Import translations. DO NOT MERGE

Change-Id: I59c9aa5dbbce1520b7f0a0c6357849ef9c7dbd76
Auto-generated-cl: translation import
diff --git a/res/values-ca/strings.xml b/res/values-ca/strings.xml
index cd5d1a0..aec0374 100644
--- a/res/values-ca/strings.xml
+++ b/res/values-ca/strings.xml
@@ -1598,10 +1598,10 @@
   <string name="account_sync_settings_title" msgid="5131314922423053588">"Sincronització"</string>
   <string name="sync_is_failing" msgid="1591561768344128377">"La sincronització té problemes. Es tornarà a activar aviat."</string>
   <string name="add_account_label" msgid="7811707265834013767">"Afegeix un compte"</string>
-  <string name="background_data" msgid="5779592891375473817">"Dades de referència"</string>
+  <string name="background_data" msgid="5779592891375473817">"Dades en segon pla"</string>
   <string name="background_data_summary" msgid="8328521479872763452">"Les aplicacions poden sincronitzar, enviar i rebre dades en qualsevol moment"</string>
-  <string name="background_data_dialog_title" msgid="6059217698124786537">"Desactiva dades referència?"</string>
-  <string name="background_data_dialog_message" msgid="6981661606680941633">"Desactivar les dades de referència augmenta la durada de la bateria i disminueix l\'ús de dades. És possible que algunes aplicacions continuïn utilitzant la connexió de dades de referència."</string>
+  <string name="background_data_dialog_title" msgid="6059217698124786537">"Desactiva dades segon pla?"</string>
+  <string name="background_data_dialog_message" msgid="6981661606680941633">"Desactivar les dades en segon pla augmenta la durada de la bateria i disminueix l\'ús de dades. És possible que algunes aplicacions continuïn utilitzant la connexió de dades en segon pla."</string>
   <string name="sync_automatically" msgid="1682730255435062059">"Sincr. autom. dades de l\'aplicació"</string>
   <string name="sync_enabled" msgid="4551148952179416813">"Sincronització activa"</string>
   <string name="sync_disabled" msgid="8511659877596511991">"Sense sincronització"</string>
@@ -1634,7 +1634,7 @@
   <!-- no translation found for sync_item_title (4782834606909853006) -->
   <skip />
   <string name="cant_sync_dialog_title" msgid="8923508322291625282">"No es pot sincronitzar manualment"</string>
-  <string name="cant_sync_dialog_message" msgid="1938380442159016449">"En aquest moment, la sincronització d\'aquest element no està disponible. Per canviar la preferència, activa temporalment les dades de referència i la sincronització automàtica."</string>
+  <string name="cant_sync_dialog_message" msgid="1938380442159016449">"En aquest moment, la sincronització d\'aquest element no està disponible. Per canviar la preferència, activa temporalment les dades en segon pla i la sincronització automàtica."</string>
   <string name="wimax_settings" msgid="1574837328738396794">"configuració 4G"</string>
   <string name="wimax_settings_summary" msgid="3207355006084135453">"Configura i gestiona la xarxa i el mòdem 4G"</string>
   <string name="status_wimax_mac_address" msgid="8390791848661413416">"adreça MAC 4G"</string>
@@ -1701,7 +1701,7 @@
   <string name="data_usage_summary_title" msgid="3804110657238092929">"Ús de dades"</string>
   <string name="data_usage_cycle" msgid="5652529796195787949">"Cicle d\'ús de dades"</string>
   <string name="data_usage_menu_roaming" msgid="8042359966835203296">"Itinerància de dades"</string>
-  <string name="data_usage_menu_restrict_background" msgid="1989394568592253331">"Restringeix dades de referència"</string>
+  <string name="data_usage_menu_restrict_background" msgid="1989394568592253331">"Restringeix dades en segon pla"</string>
   <string name="data_usage_menu_split_4g" msgid="5322857680792601899">"Separa l\'ús de 4G"</string>
   <string name="data_usage_menu_show_wifi" msgid="5056401102877964564">"Mostra l\'ús de Wi-Fi"</string>
   <string name="data_usage_menu_show_ethernet" msgid="5181361208532314097">"Mostra l\'ús d\'Ethernet"</string>
@@ -1729,12 +1729,12 @@
   <string name="data_usage_enable_3g" msgid="6304006671869578254">"Dades 2G-3G"</string>
   <string name="data_usage_enable_4g" msgid="3635854097335036738">"Dades 4G"</string>
   <string name="data_usage_app_settings" msgid="8430240158135453271">"Mostra la configuració de l\'aplicació"</string>
-  <string name="data_usage_app_restrict_background" msgid="9149728936265100841">"Restringeix les dades de referència"</string>
-  <string name="data_usage_app_restrict_background_summary" msgid="518658001418490405">"Desactiva dades de fons en xarxes mòbils. S\'utilitzaran xarxes no mòbils si estan disponibles."</string>
-  <string name="data_usage_app_restrict_background_summary_disabled" msgid="7401927377070755054">"Per restringir dades de referència, estableix un límit de dades mòbils."</string>
-  <string name="data_usage_app_restrict_dialog_title" msgid="1613108390242737923">"Vols restringir les dades de referència?"</string>
-  <string name="data_usage_app_restrict_dialog" msgid="1466689968707308512">"Aquesta funció pot provocar que una aplicació que depengui de les dades de fons deixi de funcionar quan hi hagi només xarxes mòbils disponibles."\n\n"Pots trobar més controls d\'ús de dades adequats a la configuració disponible a l\'aplicació."</string>
-  <string name="data_usage_restrict_denied_dialog" msgid="7086969103661420799">"Només pots restringir les dades de referència si has establert un límit de dades mòbils."</string>
+  <string name="data_usage_app_restrict_background" msgid="9149728936265100841">"Restringeix les dades en segon pla"</string>
+  <string name="data_usage_app_restrict_background_summary" msgid="518658001418490405">"Desactiva dades en segon pla en xarxes mòbils. S\'utilitzaran xarxes no mòbils si estan disponibles."</string>
+  <string name="data_usage_app_restrict_background_summary_disabled" msgid="7401927377070755054">"Per restringir dades en segon pla, estableix un límit de dades mòbils."</string>
+  <string name="data_usage_app_restrict_dialog_title" msgid="1613108390242737923">"Vols restringir les dades en segon pla?"</string>
+  <string name="data_usage_app_restrict_dialog" msgid="1466689968707308512">"Aquesta funció pot provocar que una aplicació que depengui de les dades en segon pla deixi de funcionar quan hi hagi només xarxes mòbils disponibles."\n\n"Pots trobar més controls d\'ús de dades adequats a la configuració disponible a l\'aplicació."</string>
+  <string name="data_usage_restrict_denied_dialog" msgid="7086969103661420799">"Només pots restringir les dades en segon pla si has establert un límit de dades mòbils."</string>
   <string name="data_usage_auto_sync_on_dialog_title" msgid="2438617846762244389">"Activar sincronització automàtica?"</string>
   <string name="data_usage_auto_sync_on_dialog" product="tablet" msgid="7312283529426636845">"Els canvis que facis als teus comptes al web es reflectiran automàticament a la tauleta."\n\n"Alguns comptes com ara els comptes de Google també reflectiran al web els canvis que facis a la tauleta."\n\n"Per triar els tipus d\'informació que vols que se sincronitzi en cada compte, vés a Configuració &gt; Comptes."</string>
   <string name="data_usage_auto_sync_on_dialog" product="default" msgid="2374996799819303283">"Els canvis que facis als teus comptes al web es reflectiran automàticament al telèfon."\n\n"Alguns comptes, com ara els comptes de Google, també reflectiran al web els canvis que hagis fet al telèfon."\n\n"Per triar els tipus d\'informació que vols que se sincronitzi en cada compte, vés a Configuració &gt; Comptes."</string>
@@ -1748,7 +1748,7 @@
   <string name="data_usage_limit_dialog_title" msgid="3023111643632996097">"Limitació de l\'ús de dades"</string>
   <string name="data_usage_limit_dialog_mobile" product="tablet" msgid="3893348029612821262">"La teva connexió de dades mòbil es desactivarà quan s\'arribi al límit especificat."\n\n"Com que la tauleta mesura la utilització de dades i és possible que l\'operador faci un recompte diferent de la utilització, et recomanem que facis servir un límit prudent."</string>
   <string name="data_usage_limit_dialog_mobile" product="default" msgid="7962145861903746827">"La teva connexió de dades mòbil es desactivarà quan s\'arribi al límit especificat."\n\n"Com que el telèfon mesura la utilització de dades i és possible que l\'operador faci un recompte diferent de la utilització, et recomanem que facis servir un límit prudent."</string>
-  <string name="data_usage_restrict_background_title" msgid="2201315502223035062">"Vols restringir les dades de referència?"</string>
+  <string name="data_usage_restrict_background_title" msgid="2201315502223035062">"Vols restringir les dades en segon pla?"</string>
   <string name="data_usage_restrict_background" msgid="8447934953579275363">"Si restringeixes les dades mòbils en segon pla, algunes aplicacions i serveis no funcionaran si no estàs connectat a una xarxa Wi-Fi."</string>
   <string name="data_usage_restrict_background_multiuser" product="tablet" msgid="7132639594296036143">"Si restringeixes les dades mòbils en segon pla, algunes aplicacions i serveis no funcionaran si no estàs connectat a una xarxa Wi-Fi."\n\n"Aquesta configuració afecta tots els usuaris de la tauleta."</string>
   <string name="data_usage_restrict_background_multiuser" product="default" msgid="2642864376010074543">"Si restringeixes les dades mòbils en segon pla, algunes aplicacions i serveis no funcionaran si no estàs connectat a una xarxa Wi-Fi."\n\n"Aquesta configuració afecta tots els usuaris del telèfon."</string>
diff --git a/res/values-zh-rCN/strings.xml b/res/values-zh-rCN/strings.xml
index baf9801..c8e50bd 100644
--- a/res/values-zh-rCN/strings.xml
+++ b/res/values-zh-rCN/strings.xml
@@ -268,7 +268,7 @@
   <string name="airplane_mode" msgid="8837269988154128601">"飞行模式"</string>
   <string name="radio_controls_title" msgid="6889937359495515769">"更多..."</string>
   <string name="wireless_networks_settings_title" msgid="3643009077742794212">"无线和网络"</string>
-  <string name="radio_controls_summary" msgid="1838624369870907268">"管理 Wi-Fi、蓝牙、飞行模式、移动网络和 VPN"</string>
+  <string name="radio_controls_summary" msgid="1838624369870907268">"管理 WLAN、蓝牙、飞行模式、移动网络和 VPN"</string>
   <string name="roaming" msgid="3596055926335478572">"移动数据网络漫游"</string>
   <string name="roaming_enable" msgid="3737380951525303961">"漫游时连接到移动数据网络服务"</string>
   <string name="roaming_disable" msgid="1295279574370898378">"漫游时连接到移动数据网络服务"</string>
@@ -505,7 +505,7 @@
   <string name="bluetooth_dock_settings_remember" msgid="5551459057010609115">"记住设置"</string>
   <string name="wifi_display_settings_title" msgid="564299108014609382">"无线显示"</string>
   <string name="wifi_display_settings_empty_list_wifi_display_off" msgid="1225626898926363100">"要查看设备,请打开无线显示功能。"</string>
-  <string name="wifi_display_settings_empty_list_wifi_display_disabled" msgid="1336244693183075466">"由于 Wi-Fi 已关闭,因此无线显示功能已停用。"</string>
+  <string name="wifi_display_settings_empty_list_wifi_display_disabled" msgid="1336244693183075466">"由于 WLAN 已关闭,因此无线显示功能已停用。"</string>
   <string name="wifi_display_search_for_devices" msgid="5065526281193354502">"搜索显示设备"</string>
   <string name="wifi_display_searching_for_devices" msgid="5172373825348672137">"正在搜索…"</string>
   <string name="wifi_display_no_devices_found" msgid="8180582698282377626">"找不到附近有无线显示设备。"</string>
@@ -535,57 +535,57 @@
   <string name="android_beam_explained" msgid="6981652347448777459">"打开此功能后,您只需将自己的设备与另一台支持 NFC 的设备靠在一起,即可将您设备上的应用内容同步分享给对方。例如,您可以发送网页、YouTube 视频、联系人等等。"\n\n"您只需将设备靠在一起(通常是背靠背)然后触摸屏幕即可,所分享的内容由相应的应用确定。"</string>
   <string name="nsd_quick_toggle_title" msgid="3125572815278848258">"网络服务发现"</string>
   <string name="nsd_quick_toggle_summary" msgid="155692215972781276">"允许其他设备上的应用发现此设备上的应用"</string>
-  <string name="wifi_quick_toggle_title" msgid="8850161330437693895">"Wi-Fi"</string>
-  <string name="wifi_quick_toggle_summary" msgid="2696547080481267642">"打开 Wi-Fi"</string>
-  <string name="wifi_settings" msgid="29722149822540994">"Wi-Fi"</string>
-  <string name="wifi_settings_category" msgid="8719175790520448014">"Wi-Fi 设置"</string>
-  <string name="wifi_settings_title" msgid="3103415012485692233">"Wi-Fi"</string>
+  <string name="wifi_quick_toggle_title" msgid="8850161330437693895">"WLAN"</string>
+  <string name="wifi_quick_toggle_summary" msgid="2696547080481267642">"打开 WLAN"</string>
+  <string name="wifi_settings" msgid="29722149822540994">"WLAN"</string>
+  <string name="wifi_settings_category" msgid="8719175790520448014">"WLAN 设置"</string>
+  <string name="wifi_settings_title" msgid="3103415012485692233">"WLAN"</string>
   <string name="wifi_settings_summary" msgid="668767638556052820">"设置和管理无线接入点"</string>
-  <string name="wifi_setup_wizard_title" msgid="8242230950011819054">"选择 Wi-Fi"</string>
-  <string name="wifi_starting" msgid="6732377932749942954">"正在打开 Wi-Fi…"</string>
-  <string name="wifi_stopping" msgid="8952524572499500804">"正在关闭 Wi-Fi…"</string>
+  <string name="wifi_setup_wizard_title" msgid="8242230950011819054">"选择 WLAN"</string>
+  <string name="wifi_starting" msgid="6732377932749942954">"正在打开 WLAN…"</string>
+  <string name="wifi_stopping" msgid="8952524572499500804">"正在关闭 WLAN…"</string>
   <string name="wifi_error" msgid="3207971103917128179">"出错"</string>
   <string name="wifi_in_airplane_mode" msgid="8652520421778203796">"正处于飞行模式下"</string>
   <string name="wifi_fail_to_scan" msgid="1265540342578081461">"扫描不到网络"</string>
   <string name="wifi_notify_open_networks" msgid="3755768188029653293">"网络通知"</string>
   <string name="wifi_notify_open_networks_summary" msgid="3038290727701553612">"附近有开放网络时通知我"</string>
   <string name="wifi_poor_network_detection" msgid="4925789238170207169">"避开状况不佳的网络"</string>
-  <string name="wifi_poor_network_detection_summary" msgid="7843672905900544785">"仅在 Wi-Fi 互联网连接状况良好时使用 Wi-Fi 网络"</string>
+  <string name="wifi_poor_network_detection_summary" msgid="7843672905900544785">"仅在 WLAN 互联网连接状况良好时使用 WLAN 网络"</string>
   <string name="wifi_scan_always_available" msgid="3470564139944368030">"随时都可扫描"</string>
-  <string name="wifi_scan_always_available_summary" msgid="7768204638882691453">"即使在 Wi-Fi 关闭时,也允许 Google 的位置服务和其他应用扫描网络"</string>
+  <string name="wifi_scan_always_available_summary" msgid="7768204638882691453">"即使在 WLAN 关闭时,也允许 Google 的位置服务和其他应用扫描网络"</string>
   <string name="wifi_install_credentials" msgid="3551143317298272860">"安装证书"</string>
-  <string name="wifi_scan_notify_text_location_on" msgid="8135076005488914200">"为了提高位置信息精确度以及其他目的,Google 和其他应用可扫描附近的网络(在关闭了 Wi-Fi 时也可进行扫描)。如果您不希望应用这么做,请进入“高级”&gt;“随时都可扫描”进行设置。"</string>
-  <string name="wifi_scan_notify_text_location_off" msgid="6323983741393280935">"应用可扫描附近的网络(在关闭了 Wi-Fi 时也可进行扫描)。如果您不希望应用这么做,请进入“高级”&gt;“随时都可扫描”进行设置。"</string>
+  <string name="wifi_scan_notify_text_location_on" msgid="8135076005488914200">"为了提高位置信息精确度以及其他目的,Google 和其他应用可扫描附近的网络(在关闭了 WLAN 时也可进行扫描)。如果您不希望应用这么做,请进入“高级”&gt;“随时都可扫描”进行设置。"</string>
+  <string name="wifi_scan_notify_text_location_off" msgid="6323983741393280935">"应用可扫描附近的网络(在关闭了 WLAN 时也可进行扫描)。如果您不希望应用这么做,请进入“高级”&gt;“随时都可扫描”进行设置。"</string>
   <string name="wifi_scan_notify_remember_choice" msgid="5340097010842405981">"不再显示"</string>
-  <string name="wifi_setting_sleep_policy_title" msgid="5149574280392680092">"在休眠状态下保持 Wi-Fi 网络连接"</string>
+  <string name="wifi_setting_sleep_policy_title" msgid="5149574280392680092">"在休眠状态下保持 WLAN 网络连接"</string>
   <string name="wifi_setting_sleep_policy_error" msgid="8174902072673071961">"更改设置时出现问题"</string>
-  <string name="wifi_suspend_optimizations" msgid="1220174276403689487">"Wi-Fi 优化"</string>
-  <string name="wifi_suspend_optimizations_summary" msgid="4151428966089116856">"开启 Wi-Fi 时尽可能节约电池用量"</string>
+  <string name="wifi_suspend_optimizations" msgid="1220174276403689487">"WLAN 优化"</string>
+  <string name="wifi_suspend_optimizations_summary" msgid="4151428966089116856">"开启 WLAN 时尽可能节约电池用量"</string>
   <string name="wifi_add_network" msgid="6234851776910938957">"添加网络"</string>
-  <string name="wifi_access_points" msgid="7053990007031968609">"Wi-Fi 网络"</string>
+  <string name="wifi_access_points" msgid="7053990007031968609">"WLAN 网络"</string>
   <string name="wifi_menu_wps_pbc" msgid="2668564692207863017">"WPS 按钮"</string>
   <string name="wifi_menu_more_options" msgid="2448097861752719396">"更多选项"</string>
   <string name="wifi_menu_wps_pin" msgid="6426448256268695933">"WPS PIN 输入"</string>
-  <string name="wifi_menu_p2p" msgid="7619851399250896797">"Wi-Fi Direct"</string>
+  <string name="wifi_menu_p2p" msgid="7619851399250896797">"WLAN Direct"</string>
   <string name="wifi_menu_scan" msgid="1470911530412095868">"扫描"</string>
   <string name="wifi_menu_advanced" msgid="7522252991919573664">"高级"</string>
   <string name="wifi_menu_connect" msgid="4996220309848349408">"连接到网络"</string>
   <string name="wifi_menu_forget" msgid="8736964302477327114">"取消保存网络"</string>
   <string name="wifi_menu_modify" msgid="2068554918652440105">"修改网络"</string>
-  <string name="wifi_empty_list_wifi_off" msgid="8056223875951079463">"要查看可用网络,请打开 Wi-Fi。"</string>
-  <string name="wifi_empty_list_wifi_on" msgid="8746108031587976356">"正在搜索 Wi-Fi 网络…"</string>
-  <string name="wifi_empty_list_user_restricted" msgid="8280257225419947565">"您无权更改 Wi‑Fi 网络。"</string>
+  <string name="wifi_empty_list_wifi_off" msgid="8056223875951079463">"要查看可用网络,请打开 WLAN。"</string>
+  <string name="wifi_empty_list_wifi_on" msgid="8746108031587976356">"正在搜索 WLAN 网络…"</string>
+  <string name="wifi_empty_list_user_restricted" msgid="8280257225419947565">"您无权更改 WLAN 网络。"</string>
   <string name="wifi_other_network" msgid="1048006316504242214">"其他网络…"</string>
   <string name="wifi_more" msgid="3195296805089107950">"更多"</string>
   <string name="wifi_setup_wps" msgid="8128702488486283957">"自动设置 (WPS)"</string>
-  <string name="wifi_required_info_text" msgid="4080969509965288881">"为完成设置,您的平板电脑需要使用 Wi-Fi 网络。设置完毕后,您将可以在移动数据网络和 Wi-Fi 网络之间切换。"</string>
+  <string name="wifi_required_info_text" msgid="4080969509965288881">"为完成设置,您的平板电脑需要使用 WLAN 网络。设置完毕后,您将可以在移动数据网络和 WLAN 网络之间切换。"</string>
   <string name="wifi_show_advanced" msgid="1793703023711426246">"显示高级选项"</string>
-  <string name="wifi_wps_setup_title" msgid="8207552222481570175">"Wi-Fi 保护设置"</string>
+  <string name="wifi_wps_setup_title" msgid="8207552222481570175">"WLAN 保护设置"</string>
   <string name="wifi_wps_setup_msg" msgid="315174329121275092">"正在启动 WPS..."</string>
-  <string name="wifi_wps_onstart_pbc" msgid="5940801028985255304">"请按下您路由器上的 Wi-Fi 保护设置按钮,它可能会标为“WPS”或包含此符号:"</string>
-  <string name="wifi_wps_onstart_pin" msgid="223344506445335358">"请在 Wi-Fi 路由器上输入 PIN <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g>。设置过程最多可能需要两分钟时间就能完成。"</string>
+  <string name="wifi_wps_onstart_pbc" msgid="5940801028985255304">"请按下您路由器上的 WLAN 保护设置按钮,它可能会标为“WPS”或包含此符号:"</string>
+  <string name="wifi_wps_onstart_pin" msgid="223344506445335358">"请在 WLAN 路由器上输入 PIN <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g>。设置过程最多可能需要两分钟时间就能完成。"</string>
   <string name="wifi_wps_complete" msgid="2388138550456729134">"WPS 已成功启动。正在连接网络..."</string>
-  <string name="wifi_wps_connected" msgid="7153432445748931183">"已连接到 Wi-Fi 网络“<xliff:g id="NETWORK_NAME">%s</xliff:g>”"</string>
+  <string name="wifi_wps_connected" msgid="7153432445748931183">"已连接到 WLAN 网络“<xliff:g id="NETWORK_NAME">%s</xliff:g>”"</string>
   <string name="wifi_wps_in_progress" msgid="3372311348221357944">"正在设置 WPS,此过程最多可能需要两分钟时间才能完成。"</string>
   <string name="wifi_wps_failed_generic" msgid="5668775022238832527">"WPS 未能成功启动。请过几分钟后重试。"</string>
   <string name="wifi_wps_failed_wep" msgid="2702820087105284461">"无线路由器安全设置 (WEP) 不受支持"</string>
@@ -620,7 +620,7 @@
   <string name="wifi_secured_first_item" msgid="4072076186051083451">"通过 <xliff:g id="WIFI_SECURITY_SHORT">%1$s</xliff:g> 进行保护"</string>
   <string name="wifi_secured_second_item" msgid="1326000076939056265">",通过 <xliff:g id="WIFI_SECURITY_SHORT">%1$s</xliff:g> 进行保护"</string>
   <string name="wifi_security_none" msgid="7985461072596594400">"无"</string>
-  <string name="wifi_scan_always_turnon_message" msgid="203123538572122989">"为了提高位置信息精确度以及其他目的,“<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>”请求启用网络扫描功能(在关闭了 Wi-Fi 时也可进行扫描)。"\n\n"是否对所有需要进行扫描的应用批准这项请求?"</string>
+  <string name="wifi_scan_always_turnon_message" msgid="203123538572122989">"为了提高位置信息精确度以及其他目的,“<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>”请求启用网络扫描功能(在关闭了 WLAN 时也可进行扫描)。"\n\n"是否对所有需要进行扫描的应用批准这项请求?"</string>
   <string name="wifi_scan_always_confirm_allow" msgid="5355973075896817232">"允许"</string>
   <string name="wifi_scan_always_confirm_deny" msgid="4463982053823520710">"拒绝"</string>
   <string name="wifi_connect" msgid="1076622875777072845">"连接"</string>
@@ -636,10 +636,10 @@
   <string name="wifi_skipped_message" product="default" msgid="1192848364146401759">"警告:您可能需要额外支付运营商数据费。"\n\n"手机设置过程可能会消耗大量网络流量。"</string>
   <string name="wifi_and_mobile_skipped_message" product="tablet" msgid="6161024589991810940">"警告:您必须连接到互联网,平板电脑才能验证您所使用的软件是否为最新版本。"</string>
   <string name="wifi_and_mobile_skipped_message" product="default" msgid="3773473163264984767">"警告:您必须连接到互联网,手机才能验证您所使用的软件是否为最新版本。"</string>
-  <string name="wifi_connect_failed_message" product="tablet" msgid="4474691090681670156">"平板电脑无法连接到此 Wi-Fi 网络。"</string>
-  <string name="wifi_connect_failed_message" product="default" msgid="2185803140161396572">"手机无法连接到此 Wi-Fi 网络。"</string>
-  <string name="wifi_advanced_titlebar" msgid="4485841401774142908">"高级 Wi-Fi"</string>
-  <string name="wifi_setting_frequency_band_title" msgid="3655327399028584656">"Wi-Fi 频带"</string>
+  <string name="wifi_connect_failed_message" product="tablet" msgid="4474691090681670156">"平板电脑无法连接到此 WLAN 网络。"</string>
+  <string name="wifi_connect_failed_message" product="default" msgid="2185803140161396572">"手机无法连接到此 WLAN 网络。"</string>
+  <string name="wifi_advanced_titlebar" msgid="4485841401774142908">"高级 WLAN"</string>
+  <string name="wifi_setting_frequency_band_title" msgid="3655327399028584656">"WLAN 频带"</string>
   <string name="wifi_setting_frequency_band_summary" msgid="3250740757118009784">"指定操作的频率范围"</string>
   <string name="wifi_setting_frequency_band_error" msgid="837281974489794378">"设置频带时出现问题。"</string>
   <string name="wifi_advanced_mac_address_title" msgid="6571335466330978393">"MAC 地址"</string>
@@ -655,7 +655,7 @@
   <string name="wifi_dns2" msgid="1368601006824882659">"域名 2"</string>
   <string name="wifi_gateway" msgid="163914742461092086">"网关"</string>
   <string name="wifi_network_prefix_length" msgid="3028785234245085998">"网络前缀长度"</string>
-  <string name="wifi_p2p_settings_title" msgid="5444461191435291082">"Wi-Fi Direct"</string>
+  <string name="wifi_p2p_settings_title" msgid="5444461191435291082">"WLAN Direct"</string>
   <string name="wifi_p2p_device_info" msgid="3191876744469364173">"设备信息"</string>
   <string name="wifi_p2p_persist_network" msgid="1646424791818168590">"记住该连接"</string>
   <string name="wifi_p2p_menu_search" msgid="3436429984738771974">"搜索设备"</string>
@@ -671,13 +671,13 @@
   <string name="wifi_p2p_cancel_connect_title" msgid="255267538099324413">"取消邀请?"</string>
   <string name="wifi_p2p_cancel_connect_message" msgid="7477756213423749402">"要取消连接<xliff:g id="PEER_NAME">%1$s</xliff:g>的邀请吗?"</string>
   <string name="wifi_p2p_delete_group_message" msgid="834559380069647086">"取消保存此群组?"</string>
-  <string name="wifi_tether_checkbox_text" msgid="1847167643625779136">"便携式 Wi-Fi 热点"</string>
+  <string name="wifi_tether_checkbox_text" msgid="1847167643625779136">"便携式 WLAN 热点"</string>
   <string name="wifi_tether_starting" msgid="1322237938998639724">"正在打开热点..."</string>
   <string name="wifi_tether_stopping" msgid="4835852171686388107">"正在关闭热点..."</string>
   <string name="wifi_tether_enabled_subtext" msgid="8948641212931906143">"便携式热点 <xliff:g id="NETWORK_SSID">%1$s</xliff:g> 已启用"</string>
-  <string name="wifi_tether_failed_subtext" msgid="1484941858530919002">"便携式 Wi-Fi 热点错误"</string>
-  <string name="wifi_tether_configure_ap_text" msgid="7974681394041609308">"设置 Wi-Fi 热点"</string>
-  <string name="wifi_tether_configure_subtext" msgid="7957547035983257748">"<xliff:g id="NETWORK_SSID">%1$s</xliff:g><xliff:g id="NETWORK_SECURITY">%2$s</xliff:g>便携式 Wi-Fi 热点"</string>
+  <string name="wifi_tether_failed_subtext" msgid="1484941858530919002">"便携式 WLAN 热点错误"</string>
+  <string name="wifi_tether_configure_ap_text" msgid="7974681394041609308">"设置 WLAN 热点"</string>
+  <string name="wifi_tether_configure_subtext" msgid="7957547035983257748">"<xliff:g id="NETWORK_SSID">%1$s</xliff:g><xliff:g id="NETWORK_SECURITY">%2$s</xliff:g>便携式 WLAN 热点"</string>
   <string name="wifi_tether_configure_ssid_default" msgid="8467525402622138547">"Android 热点"</string>
   <string name="display_settings_title" msgid="1708697328627382561">"显示"</string>
   <string name="sound_settings" msgid="5534671337768745343">"声音"</string>
@@ -812,7 +812,7 @@
   <string name="status_signal_strength" msgid="3732655254188304547">"信号强度"</string>
   <string name="status_roaming" msgid="2638800467430913403">"漫游"</string>
   <string name="status_operator" msgid="2274875196954742087">"网络"</string>
-  <string name="status_wifi_mac_address" msgid="2202206684020765378">"Wi-Fi MAC 地址"</string>
+  <string name="status_wifi_mac_address" msgid="2202206684020765378">"WLAN MAC 地址"</string>
   <string name="status_bt_address" msgid="4195174192087439720">"蓝牙地址"</string>
   <string name="status_serial_number" msgid="2257111183374628137">"序列号"</string>
   <string name="status_unavailable" msgid="7862009036663793314">"不可用"</string>
@@ -979,9 +979,9 @@
   <string name="tethering_help_button_text" msgid="656117495547173630">"帮助"</string>
   <string name="network_settings_title" msgid="7967552516440151852">"移动网络"</string>
   <string name="location_title" msgid="1029961368397484576">"我的位置"</string>
-  <string name="location_network_based" msgid="9134175479520582215">"Wi-Fi 和移动网络位置信息"</string>
+  <string name="location_network_based" msgid="9134175479520582215">"WLAN 和移动网络位置信息"</string>
   <string name="location_neighborhood_level" msgid="5626515380188353712">"允许应用使用 Google 位置服务更快地大致了解您所在的位置。系统将收集匿名位置数据并将其发送给 Google。"</string>
-  <string name="location_neighborhood_level_wifi" msgid="4234820941954812210">"通过 Wi-Fi 确定位置"</string>
+  <string name="location_neighborhood_level_wifi" msgid="4234820941954812210">"通过 WLAN 确定位置"</string>
   <string name="location_gps" msgid="8392461023569708478">"GPS 卫星定位"</string>
   <string name="location_street_level" product="tablet" msgid="1669562198260860802">"允许应用使用您平板电脑上的 GPS 定位您的位置"</string>
   <string name="location_street_level" product="default" msgid="4617445745492014203">"允许应用使用您手机上的 GPS 定位您的位置"</string>
@@ -1372,14 +1372,14 @@
   <string name="battery_stats_charging_label" msgid="4223311142875178785">"正在充电"</string>
   <string name="battery_stats_screen_on_label" msgid="7150221809877509708">"屏幕已开启"</string>
   <string name="battery_stats_gps_on_label" msgid="1193657533641951256">"GPS 已启用"</string>
-  <string name="battery_stats_wifi_running_label" msgid="1845839195549226252">"Wi-Fi"</string>
+  <string name="battery_stats_wifi_running_label" msgid="1845839195549226252">"WLAN"</string>
   <string name="battery_stats_wake_lock_label" msgid="1908942681902324095">"唤醒"</string>
   <string name="battery_stats_phone_signal_label" msgid="4137799310329041341">"移动网络信号"</string>
   <!-- no translation found for battery_stats_last_duration (1535831453827905957) -->
   <skip />
   <string name="awake" msgid="387122265874485088">"设备唤醒时间"</string>
-  <string name="wifi_on_time" msgid="3208518458663637035">"Wi-Fi 开启时间"</string>
-  <string name="bluetooth_on_time" msgid="3056108148042308690">"Wi-Fi 开启时间"</string>
+  <string name="wifi_on_time" msgid="3208518458663637035">"WLAN 开启时间"</string>
+  <string name="bluetooth_on_time" msgid="3056108148042308690">"WLAN 开启时间"</string>
   <string name="usage_name_percent" msgid="7976919382448235858">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="NUMBER">%2$s</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
   <string name="history_details_title" msgid="3608240585315506067">"历史记录详细信息"</string>
   <string name="details_title" msgid="3792801565213935385">"使用详情"</string>
@@ -1387,7 +1387,7 @@
   <string name="controls_subtitle" msgid="390468421138288702">"调配电量"</string>
   <string name="packages_subtitle" msgid="4736416171658062768">"包括的软件包"</string>
   <string name="power_screen" msgid="3023346080675904613">"屏幕"</string>
-  <string name="power_wifi" msgid="1135085252964054957">"Wi-Fi"</string>
+  <string name="power_wifi" msgid="1135085252964054957">"WLAN"</string>
   <string name="power_bluetooth" msgid="4373329044379008289">"蓝牙"</string>
   <string name="power_cell" msgid="6596471490976003056">"手机待机"</string>
   <string name="power_phone" msgid="5392641106474567277">"语音通话"</string>
@@ -1397,7 +1397,7 @@
   <string name="usage_type_cpu_foreground" msgid="6500579611933211831">"CPU(前台)"</string>
   <string name="usage_type_wake_lock" msgid="5125438890233677880">"保持唤醒状态"</string>
   <string name="usage_type_gps" msgid="7989688715128160790">"GPS"</string>
-  <string name="usage_type_wifi_running" msgid="3134357198266380400">"Wi-Fi 正在运行"</string>
+  <string name="usage_type_wifi_running" msgid="3134357198266380400">"WLAN 正在运行"</string>
   <string name="usage_type_phone" product="tablet" msgid="262638572890253393">"平板电脑"</string>
   <string name="usage_type_phone" product="default" msgid="9108247984998041853">"通话"</string>
   <string name="usage_type_data_send" msgid="2857401966985425427">"数据已发送"</string>
@@ -1410,7 +1410,7 @@
   <string name="battery_action_app_details" msgid="7861051816778419018">"应用信息"</string>
   <string name="battery_action_app_settings" msgid="4570481408106287454">"应用设置"</string>
   <string name="battery_action_display" msgid="7338551244519110831">"屏幕设置"</string>
-  <string name="battery_action_wifi" msgid="8181553479021841207">"Wi-Fi 设置"</string>
+  <string name="battery_action_wifi" msgid="8181553479021841207">"WLAN 设置"</string>
   <string name="battery_action_bluetooth" msgid="8374789049507723142">"蓝牙设置"</string>
   <string name="battery_desc_voice" msgid="8980322055722959211">"语音通话所耗的电量"</string>
   <string name="battery_desc_standby" product="tablet" msgid="6284747418668280364">"平板电脑待机时所耗电量"</string>
@@ -1419,8 +1419,8 @@
   <string name="battery_sugg_radio" msgid="8211336978326295047">"不在信号覆盖范围内时切换到飞行模式,以节约电量"</string>
   <string name="battery_desc_display" msgid="5432795282958076557">"显示屏和背光所耗的电量"</string>
   <string name="battery_sugg_display" msgid="3370202402045141760">"降低屏幕亮度,并且/或者缩短屏幕超时时间"</string>
-  <string name="battery_desc_wifi" msgid="2375567464707394131">"Wi-Fi 耗电量"</string>
-  <string name="battery_sugg_wifi" msgid="3355461362094706957">"未使用或无法使用 Wi-Fi 网络时关闭 Wi-Fi"</string>
+  <string name="battery_desc_wifi" msgid="2375567464707394131">"WLAN 耗电量"</string>
+  <string name="battery_sugg_wifi" msgid="3355461362094706957">"未使用或无法使用 WLAN 网络时关闭 WLAN"</string>
   <string name="battery_desc_bluetooth" msgid="8069070756186680367">"蓝牙所耗的电量"</string>
   <string name="battery_sugg_bluetooth_basic" msgid="1942935021750897422">"请在不使用蓝牙功能时将其关闭"</string>
   <string name="battery_sugg_bluetooth_headset" msgid="4071352514714259230">"尝试连接另一蓝牙设备"</string>
@@ -1484,14 +1484,14 @@
   <string name="tts_engine_preference_section_title" msgid="448294500990971413">"首选引擎"</string>
   <string name="tts_general_section_title" msgid="4402572014604490502">"常规"</string>
   <string name="gadget_title" msgid="5519037532720577836">"电量控制"</string>
-  <string name="gadget_toggle_wifi" msgid="319262861956544493">"正在更新 Wi-Fi 设置"</string>
+  <string name="gadget_toggle_wifi" msgid="319262861956544493">"正在更新 WLAN 设置"</string>
   <string name="gadget_toggle_bluetooth" msgid="7538903239807020826">"正在更新蓝牙设置"</string>
   <string name="gadget_state_template" msgid="5156935629902649932">"<xliff:g id="ID_1">%1$s</xliff:g><xliff:g id="ID_2">%2$s</xliff:g>"</string>
   <string name="gadget_state_on" msgid="6909119593004937688">"开启"</string>
   <string name="gadget_state_off" msgid="5220212352953066317">"关闭"</string>
   <string name="gadget_state_turning_on" msgid="3395992057029439039">"正在开启"</string>
   <string name="gadget_state_turning_off" msgid="2395546048102176157">"正在关闭"</string>
-  <string name="gadget_wifi" msgid="4712584536500629417">"Wi-Fi"</string>
+  <string name="gadget_wifi" msgid="4712584536500629417">"WLAN"</string>
   <string name="gadget_bluetooth" msgid="8998572807378694410">"蓝牙"</string>
   <string name="gadget_gps" msgid="1558173602059236567">"GPS"</string>
   <string name="gadget_sync" msgid="858895763714222152">"同步"</string>
@@ -1534,7 +1534,7 @@
   <string name="backup_section_title" msgid="7952232291452882740">"备份和还原"</string>
   <string name="personal_data_section_title" msgid="7815209034443782061">"个人数据"</string>
   <string name="backup_data_title" msgid="1239105919852668016">"备份我的数据"</string>
-  <string name="backup_data_summary" msgid="708773323451655666">"将应用数据、Wi-Fi 密码和其他设置备份到 Google 服务器"</string>
+  <string name="backup_data_summary" msgid="708773323451655666">"将应用数据、WLAN 密码和其他设置备份到 Google 服务器"</string>
   <string name="backup_configure_account_title" msgid="3790872965773196615">"备份帐户"</string>
   <string name="backup_configure_account_default_summary" msgid="2436933224764745553">"目前没有帐户存储备份数据"</string>
   <string name="auto_restore_title" msgid="5397528966329126506">"自动还原"</string>
@@ -1546,7 +1546,7 @@
   <string name="local_backup_password_toast_confirmation_mismatch" msgid="3495167398824569524">"新密码和确认密码不一致"</string>
   <string name="local_backup_password_toast_validation_failure" msgid="5646377234895626531">"设置备份密码失败"</string>
   <string name="backup_erase_dialog_title" msgid="1027640829482174106"></string>
-  <string name="backup_erase_dialog_message" msgid="5221011285568343155">"要停止备份您的 Wi-Fi 密码、书签、其他设置和应用数据,并清除 Google 服务器上的所有副本吗?"</string>
+  <string name="backup_erase_dialog_message" msgid="5221011285568343155">"要停止备份您的 WLAN 密码、书签、其他设置和应用数据,并清除 Google 服务器上的所有副本吗?"</string>
   <string name="device_admin_settings_title" msgid="1335557832906433309">"设备管理设置"</string>
   <string name="active_device_admin_msg" msgid="6930903262612422111">"设备管理器"</string>
   <string name="remove_device_admin" msgid="3596845261596451437">"取消激活"</string>
@@ -1562,10 +1562,10 @@
   <string name="sound_category_notification_title" msgid="3502115998790286943">"通知"</string>
   <string name="sound_category_call_ringtone_vibrate_title" msgid="1543777228646645163">"来电铃声和振动"</string>
   <string name="sound_category_system_title" msgid="1480844520622721141">"系统"</string>
-  <string name="wifi_setup_title" msgid="2970260757780025029">"Wi-Fi 设置"</string>
-  <string name="wifi_setup_title_editing_network" msgid="6020614644556717979">"连接到 Wi-Fi 网络“<xliff:g id="NETWORK_NAME">%s</xliff:g>”"</string>
-  <string name="wifi_setup_title_connecting_network" msgid="5572226790101017822">"正在连接到 Wi-Fi 网络“<xliff:g id="NETWORK_NAME">%s</xliff:g>”…"</string>
-  <string name="wifi_setup_title_connected_network" msgid="1608788657122010919">"已连接到 Wi-Fi 网络“<xliff:g id="NETWORK_NAME">%s</xliff:g>”"</string>
+  <string name="wifi_setup_title" msgid="2970260757780025029">"WLAN 设置"</string>
+  <string name="wifi_setup_title_editing_network" msgid="6020614644556717979">"连接到 WLAN 网络“<xliff:g id="NETWORK_NAME">%s</xliff:g>”"</string>
+  <string name="wifi_setup_title_connecting_network" msgid="5572226790101017822">"正在连接到 WLAN 网络“<xliff:g id="NETWORK_NAME">%s</xliff:g>”…"</string>
+  <string name="wifi_setup_title_connected_network" msgid="1608788657122010919">"已连接到 WLAN 网络“<xliff:g id="NETWORK_NAME">%s</xliff:g>”"</string>
   <string name="wifi_setup_title_add_network" msgid="6932651000151032301">"添加网络"</string>
   <string name="wifi_setup_not_connected" msgid="6997432604664057052">"未连接"</string>
   <string name="wifi_setup_add_network" msgid="5939624680150051807">"添加网络"</string>
@@ -1587,9 +1587,9 @@
   <string name="wifi_setup_status_connecting" msgid="4971421484401530740">"正在连接..."</string>
   <string name="wifi_setup_status_proceed_to_next" msgid="6708250000342940031">"转至下一步"</string>
   <string name="wifi_setup_status_eap_not_supported" msgid="5335338851032315905">"不支持 EAP。"</string>
-  <string name="wifi_setup_eap_not_supported" msgid="1955087534276570962">"您无法在设置过程中配置 EAP Wi-Fi 连接。设置完毕后,您可以在“设置”&gt;“无线和网络”中进行配置。"</string>
+  <string name="wifi_setup_eap_not_supported" msgid="1955087534276570962">"您无法在设置过程中配置 EAP WLAN 连接。设置完毕后,您可以在“设置”&gt;“无线和网络”中进行配置。"</string>
   <string name="wifi_setup_description_connecting" msgid="2793554932006756795">"建立连接可能需要几分钟时间..."</string>
-  <string name="wifi_setup_description_connected" msgid="736032046548460779">"触摸"<b>"下一步"</b>"可继续进行设置。"\n\n"触摸"<b>"返回"</b>"可连接到其他 Wi-Fi 网络。"</string>
+  <string name="wifi_setup_description_connected" msgid="736032046548460779">"触摸"<b>"下一步"</b>"可继续进行设置。"\n\n"触摸"<b>"返回"</b>"可连接到其他 WLAN 网络。"</string>
   <string name="accessibility_sync_enabled" msgid="558480439730263116">"同步功能已启用"</string>
   <string name="accessibility_sync_disabled" msgid="1741194106479011384">"同步功能已停用"</string>
   <string name="accessibility_sync_error" msgid="8703299118794272041">"同步错误。"</string>
@@ -1703,7 +1703,7 @@
   <string name="data_usage_menu_roaming" msgid="8042359966835203296">"移动数据网络漫游"</string>
   <string name="data_usage_menu_restrict_background" msgid="1989394568592253331">"限制后台流量"</string>
   <string name="data_usage_menu_split_4g" msgid="5322857680792601899">"单独显示 4G 流量"</string>
-  <string name="data_usage_menu_show_wifi" msgid="5056401102877964564">"显示 Wi-Fi 使用情况"</string>
+  <string name="data_usage_menu_show_wifi" msgid="5056401102877964564">"显示 WLAN 使用情况"</string>
   <string name="data_usage_menu_show_ethernet" msgid="5181361208532314097">"显示以太网使用情况"</string>
   <string name="data_usage_menu_metered" msgid="5056695223222541863">"移动热点"</string>
   <string name="data_usage_menu_auto_sync" msgid="8203999775948778560">"自动同步数据"</string>
@@ -1717,8 +1717,8 @@
   <string name="data_usage_disable_mobile_limit" msgid="4644364396844393848">"设置移动数据流量限制"</string>
   <string name="data_usage_disable_4g_limit" msgid="6233554774946681175">"设置 4G 数据流量限制"</string>
   <string name="data_usage_disable_3g_limit" msgid="2558557840444266906">"设置 2G-3G 数据流量限制"</string>
-  <string name="data_usage_disable_wifi_limit" msgid="1394901415264660888">"设置 Wi-Fi 数据流量上限"</string>
-  <string name="data_usage_tab_wifi" msgid="481146038146585749">"Wi-Fi"</string>
+  <string name="data_usage_disable_wifi_limit" msgid="1394901415264660888">"设置 WLAN 数据流量上限"</string>
+  <string name="data_usage_tab_wifi" msgid="481146038146585749">"WLAN"</string>
   <string name="data_usage_tab_ethernet" msgid="7298064366282319911">"以太网"</string>
   <string name="data_usage_tab_mobile" msgid="454140350007299045">"移动"</string>
   <string name="data_usage_tab_4g" msgid="1301978716067512235">"4G"</string>
@@ -1749,9 +1749,9 @@
   <string name="data_usage_limit_dialog_mobile" product="tablet" msgid="3893348029612821262">"达到指定的数据流量上限时,系统会停用您的移动数据连接。"\n\n"由于数据流量是由您的平板电脑计算得出的,您的运营商对于流量的计算方法可能有所不同,因此请考虑设置一个较低的上限。"</string>
   <string name="data_usage_limit_dialog_mobile" product="default" msgid="7962145861903746827">"达到指定的数据流量上限时,系统会停用您的移动数据连接。"\n\n"由于数据流量是由您的手机计算得出的,您的运营商对于流量的计算方法可能有所不同,因此请考虑设置一个较低的上限。"</string>
   <string name="data_usage_restrict_background_title" msgid="2201315502223035062">"限制后台数据?"</string>
-  <string name="data_usage_restrict_background" msgid="8447934953579275363">"如果您限制在后台使用移动数据网络,则在未连接到 Wi-Fi 网络时,部分应用和服务将会无法运行。"</string>
-  <string name="data_usage_restrict_background_multiuser" product="tablet" msgid="7132639594296036143">"如果您限制在后台使用移动数据网络,则在未连接到 Wi-Fi 网络时,部分应用和服务将会无法运行。"\n\n"此设置会影响这台平板电脑上的所有用户。"</string>
-  <string name="data_usage_restrict_background_multiuser" product="default" msgid="2642864376010074543">"如果您限制在后台使用移动数据网络,则在未连接到 Wi-Fi 网络时,部分应用和服务将会无法运行。"\n\n"此设置会影响这部手机上的所有用户。"</string>
+  <string name="data_usage_restrict_background" msgid="8447934953579275363">"如果您限制在后台使用移动数据网络,则在未连接到 WLAN 网络时,部分应用和服务将会无法运行。"</string>
+  <string name="data_usage_restrict_background_multiuser" product="tablet" msgid="7132639594296036143">"如果您限制在后台使用移动数据网络,则在未连接到 WLAN 网络时,部分应用和服务将会无法运行。"\n\n"此设置会影响这台平板电脑上的所有用户。"</string>
+  <string name="data_usage_restrict_background_multiuser" product="default" msgid="2642864376010074543">"如果您限制在后台使用移动数据网络,则在未连接到 WLAN 网络时,部分应用和服务将会无法运行。"\n\n"此设置会影响这部手机上的所有用户。"</string>
   <string name="data_usage_sweep_warning" msgid="6387081852568846982"><font size="21">"<xliff:g id="NUMBER">^1</xliff:g>"</font>" "<font size="9">"<xliff:g id="UNIT">^2</xliff:g>"</font>\n<font size="12">"警告"</font></string>
   <string name="data_usage_sweep_limit" msgid="860566507375933039"><font size="21">"<xliff:g id="NUMBER">^1</xliff:g>"</font>" "<font size="9">"<xliff:g id="UNIT">^2</xliff:g>"</font>\n<font size="12">"限制"</font></string>
   <string name="data_usage_uninstalled_apps" msgid="614263770923231598">"已删除的应用"</string>
@@ -1761,10 +1761,10 @@
   <string name="data_usage_total_during_range_mobile" product="tablet" msgid="5961720793603268572">"<xliff:g id="RANGE">%2$s</xliff:g>:已使用约 <xliff:g id="TOTAL">%1$s</xliff:g>,由您的平板电脑计算得出。您的运营商对于流量的计算方法可能有所不同。"</string>
   <string name="data_usage_total_during_range_mobile" product="default" msgid="1625833170144610767">"<xliff:g id="RANGE">%2$s</xliff:g>:已使用约 <xliff:g id="TOTAL">%1$s</xliff:g>,由您的手机计算得出。您的运营商对于流量的计算方法可能有所不同。"</string>
   <string name="data_usage_metered_title" msgid="6204750602856383278">"移动热点"</string>
-  <string name="data_usage_metered_body" msgid="4959032833706695848">"选择属于移动热点的 Wi-Fi 网络。这样可限制应用在后台使用这些网络。应用在使用这些网络下载较大的文件时,还可能会发出警告。"</string>
+  <string name="data_usage_metered_body" msgid="4959032833706695848">"选择属于移动热点的 WLAN 网络。这样可限制应用在后台使用这些网络。应用在使用这些网络下载较大的文件时,还可能会发出警告。"</string>
   <string name="data_usage_metered_mobile" msgid="5423305619126978393">"移动网络"</string>
-  <string name="data_usage_metered_wifi" msgid="8540872226614404873">"Wi-Fi 网络"</string>
-  <string name="data_usage_metered_wifi_disabled" msgid="5502020778468643732">"要选择移动热点,请打开 Wi-Fi。"</string>
+  <string name="data_usage_metered_wifi" msgid="8540872226614404873">"WLAN 网络"</string>
+  <string name="data_usage_metered_wifi_disabled" msgid="5502020778468643732">"要选择移动热点,请打开 WLAN。"</string>
   <string name="cryptkeeper_emergency_call" msgid="198578731586097145">"紧急呼救"</string>
   <string name="cryptkeeper_return_to_call" msgid="5613717339452772491">"返回通话"</string>
   <string name="vpn_name" msgid="4689699885361002297">"名称"</string>
@@ -1838,7 +1838,7 @@
   <string name="user_add_user_item_title" msgid="8212199632466198969">"用户"</string>
   <string name="user_add_profile_item_title" msgid="8353515490730363621">"受限个人资料"</string>
   <string name="user_add_user_title" msgid="3961861593718285403">"添加新用户"</string>
-  <string name="user_add_user_message_long" msgid="3086244205384741788">"您可以通过创建新用户来与其他人共享此设备。每个用户都会有自己的空间,其中可以容纳他们自己的应用、壁纸等内容。用户可以调整 Wi-Fi 等会影响到所有用户的平板电脑设置。"\n\n"您创建新用户后,该用户必须完成设置流程。"\n\n"任何用户均可代表其他所有用户接受应用的新权限。"</string>
+  <string name="user_add_user_message_long" msgid="3086244205384741788">"您可以通过创建新用户来与其他人共享此设备。每个用户都会有自己的空间,其中可以容纳他们自己的应用、壁纸等内容。用户可以调整 WLAN 等会影响到所有用户的平板电脑设置。"\n\n"您创建新用户后,该用户必须完成设置流程。"\n\n"任何用户均可代表其他所有用户接受应用的新权限。"</string>
   <string name="user_add_user_message_short" msgid="3310933423737035428">"您创建新用户后,该用户必须完成设置流程。"\n\n"任何用户均可代表其他所有用户接受应用的新权限。"</string>
   <string name="user_setup_dialog_title" msgid="1765794166801864563">"是否立即设置用户?"</string>
   <string name="user_setup_dialog_message" msgid="614037943337008555">"请让这个人拿过平板电脑,让其设置自己的空间。"</string>
@@ -1882,8 +1882,8 @@
   <string name="user_restrictions_controlled_by" msgid="3164078767438313899">"受“<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>”控制"</string>
   <string name="app_not_supported_in_limited" msgid="913035259626149121">"受限个人资料无法使用此应用"</string>
   <string name="app_sees_restricted_accounts" msgid="7503264525057246240">"此应用可使用您的帐户"</string>
-  <string name="restriction_wifi_config_title" msgid="8889556384136994814">"Wi‑Fi 和移动网络"</string>
-  <string name="restriction_wifi_config_summary" msgid="70888791513065244">"允许修改 Wi‑Fi 和移动网络设置"</string>
+  <string name="restriction_wifi_config_title" msgid="8889556384136994814">"WLAN 和移动网络"</string>
+  <string name="restriction_wifi_config_summary" msgid="70888791513065244">"允许修改 WLAN 和移动网络设置"</string>
   <string name="restriction_bluetooth_config_title" msgid="8871681580962503671">"蓝牙"</string>
   <string name="restriction_bluetooth_config_summary" msgid="8372319681287562506">"允许修改蓝牙配对和设置"</string>
   <string name="restriction_nfc_enable_title" msgid="5888100955212267941">"NFC"</string>