blob: ef40a687e8c554f4e26bfb5020faf08b0c9e7f60 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2016 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="963247385700831716">"Мениджър на хранилището"</string>
<string name="cancel" msgid="7021218262867558825">"Отказ"</string>
<string name="storage_menu_free" msgid="1878247401436882778">"Освобождаване на място"</string>
<string name="deletion_helper_title" msgid="3526170325226275927">"Премахване на елементите"</string>
<string name="deletion_helper_app_summary" msgid="4904590040180275237">"Преди <xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> дни"</string>
<!-- no translation found for deletion_helper_app_summary_item_size (3770886184921427886) -->
<skip />
<string name="deletion_helper_app_summary_never_used" msgid="2695210890063792461">"Не е използвано през последната година"</string>
<string name="deletion_helper_app_summary_unknown_used" msgid="8576377054665785558">"Няма данни за последното използване"</string>
<string name="deletion_helper_free_button" msgid="1760529213407548661">"Освобождаване на <xliff:g id="FREEABLE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="deletion_helper_photos_title" msgid="2602723121486729972">"Снимки и видеоклипове с резервно копие"</string>
<string name="deletion_helper_photos_age_summary" msgid="1820871709448371984">"На повече от 30 дни"</string>
<!-- no translation found for deletion_helper_photos_summary (3194825464552700889) -->
<skip />
<string name="deletion_helper_downloads_title" msgid="8002058095019254694">"Изтегляния"</string>
<!-- no translation found for deletion_helper_downloads_category_summary (8545989355108311347) -->
<skip />
<!-- no translation found for deletion_helper_downloads_summary_empty (3988054032360371887) -->
<skip />
<string name="deletion_helper_clear_dialog_title" msgid="9169670752655850967">"Освобождаване на място"</string>
<string name="deletion_helper_clear_dialog_message" msgid="5196490478187120700">"От устройството ви ще бъде премахнато съдържание с размер от <xliff:g id="CLEARABLE_BYTES">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="deletion_helper_clear_dialog_remove" msgid="863575755467985516">"Освобождаване на място"</string>
<string name="deletion_helper_upsell_title" msgid="8512037674466762017">"Искате ли хранилището да се управлява автоматично?"</string>
<string name="deletion_helper_upsell_summary" msgid="2301597713694474407">"Вече имате свободно място от <xliff:g id="USED">%1$s</xliff:g>. Искате ли мениджърът на хранилището автоматично да освобождава място, като премахва от устройството ви съдържание, за което е създадено резервно копие?"</string>
<string name="deletion_helper_upsell_cancel" msgid="7084167642850053889">"Не, благодаря"</string>
<string name="deletion_helper_upsell_activate" msgid="7157360257760895976">"Включване"</string>
<string name="deletion_helper_apps_group_title" msgid="2578309121350341258">"Рядко използвани приложения"</string>
<!-- no translation found for deletion_helper_apps_group_summary (360315517252452356) -->
<skip />
<string name="deletion_helper_automatic_title" msgid="4610119358490679299">"Автоматични"</string>
<string name="deletion_helper_manual_title" msgid="3905192395039688529">"Ръчни"</string>
<string name="deletion_helper_preference_title" msgid="803484286872745892">"Освободете място сега"</string>
<string name="automatic_storage_manager_service_label" msgid="648592272375278978">"Услуга за авт. управление на хранилището"</string>
<string name="automatic_storage_manager_notification_title" product="default" msgid="8480483265300964701">"Мястото в телефона ви намалява"</string>
<string name="automatic_storage_manager_notification_title" product="tablet" msgid="3150907918531844467">"Мястото на таблета ви намалява"</string>
<string name="automatic_storage_manager_notification_summary" msgid="2267399886362245822">"Разрешете на мениджъра на хранилището да освобождава място, като автоматично премахва старите снимки и видеоклипове, когато телефонът ви започне да се препълва отново."</string>
<string name="automatic_storage_manager_cancel_button" msgid="1826365037494962803">"Не, благодаря"</string>
<string name="automatic_storage_manager_activate_button" msgid="6257070263061898041">"Включване"</string>
<string name="deletion_helper_photos_loading_title" msgid="2768067991066779772">"Снимки и видеоклипове, за които е създадено резервно копие"</string>
<string name="deletion_helper_photos_loading_summary" msgid="8203033249458245854">"Търсят се елементи…"</string>
<string name="deletion_helper_no_threshold" msgid="6943179204098250444">"Показване на всички елементи"</string>
<string name="deletion_helper_default_threshold" msgid="8410389370069021113">"Скриване на скорошните елементи"</string>
<string name="deletion_helper_clear_dialog_message_first_time" msgid="686530413183529901">"От устройството ви ще бъде премахнато съдържание с размер от <xliff:g id="CLEARABLE_BYTES">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="automatic_storage_manager_activation_warning" msgid="7657017408180001078">"Хранилището ви вече се управлява от съответния мениджър"</string>
<string name="empty_state_title" msgid="4033285438176545309">"Нищо за премахване"</string>
<string name="empty_state_review_items_link" msgid="8411186441239304545">"Преглед на скорошните елементи"</string>
<string name="empty_state_summary" msgid="8439893007424243790">"Няма по-стари файлове, които да изтриете. За да освободите място, премахнете скорошни снимки, видеоклипове и приложения."</string>
<string name="app_requesting_space" msgid="857425181289960167">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> се нуждае от <xliff:g id="CLEARABLE_BYTES">%2$s</xliff:g> място"</string>
</resources>