blob: 8500a37f7fe955cb634ceab343d4cae4d656528b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="1527793174155125990">"Pracovní nastavení"</string>
<string name="provisioning_error_title" msgid="6320515739861578118">"Jejda!"</string>
<string name="setup_work_profile" msgid="1468934631731845267">"Nastavení pracovního profilu"</string>
<string name="company_controls_workspace" msgid="2808025277267917221">"Tento profil řídí a zabezpečuje vaše společnost. Vše ostatní v tomto zařízení máte pod kontrolou vy."</string>
<string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"Správu a zabezpečení tohoto zařízení bude mít na starosti vaše organizace."</string>
<string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"Následující aplikace bude potřebovat přístup k tomuto profilu:"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"Vaše zařízení bude spravovat následující aplikace:"</string>
<string name="next" msgid="1004321437324424398">"Další"</string>
<string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"Nastavování pracovního profilu…"</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"Administrátor IT může sledovat a spravovat nastavení, firemní přístup, aplikace, oprávnění a data přidružená k tomuto profilu, včetně síťové aktivity, polohy zařízení, historie volání a historie vyhledávání kontaktů.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Administrátor IT vám může poskytnout další informace, včetně zásad ochrany soukromí ve vaší organizaci."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"Administrátor IT může sledovat a spravovat nastavení, firemní přístup, aplikace, oprávnění a data přidružená k tomuto zařízení, včetně síťové aktivity, polohy zařízení, historie volání a historie vyhledávání kontaktů.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Administrátor IT vám může poskytnout další informace, včetně zásad ochrany soukromí ve vaší organizaci."</string>
<string name="theft_protection_disabled_warning" msgid="3708092473574738478">"Chcete-li používat funkce ochrany proti krádeži, je nutné mít v zařízení nastaven zámek obrazovky chráněný heslem."</string>
<string name="contact_your_admin_for_more_info" msgid="9209568156969966347">"Další informace, včetně zásad ochrany soukromí vaší organizace, vám poskytne administrátor IT."</string>
<string name="learn_more_link" msgid="3012495805919550043">"Další informace"</string>
<string name="cancel_setup" msgid="2949928239276274745">"Zrušit"</string>
<string name="ok_setup" msgid="4593707675416137504">"OK"</string>
<string name="user_consent_msg" msgid="8820951802130353584">"Souhlasím"</string>
<string name="url_error" msgid="5958494012986243186">"Tento odkaz nelze zobrazit."</string>
<string name="terms" msgid="8295436105384703903">"Smluvní podmínky"</string>
<string name="work_profile_info" msgid="5433388376309583996">"Informace o pracovním profilu"</string>
<string name="managed_device_info" msgid="1529447646526616811">"Informace o spravovaném zařízení"</string>
<string name="default_managed_profile_name" msgid="5370257687074907055">"Pracovní profil"</string>
<string name="default_first_meat_user_name" msgid="7540515892748490540">"Primární uživatel"</string>
<string name="delete_profile_title" msgid="2841349358380849525">"Smazat existující profil?"</string>
<string name="opening_paragraph_delete_profile" msgid="4913885310795775967">"Již máte pracovní profil. Je spravován touto aplikací:"</string>
<string name="read_more_delete_profile" msgid="7789171620401666343">"Než budete pokračovat, přečtěte si "<a href="#read_this_link">"tento článek"</a>"."</string>
<string name="sure_you_want_to_delete_profile" msgid="6927697984573575564">"Pokud budete pokračovat, veškeré aplikace a data v tomto profilu budou vymazána."</string>
<string name="delete_profile" msgid="2299218578684663459">"Smazat"</string>
<string name="cancel_delete_profile" msgid="5155447537894046036">"Zrušit"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_profile_owner_setup" msgid="7828515754696057140">"Chcete-li nastavit pracovní profil, zařízení je potřeba nejprve zašifrovat. Může to chvíli trvat."</string>
<string name="encrypt_device_text_for_device_owner_setup" msgid="5194673142404735676">"Chcete-li zařízení nastavit, je potřeba ho nejprve zašifrovat. Může to chvíli trvat."</string>
<string name="encrypt_this_device_question" msgid="8719916619866892601">"Zašifrovat zařízení?"</string>
<string name="encrypt" msgid="1749320161747489212">"Zašifrovat"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_title" msgid="5191449100153186648">"Šifrování dokončeno"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_text" msgid="1066841819786425980">"Klepnutím pokračujte v nastavování pracovního profilu"</string>
<string name="managed_provisioning_error_text" msgid="7063621174570680890">"Nastavení pracovního profilu se nezdařilo. Obraťte se na oddělení IT nebo to zkuste znovu později."</string>
<string name="cant_add_work_profile" msgid="9217268909964154934">"Pracovní profil nelze přidat"</string>
<string name="cant_replace_or_remove_work_profile" msgid="7861054306792698290">"Pracovní profil nelze nahradit nebo odstranit"</string>
<string name="work_profile_cant_be_added_contact_admin" msgid="5393019630297157418">"Do tohoto zařízení nelze přidat pracovní profil. Máte-li nějaké otázky, obraťte se na svého administrátora IT."</string>
<string name="change_device_launcher" msgid="4523563368433637980">"Změňte spouštěč v zařízení"</string>
<string name="launcher_app_cant_be_used_by_work_profile" msgid="3524366082000739743">"Pracovní profil tuto spouštěcí aplikaci nepodporuje"</string>
<string name="cancel_provisioning" msgid="3408069559452653724">"Zrušit"</string>
<string name="pick_launcher" msgid="4257084827403983845">"OK"</string>
<string name="user_setup_incomplete" msgid="6494920045526591079">"Nastavení uživatele nebylo dokončeno"</string>
<string name="default_owned_device_username" msgid="3915120202811807955">"Uživatel pracovního zařízení"</string>
<string name="setup_work_device" msgid="6003988351437862369">"Nastavování pracovního zařízení…"</string>
<string name="progress_data_process" msgid="1707745321954672971">"Zpracovávání dat nastavení…"</string>
<string name="progress_connect_to_wifi" msgid="472251154628863539">"Připojování k síti Wi-Fi…"</string>
<string name="progress_connect_to_mobile_network" msgid="3852054186860657088">"Připojování k mobilní síti…"</string>
<string name="progress_download" msgid="3522436271691064624">"Stahování aplikace pro správu…"</string>
<string name="progress_install" msgid="2258045670385866183">"Probíhá instalace aplikace pro správu…"</string>
<string name="progress_delete_non_required_apps" msgid="7633458399262691256">"Odstraňování nechtěných systémových aplikací…"</string>
<string name="progress_finishing_touches" msgid="9037776404089697198">"Provádění posledních úprav…"</string>
<string name="progress_set_owner" msgid="8214062820093757961">"Nastavování vlastníka zařízení…"</string>
<string name="progress_initialize" msgid="1104643492713424939">"Inicializace zařízení…"</string>
<string name="device_doesnt_allow_encryption_contact_admin" msgid="5124643338424539794">"K nastavení je vyžadováno šifrování, které ale toto zařízení nepodporuje. Požádejte o pomoc administrátora IT."</string>
<string name="stop_setup_reset_device_question" msgid="7547191251522623210">"Ukončit nastavování a resetovat zařízení?"</string>
<string name="this_will_reset_take_back_first_screen" msgid="4623290347188404725">"Zařízení se resetujete a budete vráceni na první obrazovku"</string>
<string name="device_owner_cancel_message" msgid="2529288571742712065">"Ukončit nastavování a vymazat data zařízení?"</string>
<string name="device_owner_cancel_cancel" msgid="1052951540909389275">"Zrušit"</string>
<string name="device_owner_error_ok" msgid="2002250763093787051">"OK"</string>
<string name="reset" msgid="6467204151306265796">"Resetovat"</string>
<string name="cant_set_up_profile" msgid="4341825293970158436">"Profil nelze nastavit"</string>
<string name="cant_set_up_device" msgid="4120090138983350714">"Zařízení nelze nastavit"</string>
<string name="something_went_wrong" msgid="3593223774041784329">"Něco se pokazilo"</string>
<string name="couldnt_set_up_device" msgid="5137950404283642302">"Zařízení nelze nastavit. Požádejte o pomoc administrátora IT."</string>
<string name="contact_your_admin_for_help" msgid="2009904021552323731">"Požádejte o pomoc administrátora IT"</string>
<string name="reset_device" msgid="5483853913241939262">"Resetujte toto zařízení a zkuste jej nastavit znovu"</string>
<string name="device_already_set_up" msgid="507881934487140294">"Zařízení je již nastaveno"</string>
<string name="error_wifi" msgid="1850288843966836571">"Nelze se připojit k Wi-Fi"</string>
<string name="device_has_reset_protection_contact_admin" msgid="2662050020376475656">"V zařízení je zapnuta ochrana před resetováním. Požádejte o pomoc administrátora IT."</string>
<string name="frp_clear_progress_title" msgid="8628074089458234965">"Mazání"</string>
<string name="frp_clear_progress_text" msgid="1740164332830598827">"Prosím čekejte..."</string>
<string name="error_hash_mismatch" msgid="1145488923243178454">"Kvůli chybě kontrolního součtu nelze aplikaci pro správu použít. Požádejte o pomoc administrátora IT."</string>
<string name="error_download_failed" msgid="3274283629837019452">"Stažení aplikace pro správu se nezdařilo."</string>
<string name="error_package_invalid" msgid="555402554502033988">"Aplikaci pro správu nelze použít. Buď v ní chybí některé komponenty, nebo je poškozená. Požádejte o pomoc administrátora IT."</string>
<string name="error_installation_failed" msgid="2282903750318407285">"Instalace aplikace pro správu se nezdařila"</string>
<string name="profile_owner_cancel_message" msgid="6868736915633023477">"Zastavit nastavování?"</string>
<string name="profile_owner_cancel_cancel" msgid="4408725524311574891">"Ne"</string>
<string name="profile_owner_cancel_ok" msgid="5951679183850766029">"Ano"</string>
<string name="profile_owner_cancelling" msgid="5679573829145112822">"Rušení..."</string>
<string name="work_profile_setup_later_title" msgid="9069148190226279892">"Ukončit nastavení profilu?"</string>
<string name="work_profile_setup_later_message" msgid="122069011117225292">"Pracovní profil si můžete nastavit později pomocí aplikace na správu zařízení, kterou používá vaše organizace"</string>
<string name="continue_button" msgid="7177918589510964446">"Pokračovat"</string>
<string name="work_profile_setup_stop" msgid="6772128629992514750">"Zastavit"</string>
<string name="dismiss" msgid="9009534756748565880">"Zrušit"</string>
<string name="profile_owner_info" msgid="8975319972303812298">"Chystáte se vytvořit pracovní profil, který bude spravován a sledován vaší organizací. Platí podmínky."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers" msgid="7373591910245655373">"Chystáte se vytvořit pracovní profil, který bude spravován a sledován vaší organizací. Platí podmínky <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="profile_owner_info_comp" msgid="9190421701126119142">"Bude vytvořen profil pro vaše pracovní aplikace. Tento profil a zbytek zařízení bude spravován a sledován vaší organizací. Platí podmínky."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers_comp" msgid="2012766614492554556">"Bude vytvořen profil pro vaše pracovní aplikace. Tento profil a zbytek zařízení bude spravován a sledován vaší organizací. Platí podmínky <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="device_owner_info" msgid="3716661456037934467">"Toto zařízení bude spravovat, sledovat a zabezpečovat organizace <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Platí podmínky. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_owner_info_with_terms_headers" msgid="1254243288669282977">"Toto zařízení bude spravovat, sledovat a zabezpečovat organizace <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Platí podmínky <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="link_isnt_secure_and_cant_be_opened_until_device_setup_finished" msgid="1604497932637832657">"Následující odkaz není zabezpečený a bude ho možné otevřít, až bude zařízení nastaveno: <xliff:g id="LINK_RAW_TEST">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contact_device_provider" msgid="2843488903902493030">"Další informace vám poskytne <xliff:g id="IT_ADMIN">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="if_questions_contact_admin" msgid="3509427015901582047">"Máte-li nějaké otázky, obraťte se na svého administrátora IT"</string>
<string name="setup_isnt_finished_contact_admin" msgid="8849644190723875952">"Nastavení není dokončeno. Požádejte o pomoc administrátora IT."</string>
<string name="for_help_contact_admin" msgid="5922538077702487859">"Požádejte o pomoc administrátora IT"</string>
<string name="organization_admin" msgid="5975914478148511290">"Administrátor IT"</string>
<string name="your_org_app_used" msgid="5336414768293540831">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> bude zařízení spravovat a sledovat pomocí následující aplikace:"</string>
<string name="your_organization_beginning" msgid="5952561489910967255">"Vaše organizace"</string>
<string name="your_organization_middle" msgid="8288538158061644733">"vaše organizace"</string>
<string name="view_terms" msgid="7230493092383341605">"Zobrazit smluvní podmínky"</string>
<string name="accept_and_continue" msgid="1632679734918410653">"Přijmout a pokračovat"</string>
<string name="back" msgid="6455622465896147127">"Zpět"</string>
<string name="set_up_your_device" msgid="1896651520959894681">"Nastavení zařízení"</string>
<string name="info_anim_title_0" msgid="3285414600215959704">"Pracujte jinak"</string>
<string name="info_anim_title_1" msgid="2657512519467714760">"Oddělte pracovní data od osobních"</string>
<string name="one_place_for_work_apps" msgid="2595597562302953960">"Jedno místo pro pracovní aplikace"</string>
<string name="info_anim_title_2" msgid="4629781398620470204">"Až budete mít hotovo, pracovní profil vypněte"</string>
<string name="provisioning" msgid="4512493827019163451">"Správa účtů"</string>
<string name="copying_certs" msgid="5697938664953550881">"Nastavování certifikátů CA"</string>
<string name="setup_profile" msgid="5573950582159698549">"Nastavení profilu"</string>
<string name="profile_benefits_description" msgid="758432985984252636">"Když použijete pracovní profil, můžete oddělit pracovní data od osobních"</string>
<string name="comp_profile_benefits_description" msgid="379837075456998273">"Když použijete pracovní profil, budete mít pracovní aplikace na jednom místě"</string>
<string name="setup_profile_encryption" msgid="5241291404536277038">"Nastavení profilu – šifrování"</string>
<string name="setup_profile_progress" msgid="7742718527853325656">"Nastavení profilu – zobrazuje se průběh"</string>
<string name="setup_device" msgid="6725265673245816366">"Nastavení zařízení"</string>
<string name="setup_device_encryption" msgid="7852944465414197103">"Nastavení zařízení – šifrování"</string>
<string name="setup_device_progress" msgid="7035335208571175393">"Nastavení zařízení – zobrazuje se průběh"</string>
<string name="learn_more_label" msgid="2723716758654655009">"Tlačítko k zobrazení dalších informací"</string>
<string name="mdm_icon_label" msgid="3399134595549660561">"Ikona společnosti <xliff:g id="ICON_LABEL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="section_heading" msgid="3924666803774291908">"Záhlaví sekce <xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="section_content" msgid="8875502515704374394">"Obsah sekce <xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g>: <xliff:g id="SECTION_CONTENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="expand" msgid="37188292156131304">"Rozbalit"</string>
<string name="collapse" msgid="7817530505064432580">"Sbalit"</string>
<string name="access_list_of_links" msgid="7094123315959323372">"Přístup k seznamu odkazů"</string>
<string name="access_links" msgid="7991363727326168600">"Přístup k odkazům"</string>
<string name="access_terms" msgid="1982500872249763745">"Přístup k podmínkám"</string>
<string name="read_terms" msgid="1745011123626640728">"Přečíst podmínky"</string>
<string name="close_list" msgid="9053538299788717597">"Zavřít seznam"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_title" msgid="5416045931532004811">"Ukončit nastavení a obnovit?"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_msg" msgid="808442439937994485">"Když toto nastavení ukončíte, zařízení se obnoví do továrního nastavení a budete vráceni na první obrazovku."</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_cancel" msgid="2810966091829264727">"Zrušit"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_ok" msgid="7168008267496150529">"Resetovat zařízení"</string>
<string name="join_two_items" msgid="6110273439759895837">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g><xliff:g id="SECOND_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_last" msgid="7469666990442158802">"<xliff:g id="ALL_BUT_LAST_ITEM">%1$s</xliff:g><xliff:g id="LAST_ITEM_0">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_first" msgid="8365482726853276608">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="ALL_BUT_FIRST_AND_LAST_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_middle" msgid="8569294838319639963">"<xliff:g id="ADDED_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="REST_OF_ITEMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="take_a_few_minutes" msgid="6282806501305322838">"Může to trvat několik minut"</string>
<string name="work_profile_description" msgid="8524116010729569213">"Pracovní aplikace budou přiřazeny do tohoto profilu a budou spravovány vaší organizací"</string>
<string name="device_owner_description" msgid="168013145812679664">"Toto zařízení bude spravováno a zabezpečeno vaší organizací"</string>
<string name="setup_provisioning_header" msgid="4282483198266806271">"Příprava na nastavení pracovního zařízení…"</string>
<string name="setup_provisioning_header_description" msgid="2567041263563823566">"Nastavování aplikace pro správu"</string>
<string name="set_up_everything_else" msgid="4407706086957916501">"Nastavit všechno ostatní"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else" msgid="5829716209795747105">"Chcete-li zařízení využít na maximum, přidejte osobní účet"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else_explanation" msgid="2730458857511288697">"Pracovní profil je připraven. Teď si můžete přidat osobní účet Google, abyste mohli používat své aplikace a obsah."</string>
<string name="brand_screen_header" msgid="8865808542690116648">"Toto zařízení patří vaší organizaci"</string>
<string name="brand_screen_subheader" msgid="7664792208784456436">"Tento telefon bude spravován a sledován pomocí následující aplikace"</string>
<string name="downloading_administrator_header" msgid="8660294318893902915">"Příprava na nastavení pro práci…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header_post_suw" msgid="1353127953275291089">"Teď nastavíme váš pracovní profil"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_1_header" msgid="7914961694921466366">"Pracovní aplikace jsou uložené v pracovním profilu"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_2_header" msgid="6001172190404670248">"Až budete mít hotovo, pracovní aplikace pozastavte"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_3_header" msgid="4316106639726774330">"Data v pracovním profilu vidí administrátor IT"</string>
<string name="work_profile_provisioning_progress_label" msgid="2627905308998389193">"Nastavování pracovního profilu…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_summary" msgid="3436190271657388747">"Pracovní aplikace jsou uložené v pracovním profilu. Když pro daný den skončíte s prací, můžete je pozastavit. Data v pracovním profilu vidí administrátor IT."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_accept_header" msgid="2944032660440403130">"Nastavíme váš pracovní telefon"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_1_header" msgid="6396274703116708592">"Mějte pracovní aplikace po ruce"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_header" msgid="7165472083121590030">"Toto zařízení není soukromé"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_subheader" msgid="2848998570491578119">"Vaše data a aktivitu v tomto zařízení může zobrazit administrátor IT."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_progress_label" msgid="3925516135130021966">"Nastavování vašeho zařízení…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_summary" msgid="1176062866187662479">"Pomocí tohoto zařízení můžete snadno používat pracovní aplikace. Zařízení není soukromé, administrátor IT proto může zobrazit vaše data a aktivitu. Další informace vám poskytne administrátor IT."</string>
<string name="cope_provisioning_step_1_header" msgid="1945759718804756423">"Pracovní aplikace jsou v pracovním profilu a spravuje je administrátor IT"</string>
<string name="cope_provisioning_step_2_header" msgid="2388399739294883042">"Osobní aplikace jsou oddělené od pracovních a jsou skryté"</string>
<string name="cope_provisioning_step_3_header" msgid="7161795433847296201">"Administrátor IT může zařízení ovládat a blokovat konkrétní aplikace"</string>
<string name="cope_provisioning_summary" msgid="993014104601034878">"Pracovní aplikace jsou uložené v pracovním profilu a spravuje je administrátor IT. Osobní aplikace jsou od pracovních aplikací oddělené a jsou skryté. Administrátor IT může ovládat toto zařízení a zablokovat konkrétní aplikace."</string>
<string name="just_a_sec" msgid="6244676028626237220">"Chviličku…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_title" msgid="4017627906103556021">"Připomenutí ohledně ochrany soukromí"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_body" msgid="2219074604343348608">"Administrátor IT může zobrazit vaše data a aktivitu v tomto zařízení"</string>
<string name="device_provisioning_finished" msgid="3981783240592092906">"Zařízení je připraveno."</string>
<string name="done" msgid="7755227776955952318">"Hotovo"</string>
<string name="financed_device_screen_header" msgid="7890706080917322376">"Toto zařízení bylo zakoupeno na úvěr od věřitele <xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="creditor_capabilities_header" msgid="6217362648469323253">"<xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g> může:"</string>
<string name="install_creditor_app_description" msgid="6159751782301108878">"Nainstalovat aplikaci společnosti <xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g>, abyste zařízení mohli začít splácet"</string>
<string name="lock_device_description" msgid="2940362560732989166">"Omezit přístup k zařízení, pokud nebudete splácet"</string>
</resources>