Import translations. DO NOT MERGE

Change-Id: I4644359d2b6d9e13247de6e8ae8f49c2e77cc41d
Auto-generated-cl: translation import
diff --git a/res/values-hy-rAM/arrays.xml b/res/values-hy-rAM/arrays.xml
new file mode 100644
index 0000000..7f0f046
--- /dev/null
+++ b/res/values-hy-rAM/arrays.xml
@@ -0,0 +1,51 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- 
+   Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
+
+   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+   you may not use this file except in compliance with the License.
+   You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string-array name="timezone_rename_labels">
+  <item msgid="4609638052107641231">"Կենտրոնական Ավստրալիա - NT"</item>
+  <item msgid="4345275500159159867">"Կենտրոնական Ավստրալիա - SA"</item>
+  <item msgid="6771274300523132094">"Արևելյան Ավստրալիա - QLD"</item>
+  <item msgid="4685547681424666687">"Արևելյան Ավստրալիա - NSW"</item>
+  <item msgid="5259393186526893961">"Լեռնային ստանդարտ - Դոուսոն-Կրիկ"</item>
+  <item msgid="5984634754870859705">"Կենտրոնական ստանդարտ - Սասկաչևան"</item>
+  <item msgid="5340374311583423836">"Արևելյան ստանդարտ - Ատիկոկան"</item>
+  <item msgid="8922086438245451625">"Ատլանտյան ստանդարտ - Քվեբեք"</item>
+  <item msgid="8353677384517034413">"Հավայի - Ալեության - Հավայի"</item>
+  <item msgid="6426791761018806420">"Հավայի - Ալեության - Ալյասկա"</item>
+  <item msgid="7076353182411415610">"Խաղաղօվկիանոսյան Ստանդ. - Մետլակատլա"</item>
+  <item msgid="373990592918179890">"Լեռնային ստանդ. - Արիզոնա"</item>
+  <item msgid="353899326999279114">"Խաղաղօվկիանոսյան - Բաջա Կալիֆորնիա"</item>
+  <item msgid="6432134534714673873">"Լեռնային - Չիհուահուա"</item>
+  <item msgid="7629345735485663968">"Կենտրոնական - Տամաուլիպաս"</item>
+  <item msgid="3874729044260979505">"Լեռնային - Սոնորա"</item>
+  <item msgid="1106209575683600471">"Արևելյան Աֆրիկայի ժամանակ"</item>
+  <item msgid="6538017087072480128">"Ատլանտյան ստանդարտ ժամանակ"</item>
+  <item msgid="6758957851822881177">"Ատլանտյան ստանդարտ ժամանակ"</item>
+  <item msgid="2477556470536619081">"Արևելաևրոպական ժամանակ"</item>
+  <item msgid="7328461310893621937">"Կալինինգրադի ժամանակ"</item>
+  <item msgid="4212642599758736931">"Ամազոն - Ռոնդոնիա"</item>
+  <item msgid="2370319280810537375">"Բրազիլիա - Պարա"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="backup_country_names">
+  <item msgid="9141777876082196578">"Սեն Մարտեն"</item>
+  <item msgid="5330962017221568054">"Կարիբյան Նիդերլանդներ"</item>
+  <item msgid="1465164631761814300">"Կյուրասաո"</item>
+  <item msgid="8972081011408691260">"Հարավային Սուդան"</item>
+ </string-array>
+</resources>
diff --git a/res/values-hy-rAM/strings.xml b/res/values-hy-rAM/strings.xml
new file mode 100644
index 0000000..6a23cdb
--- /dev/null
+++ b/res/values-hy-rAM/strings.xml
@@ -0,0 +1,24 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- 
+   Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
+
+   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+   you may not use this file except in compliance with the License.
+   You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+  <string name="hint_time_zone_search" msgid="804776560897143016">"Մուտքագրեք երկրի անվանումը"</string>
+  <string name="searchview_description_clear" msgid="1603860069305867810">"Մաքրել հարցումը"</string>
+  <string name="no_results_found" msgid="5475293015394772651">"Ոչ մի արդյունք չի գտնվել"</string>
+  <string name="palestine_display_name" msgid="3485026339977302148">"Պաղեստին"</string>
+</resources>
diff --git a/res/values-ka-rGE/arrays.xml b/res/values-ka-rGE/arrays.xml
new file mode 100644
index 0000000..38e5f45
--- /dev/null
+++ b/res/values-ka-rGE/arrays.xml
@@ -0,0 +1,51 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- 
+   Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
+
+   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+   you may not use this file except in compliance with the License.
+   You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string-array name="timezone_rename_labels">
+  <item msgid="4609638052107641231">"Australian Central - NT"</item>
+  <item msgid="4345275500159159867">"Australian Central - SA"</item>
+  <item msgid="6771274300523132094">"Australian Eastern - QLD"</item>
+  <item msgid="4685547681424666687">"Australian Eastern - NSW"</item>
+  <item msgid="5259393186526893961">"Mountain Standard - დოუსონ ქრიქი"</item>
+  <item msgid="5984634754870859705">"Central Standard - სასკაჩევანი"</item>
+  <item msgid="5340374311583423836">"Eastern Standard - ატიკოკანი"</item>
+  <item msgid="8922086438245451625">"Atlantic Standard - კვებეკი"</item>
+  <item msgid="8353677384517034413">"ჰავაი-ალეუტიური - ჰავაი"</item>
+  <item msgid="6426791761018806420">"ჰავაი-ალეუტიური - ალასკა"</item>
+  <item msgid="7076353182411415610">"Pacific Standard - მეტლაკატია"</item>
+  <item msgid="373990592918179890">"Mountain Standard - არიზონა"</item>
+  <item msgid="353899326999279114">"Pacific - ბაჰა კალიფორნია"</item>
+  <item msgid="6432134534714673873">"Mountain - ჩიჰუაჰუა"</item>
+  <item msgid="7629345735485663968">"Central - ტამოლიპასი"</item>
+  <item msgid="3874729044260979505">"Mountain - სანორა"</item>
+  <item msgid="1106209575683600471">"აღმოსავლეთ აფრიკის დრო"</item>
+  <item msgid="6538017087072480128">"ატლანტიკური სტანდარტული დრო"</item>
+  <item msgid="6758957851822881177">"ატლანტიკური სტანდარტული დრო"</item>
+  <item msgid="2477556470536619081">"აღმოსავლეთ ევროპის დრო"</item>
+  <item msgid="7328461310893621937">"კალინინგრადის დრო"</item>
+  <item msgid="4212642599758736931">"ამაზონი - რონდონია"</item>
+  <item msgid="2370319280810537375">"ბრაზილია - პარა"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="backup_country_names">
+  <item msgid="9141777876082196578">"სენ-მარტინი"</item>
+  <item msgid="5330962017221568054">"კარიბიული ნიდერლანდი"</item>
+  <item msgid="1465164631761814300">"კურაჩაო"</item>
+  <item msgid="8972081011408691260">"სამხრეთ სუდანი"</item>
+ </string-array>
+</resources>
diff --git a/res/values-ka-rGE/strings.xml b/res/values-ka-rGE/strings.xml
new file mode 100644
index 0000000..5aca8de
--- /dev/null
+++ b/res/values-ka-rGE/strings.xml
@@ -0,0 +1,24 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- 
+   Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
+
+   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+   you may not use this file except in compliance with the License.
+   You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+  <string name="hint_time_zone_search" msgid="804776560897143016">"შეიყვანეთ ქვეყნის სახელი"</string>
+  <string name="searchview_description_clear" msgid="1603860069305867810">"მოთხოვნის გასუფთავება"</string>
+  <string name="no_results_found" msgid="5475293015394772651">"შედეგები ვერ მოიძებნა"</string>
+  <string name="palestine_display_name" msgid="3485026339977302148">"პალესტინა"</string>
+</resources>