blob: 4d34571f8387de4344e1814128c2c2ce9b04eadd [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="78565911793142902">"Nfc सेवा"</string>
<string name="nfcUserLabel" msgid="7708535817084357357">"Nfc"</string>
<string name="accessibility_nfc_enabled" msgid="7796246979948787735">"NFC सक्षम"</string>
<string name="tap_to_beam" msgid="5819197866281059878">"बिम गर्नाका लागि ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="beam_progress" msgid="7453634884807323920">"आगमन बिम..."</string>
<string name="beam_outgoing" msgid="4679536649779123495">"बिम गर्दै..."</string>
<string name="beam_complete" msgid="477026736424637435">"बिम पुरा भयो"</string>
<string name="beam_failed" msgid="5116241718189888630">"बिमले पुरा गरेन"</string>
<string name="beam_canceled" msgid="5425192751826544741">"बिम रद्द भयो"</string>
<string name="cancel" msgid="61873902552555096">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="beam_tap_to_view" msgid="7430394753262448349">"हेर्नका लागि ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="beam_handover_not_supported" msgid="4083165921751489015">"प्राप्तकर्ताको उपकरणले बिम मार्फत ठूलो फाइल ट्रान्सफर गर्न समर्थन गर्दैन।"</string>
<string name="beam_try_again" msgid="3364677301009783455">"फेरि उपकरणहरू एकै साथ ल्याउनुहोस्"</string>
<string name="beam_busy" msgid="5253335587620612576">"बीम अहिले व्यस्त छ। अघिल्लो स्थानान्तरण पूरा भएपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string name="device" msgid="4459621591392478151">"यन्त्र"</string>
<string name="connecting_peripheral" msgid="1296182660525660935">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> जडान गर्दै"</string>
<string name="connected_peripheral" msgid="20748648543160091">"जडित <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="connect_peripheral_failed" msgid="7925702596242839275">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> जडान गर्न सकेन"</string>
<string name="disconnecting_peripheral" msgid="1443699384809097200">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> विच्छेदन गर्दै"</string>
<string name="disconnected_peripheral" msgid="4470578100296504366">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> विच्छेद गरियो"</string>
<string name="pairing_peripheral" msgid="6983626861540899365">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> जोडा गर्दै"</string>
<string name="pairing_peripheral_failed" msgid="6087643307743264679">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> जोडा गर्न सकेन"</string>
<string name="failed_to_enable_bt" msgid="7229153323594758077">"ब्लुटुथ सक्षम पार्न सकेन"</string>
<string name="confirm_pairing" msgid="4112568077038265363">"तपाईं ब्लुटुथ उपकरण जोडी गर्न निश्चित हुनुहुन्छ <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="pair_yes" msgid="3525614878559994448">"हो"</string>
<string name="pair_no" msgid="5022308368904055020">"होइन"</string>
<string name="tap_again_to_pay" msgid="5754988005412859897">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>सँग तिर्न फेरी छुनुहोस्"</string>
<string name="tap_again_to_complete" msgid="5423640945118279123">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> सँग समाप्त गर्न फेरी छुनुहोस्"</string>
<string name="transaction_failure" msgid="7828102078637936513">"यस transaction <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> सगँ सम्पन्न गर्न सकिन्न।"</string>
<string name="could_not_use_app" msgid="8137587876138569083">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> प्रयोग गर्न सकेन।"</string>
<string name="pay_with" msgid="5531545488795798945">"सँग तिर्नुहोस्"</string>
<string name="complete_with" msgid="6797459104103012992">"सँग समाप्त गर्नुहोस्"</string>
<string name="default_pay_app_removed" msgid="4108250545457437360">"तपाईँको प्राथमिकमा पर्ने Tap &amp; Pay सेवा हटाइयो। अर्को चयन गर्नुहुन्छ?"</string>
<string name="ask_nfc_tap" msgid="2925239870458286340">"पूरा गर्नको लागि अर्को उपकरण ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="wifi_connect" msgid="6250727951843550671">"जडान गर्नुहोस्"</string>
<string name="status_unable_to_connect" msgid="9183908200295307657">"सञ्जालसँग जडान गर्न असक्षम भयो"</string>
<string name="status_wifi_connected" msgid="5893022897732105739">"जोडिएको"</string>
<string name="title_connect_to_network" msgid="2474034615817280146">"सञ्जालमा जडान गर्नुहोस्"</string>
<string name="prompt_connect_to_network" msgid="8511683573657516114">"सञ्जाल <xliff:g id="NETWORK_SSID">%1$s</xliff:g>मा जडान गर्ने?"</string>
<string name="beam_requires_nfc_enabled" msgid="2800366967218600534">"Android बीम सक्षम गर्नको लागि NFC आवश्यक छ। के तपाईं यसलाई सक्षम गर्न चाहनुहुन्छ?"</string>
<string name="android_beam" msgid="1666446406999492763">"Android बिम"</string>
<string name="beam_requires_external_storage_permission" msgid="8798337545702206901">"अनुप्रयोगलाई बाह्य भण्डारणसम्बन्धी अनुमति छैन। यो फाइल बिम गर्न अनुमति अनिवार्य छ"</string>
<string name="title_confirm_url_open" msgid="8069968913244794478">"लिंक खोल्ने हो?"</string>
<string name="summary_confirm_url_open" product="tablet" msgid="3353502750736192055">"तपाईंको ट्याब्लेटमा NFC मार्फत एउटा लिंक आयो:"</string>
<string name="summary_confirm_url_open" product="default" msgid="1246398412196449226">"तपाईंको फोनमा NFC मार्फत एउटा लिंक आयो:"</string>
<string name="action_confirm_url_open" msgid="3458322738812921189">"लिंक खोल्नुहोस्"</string>
</resources>