blob: 5d1aff31b500c804e102d3a5b9a7e77fc0bfc247 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Qasu në menaxherin e shkarkimit."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Lejon aplikacionin të ketë qasje në menaxherin \"Shpërndarje përmes bluetooth-it\" (BluetoothShare) dhe ta përdorë për transferim skedarësh."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Qasje në listën e miratimeve të pajisjes me bluetooth."</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Lejon aplikacionin të vërë përkohësisht në listën e miratimeve një pajisje bluetooth-i, duke e lejuar atë t\'i dërgojë skedarë kësaj pajisjeje pa konfirmimin e përdoruesit."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Pajisje e panjohur"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"I panjohur"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Modaliteti \"në aeroplan\""</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Nuk mund të përdorësh bluetooth në modalitetin \"në aeroplan\"."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Për të përdorur shërbimet e bluetooth-it, së pari duhet ta aktivizosh atë."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Të aktivizohet bluetooth-i tani?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Anulo"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Aktivizo"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Transferimi i skedarit"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Të pranohet skedari?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Refuzo"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Prano"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"Në rregull!"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"Përfundoi koha e veprimit për pranimin e skedarit hyrës nga \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Skedari në ardhje"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> është gati për të dërguar <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Shpërndarja përmes bluetooth-it: Po merret skedari <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Shpërndarja përmes bluetooth-it: U pranua skedari <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Shpërndarja përmes bluetooth-it: Skedari <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> nuk u pranua"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Shpërndarja përmes bluetooth-it: Po dërgohet skedari <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Shpërndarja përmes Bluetooth-it: Skedari <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> u dërgua"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"100% i përfunduar"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Shpërndarja përmes Bluetooth-it: Skedari <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> nuk u dërgua"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Transferimi i skedarit"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Nga: \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Skedari: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Madhësia e skedarit: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Po merr skedarin…"</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Ndalo"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Fshih"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Nga"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Emri i skedarit:"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Madhësia"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Skedari nuk u mor"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Skedari: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Arsyeja: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"Në rregull!"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Skedari u mor"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Hap"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Për: \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Lloji i skedarit: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Po dërgon skedarin…"</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Skedari u dërgua"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"Në rregull!"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Skedari nuk u dërgua te \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\"."</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Skedari: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Provo sërish"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Mbyll"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"Në rregull!"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Skedar i panjohur"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Nuk ka aplikacion për të trajtuar këtë lloj skedari. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Nuk ka skedar"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Skedari nuk ekziston. \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Qëndro në pritje..."</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Po aktivizon bluetooth-in…"</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Skedari do të pranohet. Kontrollo ecurinë në panelin \"Njoftimet\"."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Ky skedar nuk mund të pranohet."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Ndaloi marrjen e skedarit nga \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Po e dërgon skedarin te \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Po dërgon <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> skedarë te \"<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Ndaloi dërgimin e skedarit te \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"Nuk ka hapësirë të mjaftueshme në USB për të ruajtur skedarin nga \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"Nuk ka hapësirë të mjaftueshme në kartën SD për të ruajtur skedarin nga \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Hapësira e nevojshme: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"Po përpunohen shumë kërkesa. Provo sërish më vonë."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Transferimi i skedarit nuk ka filluar ende."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Transferimi i skedarit është duke u kryer."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Transferimi i skedarit përfundoi me sukses."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Përmbajtja nuk mbështetet"</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Transferimi ndalohet nga pajisja pritëse."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Transferimi u anulua nga përdoruesi."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Problem me hapësirën ruajtëse."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"Nuk ka hapësirë ruajtëse USB."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"Nuk ka kartë SD. Vendos një kartë SD për të ruajtur skedarët e transferuar."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Lidhja ishte e pasuksesshme."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Kërkesa nuk mund të trajtohet si duhet."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Gabim i panjohur."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Marrjet përmes Bluetooth-it"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Shpërndarja përmes \"Bluetooth-it\""</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> - Marrja përfundoi."</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> Dërgimi përfundoi."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Transferimet hyrëse"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Transferimet dalëse"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Historiku i transferimeve është bosh."</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Të gjithë artikujt do të pastrohen nga lista."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Shpërndarja përmes Bluetooth-it: Skedarët e dërguar"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Shpërndarja përmes bluetooth-it: Skedarët e pranuar"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> të pasuksesshme.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> i pasuksesshëm.</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> të suksesshme, %2$s</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> i suksesshëm, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Pastro listën"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Hap"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Pastro nga lista"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Pastro"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"Po luhet tani"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Ruaj"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Anulo"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Zgjidh llogaritë që dëshiron të ndash me Bluetooth. Duhet të pranosh përsëri çdo qasje te llogaritë kur të lidhesh."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Fole të mbetura:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Ikona e aplikacionit"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Cilësimet e ndarjes së mesazheve me Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Llogaria nuk mund të zgjidhet. 0 fole të mbetura"</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Audioja e \"bluetooth-it\" e lidhur"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Audioja e \"bluetooth-it\" e shkëputur"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Audioja e \"bluetooth-it\""</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"Skedarët më të mëdhenj se 4 GB nuk mund të transferohen"</string>
<string name="bluetooth_connect_action" msgid="4009848433321657090">"Lidhu me Bluetooth"</string>
</resources>