blob: c214919fe0aaa90961046ff545191f94568e5639 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="170210454004696382">"Zinxhiri kyç"</string>
<string name="title_no_certs" msgid="8350009443064722873">"Nuk u gjet asnjë certifikatë"</string>
<string name="title_select_cert" msgid="3588447616418041699">"Zgjidh certifikatën"</string>
<string name="requesting_application" msgid="1589142627467598421">"Aplikacioni \"%s\" ka kërkuar një certifikatë, pajisja me të cilën i mundëson atij lejekalimin me serverët, tani dhe në të ardhmen."</string>
<string name="requesting_server" msgid="5832565605998634370">"Aplikacioni ka identifikuar serverin kërkues %s, por qasja e tij në certifikatë varet vetëm nga ti: nëse i beson apo jo këtij aplikacioni."</string>
<string name="install_new_cert_message" msgid="4451971501142085495">"Mund të instalosh certifikata nga skedari PKCS#12 që gjendet në hapësirën e jashtme ruajtëse, vetëm nëse ato bartin prapashtesat %1$s ose %2$s."</string>
<string name="install_new_cert_button_label" msgid="510732745267546907">"Instalo"</string>
<string name="allow_button" msgid="5340501035618157678">"Lejo"</string>
<string name="deny_button" msgid="3766539809121892584">"Refuzo"</string>
</resources>