blob: e19be288d00d030a8b5be9a4355b0be7d8459d90 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="yes" msgid="1999566976857398962">"Ооба"</string>
<string name="no" msgid="5541738710521607130">"Жок"</string>
<string name="create" msgid="986997212165228751">"Түзүү"</string>
<string name="allow" msgid="3763244945363657722">"Уруксат"</string>
<string name="deny" msgid="7326117222944479942">"Тыюу салуу"</string>
<string name="device_info_default" msgid="1406619232867343310">"Белгисиз"</string>
<plurals name="show_dev_countdown" formatted="false" msgid="1646187747875476269">
<item quantity="other">Сиздин иштеп чыгуучу болушуңузга <xliff:g id="STEP_COUNT_1">%1$d</xliff:g> кадам калды.</item>
<item quantity="one">Сиздин иштеп чыгуучу болушуңузга <xliff:g id="STEP_COUNT_0">%1$d</xliff:g> кадам калды.</item>
</plurals>
<string name="show_dev_on" msgid="2840850085134853754">"Сиз өндүрүүчү болдуңуз!"</string>
<string name="show_dev_already" msgid="7041756429707644630">"Кереги жок, сиз өндүрүүчү болгонсуз."</string>
<string name="dev_settings_disabled_warning" msgid="6971867026249671244">"Алгач иштеп чыгуучунун параметрлерин иштетиңиз"</string>
<string name="header_category_wireless_networks" msgid="303445626075235229">"Зымсыз тармактар"</string>
<string name="header_category_system" msgid="1665516346845259058">"Тутум"</string>
<string name="radio_info_data_connection_enable" msgid="7500945447906187613">"Мобилдик туташууну иштетүү"</string>
<string name="radio_info_data_connection_disable" msgid="8604841967700865652">"Мобилдик туташууну өчүрүү"</string>
<string name="volte_provisioned_switch_string" msgid="8934098342370970223">"VoLTE шарттаган"</string>
<string name="vt_provisioned_switch_string" msgid="4355464240965212513">"Видео чалуу камсыздалган"</string>
<string name="wfc_provisioned_switch_string" msgid="4422170900830707226">"Wifi аркылуу чалуу камсыздалган"</string>
<string name="eab_provisioned_switch_string" msgid="7587292685146545260">"EAB/Катышуу камсыздалган"</string>
<string name="cbrs_data_switch_string" msgid="2896574015153905035">"Жарандык радио кызматынын дайындары"</string>
<string name="dsds_switch_string" msgid="4907365444013155133">"DSDS\'ти иштетүү"</string>
<string name="dsds_dialog_title" msgid="3668611910354782795">"Түзмөк өчүп күйсүнбү?"</string>
<string name="dsds_dialog_message" msgid="3639495712738363729">"Бул жөндөөнү өзгөртүү үчүн, түзмөгүңүздү өчүрүп күйгүзүңүз."</string>
<string name="dsds_dialog_confirm" msgid="5067018824061453057">"Өчүрүп күйгүзүү"</string>
<string name="dsds_dialog_cancel" msgid="5219602208973199952">"Жок"</string>
<string name="radio_info_radio_power" msgid="4369440062342571382">"Мобилдик радионун кубаты"</string>
<string name="radioInfo_menu_viewADN" msgid="6868137648019216349">"SIM картадагы дарек китепчесин көрүү"</string>
<string name="radioInfo_menu_viewFDN" msgid="8653892983154225208">"Туруктуу терүү номерлерин көрүү"</string>
<string name="radioInfo_menu_viewSDN" msgid="3924796159215442726">"Кызматтык терүү номерлерин көрүү"</string>
<string name="radioInfo_menu_getIMS" msgid="6757606210635403027">"IMS кызматынын абалы"</string>
<string name="radio_info_ims_reg_status_title" msgid="8795239519507698646">"IMS абалы"</string>
<string name="radio_info_ims_reg_status_registered" msgid="4879423105696709569">"Катталды"</string>
<string name="radio_info_ims_reg_status_not_registered" msgid="4077921618888195960">"Катталган эмес"</string>
<string name="radio_info_ims_feature_status_available" msgid="8993855603692847184">"Жеткиликтүү"</string>
<string name="radio_info_ims_feature_status_unavailable" msgid="6863496498730629050">"Жеткиликсиз"</string>
<string name="radio_info_ims_reg_status" msgid="7485500436613134869">"IMS каттоосу: <xliff:g id="STATUS">%1$s</xliff:g>\nLTE аркылуу аудио чалуу: <xliff:g id="AVAILABILITY_0">%2$s</xliff:g>\nWiFi аркылуу аудио чалуу: <xliff:g id="AVAILABILITY_1">%3$s</xliff:g>\nВидео чалуу: <xliff:g id="AVAILABILITY_2">%4$s</xliff:g>\nUT интерфейс: <xliff:g id="AVAILABILITY_3">%5$s</xliff:g>"</string>
<string name="radioInfo_service_in" msgid="9088637745836646271">"Тейлөө аймагында"</string>
<string name="radioInfo_service_out" msgid="1868347333892403287">"Тейлөө аймагынын сыртында"</string>
<string name="radioInfo_service_emergency" msgid="6838935881091760942">"Кырсыктаганда гана чалуу"</string>
<string name="radioInfo_service_off" msgid="6184928420860868571">"Радио өчүк"</string>
<string name="radioInfo_roaming_in" msgid="8892550453644088692">"Роуминг"</string>
<string name="radioInfo_roaming_not" msgid="3137594549464975054">"Роумингде эмес"</string>
<string name="radioInfo_phone_idle" msgid="5310342873119295351">"Сенек"</string>
<string name="radioInfo_phone_ringing" msgid="1360894968062218051">"Шыңгыроодо"</string>
<string name="radioInfo_phone_offhook" msgid="297799336906183726">"Чалуу аткарылууда"</string>
<string name="radioInfo_data_disconnected" msgid="362604130117666924">"Ажыратылган"</string>
<string name="radioInfo_data_connecting" msgid="7280819598028917888">"Туташууда"</string>
<string name="radioInfo_data_connected" msgid="8816467971633020141">"Туташып турат"</string>
<string name="radioInfo_data_suspended" msgid="2001254415431299603">"Убактылуу токтотулду"</string>
<string name="radioInfo_unknown" msgid="2892562356748600367">"Белгисиз"</string>
<string name="radioInfo_display_packets" msgid="8666551670406026640">"pkts"</string>
<string name="radioInfo_display_bytes" msgid="5176608882540495361">"байттар"</string>
<string name="radioInfo_display_dbm" msgid="4007347116017337654">"dBm"</string>
<string name="radioInfo_display_asu" msgid="7624383058472383864">"asu"</string>
<string name="radioInfo_lac" msgid="903689355872809325">"LAC"</string>
<string name="radioInfo_cid" msgid="8310177269682108070">"CID"</string>
<string name="sdcard_unmount" product="nosdcard" msgid="1816306320988638382">"USB сактагыч ажыратылсын"</string>
<string name="sdcard_unmount" product="default" msgid="8078570285871053815">"SD карта ажыратылсын"</string>
<string name="sdcard_format" product="nosdcard" msgid="3248760426252305366">"USB сактагычты тазалоо"</string>
<string name="sdcard_format" product="default" msgid="3676635435136326182">"SD картаны тазалоо"</string>
<string name="preview_pager_content_description" msgid="3762247188224576303">"Алдын ала көрүү"</string>
<string name="preview_page_indicator_content_description" msgid="2790254666634885865">"<xliff:g id="NUM_PAGES">%2$d</xliff:g> ичинен <xliff:g id="CURRENT_PAGE">%1$d</xliff:g>-бетти алдын ала көрүү"</string>
<string name="font_size_summary" msgid="1296835853522566260">"Экрандагы текстти кичирейтип же чоңойтуңуз."</string>
<string name="font_size_make_smaller_desc" msgid="4978038055549590140">"Кичирээк кылуу"</string>
<string name="font_size_make_larger_desc" msgid="5583046033381722247">"Чоңураак кылуу"</string>
<string name="font_size_preview_text" msgid="5578792111916168343">"Servez à ce monsieur une bière et des kiwis."</string>
<string name="font_size_preview_text_headline" msgid="1173103737980511652">"Үлгү текст"</string>
<string name="font_size_preview_text_title" msgid="6363561029914452382">"Оз өлкөсүнүн ажайып сыйкырчысы"</string>
<string name="font_size_preview_text_subtitle" msgid="5806349524325544614">"11-бөлүм: Оз өлкөсүнүн ажайып зумурут шаары"</string>
<string name="font_size_preview_text_body" msgid="3323732544011097199">"Жашыл көз айнек тагынып турса да, Дороти менен достору жаркыраган ажайып шаарды көргөндө көздөрү уялып кетти. Шаардын көчөлөрүндөгү үйлөр жалаң гана жашыл мрамордон курулуп, күндүн нуруна чагылышып жалт-жулт эткен зымырыт таштары менен капталган. Жада калса алар өтүп бара жаткан көпүрө да жашыл мрамордон курулган экен. Бут астындагы мрамор төшөмөлөрдүн ортолору зымырыт таштары менен толтурулуп, алар күн нуруна жарк-журк этет. Терезелерге да жашыл айнек коюлуп, шаар үстүндө асман да, күн нурлары да жашыл түскө боёлуп турду. \n\nКөчөдө ары-бери өткөн адамдар да жашыл кийимдерди кийип, өңү-түстөрү да жашгылт тартып турат экен. Дороти менен анын кызыктай досторунун жанынан өткөн адамдар аларды айран таң калып карап, арстанды көргөн кичинекей балдар энелеринин аркаларына жашына калып жатышты. Шаардыктардын эч кимиси алардын жанына барып, сүйлөшүүгө даай алышкан жок. Дороти шаардын дүкөндөрүндө сатылып жаткан көйнөктөр, кийим-кечелер, бут кийимдер, шляпалар, момпосуйлар, жада калса, бадырак жүгөрүлөр да жашыл түстө экендигин байкады. Бир жерде балдар жашыл тыйындарды төлөп жашыл лимонад алып жатышат. \n\nШаарда, сыягы, жылкылар жана башка жаныбарлар жок окшойт, себеби эркектер буюмдарын жашыл арабаларга салып түртүп алышкан. Элдин баары бактылуу, жашоосуна ыраазы жана гүлдөп тургандай туюлду."</string>
<string name="font_size_save" msgid="206892409190870726">"Жарайт"</string>
<string name="sdcard_setting" product="nosdcard" msgid="6071836464978826249">"USB сактагыч"</string>
<string name="sdcard_setting" product="default" msgid="3713462184783824923">"SD карта"</string>
<string name="bluetooth" msgid="8898478620943459654">"Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_is_discoverable" msgid="4798961627677790935">"Тегеректеги Bluetooth-түзмөктөргө көрүнүктүү (<xliff:g id="DISCOVERABLE_TIME_PERIOD">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="bluetooth_is_discoverable_always" msgid="8122823110652921674">"Тегеректеги Bluetooth-түзмөктөргө көрүнүктүү"</string>
<string name="bluetooth_not_visible_to_other_devices" msgid="6181960579190879601">"Башка Bluetooth-түзмөктөргө көрүнбөйт"</string>
<string name="bluetooth_only_visible_to_paired_devices" msgid="3574936359739213455">"Туташкан түзмөктөргө гана көрүнөт"</string>
<string name="bluetooth_visibility_timeout" msgid="7611781967900196353">"Көрүнүктүүлүк убактысы"</string>
<string name="bluetooth_lock_voice_dialing" msgid="7405038248936935186">"Үн менен терүүнү кулпулансын"</string>
<string name="bluetooth_lock_voice_dialing_summary" msgid="4959591522483403402">"Экран кулпуланып турганда Bluetooth тергичи колдонулбасын"</string>
<string name="bluetooth_devices" msgid="1063177983261608277">"Bluetooth түзмөктөрү"</string>
<string name="bluetooth_device_name" msgid="1294669733490268384">"Түзмөктүн аталышы"</string>
<string name="bluetooth_device_details" msgid="630702184344217832">"Түзмөктүн тууралоолору"</string>
<string name="bluetooth_profile_details" msgid="1269419918127093325">"Профайлдын тууралоолору"</string>
<string name="bluetooth_name_not_set" msgid="4654357917928126208">"Аты-жөн эмес, аккаунттун аталышы колдонулууда"</string>
<string name="bluetooth_scan_for_devices" msgid="8143654526358934069">"Түзмөктөрдү издөө"</string>
<string name="bluetooth_rename_device" msgid="4219655243836021443">"Бул түзмөктүн атын өзгөртүү"</string>
<string name="bluetooth_rename_button" msgid="9162500408570289545">"Атын өзгөртүү"</string>
<string name="bluetooth_disconnect_title" msgid="4581951246357823044">"Түзмөк ажыратылсынбы?"</string>
<string name="bluetooth_disconnect_all_profiles" product="default" msgid="1934297101665686854">"Телефонуңуз <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> түзмөгүнөн ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_disconnect_all_profiles" product="tablet" msgid="336622948210457991">"Планшетиңиз <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> түзмөгүнөн ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_disconnect_all_profiles" product="device" msgid="6944790936166852428">"Түзмөгүңүз <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> түзмөгүнөн ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_disconnect_dialog_ok" msgid="4173740094381092185">"Ажыратуу"</string>
<string name="bluetooth_empty_list_user_restricted" msgid="909734990821975673">"Bluetooth жөндөөлөрүн өзгөртүүгө уруксатыңыз жок."</string>
<string name="bluetooth_pairing_pref_title" msgid="3497193027590444598">"Жаңы түзмөктү жупташтыруу"</string>
<string name="bluetooth_is_visible_message" msgid="3811631869768157387">"Bluetooth жөндөөлөрү ачылып турганда <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> жакын арадагы түзмөктөргө көрүнөт."</string>
<string name="bluetooth_footer_mac_message" product="default" msgid="4782330594323261630">"Телефондун Bluetooth дареги: <xliff:g id="BLUETOOTH_MAC_ADDRESS">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bluetooth_footer_mac_message" product="tablet" msgid="1257226691967432025">"Планшеттин Bluetooth дареги: <xliff:g id="BLUETOOTH_MAC_ADDRESS">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bluetooth_footer_mac_message" product="device" msgid="2863536947810007600">"Түзмөктүн Bluetooth дареги: <xliff:g id="BLUETOOTH_MAC_ADDRESS">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bluetooth_is_disconnect_question" msgid="777406775955421784">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ажыратылсынбы?"</string>
<string name="bluetooth_broadcasting" msgid="6379176741690311973">"Кеңири таратуу"</string>
<string name="bluetooth_device" msgid="2217973503732544291">"Аты жок Bluetooth-түзмөк"</string>
<string name="progress_scanning" msgid="2564746192843011826">"Изделүүдө"</string>
<string name="bluetooth_no_devices_found" msgid="7704539337219953182">"Bluetooth-тизмектер табылган жок."</string>
<string name="bluetooth_notif_ticker" msgid="209515545257862858">"Bluetooth жупташтыруу өтүнүчү"</string>
<string name="bluetooth_notif_title" msgid="1196532269131348647">"Жупташтыруу өтүнүчү"</string>
<string name="bluetooth_notif_message" msgid="5584717784198086653">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> менен жупташуу үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="bluetooth_show_received_files" msgid="685424727760622632">"Алынган файлдар"</string>
<string name="bluetooth_show_files_received_via_bluetooth" msgid="7097860463458492953">"Bluetooth аркылуу кабыл алынган файлдар"</string>
<string name="device_picker" msgid="2427027896389445414">"Bluetooth түзмөгүн тандоо"</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement" msgid="1529030199895339199">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу Bluetooth\'ду күйгүзгөнү жатат"</string>
<string name="bluetooth_ask_disablement" msgid="1879788777942714761">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> бул түзмөктө Bluetooth\'ду өчүргөнү жатат"</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_no_name" msgid="5091401961637405417">"Колдонмо Bluetooth\'ду күйгүзгөнү жатат"</string>
<string name="bluetooth_ask_disablement_no_name" msgid="382299750909188822">"Колдонмо Bluetooth\'ду өчүргөнү жатат"</string>
<string name="bluetooth_ask_discovery" product="tablet" msgid="1273405567801929487">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу планшетиңизди Bluetooth аркылуу башка түзмөктөргө <xliff:g id="TIMEOUT">%2$d</xliff:g> секундка көрсөткөнү жатат."</string>
<string name="bluetooth_ask_discovery" product="default" msgid="7013223328571883275">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу телефонуңузду Bluetooth аркылуу башка түзмөктөргө <xliff:g id="TIMEOUT">%2$d</xliff:g> секундка көрсөткөнү жатат."</string>
<string name="bluetooth_ask_discovery_no_name" product="tablet" msgid="3266007454914144057">"Колдонмо планшетиңизди Bluetooth аркылуу башка түзмөктөргө <xliff:g id="TIMEOUT">%1$d</xliff:g> секундка көрсөткөнү жатат."</string>
<string name="bluetooth_ask_discovery_no_name" product="default" msgid="7989444746980501116">"Колдонмо телефонуңузду Bluetooth аркылуу башка түзмөктөргө <xliff:g id="TIMEOUT">%1$d</xliff:g> секундка көрсөткөнү жатат."</string>
<string name="bluetooth_ask_lasting_discovery" product="tablet" msgid="6482084870735107773">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу Bluetooth\'ду күйгүзүп, планшетиңизди башка түзмөктөргө көрсөткөнү жатат. Муну кийин Bluetooth жөндөөлөрүнөн өзгөртө аласыз."</string>
<string name="bluetooth_ask_lasting_discovery" product="default" msgid="2352494279465502950">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу Bluetooth\'ду күйгүзүп, телефонуңузду башка түзмөктөргө көрсөткөнү жатат. Муну кийин Bluetooth жөндөөлөрүнөн өзгөртө аласыз."</string>
<string name="bluetooth_ask_lasting_discovery_no_name" product="tablet" msgid="2732992604509910896">"Колдонмо Bluetooth\'ду күйгүзүп, телефонуңузду башка түзмөктөргө көрсөткөнү жатат. Муну кийин Bluetooth жөндөөлөрүнөн өзгөртө аласыз."</string>
<string name="bluetooth_ask_lasting_discovery_no_name" product="default" msgid="356982103612920264">"Колдонмо Bluetooth\'ду күйгүзүп, телефонуңузду башка түзмөктөргө көрсөткөнү жатат. Муну кийин Bluetooth жөндөөлөрүнөн өзгөртө аласыз."</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_and_discovery" product="tablet" msgid="6103655179509599427">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу Bluetooth\'ду күйгүзүп, планшетиңизди башка түзмөктөргө <xliff:g id="TIMEOUT">%2$d</xliff:g> секундка көрсөткөнү жатат."</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_and_discovery" product="default" msgid="934276632311449337">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу Bluetooth\'ду күйгүзүп, телефонуңузду башка түзмөктөргө <xliff:g id="TIMEOUT">%2$d</xliff:g> секундка көрсөткөнү жатат."</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_and_discovery_no_name" product="tablet" msgid="1284048348024444485">"Колдонмо Bluetooth\'ду күйгүзүп, планшетиңизди башка түзмөктөргө <xliff:g id="TIMEOUT">%1$d</xliff:g> секундка көрсөткөнү жатат."</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_and_discovery_no_name" product="default" msgid="2661614145022629454">"Колдонмо Bluetooth\'ду күйгүзүп, телефонуңузду башка түзмөктөргө <xliff:g id="TIMEOUT">%1$d</xliff:g> секундка көрсөткөнү жатат."</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_and_lasting_discovery" product="tablet" msgid="8588317955400593623">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу Bluetooth\'ду күйгүзүп, планшетиңизди башка түзмөктөргө көрсөткөнү жатат. Муну кийин Bluetooth жөндөөлөрүнөн өзгөртө аласыз."</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_and_lasting_discovery" product="default" msgid="4047444317445386579">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу Bluetooth\'ду күйгүзүп, телефонуңузду башка түзмөктөргө көрсөткөнү жатат. Муну кийин Bluetooth жөндөөлөрүнөн өзгөртө аласыз."</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_and_lasting_discovery_no_name" product="tablet" msgid="4922952478824372605">"Колдонмо Bluetooth\'ду күйгүзүп, планшетиңизди башка түзмөктөргө көрсөткөнү жатат. Муну кийин Bluetooth жөндөөлөрүнөн өзгөртө аласыз."</string>
<string name="bluetooth_ask_enablement_and_lasting_discovery_no_name" product="default" msgid="1381582950049639439">"Колдонмо Bluetooth\'ду күйгүзүп, телефонуңузду башка түзмөктөргө көрсөткөнү жатат. Муну кийин Bluetooth жөндөөлөрүнөн өзгөртө аласыз."</string>
<string name="bluetooth_turning_on" msgid="3842613808709024730">"Bluetooth күйгүзүлүүдө…"</string>
<string name="bluetooth_turning_off" msgid="7406309124247701148">"Bluetooth өчүрүлүүдө…"</string>
<string name="bluetooth_connection_permission_request" msgid="8793131019383198861">"Bluetooth туташтыруу өтүнүчү"</string>
<string name="bluetooth_connection_notif_message" msgid="6087344980352898209">"\"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>\" менен туташуу үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="bluetooth_connection_dialog_text" msgid="2537152772549874391">"\"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>\" түзмөгүнө туташкыңыз келеби?"</string>
<string name="bluetooth_phonebook_request" msgid="1085102844577089889">"Байланыштарга жетки алуу сурамы"</string>
<string name="bluetooth_pb_acceptance_dialog_text" msgid="7153531868579789993">"<xliff:g id="DEVICE_NAME_0">%1$s</xliff:g> байланыштарыңыз менен чалуу таржымалыңызды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн суранып жатат. Ага <xliff:g id="DEVICE_NAME_1">%2$s</xliff:g> түзмөгүн пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилсинби?"</string>
<string name="bluetooth_remember_choice" msgid="173821849670438110">"Кайра сураба"</string>
<string name="bluetooth_pb_remember_choice" msgid="2080511174185036562">"Кайра сураба"</string>
<string name="bluetooth_map_request" msgid="8664081227240707479">"Билдирүүлөрдү көрүү талабы"</string>
<string name="bluetooth_map_acceptance_dialog_text" msgid="2647611490952377156">"%1$s сиздин баарлашуу билдирүүлөрүңүзгө жеткиси келет. %2$s уруксат берилсинби?"</string>
<string name="bluetooth_sap_request" msgid="473439406287008397">"SIM карта пайдалануу мүмкүнчүлүгүн суроо"</string>
<string name="bluetooth_sap_acceptance_dialog_text" msgid="2849083276356078655">"<xliff:g id="DEVICE_NAME_0">%1$s</xliff:g> SIM картаңызды пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгусу келет. SIM картаны пайдалануу укугу берилсе, түзмөк SIM картага туташып жатканда дайындарды мобилдик тармак аркылуу өткөрүү кызматтары убактылуу иштебей калат. <xliff:g id="DEVICE_NAME_1">%2$s?</xliff:g> түзмөгүнө SIM картаны пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүү"</string>
<string name="bluetooth_device_name_summary" msgid="8678342689845439583">"Башка түзмөктөргө \"<xliff:g id="DEVICE_NAME">^1</xliff:g>\" деп көрүнөт"</string>
<string name="bluetooth_off_footer" msgid="76578735660216295">"Башка түзмөктөргө туташуу үчүн Bluetooth\'ду күйгүзүңүз."</string>
<string name="bluetooth_paired_device_title" msgid="3240639218362342026">"Түзмөктөрүңүз"</string>
<string name="bluetooth_pairing_page_title" msgid="3403981358823707692">"Жаңы түзмөктү жупташтыруу"</string>
<string name="bluetooth_pref_summary" product="tablet" msgid="3506962706611366830">"Планшетиңизге жакын жердеги Bluetooth түзмөктөрү менен байланышууга уруксат бериңиз"</string>
<string name="bluetooth_pref_summary" product="device" msgid="2192027516577675587">"Түзмөгүңүзгө жакын жердеги Bluetooth түзмөктөрү менен байланышууга уруксат бериңиз"</string>
<string name="bluetooth_pref_summary" product="default" msgid="768958961865499804">"Телефонуңузду жакын жердеги Bluetooth түзмөктөрүнө байланыштырат."</string>
<string name="bluetooth_disable_a2dp_hw_offload" msgid="5942913792817797541">"Bluetooth A2DP программасын кайра баштоону өчүрүү"</string>
<string name="bluetooth_disable_a2dp_hw_offload_dialog_title" msgid="8610420176339657720">"Түзмөк өчүп күйсүнбү?"</string>
<string name="bluetooth_disable_a2dp_hw_offload_dialog_message" msgid="8333029144800835996">"Бул жөндөөнү өзгөртүү үчүн түзмөгүңүздү өчүрүп күйгүзүңүз."</string>
<string name="bluetooth_disable_a2dp_hw_offload_dialog_confirm" msgid="3488695418187553566">"Кайра баштоо"</string>
<string name="bluetooth_disable_a2dp_hw_offload_dialog_cancel" msgid="4930826928585464191">"Жок"</string>
<string name="connected_device_available_media_title" msgid="8531194778265628127">"Жеткиликтүү медиа түзмөктөрү"</string>
<string name="connected_device_available_call_title" msgid="7605773870782658083">"Жеткиликтүү чалуу түзмөктөрү"</string>
<string name="connected_device_connected_title" msgid="9204460090990817231">"Учурда туташып турган түзмөктөр"</string>
<string name="connected_device_saved_title" msgid="5607274378851905959">"Сакталган түзмөктөр"</string>
<string name="connected_device_add_device_summary" msgid="8671009879957120802">"Bluetooth жупташтыруу үчүн күйгүзүлөт"</string>
<string name="connected_device_connections_title" msgid="4164120115341579170">"Туташуу параметрлери"</string>
<string name="connected_device_previously_connected_title" msgid="605808252622814415">"Мурунтан туташкан түзмөктөр"</string>
<string name="connected_device_previously_connected_screen_title" msgid="8823331744788100605">"Мурда туташкан"</string>
<string name="connected_device_bluetooth_turned_on_toast" msgid="144664089794199928">"Bluetooth күйгүзүлдү"</string>
<string name="previous_connected_see_all" msgid="7759413145713251328">"Баарын көрүү"</string>
<string name="date_and_time" msgid="1788358029823431692">"Күн жана убакыт"</string>
<string name="choose_timezone" msgid="1450780665958642147">"Саат алкагын тандаңыз"</string>
<!-- no translation found for intent_sender_data_label (1733806423295725392) -->
<skip />
<string name="intent_sender_sendbroadcast_text" msgid="3202857258557610646">"<xliff:g id="BROADCAST">broadcast</xliff:g> жөнөтүү"</string>
<string name="intent_sender_action_label" msgid="257853357827275530">"<xliff:g id="ACTION">Action</xliff:g>:"</string>
<string name="intent_sender_startactivity_text" msgid="519934560779343541">"<xliff:g id="ACTIVITY">activity</xliff:g> баштоо"</string>
<string name="intent_sender_resource_label" msgid="5087385727740280207">"<xliff:g id="RESOURCE">Resource</xliff:g>:"</string>
<string name="intent_sender_account_label" msgid="36614006839665458">"Аккаунт:"</string>
<string name="proxy_settings_title" msgid="4201866858226087066">"Прокси"</string>
<string name="proxy_clear_text" msgid="6529658759984031149">"Тазалоо"</string>
<string name="proxy_port_label" msgid="4647357286461712574">"Прокси оюкчасы"</string>
<string name="proxy_exclusionlist_label" msgid="2598613986784917542">"Төмөнкүлөрдөн кыйгап өткөн прокси"</string>
<string name="proxy_defaultView_text" msgid="6795150505379688451">"Демейкилерди кайтаруу"</string>
<string name="proxy_action_text" msgid="1103328484441449542">"Бүттү"</string>
<string name="proxy_hostname_label" msgid="5504327742505848063">"Прокси түйүндүн аталышы"</string>
<string name="proxy_error" msgid="3615905975598084126">"Көңүл буруңуз"</string>
<string name="proxy_error_dismiss" msgid="4207430265140873078">"Жарайт"</string>
<string name="proxy_error_invalid_host" msgid="3814412792702059247">"Сиз терген хосттун аты жараксыз."</string>
<string name="proxy_error_invalid_exclusion_list" msgid="6096353559936226599">"Тыюу салуу тизмеги туура эмес калыптанган. Тыюу салынган домендерди үтүр-менен-бөлүнгөн тизмек кылып териңиз."</string>
<string name="proxy_error_empty_port" msgid="4250295137005082992">"Сиз порттун талаасын толтурушуңуз керек."</string>
<string name="proxy_error_empty_host_set_port" msgid="8886572276450900049">"Эгер хост талаасы бош болсо, оюкча талаасы да бош болуусу зарыл."</string>
<string name="proxy_error_invalid_port" msgid="2830054691770209166">"Сиз терген порт жараксыз."</string>
<string name="proxy_warning_limited_support" msgid="3277104160797351942">"HTTP прокси серепчи тарабынан колдонулат, бирок башка колдонмолор пайдалана алышпайт."</string>
<string name="proxy_url_title" msgid="3502625766036404073">"PAC URL: "</string>
<string name="radio_info_subid" msgid="7327800379827284836">"Учурдагы көз салуу идентификатору:"</string>
<string name="radio_info_dds" msgid="4170740686898792195">"Демейки оператордун SIM картасынын көз салуу идентификатору:"</string>
<string name="radio_info_dl_kbps" msgid="2881272681619183358">"DL өткөрүү жөндөмдүүлүгү (кб/сек.):"</string>
<string name="radio_info_ul_kbps" msgid="7803946965237104599">"UL өткөрүү жөндөмдүүлүгү (кб/сек.):"</string>
<string name="radio_info_signal_location_label" msgid="1736165284575303917">"Уюлдук тармакта жайгашкан жери тууралуу маалымат (жоюлган):"</string>
<string name="radio_info_phy_chan_config" msgid="6097618338120723281">"LTE физикалык каналынын конфигурациясы:"</string>
<string name="radio_info_cell_info_refresh_rate" msgid="241009784379188617">"Уюлдук маалыматты жаңылоо ылдамдыгы:"</string>
<string name="radio_info_cellinfo_label" msgid="4284529077586993923">"Уюлдук чен-өлчөм маалыматтары:"</string>
<string name="radio_info_gprs_service_label" msgid="3733917071929608133">"Мобилдик туташуу кызматы:"</string>
<string name="radio_info_roaming_label" msgid="8376970228207513419">"Роуминг:"</string>
<string name="radio_info_imei_label" msgid="8768028106987976248">"IMEI:"</string>
<string name="radio_info_call_redirect_label" msgid="6964847242415886703">"Чалуу багытын буруу:"</string>
<string name="radio_info_ppp_resets_label" msgid="1714896740900243345">"Күйгүзгөндөн бери баштапкы абалга келтирилген PPP саны:"</string>
<string name="radio_info_current_network_label" msgid="686668370205363838">"Учурдагы тармак:"</string>
<string name="radio_info_ppp_received_label" msgid="1290363531874292574">"Дайындар алынды:"</string>
<string name="radio_info_gsm_service_label" msgid="247102877123202571">"Үн кызматы:"</string>
<string name="radio_info_signal_strength_label" msgid="6135020763466924127">"Сигналдын күчү:"</string>
<string name="radio_info_call_status_label" msgid="961125819952596454">"Үн менен чалуунун абалы:"</string>
<string name="radio_info_ppp_sent_label" msgid="1241621472160491978">"Дайындар жөнөтүлдү:"</string>
<string name="radio_info_message_waiting_label" msgid="3956809623143614299">"Күтүүдөгү билдирүү:"</string>
<string name="radio_info_phone_number_label" msgid="574486595407781377">"Телефон номери:"</string>
<string name="radio_info_band_mode_label" msgid="3476369593146703531">"Радио жыштыгын тандоо"</string>
<string name="radio_info_voice_network_type_label" msgid="5258745525673807882">"Үн кызматынын тармагы:"</string>
<string name="radio_info_data_network_type_label" msgid="3047409597161924725">"Мобилдик тармагынын түрү:"</string>
<string name="phone_index_label" msgid="4363452876038885914">"Телефондун индексин тандоо"</string>
<string name="radio_info_set_perferred_label" msgid="8401641174699255350">"Тандалган тармак түрүн коюу:"</string>
<string name="radio_info_ping_hostname_v4" msgid="4790577760885127088">"www.google.com, IPv4 үчүн ping сурамы:"</string>
<string name="radio_info_ping_hostname_v6" msgid="8327436534663560713">"www.google.com, IPv6 үчүн ping сурамы:"</string>
<string name="radio_info_http_client_test" msgid="5673975677271544085">"HTTP кардарын сыноо:"</string>
<string name="ping_test_label" msgid="265427033290391845">"Түйүн байланышын текшерүү каражатын иштетүү"</string>
<string name="radio_info_smsc_label" msgid="8791850754231448677">"SMSC:"</string>
<string name="radio_info_smsc_update_label" msgid="5188170141348184882">"Жаңыртуу"</string>
<string name="radio_info_smsc_refresh_label" msgid="8649680071647954564">"Жаңылоо"</string>
<string name="radio_info_toggle_dns_check_label" msgid="8385222188363594645">"DNS текшерүүнү которуштуруу"</string>
<string name="oem_radio_info_label" msgid="4435487925582197844">"OEM\'ге тиешелүү Маалымат/Жөндөөлөр"</string>
<string name="band_mode_title" msgid="6203249435902326774">"Радио жыштыгынын режимин коюу"</string>
<string name="band_mode_loading" msgid="5858249248306279569">"Жыштык режиминин тизмеси жүктөлүүдө…"</string>
<string name="band_mode_set" msgid="494968379352406359">"Коюу"</string>
<string name="band_mode_failed" msgid="7171137302312882111">"Ийгиликсиз"</string>
<string name="band_mode_succeeded" msgid="4987605828933549780">"Ийгиликтүү"</string>
<string name="sdcard_changes_instructions" msgid="2331969501845866957">"USB туташтыргыч ажыратылганда күчүнө кирет."</string>
<string name="sdcard_settings_screen_mass_storage_text" msgid="129059989000252994">"USB көлөмдүү сактагычты иштетүү"</string>
<string name="sdcard_settings_total_bytes_label" msgid="5298511430610207103">"Жалпы байттар:"</string>
<string name="sdcard_settings_not_present_status" product="nosdcard" msgid="6189761476582690998">"USB сактагыч туташкан эмес."</string>
<string name="sdcard_settings_not_present_status" product="default" msgid="6601962586941623203">"SD-карта жок."</string>
<string name="sdcard_settings_available_bytes_label" msgid="7721283102767669004">"Жеткиликтүү байттар:"</string>
<string name="sdcard_settings_mass_storage_status" product="nosdcard" msgid="4878190674458263222">"USB башкы сактагыч катары колдонулууда."</string>
<string name="sdcard_settings_mass_storage_status" product="default" msgid="8850227049504860012">"SD-карта башкы сактагыч катары колдонулууда."</string>
<string name="sdcard_settings_unmounted_status" product="nosdcard" msgid="1053258530368541571">"Эми USB сактагычты коопсуз чыгарып алсаңыз болот."</string>
<string name="sdcard_settings_unmounted_status" product="default" msgid="5813940671700138561">"Эми SD картаны коопсуз ажыратса болот."</string>
<string name="sdcard_settings_bad_removal_status" product="nosdcard" msgid="209564009449909311">"USB сактагыч колдонулуп жатканда алынып салынды!"</string>
<string name="sdcard_settings_bad_removal_status" product="default" msgid="6817342973919819392">"SD карта колдонулуп жатканда алынып салынды!"</string>
<string name="sdcard_settings_used_bytes_label" msgid="5646588579332741943">"Колдонулган байттар:"</string>
<string name="sdcard_settings_scanning_status" product="nosdcard" msgid="8037280964384235345">"USB сактагчтн медиа изделүүдө…"</string>
<string name="sdcard_settings_scanning_status" product="default" msgid="3297316465982471437">"SD картадан медиа изделүүдө…"</string>
<string name="sdcard_settings_read_only_status" product="nosdcard" msgid="3444648373391629840">"USB сактагыч окуу үчүн гана туташкан."</string>
<string name="sdcard_settings_read_only_status" product="default" msgid="4338796260718910164">"SD-карта окуу үчүн гана туташкан."</string>
<string name="skip_label" msgid="6380034601349015895">"Өткөрүп жиберүү"</string>
<string name="next_label" msgid="1248293387735652187">"Кийинки"</string>
<string name="language_picker_title" msgid="4271307478263345133">"Тилдер"</string>
<string name="locale_remove_menu" msgid="3521546263421387474">"Алып салуу"</string>
<string name="add_a_language" msgid="2126220398077503271">"Тил кошуу"</string>
<plurals name="dlg_remove_locales_title" formatted="false" msgid="2845515796732609837">
<item quantity="other">Тандалган тилдерди өчүрөсүзбү?</item>
<item quantity="one">Тандалган тилди өчүрөсүзбү?</item>
</plurals>
<string name="dlg_remove_locales_message" msgid="8110560091134252067">"Текст башка тилде көрсөтүлөт."</string>
<string name="dlg_remove_locales_error_title" msgid="5875503658221562572">"Тилдердин баары алынбайт"</string>
<string name="dlg_remove_locales_error_message" msgid="6504279959974675302">"Тандалган тилдерден кеминде бирөөсүн калтырыңыз"</string>
<string name="locale_not_translated" msgid="5079729745235316146">"Айрым колдонмолордо жеткиликсиз болушу мүмкүн"</string>
<string name="action_drag_label_move_up" msgid="3392196942330705015">"Жогору жылдыруу"</string>
<string name="action_drag_label_move_down" msgid="9069518740553953426">"Төмөн жылдыруу"</string>
<string name="action_drag_label_move_top" msgid="2430471023612171619">"Башына жылдыруу"</string>
<string name="action_drag_label_move_bottom" msgid="6266165197792827003">"Аягына жылдыруу"</string>
<string name="action_drag_label_remove" msgid="1034900377796780568">"Тилди алып салуу"</string>
<string name="activity_picker_label" msgid="351250401590691126">"Аракетти тандаңыз"</string>
<string name="device_info_label" msgid="2935198177248803716">"Түзмөк маалыматы"</string>
<string name="display_label" msgid="3056320781191343221">"Экран"</string>
<string name="phone_info_label" product="tablet" msgid="7518199097113911566">"Планшеттин маалыматы"</string>
<string name="phone_info_label" product="default" msgid="1824896269282225602">"Телефондун маалыматы"</string>
<string name="sd_card_settings_label" product="nosdcard" msgid="1850505156136467106">"USB сактагыч"</string>
<string name="sd_card_settings_label" product="default" msgid="8715502912796241588">"SD карта"</string>
<string name="proxy_settings_label" msgid="6300573815025557843">"Прокси жөндөөлөрү"</string>
<string name="cancel" msgid="5780102414089664898">"Жокко чыгаруу"</string>
<string name="okay" msgid="4827099303045669054">"OK"</string>
<string name="forget" msgid="3754013654135912783">"Унутуу"</string>
<string name="save" msgid="3125033126936493822">"Сактоо"</string>
<string name="done" msgid="7497982645646431310">"Даяр"</string>
<string name="apply" msgid="7834684883190163536">"Колдонуу"</string>
<string name="share" msgid="8502235338607613795">"Бөлүшүү"</string>
<string name="add" msgid="8335206931421683426">"Кошуу"</string>
<string name="settings_label" msgid="943294133671632976">"Жөндөөлөр"</string>
<string name="settings_label_launcher" msgid="820982375501978609">"Жөндөөлөр"</string>
<string name="settings_shortcut" msgid="8548239727871847171">"Жөндөөлөр"</string>
<string name="airplane_mode" msgid="3196085857882526817">"Учак режими"</string>
<string name="wireless_networks_settings_title" msgid="8557542379234105369">"Зымсыз тармактар"</string>
<string name="radio_controls_summary" msgid="9028430178697624501">"Wi‑Fi, Bluetooth, учак тартибин, мобилдик түйүндөрдү жана VPN\'дерди башкаруу"</string>
<string name="cellular_data_title" msgid="8072108204621057526">"Мобилдик Интернет"</string>
<string name="calls_title" msgid="6334813967619899114">"Чалууларга уруксат берүү"</string>
<string name="sms_messages_title" msgid="9152493525985640011">"SMS билдирүүлөр"</string>
<string name="cellular_data_summary" msgid="6551434804367912367">"Дайындар моб. тармак аркылуу өткөрүлсүн"</string>
<string name="allow_data_usage_title" msgid="2645963379925196671">"Роуминг учурунда дайындарды пайдаланууга уруксат берүү"</string>
<string name="roaming" msgid="3055365654530847985">"Роуминг"</string>
<string name="roaming_enable" msgid="7845716016861535340">"Роуминг учурунда мобилдик Интернетке туташат"</string>
<string name="roaming_disable" msgid="729512894708689604">"Роуминг учурунда мобилдик Интернетке туташат"</string>
<string name="roaming_reenable_message" msgid="5150423860521673540">"Жергиликтүү тармагыңыздан интернет-роуминг өчүрүлгөн абалда кеткендиктен Интернет туташуусун жоготтуңуз."</string>
<string name="roaming_turn_it_on_button" msgid="6999283810847157816">"Аны күйгүзүү"</string>
<string name="roaming_warning" msgid="8108744874738165518">"Бир топ чыгымдарга дуушар болуп калышыңыз мүмкүн."</string>
<string name="roaming_warning_multiuser" product="tablet" msgid="3277793097556822693">"Интернет-роумингди иштетсеңиз, чоң чыгым тартып калышыңыз мүмкүн!\n\nБардык колдонуучулардын жөндөөлөрү өзгөрүлөт."</string>
<string name="roaming_warning_multiuser" product="default" msgid="3187223947019963356">"Интернет-роумингди иштетсеңиз, чоң чыгым тартып калышыңыз мүмкүн!\n\nБардык колдонуучулардын жөндөөлөрү өзгөрүлөт."</string>
<string name="roaming_reenable_title" msgid="770824950144026180">"Интернет-роумингди иштетесизби?"</string>
<string name="networks" msgid="5184501333492775095">"Оператор тандоо"</string>
<string name="sum_carrier_select" msgid="1669911795517995916">"Оператор тандоо"</string>
<string name="date_and_time_settings_title" msgid="2305454529709812364">"Күн жана убакыт"</string>
<string name="date_and_time_settings_title_setup_wizard" msgid="1841717199409629742">"Күн жана убакытын коюу"</string>
<string name="date_and_time_settings_summary" msgid="334967758944498010">"Датаны, убакытты, саат алкагын, жана форматтарды тууралоо"</string>
<string name="date_time_auto" msgid="8227898528525208628">"Тармактын убакыты колдонулсун"</string>
<string name="zone_auto_title" msgid="4715775349468228598">"Тармактын убакыт алкагы колдонулсун"</string>
<string name="date_time_24hour_auto" msgid="6583078135067804252">"Демейки жергиликтүү формат колдонулат"</string>
<string name="date_time_24hour_title" msgid="1445056824481243600">"24 сааттык формат"</string>
<string name="date_time_24hour" msgid="286679379105653406">"24 сааттык форматты колдонуу"</string>
<string name="date_time_set_time_title" msgid="2870083415922991906">"Убакыт"</string>
<string name="time_format_category_title" msgid="7108616745509689991">"Убакыт форматы"</string>
<string name="date_time_set_timezone_title" msgid="790404320569600222">"Убакыт алкагы"</string>
<string name="date_time_set_timezone" msgid="2915125337941495746">"Убакыт алкагын тандоо"</string>
<string name="date_time_set_date_title" msgid="7624166157167528407">"Дата"</string>
<string name="date_time_search_region" msgid="1364133854952610919">"Аймакты издөө"</string>
<string name="date_time_select_region" msgid="5449345333305056072">"Аймак"</string>
<string name="date_time_select_fixed_offset_time_zones" msgid="594848300882055361">"UTC убакыт алкагын тандоо"</string>
<string name="zone_change_to_from_dst" msgid="686451769985774294">"<xliff:g id="TIME_TYPE">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="TRANSITION_DATE">%2$s</xliff:g> күнү башталат."</string>
<string name="zone_info_exemplar_location_and_offset" msgid="2186042522225153092">"<xliff:g id="EXEMPLAR_LOCATION">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="OFFSET">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="zone_info_offset_and_name" msgid="3960192548990990152">"<xliff:g id="TIME_TYPE">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="OFFSET">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="zone_info_footer" msgid="7004693956837388129">"<xliff:g id="OFFSET_AND_NAME">%1$s</xliff:g> колдонулууда. <xliff:g id="DST_TIME_TYPE">%2$s</xliff:g> <xliff:g id="TRANSITION_DATE">%3$s</xliff:g> башталат."</string>
<string name="zone_info_footer_no_dst" msgid="8399585343328811158">"<xliff:g id="OFFSET_AND_NAME">%1$s</xliff:g> колдонулууда. Жайкы убакытка өтпөйт."</string>
<string name="zone_time_type_dst" msgid="9189689342265305808">"Жайкы убакыт"</string>
<string name="zone_time_type_standard" msgid="6865420715430680352">"Стандарттык убакыт"</string>
<string name="zone_menu_by_region" msgid="2963565278710225652">"Аймак боюнча тандоо"</string>
<string name="zone_menu_by_offset" msgid="1257702747474426745">"UTC убакыт алкагын тандоо"</string>
<string name="date_picker_title" msgid="646573308567782578">"Күн"</string>
<string name="time_picker_title" msgid="1784236407401743393">"Убакыт"</string>
<string name="lock_after_timeout" msgid="8682769000437403444">"Экран өчкөндөн кийин кулпулансын"</string>
<string name="lock_after_timeout_summary" msgid="4869265514658147304">"Экран өчкөндөн кийин <xliff:g id="TIMEOUT_STRING">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="lock_immediately_summary_with_exception" msgid="40819611828339044">"<xliff:g id="TRUST_AGENT_NAME">%1$s</xliff:g> тарабынан кулпусу ачык калтырылгандан башка убакта, дароо экран өчкөндөн кийин"</string>
<string name="lock_after_timeout_summary_with_exception" msgid="3441806647509073124">"Кулпуланбаган экран <xliff:g id="TRUST_AGENT_NAME">%2$s</xliff:g> кызматында колдоого алынбаса, экран өчкөндөн <xliff:g id="TIMEOUT_STRING">%1$s</xliff:g> кийин"</string>
<string name="show_owner_info_on_lockscreen_label" msgid="197365342192696406">"Кулпуланган экрандан ээсинин маалыматы көрсөтүлсүн"</string>
<string name="owner_info_settings_title" msgid="131993359735295791">"Экрандагы текст"</string>
<string name="security_enable_widgets_title" msgid="676199714313423099">"Виджеттерди жандыруу"</string>
<string name="security_enable_widgets_disabled_summary" msgid="5191637768484254146">"Администратор өчүрүп койгон"</string>
<string name="lockdown_settings_title" msgid="8988970335658365075">"Кулпулоо опциясын көрсөтүү"</string>
<string name="lockdown_settings_summary" msgid="7422522013953398806">"Күйгүзүү/өчүрүү баскычынын менюсуна Smart Lock\'ту, кулпуну биометрикалык ыкма менен ачуу параметрин жана кулпуланган экрандагы билдирмелерди өчүрө турган функция кошулат"</string>
<string name="trust_agents_extend_unlock_title" msgid="6704799119336718965">"Ишенимдүү агенттиктерге гана кулпу ачуу"</string>
<string name="trust_agents_extend_unlock_summary" msgid="2567077920329962827">"Эгер иштетилсе, ишенимдүү агенттиктер түзмөгүңүздү узагыраак убакытка кулпулабай сактап турат, бирок кулпуланган түзмөктү ача албайт."</string>
<string name="trust_lost_locks_screen_title" msgid="4231232144565291276">"Ишеним жоготулганда экранды кулпулоо"</string>
<string name="trust_lost_locks_screen_summary" msgid="718374221849537361">"Эгер иштетилсе, акыркы ишеним агенти ишеничин жоготкондо, түзмөк кулпуланып калат"</string>
<string name="owner_info_settings_summary" msgid="347238313388083297">"Жок"</string>
<string name="owner_info_settings_status" msgid="7488764871758677862">"<xliff:g id="COUNT_0">%1$d</xliff:g> / <xliff:g id="COUNT_1">%2$d</xliff:g>"</string>
<string name="owner_info_settings_edit_text_hint" msgid="841926875876050274">"Мисалы, Асандын Android түзмөгү."</string>
<string name="user_info_settings_title" msgid="8462815658350460581">"Колдонуучу тууралуу"</string>
<string name="show_profile_info_on_lockscreen_label" msgid="5734739022887933365">"Бөгөт көшөгөсүндө профайлдын маалыматын көргөзүү"</string>
<string name="profile_info_settings_title" msgid="8964582466273552765">"Профилдин чоо-жайы"</string>
<string name="Accounts_settings_title" msgid="8434263183710375412">"Аккаунттар"</string>
<string name="location_settings_title" msgid="8375074508036087178">"Жайгашкан жер"</string>
<string name="location_settings_master_switch_title" msgid="4232810467362584112">"Кайда жүргөнүм аныкталып турсун"</string>
<string name="location_settings_summary_location_off" msgid="4797932754681162262">"Өчүк"</string>
<plurals name="location_settings_summary_location_on" formatted="false" msgid="1019959038518185676">
<item quantity="other">Күйүк - <xliff:g id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> колдонмо жайгашкан жерди көрө алат</item>
<item quantity="one">Күйүк - <xliff:g id="COUNT_0">%1$d</xliff:g> колдонмо жайгашкан жерди көрө алат</item>
</plurals>
<string name="location_settings_loading_app_permission_stats" msgid="6054103701535557342">"Жүктөлүүдө…"</string>
<string name="account_settings_title" msgid="9138880127246241885">"Аккаунттар"</string>
<string name="security_settings_title" msgid="6710768415432791970">"Коопсуздук"</string>
<string name="encryption_and_credential_settings_title" msgid="5856216318961482983">"Шифрлөө/каттоо маалыматы"</string>
<string name="encryption_and_credential_settings_summary" product="default" msgid="5298195959570992363">"Телефон шифрленген"</string>
<string name="decryption_settings_summary" product="default" msgid="1742645256103613503">"Телефон шифрленген эмес"</string>
<string name="encryption_and_credential_settings_summary" product="tablet" msgid="3776741531205406800">"Түзмөк шифрленген"</string>
<string name="decryption_settings_summary" product="tablet" msgid="1864963068216544631">"Түзмөк шифрленген эмес"</string>
<string name="lockscreen_settings_title" msgid="5324197107343656770">"Кулпуланган экран"</string>
<string name="lockscreen_settings_what_to_show_category" msgid="9205490627927741254">"Эмнелер көрүнөт"</string>
<string name="security_settings_summary" msgid="1627059516127354233">"Жайгашкан жеримди, экрандын кулпусун ачуу ыкмасын, SIM карта кулпусун, аныктоо эстутумунун кулпусун коюу"</string>
<string name="cdma_security_settings_summary" msgid="2455517905101186330">"Жайгашкан жеримди, экран кулпусун ачууну, аныктоо эстутумунун кулпусун коюу"</string>
<string name="security_passwords_title" msgid="4154420930973818581">"Купуялык"</string>
<string name="disabled_by_administrator_summary" msgid="4181894719300350343">"Администратор өчүрүп койгон"</string>
<string name="security_status_title" msgid="6958004275337618656">"Коопсуздук абалы"</string>
<string name="security_dashboard_summary_face" msgid="4198949293847206382">"Экранды кулпулоо, жүзүнөн таануу"</string>
<string name="security_dashboard_summary" msgid="8750183806533140464">"Экранды кулпулоо, манжа изи"</string>
<string name="security_dashboard_summary_no_fingerprint" msgid="1044589595710115123">"Экран кулпусу"</string>
<string name="security_settings_face_preference_summary" msgid="6675126437396914838">"Жүз кошулду"</string>
<string name="security_settings_face_preference_summary_none" msgid="3758209126322559995">"Жүзүнөн таануу функциясын жөндөө"</string>
<string name="security_settings_face_preference_title" msgid="821557938243856757">"Жүзүнөн таануу"</string>
<string name="security_settings_face_profile_preference_title" msgid="4618796080378248740">"Жумуш профили үчүн Жүзүнөн таануу функциясы"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_education_title" msgid="8662585502032112675">"Бул функцияны кантип жөндөө керек"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_education_title_accessibility" msgid="4632402390714441918">"Жүзүнөн таануу функциясын жөндөө"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_education_title_unlock_disabled" msgid="8810954233979716906">"Жүзүңүз менен аныктыгыңызды текшертиңиз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_education_message" msgid="4308030157487176799"></string>
<string name="security_settings_face_enroll_education_start" msgid="8830924400907195590">"Старт"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_accessibility" msgid="5748221179069430975">"Атайын мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_accessibility_expanded" msgid="6763509014732769185"></string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_accessibility_diversity" msgid="2774962371839179206"></string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_accessibility_vision" msgid="7700394302162170363"></string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_cancel" msgid="7551159644361639436">"Баш тартуу"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_no_thanks" msgid="1820618982738898717">"Жок, рахмат"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_agree" msgid="1822303197642630076">"Макул"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_more" msgid="1970820298889710532">"Дагы"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_title" msgid="7061610077237098046">"Кулпуну жүзүңүз менен ачасыз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_title_unlock_disabled" msgid="5903924766168353113">"Жүзүңүз менен аныктыгыңызды текшертиңиз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_message" msgid="3015751486939484934">"Телефонуңуздун кулпусун ачып, сатып алууга уруксат берип же колдонмолорго кирүү үчүн жүзүңүздү көрсөтүңүз."</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_message_unlock_disabled" msgid="5841976283789481311">"Телефонуңуздун кулпусун ачуу же сатып алууларды ырастоо үчүн жүзүңүздү пайдаланыңыз.\n\nЭскертүү: Жүзүңүздү бул түзмөктүн кулпусун ачууга колдоно албайсыз. Кеңири маалымат үчүн ишканаңыздын администраторуна кайрылыңыз."</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_message_setup" msgid="765965418187421753">"Телефонуңуздун кулпусун ачып, сатып алууга уруксат берип же колдонмолорго кирүү үчүн жүзүңүздү көрсөтүңүз."</string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_footer_part_0" msgid="908831787971630413"></string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_footer_part_1" msgid="4438129587730915782"></string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_footer_part_2" msgid="6099785970191751036"></string>
<string name="security_settings_face_enroll_introduction_footer_part_3" msgid="8708726599723727710"></string>
<string name="security_settings_face_enroll_repeat_title" msgid="4446229670377418717">"Жүзүңүздү тегеректин борборуна жайгаштырыңыз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_enrolling_skip" msgid="5568617401632528567">"Өткөрүп жиберүү"</string>
<string name="face_add_max" msgid="4578405795494514876">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> чейин жүз кошсоңуз болот"</string>
<string name="face_intro_error_max" msgid="2474735057709291626">"Кошулган жүздөрдүн саны жогорку чегине жетти"</string>
<string name="face_intro_error_unknown" msgid="1626057493054989995">"Дагы жүздөрдү кошуу мүмкүн эмес"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_error_dialog_title" msgid="2460820099922775936">"Жүз кошулган жок"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_dialog_ok" msgid="1674650455786434426">"ЖАРАЙТ"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_error_timeout_dialog_message" msgid="7768349698547951750">"Жүздү каттоо боюнча убакыт чегине жетти. Кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="security_settings_face_enroll_error_generic_dialog_message" msgid="3186810411630091490">"Жүздү каттоо ишке ашкан жок."</string>
<string name="security_settings_face_enroll_finish_title" msgid="5882322568359775393">"Баары жөндөлдү. Сүрөтүңүз жакшы чыкты."</string>
<string name="security_settings_face_enroll_done" msgid="3048687969498187442">"Бүттү"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_should_re_enroll_title" msgid="9080635904939148410">"\"Жүзүнөн таанып ачуу\" функциясынын майнаптуулугун жакшыртыңыз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_should_re_enroll_subtitle" msgid="2318506792574194633">"\"Жүзүнөн таанып ачуу\" функциясын кайрадан жөндөңүз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_must_re_enroll_title" msgid="8907917317111783249">"\"Жүзүнөн таанып ачуу\" функциясын кайрадан жөндөңүз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_must_re_enroll_subtitle" msgid="3584740139535177961">"Коопсуздукту жана иштин майнаптуулугун жакшыртыңыз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_improve_face_alert_title" msgid="7124713074067550039">"\"Жүзүнөн таанып ачуу\" функциясын жөндөңүз"</string>
<string name="security_settings_face_enroll_improve_face_alert_body" msgid="950213874209080175">"\"Жүзүнөн таанып ачуу\" функциясын кайрадан жөндөө үчүн жүзүңүздүн учурдагы дайындарын өчүрүңүз.\n\nАл функция аркылуу колдонулган жүздүн дайындары биротоло жана коопсуз өчүрүлөт. Өчүрүлгөндөн кийин, телефонуңуздун кулпусун ачып, колдонмолорго кирип жана төлөмдөрдү ырастоо үчүн, PIN кодуңуз, графикалык ачкычыңыз же сырсөзүңүз керек болот."</string>
<string name="security_settings_face_settings_use_face_category" msgid="2374998717426341095">"Жүзүнөн таануу:"</string>
<string name="security_settings_face_settings_use_face_unlock_phone" msgid="5209963876503148501">"Телефондун кулпусун ачуу"</string>
<string name="security_settings_face_settings_use_face_for_apps" msgid="8813038341122613020">"Колдонмого кирүү жана төлөмдөр"</string>
<string name="security_settings_face_settings_require_category" msgid="3906382658164073665">"Жүзүнөн таануунун талаптары"</string>
<string name="security_settings_face_settings_require_attention" msgid="4395309855914391104">"Көздөр ачык болушу керек"</string>
<string name="security_settings_face_settings_require_attention_details" msgid="2546230511769544074">"Телефондун кулпусун ачуу үчүн, көзүңүз ачык болушу керек"</string>
<string name="security_settings_face_settings_require_confirmation" msgid="6603039421004198334">"Ар дайым ырастоо талап кылынсын"</string>
<string name="security_settings_face_settings_require_confirmation_details" msgid="6454776517804994007">"Жүзүнөн таануу функциясы колдонулганда, ар дайым ырастоо талап кылынат"</string>
<string name="security_settings_face_settings_remove_face_data" msgid="6491161841504747384">"Жүздүн дайындарын өчүрүү"</string>
<string name="security_settings_face_settings_enroll" msgid="4656842124181309056">"Жүзүнөн таануу функциясын жөндөө"</string>
<string name="security_settings_face_settings_footer" msgid="5545455769328594736">"\"Жүзүнөн таануу\" функциясы аркылуу түзмөгүңүздүн кулпусун ачып, колдонмолорго кирип жана төлөмдөрдү ырастай аласыз.\n\nКөңүл буруңуз:\nЭкранды карап койсоңуз эле, түзмөгүңүздүн кулпусу ачылып калышы мүмкүн.\n\nОшондой эле кимдир бирөө көзүңүз ачылып турганда телефонуңузду жүзүңүзгө жакын алып келип ачып алышы ыктымал.\n\nТелефонуңуздун кулпусун сизге аябай окшош адам (мисалы, эгизиңиз) ачып алышы мүмкүн."</string>
<string name="security_settings_face_settings_footer_attention_not_supported" msgid="4460565590744451205">"\"Жүзүнөн таануу\" функциясы аркылуу түзмөгүңүздүн кулпусун ачып, колдонмолорго кирип жана төлөмдөрдү ырастай аласыз.\n\nКөңүл буруңуз:\nЭкранды карап койсоңуз эле, түзмөгүңүздүн кулпусу ачылып калышы мүмкүн.\n\nОшондой эле кимдир бирөө көзүңүз жумулуп турганда да, телефонуңузду жүзүңүзгө жакын алып келип ачып алышы ыктымал.\n\nТелефонуңуздун кулпусун сизге аябай окшош (мисалы, эгизиңиз) адам ачып алышы мүмкүн."</string>
<string name="security_settings_face_settings_remove_dialog_title" msgid="2596803378375165362">"Жүзүңүздү таануу дайындарын өчүрөсүзбү?"</string>
<string name="security_settings_face_settings_remove_dialog_details" msgid="3458998128212675289">"Жүзүнөн таануу функциясын колдонууда топтолгон дайын-даректер биротоло өчүрүлөт. Өчүрүлгөндөн кийин, телефонуңуздун кулпусун ачып, колдонмолорго кирип жана төлөмдөрдү ырастоо үчүн, PIN кодуңуз, графикалык ачкычыңыз же сырсөзүңүз суралат."</string>
<string name="security_settings_face_settings_context_subtitle" msgid="9197485417007952865">"Телефонуңузду Жүзүнөн таануу функциясы менен ачыңыз"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_preference_title" msgid="2484965173528415458">"Манжа изи"</string>
<string name="fingerprint_manage_category_title" msgid="1249349505688268850">"Манжа издерин башкаруу"</string>
<string name="fingerprint_usage_category_title" msgid="8757959085075024856">"Манжа издерин колдонуу"</string>
<string name="fingerprint_add_title" msgid="1837610443487902050">"Манжа изин кошуу"</string>
<string name="fingerprint_enable_keyguard_toggle_title" msgid="5451094461919440992">"экранды кулпулоо"</string>
<plurals name="security_settings_fingerprint_preference_summary" formatted="false" msgid="988602245530967106">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> манжа изин коюу</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%1$d</xliff:g> манжа изин коюу</item>
</plurals>
<string name="security_settings_fingerprint_preference_summary_none" msgid="1044059475710838504"></string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_title" msgid="521797365974277693">"Кулпну манж из менн ач"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_title_unlock_disabled" msgid="1911710308293783998">"Манжа изиңизди колдонуңуз"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_message" msgid="242123866344666054">"Телефонуңуздун кулпусун ачып, кандайдыр бир нерсени сатып алып жатканыңызды ырастап же колдонмолорго кирүү үчүн жөн гана манжаңызды сенсорго тийгизип коюңуз. Кимдир-бирөөнүн манжа изин кошуп жатканыңызда этият болуңуз. Бир эле манжа изи кошулса да, ушул нерселердин баарын аткара алат.\n\nТүзмөгүңүздү манжа изи менен коргоого караганда графикалык ачкыч же PIN код менен коргоо бир кыйла коопсуз."</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_message_unlock_disabled" msgid="8957789840251747092">"Телефонуңуздун кулпусун ачуу же сатып алууларды ырастоо үчүн манжа изиңизди пайдаланыңыз.\n\nЭскертүү: Манжа изиңизди бул түзмөктүн кулпусун ачууга колдоно албайсыз. Кеңири маалымат үчүн ишканаңыздын администраторуна кайрылыңыз."</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_message_setup" msgid="5979556434735281585">"Телефонуңуздун кулпусун ачуу же сатып алууларды ырастоо үчүн манжа изиңизди пайдаланыңыз.\n\nЭскертүү: Түзмөгүңүздү манжа изи менен коргоого караганда графикалык ачкыч же PIN код менен коргоо бир кыйла коопсуз."</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_cancel" msgid="6086532316718920562">"Жокко чыгаруу"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_continue" msgid="5683573189775460816">"Улантуу"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_cancel_setup" msgid="370010932190960403">"Өткөрүп жиберүү"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_introduction_continue_setup" msgid="7155412679784724630">"Кийинки"</string>
<string name="setup_fingerprint_enroll_skip_title" msgid="2473807887676247264">"Манжа изин жөндөбөйсүзбү?"</string>
<string name="setup_fingerprint_enroll_skip_after_adding_lock_text" msgid="2412645723804450304">"Манжа изин жөндөө бир-эки эле мүнөткө созулат. Азыр өткөрүп жиберсеңиз, манжа изиңизди кийинчерээк кошсоңуз болот."</string>
<string name="lock_screen_intro_skip_title" msgid="342553937472568925">"Экран кулпусун жөндөбөйсүзбү?"</string>
<string name="lock_screen_intro_skip_dialog_text_frp" product="tablet" msgid="1570832293693405757">"Түзмөктү коргоо мүмкүнчүлүктөрү жандырылбайт. Эгер планшет жоголуп же уурдалып кетсе, же баштапкы абалга келтирилсе, башкалар аны пайдалана беришет."</string>
<string name="lock_screen_intro_skip_dialog_text_frp" product="device" msgid="4618501606519351904">"Түзмөктү коргоо мүмкүнчүлүктөрү жандырылбайт. Эгер түзмөк жоголуп же уурдалып кетсе, же баштапкы абалга келтирилсе, башкалар аны пайдалана беришет."</string>
<string name="lock_screen_intro_skip_dialog_text_frp" product="default" msgid="2412426429887900241">"Түзмөктү коргоо мүмкүнчүлүктөрү жандырылбайт. Эгер телефон жоголуп же уурдалып кетсе, же баштапкы абалга келтирилсе, башкалар аны пайдалана беришет."</string>
<string name="lock_screen_intro_skip_dialog_text" product="tablet" msgid="7119039592587429936">"Түзмөктү коргоо мүмкүнчүлүктөрү жандырылбайт. Планшет жоголуп же уурдалып кетсе, башкалар аны пайдалана беришет."</string>
<string name="lock_screen_intro_skip_dialog_text" product="device" msgid="3365990364131398523">"Түзмөктү коргоо мүмкүнчүлүктөрү жандырылбайт. Түзмөк жоголуп же уурдалып кетсе, башкалар аны пайдалана беришет."</string>
<string name="lock_screen_intro_skip_dialog_text" product="default" msgid="4908278819257287536">"Түзмөктү коргоо мүмкүнчүлүктөрү жандырылбайт. Телефон жоголуп же уурдалып кетсе, башкалар аны пайдалана беришет."</string>
<string name="skip_anyway_button_label" msgid="3442274117023270068">"Өткөрүп жиберүү"</string>
<string name="go_back_button_label" msgid="6139455414099035594">"Артка баруу"</string>
<string name="skip_lock_screen_dialog_button_label" msgid="641984698150020591">"Өткөрүп жиберүү"</string>
<string name="cancel_lock_screen_dialog_button_label" msgid="1801132985957491690">"Жок"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_find_sensor_title" msgid="886085239313346000">"Сенсорго тийиңиз"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_find_sensor_message" msgid="6160543980992596286">"Сенсор телефонуңуздун аркасында. Сөөмөйүңүз менен тийиңиз."</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_find_sensor_content_description" msgid="3065850549419750523">"Бул сүрөт сенсор кайда жайгашканын көрсөтөт"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_dialog_name_label" msgid="7298812463228440333">"Аталышы"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_dialog_ok" msgid="4074335979239208021">"Жарайт"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_dialog_delete" msgid="6027141901007342389">"Жок кылуу"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_start_title" msgid="7391368057800077604">"Сенсорго тийиңиз"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_start_message" msgid="5010227772754175346">"Манжаңызды сенсорго коюп, дирилдегенин сезгенден кийин көтөрүңүз"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_repeat_title" msgid="9172202128243545021">"Көтөрүп, кайра тийип коюңуз"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_repeat_message" msgid="5382958363770893577">"Манжа изиңиздин ар кайсы бөлүгүн кошуу үчүн манжаңызды кичинеден өйдө жылдырыңыз"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_finish_title" msgid="3606325177406951457">"Манжа изи кошулду"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_finish_message" msgid="8220458039597261933">"Бул сүрөтчө көрүнгөндө, манжаңыздын изи менен өздүгүңүздү же кандайдыр бир нерсени сатып алууну ырастайсыз"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_enrolling_skip" msgid="3004786457919122854">"Азыр эмес"</string>
<string name="setup_fingerprint_enroll_enrolling_skip_title" msgid="352947044008973812">"Манжа изин жөндөө өткөрүлсүнбү?"</string>
<string name="setup_fingerprint_enroll_enrolling_skip_message" msgid="4876965433600560365">"Телефонуңуздун кулпусун манжа изи менен ачуу ыкмасын тандадыңыз. Эгер азыр өткөрүп жиберсеңиз, аны кийинчерээк жөндөшүңүз керек болот. Жөндөөгө бир мүнөтчө эле убакыт кетет."</string>
<string name="fingerprint_lock_screen_setup_skip_dialog_text" product="tablet" msgid="6901147203720764421">"Планшетиңизди экранды бөгөттөө опциясы менен коргоңуз, ошондо ал жоголсо же бирөө уурдап кетсе, эч ким колдоно албай калат. Экранды бөгөттөө функциясы менен манжа изин жөндөсөңүз да болот. \"Жокко чыгарууну\" таптаңыз, анан PIN кодду, графикалык ачкычты же сырсөздү жөндөңүз."</string>
<string name="fingerprint_lock_screen_setup_skip_dialog_text" product="device" msgid="1286244133923093528">"Түзмөгүңүздү экранды бөгөттөө опциясы менен коргоңуз, ошондо ал жоголсо же бирөө уурдап кетсе, эч ким колдоно албай калат. Экранды бөгөттөө функциясы менен манжа изин жөндөсөңүз да болот. \"Жокко чыгарууну\" таптаңыз, анан PIN кодду, графикалык ачкычты же сырсөздү жөндөңүз."</string>
<string name="fingerprint_lock_screen_setup_skip_dialog_text" product="default" msgid="4810191157587317521">"Телефонуңузду экранды бөгөттөө опциясы менен коргоңуз, ошондо ал жоголсо же бирөө уурдап кетсе, эч ким колдоно албай калат. Экранды бөгөттөө функциясы менен манжа изин жөндөсөңүз да болот. \"Жокко чыгарууну\" таптаңыз, анан PIN кодду, графикалык ачкычты же сырсөздү жөндөңүз."</string>
<string name="face_lock_screen_setup_skip_dialog_text" product="tablet" msgid="7387535629289108475">"Планшетиңизди экранды бөгөттөө опциясы менен коргосоңуз, ал жоголуп же уурдалып кетсе, эч ким аны колдоно албай калат. Ошондой эле, жүзүнөн таанууну жөндөө үчүн да экранды бөгөттөө функциясы керек болот. Артка кайтуу үчүн \"Жокко чыгарууну\" таптаңыз."</string>
<string name="face_lock_screen_setup_skip_dialog_text" product="device" msgid="4995287019957131123">"Түзмөгүңүздү экранды бөгөттөө опциясы менен коргосоңуз, ал жоголуп же уурдалып кетсе, эч ким аны колдоно албай калат. Ошондой эле, жүзүнөн таанууну жөндөө үчүн да экранды бөгөттөө функциясы керек болот. Артка кайтуу үчүн \"Жокко чыгарууну\" таптаңыз."</string>
<string name="face_lock_screen_setup_skip_dialog_text" product="default" msgid="7086796722966738156">"Телефонуңузду экранды бөгөттөө опциясы менен коргосоңуз, ал жоголуп же уурдалып кетсе, эч ким аны колдоно албай калат. Ошондой эле, жүзүнөн таанууну жөндөө үчүн да экранды бөгөттөө функциясы керек болот. Артка кайтуу үчүн \"Жокко чыгарууну\" таптаңыз."</string>
<string name="lock_screen_pin_skip_title" msgid="6853866579893458111">"PIN кодду жөндөөнү өткөрүп жибересизби?"</string>
<string name="lock_screen_password_skip_title" msgid="8891463713793185768">"Сырсөздү жөндөөнү өткөрүп жибересизби?"</string>
<string name="lock_screen_pattern_skip_title" msgid="7214938393640060932">"Графикалык ачкычты жөндөөнү өткөрүп жибересизби?"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_setup_screen_lock" msgid="3538784524778508018">"Экранды кулпулоо ыкмасын коюу"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_done" msgid="9198775984215057337">"Даяр"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_touch_dialog_title" msgid="5742429501012827526">"Ой, ал сенсор эмес"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_touch_dialog_message" msgid="7172969336386036998">"Телефонуңуздун аркасындагы сенсорго сөөмөйүңүз менен тийиңиз."</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_error_dialog_title" msgid="132085362209418770">"Манжа изи кошулган жок"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_error_timeout_dialog_message" msgid="5479647886550695766">"Манжа изин каттоо убакыты чегине жетти. Кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_error_generic_dialog_message" msgid="6068935528640241271">"Манжа изи кошулбай калды. Кайра кайталап көрүңүз же башка манжаңыздын изин сактаңыз."</string>
<string name="fingerprint_enroll_button_add" msgid="6652490687672815760">"Дагы бирди кошуу"</string>
<string name="fingerprint_enroll_button_next" msgid="1034110123277869532">"Кийинки"</string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_disclaimer" msgid="7875826823637114097">"Телефонуңуздун кулпусун ачуу, ар кандай нерселерди сатып алуу жана колдонмолорду ачуу үчүн, манжа изиңизди кошуп коюңуз. "<annotation id="url">"Көбүрөөк билүү"</annotation></string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_disclaimer_lockscreen_disabled" msgid="4260983700868889294">" Экранды кулпулоо параметри өчүрүлгөн. Көбүрөөк маалымат үчүн ишканаңыздын администраторуна кайрылыңыз. "<annotation id="admin_details">"Кошумча маалымат"</annotation>\n\n"Манжа изиңиз аркылуу сатып алууларга уруксат берип жана колдонмолорго кире берсеңиз болот. "<annotation id="url">"Көбүрөөк маалымат"</annotation></string>
<string name="security_settings_fingerprint_enroll_lift_touch_again" msgid="2590665137265458789">"Манжаңызды көтөрүп, сенсорго кайра тийип коюңуз"</string>
<string name="fingerprint_add_max" msgid="8639321019299347447">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> чейин манжа изин кошсоңуз болот"</string>
<string name="fingerprint_intro_error_max" msgid="4431784409732135610">"Кошулган манжа издеринин саны жогорку чегине жетти"</string>
<string name="fingerprint_intro_error_unknown" msgid="877005321503793963">"Дагы манжа издерин кошуу мүмкүн эмес"</string>
<string name="fingerprint_last_delete_title" msgid="4081475675646514726">"Манжа издерин өчүрөсүзбү?"</string>
<string name="fingerprint_delete_title" msgid="1469865327307917858">"\"<xliff:g id="FINGERPRINT_ID">%1$s</xliff:g>\" манжа изин алып салуу"</string>
<string name="fingerprint_delete_message" msgid="1454995433333496541">"Бул манжа изин өчүрөсүзбү?"</string>
<string name="fingerprint_last_delete_message" msgid="93311579320049852">"Телефонуңуздун кулпусун ачып, сатып алууга уруксат берип же колдонмолорго кирүү үчүн манжа издерин башка колдоно албай каласыз"</string>
<string name="fingerprint_last_delete_message_profile_challenge" msgid="3460246522493987163">"Жумуш профилиңиздин кулпусун ачып, сатып алууга уруксат берип же жумуштагы колдонмолорго кирүү үчүн манжа издерин башка колдоно албай каласыз"</string>
<string name="fingerprint_last_delete_confirm" msgid="3294910995598819259">"Ооба, өчүрөм"</string>
<string name="crypt_keeper_settings_title" msgid="4938812137822100044">"Шифрлөө"</string>
<string name="crypt_keeper_encrypt_title" product="tablet" msgid="7484150746479958376">"Планшетти шифрлөө"</string>
<string name="crypt_keeper_encrypt_title" product="default" msgid="8302873664348463041">"Телефонду шифрлөө"</string>
<string name="crypt_keeper_encrypted_summary" msgid="3866488451639592071">"Шифрленген"</string>
<string name="crypt_keeper_desc" product="tablet" msgid="4103951371711323192">"Каттоо эсептериңизди, жөндөөлөрүңүздү, жүктөп алынган колдонмолоруңузду жана алардын дайындарын, медиа жана башка файлдарды шифрлей аласыз. Планшетиңиз шифрленгенден кийин, экран кулпуланганда (башкача айтканда, үлгү же сандык PIN же сырсөз менен), планшетиңиз күйгүзүлгөн сайын, аны дешифрлөө үчүн экрандын кулпусун ачууга туура келет. Дешифрлөөнүн бирден-бир жалгыз жолу – бардык дайындарыңызды өчүрүү менен, планшетиңизди демейки абалга кайтаруу.\n\nШифрлөөгө бир саат же көбүрөөк убакыт талап кылынышы мүмкүн. Ишти кубатталган батарея менен баштап, процесс аягына чейин чыкмайынча, планшетиңизди суурубай туруңуз. Эгер аны үзгүлтүккө учуратсаңыз, айрым дайындарыңызды же баарын жоготуп алышыңыз мүмкүн."</string>
<string name="crypt_keeper_desc" product="default" msgid="6180866043921135548">"Каттоо эсептериңизди, жөндөөлөрүңүздү, жүктөп алынган колдонмолоруңузду жана алардын дайындарын, медиа жана башка файлдарды шифрлей аласыз. Телефонуңуз шифрленгенден кийин, экран кулпуланганда (башкача айтканда, үлгү же сандык PIN же сырсөз менен), телефонуңуз күйгүзүлгөн сайын, аны дешифрлөө үчүн экрандын кулпусун ачууга туура келет. Дешифрлөөнүн бирден-бир жалгыз жолу – бардык дайындарыңызды өчүрүү менен, телефонуңузду демейки абалга кайтаруу.\n\nШифрлөөгө бир саат же көбүрөөк убакыт талап кылынышы мүмкүн. Ишти кубатталган батарея менен баштап, процесс аягына чейин чыкмайынча, телефонуңузду суурубай туруңуз. Эгер аны үзгүлтүккө учуратсаңыз, айрым дайындарыңызды же баарын жоготуп алышыңыз мүмкүн."</string>
<string name="crypt_keeper_button_text" product="tablet" msgid="5551608011810921471">"Планшетти шифрлөө"</string>
<string name="crypt_keeper_button_text" product="default" msgid="6370330929679426136">"Телефонду шифрлөө"</string>
<string name="crypt_keeper_low_charge_text" msgid="4920087247177024521">"Батарейди дүрмөттөп, кайрадан аракет кылыңыз."</string>
<string name="crypt_keeper_unplugged_text" msgid="2709721134148651329">"Дүрмөттөөчү түзмөгүңүздү туташтырып, кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="crypt_keeper_dialog_need_password_title" msgid="1847280235529858357">"Экран кулпусунун PIN коду же сырсөзү жок"</string>
<string name="crypt_keeper_dialog_need_password_message" msgid="7210616262954236042">"Шифрлөөнү баштаардан мурун, сиз экранды бөгөтөөчү PIN же сырсөз коюшуңуз керек."</string>
<string name="crypt_keeper_confirm_title" msgid="8600000209722452230">"Шифрлейлиби?"</string>
<string name="crypt_keeper_final_desc" product="tablet" msgid="3270587498436152259">"Шифрлөө - кайтарылбас процесс. Эгер аны үзгүлтүккө учуратсаңыз, берилиштериңиз жоголот. Шифрлөө бир сааттан ашык убакыт алат, жана анын жүрүшүндө планшетиңиз бир нече жолу өчүрүлүп кайра жүктөлөт."</string>
<string name="crypt_keeper_final_desc" product="default" msgid="3040428543349852419">"Шифрлөө - кайтарылбас процесс. Эгер аны үзгүлтүккө учуратсаңыз, берилиштериңиз жоголот. Шифрлөө бир сааттан ашык убакыт алат, жана анын жүрүшүндө телефонуңуз бир нече жолу өчүрүлүп кайра жүктөлөт."</string>
<string name="crypt_keeper_setup_title" msgid="3339725741305796680">"Шифрленүүдө"</string>
<string name="crypt_keeper_setup_description" product="tablet" msgid="4417016995091289019">"Планшетиңиз шифрленгиче күтө туруңуз. <xliff:g id="PERCENT">^1</xliff:g>% аткарылды."</string>
<string name="crypt_keeper_setup_description" product="default" msgid="7902355422499500352">"Телефонуңуз шифрленгичке күтө туруңуз. <xliff:g id="PERCENT">^1</xliff:g>% аткарылды."</string>
<string name="crypt_keeper_setup_time_remaining" product="tablet" msgid="8348188415839917821">"Планшетиңиз шифрленгенче күтө туруңуз. <xliff:g id="DURATION">^1</xliff:g> убакыт калды."</string>
<string name="crypt_keeper_setup_time_remaining" product="default" msgid="8556105766597855198">"Телефонуңуз шифрленгенче күтө туруңуз. <xliff:g id="DURATION">^1</xliff:g> убакыт калды."</string>
<string name="crypt_keeper_force_power_cycle" product="tablet" msgid="3832496715430327682">"Планшетиңиздин кулпусун ачуу үчүн, аны өчүрүп күйгүзүңүз."</string>
<string name="crypt_keeper_force_power_cycle" product="default" msgid="5070346039522135361">"Телефонуңуздун кулпусун ачуу үчүн, аны өчүрүп күйгүзүңүз."</string>
<string name="crypt_keeper_warn_wipe" msgid="8104921337301750394">"Эскертүү: Кулпуну дагы <xliff:g id="COUNT">^1</xliff:g> жолу ача албай койсоңуз, түзмөгүңүз тазаланат!"</string>
<string name="crypt_keeper_enter_password" msgid="1274917431075529732">"Сырсөзүңүздү териңиз"</string>
<string name="crypt_keeper_failed_title" msgid="8173654570682244149">"Шифрлөө ийгиликсиз аяктады"</string>
<string name="crypt_keeper_failed_summary" product="tablet" msgid="5977961188966570342">"Шифрлөө үзгүлтүккө учурагандыктан, планшетиңиздеги дайындар жеткиликсиз болуп калды.\n\nПланшетиңизди кайрадан колдоно берүү үчүн, аны баштапкы абалга кайтаруу керек. Ошондон кийин гана, Google аккаунтуңузда сакталган бардык дайындарды калыбына келтире аласыз."</string>
<string name="crypt_keeper_failed_summary" product="default" msgid="1028716993071131029">"Шифрлөө үзгүлтүккө учурагандыктан, телефонуңуздагы дайындар жеткиликсиз болуп калды. \n\nТелефонуңузду кайрадан колдоно берүү үчүн, аны баштапкы абалга кайтаруу керек. Ошондон кийин гана, Google аккаунтуңузда сакталган бардык дайындарды калыбына келтире аласыз."</string>
<string name="crypt_keeper_data_corrupt_title" msgid="5920153462176846037">"Дешифрлөө ийгиликсиз аяктады"</string>
<string name="crypt_keeper_data_corrupt_summary" product="tablet" msgid="4420666705959562753">"Сырсөздү туура киргиздиңиз, бирок тилекке каршы планшетиңиздеги дайындар бузулуп калган. \n\nПланшетиңизди пайдаланууну улантуу үчүн, аны баштапкы абалга кайтарышыңыз керек. Планшетиңиз баштапкы абалга кайтарылгандан кийин, дайындарды калыбына келтире аласыз жана алардын камдык көчүрмөсү Google аккаунтуңузда сакталат."</string>
<string name="crypt_keeper_data_corrupt_summary" product="default" msgid="3200498792238652367">"Сырсөздү туура киргиздиңиз, бирок тилекке каршы телефонуңуздагы дайындар бузулуп калган. \n\nТелефонуңузду пайдаланууну улантуу үчүн, аны баштапкы абалга кайтарышыңыз керек. Телефонуңуз баштапкы абалга кайтарылгандан кийин, дайындарды калыбына келтире аласыз жана алардын камдык көчүрмөсү Google аккаунтуңузда сакталат."</string>
<string name="crypt_keeper_switch_input_method" msgid="7712732134989470573">"Киргизүү ыкмасын которуу"</string>
<string name="suggested_lock_settings_title" msgid="7836065447159730217">"Телефонуңузду коргоңуз"</string>
<string name="suggested_lock_settings_summary" product="tablet" msgid="3213718550422761562">"Планшетти коргоо үчүн экран кулпусун коюңуз"</string>
<string name="suggested_lock_settings_summary" product="device" msgid="8479766049078378225">"Түзмөктү коргоо үчүн экран кулпусун коюңуз"</string>
<string name="suggested_lock_settings_summary" product="default" msgid="2443273582716671033">"Телефонду коргоо үчүн экран кулпусун коюңуз"</string>
<string name="suggested_fingerprint_lock_settings_title" msgid="3140266181874137984">"Кулпуну ачуу үчүн манжа изин кошуңуз"</string>
<string name="suggested_fingerprint_lock_settings_summary" product="tablet" msgid="1040265358906410746"></string>
<string name="suggested_fingerprint_lock_settings_summary" product="device" msgid="1040265358906410746"></string>
<string name="suggested_fingerprint_lock_settings_summary" product="default" msgid="1040265358906410746"></string>
<string name="lock_settings_picker_title" msgid="9219376327364915334">"Экранды кулпулоо"</string>
<string name="lock_settings_picker_title_profile" msgid="8377696902400733227">"Жумш прф кулпсн тандоо"</string>
<string name="setup_lock_settings_picker_title" product="tablet" msgid="1276283007274778191">"Планшетиңизди коргоңуз"</string>
<string name="setup_lock_settings_picker_title" product="device" msgid="3585905639045649905">"Түзмөгүңүздү коргоңуз"</string>
<string name="setup_lock_settings_picker_title" product="default" msgid="2758197863515864300">"Телефонуңузду коргоңуз"</string>
<string name="lock_settings_picker_biometrics_added_security_message" msgid="1105247657304421299">"Кошумча коопсуздук үчүн көмөкчү экран кулпусун коюп алыңыз"</string>
<string name="setup_lock_settings_picker_message" product="tablet" msgid="4870877800737248926">"Түзмөктү коргоо функциялары жандырылганда, башкалар бул планшетти сиздин уруксатыңызсыз пайдалана албай калышат. Колдонгуңуз келген экран кулпусун тандаңыз."</string>
<string name="setup_lock_settings_picker_message" product="device" msgid="8961855222808442301">"Түзмөктү коргоо функциялары жандырылганда, башкалар бул түзмөктү сиздин уруксатыңызсыз пайдалана албай калышат. Колдонгуңуз келген экран кулпусун тандаңыз."</string>
<string name="setup_lock_settings_picker_message" product="default" msgid="8867435145945818970">"Түзмөктү коргоо функциялары жандырылганда, башкалар бул телефонду сиздин уруксатыңызсыз пайдалана албай калышат. Колдонгуңуз келген экран кулпусун тандаңыз."</string>
<string name="lock_settings_picker_fingerprint_message" msgid="6414674538453498900">"Экранды кулпулоонун көмөкчү ыкмасын тандаңыз"</string>
<string name="lock_settings_picker_face_message" msgid="2044129433641084149">"Экранды кулпулоонун көмөкчү ыкмасын тандаңыз"</string>
<string name="setup_lock_settings_options_button_label" msgid="6098297461618298505">"Экранды кулпулоо параметрлери"</string>
<string name="setup_lock_settings_options_dialog_title" msgid="7985107300517468569">"Экранды кулпулоо параметрлери"</string>
<string name="unlock_set_unlock_launch_picker_title" msgid="4981063601772605609">"Экранды кулпулоо"</string>
<string name="unlock_set_unlock_launch_picker_summary_lock_immediately" msgid="5799070517574360310">"<xliff:g id="UNLOCK_METHOD">%1$s</xliff:g> / Уйку режимине өтөөр замат"</string>
<string name="unlock_set_unlock_launch_picker_summary_lock_after_timeout" msgid="4572132216801894216">"<xliff:g id="UNLOCK_METHOD">%1$s</xliff:g> / Уйку режимине киргенден <xliff:g id="TIMEOUT_STRING">%2$s</xliff:g> кийин"</string>
<string name="unlock_set_unlock_launch_picker_title_profile" msgid="7631371082326055429">"Жумуш профилинин кулпусу"</string>
<string name="unlock_set_unlock_launch_picker_change_title" msgid="4746783679112447948">"Бөгөттөөчү көшөгөнү алмаштыруу"</string>
<string name="unlock_set_unlock_launch_picker_change_summary" msgid="6023813780512501969">"Үлгү, PIN код же сырсөз коопсуздугун өзгөртүү"</string>
<string name="unlock_set_unlock_launch_picker_enable_summary" msgid="1699993191343299179">"Экранды кулпулоо ыкмасын тандаңыз"</string>
<string name="unlock_set_unlock_off_title" msgid="2831957685685921667">"Жок"</string>
<string name="unlock_set_unlock_off_summary" msgid="4578319976164001322"></string>
<string name="unlock_set_unlock_none_title" msgid="2844029875174409728">"Экранды сүрүү"</string>
<string name="unlock_set_unlock_none_summary" msgid="641298008390890152">"Коопсуз эмес"</string>
<string name="unlock_set_unlock_pattern_title" msgid="8224895208452995332">"Графикалык ачкыч"</string>
<string name="unlock_set_unlock_pattern_summary" msgid="4482018884090552709">"Коопсуздугу орто"</string>
<string name="unlock_set_unlock_pin_title" msgid="5283636759362880407">"PIN"</string>
<string name="unlock_set_unlock_pin_summary" msgid="1961863114590024945">"Коопсуздугу ортодон жогору"</string>
<string name="unlock_set_unlock_password_title" msgid="2559842616268607041">"Сырсөз"</string>
<string name="unlock_set_unlock_password_summary" msgid="7647435233968707432">"Коопсуздугу жогору"</string>
<string name="unlock_set_do_later_title" msgid="6565575303676064364">"Азыр эмес"</string>
<string name="current_screen_lock" msgid="1367883977261098017">"Учурдагы экран кулпусу"</string>
<string name="fingerprint_unlock_set_unlock_pattern" msgid="4492334416059646032">"Манжа изи + Графикалык ачкыч"</string>
<string name="fingerprint_unlock_set_unlock_pin" msgid="4724451168139460493">"Манжа изи + PIN код"</string>
<string name="fingerprint_unlock_set_unlock_password" msgid="5614333047430835971">"Манжа изи + Сырсөз"</string>
<string name="fingerprint_unlock_skip_fingerprint" msgid="7631242444064287891">"Манжа изи жөндөөсү жок улантуу"</string>
<string name="fingerprint_unlock_title" msgid="4978686534505944042">"Телефонуңуздун кулпусун манжаңыздын изи менен ачсаңыз болот. Коопсуздук максатында кулпуну ачуунун дагы бир ыкмасын тандап коюңуз."</string>
<string name="face_unlock_set_unlock_pattern" msgid="5991691559532427891">"Жүзүнөн таануу + Графикалык ачкыч"</string>
<string name="face_unlock_set_unlock_pin" msgid="8990569318587034610">"Жүзүнөн таануу + PIN код"</string>
<string name="face_unlock_set_unlock_password" msgid="8612535943511761549">"Жүзүнөн таануу + Сырсөз"</string>
<string name="face_unlock_skip_face" msgid="7117201898540606846">"Жүзүнөн таануу функциясыз уланта берүү"</string>
<string name="face_unlock_title" msgid="7344830351598247267">"Телефонуңуздун кулпусун жүзүңүздү көрсөтүп ачсаңыз болот. Коопсуздук максатында кулпуну ачуунун дагы бир ыкмасын тандап коюңуз."</string>
<string name="unlock_set_unlock_disabled_summary" msgid="4022867760387966129">"Администратор же башка эрежелер б-ча тыюу салынган"</string>
<string name="unlock_set_unlock_mode_off" msgid="4632139864722236359">"Жок"</string>
<string name="unlock_set_unlock_mode_none" msgid="5596049938457028214">"Экранды сүрүү"</string>
<string name="unlock_set_unlock_mode_pattern" msgid="1926480143883094896">"Графикалык ачкыч"</string>
<string name="unlock_set_unlock_mode_pin" msgid="9028659554829888373">"PIN"</string>
<string name="unlock_set_unlock_mode_password" msgid="8810609692771987513">"Сырсөз"</string>
<string name="unlock_setup_wizard_fingerprint_details" msgid="5974580769186206478">"Экран кулпусун койгонуңуздан кийин, Жөндөөлөр &gt; Коопсуздуктан манжа изиңизди скандай аласыз."</string>
<string name="unlock_disable_lock_title" msgid="2564279819907932759">"Экран кулпусун өчүрүү"</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_title" msgid="1520689401825045809">"Түзмөктү коргоо функциясы өчүрүлсүнбү?"</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_title_profile" msgid="1005284289723910461">"Профилди коргоо алынып салынсынбы?"</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_pattern" msgid="669384600341275312">"Графикалык ачкычсыз түзмөктү коргоо функциялары иштебейт."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_pattern_fingerprint" msgid="8160948976853039106">"Графикалык ачкычыңызсыз түзмөгүңүздү коргоо функциялары иштебейт.<xliff:g id="EMPTY_LINE">
</xliff:g>Сакталган манжа издериңиз да бул түзмөктөн алынып салынат жана алардын жардамы менен түзмөгүңүздүн кулпусун ачып, ар кандай нерселерди сатып алып же аккаунтка кире албай каласыз."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_pin" msgid="3732073290049930632">"PIN кодсуз түзмөктү коргоо функциялары иштебейт."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_pin_fingerprint" msgid="2018020861756931097">"PIN кодуңузсуз түзмөктү коргоо функциялары иштебейт.<xliff:g id="EMPTY_LINE">
</xliff:g>Сакталган манжа издериңиз да бул түзмөктөн алынып салынат жана алардын жардамы менен түзмөгүңүздүн кулпусун ачып, ар кандай нерселерди сатып алып же аккаунтка кире албай каласыз."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_password" msgid="2130004168084396797">"Сырсөзүңүзсүз түзмөктү коргоо функциялары иштебейт."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_password_fingerprint" msgid="8455564842615579472">"Сырсөзүңүзсүз түзмөктү коргоо функциялары иштебейт.<xliff:g id="EMPTY_LINE">
</xliff:g>Сакталган манжа издериңиз да бул түзмөктөн алынып салынат жана алар менен телефонуңуздун кулпусун ачып, сатып алууга уруксат берип же аккаунтка кире албай каласыз."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_unknown" msgid="8903568674104115231">"Экраныңыздын кулпусусуз түзмөктү коргоо функциялары иштебейт."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_unknown_fingerprint" msgid="4985095359625056279">"Экраныңыздын кулпусусуз түзмөктү коргоо функциялары иштебейт.<xliff:g id="EMPTY_LINE">
</xliff:g>Сакталган манжа издериңиз да бул түзмөктөн алынып салынат жана алардын жардамы менен түзмөгүңүздүн кулпусун ачып, ар кандай нерселерди сатып алып же аккаунтка кире албай каласыз."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_pattern_profile" msgid="6850770024037691891">"Графикалык ачкычыңызсыз профилди коргоо функциялары иштебейт."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_pattern_fingerprint_profile" msgid="313998125412427527">"Графикалык ачкычыңызсыз профилди коргоо функциялары иштебейт.<xliff:g id="EMPTY_LINE">
</xliff:g>Сакталган манжа издериңиз да бул профилден алынып салынат жана алардын жардамы менен профилиңиздин кулпусун ачып, ар кандай нерселерди сатып алып же аккаунтка кире албай каласыз."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_pin_profile" msgid="6328378875803145738">"PIN кодуңузсуз профилди коргоо функциялары иштебейт."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_pin_fingerprint_profile" msgid="6844729803535310058">"PIN кодуңузсуз профилди коргоо функциялары иштебейт.<xliff:g id="EMPTY_LINE">
</xliff:g>Сакталган манжа издериңиз да бул профилден алынып салынат жана алардын жардамы менен профилиңиздин кулпусун ачып, ар кандай нерселерди сатып алып же аккаунтка кире албай каласыз."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_password_profile" msgid="6922335143823758149">"Сырсөзүңүзсүз профилди коргоо функциялары иштебейт."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_password_fingerprint_profile" msgid="5724824564583660260">"Сырсөзүңүзсүз профилди коргоо функциялары иштебейт.<xliff:g id="EMPTY_LINE">
</xliff:g>Сакталган манжа издериңиз да бул профилден алынып салынат жана алардын жардамы менен профилиңиздин кулпусун ачып, ар кандай нерселерди сатып алып же аккаунтка кире албай каласыз."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_unknown_profile" msgid="6886183964362015704">"Экраныңыздын кулпусусуз профилди коргоо функциялары иштебейт."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_content_unknown_fingerprint_profile" msgid="3754195701700959477">"Экраныңыздын кулпусусуз профилди коргоо функциялары иштебейт.<xliff:g id="EMPTY_LINE">
</xliff:g>Сакталган манжа издериңиз да бул профилден алынып салынат жана алардын жардамы менен профилиңиздин кулпусун ачып, ар кандай нерселерди сатып алып же аккаунтка кире албай каласыз."</string>
<string name="unlock_disable_frp_warning_ok" msgid="621607297961726537">"Ооба, өчүрүлсүн"</string>
<string name="unlock_change_lock_pattern_title" msgid="8234523589333929193">"Кулпн ачуу үлгсн өзгрт"</string>
<string name="unlock_change_lock_pin_title" msgid="2324077520816477479">"Клпн ачуу PIN кдн өзгр"</string>
<string name="unlock_change_lock_password_title" msgid="873517913969091074">"Кулпн ачуу срсзн өзгрт"</string>
<string name="unlock_footer_high_complexity_requested" msgid="4471274783909915352">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колонмосу ишенимдүү PIN кодду же сырсөздү сунуштайт, ансыз талапка ылайык иштебеши мүмкүн"</string>
<string name="unlock_footer_medium_complexity_requested" msgid="5515870066751600640">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колонмосу жаңы PIN кодду же сырсөздү сунуштайт, ансыз талапка ылайык иштебеши мүмкүн"</string>
<string name="unlock_footer_low_complexity_requested" msgid="2517656037576567971">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колонмосу жаңы графикалык ачкычты, PIN кодду же сырсөздү сунуштайт, ансыз талапка ылайык иштебеши мүмкүн"</string>
<string name="unlock_footer_none_complexity_requested" msgid="8534900170428140529">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу экрандын жаңы кулпусун сунуштайт"</string>
<string name="lock_failed_attempts_before_wipe" msgid="6874652886647631418">"Кайра аракет кылыңыз. <xliff:g id="TOTAL_ATTEMPTS">%2$d</xliff:g> аракеттен <xliff:g id="CURRENT_ATTEMPTS">%1$d</xliff:g> аракет калды."</string>
<string name="lock_last_attempt_before_wipe_warning_title" msgid="7450322567217745999">"Дайын-даректериңиз өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_pattern_attempt_before_wipe_device" msgid="5816668400104558952">"Эгер графикалык ачкычты кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, бул түзмөктүн дайындары өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_pin_attempt_before_wipe_device" msgid="2815681042623708775">"Эгер PIN кодду кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, бул түзмөктүн дайындары өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_password_attempt_before_wipe_device" msgid="985126164175708507">"Эгер сырсөздү кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, бул түзмөктүн дайындары өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_pattern_attempt_before_wipe_user" msgid="8283944727199433440">"Эгер графикалык кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, бул колдонуучу өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_pin_attempt_before_wipe_user" msgid="972834567684477451">"Эгер PIN кодду кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, бул колдонуучу өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_password_attempt_before_wipe_user" msgid="3797239847079686727">"Эгер сырсөздү кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, бул колдонуучу өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_pattern_attempt_before_wipe_profile" msgid="2479195488386373253">"Эгер графикалык ачкычты кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, жумуш профилиңиз жана анын дайындары өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_pin_attempt_before_wipe_profile" msgid="7086428013814722436">"Эгер PIN кодду кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, жумуш профилиңиз жана анын дайындары өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_last_password_attempt_before_wipe_profile" msgid="253673907244112643">"Эгер сырсөздү кийинки жолу туура эмес киргизсеңиз, жумуш профилиңиз жана анын дайындары өчүрүлөт"</string>
<string name="lock_failed_attempts_now_wiping_device" msgid="2813744895409014471">"Өтө көп жолу туура эмес аракет кылынды. Бул түзмөктүн дайындары өчүрүлөт."</string>
<string name="lock_failed_attempts_now_wiping_user" msgid="3958755474620948727">"Өтө көп жолу туура эмес аракет кылынды. Бул колдонуучу өчүрүлөт."</string>
<string name="lock_failed_attempts_now_wiping_profile" msgid="3171880997211568208">"Өтө көп жолу туура эмес аракет кылынды. Бул жумуш профили жана анын дайындары өчүрүлөт."</string>
<string name="lock_failed_attempts_now_wiping_dialog_dismiss" msgid="170155081899679669">"Этибарга албоо"</string>
<plurals name="lockpassword_password_too_short" formatted="false" msgid="2192234965414232157">
<item quantity="other">Кеминде <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> символ болушу керек</item>
<item quantity="one">Кеминде <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> символ болушу керек</item>
</plurals>
<plurals name="lockpassword_pin_too_short" formatted="false" msgid="6817086810898414162">
<item quantity="other">PIN коддо кеминде <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> сан болушу керек</item>
<item quantity="one">PIN коддо кеминде <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> сан болушу керек</item>
</plurals>
<string name="lockpassword_continue_label" msgid="2507983991979547816">"Улантуу"</string>
<plurals name="lockpassword_password_too_long" formatted="false" msgid="8118091957172967677">
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> символдон ашпашы керек</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> символдон ашпашы керек</item>
</plurals>
<plurals name="lockpassword_pin_too_long" formatted="false" msgid="8706992338720310765">
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сандан ашпашы керек</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> сандан ашпашы керек</item>
</plurals>
<string name="lockpassword_pin_contains_non_digits" msgid="8749897085454833003">"0-9 сандарынан гана турушу керек"</string>
<string name="lockpassword_pin_recently_used" msgid="6650277060998923465">"Түзмөктүн администратору акыркы PIN кодду колдонууга тыюу салган"</string>
<string name="lockpassword_pin_blacklisted_by_admin" msgid="115994274880232984">"Жөнөкөй PIN-коддорду коюу IT администраторуңуз тарабынан бөгөттөлгөн. Татаалыраак PIN-кодду коюп көрүңүз."</string>
<string name="lockpassword_illegal_character" msgid="3434031212215886433">"Бул жерде жараксыз белги камтылбашы керек"</string>
<string name="lockpassword_password_requires_alpha" msgid="721084100957669018">"Кеминде бир тамга болушу керек"</string>
<string name="lockpassword_password_requires_digit" msgid="312518567592683795">"Кеминде бир сан болушу керек"</string>
<string name="lockpassword_password_requires_symbol" msgid="6178512486154701321">"Кеминде бир символ болушу керек"</string>
<plurals name="lockpassword_password_requires_letters" formatted="false" msgid="2385916409676839024">
<item quantity="other">Кеминде <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> тамга болушу керек</item>
<item quantity="one">Кеминде 1 тамга болушу керек</item>
</plurals>
<plurals name="lockpassword_password_requires_lowercase" formatted="false" msgid="2057467885488612701">
<item quantity="other">Кеминде <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> кичине тамга болушу керек</item>
<item quantity="one">Кеминде 1 кичине тамга болушу керек</item>
</plurals>
<plurals name="lockpassword_password_requires_uppercase" formatted="false" msgid="4541266279643052025">
<item quantity="other">Кеминде <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> баш тамга болушу керек</item>
<item quantity="one">Кеминде 1 баш тамга болушу керек</item>
</plurals>
<plurals name="lockpassword_password_requires_numeric" formatted="false" msgid="70617964591376248">
<item quantity="other">Кеминде <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> сан болушу керек</item>
<item quantity="one">Кеминде 1 сан болушу керек</item>
</plurals>
<plurals name="lockpassword_password_requires_symbols" formatted="false" msgid="7981236881269921943">
<item quantity="other">Кеминде <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> өзгөчө белги болушу керек</item>
<item quantity="one">Кеминде 1 өзгөчө белги болушу керек</item>
</plurals>
<plurals name="lockpassword_password_requires_nonletter" formatted="false" msgid="1567877061888948467">
<item quantity="other">Тамгадан башка кеминде <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> белги болушу керек</item>
<item quantity="one">Тамгадан башка кеминде 1 белги болушу керек</item>
</plurals>
<string name="lockpassword_password_recently_used" msgid="5341218079730167191">"Түзмөктүн администратору акыркы сырсөздү колдонууга тыюу салган"</string>
<string name="lockpassword_password_blacklisted_by_admin" msgid="8956110268546396737">"Жөнөкөй сырсөздөрү коюу IT администраторуңуз тарабынан бөгөттөлгөн. Татаалыраак сырсөздү коюп көрүңүз."</string>
<string name="lockpassword_pin_no_sequential_digits" msgid="5843639256988031272">"Сандар чоңойгон, кичирейген же кайталанган ыраатта болбошу керек"</string>
<string name="lockpassword_confirm_label" msgid="560897521093566777">"Ырастоо"</string>
<string name="lockpassword_cancel_label" msgid="6711112212489992112">"Жокко чыгаруу"</string>
<string name="lockpassword_clear_label" msgid="311359833434539894">"Тазалоо"</string>
<string name="lockpassword_credential_changed" msgid="5934778179732392028">"Экранды бөгөттөө өзгөртүлгөн. Жаңы экранды бөгөттөө дайындары менен аракет кылып көрүңүз."</string>
<string name="lockpattern_tutorial_cancel_label" msgid="775215267818384016">"Жокко чыгаруу"</string>
<string name="lockpattern_tutorial_continue_label" msgid="1329049481210689408">"Кийинки"</string>
<string name="lock_setup" msgid="4622999020926280737">"Орнотуу аяктады."</string>
<string name="manage_device_admin" msgid="1044620606203916275">"Түзмөктү башкарган колдонмолор"</string>
<string name="number_of_device_admins_none" msgid="152926922020437312">"Активдүү колдонмолор жок"</string>
<plurals name="number_of_device_admins" formatted="false" msgid="2528735319390151989">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> колдонмо иштеп жатат</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> колдонмо иштеп жатат</item>
</plurals>
<string name="manage_trust_agents" msgid="6410149930029992356">"Ишеним агенттери"</string>
<string name="disabled_because_no_backup_security" msgid="4998095356607488854">"Алгач экранды кулпулоо ыкмасын тандаңыз"</string>
<string name="manage_trust_agents_summary" msgid="6423843123607674286">"Эч нерсе жок"</string>
<plurals name="manage_trust_agents_summary_on" formatted="false" msgid="5438047398376802735">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ишеним агенти активдүү</item>
<item quantity="one">1 ишеним агенти активдүү</item>
</plurals>
<string name="bluetooth_quick_toggle_title" msgid="5955341060378240781">"Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_quick_toggle_summary" msgid="5257744297562880017">"Bluetooth\'ду күйгүзүү"</string>
<string name="bluetooth_settings" msgid="2967239493428695171">"Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_settings_title" msgid="2642029095769509647">"Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_settings_summary" msgid="6805458703566046784">"Туташууларды башкарып, түзмөк аталышын жана ачыктыгын орнотуу"</string>
<string name="bluetooth_pairing_request" msgid="7762990650683525640">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> менен жупташтырылсынбы?"</string>
<string name="bluetooth_pairing_key_msg" msgid="1329835708475701761">"Bluetooth жупташтыруу коду"</string>
<string name="bluetooth_enter_passkey_msg" msgid="5806420933599368592">"Жупташтыруу кодун терип, андан соң Артка же Киргизүүнү басыңыз"</string>
<string name="bluetooth_enable_alphanumeric_pin" msgid="7256286571636950635">"PIN тамгаларды же символдорду камтыйт"</string>
<string name="bluetooth_pin_values_hint" msgid="2753202519050044670">"Көбүнчө 0000 же 1234 болот"</string>
<string name="bluetooth_pin_values_hint_16_digits" msgid="5603928271430883558">"16 сандан турушу керек"</string>
<string name="bluetooth_enter_pin_other_device" msgid="6737778699899780717">"Сиз бул PIN\'ди башка түзмөккө дагы киргизишиңиз керек болушу мүмкүн."</string>
<string name="bluetooth_enter_passkey_other_device" msgid="8270426446247344709">"Сиз бул сырсөздү башка түзмөккө дагы киргизишиңиз керек болушу мүмкүн."</string>
<string name="bluetooth_confirm_passkey_msg" msgid="327192310468680072">"Муну менен туташыш үчүн:&lt;br&gt;&lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ал бул кодду көрсөтүп жатканын текшериңиз:&lt;br&gt;&lt;b&gt;<xliff:g id="PASSKEY">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;"</string>
<string name="bluetooth_incoming_pairing_msg" msgid="1068123527866596779">"Жөнөтүүчү:&lt;br&gt;&lt;b&gt;<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Бул түзмөк менен туташсынбы?"</string>
<string name="bluetooth_display_passkey_pin_msg" msgid="8672803845151786521">"Кийинки менен туташуу үчүн:<xliff:g id="BOLD1_0">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</xliff:g><xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g><xliff:g id="END_BOLD1">&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Андан муну терип:<xliff:g id="BOLD2_1">&lt;br&gt;&lt;b&gt;</xliff:g><xliff:g id="PASSKEY">%2$s</xliff:g><xliff:g id="END_BOLD2">&lt;/b&gt;</xliff:g>, Return же Enter\'ди басыңыз."</string>
<string name="bluetooth_pairing_shares_phonebook" msgid="4329325125260724843">"Байланыштар менен чалуулар таржымалын пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилсин"</string>
<string name="bluetooth_error_title" msgid="2284738188253690278"></string>
<string name="bluetooth_connecting_error_message" msgid="3941893154784152112">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> менен байланыша албай жатат."</string>
<string name="bluetooth_preference_scan_title" msgid="3460316252463771851">"Түзмөктөрдү издөө"</string>
<string name="bluetooth_search_for_devices" msgid="6516902340975407648">"Жаңылоо"</string>
<string name="bluetooth_searching_for_devices" msgid="6541984133657573124">"Изделүүдө…"</string>
<string name="bluetooth_preference_device_settings" msgid="1688662188157019998">"Түзмөктүн жөндөөлөрү"</string>
<string name="bluetooth_preference_paired_dialog_title" msgid="1090131276572055841">"Жупташкан түзмөк"</string>
<string name="bluetooth_preference_paired_dialog_internet_option" msgid="4337953030661626289">"Интернет байланышы"</string>
<string name="bluetooth_preference_paired_dialog_keyboard_option" msgid="8247634441638919886">"Баскычтоп"</string>
<string name="bluetooth_preference_paired_dialog_contacts_option" msgid="8194423860397844579">"Байланыштар жана чалуу таржымалы"</string>
<string name="bluetooth_pairing_dialog_title" msgid="6106058683134173178">"Бул түзмөк менен жупташасызбы?"</string>
<string name="bluetooth_pairing_dialog_sharing_phonebook_title" msgid="5472835166206721325">"Телефон китепчесин бөлүшөсүзбү?"</string>
<string name="bluetooth_pairing_dialog_contants_request" msgid="7516277926581535299">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> байланыштарыңыз менен чалуу таржымалыңызды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болугусу келет"</string>
<string name="bluetooth_pairing_dialog_paring_request" msgid="1545098121090892788">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> Bluetooth менен жупташканы жатат. Туташканда, ал байланыштарыңыз менен чалуу таржымалыңызды көрө алат."</string>
<string name="bluetooth_preference_found_media_devices" msgid="830061195998352840">"Жеткиликтүү түзмөктөр"</string>
<string name="bluetooth_preference_no_found_devices" msgid="1331122763066030155">"Жеткиликтүү түзмөктөр жок"</string>
<string name="bluetooth_device_context_connect" msgid="4913860372216815855">"Туташуу"</string>
<string name="bluetooth_device_context_disconnect" msgid="4464167389972513232">"Ажыратуу"</string>
<string name="bluetooth_device_context_pair_connect" msgid="2406032703622371826">"Жупташтыруу жана туташтыруу"</string>
<string name="bluetooth_device_context_unpair" msgid="7525735305244087162">"Жупташуудан чыгаруу"</string>
<string name="bluetooth_device_context_disconnect_unpair" msgid="2001359431289794561">"Ажыратуу жана жупташуудан чыгаруу"</string>
<string name="bluetooth_device_context_connect_advanced" msgid="934657460643490773">"Параметрлер…"</string>
<string name="bluetooth_menu_advanced" msgid="7633682234855216066">"Өркүндөтүлгөн"</string>
<string name="bluetooth_advanced_titlebar" msgid="5369701494951467257">"Өркүндөтүлгөн Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_empty_list_bluetooth_off" msgid="316627049372961941">"Bluetooth күйгүзүлгөндө түзмөгүңүз жакын арадагы башка Bluetooth түзмөктөрү менен байланыша алат."</string>
<string name="bluetooth_scanning_on_info_message" msgid="4069064120315578780">"Bluetooth күйгүзүлгөндө түзмөгүңүз жакын жердеги башка Bluetooth түзмөктөрү менен байланышат.\n\nТүзмөктүн колдонулушун жакшыртуу максатында, колдонмолор менен кызматтар жакын жердеги түзмөктөрдү каалаган убакта, ошондой эле Bluetooth өчүрүлгөн учурда да издей беришет. Бул, мисалы, жайгашкан жердин тактыгын жана дайындардын негизинде көрсөтүлүүчү кызматтарды жакшыртуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул функцияны "<annotation id="link">"издөө жөндөөлөрүнөн"</annotation>" өзгөртсөңүз болот."</string>
<string name="ble_scan_notify_text" msgid="1358879010396045164">"Кандайдыр бир жерди тагыраак аныктоо үчүн, тутум колдонмолору жана кызматтар жакын арадагы Bluetooth түзмөктөрүн издей берет. Бул функцияны <xliff:g id="LINK_BEGIN_0">LINK_BEGIN</xliff:g>издөө жөндөөлөрүнөн<xliff:g id="LINK_END_1">LINK_END</xliff:g> өзгөртсөңүз болот."</string>
<string name="bluetooth_connect_failed" msgid="7892663424429584925">"Туташпай калды. Кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="device_details_title" msgid="1155622417516195481">"Түзмөктүн чоо-жайы"</string>
<string name="bluetooth_device_mac_address" msgid="4873325074786732703">"Түзмөктүн Bluetooth дареги: <xliff:g id="ADDRESS">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bluetooth_unpair_dialog_title" msgid="6943633443716052995">"Түзмөк унутулсунбу?"</string>
<string name="bluetooth_unpair_dialog_body" product="default" msgid="4730377171981539265">"Мындан ары телефонуңуз <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> түзмөгү менен жупташтырылбайт"</string>
<string name="bluetooth_unpair_dialog_body" product="tablet" msgid="3428463407231980054">"Мындан ары планшетиңиз <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> түзмөгү менен жупташтырылбайт"</string>
<string name="bluetooth_unpair_dialog_body" product="device" msgid="5117397433721336918">"Мындан ары түзмөгүңүз <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> түзмөгү менен жупташтырылбайт"</string>
<string name="bluetooth_untethered_unpair_dialog_body" msgid="1938465582242297905">"Мындан ары <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> бул аккаунт менен байланыштырылган түзмөктөр менен жупташтырылбайт"</string>
<string name="bluetooth_unpair_dialog_forget_confirm_button" msgid="9184489424930549015">"Түзмөк унутулсун"</string>
<string name="bluetooth_connect_specific_profiles_title" msgid="1323072239637864488">"Төмөнкүгө туташтыруу…"</string>
<string name="bluetooth_disconnect_a2dp_profile" msgid="339103864166293612">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> медианын аудио түзмөгүнөн ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_disconnect_headset_profile" msgid="7857706184371154920">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> колсуз башкаруу аудио түзмөгүнөн ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_disconnect_hid_profile" msgid="4794752406024916925">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> киргизүү түзмөгүнөн ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_disconnect_pan_user_profile" msgid="283176886159444413">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> аркылуу Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_disconnect_pan_nap_profile" product="tablet" msgid="733193449967330892">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> түзмөгү бул планшеттин Интернетинен ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_disconnect_pan_nap_profile" product="default" msgid="7852265676243153982">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> түзмөгү бул телефондун Интернетинен ажыратылат."</string>
<string name="bluetooth_device_advanced_title" msgid="1181664272013729515">"Туташкан Bluetooth-түзмөк"</string>
<string name="bluetooth_device_advanced_online_mode_title" msgid="8302236592496988747">"Туташуу"</string>
<string name="bluetooth_device_advanced_online_mode_summary" msgid="271856759516576615">"Bluetooth түзмөгүнө туташуу"</string>
<string name="bluetooth_device_advanced_profile_header_title" msgid="7892879890208207223">"Төмөнкү үчүн колдонуу"</string>
<string name="bluetooth_device_advanced_rename_device" msgid="4798081898389041132">"Атын өзгөртүү"</string>
<string name="bluetooth_device_advanced_enable_opp_title" msgid="7604726126703453984">"Кирүүчү файл өткөрүүгө уруксат"</string>
<string name="bluetooth_pan_user_profile_summary_connected" msgid="7851033200857999275">"Интернетке мүмкүнчүлүк алуу үчүн түзмөккө туташты"</string>
<string name="bluetooth_pan_nap_profile_summary_connected" msgid="5563892893331988809">"Түзмөк модем катары иштөөдө"</string>
<string name="bluetooth_dock_settings" msgid="1709536202189755022">"Докко орнотуунун жөндөөлөрү"</string>
<string name="bluetooth_dock_settings_title" msgid="4872789068019972847">"Докту аудио үчүн колдонуу"</string>
<string name="bluetooth_dock_settings_headset" msgid="5756482379574272554">"Катуу сүйлөткүч телефон катары"</string>
<string name="bluetooth_dock_settings_a2dp" msgid="434520221656010141">"Музыка жана медиа үчүн"</string>
<string name="bluetooth_dock_settings_remember" msgid="6993526033095292609">"Жөндөөлөрдү эстеп калуу"</string>
<string name="bluetooth_max_connected_audio_devices_string" msgid="3114156958598821615">"Туташып турган Bluetooth аудио түзмөктөрүнүн уруксат берилген эң жогорку саны"</string>
<string name="bluetooth_max_connected_audio_devices_dialog_title" msgid="4056811727247312473">"Туташып турган Bluetooth аудио түзмөктөрүнүн эң жогорку санын тандоо"</string>
<string name="wifi_display_settings_title" msgid="6451625615274960175">"Тышкы экранга чыгаруу"</string>
<string name="wifi_display_enable_menu_item" msgid="7391841780777318134">"Зымсыз мониторду иштетүү"</string>
<string name="wifi_display_no_devices_found" msgid="7904877793677102805">"Жакын жерден бир дагы түзмөк табылган жок."</string>
<string name="wifi_display_status_connecting" msgid="530880182560077334">"Туташууда"</string>
<string name="wifi_display_status_connected" msgid="2189925211258519539">"Туташкан"</string>
<string name="wifi_display_status_in_use" msgid="5904009697167947449">"Колдонулууда"</string>
<string name="wifi_display_status_not_available" msgid="8463750208946968594">"Жеткиликсиз"</string>
<string name="wifi_display_details" msgid="2351632307998142920">"Көрүнүш жөндөөлөрү"</string>
<string name="wifi_display_options_title" msgid="7584326966240865043">"Зымсыз дисплейдин мүмкүнчүлүктөрү"</string>
<string name="wifi_display_options_forget" msgid="3140558691112356024">"Унутуу"</string>
<string name="wifi_display_options_done" msgid="7608851767701954020">"Даяр"</string>
<string name="wifi_display_options_name" msgid="8181334945680312228">"Аты"</string>
<string name="wifi_band_24ghz" msgid="7322286660245127384">"2.4 ГГц"</string>
<string name="wifi_band_5ghz" msgid="7995204987245404797">"5 ГГц"</string>
<string name="wifi_sign_in_button_text" msgid="8483892122845654850">"Кирүү"</string>
<string name="wifi_tap_to_sign_in" msgid="8658506618807549483">"Тармакка кирүү үчүн бул жерди таптаңыз"</string>
<string name="tx_link_speed" msgid="3071955184703668113">"<xliff:g id="TRANSMIT_LINK_SPEED">%1$d</xliff:g> Мб/ск"</string>
<string name="rx_link_speed" msgid="6292229178855567783">"<xliff:g id="RECEIVE_LINK_SPEED">%1$d</xliff:g> Мб/ск"</string>
<string name="wifi_ask_enable" msgid="6860056048266810769">"<xliff:g id="REQUESTER">%s</xliff:g> бул түзмөктө WiFi\'ды күйгүзгөнү жатат"</string>
<string name="wifi_ask_disable" msgid="1663208096020309639">"<xliff:g id="REQUESTER">%s</xliff:g> бул түзмөктө WiFi\'ды өчүргөнү жатат"</string>
<string name="art_verifier_for_debuggable_title" msgid="1926445785190030479">"Мүчлштктрдү оңдгуч колд байт-кодун ырсто"</string>
<string name="art_verifier_for_debuggable_summary" msgid="4802875841862652879">"ART ырастагычына мүчүлүштүктөрдү оңдогуч колдонмолордогу байт-кодду ырастоого уруксат берүү"</string>
<string name="nfc_quick_toggle_title" msgid="3607620705230351666">"NFC"</string>
<string name="nfc_quick_toggle_summary" product="tablet" msgid="9027030586154852221">"Планшет башка түзмөккө тийгенде берилиштердин алмашуусуна уруксат берүү"</string>
<string name="nfc_quick_toggle_summary" product="default" msgid="5961264333260120898">"Телефон башка түзмөккө тийгенде маалымат алмашат"</string>
<string name="nfc_disclaimer_title" msgid="3696580694485048039">"NFC\'ни күйгүзүү"</string>
<string name="nfc_disclaimer_content" msgid="8256675597551036207">"NFC ушул жана башка жакын арадагы түзмөктөрдүн (мисалы, төлөм терминалдары, кабыл алуучу түзмөктөр жана интерактивдүү жарнамалар менен тегдер) ортосунда маалымат алмашууга мүмкүндүк берет."</string>
<string name="nfc_secure_settings_title" msgid="8947380729696717356">"NFC кызматын коопсуздоо"</string>
<string name="nfc_secure_toggle_summary" product="default" msgid="4591286109299690373">"Экрандын кулпусу ачылганда гана коомдук унаалар үчүн NFC аркылуу төлөөгө уруксат берүү"</string>
<string name="android_beam_settings_title" msgid="2797963824490671295">"Android Beam"</string>
<string name="android_beam_on_summary" msgid="6067720758437490896">"Дайындар NFC аркылуу өткөрүлөт"</string>
<string name="android_beam_off_summary" msgid="5693961375631325042">"Өчүк"</string>
<string name="nfc_disabled_summary" msgid="8737797364522502351">"NFC өчүк болгондуктан жеткиликсиз"</string>
<string name="android_beam_label" msgid="7168565080321110094">"Android Beam"</string>
<string name="android_beam_explained" msgid="5684416131846701256">"Бул мүмкүнчүлүк жандырылганда, түзмөктөрдү бири-бирине тийиштирип, NFC аркылуу веб баракчалар, YouTube видеолору, байланыштар, шилтемелер, сүрөттөр сыяктуу дайындарды биринен экинчисине өткөрө аласыз.\n\nТүзмөктөрдү бири-бирине тийиштирип (арка жактарын), экраныңызды басып коюңуз. Эмне өткөрүлөөрүн колдонмо өзү аныктай алат."</string>
<string name="wifi_quick_toggle_title" msgid="2737097538432862807">"Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_quick_toggle_summary" msgid="4957267477820468553">"Wi‑Fi\'ды жандыруу"</string>
<string name="wifi_settings" msgid="8313301946393559700">"Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_settings_master_switch_title" msgid="6043556596728888">"Wi-Fi\'ды колдонуу"</string>
<string name="wifi_settings_category" msgid="3523464780563778321">"Wi‑Fi тууралоолору"</string>
<string name="wifi_settings_title" msgid="3879649725059512799">"Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_settings_summary" msgid="784074686763572811">"Зымсыз кошулуу түйүндөрүн орнотуу жана башкаруу"</string>
<string name="wifi_select_network" msgid="6692897876718813259">"Wi‑Fi\'ды тандаңыз"</string>
<string name="wifi_starting" msgid="6147022683967506341">"Wi‑Fi жандырылууда…"</string>
<string name="wifi_stopping" msgid="4471699665741299711">"Wi‑Fi өчүрүлүүдө…"</string>
<string name="wifi_error" msgid="4903954145386086899">"Ката"</string>
<string name="wifi_sap_no_channel_error" msgid="2126487622024749402">"5 ГГц жыштык тилкеси бул өлкөдө жеткиликтүү эмес"</string>
<string name="wifi_in_airplane_mode" msgid="1235412508135267981">"Учак тартибинде"</string>
<string name="wifi_notify_open_networks" msgid="3040435584744232163">"Ачык тармактар тууралуу билдирмелер"</string>
<string name="wifi_notify_open_networks_summary" msgid="191058832201741013">"Байланыш сигналы күчтүү жалпыга ачык тармактар жеткиликтүү болгондо эскертет"</string>
<string name="wifi_wakeup" msgid="3834327315861781611">"Wi‑Fi автоматтык түрдө күйсүн"</string>
<string name="wifi_wakeup_summary" msgid="5778059083790221465">"Байланыш сигналы күчтүү сакталган тармактарга (мисалы, үйүңүздөгү) жакындаганда, Wi‑Fi автоматтык түрдө күйөт"</string>
<string name="wifi_wakeup_summary_no_location" msgid="681323616606485096">"Жайгашкан жерди аныктоо мүмкүнчүлүгү өчүрүлгөндүктөн, жеткиликтүү эмес. "<annotation id="link">"Жайгашкан жерди"</annotation>" күйгүзүңүз."</string>
<string name="wifi_wakeup_summary_scanning_disabled" msgid="1771489741850119751">"Wi‑Fi издөө функциясы өчүрүлгөндүктөн, бул опция иштебейт"</string>
<string name="wifi_wakeup_summary_scoring_disabled" msgid="3615120120960539780">"Пайдалануу үчүн тармактын рейтингин камсыздоочуну тандаңыз"</string>
<string name="wifi_poor_network_detection" msgid="8210035875160288422">"Начар байланыштарга кошулбоо"</string>
<string name="wifi_poor_network_detection_summary" msgid="383834617032605347">"Жакшы Интернет байланышы болмоюнча, Wi‑Fi тармагы колдонулбасын"</string>
<string name="wifi_avoid_poor_network_detection_summary" msgid="4993203473116721772">"Интернет байланышы туруктуу тармактар гана колдонулат"</string>
<string name="use_open_wifi_automatically_title" msgid="6969255613044224684">"Ачык тармактарга туташуу"</string>
<string name="use_open_wifi_automatically_summary" msgid="6663890845558591023">"Байланыш сигналы күчтүү жалпыга ачык тармактарга автоматтык түрдө туташат"</string>
<string name="use_open_wifi_automatically_summary_scoring_disabled" msgid="2299284032301667622">"Пайдалануу үчүн тармактын рейтингин камсыздоочуну тандаңыз"</string>
<string name="use_open_wifi_automatically_summary_scorer_unsupported_disabled" msgid="1780306481499369913">"Пайдалануу үчүн шайкеш келген тармактын рейтингин камсыздоочуну тандаңыз"</string>
<string name="wifi_install_credentials" msgid="5192903644606839972">"Тастыктамаларды орнотуу"</string>
<string name="wifi_scan_notify_text" msgid="2518097467707535013">"Кайда жүргөнүңүздү тагыраак аныктоо үчүн, Wi‑Fi өчүп турса да, колдонмолор менен кызматтар зымсыз тармактарды издей беришет. Бул режим жайгашкан жерди аныктоо функцияларын жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет. Аны <xliff:g id="LINK_BEGIN_0">LINK_BEGIN</xliff:g>Wi-Fi тармактарын издөө жөндөөлөрүнөн<xliff:g id="LINK_END_1">LINK_END</xliff:g> өчүрүп койсоңуз болот."</string>
<string name="wifi_scan_notify_text_scanning_off" msgid="6189528915806353667">"Кандайдыр бир жерди тагыраак аныктоо үчүн <xliff:g id="LINK_BEGIN_0">LINK_BEGIN</xliff:g>издөө жөндөөлөрүнөн<xliff:g id="LINK_END_1">LINK_END</xliff:g> Wi-Fi издөө дегенди күйгүзүңүз."</string>
<string name="wifi_scan_notify_remember_choice" msgid="8436897497968907701">"Экинчи көргөзбө"</string>
<string name="wifi_setting_sleep_policy_title" msgid="6285374200292675649">"Уктап жатканда Wi‑Fi иштей берсин"</string>
<string name="wifi_setting_on_during_sleep_title" msgid="8753852404141070878">"Уктап жатканда Wi‑Fi күйүк"</string>
<string name="wifi_setting_sleep_policy_error" msgid="4512566787805720422">"Жөндөөнү өзгөртүүдө көйгөй келип чыкты"</string>
<string name="wifi_suspend_efficiency_title" msgid="3589291227092825754">"Өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу"</string>
<string name="wifi_suspend_optimizations" msgid="5840680940416640209">"Wi‑Fi оптималдаштыруу"</string>
<string name="wifi_suspend_optimizations_summary" msgid="8204170804523356781">"Wi‑Fi иштегенде батарейди пайдаланууну минималдаштыруу"</string>
<string name="wifi_limit_optimizations_summary" msgid="8461087338100462302">"Wi‑Fi\'дн батаряны пайдалн чект"</string>
<string name="wifi_switch_away_when_unvalidated" msgid="681353878530696197">"Wi-Fi тармагы үзгүлтүккө учураганда, мобилдик Интернет колдонулсун."</string>
<string name="wifi_cellular_data_fallback_title" msgid="2844653839490977040">"Мобилдик дайындарга автоматтык түрдө которулсун"</string>
<string name="wifi_cellular_data_fallback_summary" msgid="7039944853033554386">"Wi-Fi аркылуу Интернетке туташуу мүмкүнчүлүгү жок болгондо, мобилдик дайындар колдонулсун. Дайындардын колдонулгандыгы үчүн акы алынышы мүмкүн."</string>
<string name="wifi_add_network" msgid="4178564862173751181">"Тармак кошуу"</string>
<string name="wifi_configure_settings_preference_title" msgid="2536725796700696566">"Wi‑Fi жеке жөндөөлөрү"</string>
<string name="wifi_configure_settings_preference_summary_wakeup_on" msgid="7822368955551467382">"Wi‑Fi тармагы автоматтык түрдө өзү күйөт"</string>
<string name="wifi_configure_settings_preference_summary_wakeup_off" msgid="5710203586018223864">"Wi‑Fi тармагы автоматтык түрдө күйбөйт"</string>
<string name="wifi_access_points" msgid="5846755709207101844">"Wi‑Fi түйүндөрү"</string>
<string name="wifi_menu_more_options" msgid="1236651929987819716">"Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр"</string>
<string name="wifi_menu_p2p" msgid="5234165837732940385">"Wi‑Fi Direct"</string>
<string name="wifi_menu_scan" msgid="3498653582115656526">"Скандоо"</string>
<string name="wifi_menu_advanced" msgid="1940919392030994019">"Өркүндөтүлгөн"</string>
<string name="wifi_menu_configure" msgid="352423980467311427">"Конфигурациялоо"</string>
<string name="wifi_menu_connect" msgid="7824796427932811078">"Тармакка туташуу"</string>
<string name="wifi_menu_remember" msgid="8639523871321603112">"Тармакты эстеп калуу"</string>
<string name="wifi_menu_forget" msgid="6557142984528657361">"Тармак унутулсун"</string>
<string name="wifi_menu_modify" msgid="7246143391161038875">"Тармакты өзгөртүү"</string>
<string name="wifi_empty_list_wifi_off" msgid="7697422506708419298">"Жеткиликтүү тармактарды көрүү үчүн Wi‑Fi\'ды иштетиңиз."</string>
<string name="wifi_empty_list_wifi_on" msgid="5043989454000825717">"Wi‑Fi түйүндөрү изделүүдө…"</string>
<string name="wifi_empty_list_user_restricted" msgid="454861411536708709">"Wi‑Fi түйүнүн алмаштырууга урукатыңыз жок."</string>
<string name="wifi_more" msgid="8742256421693351035">"Дагы"</string>
<string name="wifi_setup_wps" msgid="4303694722593999931">"Автоматтык тууралоо (WPS)"</string>
<string name="wifi_settings_scanning_required_title" msgid="1088663325396007484">"Wi‑Fi издөөнү күйгүзөсүзбү?"</string>
<string name="wifi_settings_scanning_required_summary" msgid="4770243653675416569">"Wi‑Fi тармактарына автоматтык түрдө туташуу үчүн, Wi-Fi издөө функциясын иштетишиңиз керек."</string>
<string name="wifi_settings_scanning_required_info" msgid="1473411566072565789">"Бул функция аркылуу Интернет байланышы жок болсо да, колдонмолор менен кызматтар Wi-Fi тармактарын издей алышат. Жайгашкан жерди аныктоо функциясын жана кызматтарды жакшырткыңыз келсе, аны иштетиңиз."</string>
<string name="wifi_settings_scanning_required_turn_on" msgid="1112223196123955447">"Күйгүзүү"</string>
<string name="wifi_settings_scanning_required_enabled" msgid="4721729158927146365">"Wi‑Fi\'ды издөө күйгүзүлдү"</string>
<string name="wifi_show_advanced" msgid="2969378109942071741">"Өркүндөтүлгөн параметрлер"</string>
<string name="wifi_advanced_toggle_description_expanded" msgid="142819158732919941">"Өркүндөтүлгөн параметрлердин ылдый түшүү тизмеги. Жыйыштыруу үчүн эки жолу таптаңыз."</string>
<string name="wifi_advanced_toggle_description_collapsed" msgid="6577687828045126764">"Өркүндөтүлгөн параметрлердин ылдый түшүү тизмеги. Жайып көрсөтүү үчүн эки жолу таптаңыз."</string>
<string name="wifi_ssid" msgid="2713062130735103151">"Тармактын аталышы"</string>
<string name="wifi_ssid_hint" msgid="1940577553241083524">"SSID киргизиңиз"</string>
<string name="wifi_security" msgid="9095934643631406913">"Коопсуздук"</string>
<string name="wifi_hidden_network" msgid="6466834025375485596">"Жашырылган тармак"</string>
<string name="wifi_hidden_network_warning" msgid="3937433813754746158">"Эгер роутериңиз тармактын ID\'син таратпай жатса, бирок ага келечекте туташууну кааласаңыз, ал тармакты жашыруун кылып койсоңуз болот.\n\nТелефонуңуз тармакты табуу үчүн сигналын такай таратканына байланыштуу бул коопсуздукка зыян келтириши мүмкүн.\n\nТармакты жашыруун кылып жөндөсөңүз, роутериңиздин жөндөөлөрү өзгөрбөйт."</string>
<string name="wifi_signal" msgid="4442182285304271424">"Сигналдын күчү"</string>
<string name="wifi_status" msgid="5349199188871002778">"Абалы"</string>
<string name="tx_wifi_speed" msgid="2368986629172050673">"Байланыш ылдамдыгын берүү"</string>
<string name="rx_wifi_speed" msgid="5167966079215111232">"Байланыш ылдамдыгын алуу"</string>
<string name="wifi_frequency" msgid="3120998420184702834">"Жыштык"</string>
<string name="wifi_ip_address" msgid="8903577251845268209">"IP дарек"</string>
<string name="passpoint_label" msgid="6513669696739302866">"Төмөнкү аркылуу сакталган"</string>
<string name="passpoint_content" msgid="5219226173518418335">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> эсептик дайындары"</string>
<string name="wifi_eap_method" msgid="3776009521349381742">"EAP ыкмасы"</string>
<string name="please_select_phase2" msgid="577633852089847142">"Аныктыктын текшерүүнүн 2-этабы"</string>
<string name="wifi_eap_ca_cert" msgid="8033404008276298886">"CA тастыктамасы"</string>
<string name="wifi_eap_domain" msgid="8304301470752333203">"Домен"</string>
<string name="wifi_eap_user_cert" msgid="3569182430929173220">"Колдонуучунун тастыктамасы"</string>
<string name="wifi_eap_identity" msgid="3629406902174137028">"Идентификация"</string>
<string name="wifi_eap_anonymous" msgid="8630332141751267000">"Аныктыгы жашыруун"</string>
<string name="wifi_password" msgid="1458802324849513755">"Сырсөз"</string>
<string name="wifi_show_password" msgid="6865993988238157923">"Сырсөздү көрсөтүү"</string>
<string name="wifi_ap_band_config" msgid="1589020070150933055">"Wi-Fi жыштыгынын диапазону"</string>
<string name="wifi_ap_choose_auto" msgid="8944442003151215691">"Авто"</string>
<string name="wifi_ap_choose_2G" msgid="1436802195991542016">"2.4 ГГц жыштыгы"</string>
<string name="wifi_ap_choose_5G" msgid="8413248472288180075">"5.0 ГГц жыштыгы"</string>
<string name="wifi_ap_prefer_5G" msgid="2520628479818369902">"5.0 ГГц жыштыгы сунушталат"</string>
<string name="wifi_ap_2G" msgid="4099628221864343015">"2.4 ГГц"</string>
<string name="wifi_ap_5G" msgid="3493942667238551207">"5.0 ГГц"</string>
<string name="wifi_ap_band_select_one" msgid="5221193733812493435">"Wi‑Fi туташуу түйүнүн иштетүү үчүн кеминде бир жыштыкты тандаңыз:"</string>
<string name="wifi_ip_settings" msgid="6420498748726599133">"IP жөндөөлөрү"</string>
<string name="wifi_privacy_settings" msgid="3283946009000725698">"Купуялык"</string>
<string name="wifi_privacy_settings_ephemeral_summary" msgid="8502084692297249372">"Кокустан тандалган MAC"</string>
<string name="wifi_dpp_add_device_to_network" msgid="6141246783457722976">"Түзмөк кошуу"</string>
<string name="wifi_dpp_center_qr_code" msgid="5270782275746178104">"QR кодду борборго жайгаштырып, түзмөктү \"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>\" тармагына кошуңуз"</string>
<string name="wifi_dpp_scan_qr_code" msgid="3543923817779444434">"QR кодун скандоо"</string>
<string name="wifi_dpp_scan_qr_code_join_network" msgid="969985020363459133">"QR кодду борборго жайгаштырып, түзмөктү \"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>\" тармагына туташтырыңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_scan_qr_code_join_unknown_network" msgid="3180020429793614145">"QR кодун скандоо менен Wi‑Fi\'га кошулуңуз"</string>
<string name="wifi_dpp_share_wifi" msgid="2431744447544057866">"Wi‑Fi\'ды бөлүшүү"</string>
<string name="wifi_dpp_scan_qr_code_with_another_device" msgid="4405316188694088689">"\"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>\" тармагына туташып, сырсөз менен бөлүшүү үчүн, бул QR кодун скандаңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_scan_open_network_qr_code_with_another_device" msgid="5398619697898444311">"\"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>\" тармагына туташуу үчүн, бул QR кодун скандаңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_could_not_detect_valid_qr_code" msgid="2112977774341648820">"QR коду окулган жок. Кодду кайра киргизип, кайталаңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_failure_authentication_or_configuration" msgid="847551626830740204">"Кайра аракет кылыңыз. Эгер маселе чечилбесе, түзмөктү өндүрүүчүгө кайрылыңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_failure_not_compatible" msgid="4453775826337805825">"Бир жерден ката кетти"</string>
<string name="wifi_dpp_failure_timeout" msgid="7902971341771145564">"Түзмөк розеткага сайылып, кубатталып жана күйүп турганын текшериңиз"</string>
<string name="wifi_dpp_failure_generic" msgid="6559442892600448442">"Түзмөк розеткага сайылып, кубатталып жана күйүп турганын текшериңиз. Эгер маселе чечилбесе, түзмөктү өндүрүүчүгө кайрылыңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_failure_not_supported" msgid="2908961523550486480">"\"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>\" тармагын бул түзмөккө кошууга болбойт"</string>
<string name="wifi_dpp_check_connection_try_again" msgid="6118892932595974823">"Туташууну текшерип, кайра аракет кылыңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_choose_network" msgid="3987007684129341427">"Тармакты тандоо"</string>
<string name="wifi_dpp_choose_network_to_connect_device" msgid="4321618376432197593">"Түзмөктү туташтыруу үчүн тармакты тандаңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_add_device_to_wifi" msgid="5170095438763569255">"Бул түзмөк \"<xliff:g id="SSID">%1$s</xliff:g>\" тармагына кошулсунбу?"</string>
<string name="wifi_dpp_wifi_shared_with_device" msgid="4484366631307204949">"Wi‑Fi тармагы түзмөк менен бөлүшүлдү"</string>
<string name="wifi_dpp_add_another_device" msgid="3307575293580739604">"Башка түзмөктү кошуу"</string>
<string name="wifi_dpp_choose_different_network" msgid="8963625819804792157">"Башка тармакты тандоо"</string>
<string name="wifi_dpp_could_not_add_device" msgid="6865710911186601933">"Түзмөк кошулган жок"</string>
<string name="wifi_dpp_device_found" msgid="633646744759830603">"Түзмөк табылды"</string>
<string name="wifi_dpp_sharing_wifi_with_this_device" msgid="7250369936882080107">"Wi‑Fi бул түзмөк менен бөлүшүлүүдө…"</string>
<string name="wifi_dpp_connecting" msgid="2312769193202897589">"Туташууда…"</string>
<string name="wifi_dpp_share_hotspot" msgid="6186452780604755316">"Жалпы байланыш түйүнү"</string>
<string name="wifi_dpp_lockscreen_title" msgid="5246641326066972419">"Өзүңүздү ырастаңыз"</string>
<string name="wifi_dpp_wifi_password" msgid="4992986319806934381">"Wi‑Fi сырсөзү: <xliff:g id="PASSWORD">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_dpp_hotspot_password" msgid="688464342650820420">"Байланыш түйүнүнүн сырсөзү: <xliff:g id="PASSWORD">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_dpp_add_device" msgid="8695656122114721335">"Түзмөк кошуу"</string>
<string name="wifi_dpp_connect_network_using_qr_code" msgid="6975258007798254937">"Түзмөктү бул тармакка кошуу үчүн, QR кодун колдонуңуз"</string>
<string name="retry" msgid="7542103800274026915">"Кайталоо"</string>
<string name="wifi_shared" msgid="8850748923537589782">"Түзмөктүн башка колдонуучулары менен бөлүшүлсүн"</string>
<string name="wifi_unchanged" msgid="8026045290856150191">"(өзгөрбөгөн)"</string>
<string name="wifi_unspecified" msgid="4561964943472312208">"Тандаңыз"</string>
<string name="wifi_multiple_cert_added" msgid="2151019652853383776">"(Бир нече тастыктама кошулду)"</string>
<string name="wifi_use_system_certs" msgid="5587866698144996931">"Тутумдун тастыктамаларын көрсөтүү"</string>
<string name="wifi_do_not_provide_eap_user_cert" msgid="6336636553673065145">"Берилбесин"</string>
<string name="wifi_do_not_validate_eap_server" msgid="4673867078988209732">"Күчүнө киргизилбесин"</string>
<string name="wifi_do_not_validate_eap_server_warning" msgid="5741728006175181647">"Эч тастыктама көрсөтүлгөн жок. Туташууңуз купуя болбойт."</string>
<string name="wifi_ssid_too_long" msgid="5961719058705013875">"Тармактын аталышы өтө узун."</string>
<string name="wifi_no_domain_warning" msgid="1452133316532366772">"Домен көрсөтүлүшү керек."</string>
<string name="wifi_wps_available_first_item" msgid="5780501151792036589">"WPS жеткиликтүү"</string>
<string name="wifi_wps_available_second_item" msgid="1717024103303480804">" (WPS жеткиликтүү)"</string>
<string name="wifi_carrier_connect" msgid="4511538300946413213">"Оператордун Wi‑Fi тармагы"</string>
<string name="wifi_carrier_content" msgid="2876499905644083615">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> аркылуу туташуу"</string>
<string name="wifi_scan_always_turnon_message" msgid="2165909441512029921">"Жайгаштыруунун тактыгын жогорулатуу жана башка максаттарда, Wi-Fi өчүк болсо да, <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> желелерди скандагысы келет.\n\nБардык скандоону кааалаган колдонмолорго уруксат берелсинби?"</string>
<string name="wifi_scan_always_turn_on_message_unknown" msgid="4903345360745717385">"Жайгашкан жерди аныктоо жана башка функциялар тагыраак иштеши үчүн, Wi-Fi өчүк болсо да, белгисиз колдонмолор тармактарды издей алышы керек.\n\nБардык колдонмолорго уруксат бересизби?"</string>
<string name="wifi_scan_always_turnoff_message" msgid="93691286302680448">"Муну өчүрүү үчүн, жөндөөлөр менюсунан Өркүндөтүлгөндөргө өтүңүз."</string>
<string name="wifi_scan_always_confirm_allow" msgid="4154200627800959777">"Уруксат"</string>
<string name="wifi_scan_always_confirm_deny" msgid="6997087934558839256">"Тыюу салуу"</string>
<string name="wifi_hotspot_title" msgid="1918712370697971229">"Туташуу үчүн киресизби?"</string>
<string name="wifi_hotspot_message" msgid="5245614124614833169">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> тармакка туташуудан мурун Интернетке кирүүңүздү талап кылат."</string>
<string name="wifi_hotspot_connect" msgid="1916314048788438331">"ТУТАШУУ"</string>
<string name="no_internet_access_text" msgid="3611993143350310936">"Бул тармак Интернетке туташпай турат. Аны колдоно бересизби?"</string>
<string name="partial_connectivity_text" msgid="8874614799723694554">"Байланыш чектелген, андыктан айрым колдонмолор жана кызматтар иштебей калышы мүмкүн. Колдоносузбу?"</string>
<string name="no_internet_access_remember" msgid="5113610157731269258">"Бул тармак үчүн экинчи сураба"</string>
<string name="lost_internet_access_title" msgid="9032463989950384698">"Wi-Fi Интернет тармагына туташкан эмес"</string>
<string name="lost_internet_access_text" msgid="1535911323549496789">"Wi-Fi байланышы начар болгондо, ар дайым мобилдик тармакка өтө аласыз. Дайындардын өткөрүлгөндүгү үчүн акы алынышы мүмкүн."</string>
<string name="lost_internet_access_switch" msgid="7935665847081706202">"Мобилдик түзмөккө которуу"</string>
<string name="lost_internet_access_cancel" msgid="1981171269794585284">"Wi-Fi тармагында калуу"</string>
<string name="lost_internet_access_persist" msgid="6813604557672782197">"Кайра көрсөтүлбөсүн"</string>
<string name="wifi_connect" msgid="2481467560349907397">"Туташуу"</string>
<string name="wifi_turned_on_message" msgid="8069855406962662881">"Wi-Fi күйгүзүлдү"</string>
<!-- no translation found for wifi_connected_to_message (7470435873743756802) -->
<skip />
<string name="wifi_connecting" msgid="7450277833386859724">"Туташууда…"</string>
<!-- no translation found for wifi_disconnect (6890251759039761939) -->
<skip />
<string name="wifi_failed_connect_message" msgid="8538000546604347894">"Түйүндгө байланышкан жок"</string>
<string name="wifi_not_in_range_message" msgid="3885327464037574739">"Тармак тейлөө аймагында эмес"</string>
<string name="wifi_forget" msgid="3485573280364015620">"Унутулсун"</string>
<string name="wifi_modify" msgid="5127926476383659412">"Өзгөртүү"</string>
<string name="wifi_failed_forget_message" msgid="8272732599235525880">"Түйүн унутулган жок"</string>
<string name="wifi_save" msgid="2312643132472226807">"Сактоо"</string>
<string name="wifi_failed_save_message" msgid="1830279872341387120">"Түйүн сакталган жок"</string>
<string name="wifi_cancel" msgid="6698897376888935410">"Жок"</string>
<string name="wifi_forget_dialog_title" msgid="4363829200968563164">"Тармак унутулсунбу?"</string>
<string name="wifi_forget_dialog_message" msgid="8419499588321940243">"Бул тармак үчүн бардык сырсөздөр өчүрүлөт"</string>
<plurals name="wifi_saved_access_points_summary" formatted="false" msgid="2802436466732147888">
<item quantity="other">%d тармак</item>
<item quantity="one">1 тармак</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_saved_passpoint_access_points_summary" formatted="false" msgid="5802057518058840450">
<item quantity="other">%d жазылуу</item>
<item quantity="one">1 жазылуу</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_saved_all_access_points_summary" formatted="false" msgid="5125849180309374451">
<item quantity="other">%d тармак сакталган</item>
<item quantity="one">1 тармак сакталган</item>
</plurals>
<string name="wifi_advanced_titlebar" msgid="1234150304285575798">"Илгерилетилген Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_advanced_ssid_title" msgid="1561437650193980185">"SSID"</string>
<string name="wifi_advanced_mac_address_title" msgid="407465970207574753">"MAC дареги"</string>
<string name="wifi_advanced_ip_address_title" msgid="4265355419782184514">"IP дарек"</string>
<string name="wifi_details_title" msgid="222735438574597493">"Тармактын чоо-жайы"</string>
<string name="wifi_details_subnet_mask" msgid="1619151769276260512">"Көмөкчү тармактын маскасы"</string>
<string name="wifi_details_dns" msgid="273231528073312579">"DNS"</string>
<string name="wifi_details_ipv6_address_header" msgid="1913151339341722443">"IPv6 даректери"</string>
<string name="wifi_saved_access_points_label" msgid="5691340724310548151">"Сакталган тармактар"</string>
<string name="wifi_subscribed_access_points_tab" msgid="7224061396195667208">"Жазылуулар"</string>
<!-- no translation found for wifi_saved_access_points_tab (2075914709522121708) -->
<skip />
<string name="wifi_advanced_settings_label" msgid="5880605751602184383">"IP жөндөөлөрү"</string>
<string name="wifi_advanced_not_available" msgid="8701003884367299092">"Бул колдонуучу үчүн Wi‑Fi өздөштүрүлгөн жөндөөлөрү жеткиликсиз"</string>
<string name="wifi_ip_settings_menu_save" msgid="5190481040428567106">"Сактоо"</string>
<string name="wifi_ip_settings_menu_cancel" msgid="1757817733064004598">"Жокко чыгаруу"</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_ip_address" msgid="3622891107865052307">"Жарактуу IP-адрес териңиз."</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_gateway" msgid="1174931247370931239">"Жарактуу шлюз дарегин териңиз."</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_dns" msgid="1757402215999845975">"Жарактуу DNS дарегин териңиз."</string>
<string name="wifi_ip_settings_invalid_network_prefix_length" msgid="5980808986926987299">"Тармактын префикси 0дөн 32ге чейин болушу керек."</string>
<string name="wifi_dns1" msgid="6462967242512284778">"DNS 1"</string>
<string name="wifi_dns2" msgid="8494337355389723965">"DNS 2"</string>
<string name="wifi_gateway" msgid="3699227808616416759">"Шлюз"</string>
<string name="wifi_network_prefix_length" msgid="1003365439352276622">"Тармак префиксинин узуну"</string>
<string name="wifi_p2p_settings_title" msgid="1689918226469221870">"Wi‑Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_device_info" msgid="4304362679971797283">"Түзмөк тууралуу"</string>
<string name="wifi_p2p_persist_network" msgid="7942929491568227945">"Бул туташууну эстеп калуу"</string>
<string name="wifi_p2p_menu_search" msgid="8383306178784876840">"Түзмөктөрдү издөө"</string>
<string name="wifi_p2p_menu_searching" msgid="3428767661028761100">"Изделүүдө…"</string>
<string name="wifi_p2p_menu_rename" msgid="7059994112737743336">"Түзмөктүн атын алмаштыруу"</string>
<string name="wifi_p2p_peer_devices" msgid="5158559154640283546">"Жупташкан түзмөктөр"</string>
<string name="wifi_p2p_remembered_groups" msgid="5497007770930525695">"Эстелип калган топтор"</string>
<string name="wifi_p2p_failed_connect_message" msgid="6767831720507440027">"Байланыша албай жатат."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_rename_message" msgid="1317434386267376606">"Түзмөктүн атын алмаштыра алган жок."</string>
<string name="wifi_p2p_disconnect_title" msgid="96361896458072463">"Ажыратылсынбы?"</string>
<string name="wifi_p2p_disconnect_message" msgid="1208761239498807208">"Эгер сиз ажыратсаңыз, <xliff:g id="PEER_NAME">%1$s</xliff:g> менен байланышыңыз аяктайт."</string>
<string name="wifi_p2p_disconnect_multiple_message" msgid="4490648217799144078">"Эгер сиз ажыратсаңыз, сиздин <xliff:g id="PEER_NAME">%1$s</xliff:g> жана <xliff:g id="PEER_COUNT">%2$s</xliff:g> башка түзмөк менен байланышыңыз дагы үзүлөт."</string>
<string name="wifi_p2p_cancel_connect_title" msgid="8476985132989357041">"Чакыруу жокко чыгарылсынбы?"</string>
<string name="wifi_p2p_cancel_connect_message" msgid="2409074184473879809">"<xliff:g id="PEER_NAME">%1$s</xliff:g> менен байланышууга чакырууну жокко чыгарууну каалайсызбы?"</string>
<string name="wifi_p2p_delete_group_message" msgid="4880242270742385699">"Бул топ унутулсунбу?"</string>
<string name="wifi_hotspot_checkbox_text" msgid="1549663436920597006">"Wi‑Fi байланыш түйүнү"</string>
<string name="wifi_hotspot_off_subtext" msgid="2751383134504362078">"Интернет же мазмун башка түзмөктөр менен бөлүшүлгөн жок"</string>
<string name="wifi_hotspot_tethering_on_subtext" product="tablet" msgid="5832429443898690152">"Бул планшеттин Интернети байланыш түйүнү аркылуу бөлүшүлүүдө"</string>
<string name="wifi_hotspot_tethering_on_subtext" product="default" msgid="5451921191609178326">"Бул телефондун Интернети байланыш түйүнү аркылуу бөлүшүлүүдө"</string>
<string name="wifi_hotspot_on_local_only_subtext" msgid="965051079784031636">"Колдонмо мазмунду бөлүшүүдө. Интернет байланышын бөлүшүү үчүн туташуу түйүнүн өчүрүп, кайра күйгүзүңүз"</string>
<string name="wifi_hotspot_no_password_subtext" msgid="3685689196772398783">"Бир да сырсөз коюлган жок"</string>
<string name="wifi_hotspot_name_title" msgid="6633480190014369846">"Байланыш түйүнүнүн аталышы"</string>
<string name="wifi_hotspot_name_summary_connecting" msgid="6178719924661022928">"<xliff:g id="WIFI_HOTSPOT_NAME">%1$s</xliff:g> күйгүзүлүүдө…"</string>
<string name="wifi_hotspot_name_summary_connected" msgid="6935457127884928249">"Башка түзмөктөр <xliff:g id="WIFI_HOTSPOT_NAME">%1$s</xliff:g> тармагына туташа алышат"</string>
<string name="wifi_hotspot_password_title" msgid="9096340919454296786">"Байланыш түйүнүнүн сырсөзү"</string>
<string name="wifi_hotspot_ap_band_title" msgid="560262446129195042">"Wi-Fi жыштыктарынын диапазону"</string>
<string name="wifi_hotspot_footer_info_regular" msgid="6620216295510397461">"Байланыш түйүнү аркылуу Wi‑Fi тармагын түзүңүз. Анын жардамы менен башка түзмөктөр мобилдик Интернетке туташа алышат. Мобилдик Интернет үчүн кошумча акы алынышы мүмкүн."</string>
<string name="wifi_hotspot_footer_info_local_only" msgid="3813311942370920903">"Жакын жердеги түзмөктөр менен мазмунду бөлүшүү үчүн колдонмолор байланыш түйүнү болуп бере алышат."</string>
<string name="wifi_hotspot_auto_off_title" msgid="8855711787485504882">"Байланыш түйүнү автоматтык түрдө өчөт"</string>
<string name="wifi_hotspot_auto_off_summary" msgid="7342409072397243649">"Бир дагы түзмөк туташпаса, Wi‑Fi байланыш түйүнү автоматтык түрдө өчүп калат"</string>
<string name="wifi_tether_starting" msgid="8879874184033857814">"Байланыш түйүнү жандырылууда…"</string>
<string name="wifi_tether_stopping" msgid="4416492968019409188">"Байланыш түйүнү өчүрүлүүдө…"</string>
<string name="wifi_tether_enabled_subtext" msgid="5085002421099821056">"<xliff:g id="NETWORK_SSID">%1$s</xliff:g> иштеп жатат"</string>
<string name="wifi_tether_failed_subtext" msgid="437190628041885500">"Көчмө Wi‑Fi түйүнүнө туташууда ката кетти"</string>
<string name="wifi_tether_configure_ap_text" msgid="7072559431286459122">"Wi‑Fi байланыш түйүнүн жөндөө"</string>
<string name="wifi_hotspot_configure_ap_text" msgid="9027072969831022321">"Wi‑Fi байланыш түйүнүн жөндөө"</string>
<string name="wifi_hotspot_configure_ap_text_summary" msgid="1445157424926935178">"AndroidAP WPA2 PSK байланыш түйүнү"</string>
<string name="wifi_tether_configure_ssid_default" msgid="1709397571393179300">"AndroidHotspot"</string>
<string name="wifi_calling_settings_title" msgid="264665264535884440">"Wi-Fi чалуу"</string>
<string name="wifi_calling_suggestion_title" msgid="4791435106729906727">"Байланыш аймагын кеңейтүү үчүн Wi-Fi аркылуу чалуу"</string>
<string name="wifi_calling_suggestion_summary" msgid="5413024679599742858">"Байланыш аймагын кеңейтүү үчүн Wi-Fi аркылуу чалууну күйгүзүңүз"</string>
<string name="wifi_calling_mode_title" msgid="5145896168360825619">"Чалуунун жеке жөндөөлөрү"</string>
<string name="wifi_calling_mode_dialog_title" msgid="944146521898592440">"Чалуу параметрлери"</string>
<string name="wifi_calling_roaming_mode_title" msgid="7703305991991520773">"Роуминг жөндөөлөрү"</string>
<!-- no translation found for wifi_calling_roaming_mode_summary (6061631305384464179) -->
<skip />
<string name="wifi_calling_roaming_mode_dialog_title" msgid="5382466713784067077">"Роуминг жөндөөлөрү"</string>
<string-array name="wifi_calling_mode_choices_v2">
<item msgid="6052353275413974742">"Wi‑Fi"</item>
<item msgid="8622872038388687383">"Мобилдик түзмөк"</item>
<item msgid="3027927219952052398">"Wi-Fi гана"</item>
</string-array>
<string-array name="wifi_calling_mode_choices_v2_without_wifi_only">
<item msgid="588620799769664461">"Wi‑Fi"</item>
<item msgid="7566603075659706590">"Мобилдик түзмөк"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_mode_wifi_preferred_summary" msgid="3240387177966098351">"Wi‑Fi жеткиликсиз болсо, мобилдик тармакты колдонуу"</string>
<string name="wifi_calling_mode_cellular_preferred_summary" msgid="3746914244902314059">"Мобилдик тармак жеткиликсиз болсо, Wi‑Fi’ды колдонуңуз"</string>
<string name="wifi_calling_mode_wifi_only_summary" msgid="3155660680014892641">"Wi-Fi аркылуу чалуу. Wi‑Fi жоголуп кетсе, чалуу үзүлөт."</string>
<string name="wifi_calling_off_explanation" msgid="6295526820826322895">"Wi-Fi аркылуу чалуу күйгүзүлгөндө, телефонуңуз, жеке жөндөөлөрүңүзгө жана сигналдын күчтүүлүгүнө жараша, чалууларды Wi-Fi тармактары же операторуңуздун тармагы аркылуу багыттай алат. Бул функцияны күйгүзүүдөн мурда, төлөмдөрү жана башка маалымат боюнча операторуңузга кайрылыңыз.<xliff:g id="ADDITIONAL_TEXT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_calling_off_explanation_2" msgid="3487475808574416183"></string>
<string name="emergency_address_title" msgid="3490633500025717573">"Өзгөчө кырдаалда кайрыла турган дарек"</string>
<string name="emergency_address_summary" msgid="3022628750270626473">"WiFi аркылуу өзгөчө кырдаалдар кызматынын номерине чалганыңызда куткаруучуларга жайгашкан жериңиз катары көрсөтүлөт"</string>
<string name="private_dns_help_message" msgid="851221502063782306">"Жеке DNS функциялары жөнүндө "<annotation id="url">"кененирээк маалымат"</annotation>" алыңыз"</string>
<string name="wifi_calling_pref_managed_by_carrier" msgid="129524064888622179">"Жөндөө байланыш оператору тарабынан башкарылат"</string>
<string name="wifi_calling_settings_activation_instructions" msgid="3936067355828542266">"Wi-Fi аркылуу чалууну жандыруу"</string>
<string name="wifi_calling_turn_on" msgid="7687886259199428823">"Wi-Fi аркылуу чалууну күйгүзүү"</string>
<string name="wifi_calling_not_supported" msgid="3303917737849393175">"%1$s байланыш операторунда Wi-Fi аркылуу чалууга болбойт"</string>
<string name="carrier" msgid="1755020806290963951">"Байланыш оператору"</string>
<string name="display_settings_title" msgid="626835071804834218">"Экран"</string>
<string name="sound_settings" msgid="5514582720435174014">"Үн"</string>
<string name="all_volume_title" msgid="6196367642878437513">"Үн бийиктиги"</string>
<string name="musicfx_title" msgid="5458574743312283473">"Музыка эффектилери"</string>
<string name="ring_volume_title" msgid="4977016825760652112">"Шыңгырдын үнү"</string>
<string name="vibrate_in_silent_title" msgid="5076579100685867363">"Үнсүз режимде дирилдесин"</string>
<string name="notification_sound_title" msgid="8747567935870133157">"Эскертменин абалкы үнү"</string>
<string name="incoming_call_volume_title" msgid="8445408274513654261">"Шыңгыр"</string>
<string name="notification_volume_title" msgid="328053763590888609">"Эскертме"</string>
<string name="checkbox_notification_same_as_incoming_call" msgid="1798481722572489141">"Ушул үн деңгээлин билдирмелер үчүн да колдонуу"</string>
<string name="home_work_profile_not_supported" msgid="2605589489324241338">"Жумуш профилдерин колдоого албайт"</string>
<string name="notification_sound_dialog_title" msgid="7431891669251806266">"Эскертменин абалкы үнү"</string>
<string name="media_volume_title" msgid="5209147840160985178">"Медиа"</string>
<string name="media_volume_summary" msgid="4671324482655564873">"Музыка жана видеолор үчүн үн көлөмүн коюу"</string>
<string name="alarm_volume_title" msgid="706302621191735343">"Ойготкуч"</string>
<string name="dock_settings_summary" msgid="8548721822219932359">"Тиркелген док бекеттин аудио жөндөөлөрү"</string>
<string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="2241337296249130217">"Тергичтин басылуу үнү"</string>
<string name="sound_effects_enable_title" msgid="328569690466233866">"Таптоонун добуштары"</string>
<string name="lock_sounds_enable_title" msgid="804365014499259673">"Бөгөттөөчү көшөгөнүн үнү"</string>
<string name="audio_record_proc_title" msgid="486071779724181619">"Чуу басар"</string>
<string name="volume_media_description" msgid="2736061076584067204">"Музыка, видео, оюндар, жана башка медиалар"</string>
<string name="volume_ring_description" msgid="5423168446359881864">"Рингтон жана эскертмелер"</string>
<string name="volume_notification_description" msgid="3241009629930030492">"Билдирмелер"</string>
<string name="volume_alarm_description" msgid="156563371961039376">"Ойготкучтар"</string>
<string name="volume_ring_mute" msgid="1445718401945149622">"Шыңгырактын жана эскертмелердин үнүн басуу"</string>
<string name="volume_media_mute" msgid="1881020121757820746">"Музыка жана башка медиалардын үнүн басуу"</string>
<string name="volume_notification_mute" msgid="2612197659377126312">"Эскертмелердин үнүн басуу"</string>
<string name="volume_alarm_mute" msgid="3730895630530980760">"Ойготкучтун үнүн басуу"</string>
<string name="dock_settings" msgid="4654404127402812514">"Докко орнотуу"</string>
<string name="dock_settings_title" msgid="1276956575555480214">"Док бекеттин жөндөөлөрү"</string>
<string name="dock_audio_settings_title" msgid="8294821925086965934">"Аудио"</string>
<string name="dock_audio_summary_desk" msgid="4158593887711452737">"Тиркелген иш тактасы үчүн док бекеттин жөндөөлөрү"</string>
<string name="dock_audio_summary_car" msgid="292911654994476080">"Тиркелген унаа үчүн док бекеттин жөндөөлөрү"</string>
<string name="dock_audio_summary_none" product="tablet" msgid="7758416095500202500">"Планшет докко орнотулган жок"</string>
<string name="dock_audio_summary_none" product="default" msgid="9056359991181743485">"Телефон докко орнотулган жок"</string>
<string name="dock_audio_summary_unknown" msgid="5486086330763810318">"Тиркелген док бекеттин жөндөөлөрү"</string>
<string name="dock_not_found_title" msgid="4721157149003423417">"Док бекет табылган жок"</string>
<string name="dock_not_found_text" product="tablet" msgid="9192097687086523411">"Док аудиосу тууралаардан мурун, планшетиңиз докко туташтырылышы керек."</string>
<string name="dock_not_found_text" product="default" msgid="2247163115146852069">"Док аудиосу тууралаардан мурун, телефонуңуз докко туташтырылышы керек."</string>
<string name="dock_sounds_enable_title" msgid="2974614136344237932">"Докко орнотуу үнү"</string>
<string name="dock_sounds_enable_summary_on" product="tablet" msgid="468592489565539336">"Планшет док бекетке салынып же чыгарылып жатканда добуш ойнотулсун"</string>
<string name="dock_sounds_enable_summary_on" product="default" msgid="8121670617316301768">"Телефон док бекетке салынып же чыгарылып жатканда добуш ойнотулсун"</string>
<string name="dock_sounds_enable_summary_off" product="tablet" msgid="7833926726878567889">"Планшетти орнотуп же ажыратып жатканда үн чыкпасын"</string>
<string name="dock_sounds_enable_summary_off" product="default" msgid="5560601997128422001">"Телефонду орнотуп же ажыратып жатканда үн чыкпасын"</string>
<string name="account_settings" msgid="255404935489127404">"Эсептер"</string>
<string name="accessibility_category_work" msgid="5133894487353964944">"Жумуш профилинин аккаунттары - <xliff:g id="MANAGED_BY">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_category_personal" msgid="2228088849803484780">"Жеке профилдин аккаунттары"</string>
<string name="accessibility_work_account_title" msgid="7622485151217943839">"Жумуш аккаунту - <xliff:g id="MANAGED_BY">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_personal_account_title" msgid="8535265881509557013">"Жеке аккаунт - <xliff:g id="MANAGED_BY">%s</xliff:g>"</string>
<string name="search_settings" msgid="7573686516434589771">"Издөө"</string>
<string name="display_settings" msgid="7197750639709493852">"Көрүнүшү"</string>
<string name="accelerometer_title" msgid="7745991950833748909">"Экранды авто-буруу"</string>
<string name="color_mode_title" msgid="8666690832113906028">"Түстөр"</string>
<string name="color_mode_option_natural" msgid="6192875655101283303">"Табигый"</string>
<string name="color_mode_option_boosted" msgid="4698797857766774289">"Күчөтүлгөн"</string>
<string name="color_mode_option_saturated" msgid="3413853820158447300">"Каныккан"</string>
<string name="color_mode_option_automatic" msgid="2281217686509980870">"Ыңгайлаштырылуучу"</string>
<string name="color_mode_summary_natural" msgid="8298840714001791628">"Так түстөрдү гана колдонуу"</string>
<string name="color_mode_summary_automatic" msgid="8157885594041700275">"Ачык жана так түстөрдү тууралоо"</string>
<string name="accelerometer_summary_on" product="tablet" msgid="6413384391658481700">"Планшет тегеренип жатканда багытын автоматтык түрдө которуштуруу"</string>
<string name="accelerometer_summary_on" product="default" msgid="7117139542131700779">"Телефон тегеренип жатканда багытын автоматтык түрдө которуштуруу"</string>
<string name="accelerometer_summary_off" product="tablet" msgid="3747370091309939684">"Планшет тегеренип жатканда багытын автоматтык түрдө которуштуруу"</string>
<string name="accelerometer_summary_off" product="default" msgid="4451125241783158763">"Телефон тегеренип жатканда багытын автоматтык түрдө которуштуруу"</string>
<string name="brightness" msgid="6216871641021779698">"Жарык деңгээли"</string>
<string name="brightness_title" msgid="5457874893085305155">"Жарыктыгы"</string>
<string name="brightness_summary" msgid="6309641759293018049">"Экрандын жарыктыгын тууралоо"</string>
<string name="auto_brightness_title" msgid="4239324728760986697">"Ыңгайлаштырылуучу жарык"</string>
<string name="auto_brightness_summary" msgid="1737148869232725883">"Экрандын жарыктыгын айлана-чөйрөгө жараша тууралайт"</string>
<string name="auto_brightness_summary_on" msgid="2748088951224387004">"Күйүк"</string>
<string name="auto_brightness_summary_off" msgid="8077066192887677956">"Өчүк"</string>
<string name="auto_brightness_summary_very_low" msgid="2705445901659224330">"Өтө төмөн жарык деңгээли тандалды"</string>
<string name="auto_brightness_summary_low" msgid="1606100911112851291">"Төмөн жарык деңгээли тандалды"</string>
<string name="auto_brightness_summary_default" msgid="9038441148247815684">"Демейки жарык деңгээли тандалды"</string>
<string name="auto_brightness_summary_high" msgid="2886260311484349010">"Жогорку жарык деңгээли тандалды"</string>
<string name="auto_brightness_summary_very_high" msgid="8294814315426024005">"Өтө жогору жарык деңгээли тандалды"</string>
<string name="auto_brightness_off_title" msgid="5156056957376839677">"Өчүк"</string>
<string name="auto_brightness_very_low_title" msgid="618973599332847430">"Өтө төмөн"</string>
<string name="auto_brightness_low_title" msgid="4243763334776382492">"Төмөн"</string>
<string name="auto_brightness_default_title" msgid="1776584786251120907">"Демейки"</string>
<string name="auto_brightness_high_title" msgid="6472704542949390468">"Жогору"</string>
<string name="auto_brightness_very_high_title" msgid="4935132626750630713">"Өтө жогору"</string>
<string name="auto_brightness_subtitle" msgid="6839449395639517870">"Сизге жаккан жарык деңгээли"</string>
<string name="auto_brightness_off_summary" msgid="4993150980274474226">"Учурдагы жарыкка ыңгайлаштырылбасын"</string>
<string name="auto_brightness_very_high_summary" msgid="2784981315548144255">"Батарея тез отуруп калат"</string>
<string name="auto_brightness_disclaimer" msgid="1868395832774087351">"Жарык деңгээли учурдагы жарыкка карап өзгөрөт. Зарылчылыкка жараша аны убактылуу өзгөртсөңүз болот."</string>
<string name="auto_brightness_description" msgid="6807117118142381193">"Экрандын жарыктыгы жүргөн жериңизге жана аткарган ишиңизге жараша автоматтык түрдө өзгөрөт. Сыдырманы колуңуз менен сыдырып, ыңгайлаштырылуучу жарыкты өзүңүз каалагандай жөндөп алыңыз."</string>
<string name="display_white_balance_title" msgid="2624544323029364713">"Экрандын ак балансы"</string>
<string name="display_white_balance_summary" msgid="7625456704950209050"></string>
<string name="adaptive_sleep_title" msgid="2987961991423539233">"Ыңгайлашуучу көшүү режими"</string>
<string name="adaptive_sleep_summary_on" msgid="313187971631243800">"Күйүк / Экранды карап турганда, ал өчүп калбайт"</string>
<string name="adaptive_sleep_summary_off" msgid="5272156339202897523">"Өчүк"</string>
<string name="adaptive_sleep_title_no_permission" msgid="1719759921214237016">"Камераны колдонууга уруксат берүү керек"</string>
<string name="adaptive_sleep_summary_no_permission" msgid="5107880175176848307">"Түзмөктү жекечелештирген кызматтар үчүн уруксаттарды башкаруу үчүн басыңыз"</string>
<string name="adaptive_sleep_description" msgid="1835321775327187860">"Экранды карап турганыңызда, анын өчүп калуусунун алдын алат"</string>
<string name="adaptive_sleep_privacy" msgid="7664570136417980556">"\"Ыңгайлашуучу көшүү режими\" экранды кимдир-бирөө карап жатканын текшерүү үчүн маңдайкы камераны колдонот. Ал түзмөктө иштеп, сүрөттөрдү эч качан сактап калбайт жана Google\'га жөнөтпөйт."</string>
<string name="adaptive_sleep_contextual_slice_summary" msgid="4920636187115578946">"Экранды карап турганда, ал өчпөйт"</string>
<string name="night_display_title" msgid="8532432776487216581">"Түнкү режим"</string>
<string name="night_display_text" msgid="4789324042428095383">"Түнкү режимде экран сары түскө боёлот. Ушуну менен күңүрт жерде көзүңүзгө күч келбей, тезирээк уктап каласыз."</string>
<string name="night_display_auto_mode_title" msgid="5869128421470824381">"Ырааттама"</string>
<string name="night_display_auto_mode_never" msgid="2721729920187175239">"Эч качан"</string>
<string name="night_display_auto_mode_custom" msgid="3938791496034086916">"Белгиленген убакта күйөт"</string>
<string name="night_display_auto_mode_twilight" msgid="4291855156158833997">"Күн баткандан чыкканга чейин"</string>
<string name="night_display_start_time_title" msgid="2611541851596977786">"Качан башталат:"</string>
<string name="night_display_end_time_title" msgid="5243112480391192111">"Качан аяктайт"</string>
<string name="night_display_status_title" msgid="9006282950657941820">"Абалы"</string>
<string name="night_display_temperature_title" msgid="857248782470764263">"Жарыктыгы"</string>
<string name="night_display_summary_off" msgid="4676320734342206009">"Өчүк / <xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="night_display_summary_off_auto_mode_never" msgid="7406899634169354142">"Эч качан автоматтык түрдө күйбөйт"</string>
<string name="night_display_summary_off_auto_mode_custom" msgid="6667008039080687931">"<xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g> болгондо автоматтык түрдө күйөт"</string>
<string name="night_display_summary_off_auto_mode_twilight" msgid="3669132200611324994">"Күн батканда автоматтык түрдө күйөт"</string>
<string name="night_display_summary_on" msgid="8932395375143965229">"Күйүк / <xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="night_display_summary_on_auto_mode_never" msgid="832333009202889350">"Эч качан автоматтык түрдө өчпөйт"</string>
<string name="night_display_summary_on_auto_mode_custom" msgid="2096677025343425755">"<xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g> болгондо автоматтык түрдө өчөт"</string>
<string name="night_display_summary_on_auto_mode_twilight" msgid="8070517472000680361">"Күн чыкканда автоматтык түрдө өчөт"</string>
<string name="night_display_activation_on_manual" msgid="7999294858026069365">"Күйгүзүү"</string>
<string name="night_display_activation_off_manual" msgid="4842907786868153218">"Азыр өчүрүлсүн"</string>
<string name="night_display_activation_on_twilight" msgid="3440889451767582067">"Күн чыкканга чейин күйгүзүлсүн"</string>
<string name="night_display_activation_off_twilight" msgid="2853594955401726956">"Күн батканга чейин өчүрүлсүн"</string>
<string name="night_display_activation_on_custom" msgid="4951143503599226846">"<xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g> чейин күйгүзүлсүн"</string>
<string name="night_display_activation_off_custom" msgid="79965738861100371">"<xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g> чейин өчүрүлсүн"</string>
<string name="night_display_not_currently_on" msgid="6600205753103093827">"Түнкү режим учурда өчүк"</string>
<string name="dark_ui_activation_on_manual" msgid="1541006734577325234">"Азыр күйгүзүү"</string>
<string name="dark_ui_activation_off_manual" msgid="2395333709291250065">"Азыр өчүрүү"</string>
<string name="dark_ui_activation_on_auto" msgid="4824339634784765049">"Күн чыкканга чейин күйгүзүлсүн"</string>
<string name="dark_ui_activation_off_auto" msgid="9136717444658505208">"Күн батканга чейин өчүрүлсүн"</string>
<string name="dark_ui_title" msgid="3373976268671557416">"Түнкү режим"</string>
<string name="dark_ui_auto_mode_title" msgid="9027528859262295099">"График"</string>
<string name="dark_ui_auto_mode_never" msgid="3980412582267787662">"Жок"</string>
<string name="dark_ui_auto_mode_auto" msgid="6658909029498623375">"Күн баткандан чыкканга чейин"</string>
<string name="dark_ui_status_title" msgid="3505119141437774329">"Абалы"</string>
<string name="dark_ui_summary_off" msgid="3897438633224959099">"Өчүк / <xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="dark_ui_summary_off_auto_mode_never" msgid="5828281549475697398">"Эч качан автоматтык түрдө күйбөйт"</string>
<string name="dark_ui_summary_off_auto_mode_auto" msgid="6766831395970887213">"Күн батканда автоматтык түрдө күйөт"</string>
<string name="dark_ui_summary_on" msgid="3886998135388176000">"Күйүк / <xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="dark_ui_summary_on_auto_mode_never" msgid="2468597062391435521">"Эч качан автоматтык түрдө өчпөйт"</string>
<string name="dark_ui_summary_on_auto_mode_auto" msgid="5553376115092648636">"Күн чыкканда автоматтык түрдө өчөт"</string>
<string name="dark_ui_text" msgid="4392646155331126666">"Караңгы тема айрым түзмөктөрдө батареянын кубатын көпкө жеткирүү үчүн кара түстү колдонот. Караңгы тема экран өчкөндө күйөт."</string>
<string name="screen_timeout" msgid="7709947617767439410">"Экранды автоөчүрүү"</string>
<string name="screen_timeout_title" msgid="785134393520893049">"Экран өчөт"</string>
<string name="screen_timeout_summary" msgid="5558778019594643427">"<xliff:g id="TIMEOUT_DESCRIPTION">%1$s</xliff:g> колдонулбагандан кийин"</string>
<string name="wallpaper_settings_title" msgid="5635129851136006383">"Тушкагаз"</string>
<string name="style_and_wallpaper_settings_title" msgid="7580575814098427579">"Стилдер жана тушкагаздар"</string>
<string name="wallpaper_settings_summary_default" msgid="7569803705735001813">"Демейки"</string>
<string name="wallpaper_settings_summary_custom" msgid="3174561317688848729">"Өзгөчө"</string>
<string name="wallpaper_suggestion_title" msgid="3812842717939877330">"Тушкагазды өзгөртүп алыңыз"</string>
<string name="wallpaper_suggestion_summary" msgid="9077061486716754784">"Экраныңызды жекелештириңиз"</string>
<string name="wallpaper_settings_fragment_title" msgid="8445963841717633149">"Тушкагаз тандоо"</string>
<string name="style_suggestion_title" msgid="5213040799245193378">"Pixel\'ди жекечелештирүү"</string>
<string name="style_suggestion_summary" msgid="4271131877800968159">"Ар кандай стилдерди, тушкагаздарды жана башкаларды көрүңүз"</string>
<string name="screensaver_settings_title" msgid="3588535639672365395">"Көшөгө"</string>
<string name="screensaver_settings_summary_either_long" msgid="371949139331896271">"Кубатталып жатканда же док-станцияга туташканда"</string>
<string name="screensaver_settings_summary_either_short" msgid="2126139984738506920">"Эки учурда тең"</string>
<string name="screensaver_settings_summary_sleep" msgid="6555922932643037432">"Кубатталып жатканда"</string>
<string name="screensaver_settings_summary_dock" msgid="6997766385189369733">"Док-станцияда"</string>
<string name="screensaver_settings_summary_never" msgid="4988141393040918450">"Эч качан"</string>
<string name="screensaver_settings_summary_off" msgid="8720357504939106923">"Өчүк"</string>
<string name="screensaver_settings_disabled_prompt" msgid="1166343194760238835">"Телефон докко орнотулганда жана/же уйку режиминде турганда эмне болоорун көзөмөлдөө үчүн көшөгөнү күйгүзүңүз."</string>
<string name="screensaver_settings_when_to_dream" msgid="8145025742428940520">"Качан иштеп баштайт"</string>
<string name="screensaver_settings_current" msgid="390472865895976891">"Учурдагы көшөгө"</string>
<string name="screensaver_settings_dream_start" msgid="6486360145976995856">"Азыр баштоо"</string>
<string name="screensaver_settings_button" msgid="6159236558934930238">"Жөндөөлөр"</string>
<string name="automatic_brightness" msgid="4599827881929079513">"Автоматтык жарыктык"</string>
<string name="lift_to_wake_title" msgid="8994218158737714046">"Ойготуу үчүн көтөрүү"</string>
<string name="ambient_display_screen_title" msgid="8615947016991429325">"Экран автоматтык түрдө күйөт"</string>
<string name="ambient_display_category_triggers" msgid="1216640141609270011">"Экран качан күйөт"</string>
<string name="doze_title" msgid="7164999188166153712">"Жаңы билдирмелер"</string>
<string name="doze_summary" msgid="1047254712885464738">"Билдирме келгенде экран күйөт"</string>
<string name="doze_always_on_title" msgid="3357953547262808865">"Ар дайым күйүк"</string>
<string name="doze_always_on_summary" msgid="1593188198982222910">"Убакыт, билдирмелер сүрөтчөлөрү жана башка маалымат көрүнүп турат (батарея тез отуруп калат)."</string>
<string name="title_font_size" msgid="570613010306330622">"Арип өлчөмү"</string>
<string name="short_summary_font_size" msgid="184712645848458143">"Текстти чоңойтуп же кичирейтиңиз"</string>
<string name="sim_lock_settings" msgid="4493069398250139205">"SIM картаны кулпулоо жөндөөлөрү"</string>
<string name="sim_lock_settings_category" msgid="4280307997492851625">"SIM карта кулпусу"</string>
<string name="sim_lock_settings_summary_off" msgid="4570941250786847095">"Өчүк"</string>
<string name="sim_lock_settings_summary_on" msgid="1562184566830887925">"Кулпуланган"</string>
<string name="sim_lock_settings_title" msgid="1401619059761012696">"SIM карта кулпусу"</string>
<string name="sim_pin_toggle" msgid="98754920202404425">"SIM картаны кулпулоо"</string>
<string name="sim_lock_on" product="tablet" msgid="5857965768682972363">"Планшетти колдонуу үчүн PIN код суралсын"</string>
<string name="sim_lock_on" product="default" msgid="3303147192981388923">"Телефонду иштеткенде PIN код керектелет"</string>
<string name="sim_lock_off" product="tablet" msgid="7188936582548721225">"Планшетти колдонуу үчүн PIN код суралсын"</string>
<string name="sim_lock_off" product="default" msgid="4634118006847137785">"Телефонду иштеткенде PIN код керектелет"</string>
<string name="sim_pin_change" msgid="5978881209990507379">"SIM карта PIN кодун өзгөртүү"</string>
<string name="sim_enter_pin" msgid="8235202785516053253">"SIM карта PIN коду"</string>
<string name="sim_enable_sim_lock" msgid="8993991669975548653">"SIM картаны кулпулоо"</string>
<string name="sim_disable_sim_lock" msgid="7656447857474746157">"SIM картанын кулпусун ачуу"</string>
<string name="sim_enter_old" msgid="6882545610939674813">"Эски SIM карта PIN коду"</string>
<string name="sim_enter_new" msgid="9010947802784561582">"Жаңы SIM карта PIN коду"</string>
<string name="sim_reenter_new" msgid="6131418271490374263">"Жаңы PIN\'ди кайра териңиз"</string>
<string name="sim_change_pin" msgid="1104103818545005448">"SIM карта PIN коду"</string>
<string name="sim_bad_pin" msgid="5416328363761048221">"Туура эмес PIN"</string>
<string name="sim_pins_dont_match" msgid="1540348773896609260">"PINдер туура келген жок"</string>
<string name="sim_change_failed" msgid="316723087029061740">"PIN\'ди алмаштыруу мүмкүн эмес.\nPIN туура эмес өңдөнөт."</string>
<string name="sim_change_succeeded" msgid="3516905528149069739">"SIM картанын PIN коду алмаштырылды"</string>
<string name="sim_lock_failed" msgid="16360418201678317">"SIM-картаны бөгөттөн чыгаруу мүмкүн эмес.\nPIN туура эмес өңдөнөт."</string>
<string name="sim_pin_disable_failed" msgid="8719890393181032837">"PIN код өчүрүлбөй жатат."</string>
<string name="sim_pin_enable_failed" msgid="5156513975085380284">"PIN код иштетилбей жатат."</string>
<string name="sim_enter_ok" msgid="3401715290135787531">"Жарайт"</string>
<string name="sim_enter_cancel" msgid="2001859323724961490">"Жокко чыгаруу"</string>
<string name="sim_multi_sims_title" msgid="4875083890014013296">"Бир нече SIM табылды"</string>
<string name="sim_multi_sims_summary" msgid="1711012455679332238">"Мобилдик Интернет үчүн SIM картаны тандаңыз."</string>
<string name="sim_change_data_title" msgid="4663239438584588847">"<xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g> Интернети колдонулсунбу?"</string>
<string name="sim_change_data_message" msgid="3046178883369645132">"Мобилдик Интернет үчүн <xliff:g id="CARRIER2_0">%2$s</xliff:g> операторун колдонуп жатасыз. Эгер <xliff:g id="CARRIER1">%1$s</xliff:g> операторуна которулсаңыз, <xliff:g id="CARRIER2_1">%2$s</xliff:g> мобилдик Интернет үчүн колдонулбай калат."</string>
<string name="sim_change_data_ok" msgid="4922114750417276560">"<xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g> операторун колдонуу"</string>
<string name="sim_preferred_title" msgid="7182406911552216373">"Жактыргн SIM карта жаңртлснбы?"</string>
<string name="sim_preferred_message" msgid="6004009449266648351">"<xliff:g id="NEW_SIM">%1$s</xliff:g> түзмөгүңүздөгү жалгыз SIM-карта. Бул SIM-карта мобилдик дайындар, чалуулар жана SMS жөнөтүү үчүн колдонулсунбу?"</string>
<string name="wrong_pin_code_pukked" msgid="3414172752791445033">"SIM-карта PIN-коду туура эмес. Эми түзмөктү бөгөттөн чыгарыш үчүн операторуңузга кайрылышыңыз керек."</string>
<plurals name="wrong_pin_code" formatted="false" msgid="4054088588731305475">
<item quantity="other">SIM PIN-коду туура эмес, сизде <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> аракет калды.</item>
<item quantity="one">SIM PIN-коду туура эмес, түзмөк кулпусун ачуу үчүн операторуңузга кайрылуудан мурун <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> аракет калды.</item>
</plurals>
<string name="pin_failed" msgid="3726505565797352255">"SIM-карта PIN аракети кыйрады!"</string>
<string name="system_update_settings_list_item_title" msgid="3398346836439366350">"Тутум жаңыртуулары"</string>
<string name="system_update_settings_list_item_summary" msgid="6703752298349642101"></string>
<string name="firmware_version" msgid="1606901586501447275">"Android версиясы"</string>
<string name="security_patch" msgid="2872125288404962091">"Коопсуздук тутуму качан жаңыртылды"</string>
<string name="model_info" msgid="8997566254717810904">"Үлгүсү"</string>
<string name="model_summary" msgid="2246651782442466213">"Үлгүсү: %1$s"</string>
<string name="hardware_info" msgid="7035211991066637019">"Түзмөктүн үлгүсү/аппараттык камсыздалышы"</string>
<string name="hardware_revision" msgid="3454709180861965025">"Аппараттык камсыздоонун версиясы"</string>
<string name="fcc_equipment_id" msgid="6596668314025646129">"Жабдуунун ID\'си"</string>
<string name="baseband_version" msgid="2600182227599835857">"Радиомодуль версиясы"</string>
<string name="kernel_version" msgid="3513538109381366881">"Өзөктүн версиясы"</string>
<string name="build_number" msgid="9009733242117579826">"Курама номери"</string>
<string name="module_version" msgid="1787518340082046658">"Google Play тутумун жаңыртуу"</string>
<string name="device_info_not_available" msgid="4804474466616712326">"Жеткиликтүү эмес"</string>
<string name="device_status_activity_title" msgid="1812666241137263882">"Абалы"</string>
<string name="device_status" msgid="7988547478034984649">"Абалы"</string>
<string name="device_status_summary" product="tablet" msgid="8826216824111648900">"Батареянын, тармактын абалы жана башка маалымат"</string>
<string name="device_status_summary" product="default" msgid="8132661857066128832">"Телефон номери, сигнал ж.б."</string>
<string name="storage_settings" msgid="7472188817781592677">"Сактагыч"</string>
<string name="storage_settings_for_app" msgid="229425418984637483">"Сактагыч жана кеш"</string>
<string name="storage_usb_settings" msgid="7058142934214211583">"Сактагыч"</string>
<string name="storage_settings_title" msgid="486118156723194815">"Сактагычтын жөндөөлөрү"</string>
<string name="storage_settings_summary" product="nosdcard" msgid="3858049818577638926">"USB сактагычты ажыратып, жеткиликтүү сактагычты көрүү"</string>
<string name="storage_settings_summary" product="default" msgid="267557695753980969">"SD картаны ажыратып, жеткиликтүү сактагычты көрүү"</string>
<string name="imei_multi_sim" msgid="71477088017585479">"IMEI (SIM-карта оюкчасы %1$d)"</string>
<string name="status_number" product="tablet" msgid="3597945414666253183">"MDN"</string>
<string name="status_number" product="default" msgid="8407999629121682207">"Телефон номери"</string>
<string name="status_number_sim_slot" product="tablet" msgid="6582203988975619529">"MDN (SIM-карта оюкчасы %1$d)"</string>
<string name="status_number_sim_slot" product="default" msgid="5724823197745786398">"Телефон номери (SIM-карта оюкчасы %1$d)"</string>
<string name="status_number_sim_status" product="tablet" msgid="4239876366511743428">"SIM-картадагы MDN"</string>
<string name="status_number_sim_status" product="default" msgid="2772745542921910086">"SIM-картадагы телефон номери"</string>
<string name="status_min_number" msgid="4492899165438225714">"MIN"</string>
<string name="status_msid_number" msgid="3871958248824595774">"MSID"</string>
<string name="status_prl_version" msgid="9002131357502714281">"PRL версиясы"</string>
<string name="meid_multi_sim" msgid="7645394486193991388">"MEID (SIM-карта оюкчасы %1$d)"</string>
<string name="scanning_status_text_wifi_on_ble_on" msgid="7644609329607744714">"Wi‑Fi тармактарын жана Bluetooth түзмөктөрүн издөө күйүк"</string>
<string name="scanning_status_text_wifi_on_ble_off" msgid="7215007787287418186">"Wi‑Fi\'ды издөө күйүк, Bluetooth’ду издөө өчүк"</string>
<string name="scanning_status_text_wifi_off_ble_on" msgid="1396882599556304165">"Bluetooth түзмөктөрүн издөө күйүк, Wi‑Fi тармактарын издөө өчүк"</string>
<string name="scanning_status_text_wifi_off_ble_off" msgid="7670694707427030537">"Wi‑Fi жана Bluetooth´ду издөө өчүк"</string>
<string name="status_meid_number" msgid="6040380838489162650">"MEID"</string>
<string name="status_icc_id" msgid="7995690631650006970">"ICCID"</string>
<string name="status_data_network_type" msgid="3689772955330665876">"Мобилдик Интернет тармагынын түрү"</string>
<string name="status_voice_network_type" msgid="8700356693062562884">"Мобилдик үн тармагынын түрү"</string>
<string name="status_latest_area_info" msgid="8288488664620741734">"Оператор тууралуу"</string>
<string name="status_data_state" msgid="525196229491743487">"Мобилдик тармак абалы"</string>
<string name="status_esim_id" msgid="5158916796362809133">"EID"</string>
<string name="status_service_state" msgid="1693424422121058791">"Кызматтын абалы"</string>
<string name="status_signal_strength" msgid="7644525712554444359">"Сигналдын күчү"</string>
<string name="status_roaming" msgid="1253597174715663778">"Роуминг"</string>
<string name="status_operator" msgid="4335640583552058491">"Тармак"</string>
<string name="status_wifi_mac_address" msgid="4447611754614388914">"Wi‑Fi MAC дареги"</string>
<string name="status_bt_address" msgid="6919660304578476547">"Bluetooth дареги"</string>
<string name="status_serial_number" msgid="9060064164331466789">"Сериялык номери"</string>
<string name="status_up_time" msgid="1274778533719495438">"Иштеген убакыты"</string>
<string name="status_awake_time" msgid="2573925324168081586">"Ойгоо турган убакыт"</string>
<string name="internal_memory" msgid="1869518160077033848">"Ички эстутум"</string>
<string name="sd_memory" product="nosdcard" msgid="5456718463397723781">"USB сактагыч"</string>
<string name="sd_memory" product="default" msgid="3098344183202722455">"SD карта"</string>
<string name="memory_available" msgid="712528795743654737">"Жеткиликтүү"</string>
<string name="memory_available_read_only" msgid="3201969221573511590">"Жеткиликтүү (окуганга гана)"</string>
<string name=