blob: eb873c437c361e8ae40238dd789dd0b41fdc5318 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="78565911793142902">"Perkhidmatan Nfc"</string>
<string name="nfcUserLabel" msgid="7708535817084357357">"Nfc"</string>
<string name="accessibility_nfc_enabled" msgid="7796246979948787735">"NFC didayakan."</string>
<string name="tap_to_beam" msgid="5819197866281059878">"Ketik untuk pancar"</string>
<string name="beam_progress" msgid="7453634884807323920">"Pancar sedang masuk..."</string>
<string name="beam_outgoing" msgid="4679536649779123495">"Memancar..."</string>
<string name="beam_complete" msgid="477026736424637435">"Pancar selesai"</string>
<string name="beam_failed" msgid="5116241718189888630">"Pancar tidak lengkap"</string>
<string name="beam_canceled" msgid="5425192751826544741">"Pancar dibatalkan"</string>
<string name="cancel" msgid="61873902552555096">"Batal"</string>
<string name="beam_tap_to_view" msgid="7430394753262448349">"Ketik untuk lihat"</string>
<string name="beam_handover_not_supported" msgid="4083165921751489015">"Peranti penerima tidak menyokong pemindahan fail besar melalui pancaran."</string>
<string name="beam_try_again" msgid="3364677301009783455">"Dekatkan peranti semula"</string>
<string name="beam_busy" msgid="5253335587620612576">"Pancaran sibuk pada masa ini. Cuba lagi apabila pemindahan sebelumnya selesai."</string>
<string name="device" msgid="4459621591392478151">"peranti"</string>
<string name="connecting_peripheral" msgid="1296182660525660935">"Menyambungkan <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="connected_peripheral" msgid="20748648543160091">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> disambungkan"</string>
<string name="connect_peripheral_failed" msgid="7925702596242839275">"Tidak dapat menyambungkan <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="disconnecting_peripheral" msgid="1443699384809097200">"Memutuskan sambungan <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="disconnected_peripheral" msgid="4470578100296504366">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> diputuskan sambungan"</string>
<string name="pairing_peripheral" msgid="6983626861540899365">"Memasangkan <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="pairing_peripheral_failed" msgid="6087643307743264679">"Tidak dapat memasangkan <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="failed_to_enable_bt" msgid="7229153323594758077">"Tidak dapat mendayakan Bluetooth"</string>
<string name="confirm_pairing" msgid="4112568077038265363">"Adakah anda pasti anda mahu memadankan peranti Bluetooth <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="pair_yes" msgid="3525614878559994448">"Ya"</string>
<string name="pair_no" msgid="5022308368904055020">"Tidak"</string>
<string name="tap_again_to_pay" msgid="5754988005412859897">"Ketik lagi untuk membayar dengan <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="tap_again_to_complete" msgid="5423640945118279123">"Ketik lagi untuk melengkapkan dengan <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="transaction_failure" msgid="7828102078637936513">"Transaksi ini tidak dapat dilengkapkan dengan <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="could_not_use_app" msgid="8137587876138569083">"Tidak dapat menggunakan <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="pay_with" msgid="5531545488795798945">"Bayar dengan"</string>
<string name="complete_with" msgid="6797459104103012992">"Lengkapkan dengan"</string>
<string name="default_pay_app_removed" msgid="4108250545457437360">"Perkhidmatan pilihan anda untuk ketik &amp; bayar telah dialih keluar. Pilih yang lain?"</string>
<string name="ask_nfc_tap" msgid="2925239870458286340">"Ketik peranti lain untuk menyelesaikan"</string>
<string name="wifi_connect" msgid="6250727951843550671">"Sambung"</string>
<string name="status_unable_to_connect" msgid="9183908200295307657">"Tidak dapat menyambung ke rangkaian"</string>
<string name="status_wifi_connected" msgid="5893022897732105739">"Disambungkan"</string>
<string name="title_connect_to_network" msgid="2474034615817280146">"Sambung kepada rangkaian"</string>
<string name="prompt_connect_to_network" msgid="8511683573657516114">"Sambung ke rangkaian <xliff:g id="NETWORK_SSID">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="beam_requires_nfc_enabled" msgid="2800366967218600534">"NFC perlu didayakan untuk menggunakan Pancaran Android. Adakah anda ingin dayakan?"</string>
<string name="android_beam" msgid="1666446406999492763">"Pancaran Android"</string>
<string name="beam_requires_external_storage_permission" msgid="8798337545702206901">"Aplikasi tiada Kebenaran Storan Luaran. Kebenaran ini diperlukan untuk Memancarkan fail ini"</string>
<string name="title_confirm_url_open" msgid="8069968913244794478">"Buka pautan?"</string>
<string name="summary_confirm_url_open" product="tablet" msgid="3353502750736192055">"Tablet anda menerima pautan melalui NFC:"</string>
<string name="summary_confirm_url_open" product="default" msgid="1246398412196449226">"Telefon anda menerima pautan melalui NFC:"</string>
<string name="action_confirm_url_open" msgid="3458322738812921189">"Buka pautan"</string>
<string name="tag_read_error" msgid="2485274498885877547">"Ralat baca NFC. Cuba lagi."</string>
<string name="tag_dispatch_failed" msgid="3562984995049738400">"Tiada aplikasi yang disokong untuk Teg NFC ini"</string>
</resources>