blob: d6f9e770572473996b4f7bc035c26b0cb6d6d14d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Åpne nedlastingsbehandling."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Gir appen tilgang til BluetoothShare-administratoren, og tillatelse til å bruke det til filoverføring."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Godkjenne tilgang for Bluetooth-enheter."</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Tillater at Bluetooth-enheter midlertidig godkjennes av appen, slik at de kan sende filer til denne enheten uten brukerbekreftelse."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Ukjent enhet"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Ukjent"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Flymodus"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Du kan ikke bruke Bluetooth i flymodus."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Du må slå på Bluetooth for å bruke Bluetooth-tjenestene."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Vil du slå på Bluetooth nå?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Avbryt"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Slå på"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Filoverføring"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Vil du godta den innkommende filen?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Avslå"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Godta"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"OK"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"Det oppstod et tidsavbrudd under mottak av fil fra «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Innkommende fil"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> er klar til å sende <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Bluetooth-deling: Mottar <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Bluetooth-deling: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> er mottatt"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Bluetooth-deling: Filen <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> er ikke mottatt"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Bluetooth-deling: Sender <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Bluetooth-deling: Sendt <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"100 % fullført"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Bluetooth-deling: Filen <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> ble ikke sendt"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Filoverføring"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Fra: «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Fil: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Filstørrelse: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Mottar fil ..."</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Stopp"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Skjul"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Fra"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Filnavn"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Størrelse"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Filen ble ikke mottatt"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Fil: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Årsak: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"OK"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Fil mottatt"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Åpne"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Til: «<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Filtype: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Sender filen ..."</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Fil sendt"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"OK"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Filen ble ikke sendt til «<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>»."</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Fil: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Prøv igjen"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Lukk"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"OK"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Ukjent fil"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Det finnes ingen app på enheten som kan håndtere denne filtypen. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Ingen fil"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Filen finnes ikke. \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Vent litt ..."</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Aktiverer Bluetooth …"</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Filen vil bli mottatt. Du kan se fremdriften i varselpanelet."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Filen kan ikke mottas."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Stoppet mottak av fil fra «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Sender fil til «<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Sender <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> filer til «<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>»"</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Stoppet sendingen av fil til «<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"Det er ikke nok plass på USB-lagringen til å lagre filen fra «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"Det er ikke nok plass på SD-kortet til å lagre filen fra «<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Nødvendig plass: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"For mange forespørsler behandles for øyeblikket. Prøv på nytt senere."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Filoverføringen har ikke startet ennå."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Filoverføring pågår."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Filoverføring fullført."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Innholdet støttes ikke."</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Overføring nektes av mottakerenheten."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Overføring avbrutt av bruker."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Problem med lagring."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"Ingen USB-lagring."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"Mangler SD-kort. Sett inn et SD-kort for å lagre overførte filer."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Tilkobling mislyktes."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Kan ikke behandle forespørsel på riktig måte."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Ukjent feil."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Bluetooth mottatt"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Bluetooth-deling"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> mottatt – ferdig."</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> sendt."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Innkommende overføringer"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Utgående overføringer"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Overføringsloggen er tom."</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Alle elementer fjernes fra listen."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Bluetooth-deling: Filer sendt"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Bluetooth-deling: Filer mottatt"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> mislyktes.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> mislyktes.</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> vellykket, %2$s</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vellykket, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Tøm listen"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Åpne"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Fjern fra listen"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Tøm"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"Spilles nå"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Lagre"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Avbryt"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Velg kontoene du vil dele via Bluetooth. Du må fortsatt godta eventuell tilgang til kontoene når du kobler til."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Plasser igjen:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Appikon"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Innstillinger for meldingsdeling via Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Kan ikke velge kontoen. Det er 0 plasser igjen"</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Bluetooth-lyd er tilkoblet"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Bluetooth-lyd er frakoblet"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Bluetooth-lyd"</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"Filer som er større enn 4 GB, kan ikke overføres"</string>
<string name="bluetooth_connect_action" msgid="4009848433321657090">"Koble til Bluetooth"</string>
</resources>