</string>
<string name="storage_wizard_format_slow_summary" msgid="3674023258060474037">"Mund të vazhdosh, por aplikacionet e zhvendosura në këtë vend mund të kenë pengesa dhe transferimi i të dhënave mund të kërkojë një kohë të gjatë. Ki parasysh të përdorësh një njësi disku më të shpejtë për një cilësi më të mirë të funksionimit."</string>
<string name="storage_wizard_format_action" msgid="3275676687226857170">"Formato"</string>
<string name="storage_wizard_backup_apps_action" msgid="1402199004931596519">"Rezervo aplikacionet"</string>
<string name="storage_wizard_back_up_apps_title" msgid="6225663573896846937">"Aplikacionet e ruajtura në <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_wizard_back_up_apps_and_data_title" msgid="7763611380573099978">"Aplikacionet dhe të dhënat e ruajtura në <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_wizard_back_up_apps_space_available" msgid="5741521038349239359">"<xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g> në dispozicion"</string>
<string name="storage_wizard_eject_private_title" msgid="1336088625197134497">"Nxirre hapësirën ruajtëse të pajisjes"</string>
<string name="storage_wizard_eject_private_description" msgid="4341905730016007385">"Aplikacionet në këtë hapësirë ruajtëse të pajisjes nuk do të funksionojnë më kur ajo nxirret. Kjo njësi USB është formatuar që të punojë vetëm në këtë pajisje. Ajo nuk do të punojë në asnjë pajisje tjetër."</string>
<string name="storage_wizard_eject_progress_title" msgid="6025569356827683446">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> po nxirret…"</string>
<string name="storage_wizard_move_app_title" msgid="6504922588346440942">"Hapësira ruajtëse e përdorur"</string>
<string name="storage_wizard_move_app_progress_title" msgid="7058465372227392453">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> po zhvendoset…"</string>
<string name="storage_wizard_move_app_progress_description" msgid="7673347796805764888">"Mos e hiq njësinë e diskut gjatë zhvendosjes.\nAplikacioni <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> në këtë pajisje nuk do të jetë në dispozicion deri sa të përfundojë zhvendosja."</string>
<string name="storage_wizard_forget_confirm_title" msgid="3709482471888830896">"Dëshiron ta harrosh hapësirën ruajtëse të pajisjes?"</string>
<string name="storage_wizard_forget_confirm_description" msgid="5896860042525566767">"Të gjitha të dhënat e ruajtura në këtë njësi disku do të humbasin përgjithmonë me \"Harro\". Dëshiron që të vazhdosh?"</string>
<string name="storage_wizard_forget_action" msgid="5609631662522950596">"Harro"</string>
<string name="storage_new_title" msgid="4768955281180255038">"Njësia USB u lidh"</string>
<string name="storage_new_action_browse" msgid="3355241742574072658">"Shfleto"</string>
<string name="storage_new_action_adopt" msgid="6809707961170895964">"Konfiguro si hapësirë ruajtëse të pajisjes"</string>
<string name="storage_new_action_format_public" msgid="1964662216574764811">"Konfiguro si hapësirë ruajtëse të lëvizshme"</string>
<string name="storage_new_action_eject" msgid="919249291814300000">"Nxirr"</string>
<string name="storage_missing_title" msgid="9068915586235805818">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> u hoq"</string>
<string name="storage_missing_description" msgid="6835620703133204249">"Disa aplikacione nuk do të jenë në dispozicion ose nuk do të funksionojnë si duhet deri sa njësia e diskut të lidhet përsëri."</string>
<string name="insufficient_storage" msgid="4175940286022466535">"Nuk ka hapësirë ruajtëse të mjaftueshme."</string>
<string name="does_not_exist" msgid="4071082040759146781">"Aplikacioni nuk ekziston."</string>
<string name="invalid_location" msgid="5571789982293787489">"Vendndodhja e instalimit nuk është e vlefshme."</string>
<string name="system_package" msgid="8276098460517049146">"Përditësimet e sistemit nuk mund të instalohen në median e jashtme."</string>
<string name="move_error_device_admin" msgid="4144472536756635173">"Administratori i pajisjes nuk mund të instalohet në pajisje të jashtme."</string>
<string name="learn_more_action" msgid="7972102006620925604">"Mëso më shumë"</string>
<string name="system_date" msgid="2503462662633178207">"Data"</string>
<string name="system_time" msgid="8434726081412227535">"Ora"</string>
<string name="system_set_date" msgid="5815123588301469720">"Vendos datën"</string>
<string name="system_set_time" msgid="7179243042276057341">"Vendos orën"</string>
<string name="system_set_time_zone" msgid="6471564469883225195">"Cakto brezin orar"</string>
<string name="desc_set_time_zone" msgid="4926392006501180047">"<xliff:g id="OFFSET">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="NAME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="system_set_time_format" msgid="902518158066450918">"Përdor formatin 24-orësh"</string>
<string name="desc_set_time_format" msgid="8688587526768572230">"<xliff:g id="STATE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SAMPLE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="system_auto_date_time" msgid="8458199433555868708">"Data dhe ora automatike"</string>
<string-array name="auto_date_time_entries">
<item msgid="8119837829162871025">"Përdor orën e ofruar nga rrjeti"</item>
<item msgid="369146066143710034">"Joaktive"</item>
</string-array>
<string-array name="auto_date_time_ts_entries">
<item msgid="1010003447137304123">"Përdor orën e ofruar nga rrjeti"</item>
<item msgid="5645263357181875427">"Përdor orën e ofruar nga transmetimi i transportit"</item>
<item msgid="5501503537181350884">"Joaktive"</item>
</string-array>
<string name="system_location" msgid="4057295363709016511">"Vendndodhja"</string>
<string name="system_desc_location" msgid="1680134126100535031">"Lejoji aplikacionet që kanë kërkuar lejen tënde të përdorin informacionin e vendndodhjes"</string>
<string name="system_network_location_confirm" msgid="7128162421781085332">"Miratimi i vendndodhjes"</string>
<string name="location_mode_title" msgid="728244518174115443">"Modaliteti"</string>
<string name="location_category_recent_location_requests" msgid="4541924383164183490">"Kërkesat e fundit të vendndodhjes"</string>
<string name="location_no_recent_apps" msgid="7033474075806435793">"Asnjë aplikacion nuk ka kërkuar vendndodhjen së fundi"</string>
<string name="location_high_battery_use" msgid="5325556609027887602">"Përdorimi i lartë i baterisë"</string>
<string name="location_low_battery_use" msgid="728585923412018253">"Përdorim i ulët baterie"</string>
<string name="location_mode_wifi_description" msgid="84697248707903061">"Përdor Wi‑Fi për të përllogaritur vendndodhjen"</string>
<string name="location_status" msgid="3037321737386011224">"Statusi i vendndodhjes"</string>
<string name="location_services" msgid="551503779736382878">"Shërbimet e vendndodhjes"</string>
<string name="on" msgid="4899322147062342542">"Aktive"</string>
<string name="off" msgid="3127416478888499352">"Joaktive"</string>
<string name="google_location_services_title" msgid="6304196603522909239">"Shërbimet e vendndodhjes së Google"</string>
<string name="third_party_location_services_title" msgid="2826218400381676508">"Shërbimet e vendndodhjes së palës së tretë"</string>
<string name="location_reporting" msgid="3552501333650895634">"Raportimi i vendndodhjes"</string>
<string name="location_history" msgid="4055660203090513120">"Historiku i vendndodhjeve"</string>
<string name="location_reporting_desc" msgid="1580018652781674608">"Google e përdor këtë funksion në produkte si \"Google Tani\" dhe Google Maps. Aktivizimi i \"Raportimit të vendndodhjes\" lejon që çdo produkt i Google që përdor këtë funksion të ruajë dhe të përdorë të dhënat më të fundit të vendndodhjes të pajisjes tënde në lidhje me llogarinë tënde të Google."</string>
<string name="location_history_desc" msgid="926674012916014270">"Kur \"Historiku i vendndodhjeve\" është i aktivizuar për këtë llogari, Google mund të ruajë të dhënat e vendndodhjes së pajisjes tënde për përdorim nga aplikacionet e tua.\n\nPër shembull, Google Maps mund të të japin udhëzime dhe \"Google Tani\" mund të të informojë për trafikun për udhëtimet e përditshme.\n\nMund ta çaktivizosh \"Historikun e vendndodhjeve\" në çdo kohë, por ky veprim nuk e fshin atë. Për të parë dhe menaxhuar \"Historikun e vendndodhjeve\", vizito maps.google.com/locationhistory."</string>
<string name="delete_location_history_title" msgid="707559064715633152">"Fshi historikun e vendndodhjeve"</string>
<string name="delete_location_history_desc" msgid="4035229731487113147">"Kjo do të fshijë të gjithë \"Historikun e vendndodhjeve\" të ruajtur nga kjo pajisje për këtë llogari të Google. Këtë fshirje nuk mund ta zhbësh. Disa aplikacione, duke përfshirë \"Google Tani\", nuk do të funksionojnë më."</string>
<string name="system_services" msgid="5754310941186053151">"Shërbimet"</string>
<string name="accessibility_service_settings" msgid="3251334786870932423">"Cilësimet e shërbimit"</string>
<string name="accessibility_toggle_high_text_contrast_preference_title" msgid="9200419191468995574">"Tekst me kontrast të lartë"</string>
<string name="accessibility_shortcut" msgid="5856158637840030531">"Shkurtorja e qasshmërisë"</string>
<string name="accessibility_shortcut_enable" msgid="6603542432267329986">"Aktivizo shkurtoren e qasshmërisë"</string>
<string name="accessibility_shortcut_service" msgid="2053250146891420311">"Shërbimi i shkurtores"</string>
<string name="accessibility_shortcut_description" msgid="2050424178481510046">"Kur shkurtorja është e aktivizuar, shtypja njëkohësisht e butonit të pasmë dhe të poshtëm për 3 sekonda do të nisë një funksion qasshmërie."</string>
<string name="accessibility_captions" msgid="3411554568812306549">"Titrat"</string>
<string name="accessibility_captions_description" msgid="3827820027578548160">"Cilësimet për mbivendosjen e tekstit të titrave në video"</string>
<string name="captions_display" msgid="2598662495450633375">"Ekrani"</string>
<string name="captions_display_on" msgid="480438033345455728">"Aktive"</string>
<string name="captions_display_off" msgid="87881163874948539">"Joaktive"</string>
<string name="display_options" msgid="2645282080948371603">"Opsionet e paraqitjes"</string>
<string name="captions_configure" msgid="711991018642931958">"Konfiguro"</string>
<string name="captions_language" msgid="5905918439449912646">"Gjuha"</string>
<string name="captions_language_default" msgid="3894192926725192528">"E parazgjedhur"</string>
<string name="captions_textsize" msgid="7161136610669343510">"Madhësia e tekstit"</string>
<string name="captions_captionstyle" msgid="6650139717545516071">"Stili i titrave"</string>
<string name="captions_customoptions" msgid="7691004663572161126">"Opsionet e personalizuara"</string>
<string name="captions_fontfamily" msgid="1026632786438880997">"Familja e shkrimit"</string>
<string name="captions_textcolor" msgid="1566679779609140317">"Ngjyra e tekstit"</string>
<string name="captions_edgetype" msgid="4875636291904824401">"Lloji i skajeve"</string>
<string name="captions_edgecolor" msgid="2779925179084237336">"Ngjyra e skajit"</string>
<string name="captions_backgroundshow" msgid="1080183686470477645">"Shfaq sfondin"</string>
<string name="captions_backgroundcolor" msgid="2056944109914399253">"Ngjyra e sfondit"</string>
<string name="captions_backgroundopacity" msgid="1850126438162000027">"Niveli i transparencës së sfondit"</string>
<string name="captioning_preview_text" msgid="3034147586392743237">"Titrat do të duken kështu"</string>
<string name="captions_textopacity" msgid="6055602491649526307">"Transparenca e tekstit"</string>
<string name="captions_windowshow" msgid="6002072054703167886">"Shfaq dritaren"</string>
<string name="captions_windowcolor" msgid="7460430328878876648">"Ngjyra e dritares"</string>
<string name="captions_windowopacity" msgid="8645082670322789314">"Transparenca e dritares"</string>
<string name="captions_style_0" msgid="169414884289770256">"E bardhë mbi të zezë"</string>
<string name="captions_style_1" msgid="8236052739817535538">"E zezë mbi të bardhë"</string>
<string name="captions_style_2" msgid="456353889540431910">"E verdhë mbi të zezë"</string>
<string name="captions_style_3" msgid="3860050153620761166">"E verdhë mbi blu"</string>
<string name="captions_style_custom" msgid="9062905566459387931">"E personalizuar"</string>
<string name="color_white" msgid="4188877187457167678">"E bardhë"</string>
<string name="color_black" msgid="2631818627391955149">"E zezë"</string>
<string name="color_red" msgid="1899020130465926495">"E kuqe"</string>
<string name="color_green" msgid="7546929005626106667">"E gjelbër"</string>
<string name="color_blue" msgid="7681690245150985958">"Blu"</string>
<string name="color_cyan" msgid="3172130225116530998">"Gurkali"</string>
<string name="color_yellow" msgid="3519470952904560404">"E verdhë"</string>
<string name="color_magenta" msgid="2377854703399624607">"E purpurt"</string>
<string name="system_accessibility_status" msgid="8504842254080682515">"Aktivizo"</string>
<string name="system_accessibility_config" msgid="4820879735377962851">"Konfigurimi"</string>
<string name="system_accessibility_service_on_confirm_title" msgid="4547924421106540376">"Të përdoret <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="system_accessibility_service_on_confirm_desc" msgid="1291445700158602622">"<xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g> mund të mbledhë të gjitha tekstet që shkruan, përveç fjalëkalimeve. Kjo përfshin të dhënat personale si p.sh. numrat e kartës së kreditit."</string>
<string name="system_accessibility_service_off_confirm_title" msgid="1110904358228641834">"Të ndalohet <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="system_accessibility_service_off_confirm_desc" msgid="3486513644923267157">"Zgjedhja e \"Në rregull\" do të ndalojë shërbimin <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="system_accessibility_tts_output" msgid="3186078508203212288">"Teksti në të folur"</string>
<string name="system_accessibility_tts_engine_config" msgid="4757760652785865532">"Konfigurimi i motorit"</string>
<string name="system_speak_passwords" msgid="8556036524146404052">"Thuaji fjalëkalimet me zë"</string>
<string name="system_preferred_engine" msgid="3545505072652708443">"Motori i preferuar"</string>
<string name="system_speech_rate" msgid="6553204071403872669">"Shpejtësia e të folurit"</string>
<string name="system_play_sample" msgid="3934369914309865584">"Luaj një shembull"</string>
<string name="system_install_voice_data" msgid="8016395777968958673">"Instalo të dhënat e zërit"</string>
<string name="system_general" msgid="687760148454147771">"Të përgjithshme"</string>
<string name="system_debugging" msgid="1576324426385458481">"Korrigjimi i gabimeve"</string>
<string name="system_input" msgid="4457152980514604873">"Hyrja"</string>
<string name="system_drawing" msgid="5802739024643871942">"Vizatimi"</string>
<string name="system_monitoring" msgid="7997260748312620855">"Monitorimi"</string>
<string name="system_apps" msgid="8481888654606868074">"Aplikacionet"</string>
<string name="system_stay_awake" msgid="5935117574414511413">"Qëndro zgjuar"</string>
<string name="system_hdcp_checking" msgid="3757586362130048838">"Kontrolli i HDCP-së"</string>
<string name="system_hdmi_optimization" msgid="4122753440620724144">"Optimizimi i HDMI-së"</string>
<string name="system_reboot_confirm" msgid="7035370306447878560">"Të riniset tani?"</string>
<string name="system_desc_reboot_confirm" msgid="1567738857421128179">"Për të përditësuar këtë cilësim, pajisja jote duhet të riniset"</string>
<string name="system_never_check" msgid="2860070727606369055">"Mos kontrollo asnjëherë"</string>
<string name="system_check_for_drm_content_only" msgid="6667617772587997533">"Kontrollo vetëm për përmbajtje DRM"</string>
<string name="system_always_check" msgid="384870282800221580">"Kontrollo gjithmonë"</string>
<string name="system_bt_hci_log" msgid="1891838112637932603">"Regjistrimi i Bluetooth HCI"</string>
<string name="system_email_address" msgid="3725494874473757217">"Adresa e email-it"</string>
<string name="system_usb_debugging" msgid="2158285492172755923">"Korrigjimi i USB-së"</string>
<string name="system_allow_mock_locations" msgid="2483106887711851466">"Lejo vendndodhje të simuluara"</string>
<string name="system_select_debug_app" msgid="6200987902307533721">"Zgjidh aplikacionin e korrigjimit"</string>
<string name="system_wait_for_debugger" msgid="5715878008542589060">"Prit për korrigjuesin"</string>
<string name="system_verify_apps_over_usb" msgid="7289212844195483932">"Verifiko apl. përmes USB-së"</string>
<string name="system_desc_verify_apps_over_usb" msgid="7737988681480237094">"Kontrollo aplikacionet e instaluara nëpërmjet ADB/ADT për sjellje të dëmshme"</string>
<string name="system_wifi_verbose_logging" msgid="3097788974146704831">"Regjistrimi i zgjeruar i Wi-Fi"</string>
<string name="system_desc_wifi_verbose_logging" msgid="3537578245428327314">"Aktivizo regjistrimin e zgjeruar të Wi-Fi"</string>
<string name="system_show_touches" msgid="8244331695139748286">"Shfaq prekjet"</string>
<string name="system_pointer_location" msgid="8724050865245555084">"Vendndodhja e treguesit"</string>
<string name="system_show_layout_bounds" msgid="8803080672553699649">"Shfaq konturet e strukturës"</string>
<string name="system_show_gpu_view_updates" msgid="1625918928089365222">"Shfaq përditësimet e pamjes së GPU-së"</string>
<string name="system_show_hardware_layer" msgid="5833664339844452290">"Shfaq shtresën e harduerit"</string>
<string name="system_show_gpu_overdraw" msgid="5073007513540516704">"Shfaq mbivendosjen e GPU-së"</string>
<string name="system_show_surface_updates" msgid="7680759813613585278">"Shfaq përditësimet e sipërfaqes"</string>
<string name="system_window_animation_scale" msgid="685477540250939659">"Shkalla e animacionit të dritares"</string>
<string name="system_transition_animation_scale" msgid="7266380208347453619">"Shkalla e animacionit kalimtar"</string>
<string name="system_animator_duration_scale" msgid="3829445237130423625">"Shkalla e kohëzgjatjes së animatorit"</string>
<string name="system_strict_mode_enabled" msgid="7392183793064579588">"Aktivizo modalitetin e rreptë"</string>
<string name="system_profile_gpu_rendering" msgid="1113416260742329348">"Interpretimi i profilit të GPU-së"</string>
<string name="system_enable_traces" msgid="108745519968154528">"Aktivizo gjurmët"</string>
<string name="system_dont_keep_activities" msgid="4641165963339846161">"Mos i ruaj aktivitetet"</string>
<string name="system_background_process_limit" msgid="1985373407150771045">"Kufiri i proceseve në sfond"</string>
<string name="system_show_all_anrs" msgid="5353216640638263217">"Shfaq të gjitha raportet ANR"</string>
<string name="system_desc_stay_awake" msgid="8485868071929937500">"Çaktivizo gjumin"</string>
<string name="system_desc_hdcp_checking" msgid="1664068008848077241">"Përdor vetëm për përmbajtje DRM"</string>
<string name="system_desc_hdmi_optimization" msgid="5695603795556335912">"Optimizo ekranin për rezolucionin maksimal ose shpejtësinë maksimale të kuadrove. Kjo ndikon vetëm tek ekranet Ultra HD. Ndryshimi i këtij cilësimi do ta rinisë pajisjen tënde."</string>
<string name="system_desc_bt_hci_log" msgid="2592649923221658103">"Aktivizo regjistrin testues të paketave HCI të Bluetooth-it"</string>
<string name="system_desc_usb_debugging" msgid="5672275208185222785">"Modaliteti i korrigjimit të gabimeve kur USB-ja është e lidhur"</string>
<string name="system_desc_wait_for_debugger" msgid="7213496668606417691">"Aplikacioni i korrigjimit të gabimeve pret që korrigjuesi të bashkëngjitet para ekzekutimit"</string>
<string name="system_desc_show_layout_bounds" msgid="5275008598296135852">"Shfaq konturet e klipit, hapësirat, etj."</string>
<string name="system_desc_show_gpu_view_updates" msgid="9088343415389734854">"Ndriço pamjet brenda dritareve kur dizajnohen me GPU-në"</string>
<string name="system_desc_show_hardware_layer" msgid="3483713991865249527">"Ndriço në të gjelbër shtresat e harduerit që përditësohen"</string>
<string name="system_desc_show_gpu_overdraw" msgid="74019834911598588">"Nga më e mira te më e keqja: blu, e gjelbër, e kuqe e çelur, e kuqe"</string>
<string name="system_desc_show_surface_updates" msgid="4018685547515133353">"Ndriço të gjitha sipërfaqet e dritares kur ato të përditësohen"</string>
<string name="system_desc_strict_mode_enabled" msgid="1974896408481676324">"Ndriço ekranin kur aplikacionet kryejnë veprime të gjata në pjesën kryesore të procesit"</string>
<string name="system_desc_profile_gpu_rendering" msgid="1594070211030991">"Mat kohën e interpretimit në \"adb shell dumpsys gfxinfo\""</string>
<string name="action_on_title" msgid="1074972820237738324">"Aktiv"</string>
<string name="action_off_title" msgid="3598665702863436597">"Joaktiv"</string>
<string name="action_on_description" msgid="9146557891514835767">"Aktiv"</string>
<string name="action_off_description" msgid="1368039592272701910">"Joaktiv"</string>
<string name="agree" msgid="8155497436593889753">"Pranoj"</string>
<string name="disagree" msgid="7402998517682194430">"Nuk pranoj"</string>
<string name="security_unknown_sources_title" msgid="2012801664240314305">"Burime të panjohura"</string>
<string name="security_unknown_sources_desc" msgid="7196715598352173267">"Lejo instalimin e aplikacioneve nga burime të ndryshme nga \"Dyqani i Play\""</string>
<string name="security_unknown_sources_confirm_title" msgid="4600896691987804985">"Lejo burimet e panjohura"</string>
<string name="security_unknown_sources_confirm_desc" msgid="7883820068140189584">"Pajisja dhe të dhënat e tua personale janë më të cenueshme për t\'u sulmuar nga aplikacione nga burime të panjohura. Ti pranon se je plotësisht përgjegjës për çdo dëm ndaj pajisjes ose çdo humbje të dhënash që mund të rezultojë nga përdorimi i këtyre aplikacioneve."</string>
<string name="security_verify_apps_title" msgid="7701897649287177386">"Verifiko aplikacionet"</string>
<string name="security_verify_apps_desc" msgid="4638106288791726527">"Paralajmëro ose mos lejo para instalimit të aplikacioneve që mund të shkaktojnë dëmtime"</string>
<string name="system_hdcp_checking_never" msgid="3251512398865365135">"Asnjëherë"</string>
<string name="system_hdcp_checking_drm" msgid="2159124883496899278">"Për përmbajtjen DRM"</string>
<string name="system_hdcp_checking_always" msgid="5868177105455148262">"Gjithmonë"</string>
<string name="system_hdmi_optimization_best_resolution" msgid="4916028940107998097">"Rezolucioni më i mirë"</string>
<string name="system_hdmi_optimization_best_framerate" msgid="3778579148517609370">"Shpejtësia më e mirë e kuadrove"</string>
<string name="system_hw_overdraw_off" msgid="6637679040053936280">"Joaktive"</string>
<string name="system_hw_overdraw_areas" msgid="6442009722913530348">"Shfaq zonat e mbivendosjes"</string>
<string name="system_hw_overdraw_counter" msgid="9132113146364838852">"Shfaq numëruesin e mbivendosjes"</string>
<string name="no_application" msgid="1904437693440706534">"Asgjë"</string>
<string name="enable_opengl_traces_none" msgid="4718084947494592040">"Asnjë"</string>
<string-array name="animation_scale_entries">
<item msgid="5408992662476056082">"Animacioni është joaktiv"</item>
<item msgid="6818290063799857019">"Shkalla e animacionit 0,5x"</item>
<item msgid="8257959452691080724">"Shkalla e aminacionit 1x"</item>
<item msgid="4781052272686018414">"Shkalla e animacionit 1,5x"</item>
<item msgid="2272016945160227610">"Shkalla e animacionit 2x"</item>
<item msgid="5015441793276576312">"Shkalla e animacionit 5x"</item>
<item msgid="1290233583371556415">"Shkalla e animacionit 10x"</item>
</string-array>
<string name="track_frame_time_off" msgid="8845064783618702239">"Joaktive"</string>
<string name="track_frame_time_bars" msgid="5841531515222229632">"Në ekran si shirita"</string>
<string name="app_process_limit_standard" msgid="6069948528843313888">"Kufiri standard"</string>
<string name="app_process_limit_zero" msgid="4094665021909774994">"Nuk ka procese në sfond"</string>
<string name="app_process_limit_one" msgid="4509089015775863726">"Maksimumi 1 proces"</string>
<string name="app_process_limit_two" msgid="368216781690488529">"Maksimumi 2 procese"</string>
<string name="app_process_limit_three" msgid="2191860654645796987">"Maksimumi 3 procese"</string>
<string name="app_process_limit_four" msgid="9186705437061005461">"Maksimumi 4 procese"</string>
<string name="tts_rate_very_slow" msgid="1927454053669655117">"Shumë e ngadaltë"</string>
<string name="tts_rate_slow" msgid="7668484707347561166">"E ngadaltë"</string>
<string name="tts_rate_normal" msgid="3631458247079252628">"Normale"</string>
<string name="tts_rate_fast" msgid="5723868816257531421">"E shpejtë"</string>
<string name="tts_rate_very_fast" msgid="7756663146626103952">"Shumë e shpejtë"</string>
<string name="title_settings" msgid="780933693363320088">"Cilësimet e <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_current_keyboard" msgid="891238509164879851">"Tastiera aktuale"</string>
<string name="title_configure" msgid="846802387014612210">"Konfiguro"</string>
<string name="desc_configure_keyboard" msgid="3474279140150468141">"Opsionet e tastierës"</string>
<string name="title_current_autofill_service" msgid="9029001041887283153">"Shërbimi aktual i plotësimit automatik"</string>
<string name="title_select_autofill_service" msgid="696559582725756848">"Zgjidh \"Shërbimin e plotësimit automatik\""</string>
<string name="autofill_none" msgid="1615056985649424207">"Asnjë"</string>
<string name="autofill_confirmation_message" msgid="3840267789160192558">"&lt;b&gt;Sigurohu që ke besim te ky aplikacion&lt;/b&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;xliff:g id=app_name example=Shërbimi i fjalëkalimit&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; përdor atë që ndodhet në ekranin tënd për të përcaktuar se çfarë mund të plotësohet automatikisht."</string>
<string name="computing_size" msgid="8623916230485437579">"Po llogarit…"</string>
<string name="title_select_wifi_network" msgid="935820896444071617">"Zgjidh rrjetin tënd Wi-Fi"</string>
<string name="accessories_wifi_display_rename_device" msgid="8803397194143132061">"Riemërto"</string>
<string name="accessories_wifi_display_enable" msgid="2385467074170316302">"Ekrani i Wi-Fi"</string>
<string name="accessories_wifi_display_pin_required" msgid="5434960694140426664">"Kërkohet kodi PIN"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4510042089342879264">"Përfundo veprimin duke përdorur"</string>
<string name="alwaysUseQuestion" msgid="2643084054296937138">"Të përdoret gjithmonë ky opsion për këtë veprim?"</string>
<string name="alwaysUseOption" msgid="8799609235198714441">"Përdor gjithmonë"</string>
<string name="justOnceOption" msgid="6714005843102804865">"Vetëm një herë"</string>
<string name="noApplications" msgid="7511175717026318399">"Asnjë aplikacion nuk mund ta kryejë këtë veprim."</string>
<string name="noAppsGoBack" msgid="2538480554615467065">"Prapa"</string>
<string name="inputs_inputs" msgid="8639408473661259307">"Hyrjet"</string>
<string name="inputs_header_cec" msgid="4139015942980115323">"Kontrolli elektronik i konsumatorit (CEC)"</string>
<string name="inputs_cec_settings" msgid="5948357769198260080">"Cilësimet e kontrollit të pajisjes"</string>
<string name="inputs_blu_ray" msgid="6561004081102615775">"Blu-ray"</string>
<string name="inputs_cable" msgid="8274665772422377063">"Kabllo"</string>
<string name="inputs_dvd" msgid="1452146927899250552">"DVD"</string>
<string name="inputs_game" msgid="4762255172943107070">"Konsola e lojërave"</string>
<string name="inputs_aux" msgid="5331442342029867329">"Aux"</string>
<string name="inputs_custom_name" msgid="2649826613531559538">"Emri i personalizuar"</string>
<string name="inputs_custom_name_description_fmt" msgid="2879134265596928298">"Fut një emër për hyrjen <xliff:g id="INPUT">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="inputs_hide" msgid="9223355763198742416">"E fshehur"</string>
<string name="inputs_show" msgid="2937435050499142756">"Shfaq këtë hyrje"</string>
<string name="input_header_names" msgid="5903234218909970550">"Emri"</string>
<string name="inputs_hdmi_control" msgid="650355636965841054">"Kontrolli i HDMI-së"</string>
<string name="inputs_hdmi_control_desc" msgid="306769914209526682">"Lejo që televizori të kontrollojë pajisjet HDMI"</string>
<string name="inputs_device_auto_off" msgid="2659766884754402352">"Fikja automatike e pajisjes"</string>
<string name="inputs_device_auto_off_desc" msgid="1164897242719608201">"Fik pajisjet HDMI me televizorin"</string>
<string name="inputs_tv_auto_on" msgid="544848340484583318">"Ndezja automatike e televizorit"</string>
<string name="inputs_tv_auto_on_desc" msgid="3640723210479925817">"Ndize televizorin me pajisjen HDMI"</string>
<plurals name="inputs_header_connected_input" formatted="false" msgid="1179814566738084315">
<item quantity="other">Hyrje të lidhura</item>
<item quantity="one">Hyrje e lidhur</item>
</plurals>
<plurals name="inputs_header_standby_input" formatted="false" msgid="1205685426052294376">
<item quantity="other">Hyrje në gatishmëri</item>
<item quantity="one">Hyrje në gatishmëri</item>
</plurals>
<plurals name="inputs_header_disconnected_input" formatted="false" msgid="8405783081133938537">
<item quantity="other">Hyrje të palidhura</item>
<item quantity="one">Hyrje e palidhur</item>
</plurals>
<string name="user_add_profile_item_summary" msgid="3211866291940617804">"Kufizo qasjen tek aplikacionet dhe përmbajtjet e tjera në llogarinë tënde"</string>
<string name="user_new_profile_name" msgid="6637593067318708353">"Profil i kufizuar"</string>
<string name="user_restrictions_controlled_by" msgid="8124926446168030445">"Kontrollohet nga <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="app_not_supported_in_limited" msgid="4046604594925826955">"Ky aplikacion nuk mbështetet në profile të kufizuara"</string>
<string name="app_sees_restricted_accounts" msgid="174038126799649152">"Ky aplikacion mund të ketë qasje në llogaritë e tua"</string>
<string name="restriction_location_enable_title" msgid="2552780806199464266">"Vendndodhja"</string>
<string name="restriction_location_enable_summary" msgid="3719330231217994482">"Lejo aplikacionet të përdorin informacionin e vendndodhjes tënde"</string>
<string name="restricted_profile_switch_to" msgid="6193201935877168764">"Hyr te profili i kufizuar"</string>
<string name="restricted_profile_switch_out" msgid="3589381233390753413">"Dil nga profili i kufizuar"</string>
<string name="restricted_profile_delete_title" msgid="7153982195273379506">"Fshi profilin e kufizuar"</string>
<string name="restricted_profile_create_title" msgid="700322590579894058">"Krijo një profil të kufizuar"</string>
<string name="restricted_profile_configure_title" msgid="3327502517511010296">"Cilësimet"</string>
<string name="restricted_profile_configure_apps_title" msgid="2244201859522056827">"Aplikacionet e lejuara"</string>
<plurals name="restricted_profile_configure_apps_description" formatted="false" msgid="7923692208224457728">
<item quantity="other">%d aplikacione të lejuara</item>
<item quantity="one">1 aplikacion i lejuar</item>
</plurals>
<string name="restricted_profile_allowed" msgid="970921490464867884">"Lejohet"</string>
<string name="restricted_profile_not_allowed" msgid="8184983064118036268">"Nuk lejohet"</string>
<string name="restricted_profile_customize_restrictions" msgid="4723577877385636704">"Personalizo kufizimet"</string>
<string name="restricted_profile_configure_apps_description_loading" msgid="3293508876131962699">"Një moment..."</string>
<string name="restricted_profile_change_password_title" msgid="6961384850606763601">"Ndrysho kodin PIN"</string>
<string name="restriction_description" msgid="2053112392083722259">"<xliff:g id="DESCRIPTION">%1$s</xliff:g>\n<xliff:g id="VALUE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="app_sees_restricted_accounts_and_controlled_by" msgid="1261056180558324892">"Ky aplikacion mund të qaset te llogaritë e tua. Kontrollohet nga <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="pin_enter_unlock_channel" msgid="243855138978654080">"Fut kodin PIN për të shikuar këtë kanal"</string>
<string name="pin_enter_unlock_program" msgid="275489015420025531">"Fut kodin PIN për të shikuar këtë program"</string>
<string name="pin_enter_pin" msgid="5020029261153234751">"Fut kodin PIN"</string>
<string name="pin_enter_new_pin" msgid="1930944619313642621">"Cakto një kod të ri PIN"</string>
<string name="pin_enter_again" msgid="7615050143778858658">"Fut përsëri kodin e ri PIN"</string>
<string name="pin_enter_old_pin" msgid="5665265735227617942">"Fut kodin e vjetër PIN"</string>
<string name="pin_enter_wrong_seconds" msgid="3014013615537066237">"Ke futur kodin e gabuar PIN 5 herë.\nProvo përsëri pas <xliff:g id="RELATIVE_TIME_SPAN">%1$d</xliff:g> sekondash."</string>
<string name="pin_toast_wrong" msgid="4297542365877164402">"Kodi PIN është i gabuar. Provo përsëri."</string>
<string name="pin_toast_not_match" msgid="2439298696342975155">"Kodi PIN nuk përputhet. Provo përsëri."</string>
<string name="wifi_setup_input_password" msgid="8510003548463241234">"Fut fjalëkalimin për <xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_setup_connection_success" msgid="3301901673876973474">"U lidh me sukses"</string>
<string name="wifi_setup_save_success" msgid="6862510218032734919">"U ruajt me sukses"</string>
<string name="device_apps_app_management_version" msgid="2119174719194899740">"Versioni <xliff:g id="APP_VERSION">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_apps_app_management_open" msgid="4249743535677261897">"Hap"</string>
<string name="device_apps_app_management_force_stop" msgid="4454221309989640309">"Ndalo me forcë"</string>
<string name="device_apps_app_management_force_stop_desc" msgid="1980972142863114899">"Nëse e ndalon me forcë një aplikacion, ai mund të paraqesë çrregullime në funksionim."</string>
<string name="device_apps_app_management_uninstall" msgid="4171103696233332967">"Çinstalo"</string>
<string name="device_apps_app_management_uninstall_updates" msgid="5647988075828648951">"Çinstalo përditësimet"</string>
<string name="device_apps_app_management_uninstall_updates_desc" msgid="4508586498292236706">"Të gjitha përditësimet në këtë sistem Android do të çinstalohen."</string>
<string name="device_apps_app_management_disable" msgid="819003297535493633">"Çaktivizo"</string>
<string name="device_apps_app_management_disable_desc" msgid="9143166267511427607">"Dëshiron që ta çaktivizosh këtë aplikacion?"</string>
<string name="device_apps_app_management_enable" msgid="9173340340253029114">"Aktivizo"</string>
<string name="device_apps_app_management_enable_desc" msgid="8686291003061136476">"Dëshiron që ta aktivizosh këtë aplikacion?"</string>
<string name="device_apps_app_management_storage_used" msgid="6725789557993296433">"Hapësira ruajtëse e përdorur"</string>
<string name="device_apps_app_management_storage_used_desc" msgid="8928632612101487179">"<xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g> përdorur në <xliff:g id="VOLUME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_data" msgid="7305471678286735600">"Pastro të dhënat"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_data_desc" msgid="170972356946852847">"Të gjitha të dhënat e këtij aplikacioni do të fshihen përgjithmonë.\nKjo përfshin të gjithë skedarët, cilësimet, llogaritë, bazat e të dhënave, etj."</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_default" msgid="4566187319647111484">"Fshi parazgjedhjet"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_default_set" msgid="1649974109123107390">"Cakto që ta hapësh këtë aplikacion për disa veprime"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_default_none" msgid="5935252537185381597">"Nuk janë caktuar parazgjedhje"</string>
<string name="device_apps_app_management_clear_cache" msgid="2678301483598915479">"Pastro memorien specifike"</string>
<string name="device_apps_app_management_notifications" msgid="1687529279264810317">"Njoftime"</string>
<string name="device_apps_app_management_permissions" msgid="4951820230491375037">"Lejet"</string>
<string name="device_apps_app_management_not_available" msgid="4198634078194500518">"Aplikacioni nuk disponohet"</string>
<string name="settings_ok" msgid="5950888975075541964">"Në rregull"</string>
<string name="settings_cancel" msgid="576094334743686152">"Anulo"</string>
<string name="settings_on" msgid="7734010120323404333">"Aktive"</string>
<string name="settings_off" msgid="4060451657850476369">"Joaktive"</string>
<string name="device_daydreams_none" msgid="3405655350757277348">"Çaktivizo ekranin"</string>
<string name="device_daydreams_select" msgid="7203264446482623438">"Mbrojtësi i ekranit"</string>
<string name="device_daydreams_test" msgid="7828275397550076567">"Fillo tani"</string>
<string name="device_daydreams_sleep" msgid="6847770718407377357">"Kur të fillojë"</string>
<string name="device_daydreams_sleep_description" msgid="6237610484915504587">"Mbrojtësi i ekranit fillon pas kësaj periudhe pa aktivitet. Nëse nuk është zgjedhur asnjë mbrojtës ekrani, ekrani do të çaktivizohet."</string>
<string name="device_daydreams_sleep_summary" msgid="3081688734381995693">"Pas <xliff:g id="SLEEP_DESCRIPTION">%1$s</xliff:g> pa aktivitet"</string>
<string name="device_daydreams_screen_off" msgid="2513117894550171240">"Vendose pajisjen në gjumë"</string>
<string name="device_daydreams_screen_off_description" msgid="1520184410742621809">"Ekrani çaktivizohet pas kësaj periudhe pa aktivitet."</string>
<string name="backup_configure_account_default_summary" msgid="2170733614341544296">"Asnjë llogari nuk po ruan aktualisht të dhënat e rezervuara"</string>
<string name="backup_erase_dialog_title" msgid="6008454053276987100"></string>
<string name="backup_erase_dialog_message" msgid="222169533402624861">"Të ndalohet rezervimi i fjalëkalimeve të Wi-Fi, faqeshënuesve, cilësimeve të tjera dhe të dhënave të aplikacioneve dhe të spastrohen të gjitha kopjet në serverët e Google?"</string>
<string name="privacy_backup_data" msgid="3604057980102997914">"Rezervo të dhënat e mia"</string>
<string name="privacy_backup_account" msgid="4527813051841860610">"Llogaria e rezervimit"</string>
<string name="privacy_automatic_restore" msgid="7117805818589418118">"Restaurimi automatik"</string>
<string name="factory_reset_device" msgid="6509900821515094361">"Rivendos pajisjen"</string>
<string name="factory_reset_description" msgid="4448783644897046471">"Kjo do të spastrojë të gjitha të dhënat nga hapësira ruajtëse e brendshme e pajisjes, duke përfshirë: llogarinë tënde të Google, të dhënat dhe cilësimet e sistemit dhe të aplikacioneve, si dhe aplikacionet e shkarkuara"</string>
<string name="confirm_factory_reset_description" msgid="8521672637100742529">"Të spastrohen të gjitha informacionet personale dhe aplikacionet e shkarkuara? Nuk mund ta kthesh prapa këtë veprim!"</string>
<string name="confirm_factory_reset_device" msgid="4308646529880718465">"Spastroji të gjitha"</string>
<string name="select_device_name_title" msgid="3045019448327493634">"Zgjidh një emër për pajisjen tënde <xliff:g id="DEVICEMODEL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="select_device_name_description" msgid="8528185095614986580">"Jepi një emër pajisjes sate për të ndihmuar ta identifikosh atë kur transmeton ose kur lidhesh me të nga pajisjet e tjera."</string>
<string-array name="rooms">
<item msgid="6590829789532602097">"Android TV"</item>
<item msgid="1140506340411482365">"Televizori i dhomës së ndenjjes"</item>
<item msgid="6448060889026244632">"Televizori i dhomës familjare"</item>
<item msgid="3336274213215419228">"Televizori i dhomës së gjumit"</item>
</string-array>
<string name="custom_room" msgid="6798144004583173563">"Fut një emër të personalizuar…"</string>
<string name="device_rename_title" msgid="9070021379000499270">"Riemërtoje këtë pajisje <xliff:g id="DEVICEMODEL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_rename_description" msgid="1973894029492915135">"Kjo pajisje <xliff:g id="DEVICEMODEL">%1$s</xliff:g> është emërtuar aktualisht si \"<xliff:g id="DEVICENAME">%2$s</xliff:g>\""</string>
<string name="device_name_suggestion_title" msgid="3986220212759193742">"Vendos emrin e pajisjes sate"</string>
<string name="device_name_suggestion_summary" msgid="4582691399302362938">"Përdor këtë emër kur të transmetosh fotografi, video etj. nga telefoni yt"</string>
<string name="change_setting" msgid="7211706374208138343">"Ndrysho"</string>
<string name="keep_settings" msgid="703474489210093961">"Mos ndrysho"</string>
<string name="apps_permissions" msgid="7876407267050498394">"Lejet"</string>
<string name="device_apps_permissions" msgid="8421323706003063878">"Lejet e aplikacionit"</string>
<string name="app_permissions_group_summary" msgid="6818210080117761117">"<xliff:g id="COUNT_0">%1$d</xliff:g> nga <xliff:g id="COUNT_1">%2$d</xliff:g> aplikacione të lejuara"</string>
<string name="bluetooth_permission_request" msgid="7788089036741496993">"Kërkesa për leje për Bluetooth"</string>
<string name="security_patch" msgid="5468261708915367254">"Niveli i korrigjimit të sigurisë së Android"</string>
<string name="choose_application" msgid="2375936782103669988">"Zgjidh aplikacionin"</string>
<string name="experimental_preference" msgid="3982593252210557436">"(Eksperimentale)"</string>
<string name="reboot_safemode_action" msgid="2862127510492131128">"Rifillo në \"modalitetin e sigurisë\""</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="5745977150299953603">"Dëshiron që ta rindezësh në modalitetin e sigurt?"</string>
<string name="reboot_safemode_desc" msgid="2919933461408942799">"Kjo do të çaktivizojë të gjitha aplikacionet e palëve të treta që ke instaluar. Ato do të restaurohen kur ta rindezësh përsëri."</string>
<string name="capturing_bugreport" msgid="832512801903486821">"Raporti i defekteve në kod po regjistrohet"</string>
<string name="available_virtual_keyboard_category" msgid="7445262027711560629">"Tastierat virtuale në dispozicion"</string>
<string name="manage_keyboards" msgid="7983890675377321912">"Menaxho tastierat"</string>
<string name="app_permission_summary_allowed" msgid="5359622119044147500">"Lejohet"</string>
<string name="app_permission_summary_not_allowed" msgid="5131611341738385303">"Nuk lejohet"</string>
<string name="usage_access" msgid="8402350645248312782">"Qasja në përdorim"</string>
<string name="usage_access_description" msgid="3276026988575551587">"Qasja në përdorim lejon që një aplikacion të gjurmojë se çfarë përdorin aplikacionet e tjera dhe sa shpesh e përdorin, si edhe operatorin celular, cilësimet e gjuhës dhe detaje të tjera."</string>
<string name="high_power_apps" msgid="5841073958519976562">"Optimizimi i energjisë"</string>
<string name="high_power_apps_description" msgid="8651692364795060525">"Optimizo përdorimin e energjisë nga aplikacionet"</string>
<string name="high_power_apps_empty" msgid="3084512758421482051">"Asnjë aplikacion nuk ka nevojë për optimizim"</string>
<string name="high_power_on" msgid="3120162683093360951">"Jo të optimizuara"</string>
<string name="high_power_off" msgid="3588854600942236231">"Optimizojnë përdorimin e energjisë"</string>
<string name="high_power_system" msgid="6263052626979462255">"Optimizimi i energjisë nuk ofrohet"</string>
<string name="manage_notification_access_title" msgid="8659254371564990084">"Qasja te njoftimet"</string>
<string name="no_notification_listeners" msgid="5119406452675724448">"Asnjë apl. i instaluar nuk ka kërkuar qasje te njoftimet."</string>
<string name="notification_listener_security_warning_summary" msgid="8602907284276088658">"Këto aplikacione do të jenë në gjendje të lexojnë të gjitha njoftimet, duke përfshirë informacione personale të tilla si emrat e kontakteve dhe tekstin e mesazheve që merr. Ato do të jenë po ashtu në gjendje t\'i heqin njoftimet ose të aktivizojnë butonat e veprimeve që përmbajnë."</string>
<string name="directory_access" msgid="7338555825237012006">"Qasja në direktori"</string>
<string name="directory_access_description" msgid="3630855858552422012">"Këto aplikacione kanë leje për t\'u qasur në disa direktori të caktuara."</string>
<string name="directory_on_volume" msgid="5628089584970521703">"<xliff:g id="VOLUME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="DIRECTORY">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="system_alert_window_settings" msgid="5790572489650085051">"Shfaq mbi aplikacionet e tjera"</string>
<string name="permit_draw_overlay" msgid="5312730681030266735">"Lejo shfaqjen mbi aplikacionet e tjera"</string>
<string name="allow_overlay_description" msgid="5152329837278240259">"Lejo një aplikacion të shfaqet në krye të aplikacioneve të tjera që po përdor. Kjo mund të ndërhyjë me përdorimin tënd të atyre aplikacioneve ose mund të ndryshojë mënyrën se si ata duken ose sillen."</string>
<string name="write_system_settings" msgid="4284654265954461890">"Modifiko cilësimet e sistemit"</string>
<string name="write_settings_title" msgid="2361816483383105754">"Mund të modifikojë cilësimet e sistemit"</string>
<string name="write_settings_description" msgid="7382397926674265937">"Ky autorizim e lejon një aplikacion të modifikojë cilësimet e sistemit"</string>
<string name="write_settings_on" msgid="71675710746513956">"Po"</string>
<string name="write_settings_off" msgid="6730113471695092167">"Jo"</string>
<string name="picture_in_picture_title" msgid="2636935591386702348">"Figurë brenda figurës"</string>
<string name="picture_in_picture_app_detail_switch" msgid="3688997906817583854">"Lejo figurë brenda figurës"</string>
<string name="picture_in_picture_empty_text" msgid="4370198922852736600">"Asnjë aplikacion i instaluar nuk e mbështet figurën brenda figurës"</string>
<string name="picture_in_picture_app_detail_summary" msgid="3296649114939705896">"Lejo aplikacionet të krijojnë dritare \"figurë brenda figure\" ndërkohë që aplikacioni është i hapur ose pasi të dalësh prej tij (për shembull, për të vazhduar shikimin e një videoje). Kjo dritare shfaqet mbi aplikacionet e tjera që po përdor."</string>
<string name="special_access" msgid="21806055758289916">"Qasja e veçantë e apl."</string>
<string name="string_concat" msgid="5213870180216051497">"<xliff:g id="PART1">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="PART2">%2$s</xliff:g>"</string>
</resources>