blob: d82d346901f1e2fe1c3ada2c44a031c0e1d68cef [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string-array name="tips">
<item msgid="4457112202911142877">"Zobrazte si všetky aplikácie.\n Dotknite sa ikony spúšťača. @drawable/all_apps"</item>
<item msgid="8842580895829057430">"Presuňte aplikácie na plochu.\n Dotknite sa aplikácie v spúšťači a podržte ju, kým začne vibrovať."</item>
<item msgid="8903218961940756528">"Usporiadajte si plochu.\n Dotknite sa položky a podržte ju. Hneď ako začne vibrovať, presuňte ju kam chcete."</item>
<item msgid="3123213860439458492">"Odstránenie položiek.\n Dotknite sa položky a podržte ju. Hneď ako začne vibrovať, presuňte ju na ikonu koša. @drawable/trash"</item>
<item msgid="1000948398885889319">"Viacero plôch.\n Plochu prepnite posunutím prsta doľava alebo doprava. Položky je možné presunúť na inú obrazovku."</item>
<item msgid="424487960942281801">"Už miniaplikáciu nepotrebujete?\n Podržte ju a hneď ako začne vibrovať, presuňte ju na ikonu koša."</item>
</string-array>
</resources>