blob: e28a7920d8a324f4671d7be17497988aa86c486a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Získať prístup k správcovi sťahovania."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Umožňuje aplikácii pristupovať k Správcovi BluetoothShare a použiť ho na prenos súborov."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Prístup povoleného zariadenia Bluetooth."</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Umožňuje aplikácii dočasne povoliť zariadenie Bluetooth, čím sa povolí zariadeniu odosielať súbory do tohto zariadenia bez potvrdenia používateľa."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Neznáme zariadenie"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Neznáme"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Režim v lietadle"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Technológiu Bluetooth nemôžete používať v režime V lietadle."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Ak chcete používať služby Bluetooth, musíte najskôr rozhranie Bluetooth zapnúť."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Zapnúť Bluetooth?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Zrušiť"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Zapnúť"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Prenos súborov"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Prijať prichádzajúci súbor?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Odmietnuť"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Prijať"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"OK"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"Pri prijímaní prichádzajúceho súboru od používateľa <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> vypršal časový limit."</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Prichádzajúci súbor"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> je pripravený/-á odoslať súbor <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Bluetooth: Prijíma sa <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Bluetooth: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> prijatý"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Bluetooth: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> neprijatý"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Bluetooth: Odosiela sa <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Bluetooth: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> odoslaný"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"100 % hotovo"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Bluetooth: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> neodoslaný"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Prenos súborov"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Od: <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Súbor: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Veľkosť súboru: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Prebieha prijímanie súboru..."</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Zastaviť"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Skryť"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Od"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Názov súboru"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Veľkosť"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Súbor nebol prijatý"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Súbor: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Dôvod: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"OK"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Súbor bol prijatý"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Otvoriť"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Komu: „<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>“"</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Typ súboru: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Odosielanie súboru..."</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Súbor bol odoslaný"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"OK"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Súbor nebol odoslaný zariadení <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Súbor: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Skúsiť znova"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Zavrieť"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"OK"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Neznámy súbor"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Na spracovanie tohto typu súboru nemáte žiadnu aplikáciu. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Žiadny súbor"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Súbor neexistuje. \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Čakajte..."</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Prebieha zapínanie rozhrania Bluetooth..."</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Prebehne prijatie súboru. Priebeh môžete sledovať na paneli Oznámenie."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Súbor nemôže byť prijatý."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Prijímanie súboru od používateľa <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> bolo zastavené"</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Odosielanie súboru používateľovi <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Odosielanie súborov (počet: <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g>) používateľovi <xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Odosielanie súboru používateľovi <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g> bolo zastavené"</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"V úložisku USB nie je dostatok miesta na uloženie súboru od odosielateľa <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"Na SD karte nie je dostatok miesta na uloženie súboru od odosielateľa <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Požadované miesto v pamäti: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"Spracúva sa príliš veľa žiadostí. Opakujte akciu neskôr."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Prenos súborov ešte nebol spustený."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Prebieha prenos súborov."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Prenos súborov bol úspešne dokončený."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Obsah nie je podporovaný."</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Prenos bol zakázaný cieľovým zariadením."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Prenos bol zrušený používateľom."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Problém s ukladacím priestorom."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"Žiadne úložisko USB."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"Nie je k dispozícii žiadna SD karta. Ak chcete prenášané súbory uložiť, vložte SD kartu."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Neúspešný pokus o pripojenie."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Žiadosť nie je možné správne spracovať."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Neznáma chyba."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Prijaté cez Bluetooth"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Zdieľanie Bluetooth"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g>, príjem dokončený"</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> Odosielanie dokončené."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Prichádzajúce prenosy"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Odchádzajúce prenosy"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"História prenosov je prázdna."</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Zo zoznamu budú vymazané všetky položky."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Bluetooth: Odoslané súbory"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Bluetooth: Prijaté súbory"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="few">Neúspešné: <xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g></item>
<item quantity="many">Neúspešné: <xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g></item>
<item quantity="other">Neúspešné: <xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g></item>
<item quantity="one">Neúspešné: <xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g></item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="few">Úspešné: <xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g>, %2$s</item>
<item quantity="many">Úspešné: <xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g>, %2$s</item>
<item quantity="other">Úspešné: <xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g>, %2$s</item>
<item quantity="one">Úspešné: <xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g>, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Vymazať zoznam"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Otvoriť"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Vymazať zo zoznamu"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Vymazať"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"Čo to hrá"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Uložiť"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Zrušiť"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Vyberte účty, ktoré chcete zdieľať prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Počas pripájania budete musieť aj tak prijať akékoľvek prístupy k účtom."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Počet zostávajúcich slotov:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Ikona aplikácie"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Nastavenia zdieľania správ prostredníctvom rozhrania Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Účet sa nedá vybrať. Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie sloty."</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Rozhranie Bluetooth Audio je pripojené"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Rozhranie Bluetooth Audio je odpojené"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Bluetooth Audio"</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"Súbory väčšie ako 4 GB sa nedajú preniesť"</string>
<string name="bluetooth_connect_action" msgid="4009848433321657090">"Pripojiť k zariadeniu Bluetooth"</string>
</resources>