blob: 67e0e790e7298964e18206c8e948c4f2fcc8b9e9 [file] [log] [blame]
/*
* STMicroelectronics Tilt Sensor Class
*
* Copyright 2014-2015 STMicroelectronics Inc.
* Author: Denis Ciocca - <denis.ciocca@st.com>
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
*/
#include <fcntl.h>
#include <assert.h>
#include <signal.h>
#include "TiltSensor.h"
TiltSensor::TiltSensor(HWSensorBaseCommonData *data, const char *name, int handle,
int pipe_data_fd, float power_consumption) :
HWSensorBase(data, name, handle, SENSOR_TYPE_TILT_DETECTOR, 0,
pipe_data_fd, power_consumption)
{
sensor_t_data.stringType = SENSOR_STRING_TYPE_TILT_DETECTOR;
sensor_t_data.flags = SENSOR_FLAG_SPECIAL_REPORTING_MODE | SENSOR_FLAG_WAKE_UP;
sensor_t_data.resolution = 1.0f;
sensor_t_data.maxRange = 1.0f;
num_data_axis = SENSOR_BASE_0AXIS;
}
TiltSensor::~TiltSensor()
{
}
int TiltSensor::SetDelay(int __attribute__((unused))handle,
int64_t __attribute__((unused))period_ns,
int64_t __attribute__((unused))timeout)
{
return 0;
}
void TiltSensor::ProcessEvent(struct iio_event_data *event_data)
{
sensor_event.data[0] = 1.0f;
sensor_event.timestamp = event_data->timestamp;
HWSensorBase::WriteDataToPipe();
HWSensorBase::ProcessEvent(event_data);
}