merge in oc-release history after reset to oc-dev
diff --git a/res/values-hy/strings.xml b/res/values-hy/strings.xml
index 07e010b..25f39e6 100644
--- a/res/values-hy/strings.xml
+++ b/res/values-hy/strings.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
   <string name="all_images" msgid="1195501551939178807">"Բոլոր լուսանկարները"</string>
   <string name="all_videos" msgid="3380966619230896013">"Բոլոր տեսանյութերը"</string>
-  <string name="camera_label" msgid="6346560772074764302">"Ֆոտոխցիկ"</string>
+  <string name="camera_label" msgid="6346560772074764302">"Տեսախցիկ"</string>
   <string name="gallery_picker_label" msgid="3080425245006492787">"Պատկերասրահ"</string>
   <string name="gallery_label" msgid="7119609703856708011">"Պատկերասրահ"</string>
   <string name="gallery_camera_bucket_name" msgid="2924618424339240831">"Ֆոտոխցիկի լուսանկարներ"</string>
diff --git a/res/values-kn/strings.xml b/res/values-kn/strings.xml
index 104d44b..0e3877c 100644
--- a/res/values-kn/strings.xml
+++ b/res/values-kn/strings.xml
@@ -49,11 +49,11 @@
   <string name="capture_video" msgid="4047046282358697155">"ವೀಡಿಯೊ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ"</string>
   <string name="crop_save_text" msgid="8140440041190264400">"ಉಳಿಸು"</string>
   <string name="crop_discard_text" msgid="5303657888280340603">"ತ್ಯಜಿಸು"</string>
-  <string name="confirm_delete_title" msgid="263478358046514887">"ಅಳಿಸು"</string>
+  <string name="confirm_delete_title" msgid="263478358046514887">"ಅಳಿಸಿ"</string>
   <string name="confirm_delete_message" msgid="2141726810668595858">"ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದೇ?"</string>
   <string name="confirm_delete_video_message" msgid="800016540763376529">"ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದೇ?"</string>
   <string name="confirm_delete_multiple_message" msgid="5184550162588396436">"ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದೇ?"</string>
-  <string name="camera_toss" msgid="3781186798552460833">"ಅಳಿಸು"</string>
+  <string name="camera_toss" msgid="3781186798552460833">"ಅಳಿಸಿ"</string>
   <string name="camera_share" msgid="8207701858325694182">"ಹಂಚು"</string>
   <string name="camera_set" msgid="3422192914806971182">"ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ"</string>
   <string name="camera_play" msgid="8248000517869959980">"ಪ್ಲೇ ಮಾಡು"</string>
@@ -151,7 +151,7 @@
   <string name="file_info_title" msgid="1628963357466012538">"ಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿ:"</string>
   <string name="video_exceed_mms_limit" msgid="3835075281230780010">"ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು MMS ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ."</string>
   <string name="multiselect_share" msgid="5261644537749253581">"ಹಂಚು"</string>
-  <string name="multiselect_delete" msgid="9113461994546744603">"ಅಳಿಸು"</string>
+  <string name="multiselect_delete" msgid="9113461994546744603">"ಅಳಿಸಿ"</string>
   <string name="multiselect_cancel" msgid="5969428692864002165">"ರದ್ದುಮಾಡಿ"</string>
   <string name="delete_images_message" msgid="2332683687700452577">"ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…"</string>
 </resources>