blob: cfe190b5701ccc7affe2129bb95aa6512da7d08f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
~ Copyright (C) 2015 The Android Open Source Project
~
~ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
~ you may not use this file except in compliance with the License.
~ You may obtain a copy of the License at
~
~ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
~
~ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
~ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
~ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
~ See the License for the specific language governing permissions and
~ limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- no translation found for description_age_4 (2260506104299774027) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_5 (312882360850848623) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_6 (7780895021659413979) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_7 (7465836675187750087) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_8 (8518389733138803056) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_9 (1963837231871036561) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_10 (9199865628328446876) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_11 (1056140065021078183) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_12 (2523883089926997157) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_13 (4539863086843940979) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_14 (276938165219847540) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_15 (3875804533354572649) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_16 (7068358107904351707) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_17 (6090244054207338066) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_18 (7827138562117972763) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_19 (5739639668332937969) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_age_20 (8099318760823109592) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_ca_tv_en_exempt (3869530797231884669) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_ca_tv_en_c (6170724506314571912) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_ca_tv_en_c8 (7942870097063909046) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_ca_tv_en_g (7893908216230285607) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_ca_tv_en_pg (2736709384517099303) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_ca_tv_en_14 (8063534593921657009) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_ca_tv_en_18 (3552078692829803323) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_fr_dvb_u (8232083238497153682) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_es_dvb_all (4821183217465284547) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_es_dvb_c (1367395312248365855) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_es_dvb_x (438890727939582714) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_kr_tv_all (3048365195196820853) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_kr_tv_7 (5892929693766504059) -->
<skip />
<!-- no translation found for description_kr_tv_12 (1883893246941826597) -->
<skip />
<string name="description_kr_tv_15" msgid="5888141153573158322">"Ang mga programa ay maaaring may mga eksenang hindi naaangkop sa mga manonood na wala pang 15 taong gulang. Samakatuwid, dapat gabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa panonood."</string>
<string name="description_kr_tv_19" msgid="9197085158053054550">"Ang mga programa ay maaaring may mga eksenang hindi naaangkop sa mga manonood na wala pang 19 taong gulang. Samakatuwid, ang mga ito ay hindi naaangkop sa mga kabataang wala pang 19 taong gulang."</string>
<string name="description_us_tv_d" msgid="12333789157204816">"Magpahiwatig na usapan"</string>
<string name="description_us_tv_l" msgid="4105102855627964319">"Magaspang na pananalita"</string>
<string name="description_us_tv_s" msgid="7552447251273237176">"Sekswal na content"</string>
<string name="description_us_tv_v" msgid="4799470820740236198">"Karahasan"</string>
<string name="description_us_tv_fv" msgid="4760884520245003167">"Karahasan sa fantasy"</string>
<string name="description_us_tv_y" msgid="1352346035366881161">"Idinisenyo ang programang ito upang maging angkop para sa lahat ng bata."</string>
<string name="description_us_tv_y7" msgid="8074158131815307880">"Idinisenyo ang programang ito para sa mga batang may edad 7 pataas."</string>
<string name="description_us_tv_g" msgid="4129784125991285944">"Maaaring sang-ayunan ng karamihan ng mga magulang na naaangkop ang programang ito para sa lahat ng edad."</string>
<string name="description_us_tv_pg" msgid="5647218792100947596">"Naglalaman ang programang ito ng materyal na maaaring sang-ayunan ng mga magulang na hindi naaangkop para sa mga bata. Mainam na panoorin ito ng maraming magulang kasama ang kanilang mga anak na nasa murang edad."</string>
<string name="description_us_tv_14" msgid="8682987672893857317">"Naglalaman ang programang ito ng ilang materyal na maaaring sang-ayunan ng maraming magulang na hindi naaangkop para sa mga batang wala pang edad 14."</string>
<string name="description_us_tv_ma" msgid="8912237130594289176">"Partikular na idinisenyo ang programang ito upang panoorin ng mga nasa hustong gulang at samakatuwid, maaaring hindi ito naaangkop para sa mga batang wala pang edad 17."</string>
<string name="title_us_mv" msgid="7861766023361439035">"Mga rating ng pelikula"</string>
<string name="description_us_mv_g" msgid="9185817407450418638">"Para sa lahat ng manonood. Hindi naglalaman ng anumang bagay na maaaring makapanakit sa mga magulang kapag pinanood ng kanilang mga anak."</string>
<string name="description_us_mv_pg" msgid="8578620326248525384">"Inirerekomenda ang gabay ng magulang. Maaaring maglaman ng ilang materyal na maaaring hindi gustong ipapanood ng mga magulang sa kanilang mga anak na nasa murang edad."</string>
<string name="description_us_mv_pg13" msgid="7077331984538950084">"Lubos na pinapaalalahanan ang mga magulang. Maaaring hindi naaangkop ang ilang materyal para sa mga kabataan."</string>
<string name="description_us_mv_r" msgid="4482914375592527277">"Pinaghihigpitan, Naglalaman ng ilang materyal na pang-nasa hustong gulang. Hinihikayat ang mga magulang na matuto nang higit pa tungkol sa pelikula bago isama sa panonood nito ang kanilang mga anak na nasa murang edad."</string>
<string name="description_us_mv_nc17" msgid="1897668555117874369">"Walang pinapapasok na sinumang may edad 17 pababa. Pang-nasa hustong gulang lang. Hindi pinapapasok ang mga bata."</string>
</resources>