Snap for 5681502 from 680176c47c8abca291f127ed6f6a11f16e0699b2 to qt-c2f2-release

Change-Id: Ib725e3d5b6ed3eca409bf9429ddaeeb5501878dc
diff --git a/res/values-fa/strings.xml b/res/values-fa/strings.xml
index 528a6d3..ada4efd 100644
--- a/res/values-fa/strings.xml
+++ b/res/values-fa/strings.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <string name="app_name" msgid="9095072584761066851">"نصب‌کننده گواهی"</string>
   <string name="pick_file_title" msgid="4481949485108233297">"انتخاب یک گواهی‌نامه"</string>
   <string name="pkcs12_password_dialog_title" msgid="5997624645207427161">"استخراج گواهی"</string>
-  <string name="extracting_pkcs12" msgid="1881267738821799771">"در حال استخراج..."</string>
+  <string name="extracting_pkcs12" msgid="1881267738821799771">"درحال استخراج…"</string>
   <string name="pkcs12_file_password_dialog_title" msgid="8102721384767269510">"‏اجرا از %s"</string>
   <string name="name_credential_dialog_title" msgid="277729846491554437">"نام‌گذاری گواهی"</string>
   <string name="credential_name" msgid="1974979771369744378">"نام گواهی:"</string>
@@ -65,12 +65,12 @@
   <string name="wifi_tls_config_text" msgid="9062328536640168510">"‏گواهی کلاینت:\n%1$s\nکلید: %2$s\n"</string>
   <string name="wifi_sim_config_text" msgid="1666019954520831840">"‏سیم‌کارت: %s\n"</string>
   <string name="wifi_trust_config_text" msgid="5916047381475747783">"‏گواهی قابل اعتماد:\n%s\n"</string>
-  <string name="install_done_title" msgid="4822989918460334497">"اعتبارنامه‌ها نصب شد"</string>
-  <string name="install_done" msgid="1522718684172097080">"‏اعتبارنامه‌های <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> به شبکه‌های ذخیره شده Wi-Fi اضافه شد."</string>
+  <string name="install_done_title" msgid="4822989918460334497">"اطلاعات کاربری نصب شد"</string>
+  <string name="install_done" msgid="1522718684172097080">"‏اطلاعات کاربری <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> به شبکه‌های ذخیره‌شده Wi-Fi اضافه شد."</string>
   <string name="done_label" msgid="5597425930652904250">"تمام"</string>
-  <string name="wifi_installer_detail" msgid="63879632832701669">"‏اعتبارنامه‌های Wi-Fi را نصب کنید تا به شبکه‌هایی که از طریق <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> در دسترسند متصل شوید."</string>
+  <string name="wifi_installer_detail" msgid="63879632832701669">"‏اطلاعات کاربری Wi-Fi را نصب کنید تا به شبکه‌هایی که ازطریق <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> در دسترس‌اند متصل شوید."</string>
   <string name="wifi_installer_download_error" msgid="5429453090956277692">"فایل بارگیری شده مشکل دارد و نمی‌تواند نصب شود. مطمئن شوید که فایل را از منبع درستی بارگیری کرده‌اید."</string>
-  <string name="wifi_installer_fail" msgid="894483173306576331">"‏نصب اعتبارنامه‌های Wi-Fi انجام نشد. دوباره فایل را بارگیری کنید."</string>
+  <string name="wifi_installer_fail" msgid="894483173306576331">"‏نصب اطلاعات کاربری Wi-Fi انجام نشد. دوباره فایل را بارگیری کنید."</string>
   <string name="wifi_installer_fail_no_wifi_title" msgid="8358191074828840533">"نصب لغو شد"</string>
   <string name="wifi_installer_fail_title" msgid="5547079779067835479">"نصب ممکن نیست"</string>
   <string name="wifi_installer_fail_no_wifi" msgid="2044576439984209921">"‏Wi-Fi را روشن کنید و دوباره امتحان کنید."</string>
diff --git a/res/values-ko/strings.xml b/res/values-ko/strings.xml
index 4a9592c..52c911d 100644
--- a/res/values-ko/strings.xml
+++ b/res/values-ko/strings.xml
@@ -35,7 +35,7 @@
   <string name="password_empty_error" msgid="591713406761723025">"비밀번호를 입력하세요."</string>
   <string name="name_empty_error" msgid="3808800768660110354">"이름을 입력하세요."</string>
   <string name="name_char_error" msgid="3176618568784938968">"문자와 숫자만 들어 있는 이름을 입력하세요."</string>
-  <string name="unable_to_save_cert" msgid="9178604087335389686">"인증서를 저장할 수 없습니다. 자격증명 저장소를 사용하도록 설정하지 않았거나 적절하게 초기화하지 않았습니다."</string>
+  <string name="unable_to_save_cert" msgid="9178604087335389686">"인증서를 저장할 수 없습니다. 사용자 인증 정보 저장소를 사용하도록 설정하지 않았거나 적절하게 초기화하지 않았습니다."</string>
   <string name="cert_not_saved" msgid="4037698479662830270">"인증서가 설치되지 않았습니다."</string>
   <string name="no_cert_to_saved" msgid="5708884372817309068">"설치할 인증서가 없습니다."</string>
   <string name="invalid_cert" msgid="7704228670980743590">"인증서가 잘못되었습니다."</string>
diff --git a/res/values-sk/strings.xml b/res/values-sk/strings.xml
index 555605c..69a5365 100644
--- a/res/values-sk/strings.xml
+++ b/res/values-sk/strings.xml
@@ -58,7 +58,7 @@
   <string name="wifi_install_label" msgid="1449629407724323233">"Inštalovať"</string>
   <string name="wifi_installing_label" msgid="8387393993627129025">"Inštalácia"</string>
   <string name="wifi_cancel_label" msgid="1328748037608392134">"Zrušiť"</string>
-  <string name="wifi_dismiss_label" msgid="1916684434873972698">"Odmietnuť"</string>
+  <string name="wifi_dismiss_label" msgid="1916684434873972698">"Zavrieť"</string>
   <string name="wifi_no_config" msgid="1835743123288916755">"Žiadne"</string>
   <string name="wifi_config_text" msgid="8259587306773310314">"Názov: %1$s\nPresne stanovený názov domény (FQDN): %2$s\nRoamingové konzorciá: %3$s\nOblasť: %4$s\nMetóda overenia totožnosti: EAP-%5$s\n"</string>
   <string name="wifi_ttls_config_text" msgid="2002413183253872168">"Používateľské meno: %s\n"</string>