blob: 37e5abfdc019af13c19a0913579a4a0066ef5bd2 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="1527793174155125990">"Жұмыс параметрлерін орнату"</string>
<string name="provisioning_error_title" msgid="6320515739861578118">"Ой!"</string>
<string name="setup_work_profile" msgid="1468934631731845267">"Жұмыс профилін реттеу"</string>
<string name="company_controls_workspace" msgid="2808025277267917221">"Ұйымыңыз осы профильді басқарады және оны қауіпсіз сақтайды. Сіз құрылғыдағы барлық басқа нәрселерді басқарасыз."</string>
<string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"Ұйымыңыз осы құрылғыны басқарады және оны қорғайды."</string>
<string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"Келесі қолданбаға осы профильге қатынасу қажет болады:"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"Келесі қолданба құрылғыңызды басқарады:"</string>
<string name="next" msgid="1004321437324424398">"Келесі"</string>
<string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"Жұмыс профилі реттелуде…"</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"Әкімші параметрлерді, корпоративтік ресурстарды пайдалануды, қолданбаларды, рұқсаттарды және осы профильмен байланысты деректерді, соның ішінде желідегі белсенділікті, құрылғының орналасқан жерін, қоңыраулар тарихы мен контактілерді іздеу тарихын бақылай және басқара алады.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Қосымша ақпарат, соның ішінде ұйымның құпиялылық саясаттары туралы ақпарат алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"Әкімші параметрлерді, корпоративтік ресурстарды пайдалануды, қолданбаларды, рұқсаттарды және осы құрылғымен байланысты деректерді, соның ішінде желідегі белсенділікті әрі құрылғының орналасқан жерін, қоңыраулар тарихын және контактілерді іздеу тарихын бақылай және басқара алады.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Қосымша ақпаратты, соның ішінде ұйымның құпиялылық саясаттары туралы мәліметті алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="theft_protection_disabled_warning" msgid="3708092473574738478">"Ұрлықтан қорғау функцияларын пайдалану үшін, құрылғыда құпия сөзбен қорғалған экран құлпы болуы тиіс."</string>
<string name="contact_your_admin_for_more_info" msgid="9209568156969966347">"Қосымша ақпаратты, соның ішінде ұйымның құпиялылық саясаттары туралы мәліметтер алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="learn_more_link" msgid="3012495805919550043">"Қосымша мәліметтер"</string>
<string name="cancel_setup" msgid="2949928239276274745">"Бас тарту"</string>
<string name="ok_setup" msgid="4593707675416137504">"Жарайды"</string>
<string name="user_consent_msg" msgid="8820951802130353584">"Келісемін"</string>
<string name="url_error" msgid="5958494012986243186">"Бұл сілтеме көрсетілмейді."</string>
<string name="terms" msgid="8295436105384703903">"Шарттар"</string>
<string name="work_profile_info" msgid="5433388376309583996">"Жұмыс профилінің ақпараты"</string>
<string name="managed_device_info" msgid="1529447646526616811">"Басқарылатын құрылғы ақпараты"</string>
<string name="default_managed_profile_name" msgid="5370257687074907055">"Жұмыс профилі"</string>
<string name="default_first_meat_user_name" msgid="7540515892748490540">"Негізгі пайдаланушы"</string>
<string name="delete_profile_title" msgid="2841349358380849525">"Қолданыстағы профиль жойылсын ба?"</string>
<string name="opening_paragraph_delete_profile" msgid="4913885310795775967">"Сізде жұмыс профилі бұрыннан бар, ол келесі қолданбамен басқарылады:"</string>
<string name="read_more_delete_profile" msgid="7789171620401666343">"Жалғастырудан бұрын "<a href="#read_this_link">"мынаны оқыңыз"</a>"."</string>
<string name="sure_you_want_to_delete_profile" msgid="6927697984573575564">"Жалғастырсаңыз, осы профильдегі барлық қолданбалар мен деректер жойылады."</string>
<string name="delete_profile" msgid="2299218578684663459">"Жою"</string>
<string name="cancel_delete_profile" msgid="5155447537894046036">"Бас тарту"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_profile_owner_setup" msgid="7828515754696057140">"Жұмыс профилін реттеу үшін құрылғыны шифрлау керек. Бұл біраз уақыт алуы мүмкін."</string>
<string name="encrypt_device_text_for_device_owner_setup" msgid="5194673142404735676">"Реттеу үшін алдымен бұл құрылғыны реттеу керек. Бұл біраз уақыт алуы мүмкін."</string>
<string name="encrypt_this_device_question" msgid="8719916619866892601">"Осы құрылғыны шифрлау керек пе?"</string>
<string name="encrypt" msgid="1749320161747489212">"Шифрлау"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_title" msgid="5191449100153186648">"Шифрлау аяқталды"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_text" msgid="1066841819786425980">"Жұмыс профилін реттеуді жалғастыру үшін түртіңіз"</string>
<string name="managed_provisioning_error_text" msgid="7063621174570680890">"Жұмыс профиліңізді реттеу мүмкін болмады. АТ бөліміне хабарласыңыз немесе әрекетті кейінірек қайталаңыз."</string>
<string name="cant_add_work_profile" msgid="9217268909964154934">"Жұмыс профилін қосу мүмкін емес"</string>
<string name="cant_replace_or_remove_work_profile" msgid="7861054306792698290">"Жұмыс профилі ауыстырылмайды немесе өшірілмейді"</string>
<string name="work_profile_cant_be_added_contact_admin" msgid="5393019630297157418">"Жұмыс профилін бұл құрылғыға енгізу мүмкін емес. Сұрақтарыңыз болса, әкімшіңізге хабарласыңыз."</string>
<string name="change_device_launcher" msgid="4523563368433637980">"Құрылғыны іске қосқышты өзгерту"</string>
<string name="launcher_app_cant_be_used_by_work_profile" msgid="3524366082000739743">"Жұмыс профиліңіз бұл іске қосқыш қолданбаны пайдалана алмайды"</string>
<string name="cancel_provisioning" msgid="3408069559452653724">"Бас тарту"</string>
<string name="pick_launcher" msgid="4257084827403983845">"Жарайды"</string>
<string name="user_setup_incomplete" msgid="6494920045526591079">"Пайдаланушыны орнату аяқталмады"</string>
<string name="default_owned_device_username" msgid="3915120202811807955">"Жұмыс құрылғысының пайдаланушысы"</string>
<string name="setup_work_device" msgid="6003988351437862369">"Жұмыс құрылғысы реттелуде…"</string>
<string name="progress_data_process" msgid="1707745321954672971">"Реттеу деректері өңделуде…"</string>
<string name="progress_connect_to_wifi" msgid="472251154628863539">"Wi-Fi желісіне қосылу орындалуда…"</string>
<string name="progress_connect_to_mobile_network" msgid="3852054186860657088">"Мобильдік желіге қосылуда..."</string>
<string name="progress_download" msgid="3522436271691064624">"Әкімші қолданбасы жүктелуде…"</string>
<string name="progress_install" msgid="2258045670385866183">"Әкімші қолданбасы орнатылуда…"</string>
<string name="progress_delete_non_required_apps" msgid="7633458399262691256">"Қажет емес жүйе қолданбалары өшірілуде…"</string>
<string name="progress_finishing_touches" msgid="9037776404089697198">"Соңғы түзетулер енгізілуде…"</string>
<string name="progress_set_owner" msgid="8214062820093757961">"Құрылғы иесі орнатылуда…"</string>
<string name="progress_initialize" msgid="1104643492713424939">"Құрылғы жұмысқа дайындалуда…"</string>
<string name="device_doesnt_allow_encryption_contact_admin" msgid="5124643338424539794">"Бұл құрылғы реттеуге қажет шифрлауға рұқсат етпейді. Анықтама алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="stop_setup_reset_device_question" msgid="7547191251522623210">"Реттеуді тоқтатып, құрылғыны бастапқы күйге қайтару керек пе?"</string>
<string name="this_will_reset_take_back_first_screen" msgid="4623290347188404725">"Құрылғы бастапқы күйге қайтарылады және сіз бірінші экранға ораласыз"</string>
<string name="device_owner_cancel_message" msgid="2529288571742712065">"Орнатуды тоқтатып, құрылғы деректерін өшіру керек пе?"</string>
<string name="device_owner_cancel_cancel" msgid="1052951540909389275">"Бас тарту"</string>
<string name="device_owner_error_ok" msgid="2002250763093787051">"Жарайды"</string>
<string name="reset" msgid="6467204151306265796">"Бастапқы күйге қайтару"</string>
<string name="cant_set_up_profile" msgid="4341825293970158436">"Профильді реттеу мүмкін емес"</string>
<string name="cant_set_up_device" msgid="4120090138983350714">"Құрылғыны реттеу мүмкін емес"</string>
<string name="couldnt_set_up_device" msgid="5137950404283642302">"Құрылғы реттелмеді. Анықтама алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="contact_your_admin_for_help" msgid="2009904021552323731">"Әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="device_already_set_up" msgid="507881934487140294">"Құрылғы реттеліп қойылған"</string>
<string name="error_wifi" msgid="1850288843966836571">"Wi-Fi желісіне қосылмады."</string>
<string name="device_has_reset_protection_contact_admin" msgid="2662050020376475656">"Құрылғыда бастапқы күйге қайтарудан қорғау қосылған. Анықтама алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="frp_clear_progress_title" msgid="8628074089458234965">"Өшірілуде"</string>
<string name="frp_clear_progress_text" msgid="1740164332830598827">"Күте тұрыңыз…"</string>
<string name="error_hash_mismatch" msgid="1145488923243178454">"Бақылау сомасындағы қатеге байланысты әкімші қолданбасын пайдалану мүмкін болмады. Анықтама алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="error_download_failed" msgid="3274283629837019452">"Әкімші қолданбасы жүктеп алынбады."</string>
<string name="error_package_invalid" msgid="555402554502033988">"Әкімші қолданбасын пайдалану мүмкін емес. Оның құрамдастары жетіспейді немесе ол бүлінген. Анықтама алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="error_installation_failed" msgid="2282903750318407285">"Әкімші қолданбасын орнату мүмкін болмады."</string>
<string name="profile_owner_cancel_message" msgid="6868736915633023477">"Орнатуды тоқтату керек пе?"</string>
<string name="profile_owner_cancel_cancel" msgid="4408725524311574891">"Жоқ"</string>
<string name="profile_owner_cancel_ok" msgid="5951679183850766029">"Иә"</string>
<string name="profile_owner_cancelling" msgid="5679573829145112822">"Бас тартылуда…"</string>
<string name="work_profile_setup_later_title" msgid="9069148190226279892">"Профиль реттеуді тоқтату керек пе?"</string>
<string name="work_profile_setup_later_message" msgid="122069011117225292">"Жұмыс профилін ұйымның құрылғыны басқару қолданбасында кейінірек реттеуге болады"</string>
<string name="continue_button" msgid="7177918589510964446">"Жалғастыру"</string>
<string name="work_profile_setup_stop" msgid="6772128629992514750">"Тоқтату"</string>
<string name="dismiss" msgid="9009534756748565880">"Жабу"</string>
<string name="profile_owner_info" msgid="8975319972303812298">"Сіз ұйымыңыз басқаратын және бақылайтын жұмыс профилін жасайын деп жатырсыз. Шарттар қолданылады."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers" msgid="7373591910245655373">"Сіз ұйымыңыз басқаратын және бақылайтын жұмыс профилін жасайын деп жатырсыз. <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g> шарттары қолданылады."</string>
<string name="profile_owner_info_comp" msgid="9190421701126119142">"Жұмыс қолданбаларыңыз үшін профиль жасалады. Бұл профильді және құрылғының қалған бөлігін ұйымыңыз басқарады және бақылайды. Шарттар қолданыладды."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers_comp" msgid="2012766614492554556">"Жұмыс қолданбаларыңыз үшін профиль жасалады. Бұл профильді және құрылғының қалған бөлігін ұйымыңыз басқарады және бақылайды. <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g> шарттары қолданылады."</string>
<string name="device_owner_info" msgid="3716661456037934467">"Бұл құрылғыны <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> басқарады және қорғайды. Шарттар қолданылады. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_owner_info_with_terms_headers" msgid="1254243288669282977">"Бұл құрылғыны <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> басқарады және қорғайды. <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%2$s</xliff:g> шарттары қолданылады. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="link_isnt_secure_and_cant_be_opened_until_device_setup_finished" msgid="1604497932637832657">"Бұл сілтеме қауіпті және құрылғыны реттеу аяқталғанша оны ашуға болмайды: <xliff:g id="LINK_RAW_TEST">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contact_device_provider" msgid="2843488903902493030">"Толығырақ ақпарат алу үшін <xliff:g id="IT_ADMIN">%1$s</xliff:g> әкімшісіне хабарласыңыз."</string>
<string name="if_questions_contact_admin" msgid="3509427015901582047">"Сұрақтарыңыз болса, әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="setup_isnt_finished_contact_admin" msgid="8849644190723875952">"Реттеу аяқталмады. Анықтама алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="for_help_contact_admin" msgid="5922538077702487859">"Анықтама алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="organization_admin" msgid="5975914478148511290">"Әкімші"</string>
<string name="your_org_app_used" msgid="5336414768293540831">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> келесі қолданба арқылы осы құрылғыны басқарады және бақылайды:"</string>
<string name="your_organization_beginning" msgid="5952561489910967255">"Ұйымыңыз"</string>
<string name="your_organization_middle" msgid="8288538158061644733">"ұйымыңыз"</string>
<string name="view_terms" msgid="7230493092383341605">"Шарттарды көру"</string>
<string name="accept_and_continue" msgid="1632679734918410653">"Қабылдау және жалғастыру"</string>
<string name="back" msgid="6455622465896147127">"Артқа"</string>
<string name="set_up_your_device" msgid="1896651520959894681">"Құрылғыны реттеу"</string>
<string name="info_anim_title_0" msgid="3285414600215959704">"Басқаша жұмыс істеу"</string>
<string name="info_anim_title_1" msgid="2657512519467714760">"Жұмыс және жеке деректерді бөлек ұстау"</string>
<string name="one_place_for_work_apps" msgid="2595597562302953960">"Барлық жұмыс қолданбаларына ортақ орын"</string>
<string name="info_anim_title_2" msgid="4629781398620470204">"Аяқтаған кезде, жұмыс профилін өшіріп қойыңыз"</string>
<string name="provisioning" msgid="4512493827019163451">"Дайындау"</string>
<string name="copying_certs" msgid="5697938664953550881">"CA сертификаттарын реттеу"</string>
<string name="setup_profile" msgid="5573950582159698549">"Профильді реттеу"</string>
<string name="profile_benefits_description" msgid="758432985984252636">"Жұмыс профилін пайдалансаңыз, жұмыс деректерін жеке деректерден бөле аласыз"</string>
<string name="comp_profile_benefits_description" msgid="379837075456998273">"Жұмыс профилін пайдалансаңыз, жұмыс қолданбаларын бір орында ұстай аласыз"</string>
<string name="setup_profile_encryption" msgid="5241291404536277038">"Профиль параметрлерін орнату. Шифрлау"</string>
<string name="setup_profile_progress" msgid="7742718527853325656">"Профиль параметрлерін орнату. Барысы көрсетілуде"</string>
<string name="setup_device" msgid="6725265673245816366">"Құрылғыны реттеу"</string>
<string name="setup_device_encryption" msgid="7852944465414197103">"Құрылғы параметрлерін орнату. Шифрлау"</string>
<string name="setup_device_progress" msgid="7035335208571175393">"Құрылғы параметрлерін орнату. Барысы көрсетілуде"</string>
<string name="learn_more_label" msgid="2723716758654655009">"Толығырақ мәлімет түймесі"</string>
<string name="mdm_icon_label" msgid="3399134595549660561">"<xliff:g id="ICON_LABEL">%1$s</xliff:g> белгішесі"</string>
<string name="section_heading" msgid="3924666803774291908">"<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g> бөлімінің тақырыбы."</string>
<string name="section_content" msgid="8875502515704374394">"<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g> бөлімінің мазмұны: <xliff:g id="SECTION_CONTENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="expand" msgid="37188292156131304">"Жаю"</string>
<string name="collapse" msgid="7817530505064432580">"Жию"</string>
<string name="access_list_of_links" msgid="7094123315959323372">"Сілтемелер тізіміне кіру"</string>
<string name="access_links" msgid="7991363727326168600">"Сілтемелерге кіру"</string>
<string name="access_terms" msgid="1982500872249763745">"Шарттарға кіру"</string>
<string name="read_terms" msgid="1745011123626640728">"Шарттарды оқу"</string>
<string name="close_list" msgid="9053538299788717597">"Тізімді жабу"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_title" msgid="5416045931532004811">"Реттеуді аяқтап, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру керек пе?"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_msg" msgid="808442439937994485">"Осы реттеуді аяқтау құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына келтіреді және сізді бірінші экранға қайтарады."</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_cancel" msgid="2810966091829264727">"Бас тарту"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_ok" msgid="7168008267496150529">"Құрылғыны қалпына келтіру"</string>
<string name="join_two_items" msgid="6110273439759895837">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g> және <xliff:g id="SECOND_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_last" msgid="7469666990442158802">"<xliff:g id="ALL_BUT_LAST_ITEM">%1$s</xliff:g> және <xliff:g id="LAST_ITEM_0">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_first" msgid="8365482726853276608">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="ALL_BUT_FIRST_AND_LAST_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_middle" msgid="8569294838319639963">"<xliff:g id="ADDED_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="REST_OF_ITEMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="take_a_few_minutes" msgid="6282806501305322838">"Бұл бірнеше минут алуы мүмкін"</string>
<string name="work_profile_description" msgid="8524116010729569213">"Жұмыс қолданбаларыңыз осы профильде сақталады және ұйым арқылы басқарылады"</string>
<string name="device_owner_description" msgid="168013145812679664">"Бұл құрылғы ұйымның қорғауында және бақылауында болады"</string>
<string name="setup_provisioning_header" msgid="4282483198266806271">"Жұмыс құрғылғысының параметрлері орнатылайын деп жатыр…"</string>
<string name="setup_provisioning_header_description" msgid="2567041263563823566">"Әкімші қолданбасының параметрлері орнатылуда"</string>
<string name="set_up_everything_else" msgid="4407706086957916501">"Қалған параметрлерді орнату"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else" msgid="2905102208584231894">"Енді басқа параметрлерді орнатайық"</string>
<string name="brand_screen_header" msgid="8865808542690116648">"Бұл құрылғы ұйымға тиесілі."</string>
<string name="brand_screen_subheader" msgid="7664792208784456436">"Бұл телефонды басқару және бақылау үшін мына қолданба пайдаланылатын болады."</string>
<string name="downloading_administrator_header" msgid="8660294318893902915">"Жұмысқа реттеуге дайындалуда…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header" msgid="462916780311392444">"Алдымен жұмыс профиліңіздің параметрлерін орнатып алайық."</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header_post_suw" msgid="1353127953275291089">"Алдымен жұмыс профиліңізді реттеп алайық."</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_1_header" msgid="7914961694921466366">"Жұмыс қолданбалары жұмыс профилінде сақталады"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_2_header" msgid="6001172190404670248">"Күннің соңында жұмыс қолданбаларын тоқтатып қою"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_3_header" msgid="7495564624887776704">"Әкімші тек жұмыс профиліндегі деректерді көре алады."</string>
<string name="work_profile_provisioning_progress_label" msgid="2627905308998389193">"Жұмыс профиліңіз реттелуде…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_summary" msgid="3917907344897144246">"Жұмыс қолданбалары жұмыс профилінде сақталады. Күннің соңында жұмыс қолданбаларын тоқтатып қоя аласыз. Әкімші тек жұмыс профиліндегі деректерді көре алады."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_accept_header" msgid="2944032660440403130">"Жұмыс құрылғыңызды реттейік."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_1_header" msgid="6396274703116708592">"Жұмыс қолданбаларын оңай пайдаланыңыз"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_header" msgid="7165472083121590030">"Бұл құрылғы жеке емес."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_subheader" msgid="2848998570491578119">"Әкімші осы құрылғыдағы деректеріңізді және әрекеттеріңізді көруі мүмкін."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_progress_label" msgid="3925516135130021966">"Құрылғы реттелуде…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_summary" msgid="1176062866187662479">"Жұмыс қолданбаларына оңай кіру үшін осы құрылғыны пайдаланыңыз. Бұл жеке құрылғы емес, сондықтан деректеріңіз бен әрекеттеріңізді әкімші көруі мүмкін. Толығырақ ақпарат үшін әкімшімен хабарласыңыз."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_title" msgid="4017627906103556021">"Құпиялылық туралы еске салғыш"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_body" msgid="2219074604343348608">"Әкімші осы құрылғыдағы деректеріңізді және әрекеттеріңізді көруі мүмкін."</string>
<string name="device_provisioning_finished" msgid="3981783240592092906">"Құрылғыңыз пайдалануға дайын!"</string>
<string name="done" msgid="7755227776955952318">"Дайын"</string>
</resources>