blob: 9adb80c782cdcd53a9ef7cf0acbe2aa2e5a7ce30 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Získat přístup ke správci stahování."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Umožňuje aplikaci přistupovat ke Správci sdílení Bluetooth a využívat jej k přenosu souborů."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Povolit přístup zařízení Bluetooth."</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Umožňuje aplikaci dočasně povolit zařízení Bluetooth, aby tak mohlo odesílat soubory do tohoto zařízení bez potvrzení uživatele."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Neznámé zařízení"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Neznámé"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Režim Letadlo"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"V režimu Letadlo není možné Bluetooth použít."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Chcete-li používat služby Bluetooth, musíte Bluetooth nejprve zapnout."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Zapnout Bluetooth?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Zrušit"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Zapnout"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Přenos souborů"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Přijmout příchozí soubor?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Odmítnout"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Přijmout"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"OK"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"Při příjmu příchozího souboru od uživatele <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> vypršel časový limit."</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Příchozí soubor"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> – odeslání souboru <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g> je připraveno"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Sdílení Bluetooth: Příjem souboru <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Sdílení Bluetooth: Soubor <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> byl přijat"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Sdílení Bluetooth: Soubor <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> nebyl přijat"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Sdílení Bluetooth: Odesílání souboru <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Sdílení Bluetooth: Soubor <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> byl odeslán"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"Dokončeno 100 %"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Sdílení Bluetooth: Soubor <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> nebyl odeslán"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Přenos souborů"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Od: <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Soubor: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Velikost souboru: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Přijímání souboru..."</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Zastavit"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Skrýt"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Od"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Název souboru"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Velikost"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Soubor nebyl přijat"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Soubor: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Důvod: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"OK"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Soubor byl přijat"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Otevřít"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Komu: <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Typ souboru: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Odesílání souboru..."</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Soubor byl odeslán"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"OK"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Soubor nebyl odeslán zařízení <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Soubor: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Zkuste to znovu"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Zavřít"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"OK"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Neznámý soubor"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Žádná aplikace nedokáže s tímto typem souboru pracovat. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Žádný soubor"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Soubor neexistuje. \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Čekejte prosím..."</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Zapínání Bluetooth…"</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Proběhne přijímání souboru. Průběh můžete sledovat na panelu Oznámení."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Soubor nelze přijmout."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Příjem souboru od uživatele <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> byl zastaven"</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Odesílání souboru uživateli <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Odesílání <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> souborů uživateli <xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Odesílání souboru uživateli <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g> bylo zastaveno"</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"Pro uložení souboru od odesílatele <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> není v úložišti USB dost místa."</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"Pro uložení souboru od odesílatele <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> není na SD kartě dost místa."</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Požadované místo v paměti: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"Je zpracováváno příliš mnoho požadavků. Opakujte akci později."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Přenos souborů ještě nebyl zahájen."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Probíhá přenos souborů."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Přenos souborů byl úspěšně dokončen."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Obsah není podporován."</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Přenos byl cílovým zařízením zakázán."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Přenos byl zrušen uživatelem."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Problém s úložištěm."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"Žádné úložiště USB."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"Žádná SD karta není dostupná. Chcete-li přenášené soubory uložit, vložte SD kartu."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Připojení se nezdařilo."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Požadavek není možné správně zpracovat."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Neznámá chyba."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Bluetooth – přijaté soubory"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Sdílení Bluetooth"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> Přijetí dokončeno."</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> Odeslání dokončeno."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Příchozí přenosy"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Odchozí přenosy"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Historie přenosů je prázdná."</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Ze seznamu budou vymazány všechny položky."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Sdílení Bluetooth: Odeslané soubory"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Sdílení Bluetooth: Přijaté soubory"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="few"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> neúspěšné.</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> neúspěšného.</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> neúspěšných.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> neúspěšné.</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="few"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> úspěšné, %2$s</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> úspěšného, %2$s</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> úspěšných, %2$s</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> úspěšné, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Vymazat obsah seznamu"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Otevřít"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Vymazat ze seznamu"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Vymazat"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"Co to hraje"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Uložit"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Zrušit"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Vyberte účty, které chcete sdílet prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Při připojování budete přístup k účtům muset i nadále schválit."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Zbývající sloty:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Ikona aplikace"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Nastavení sdílení zpráv přes Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Účet nelze vybrat. Nezbývají žádné sloty."</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Bluetooth Audio – připojeno"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Bluetooth Audio – odpojeno"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Bluetooth Audio"</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"Soubory větší než 4 GB nelze přenést"</string>
<string name="bluetooth_connect_action" msgid="4009848433321657090">"Připojit k Bluetooth"</string>
</resources>