Merge "Skip ab/6749736 in stage." into stage-aosp-master
diff --git a/res/values-sq/strings.xml b/res/values-sq/strings.xml
index c93a612..cd17309 100644
--- a/res/values-sq/strings.xml
+++ b/res/values-sq/strings.xml
@@ -26,7 +26,7 @@
   <string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"Organizata jote do ta kontrollojë këtë pajisje dhe do ta mbajë atë të sigurt."</string>
   <string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"Aplikacionit të mëposhtëm do i nevojitet qasje në këtë profil:"</string>
   <string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"Aplikacioni i mëposhtëm do të menaxhojë pajisjen tënde:"</string>
-  <string name="next" msgid="1004321437324424398">"Tjetri"</string>
+  <string name="next" msgid="1004321437324424398">"Para"</string>
   <string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"Profili i punës po konfigurohet…"</string>
   <string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"Administratori i teknologjisë së informacionit ka aftësinë e monitorimit dhe menaxhimit të cilësimeve, të qasjes së korporatës, të aplikacioneve, të autorizimeve dhe të të dhënave të lidhura me këtë profil, duke përfshirë aktivitetin e rrjetit si dhe vendndodhjen e pajisjes, historikun e telefonatave dhe historikun e kërkimit të kontakteve.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Kontakto me administratorin e teknologjisë së informacionit për më shumë informacione, duke përfshirë politikat e privatësisë së organizatës sate."</string>
   <string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"Administratori i teknologjisë së informacionit ka aftësinë e monitorimit dhe menaxhimit të cilësimeve, të qasjes së korporatës, të aplikacioneve, të autorizimeve dhe të të dhënave të lidhura me këtë pajisje, duke përfshirë aktivitetin e rrjetit si dhe vendndodhjen e pajisjes, historikun e telefonatave dhe historikun e kërkimit të kontakteve.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Kontakto me administratorin e teknologjisë së informacionit për më shumë informacione, duke përfshirë politikat e privatësisë së organizatës sate."</string>