blob: b64d8d0c1df20225968d2de74df2e9312633c9b5 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2016 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="963247385700831716">"Správca úložiska"</string>
<string name="cancel" msgid="7021218262867558825">"Zrušiť"</string>
<string name="storage_menu_free" msgid="1878247401436882778">"Uvoľniť miesto"</string>
<string name="deletion_helper_title" msgid="3526170325226275927">"Odstrániť položky"</string>
<string name="deletion_helper_app_summary" msgid="4904590040180275237">"pred <xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d"</string>
<!-- no translation found for deletion_helper_app_summary_item_size (3770886184921427886) -->
<skip />
<string name="deletion_helper_app_summary_never_used" msgid="2695210890063792461">"Nepoužitá za posledný rok"</string>
<string name="deletion_helper_app_summary_unknown_used" msgid="8576377054665785558">"Nie je známe, kedy bola naposledy použitá"</string>
<string name="deletion_helper_free_button" msgid="1760529213407548661">"Uvoľniť <xliff:g id="FREEABLE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="deletion_helper_photos_title" msgid="2602723121486729972">"Zálohované fotky a videá"</string>
<string name="deletion_helper_photos_age_summary" msgid="1820871709448371984">"Staršie ako 30 dní"</string>
<!-- no translation found for deletion_helper_photos_summary (3194825464552700889) -->
<skip />
<string name="deletion_helper_downloads_title" msgid="8002058095019254694">"Stiahnuté súbory"</string>
<!-- no translation found for deletion_helper_downloads_category_summary (8545989355108311347) -->
<skip />
<!-- no translation found for deletion_helper_downloads_summary_empty (3988054032360371887) -->
<skip />
<string name="deletion_helper_clear_dialog_title" msgid="9169670752655850967">"Uvoľniť miesto"</string>
<string name="deletion_helper_clear_dialog_message" msgid="5196490478187120700">"Z vášho zariadenia bude odstránený obsah o veľkosti <xliff:g id="CLEARABLE_BYTES">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="deletion_helper_clear_dialog_remove" msgid="863575755467985516">"Uvoľniť miesto"</string>
<string name="deletion_helper_upsell_title" msgid="8512037674466762017">"Spravovať úložisko automaticky?"</string>
<string name="deletion_helper_upsell_summary" msgid="2301597713694474407">"Uvoľnili ste <xliff:g id="USED">%1$s</xliff:g>. Povoliť Správcovi úložiska automaticky uvoľňovať miesto odstraňovaním zálohovaného obsahu z vášho zariadenia?"</string>
<string name="deletion_helper_upsell_cancel" msgid="7084167642850053889">"Nie, ďakujem"</string>
<string name="deletion_helper_upsell_activate" msgid="7157360257760895976">"Zapnúť"</string>
<string name="deletion_helper_apps_group_title" msgid="2578309121350341258">"Zriedkavo používané aplikácie"</string>
<!-- no translation found for deletion_helper_apps_group_summary (360315517252452356) -->
<skip />
<string name="deletion_helper_automatic_title" msgid="4610119358490679299">"Automaticky"</string>
<string name="deletion_helper_manual_title" msgid="3905192395039688529">"Ručne"</string>
<string name="deletion_helper_preference_title" msgid="803484286872745892">"Uvoľnenie miesta"</string>
<string name="automatic_storage_manager_service_label" msgid="648592272375278978">"Služba na automatickú správu úložiska"</string>
<string name="automatic_storage_manager_notification_title" product="default" msgid="8480483265300964701">"Vo vašom telefóne dochádza voľné miesto"</string>
<string name="automatic_storage_manager_notification_title" product="tablet" msgid="3150907918531844467">"Vo vašom tablete dochádza voľné miesto"</string>
<string name="automatic_storage_manager_notification_summary" msgid="2267399886362245822">"Povoľte Správcovi úložiska uvoľňovať miesto automatickým odstraňovaním starých fotiek a videí, keď sa váš telefón začne znova zaplňovať."</string>
<string name="automatic_storage_manager_cancel_button" msgid="1826365037494962803">"Nie, ďakujem"</string>
<string name="automatic_storage_manager_activate_button" msgid="6257070263061898041">"Zapnúť"</string>
<string name="deletion_helper_photos_loading_title" msgid="2768067991066779772">"Zálohované fotky a videá"</string>
<string name="deletion_helper_photos_loading_summary" msgid="8203033249458245854">"Vyhľadávajú sa položky…"</string>
<string name="deletion_helper_no_threshold" msgid="6943179204098250444">"Zobraziť všetky položky"</string>
<string name="deletion_helper_default_threshold" msgid="8410389370069021113">"Skryť nedávne položky"</string>
<string name="deletion_helper_clear_dialog_message_first_time" msgid="686530413183529901">"Z vášho zariadenia bude odstránený obsah o veľkosti <xliff:g id="CLEARABLE_BYTES">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="automatic_storage_manager_activation_warning" msgid="7657017408180001078">"Vaše úložisko odteraz riadi správca úložiska"</string>
<string name="empty_state_title" msgid="4033285438176545309">"Niet čo odstrániť"</string>
<string name="empty_state_review_items_link" msgid="8411186441239304545">"Skontrolovať nedávne položky"</string>
<string name="empty_state_summary" msgid="8439893007424243790">"Na odstránenie nie sú k dispozícii žiadne staršie súbory. Ak chcete uvoľniť miesto, odstráňte nedávne fotky, videá a aplikácie."</string>
<string name="app_requesting_space" msgid="857425181289960167">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> potrebuje <xliff:g id="CLEARABLE_BYTES">%2$s</xliff:g> voľného miesta"</string>
</resources>