blob: 8bd4cf4ae36cc89057f37052900c88453c68dfad [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="1527793174155125990">"Ажлын тохируулга"</string>
<string name="provisioning_error_title" msgid="6320515739861578118">"Алдаа!"</string>
<string name="setup_work_profile" msgid="1468934631731845267">"Ажлын профайл тохируулах"</string>
<string name="company_controls_workspace" msgid="2808025277267917221">"Таны компани энэ профайлыг хянаж, аюулгүй байлгадаг. Та төхөөрөмж дээрх бусад зүйлсийг хянана."</string>
<string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"Танай байгууллага таны төхөөрөмжийг удирдаж, аюулгүй байлгана."</string>
<string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"Дараах апп энэ профайлд хандах шаардлагатай:"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"Дараах апп таны төхөөрөмжийг удирдах болно:"</string>
<string name="next" msgid="1004321437324424398">"Дараах"</string>
<string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"Ажлын профайлыг тохируулж байна..."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"Таны IT админ тохиргоо, байгууллагын хандалт, апп, зөвшөөрөл болон таны сүлжээний үйл ажиллагаа, төхөөрөмжийн байршил, дуудлагын түүх, харилцагч, хайлтын түүх зэрэг энэ профайлтай холбоотой өгөгдлийг хянах, удирдах боломжтой.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Байгууллагынхаа нууцлалын бодлого зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"Таны IT админ тохиргоо, байгууллагын хандалт, апп, зөвшөөрөл болон таны сүлжээний үйл ажиллагаа, төхөөрөмжийн байршил, дуудлагын түүх, харилцагчийн хайлтын түүх зэрэг энэ төхөөрөмжтэй холбоотой өгөгдлийг хянах, удирдах боломжтой.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Байгууллагынхаа нууцлалын бодлого зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="theft_protection_disabled_warning" msgid="3708092473574738478">"Хулгайчаас хамгаалах онцлогийг хэрэглэхийн тулд төхөөрөмждөө нууц үг бүхий дэлгэцийн түгжээтэй байх хэрэгтэй."</string>
<string name="contact_your_admin_for_more_info" msgid="9209568156969966347">"Байгууллагынхаа нууцлалын бодлого зэрэг нэмэлт мэдээлэл авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="learn_more_link" msgid="3012495805919550043">"Дэлгэрэнгүй үзэх"</string>
<string name="cancel_setup" msgid="2949928239276274745">"Цуцлах"</string>
<string name="ok_setup" msgid="4593707675416137504">"ОК"</string>
<string name="user_consent_msg" msgid="8820951802130353584">"Би зөвшөөрч байна"</string>
<string name="url_error" msgid="5958494012986243186">"Энэ холбоосыг харуулах боломжгүй."</string>
<string name="terms" msgid="8295436105384703903">"Нөхцөл"</string>
<string name="work_profile_info" msgid="5433388376309583996">"Ажлын профайлын мэдээлэл"</string>
<string name="managed_device_info" msgid="1529447646526616811">"Удирдсан төхөөрөмжийн мэдээлэл"</string>
<string name="default_managed_profile_name" msgid="5370257687074907055">"Ажлын профайл"</string>
<string name="default_first_meat_user_name" msgid="7540515892748490540">"Үндсэн хэрэглэгч"</string>
<string name="delete_profile_title" msgid="2841349358380849525">"Одоогийн профайлыг устгах уу?"</string>
<string name="opening_paragraph_delete_profile" msgid="4913885310795775967">"Та ажлын профайлтай байна. Үүнийг дараах аппаар удирддаг:"</string>
<string name="read_more_delete_profile" msgid="7789171620401666343">"Эхлүүлэхийн өмнө, "<a href="#read_this_link">"үүнийг уншаарай"</a>"."</string>
<string name="sure_you_want_to_delete_profile" msgid="6927697984573575564">"Хэрэв та үргэлжлүүлбэл энэ профайлын бүх апп, өгөгдөл устах болно."</string>
<string name="delete_profile" msgid="2299218578684663459">"Устгах"</string>
<string name="cancel_delete_profile" msgid="5155447537894046036">"Цуцлах"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_profile_owner_setup" msgid="7828515754696057140">"Ажлын профайлаа тохируулахын тулд төхөөрөмжөө шифрлэх шаардлагатай. Үүнд тодорхой хугацаа шаардлагатай."</string>
<string name="encrypt_device_text_for_device_owner_setup" msgid="5194673142404735676">"Энэ төхөөрөмжийг тохируулахын тулд эхлээд шифрлэх шаардлагатай. Үүнд тодорхой хугацаа шаардлагатай."</string>
<string name="encrypt_this_device_question" msgid="8719916619866892601">"Энэ төхөөрөмжийг шифрлэх үү?"</string>
<string name="encrypt" msgid="1749320161747489212">"Шифрлэх"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_title" msgid="5191449100153186648">"Шифрлэлт дууссан"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_text" msgid="1066841819786425980">"Ажлын профайлаа үргэлжлүүлэн тохируулахын тулд дарна уу"</string>
<string name="managed_provisioning_error_text" msgid="7063621174570680890">"Таны ажлын профайлыг тохируулж чадсангүй. МТ хэлтэстэй холбогдох буюу дараа дахин оролдоно уу."</string>
<string name="cant_add_work_profile" msgid="9217268909964154934">"Ажлын профайл нэмэх боломжгүй байна"</string>
<string name="cant_replace_or_remove_work_profile" msgid="7861054306792698290">"Ажлын профайлыг өөрчлөх эсвэл устгах боломжгүй байна"</string>
<string name="work_profile_cant_be_added_contact_admin" msgid="5393019630297157418">"Ажлын профайлыг энэ төхөөрөмжид нэмэх боломжгүй. Хэрэв танд асуух зүйл байвал IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="change_device_launcher" msgid="4523563368433637980">"Төхөөрөмж эхлүүлэгчийг өөрчлөх"</string>
<string name="launcher_app_cant_be_used_by_work_profile" msgid="3524366082000739743">"Энэ эхлүүлэгч аппыг таны ажлын профайлаас ашиглах боломжгүй"</string>
<string name="cancel_provisioning" msgid="3408069559452653724">"Цуцлах"</string>
<string name="pick_launcher" msgid="4257084827403983845">"ОК"</string>
<string name="user_setup_incomplete" msgid="6494920045526591079">"Хэрэглэгчийн Тохируулга Дуусаагүй"</string>
<string name="default_owned_device_username" msgid="3915120202811807955">"Ажлын төхөөрөмжийн хэрэглэгч"</string>
<string name="setup_work_device" msgid="6003988351437862369">"Ажлын төхөөрөмжийг тохируулж байна…"</string>
<string name="progress_data_process" msgid="1707745321954672971">"Тохируулгын өгөгдлийг боловсруулж байна…"</string>
<string name="progress_connect_to_wifi" msgid="472251154628863539">"Wi-Fi-д холбогдож байна…"</string>
<string name="progress_connect_to_mobile_network" msgid="3852054186860657088">"Мобайл сүлжээнд холбогдож байна…"</string>
<string name="progress_download" msgid="3522436271691064624">"Админ апп-ийг татаж авч байна…"</string>
<string name="progress_install" msgid="2258045670385866183">"Админ апп-ийг суулгаж байна…"</string>
<string name="progress_delete_non_required_apps" msgid="7633458399262691256">"Шаардлагагүй системийн апп-г устгаж байна…"</string>
<string name="progress_finishing_touches" msgid="9037776404089697198">"Дуусгах хүрэлтийг оруулж байна…"</string>
<string name="progress_set_owner" msgid="8214062820093757961">"Төхөөрөмж эзэмшигчийг тохируулж байна…"</string>
<string name="progress_initialize" msgid="1104643492713424939">"Төхөөрөмжийн анхны утгыг олж байна..."</string>
<string name="device_doesnt_allow_encryption_contact_admin" msgid="5124643338424539794">"Энэ төхөөрөмж тохируулгад шаардлагатай шифрлэлтийг зөвшөөрдөггүй. Тусламж авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="stop_setup_reset_device_question" msgid="7547191251522623210">"Тохиргоог зогсоож, төхөөрөмжийг шинэчлэх үү?"</string>
<string name="this_will_reset_take_back_first_screen" msgid="4623290347188404725">"Энэ нь таны төхөөрөмжийг шинэчилж анхны дэлгэцэд аваачих болно"</string>
<string name="device_owner_cancel_message" msgid="2529288571742712065">"Төхөөрөмжийг тохируулахыг зогсоож, өгөгдлийг устгах уу?"</string>
<string name="device_owner_cancel_cancel" msgid="1052951540909389275">"Цуцлах"</string>
<string name="device_owner_error_ok" msgid="2002250763093787051">"ОК"</string>
<string name="reset" msgid="6467204151306265796">"Шинэчлэх"</string>
<string name="cant_set_up_profile" msgid="4341825293970158436">"Профайл тохируулах боломжгүй байна"</string>
<string name="cant_set_up_device" msgid="4120090138983350714">"Төхөөрөмж тохируулах боломжгүй байна"</string>
<string name="something_went_wrong" msgid="3593223774041784329">"Алдаа гарлаа"</string>
<string name="couldnt_set_up_device" msgid="5137950404283642302">"Төхөөрөмжийг тохируулж чадсангүй. Тусламж авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="contact_your_admin_for_help" msgid="2009904021552323731">"Тусламж авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу"</string>
<string name="reset_device" msgid="5483853913241939262">"Энэ төхөөрөмжийг шинэчлээд дахин тохируулж үзнэ үү"</string>
<string name="device_already_set_up" msgid="507881934487140294">"Төхөөрөмжийг аль хэдийн тохируулсан"</string>
<string name="error_wifi" msgid="1850288843966836571">"Wi-Fi-д холбогдож чадсангүй"</string>
<string name="device_has_reset_protection_contact_admin" msgid="2662050020376475656">"Таны төхөөрөмжийн шинэчлэх хамгаалалт асаалттай байна. Тусламж авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="frp_clear_progress_title" msgid="8628074089458234965">"Арилгаж байна"</string>
<string name="frp_clear_progress_text" msgid="1740164332830598827">"Түр хүлээнэ үү..."</string>
<string name="error_hash_mismatch" msgid="1145488923243178454">"Хяналтын нийлбэрийн алдааны улмаас админ аппыг ашиглах боломжгүй байна. Тусламж авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="error_download_failed" msgid="3274283629837019452">"Админ аппыг татаж чадсангүй"</string>
<string name="error_package_invalid" msgid="555402554502033988">"Админ апп гэмтсэн эсвэл бүрэлдэхүүн хэсэг нь дутуу байгаа тул үүнийг ашиглах боломжгүй байна. Тусламж авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="error_installation_failed" msgid="2282903750318407285">"Админ аппыг суулгаж чадсангүй"</string>
<string name="profile_owner_cancel_message" msgid="6868736915633023477">"Тохируулгыг зогсоох уу?"</string>
<string name="profile_owner_cancel_cancel" msgid="4408725524311574891">"Үгүй"</string>
<string name="profile_owner_cancel_ok" msgid="5951679183850766029">"Тийм"</string>
<string name="profile_owner_cancelling" msgid="5679573829145112822">"Цуцалж байна..."</string>
<string name="work_profile_setup_later_title" msgid="9069148190226279892">"Профайл үүсгэхийг зогсоох уу?"</string>
<string name="work_profile_setup_later_message" msgid="122069011117225292">"Та ажлын профайлаа дараа нь байгууллагынхаа төхөөрөмжийн удирдлагын апп-д тохируулах боломжтой"</string>
<string name="continue_button" msgid="7177918589510964446">"Үргэлжлүүлэх"</string>
<string name="work_profile_setup_stop" msgid="6772128629992514750">"Зогсоох"</string>
<string name="dismiss" msgid="9009534756748565880">"Хаах"</string>
<string name="profile_owner_info" msgid="8975319972303812298">"Та ажлын профайл үүсгэх гэж байгаа бөгөөд үүнийг таны байгууллага удирдаж, хянана. Нөхцөл хэрэгжих болно."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers" msgid="7373591910245655373">"Та ажлын профайл үүсгэх гэж байгаа бөгөөд үүнийг таны байгууллага удирдаж, хянана. <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>-н нөхцөл хэрэгжих болно."</string>
<string name="profile_owner_info_comp" msgid="9190421701126119142">"Профайлыг таны ажлын апп-д зориулан үүсгэх болно. Энэ профайл болон төхөөрөмжийг таны байгууллага удирдаж, хянана. Нөхцөл хэрэгжих болно."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers_comp" msgid="2012766614492554556">"Таны ажлын аппад профайл үүсгэх болно. Энэ профайл, таны бусад төхөөрөмжийг танай байгууллага удирдаж, хянах болно. <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>-н нөхцөлийн дагуу хэрэгжинэ."</string>
<string name="device_owner_info" msgid="3716661456037934467">"Энэ төхөөрөмжийг <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> удирдаж, хянаж, хамгаалах болно. Нөхцөл хэрэгжинэ. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_owner_info_with_terms_headers" msgid="1254243288669282977">"Энэ төхөөрөмжийг <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> удирдаж, хянаж, хамгаалах болно. <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%2$s</xliff:g>-н нөхцөл хэрэгжинэ. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="link_isnt_secure_and_cant_be_opened_until_device_setup_finished" msgid="1604497932637832657">"Энэ холбоос аюултай бөгөөд үүнийг төхөөрөмжийн тохиргоо дуусах хүртэл нээх боломжгүй: <xliff:g id="LINK_RAW_TEST">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contact_device_provider" msgid="2843488903902493030">"Нэмэлт мэдээлэл авахын тулд <xliff:g id="IT_ADMIN">%1$s</xliff:g>-тайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="if_questions_contact_admin" msgid="3509427015901582047">"Хэрэв танд асуух зүйл байвал IT админтайгаа холбогдоно уу"</string>
<string name="setup_isnt_finished_contact_admin" msgid="8849644190723875952">"Тохируулж дуусаагүй байна. Тусламж авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="for_help_contact_admin" msgid="5922538077702487859">"Тусламж авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу"</string>
<string name="organization_admin" msgid="5975914478148511290">"IT админ"</string>
<string name="your_org_app_used" msgid="5336414768293540831">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> дараах аппыг ашиглан төхөөрөмжийг удирдаж, хянах болно:"</string>
<string name="your_organization_beginning" msgid="5952561489910967255">"Таны байгууллага"</string>
<string name="your_organization_middle" msgid="8288538158061644733">"таны байгууллага"</string>
<string name="view_terms" msgid="7230493092383341605">"Нөхцөлийг харах"</string>
<string name="accept_and_continue" msgid="1632679734918410653">"Зөвшөөрөөд, үргэлжлүүлэх"</string>
<string name="back" msgid="6455622465896147127">"Буцах"</string>
<string name="set_up_your_device" msgid="1896651520959894681">"Төхөөрөмжөө тохируулна уу"</string>
<string name="info_anim_title_0" msgid="3285414600215959704">"Ажиллах арга барилаа өөрчилнө үү"</string>
<string name="info_anim_title_1" msgid="2657512519467714760">"Ажлын болон хувийн өгөгдлийг тусгаарлах"</string>
<string name="one_place_for_work_apps" msgid="2595597562302953960">"Ажлын аппыг нэг дороос"</string>
<string name="info_anim_title_2" msgid="4629781398620470204">"Дууссан үедээ ажлыг унтраах"</string>
<string name="provisioning" msgid="4512493827019163451">"Давхар суулгаж байна..."</string>
<string name="copying_certs" msgid="5697938664953550881">"CA гэрчилгээнүүдийг тохируулж байна"</string>
<string name="setup_profile" msgid="5573950582159698549">"Профайлаа тохируулна уу"</string>
<string name="profile_benefits_description" msgid="758432985984252636">"Ажлын профайл ашигласнаар ажлын өгөгдлөө хувийн өгөгдлөөс салгах боломжтой"</string>
<string name="comp_profile_benefits_description" msgid="379837075456998273">"Ажлын профайл ашигласнаар та ажлын апп-аа нэг дор хадгалах боломжтой"</string>
<string name="setup_profile_encryption" msgid="5241291404536277038">"Профайлаа үүсгэнэ үү. Шифр"</string>
<string name="setup_profile_progress" msgid="7742718527853325656">"Профайлаа үүсгэнэ үү. Ахицыг харуулж байна"</string>
<string name="setup_device" msgid="6725265673245816366">"Төхөөрөмжөө тохируулна уу"</string>
<string name="setup_device_encryption" msgid="7852944465414197103">"Төхөөрөмжөө суурилуулна уу. Шифр"</string>
<string name="setup_device_progress" msgid="7035335208571175393">"Төхөөрөмжөө суурилуулна уу. Aхицыг харуулж байна"</string>
<string name="learn_more_label" msgid="2723716758654655009">"Дэлгэрэнгүй үзэх товчлуур"</string>
<string name="mdm_icon_label" msgid="3399134595549660561">"<xliff:g id="ICON_LABEL">%1$s</xliff:g> дүрс тэмдэг"</string>
<string name="section_heading" msgid="3924666803774291908">"<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g> хэсгийн гарчиг."</string>
<string name="section_content" msgid="8875502515704374394">"<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g> хэсгийн агуулга: <xliff:g id="SECTION_CONTENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="expand" msgid="37188292156131304">"Дэлгэх"</string>
<string name="collapse" msgid="7817530505064432580">"Буулгах"</string>
<string name="access_list_of_links" msgid="7094123315959323372">"Холбоосын жагсаалтад хандах"</string>
<string name="access_links" msgid="7991363727326168600">"Холбоосонд хандах"</string>
<string name="access_terms" msgid="1982500872249763745">"Нөхцөлийг харах"</string>
<string name="read_terms" msgid="1745011123626640728">"Нөхцөлийг унших"</string>
<string name="close_list" msgid="9053538299788717597">"Жагсаалтыг хаах"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_title" msgid="5416045931532004811">"Тохируулгыг дуусгаж, үйлдвэрийн төлөвт шилжүүлэх үү?"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_msg" msgid="808442439937994485">"Энэ тохируулгыг дуусгаснаар таны төхөөрөмжийг үйлвэрийн төлөвт шилжүүлж, таныг анхны дэлгэцэд аваачих болно."</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_cancel" msgid="2810966091829264727">"Цуцлах"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_ok" msgid="7168008267496150529">"Төхөөрөмжийг дахин тохируулах"</string>
<string name="join_two_items" msgid="6110273439759895837">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g> болон <xliff:g id="SECOND_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_last" msgid="7469666990442158802">"<xliff:g id="ALL_BUT_LAST_ITEM">%1$s</xliff:g> болон <xliff:g id="LAST_ITEM_0">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_first" msgid="8365482726853276608">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="ALL_BUT_FIRST_AND_LAST_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_middle" msgid="8569294838319639963">"<xliff:g id="ADDED_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="REST_OF_ITEMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="take_a_few_minutes" msgid="6282806501305322838">"Үүнд хэдэн хором шаардлагатай"</string>
<string name="work_profile_description" msgid="8524116010729569213">"Таны ажлын аппуудыг энэ профайлд хадгалах бөгөөд тэдгээрийг танай байгууллага удирдана"</string>
<string name="device_owner_description" msgid="168013145812679664">"Танай байгууллага энэ төхөөрөмжийг аюулгүй байлгаж удирдах болно"</string>
<string name="setup_provisioning_header" msgid="4282483198266806271">"Ажлын төхөөрөмжийг тохируулахаар бэлтгэж байна…"</string>
<string name="setup_provisioning_header_description" msgid="2567041263563823566">"Админ аппыг тохируулж байна"</string>
<string name="set_up_everything_else" msgid="4407706086957916501">"Бусад зүйлсийг тохируулцгаая"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else" msgid="5829716209795747105">"Төхөөрөмжөөсөө илүү ихийг авахын тулд хувийн бүртгэл нэмээрэй"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else_explanation" msgid="2730458857511288697">"Одоо таны ажлын профайл бэлэн болсон тул та апп болон контентдоо хандахын тулд хувийн Google Бүртгэл мөн нэмэх боломжтой."</string>
<string name="brand_screen_header" msgid="8865808542690116648">"Энэ төхөөрөмжийг танай байгууллага эзэмшдэг"</string>
<string name="brand_screen_subheader" msgid="7664792208784456436">"Энэ утсыг удирдаж, хянахын тулд дараах аппыг ашиглана"</string>
<string name="downloading_administrator_header" msgid="8660294318893902915">"Ажлын тохируулгад бэлтгэж байна…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header_post_suw" msgid="1353127953275291089">"Таны ажлын профайлыг тохируулцгаая"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_1_header" msgid="7914961694921466366">"Ажлын аппуудыг таны ажлын профайлд хадгалдаг"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_2_header" msgid="6001172190404670248">"Ажлын аппуудаа тухайн өдөр ашиглаж болсон үедээ түр зогсоогоорой"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_3_header" msgid="4316106639726774330">"Tаны ажлын профайлын өгөгдөл нь таны мэдээлэл технологийн админд харагдана"</string>
<string name="work_profile_provisioning_progress_label" msgid="2627905308998389193">"Таны ажлын профайлыг тохируулж байна…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_summary" msgid="3436190271657388747">"Ажлын аппуудыг таны ажлын профайлд хадгалдаг. Та ажлын аппуудаа тухайн өдөрт ашиглах дууссан үедээ түр зогсоож болно. Tаны ажлын профайлын өгөгдөл нь таны мэдээлэл технологийн админд харагдана."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_accept_header" msgid="2944032660440403130">"Таны ажлын төхөөрөмжийг тохируулцгаая"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_1_header" msgid="6396274703116708592">"Ажлын аппуудаа ашиглахад ойр газар байлгаарай"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_header" msgid="7165472083121590030">"Энэ төхөөрөмж хувийнх биш байна"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_subheader" msgid="2848998570491578119">"Таны IT админ таны энэ төхөөрөмж дээрх өгөгдөл болон үйл ажиллагааг харах боломжтой байж магадгүй."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_progress_label" msgid="3925516135130021966">"Таны төхөөрөмжийг тохируулж байна…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_summary" msgid="1176062866187662479">"Ажлын аппууддаа хялбар байдлаар хандахын тулд энэ төхөөрөмжийг ашиглана уу. Энэ төхөөрөмж хувийнх биш тул таны IT админ таны өгөгдөл болон үйл ажиллагааг харах боломжтой байж магадгүй. Нэмэлт мэдээлэл авахын тулд IT админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="cope_provisioning_step_1_header" msgid="1945759718804756423">"Ажлын аппуудыг ажлын профайлд хадгалдаг ба танай мэдээлэл технологийн админ удирддаг."</string>
<string name="cope_provisioning_step_2_header" msgid="2388399739294883042">"Хувийн аппууд нь тусдаа ба тэднийг ажлын аппуудаас нуудаг"</string>
<string name="cope_provisioning_step_3_header" msgid="7161795433847296201">"Танай мэдээлэл технологийн админ энэ төхөөрөмжийг удирдаж, тодорхой аппыг блоклох боломжтой"</string>
<string name="cope_provisioning_summary" msgid="993014104601034878">"Ажлын аппуудыг таны ажлын профайлд хадгалдаг бөгөөд тэднийг таны мэдээлэл технологийн админ удирддаг. Хувийн аппууд нь тусдаа бөгөөд тэднийг ажлын аппуудаас нуудаг. Таны мэдээлэл технологийн админ энэ төхөөрөмжийг удирдаж, тодорхой аппыг блоклох боломжтой."</string>
<string name="just_a_sec" msgid="6244676028626237220">"Түр хүлээнэ үү…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_title" msgid="4017627906103556021">"Нууцлалын сануулагч"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_body" msgid="2219074604343348608">"Таны IT админ таны энэ төхөөрөмж дээрх өгөгдөл болон үйл ажиллагааг харах боломжтой байж магадгүй"</string>
<string name="device_provisioning_finished" msgid="3981783240592092906">"Таны төхөөрөмж ашиглахад бэлэн боллоо!"</string>
<string name="done" msgid="7755227776955952318">"Болсон"</string>
<string name="financed_device_screen_header" msgid="7890706080917322376">"Энэ төхөөрөмжийг <xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g>-с нэгжээр авсан"</string>
<string name="creditor_capabilities_header" msgid="6217362648469323253">"<xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g> дараахыг хийх боломжтой:"</string>
<string name="install_creditor_app_description" msgid="6159751782301108878">"Та <xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g>-н аппыг суулгаснаар энэ төхөөрөмжийн төлбөрийг төлөх боломжтой"</string>
<string name="lock_device_description" msgid="2940362560732989166">"Та төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд энэ төхөөрөмжид хандах эрхийг хязгаарлана"</string>
</resources>