blob: 41a2df08bac2745943da2c3a4866c01a7a6177b8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="78565911793142902">"Nfc ಸೇವೆ"</string>
<string name="nfcUserLabel" msgid="7708535817084357357">"Nfc"</string>
<string name="accessibility_nfc_enabled" msgid="7796246979948787735">"NFC ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ."</string>
<string name="tap_to_beam" msgid="5819197866281059878">"ಬೀಮ್ ಮಾಡಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ"</string>
<string name="beam_progress" msgid="7453634884807323920">"ಒಳಬರುತ್ತಿರುವ ಬೀಮ್..."</string>
<string name="beam_outgoing" msgid="4679536649779123495">"ಬೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ..."</string>
<string name="beam_complete" msgid="477026736424637435">"ಬೀಮ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ"</string>
<string name="beam_failed" msgid="5116241718189888630">"ಬೀಮ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ"</string>
<string name="beam_canceled" msgid="5425192751826544741">"ಬೀಮ್ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ"</string>
<string name="cancel" msgid="61873902552555096">"ರದ್ದುಮಾಡಿ"</string>
<string name="beam_tap_to_view" msgid="7430394753262448349">"ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ"</string>
<string name="beam_handover_not_supported" msgid="4083165921751489015">"ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಸಾಧನವು ಬೀಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ."</string>
<string name="beam_try_again" msgid="3364677301009783455">"ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಿ"</string>
<string name="beam_busy" msgid="5253335587620612576">"ಬೀಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ."</string>
<string name="device" msgid="4459621591392478151">"ಸಾಧನ"</string>
<string name="connecting_peripheral" msgid="1296182660525660935">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"</string>
<string name="connected_peripheral" msgid="20748648543160091">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ"</string>
<string name="connect_peripheral_failed" msgid="7925702596242839275">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ"</string>
<string name="disconnecting_peripheral" msgid="1443699384809097200">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"</string>
<string name="disconnected_peripheral" msgid="4470578100296504366">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ"</string>
<string name="pairing_peripheral" msgid="6983626861540899365">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ಸಾಧನವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ"</string>
<string name="pairing_peripheral_failed" msgid="6087643307743264679">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ಸಾಧನವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ"</string>
<string name="failed_to_enable_bt" msgid="7229153323594758077">"ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"</string>
<string name="confirm_pairing" msgid="4112568077038265363">"ನೀವು <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ?"</string>
<string name="pair_yes" msgid="3525614878559994448">"ಹೌದು"</string>
<string name="pair_no" msgid="5022308368904055020">"ಇಲ್ಲ"</string>
<string name="tap_again_to_pay" msgid="5754988005412859897">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ"</string>
<string name="tap_again_to_complete" msgid="5423640945118279123">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ"</string>
<string name="transaction_failure" msgid="7828102078637936513">"ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ."</string>
<string name="could_not_use_app" msgid="8137587876138569083">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."</string>
<string name="pay_with" msgid="5531545488795798945">"ಈ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿ"</string>
<string name="complete_with" msgid="6797459104103012992">"ಇದರ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ"</string>
<string name="default_pay_app_removed" msgid="4108250545457437360">"ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಪ್ &amp; ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದೇ?"</string>
<string name="ask_nfc_tap" msgid="2925239870458286340">"ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ"</string>
<string name="wifi_connect" msgid="6250727951843550671">"ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ"</string>
<string name="status_unable_to_connect" msgid="9183908200295307657">"ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ"</string>
<string name="status_wifi_connected" msgid="5893022897732105739">"ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ"</string>
<string name="title_connect_to_network" msgid="2474034615817280146">"ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ"</string>
<string name="prompt_connect_to_network" msgid="8511683573657516114">"<xliff:g id="NETWORK_SSID">%1$s</xliff:g> ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದೇ?"</string>
<string name="beam_requires_nfc_enabled" msgid="2800366967218600534">"Android Beam ಬಳಸಲು NFC ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೀವದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ?"</string>
<string name="android_beam" msgid="1666446406999492763">"Android Beam"</string>
<string name="beam_requires_external_storage_permission" msgid="8798337545702206901">"ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಬೀಮ್‌ ಮಾಡಲು ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ"</string>
<string name="title_confirm_url_open" msgid="8069968913244794478">"ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವುದೇ?"</string>
<string name="summary_confirm_url_open" product="tablet" msgid="3353502750736192055">"ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ NFC ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ:"</string>
<string name="summary_confirm_url_open" product="default" msgid="1246398412196449226">"ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ NFC ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ:"</string>
<string name="action_confirm_url_open" msgid="3458322738812921189">"ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯಿರಿ"</string>
<string name="tag_read_error" msgid="2485274498885877547">"NFC ಓದುವಾಗ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ."</string>
<string name="tag_dispatch_failed" msgid="3562984995049738400">"ಈ NFC ಟ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ"</string>
<string name="nfc_blocking_alert_title" msgid="1086172436984457085">"NFC ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು"</string>
<string name="nfc_blocking_alert_message" msgid="7003156052570107490">"ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ."</string>
</resources>