blob: f3379af67f33f3015c117c157cb47141e1eb3611 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string-array name="timezone_rename_labels">
<item msgid="4609638052107641231">"Կենտրոնական Ավստրալիա - NT"</item>
<item msgid="4345275500159159867">"Կենտրոնական Ավստրալիա - SA"</item>
<item msgid="6771274300523132094">"Արևելյան Ավստրալիա - QLD"</item>
<item msgid="4685547681424666687">"Արևելյան Ավստրալիա - NSW"</item>
<item msgid="5259393186526893961">"Լեռնային ստանդարտ - Դոուսոն-Կրիկ"</item>
<item msgid="5984634754870859705">"Կենտրոնական ստանդարտ - Սասկաչևան"</item>
<item msgid="5340374311583423836">"Արևելյան ստանդարտ - Ատիկոկան"</item>
<item msgid="8922086438245451625">"Ատլանտյան ստանդարտ - Քվեբեք"</item>
<item msgid="8353677384517034413">"Հավայի - Ալեության - Հավայի"</item>
<item msgid="6426791761018806420">"Հավայի - Ալեության - Ալյասկա"</item>
<item msgid="7076353182411415610">"Խաղաղօվկիանոսյան Ստանդ. - Մետլակատլա"</item>
<item msgid="373990592918179890">"Լեռնային ստանդ. - Արիզոնա"</item>
<item msgid="353899326999279114">"Խաղաղօվկ. - Ստորին Կալիֆոռնիա"</item>
<item msgid="6432134534714673873">"Լեռնային - Չիհուահուա"</item>
<item msgid="7629345735485663968">"Կենտրոնական - Տամաուլիպաս"</item>
<item msgid="3874729044260979505">"Լեռնային - Սոնորա"</item>
<item msgid="1106209575683600471">"Արևելյան Աֆրիկայի ժամանակ"</item>
<item msgid="6538017087072480128">"Ատլանտյան ստանդարտ ժամանակ"</item>
<item msgid="6758957851822881177">"Ատլանտյան ստանդարտ ժամանակ"</item>
<item msgid="2477556470536619081">"Արևելաևրոպական ժամանակ"</item>
<item msgid="7328461310893621937">"Կալինինգրադի ժամանակ"</item>
<item msgid="4212642599758736931">"Ամազոն - Ռոնդոնիա"</item>
<item msgid="2370319280810537375">"Բրազիլիա - Պարա"</item>
</string-array>
<string-array name="backup_country_names">
<item msgid="9141777876082196578">"Սեն Մարտեն"</item>
<item msgid="5330962017221568054">"Կարիբյան Նիդեռլանդներ"</item>
<item msgid="1465164631761814300">"Կյուրասաո"</item>
<item msgid="8972081011408691260">"Հարավային Սուդան"</item>
</string-array>
</resources>