blob: f4b74eb75af68af24a78256a2e5139a53714a904 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="1527793174155125990">"Поставување работен профил"</string>
<string name="provisioning_error_title" msgid="6320515739861578118">"Упс!"</string>
<string name="setup_work_profile" msgid="1468934631731845267">"Поставување работен профил"</string>
<string name="company_controls_workspace" msgid="2808025277267917221">"Вашата организација го контролира профилот и го одржува безбеден. Вие контролирате сѐ останато на уредот."</string>
<string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"Организацијата ќе го контролира уредот и ќе го чува безбеден."</string>
<string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"Следнава апликација ќе треба да пристапува до профилот:"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"Следнава апликација ќе управува со уредот:"</string>
<string name="next" msgid="1004321437324424398">"Следно"</string>
<string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"Се поставува работен профил…"</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"Вашиот IT-администратор може да ги следи и да управува со поставките, корпоративниот пристап, апликациите, дозволите и податоците поврзани со профилов, заедно со активноста на мрежата, како и локацијата на уредот, историјата на повици и историјата на пребарување контакти.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Контактирајте со IT-администраторот за повеќе информации, меѓу кои и за политиките за приватност на вашата организација."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"Вашиот IT-администратор може да ги следи и да управува со поставките, корпоративниот пристап, апликациите, дозволите и податоците поврзани со уредов, заедно со активноста на мрежата, како и локацијата на уредот, историјата на повици и историјата на пребарување контакти.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Контактирајте со IT-администраторот за повеќе информации, меѓу кои и за политиките за приватност на вашата организација."</string>
<string name="theft_protection_disabled_warning" msgid="3708092473574738478">"За користење на карактеристиките за заштита од кражба, мора да имате поставено заклучување екран со лозинка за уредот."</string>
<string name="contact_your_admin_for_more_info" msgid="9209568156969966347">"Контактирајте со IT-администраторот за повеќе информации, меѓу кои и за политиките за приватност на вашата организација."</string>
<string name="learn_more_link" msgid="3012495805919550043">"Дознај повеќе"</string>
<string name="cancel_setup" msgid="2949928239276274745">"Откажи"</string>
<string name="ok_setup" msgid="4593707675416137504">"Во ред"</string>
<string name="user_consent_msg" msgid="8820951802130353584">"Се согласувам"</string>
<string name="url_error" msgid="5958494012986243186">"Линкот не може да се прикаже."</string>
<string name="terms" msgid="8295436105384703903">"Услови"</string>
<string name="work_profile_info" msgid="5433388376309583996">"Информации за работен профил"</string>
<string name="managed_device_info" msgid="1529447646526616811">"Информации за управуваниот уред"</string>
<string name="default_managed_profile_name" msgid="5370257687074907055">"Работен профил"</string>
<string name="default_first_meat_user_name" msgid="7540515892748490540">"Примарен корисник"</string>
<string name="delete_profile_title" msgid="2841349358380849525">"Да се избрише постоечкиот профил?"</string>
<string name="opening_paragraph_delete_profile" msgid="4913885310795775967">"Веќе имате работен профил. Со него управува следната апликација:"</string>
<string name="read_more_delete_profile" msgid="7789171620401666343">"Пред да продолжите, "<a href="#read_this_link">"прочитајте го ова"</a>"."</string>
<string name="sure_you_want_to_delete_profile" msgid="6927697984573575564">"Доколку продолжите, сите апликации и податоци на профилот ќе се избришат."</string>
<string name="delete_profile" msgid="2299218578684663459">"Избриши"</string>
<string name="cancel_delete_profile" msgid="5155447537894046036">"Откажи"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_profile_owner_setup" msgid="7828515754696057140">"За да се постави вашиот работен профил, уредот треба да се шифрира. Тоа може да потрае некое време."</string>
<string name="encrypt_device_text_for_device_owner_setup" msgid="5194673142404735676">"За да се постави, уредов прво треба да се шифрира. Тоа може да потрае некое време."</string>
<string name="encrypt_this_device_question" msgid="8719916619866892601">"Да се шифр. уредот?"</string>
<string name="encrypt" msgid="1749320161747489212">"Шифрирај"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_title" msgid="5191449100153186648">"Шифрирањето е завршено"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_text" msgid="1066841819786425980">"Допрете за да продолжи поставувањето на работниот профил"</string>
<string name="managed_provisioning_error_text" msgid="7063621174570680890">"Не можевме да го поставиме работниот профил. Контактирајте со одделот за ИТ или обидете се повторно подоцна."</string>
<string name="cant_add_work_profile" msgid="9217268909964154934">"Не може да се додаде работен профил"</string>
<string name="cant_replace_or_remove_work_profile" msgid="7861054306792698290">"Не може да се замени или отстрани работен профил"</string>
<string name="work_profile_cant_be_added_contact_admin" msgid="5393019630297157418">"Не може да се додаде работен профил на уредов. Ако имате прашања, контактирајте со вашиот IT-администратор."</string>
<string name="change_device_launcher" msgid="4523563368433637980">"Променете го стартерот на апликацијата"</string>
<string name="launcher_app_cant_be_used_by_work_profile" msgid="3524366082000739743">"Вашиот работен профил не може да ја користи оваа апликација на стартер"</string>
<string name="cancel_provisioning" msgid="3408069559452653724">"Откажи"</string>
<string name="pick_launcher" msgid="4257084827403983845">"Во ред"</string>
<string name="user_setup_incomplete" msgid="6494920045526591079">"Поставувањето корисник е нецелосно"</string>
<string name="default_owned_device_username" msgid="3915120202811807955">"Корисник на работен уред"</string>
<string name="setup_work_device" msgid="6003988351437862369">"Се поставува работен уред…"</string>
<string name="progress_data_process" msgid="1707745321954672971">"Податоците за поставување се обработуваат..."</string>
<string name="progress_connect_to_wifi" msgid="472251154628863539">"Се поврзува на Wi-Fi..."</string>
<string name="progress_connect_to_mobile_network" msgid="3852054186860657088">"Се поврзува со мобилна мрежа…"</string>
<string name="progress_download" msgid="3522436271691064624">"Администраторската апликација се презема..."</string>
<string name="progress_install" msgid="2258045670385866183">"Администраторската апликација се инсталира..."</string>
<string name="progress_delete_non_required_apps" msgid="7633458399262691256">"Отстранување непотребни системски апликации…"</string>
<string name="progress_finishing_touches" msgid="9037776404089697198">"Додавање крајни финеси…"</string>
<string name="progress_set_owner" msgid="8214062820093757961">"Се поставува сопственикот на уредот..."</string>
<string name="progress_initialize" msgid="1104643492713424939">"Уредот се иницијализира…"</string>
<string name="device_doesnt_allow_encryption_contact_admin" msgid="5124643338424539794">"Уредов не дозволува шифрирање, а тоа е потребно за поставување. За помош, контактирајте со вашиот IT-администратор."</string>
<string name="stop_setup_reset_device_question" msgid="7547191251522623210">"Да се сопре поставувањето и да се ресетира уредот?"</string>
<string name="this_will_reset_take_back_first_screen" msgid="4623290347188404725">"Со ова уредот ќе се ресетира и ќе се врати на првиот екран"</string>
<string name="device_owner_cancel_message" msgid="2529288571742712065">"Дали да се запре поставувањето и да се избришат податоците на уредот?"</string>
<string name="device_owner_cancel_cancel" msgid="1052951540909389275">"Откажи"</string>
<string name="device_owner_error_ok" msgid="2002250763093787051">"Во ред"</string>
<string name="reset" msgid="6467204151306265796">"Ресетирај"</string>
<string name="cant_set_up_profile" msgid="4341825293970158436">"Не може да се постави профил"</string>
<string name="cant_set_up_device" msgid="4120090138983350714">"Не може да се постави уредот"</string>
<string name="something_went_wrong" msgid="3593223774041784329">"Нешто тргна наопаку"</string>
<string name="couldnt_set_up_device" msgid="5137950404283642302">"Уредот не можеше да се постави. За помош, контактирајте со вашиот IT-администратор."</string>
<string name="contact_your_admin_for_help" msgid="2009904021552323731">"Контактирајте со вашиот IT-администратор за помош"</string>
<string name="reset_device" msgid="5483853913241939262">"Ресетирајте го уредов и поставете го повторно"</string>
<string name="device_already_set_up" msgid="507881934487140294">"Уредот е веќе поставен"</string>
<string name="error_wifi" msgid="1850288843966836571">"Не можеше да се поврзе на Wi-Fi"</string>
<string name="device_has_reset_protection_contact_admin" msgid="2662050020376475656">"На вашиот уред е вклучена заштита од ресетирање. За помош, контактирајте со вашиот IT-администратор."</string>
<string name="frp_clear_progress_title" msgid="8628074089458234965">"Се брише"</string>
<string name="frp_clear_progress_text" msgid="1740164332830598827">"Почекајте..."</string>
<string name="error_hash_mismatch" msgid="1145488923243178454">"Не можеше да се користи апликацијата за администратор поради грешка со контролна сума. За помош, контактирајте со вашиот IT-администратор."</string>
<string name="error_download_failed" msgid="3274283629837019452">"Не можеше да се преземе апликацијата за администратор"</string>
<string name="error_package_invalid" msgid="555402554502033988">"Не може да се користи апликацијата за администратор. Или ѝ недостасуваат компоненти или е оштетена. За помош, контактирајте со вашиот IT-администратор."</string>
<string name="error_installation_failed" msgid="2282903750318407285">"Не можеше да се инсталира апликацијата за администратор"</string>
<string name="profile_owner_cancel_message" msgid="6868736915633023477">"Дали да се запре поставувањето?"</string>
<string name="profile_owner_cancel_cancel" msgid="4408725524311574891">"Не"</string>
<string name="profile_owner_cancel_ok" msgid="5951679183850766029">"Да"</string>
<string name="profile_owner_cancelling" msgid="5679573829145112822">"Се откажува..."</string>
<string name="work_profile_setup_later_title" msgid="9069148190226279892">"Сопри го поставувањето на профилот?"</string>
<string name="work_profile_setup_later_message" msgid="122069011117225292">"Вашиот работен профил може да го поставите подоцна во апликацијата за управување со уредот на вашата организација"</string>
<string name="continue_button" msgid="7177918589510964446">"Продолжи"</string>
<string name="work_profile_setup_stop" msgid="6772128629992514750">"Сопри"</string>
<string name="dismiss" msgid="9009534756748565880">"Отфрли"</string>
<string name="profile_owner_info" msgid="8975319972303812298">"Ќе создадете работен профил што ќе го управува и следи вашата организацијата. Важат стандардните услови."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers" msgid="7373591910245655373">"Ќе создадете работен профил што ќе го управува и следи вашата организацијата. Важат условите од <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="profile_owner_info_comp" msgid="9190421701126119142">"Ќе се создаде профил за вашите апликации за работа. Профилот и остатокот од уредот ќе ги управува и следи вашата организација. Важат стандардните услови."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers_comp" msgid="2012766614492554556">"Ќе се создаде профил за вашите апликации за работа. Профилот и остатокот од уредот ќе ги управува и следи вашата организација. Важат условите од <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="device_owner_info" msgid="3716661456037934467">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> ќе управува со уредов, ќе го надгледува и ќе го обезбедува. Важат стандардните услови. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_owner_info_with_terms_headers" msgid="1254243288669282977">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> ќе управува со уредов, ќе го надгледува и ќе го обезбедува. Важат условите од <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="link_isnt_secure_and_cant_be_opened_until_device_setup_finished" msgid="1604497932637832657">"Линков не е безбеден и не може да се отвори сѐ додека не заврши поставувањето на уредот: <xliff:g id="LINK_RAW_TEST">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contact_device_provider" msgid="2843488903902493030">"За да дознаете повеќе, контактирајте со <xliff:g id="IT_ADMIN">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="if_questions_contact_admin" msgid="3509427015901582047">"Ако имате прашања, контактирајте со вашиот IT-администратор"</string>
<string name="setup_isnt_finished_contact_admin" msgid="8849644190723875952">"Поставувањето не е завршено. За помош, контактирајте со вашиот IT-администратор."</string>
<string name="for_help_contact_admin" msgid="5922538077702487859">"За помош, контактирајте со вашиот IT-администратор"</string>
<string name="organization_admin" msgid="5975914478148511290">"IT-администратор"</string>
<string name="your_org_app_used" msgid="5336414768293540831">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> ќе го управува и следи уредов со следната апликација:"</string>
<string name="your_organization_beginning" msgid="5952561489910967255">"Вашата организација"</string>
<string name="your_organization_middle" msgid="8288538158061644733">"вашата организација"</string>
<string name="view_terms" msgid="7230493092383341605">"Прикажи услови"</string>
<string name="accept_and_continue" msgid="1632679734918410653">"Прифати и продолжи"</string>
<string name="back" msgid="6455622465896147127">"Назад"</string>
<string name="set_up_your_device" msgid="1896651520959894681">"Поставете го уредот"</string>
<string name="info_anim_title_0" msgid="3285414600215959704">"Променете го начинот на кој работите"</string>
<string name="info_anim_title_1" msgid="2657512519467714760">"Одделете ги службените од личните"</string>
<string name="one_place_for_work_apps" msgid="2595597562302953960">"Едно место за работните апликации"</string>
<string name="info_anim_title_2" msgid="4629781398620470204">"Исклучете ја работната кога ќе завршите"</string>
<string name="provisioning" msgid="4512493827019163451">"Се обезбедува"</string>
<string name="copying_certs" msgid="5697938664953550881">"Се поставуваат сертификатите ЦА"</string>
<string name="setup_profile" msgid="5573950582159698549">"Поставете го вашиот профил"</string>
<string name="profile_benefits_description" msgid="758432985984252636">"Ако користите работен профил, може да ги одделите работните од личните податоци"</string>
<string name="comp_profile_benefits_description" msgid="379837075456998273">"Ако користите работен профил, може да ги чувате апликациите за работа на едно место"</string>
<string name="setup_profile_encryption" msgid="5241291404536277038">"Поставете го профилот. Шифрирање"</string>
<string name="setup_profile_progress" msgid="7742718527853325656">"Поставете го профилот. Напредокот се прикажува"</string>
<string name="setup_device" msgid="6725265673245816366">"Поставете го уредот"</string>
<string name="setup_device_encryption" msgid="7852944465414197103">"Поставете го уредот. Шифрирање"</string>
<string name="setup_device_progress" msgid="7035335208571175393">"Поставете го уредот. Напредокот се прикажува"</string>
<string name="learn_more_label" msgid="2723716758654655009">"Копче Дознај повеќе"</string>
<string name="mdm_icon_label" msgid="3399134595549660561">"Икона за <xliff:g id="ICON_LABEL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="section_heading" msgid="3924666803774291908">"Наслов на делот &amp;quot;<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g>&amp;quot;."</string>
<string name="section_content" msgid="8875502515704374394">"Содржина на делот &amp;quot;<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g>&amp;quot;: <xliff:g id="SECTION_CONTENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="expand" msgid="37188292156131304">"Прошири"</string>
<string name="collapse" msgid="7817530505064432580">"Собери"</string>
<string name="access_list_of_links" msgid="7094123315959323372">"Пристапете до список со линкови"</string>
<string name="access_links" msgid="7991363727326168600">"Пристапете до линкови"</string>
<string name="access_terms" msgid="1982500872249763745">"Пристапете до услови"</string>
<string name="read_terms" msgid="1745011123626640728">"Прочитај ги условите"</string>
<string name="close_list" msgid="9053538299788717597">"Затвори го списокот"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_title" msgid="5416045931532004811">"Отк. поставување и ресет. до фабр. поставки?"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_msg" msgid="808442439937994485">"Ако се откаже поставувањево, уредот ќе се ресетира до фабричките поставки и ќе се врати на првиот екран."</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_cancel" msgid="2810966091829264727">"Откажи"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_ok" msgid="7168008267496150529">"Ресетирај го уредот"</string>
<string name="join_two_items" msgid="6110273439759895837">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g> и <xliff:g id="SECOND_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_last" msgid="7469666990442158802">"<xliff:g id="ALL_BUT_LAST_ITEM">%1$s</xliff:g> и <xliff:g id="LAST_ITEM_0">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_first" msgid="8365482726853276608">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="ALL_BUT_FIRST_AND_LAST_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_middle" msgid="8569294838319639963">"<xliff:g id="ADDED_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="REST_OF_ITEMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="take_a_few_minutes" msgid="6282806501305322838">"Ова може да потрае неколку минути"</string>
<string name="work_profile_description" msgid="8524116010729569213">"Aпликациите за работа ќе се чуваат во профилов и со нив ќе управува вашата организација"</string>
<string name="device_owner_description" msgid="168013145812679664">"Организацијата ќе го чува уредов безбеден и ќе управува со него"</string>
<string name="setup_provisioning_header" msgid="4282483198266806271">"Се подготвува поставувањето на работниот уред…"</string>
<string name="setup_provisioning_header_description" msgid="2567041263563823566">"Се поставува апликацијата за администратор"</string>
<string name="set_up_everything_else" msgid="4407706086957916501">"Поставете сѐ останато"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else" msgid="5829716209795747105">"Додајте лична сметка за да добиете повеќе од вашиот уред"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else_explanation" msgid="2730458857511288697">"Сега кога вашиот работен профил е спремен, може да додадете и лична сметка на Google за да пристапувате до апликациите и содржините."</string>
<string name="brand_screen_header" msgid="8865808542690116648">"Уредов е во сопственост на организацијата"</string>
<string name="brand_screen_subheader" msgid="7664792208784456436">"Следнава апликација ќе се користи за управување и следење на телефонов"</string>
<string name="downloading_administrator_header" msgid="8660294318893902915">"Подготовка за поставување работен профил…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header_post_suw" msgid="1353127953275291089">"Ајде да го поставиме вашиот работен профил"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_1_header" msgid="7914961694921466366">"Работните апликации се чуваат во вашиот работен профил"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_2_header" msgid="6001172190404670248">"Паузирајте ги работните апликации кога ќе завршите за тој ден"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_3_header" msgid="4316106639726774330">"Податоците во работниот профил се видливи за IT-администраторот"</string>
<string name="work_profile_provisioning_progress_label" msgid="2627905308998389193">"Се поставува работниот профил…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_summary" msgid="3436190271657388747">"Работните апликации се чуваат во вашиот работен профил. Може да ги паузирате кога ќе завршите за тој ден. Податоците во работниот профил се видливи за IT-администраторот."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_accept_header" msgid="2944032660440403130">"Ајде да го поставиме вашиот работен уред"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_1_header" msgid="6396274703116708592">"Имајте лесен пристап до работните апликации"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_header" msgid="7165472083121590030">"Уредов не е приватен"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_subheader" msgid="2848998570491578119">"Вашиот IT-администратор можеби ќе ги гледа вашите податоци и активноста на уредов."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_progress_label" msgid="3925516135130021966">"Уредот се поставува…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_summary" msgid="1176062866187662479">"Користете го уредов за лесен пристап до работните апликации. Уредов не е приватен, па затоа вашиот IT-администратор можеби ќе ги гледа вашите податоци и активноста. За да дознаете повеќе, контактирајте со вашиот IT-администратор."</string>
<string name="cope_provisioning_step_1_header" msgid="1945759718804756423">"Работните апликации се чуваат во работниот профил и со нив управува IT-администраторот"</string>
<string name="cope_provisioning_step_2_header" msgid="2388399739294883042">"Личните апликации се одделни и сокриени од работните апликации"</string>
<string name="cope_provisioning_step_3_header" msgid="7161795433847296201">"IT-администраторот може да го контролира уредов и да блокира одредени апликации"</string>
<string name="cope_provisioning_summary" msgid="993014104601034878">"Работните апликации се чуваат во вашиот работен профил и со нив управува IT-администраторот. Личните апликации се одделени и сокриени од работните апликации. IT-администраторот може да го контролира уредов и да блокира одредени апликации."</string>
<string name="just_a_sec" msgid="6244676028626237220">"Само момент…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_title" msgid="4017627906103556021">"Потсетник за приватност"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_body" msgid="2219074604343348608">"Вашиот IT-администратор можеби ќе ги гледа вашите податоци и активноста на уредов"</string>
<string name="device_provisioning_finished" msgid="3981783240592092906">"Уредот е спремен за користење."</string>
<string name="done" msgid="7755227776955952318">"Готово"</string>
<string name="financed_device_screen_header" msgid="7890706080917322376">"Уредов е купен на кредит од <xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="creditor_capabilities_header" msgid="6217362648469323253">"<xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g> може:"</string>
<string name="install_creditor_app_description" msgid="6159751782301108878">"да ја инсталира апликацијата <xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g> за да може да вршите плаќања за уредов;"</string>
<string name="lock_device_description" msgid="2940362560732989166">"да забрани пристап до уредов ако не вршите плаќања."</string>
</resources>