blob: 3820800f66011881c232b0199f6b7d98d454c85b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"I-access ang tagapamahala ng pag-download."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Binibigyang-daan ang app na i-access ang BluetoothShare manager at gamitin ito upang maglipat ng mga file."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Mag-whitelist ng access ng isang bluetooth device."</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Pinapayagan ang app na pansamantalang mag-whitelist ng isang Bluetooth device, na pinapayagan ang device na iyon na magpadala ng mga file sa device na ito nang walang kumpirmasyon ng user."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Hindi kilalang device"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Hindi alam"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Airplane mode"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Hindi mo magagamit ang Bluetooth sa Airplane mode."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Upang gumamit ng mga serbisyo ng Bluetooth, dapat mo munang i-on ang Bluetooth."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"I-on ang Bluetooth ngayon?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Kanselahin"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"I-on"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Paglilipat ng file"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Tanggapin ang papasok na file?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Tanggihan"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Tanggapin"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"OK"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"Nagkaroon ng timeout habang tinatanggap ang papasok na file mula kay \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Papasok na file"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"Handa nang ipadala ni <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> ang <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Pagbahagi sa Bluetooth: Tinatanggap ang <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Pagbahagi sa Bluetooth: Natanggap ang <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Pagbahagi sa Bluetooth: Hindi natanggap ang file na <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Pagbahagi sa Bluetooth: Ipinapadala ang <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Pagbahagi sa Bluetooth: Ipinadala ang <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"100% kumpleto"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Pagbahagi sa Bluetooth: Hindi naipadala ang file na <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Paglilipat ng file"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Mula: \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"File: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Laki ng file: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Tumatanggap ng file…"</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Itigil"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Itago"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Mula sa"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Filename"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Laki"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Hindi natanggap ang file"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"File: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Dahilan: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"OK"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Natanggap ang file"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Buksan"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Sa: \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Uri ng file: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Nagpapadala ng file..."</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Naipadala ang file"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"OK"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Hindi naipadala ang file kay \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>.\""</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"File: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Subukang muli"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Isara"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"OK"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Hindi kilalang file"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Walang app na mangangasiwa sa ganitong uri ng file. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Walang file"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Hindi umiiral ang file. \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Pakihintay…"</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Ino-on ang Bluetooth…"</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Matatanggap ang file. Suriin ang pagsulong sa panel na Mga Notification."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Hindi matanggap ang file."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Ihininto ang pagtanggap ng file mula kay \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Nagpapadala ng file kay \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Ipinapadala ang <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> (na) file kay \"<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Ihininto ang pagpapadala ng file kay \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"Walang sapat na espasyo sa USB storage para ma-save ang file mula kay \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"Walang sapat na espasyo sa SD card para ma-save ang file mula kay \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Kailangang puwang: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"Masyadong maraming kahilingan ang pinoproseso. Subukang muli sa ibang pagkakataon."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Hindi pa nasimulan ang paglilipat ng file."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Kasalukuyang nagaganap ang paglilipat ng file."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Matagumpay na nakumpleto ang paglilipat ng file."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Hindi sinusuportahan ang nilalaman."</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Ipinagbabawal ng target na device ang paglilipat."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Kinansela ng user ang paglilipat."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Isyu sa pag-iimbak."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"Walang USB storage."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"Walang SD card. Maglagay ng SD card para ma-save ang mga inilipat na file."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Hindi matagumpay ang koneksyon."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Hindi mapangasiwaan nang tama ang kahilingan."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Hindi kilalang error."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Natanggap sa bluetooth"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Pagbabahagi sa Bluetooth"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> Kumpleto na ang pagtanggap."</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> Kumpleto na ang pagpapadala."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Mga inbound na paglilipat"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Mga palabas na paglilipat"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Walang laman ang history ng paglilipat."</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Iki-clear ang lahat ng mga item mula sa listahan."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Bluetooth share: Mga naipadalang file"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Bluetooth share: Mga natanggap na file"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> ang hindi matagumpay.</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> ang hindi matagumpay.</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> ang matagumpay, %2$s</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> ang matagumpay, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"I-clear ang listahan"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Buksan"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"I-clear mula sa listahan"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"I-clear"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"Nagpi-play Ngayon"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"I-save"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Kanselahin"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Piliin ang mga account na gusto mong ibahagi sa pamamagitan ng Bluetooth. Kailangan mo pa ring tanggapin ang anumang pag-access sa mga account kapag kumokonekta."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Mga slot na natitira:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Icon ng Application"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Mga Setting ng Pagbabahagi ng Mensahe sa Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Hindi mapili ang account. 0 slot ang natitira"</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Nakakonekta ang Bluetooth audio"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Nadiskonekta ang Bluetooth audio"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Bluetooth Audio"</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"Hindi maililipat ang mga file na mas malaki sa 4GB"</string>
<string name="bluetooth_connect_action" msgid="4009848433321657090">"Kumonekta sa Bluetooth"</string>
</resources>