blob: 7c1609fbb12a1e56df0d4274fb02b36b18b76037 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Åtkomst till nedladdningshanterare."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Tillåter att appen använder BluetoothShare-hanteraren vid överföring av filer."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Lägga till åtkomst för Bluetooth-enheter på den godkända listan"</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Appen tillåts lägga till en Bluetooth-enhet tillfälligt på den godkända listan, vilket gör det möjligt att skicka filer mellan olika enheter utan bekräftelse från användaren."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Okänd enhet"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Okänd"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Flygplansläge"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Det går inte att använda Bluetooth i flygplansläge."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Du måste aktivera Bluetooth för att kunna använda Bluetooth-tjänster."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Vill du aktivera Bluetooth nu?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Avbryt"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Aktivera"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Filöverföring"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Vill du ta emot den inkommande filen?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Avvisa"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Godkänn"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"OK"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"Tidsgränsen överskreds när en inkommande fil från <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> skulle tas emot"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Inkommande fil"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> är klar att skicka <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Bluetooth-delning: tar emot <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Bluetooth-delning: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> har tagits emot"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Bluetooth-delning: filen <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> har inte tagits emot"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Bluetooth-delning: skickar <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Bluetooth-delning: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> har skickats"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"100 % slutfört"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Bluetooth-delning: filen <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> har inte skickats"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Filöverföring"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Från: <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Fil: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Filstorlek: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Tar emot fil ..."</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Stopp"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Dölj"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Från"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Filnamn"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Storlek"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Filen har inte tagits emot"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Fil: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Anledning: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"OK"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Filen har tagits emot"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Öppna"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Till: <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Filtyp: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Skickar fil ..."</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Filen har skickats"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"OK"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Filen skickades inte till <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Fil: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Försök igen"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Stäng"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"OK"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Okänd fil"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Det finns ingen app för att hantera denna typ av fil. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Ingen fil"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Filen finns inte. \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Vänta …"</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Bluetooth aktiveras …"</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Filen tas emot. Du kan se förloppet på aviseringspanelen."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Filen kan inte tas emot."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Slutade ta emot fil från <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Skickar fil till <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Skickar <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> filer till <xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Filöverföringen till <xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g> har avbrutits"</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"Det finns inte tillräckligt mycket utrymme på USB-lagringsenheten för att spara filen från <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"Det finns för lite utrymme på SD-kortet för att spara filen från <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Utrymmesbehov: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"För många begäranden bearbetas. Försök igen senare."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Filöverföringen har inte börjat."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Filöverföring pågår."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Filöverföringen har slutförts."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Innehållet stöds inte."</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Målenheten tillåter inte överföringen."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Överföringen avbröts av användaren."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Lagringsproblem."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"Ingen USB-lagringsenhet."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"Det finns inget SD-kort. Sätt i ett SD-kort om du vill spara överförda filer."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Anslutningen misslyckades."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Begäran kan inte hanteras korrekt."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Okänt fel."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Mottaget via Bluetooth"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Bluetooth-delning"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> har tagits emot fullständigt."</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> har skickats fullständigt."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Inkommande överföringar"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Utgående överföringar"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Det finns ingen överföringshistorik."</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Alla objekt tas bort från listan."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Bluetooth-delning: skickade filer"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Bluetooth-delning: mottagna filer"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> misslyckades.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> misslyckades.</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> lyckades, %2$s</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> lyckades, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Rensa listan"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Öppna"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Ta bort från listan"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Rensa"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"Nu spelas"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Spara"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Avbryt"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Välj de konton du vill dela via Bluetooth. Du måste fortfarande godkänna åtkomsten till kontona vid anslutning."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Platser kvar:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Appikon"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Inställningar för meddelandedelning via Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Det gick inte att välja konton. 0 platser kvar"</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Bluetooth-ljud är anslutet"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Bluetooth-ljud är frånkopplat"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Bluetooth-ljud"</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"Det går inte att överföra filer som är större än 4 GB"</string>
</resources>