blob: 1ca1a3634880e933dfba6e60a91a362c89a26ca6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"KB"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"MB"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"GB"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"TB"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="durationDays" msgid="6652371460511178259">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d."</string>
<string name="durationDayHours" msgid="2713107458736744435">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d. <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> h"</string>
<string name="durationDayHour" msgid="7293789639090958917">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d. <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> h"</string>
<string name="durationHours" msgid="4266858287167358988">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> h"</string>
<string name="durationHourMinutes" msgid="9029176248692041549">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> h <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationHourMinute" msgid="2741677355177402539">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> h <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinutes" msgid="3134226679883579347">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinute" msgid="7155301744174623818">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinuteSeconds" msgid="1424656185379003751">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationMinuteSecond" msgid="3989228718067466680">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationSeconds" msgid="8050088505238241405">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationSecond" msgid="985669622276420331">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> s"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Bez nosaukuma&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Nav tālruņa numura)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Nezināms"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Balss pasts"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Savienojuma problēma vai nederīgs MMI kods."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Darbība ir atļauta tikai fiksēto numuru sastādīšanai."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Pakalpojums tika iespējots."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Pakalpojums tika iespējots šādai pakalpojumu klasei:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Pakalpojums ir atspējots."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Reģistrācija bija veiksmīga."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Dzēšana bija veiksmīga."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Nepareiza parole."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI ir pabeigts."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Ievadītais iepriekšējais PIN nav pareizs."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Ievadītais PUK kods nav pareizs."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Ievadītie PIN neatbilst."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Ierakstiet PIN, kas sastāv no 4 līdz 8 cipariem."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Ierakstiet PUK kodu, kas sastāv no 8 vai vairāk cipariem."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM karte ir bloķēta ar PUK kodu. Ierakstiet PUK kodu, lai to atbloķētu."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Ierakstiet PUK2 kodu, lai atbloķētu SIM karti."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Neizdevās. Iespējojiet SIM/RUIM bloķēšanu."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="zero">Varat mēģināt vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> reizes. Pēdējā mēģinājuma kļūdas gadījumā SIM karte tiks bloķēta.</item>
<item quantity="one">Varat mēģināt vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> reizi. Pēdējā mēģinājuma kļūdas gadījumā SIM karte tiks bloķēta.</item>
<item quantity="other">Varat mēģināt vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> reizes. Pēdējā mēģinājuma kļūdas gadījumā SIM karte tiks bloķēta.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Ienākošā zvana zvanītāja ID"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Izejošā zvana zvanītāja ID"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Saistītās līnijas ID"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Saistītās līnijas ID ierobežojums"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Zvanu pāradresācija"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Zvana gaidīšana"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Zvanu aizliegšana"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Paroles maiņa"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"PIN maiņa"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Tiek rādīts numurs, uz kuru tiek zvanīts"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Zvanīšana uz numuru ir ierobežota."</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Trīsvirzienu zvanīšana"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Nevēlamu traucējošu zvanu noraidīšana"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Zvanīšanas numuru piegāde"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Netraucēt"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Zvanītāja ID noklusējuma vērtība ir Ierobežots. Nākamais zvans: ierobežots."</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Zvanītāja ID noklusējumi ir iestatīti uz Ierobežots. Nākamais zvans: nav ierobežots"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Zvanītāja ID noklusējumi ir iestatīti uz Nav ierobežots. Nākamais zvans: ierobežots"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Zvanītāja ID noklusējumi ir iestatīti uz Nav ierobežots. Nākamais zvans: nav ierobežots"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Pakalpojums netiek nodrošināts."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Zvanītāja ID iestatījumu nevar mainīt."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Ierobežotā piekļuve ir mainīta"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Datu pakalpojums ir bloķēts."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Ārkārtas pakalpojums ir bloķēts."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Balss pakalpojums ir bloķēts."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Visi balss pakalpojumi ir bloķēti."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"Īsziņu pakalpojums ir bloķēts."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Balss/datu pakalpojumi ir bloķēti."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Balss/īsziņu pakalpojumi ir bloķēti."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Visi balss/datu/īsziņu pakalpojumi ir bloķēti."</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Vienādranga ierīce pieprasīja teksta tālruņa režīmu FULL"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Vienādranga ierīce pieprasīja teksta tālruņa režīmu HCO"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Vienādranga ierīce pieprasīja teksta tālruņa režīmu VCO"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Vienādranga ierīce pieprasīja teksta tālruņa režīmu OFF"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Voice"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Dati"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAKSS"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"Īsziņa"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Asinhroni dati"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Sinhronizācija"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Pakete"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Viesabonēšanas indikators ir ieslēgts."</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Viesabonēšanas indikators ir izslēgts."</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Viesabonēšanas indikators mirgo"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Ārpus apkaimes"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Ārpus ēkas"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Viesabonēšana — vēlamā sistēma"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Viesabonēšana — pieejamā sistēma"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Viesabonēšana — apvienības partneris"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Viesabonēšana — ekskluzīvs partneris"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Viesabonēšana — pakalpojuma pilnīga funkcionalitāte"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Viesabonēšana — pakalpojuma daļēja funkcionalitāte"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Viesabonēšanas reklāmkarogs ir ieslēgts."</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Viesabonēšanas reklāmkarogs ir izslēgts."</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Pakalpojuma meklēšana"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Wi-Fi zvani"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
</string-array>
<string name="wfcSpnFormat" msgid="8211621332478306568">"%s"</string>
<string name="wfcDataSpnFormat" msgid="1118052028767666883">"%s"</string>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Izslēgts"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Vēlams Wi-Fi tīkls"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="5920549484600758786">"Vēlams mobilais tīkls"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Tikai Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: nav pāradresēts"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> pēc <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> sekundes(-ēm)"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: nav pāradresēts"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: nav pāradresēts"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Funkcijas kods ir pabeigts."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Savienojuma problēma vai nederīgs funkcijas kods."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"Labi"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Radās tīkla kļūda."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Nevarēja atrast URL."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Vietnes autentifikācijas shēma netiek atbalstīta."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Nevarēja autentificēt."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Autentifikācija, izmantojot starpniekserveri, nebija veiksmīga."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Nevarēja izveidot savienojumu ar serveri."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Neizdevās sazināties ar serveri. Vēlāk mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Savienojumam ar serveri radās noildze."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Lapā ir pārāk daudz servera novirzīšanu."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokols netiek atbalstīts."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Nevarēja izveidot drošu savienojumu."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Nevarēja atvērt lapu, jo URL nav derīgs."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Nevarēja piekļūt failam."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Nevarēja atrast pieprasīto failu."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Tiek apstrādāts pārāk liels pieprasījumu skaits. Vēlāk mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Pierakstīšanās kļūda kontā <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Sinhronizācija"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Sinhronizācija"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Pārāk daudz <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> dzēsto vienumu."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Planšetdatora atmiņa ir pilna. Dzēsiet dažus failus, lai atbrīvotu vietu."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Pulksteņa atmiņa ir pilna. Dzēsiet dažus failus, lai atbrīvotu vietu."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Televizora krātuve ir pilna. Izdzēsiet dažus failus, lai atbrīvotu vietu."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Tālruņa atmiņa ir pilna! Dzēsiet dažus failus, lai atbrīvotu vietu."</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Iespējams, tīklā veiktās darbības tiek pārraudzītas."</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Nezināma trešā puse"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="550758088185764312">"Tīklu uzrauga jūsu darba profila administrators."</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Domēns <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Darba profils izdzēsts"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="6305147513054341102">"Darba profils tika dzēsts, jo trūkst administratora lietotnes."</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="226615743462361248">"Trūkst darba profila administratora lietotnes, vai šī lietotne ir bojāta. Šī iemesla dēļ jūsu darba profils un saistītie dati tika dzēsti. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar administratoru."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="6019770344820507579">"Jūsu darba profils šai ierīcē vairs nav pieejams."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Jūsu ierīces dati tiks dzēsti"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="4905025204141900666">"Administratora lietotnē trūkst komponentu, vai šī lietotne ir bojāta. Lietotni nevar izmantot. Ierīces dati tūlīt tiks dzēsti. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar administratoru."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Man"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Planšetdatora opcijas"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"TV opcijas"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Tālruņa opcijas"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Klusuma režīms"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Ieslēgt bezvadu tīklu"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Izslēgt bezvadu tīklu"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Bloķēt ekrānu"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Strāvas padeve ir izslēgta."</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zvanītājs izslēgts"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Zvanītājs vibrācijas režīmā"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zvanītājs ieslēgts"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Android sistēmas atjauninājums"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Notiek gatavošanās atjaunināšanai…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Notiek pakotnes atjaunināšanas apstrāde…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Notiek restartēšana…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Rūpnīcas datu atiestatīšana"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Notiek restartēšana…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Notiek izslēgšana..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Planšetdators tiks beidzēts."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Televizors tiks izslēgts."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Pulkstenis tiks izslēgts."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Tālrunis tiks izslēgts."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Vai vēlaties izslēgt?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Atsāknēšana drošajā režīmā"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Vai vēlaties veikt atsāknēšanu drošajā režīmā? Tādējādi tiks atspējotas visas instalētās trešo pušu lietojumprogrammas. To darbība tiks atjaunota, kad vēlreiz veiksiet atsāknēšanu."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Nesens"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Nav nesen izmantotu lietotņu."</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Planšetdatora opcijas"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"TV opcijas"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Tālruņa opcijas"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Ekrāna bloķētājs"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Strāvas padeve ir izslēgta."</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Kļūdu ziņojums"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Kļūdu ziņojuma sagatavošana"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Veicot šo darbību, tiks apkopota informācija par jūsu ierīces pašreizējo stāvokli un nosūtīta e-pasta ziņojuma veidā. Kļūdu ziņojuma pabeigšanai un nosūtīšanai var būt nepieciešams laiks. Lūdzu, esiet pacietīgs."</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Klusuma režīms"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Skaņa ir IZSLĒGTA."</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Skaņa ir IESLĒGTA."</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Lidojuma režīms"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Lidojuma režīms ir IESLĒGTS."</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Lidojuma režīms ir IZSLĒGTS."</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Iestatījumi"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Palīdzība"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Balss palīgs"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Bloķēt tūlīt"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"Pārsniedz"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Drošais režīms"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Android sistēma"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="2804351898001038951">"Personisks"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="6260850669674791528">"Darba"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Kontaktpersonas"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"piekļūt jūsu kontaktpersonu datiem"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Atrašanās vieta"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"piekļūt ierīces atrašanās vietas informācijai"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Kalendārs"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"piekļūt jūsu kalendāram"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"Īsziņas"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"sūtīt un skatīt īsziņas"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Krātuve"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"piekļūt fotoattēliem, multividei un failiem jūsu ierīcē"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofons"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"ierakstīt audio"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Kamera"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"uzņemt attēlus un ierakstīt videoklipus"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Tālrunis"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"veikt un pārvaldīt tālruņa zvanus"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="7416703484233940260">"Sensori"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="2280821510554029577">"piekļūt informācijai par jūsu dzīvības funkcijām un fizisko aktivitāti"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Izgūt loga saturu."</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Skatīt tā loga saturu, ar kuru mijiedarbojaties."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Aktivizēt funkciju “Pārlūkot pieskaroties”."</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Tiks izrunāti to vienumu nosaukumi, kuriem pieskarsieties, un ekrānu varēsiet pārlūkot ar žestiem."</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Ieslēgt uzlaboto tīmekļa pieejamību."</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Var tikt instalēti skripti, lai padarītu lietotņu saturu pieejamāku."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Skatīt ierakstīto tekstu."</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Ietver personas datus, piemēram, kredītkartes numurus un paroles."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"atspējot vai pārveidot statusa joslu"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Ļauj lietotnei atspējot statusa joslu vai pievienot un noņemt sistēmas ikonas."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"statusa josla"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Ļauj lietotnei būt par statusa joslu."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"izvērst/sakļaut statusa joslu"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Ļauj lietotnei izvērst vai sakļaut statusa joslu."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"instalēt saīsnes"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Ļauj lietojumprogrammai pievienot saīsnes sākuma ekrānam, nejautājot lietotājam."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"atinstalēt saīsnes"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Ļauj lietojumprogrammai noņemt saīsnes no sākuma ekrāna, nejautājot lietotājam."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"pārmaršrutēt izejošos zvanus"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Ļauj lietotnei skatīt ievadīto tālruņa numuru izejošā zvana laikā un piedāvā iespēju šo zvanu pāradresēt uz citu numuru vai vispār pārtraukt zvanu."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"saņemt īsziņas (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Ļauj lietotnei saņemt un apstrādāt īsziņas. Tas nozīmē, ka lietotne var pārraudzīt vai dzēst uz jūsu ierīci nosūtītos ziņojumus, neparādot tos jums."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"saņemt ziņojumus (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Ļauj lietotnei saņemt un apstrādāt multiziņas. Tas nozīmē, ka lietotne var pārraudzīt vai dzēst uz jūsu ierīci nosūtītos ziņojumus, neparādot tos jums."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"šūnu apraides ziņojumu lasīšana"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Ļauj lietotnei lasīt ierīcē saņemtos šūnu apraides ziņojumus. Šūnu apraides brīdinājumi tiek piegādāti dažās atrašanās vietās, lai brīdinātu jūs par ārkārtas situācijām. Ļaunprātīgas lietotnes var traucēt ierīces veiktspēju vai darbības, kad ir saņemts ārkārtas šūnas apraides ziņojums."</string>
<string name="permgrouplab_accounts" msgid="3359646291125325519">"Jūsu konti"</string>
<string name="permgroupdesc_accounts" msgid="4948732641827091312">"Piekļūstiet pieejamajiem kontiem."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"lasīt abonētās plūsmas"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Ļauj lietotnei iegūt informāciju par pašlaik sinhronizētajām plūsmām."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"sūtīt un skatīt īsziņas"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Ļauj lietotnei sūtīt īsziņas. Tas var radīt neparedzētas izmaksas. Ļaunprātīgas lietotnes var radīt jums izmaksas, sūtot ziņojumus bez jūsu apstiprinājuma."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"lasīt ziņojumus (SMS vai MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Ļauj lietotnei lasīt planšetdatorā vai SIM kartē saglabātās īsziņas. Tas ļauj lietotnei lasīt visas īsziņas, neraugoties uz to saturu vai konfidencialitāti."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5102425513647038535">"Ļauj lietotnei lasīt televizorā vai SIM kartē saglabātās īsziņas. Šādi lietotne var lasīt visas īsziņas neatkarīgi no to satura vai konfidencialitātes."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Ļauj lietotnei lasīt tālrunī vai SIM kartē saglabātās īsziņas. Tas ļauj lietotnei lasīt visas īsziņas, neraugoties uz to saturu vai konfidencialitāti."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"saņemt īsziņas (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Ļauj lietotnei saņemt un apstrādāt WAP ziņojumus. Šī atļauja ietver iespēju pārraudzīt vai dzēst jums nosūtītos ziņojumus, neparādot tos jums."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"izgūt izmantotās lietotnes"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Ļauj lietotnei izgūt informāciju par pašreiz un nesen darbinātajiem uzdevumiem. Tādējādi lietotne var atklāt informāciju par ierīcē izmantotajām lietojumprogrammām."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="5979288447973722097">"Profilu un ierīces īpašnieku pārvaldība"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Atļaut lietotnēm iestatīt profilu īpašniekus un ierīces īpašnieku."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"pārkārtot izmantotās lietotnes"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Ļauj lietotnei pārvietot uzdevumus priekšplānā un fonā. Lietotne var to izdarīt bez jūsu apstiprinājuma."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"iespējot automobiļa režīmu"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Ļauj lietotnei iespējot automašīnas režīmu."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"aizvērt citas lietotnes"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Ļauj lietotnei pabeigt citu lietotņu fonā darbinātos procesus. Rezultātā var tikt apturēta citu lietotņu darbība."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"zīmēt pāri citām lietotnēm"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Ļauj lietotni rādīt virs citām lietojumprogrammām vai lietotāja saskarnes daļām. Var traucēt saskarnes lietošanu jebkurā lietojumprogrammā vai mainīt citu lietojumprogrammu izskatu."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"likt lietotnei vienmēr darboties"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Ļauj lietotnei nodrošināt atsevišķu tās daļu nepārtrauktu atrašanos atmiņā. Tas var ierobežot pieejamo atmiņas daudzumu citām lietotnēm, tādējādi palēninot planšetdatora darbību."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Ļauj lietotnei nodrošināt atsevišķu tās daļu nepārtrauktu atrašanos atmiņā. Tas var ierobežot pieejamo atmiņas daudzumu citām lietotnēm, tādējādi palēninot televizora darbību."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Ļauj lietotnei nodrošināt atsevišķu tās daļu nepārtrauktu atrašanos atmiņā. Tas var ierobežot pieejamo atmiņas daudzumu citām lietotnēm, tādējādi palēninot tālruņa darbību."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"noteikt vietas apjomu lietotnes atmiņā"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Ļauj lietotnei izgūt tās koda datus un kešatmiņas izmēru."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"mainīt sistēmas iestatījumus"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Ļauj lietotnei modificēt sistēmas iestatījumu datus. Ļaunprātīgas lietotnes var uzlauzt sistēmas konfigurāciju."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"palaist līdz ar startēšanu"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Ļauj lietotnei tikt startētai, tiklīdz sistēma ir pabeigusi sāknēšanu. Šādi planšetdatora startēšana var notikt ilgāk un lietotne, ja tā darbojas nepārtraukti, var palēnināt planšetdatora vispārējo darbību."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Ļauj lietotnei sākt darbību uzreiz pēc sistēmas palaišanas. Tādējādi televizora ieslēgšanai var būt nepieciešams vairāk laika un lietotne var palēnināt televizora darbību, jo tā vienmēr darbosies."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Ļauj lietotnei tikt startētai, tiklīdz sistēma ir pabeigusi sāknēšanu. Šādi tālruņa startēšana var notikt ilgāk un lietotne, ja tā darbojas nepārtraukti, var palēnināt tālruņa vispārējo darbību."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"sūtīt piesaistošu apraidi"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Ļauj lietotnei sūtīt piesaistošas apraides, kas tiek saglabātas pēc apraides pabeigšanas. Pārmērīga izmantošana var palēnināt planšetdatora darbību vai padarīt tā darbību nestabilu, liekot izmantot pārāk daudz atmiņas."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Ļauj lietotnei sūtīt piesaistošas apraides, kas tiek saglabātas pēc apraides pabeigšanas. Pārmērīga izmantošana var palēnināt televizora darbību vai padarīt to nestabilu, liekot izmantot pārāk daudz atmiņas."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Ļauj lietotnei sūtīt piesaistošas apraides, kas tiek saglabātas pēc apraides pabeigšanas. Pārmērīga izmantošana var palēnināt tālruņa darbību vai padarīt tā darbību nestabilu, liekot izmantot pārāk daudz atmiņas."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"lasīt kontaktpersonu informāciju"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Ļauj lietotnei lasīt datus par jūsu planšetdatorā saglabātajām kontaktpersonām, tostarp to, cik bieži esat zvanījis, sazinājies pa e-pastu vai citādi sazinājies ar konkrētām personām. Ar šo atļauju lietotnes var saglabāt jūsu kontaktpersonu datus, un ļaunprātīgas lietotnes var kopīgot kontaktpersonu datus bez jūsu atļaujas."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Ļauj lietotnei lasīt datus par jūsu televizorā saglabātajām kontaktpersonām, tostarp to, cik bieži esat zvanījis, sazinājies pa e-pastu vai citādi sazinājies ar konkrētām personām. Ar šo atļauju lietotnes var saglabāt jūsu kontaktpersonu datus, kā arī ļaunprātīgas lietotnes var kopīgot kontaktpersonu datus bez jūsu atļaujas."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Ļauj lietotnei lasīt datus par jūsu tālrunī saglabātajām kontaktpersonām, tostarp to, cik bieži esat zvanījis, sazinājies pa e-pastu vai citādi sazinājies ar konkrētām personām. Ar šo atļauju lietotnes var saglabāt jūsu kontaktpersonu datus, un ļaunprātīgas lietotnes var kopīgot kontaktpersonu datus bez jūsu atļaujas."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"mainīt kontaktpersonu informāciju"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Ļauj lietotnei mainīt datus par planšetdatorā saglabātajām kontaktpersonām, tostarp par zvanu un e-pasta ziņojumu apjomu vai saziņu citos veidos, kas veikta ar konkrētām kontaktpersonām. Ar šo atļauju lietotne var dzēst kontaktpersonu datus."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Ļauj lietotnei mainīt datus par televizorā saglabātajām kontaktpersonām, tostarp par zvanu un e-pasta ziņojumu apjomu vai saziņu citos veidos, kas veikta ar konkrētām kontaktpersonām. Ar šo atļauju lietotne var dzēst kontaktpersonu datus."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Ļauj lietotnei mainīt datus par tālrunī saglabātajām kontaktpersonām, tostarp par zvanu un e-pasta ziņojumu apjomu vai saziņu citos veidos, kas veikta ar konkrētām kontaktpersonām. Ar šo atļauju lietotne var dzēst kontaktpersonu datus."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"nolasīt zvanu žurnālu"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Ļauj lietotnei lasīt planšetdatora zvanu žurnālu, tostarp datus par ienākošajiem un izejošajiem zvaniem. Ar šo atļauju lietotnes var saglabāt jūsu zvanu žurnāla datus, un ļaunprātīgas lietotnes var kopīgot zvanu žurnāla datus bez jūsu atļaujas."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tv" msgid="5611770887047387926">"Ļauj lietotnei lasīt televizora zvanu žurnālu, tostarp datus par ienākošajiem un izejošajiem zvaniem. Ar šo atļauju lietotnes var saglabāt jūsu zvanu žurnāla datus, kā arī ļaunprātīgas lietotnes var kopīgot zvanu žurnāla datus bez jūsu atļaujas."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Ļauj lietotnei lasīt tālruņa zvanu žurnālu, tostarp datus par ienākošajiem un izejošajiem zvaniem. Ar šo atļauju lietotnes var saglabāt jūsu zvanu žurnāla datus, un ļaunprātīgas lietotnes var kopīgot zvanu žurnāla datus bez jūsu atļaujas."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"rakstīt zvanu žurnālā"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Ļauj lietotnei pārveidot planšetdatora zvanu žurnālu, tostarp ienākošo un izejošo zvanu datus. Ļaunprātīgas lietotnes var to izmantot, lai dzēstu vai pārveidotu savu zvanu žurnālu."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Ļauj lietotnei pārveidot televizora zvanu žurnālu, tostarp ienākošo un izejošo zvanu datus. Ļaunprātīgas lietotnes var to izmantot, lai dzēstu vai pārveidotu zvanu žurnālu."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Ļauj lietotnei pārveidot tālruņa zvanu žurnālu, tostarp ienākošo un izejošo zvanu datus. Ļaunprātīgas lietotnes var to izmantot, lai dzēstu vai pārveidotu savu zvanu žurnālu."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4871091374767171066">"ķermeņa sensori (piemēram, sirdsdarbības monitori)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Ļauj lietotnei piekļūt to sensoru datiem, kuri pārrauga jūsu fizisko stāvokli (piemēram, sirdsdarbības ātrumu)."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"lasīt kalendāra pasākumus un konfidenciālu informāciju"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Ļauj lietotnei lasīt visus planšetdatorā saglabātos kalendāra notikumus, tostarp draugu vai kolēģu notikumus. Tas var ļaut lietotnei kopīgot vai saglabāt jūsu kalendāra datus, neraugoties uz to konfidencialitāti vai sensitivitāti."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="3191352452242394196">"Ļauj lietotnei nolasīt visus kalendāra pasākumus, kas saglabāti televizorā, tostarp jūsu draugu un kolēģu pasākumus. Tādējādi lietotne var kopīgot vai saglabāt jūsu kalendāru datus, neņemot vērā konfidencialitāti vai sensitivitāti."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Ļauj lietotnei lasīt visus tālrunī saglabātos kalendāra notikumus, tostarp draugu vai kolēģu notikumus. Tas var ļaut lietotnei kopīgot vai saglabāt jūsu kalendāra datus, neraugoties uz to konfidencialitāti vai sensitivitāti."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"pievienot vai pārveidot kalendāra pasākumus un sūtīt e-pasta ziņojumus viesiem bez īpašnieku ziņas"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Ļauj lietotnei pievienot, noņemt, mainīt notikumus, kurus varat pārveidot planšetdatorā, tostarp draugu vai kolēģu notikumus. Tas var ļaut lietotnei sūtīt ziņojumus, norādot, ka tos sūta kalendāru īpašnieki, vai pārveidot notikumus bez īpašnieka atļaujas."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="1273290605500902507">"Ļauj lietotnei pievienot, noņemt un mainīt pasākumus, kurus jūs varat pārveidot savā televizorā, tostarp draugu un kolēģu pasākumus. Ar šo atļauju lietotne var sūtīt ziņojumus, ko šķietami sūtījuši kalendāru īpašnieki, vai pārveidot pasākumus bez īpašnieku ziņas."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Ļauj lietotnei pievienot, noņemt, mainīt notikumus, kurus varat pārveidot tālrunī, tostarp draugu vai kolēģu notikumus. Tas var ļaut lietotnei sūtīt ziņojumus, norādot, ka tos sūta kalendāru īpašnieki, vai pārveidot notikumus bez īpašnieka atļaujas."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"piekļūt atrašanās vietas nodrošinātāja papildu komandām"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Ļauj lietotnei piekļūt papildu atrašanās vietas noteikšanas nodrošinātāju komandām. Tas var ļaut lietotnei traucēt GPS vai citu atrašanās vietas noteikšanas avotu darbību."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"precīza atrašanās vieta (GPS un tīklā)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Ļauj lietotnei iegūt precīzu informāciju par jūsu atrašanās vietu, izmantojot globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS) vai tīkla atrašanās vietas pakalpojumus, piemēram, mobilo sakaru torņus un Wi-Fi. Lai lietotne varētu izmantot šos atrašanās vietas pakalpojumus, ierīcē tiem ir jābūt ieslēgtiem un pieejamiem. Lietotnes var izmantot šo atļauju, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu, un var patērēt papildu akumulatora enerģiju."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"aptuvena atrašanās vieta (tīklā)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Ļauj lietotnei iegūt informāciju par aptuvenu jūsu atrašanās vietu. Tā tiek noteikta atrašanās vietas pakalpojumos, izmantojot tīkla atrašanās vietas avotus, kā arī mobilo sakaru torņus un Wi-Fi. Lai lietotne varētu izmantot šos atrašanās vietas pakalpojumus, ierīcē tiem ir jābūt ieslēgtiem un pieejamiem. Lietotnes var izmantot šo atļauju, lai noteiktu aptuvenu jūsu atrašanās vietu."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"mainīt audio iestatījumus"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Ļauj lietotnei mainīt globālos audio iestatījumus, piemēram, skaļumu un izejai izmantoto skaļruni."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"ierakstīt audio"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Ļauj lietotnei ierakstīt audio, izmantojot mikrofonu. Šī atļauja ļauj lietotnei ierakstīt audio jebkurā brīdī bez jūsu apstiprinājuma."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="1180265879464893029">"SIM saziņa"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Ļauj lietotnei sūtīt komandas uz SIM karti. Tas ir ļoti bīstami!"</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"uzņemt attēlus un videoklipus"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Ļauj lietotnei uzņemt attēlus un videoklipus ar kameru. Ar šo atļauju lietotne var jebkurā brīdī izmantot kameru bez jūsu apstiprinājuma."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"kontrolēt vibrosignālu"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Ļauj lietotnei kontrolēt vibrosignālu."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"kontrolēt uzliesmojumu"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Ļauj lietotnei kontrolēt zibspuldzi."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"tieši zvanīt uz tālruņa numuriem"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Ļauj lietotnei zvanīt uz tālruņa numuriem bez jūsu iejaukšanās. Tas var radīt neparedzētas izmaksas vai zvanus. Ņemiet vērā, ka lietotnei nav atļauts zvanīt uz tālruņa numuriem ārkārtas situācijām. Ļaunprātīgas lietotnes var radīt jums izmaksas, veicot zvanus bez jūsu apstiprinājuma."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"lasīt tālruņa statusu un identitāti"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Ļauj lietotnei piekļūt ierīces tālruņa funkcijām. Ar šo atļauju lietotne var noteikt tālruņa numuru un ierīču ID, zvana statusu un attālo numuru, ar ko ir izveidots savienojums, veicot zvanu."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"novērst planšetdatora pāriešanu miega režīmā"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"novērst televizora pāreju miega režīmā"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"novērst tālruņa pāriešanu miega režīmā"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Ļauj lietotnei novērst planšetdatora pāriešanu miega režīmā."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Ļauj lietotnei novērst televizora pāreju miega režīmā."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Ļauj lietotnei novērst tālruņa pāriešanu miega režīmā."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"pārraidīt infrasarkano staru signālu"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Ļauj lietotnei izmantot planšetdatora infrasarkano staru signāla raidītāju."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Ļauj lietotnei izmantot televizora infrasarkano staru raidītāju."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Ļauj lietotnei izmantot tālruņa infrasarkano staru signāla raidītāju."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"iestatīt tapeti"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Ļauj lietotnei iestatīt sistēmas tapeti."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"pielāgot fona tapetes lielumu"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Ļauj lietotnei iestatīt sistēmas tapetes izmēru norādes."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"iestatīt laika joslu"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Ļauj lietotnei mainīt planšetdatora laika joslu."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Ļauj lietotnei mainīt televizora laika joslu."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Ļauj lietotnei mainīt tālruņa laika joslu."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"atrast kontus ierīcē"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Ļauj lietotnei iegūt planšetdatoram zināmo kontu sarakstu. Tas var ietvert jebkādus kontus, ko izveidojušas instalētās lietojumprogrammas."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Ļauj lietotnei iegūt televizorā saglabāto kontu sarakstu. Tas var ietvert jebkādus kontus, ko izveidojušas instalētās lietojumprogrammas."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Ļauj lietotnei iegūt tālrunim zināmo kontu sarakstu. Tas var ietvert jebkādus kontus, ko izveidojušas instalētās lietojumprogrammas."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"skatīt tīkla savienojumus"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Ļauj lietotnei skatīt informāciju par tīkla savienojumiem, piemēram, par to, kādi tīkli pastāv un ar kuriem tīkliem ir izveidots savienojums."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"pilnīga piekļuve tīklam"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Ļauj lietotnei izveidot tīkla ligzdas un izmantot pielāgotus tīkla protokolus. Pārlūkprogramma un citas lietojumprogrammas nodrošina līdzekļus, kas nepieciešami, lai sūtītu datus internetā, tāpēc šī atļauja nav nepieciešama, lai sūtītu datus internetā."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"mainīt tīkla savienojamību"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Ļauj lietotnei mainīt tīkla savienojamības statusu."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"mainīt piesaistes savienojamību"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Ļauj lietotnei mainīt piesaistes tīkla savienojamības statusu."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"skatīt Wi-Fi savienojumus"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Ļauj lietotnei skatīt informāciju par Wi-Fi tīklošanu, piemēram, par to, vai Wi-Fi ir iespējots, kā arī pievienoto Wi-Fi ierīču nosaukumus."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"izveidot un pārtraukt Wi-Fi savienojumu"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Ļauj lietotnei izveidot savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktiem un pārtraukt savienojumus ar tiem, kā arī veikt izmaiņas ierīces Wi-Fi tīklu konfigurācijā."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"atļaut Wi-Fi multiraides uztveršanu"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Ļauj lietotnei saņemt sūtījumus, kas sūtīti uz visām ierīcēm Wi-Fi tīklā, izmantojot multiraides adreses, nevis tikai jūsu planšetdatoru. Tādējādi tiek patērēts vairāk enerģijas nekā režīmā, kas nav multiraide."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Ļauj lietotnei saņemt sūtījumus, kas, izmantojot multiraides adreses, sūtīti uz visām ierīcēm Wi-Fi tīklā, nevis tikai uz jūsu televizoru. Multiraides režīmā tiek patērēts vairāk enerģijas nekā citos režīmos."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Ļauj lietotnei saņemt sūtījumus, kas sūtīti uz visām ierīcēm Wi-Fi tīklā, izmantojot multiraides adreses, nevis tikai jūsu tālruni. Tādējādi tiek patērēts vairāk enerģijas nekā režīmā, kas nav multiraide."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"piekļūt Bluetooth iestatījumiem"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Ļauj lietotnei konfigurēt vietējo Bluetooth planšetdatoru, kā arī atklāt attālas ierīces un savienot tās pārī."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Ļauj lietotnei konfigurēt vietējo Bluetooth televizoru, atklāt attālas ierīces un izveidot ar tām savienojumu pārī."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Ļauj lietotnei konfigurēt vietējo Bluetooth tālruni, kā arī atklāt attālas ierīces un savienot tās pārī."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"WiMAX savienojuma izveide un pārtraukšana"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Ļauj lietotnei noteikt, vai WiMAX ir iespējots, un sniedz informāciju par visiem WiMAX tīkliem, ar kuriem ir izveidots savienojums."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"WiMAX statusa mainīšana"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Ļauj lietotnei izveidot un pārtraukt planšetdatora savienojumu ar WiMAX tīkliem."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Ļauj lietotnei pievienot televizoru WiMAX tīkliem un atvienot no tiem."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Ļauj lietotnei izveidot un pārtraukt tālruņa savienojumu ar WiMAX tīkliem."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"savienot pārī ar Bluetooth ierīcēm"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Ļauj lietotnei skatīt Bluetooth konfigurāciju planšetdatorā, kā arī veidot un pieņemt savienojumus ar pārī savienotām ierīcēm."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Ļauj lietotnei skatīt Bluetooth konfigurāciju televizorā un izveidot un akceptēt savienojumus ar pārī savienotajām ierīcēm."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Ļauj lietotnei skatīt Bluetooth konfigurāciju tālrunī, kā arī veidot un pieņemt savienojumus ar pārī savienotām ierīcēm."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"kontrolē tuvlauka saziņu"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Ļauj lietotnei sazināties ar tuva darbības lauka sakaru (Near Field Communication — NFC) atzīmēm, kartēm un lasītājiem."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"atspējot ekrāna bloķēšanu"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Ļauj lietotnei atspējot taustiņslēgu un visu saistīto paroļu drošību. Piemēram, tālrunis atspējo taustiņslēgu, saņemot ienākošu zvanu, un pēc zvana pabeigšanas atkārtoti iespējo taustiņslēgu."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"pārvaldīt pirkstu nospiedumu aparatūru"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Atļauj lietotnei izsaukt metodes izmantojamo pirkstu nospiedumu veidņu pievienošanai un dzēšanai."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"lietot pirkstu nospiedumu aparatūru"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Atļauj lietotnei izmantot pirkstu nospiedumu aparatūru autentificēšanai."</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Noteikts daļējs pirksta nospiedums. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Nevarēja apstrādāt pirksta nospiedumu. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Pirkstu nospiedumu sensors ir netīrs. Lūdzu, notīriet to un mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Pārāk ātra pirksta kustība. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Pārāk lēna pirksta kustība. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Nospieduma aparatūra nav pieejama."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Pirkstu nospiedumu nevar saglabāt. Lūdzu, noņemiet esošu pirksta nospiedumu."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Pirkstu nospiedumu nolasīšanas aparatūras noildze. Mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Nospieduma darbība neizdevās."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Pārāk daudz mēģinājumu. Vēlāk mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"<xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>. pirksts"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"lasīt sinhronizācijas iestatījumus"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Ļauj lietotnei lasīt konta sinhronizācijas iestatījumus. Piemēram, šādi var noteikt, vai lietotne Personas ir sinhronizēta ar kontu."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"ieslēgt un izslēgt sinhronizāciju"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Ļauj lietotnei pārveidot konta sinhronizācijas iestatījumus. Piemēram, to var izmantot, lai iespējotu lietotnes Personas sinhronizēšanu ar kontu."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"lasīt sinhronizācijas statistiku"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Ļauj lietotnei lasīt konta sinhronizācijas statistiku, tostarp sinhronizācijas notikumu vēsturi un sinhronizēto datu apjomu."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"lasīt USB atmiņas saturu"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"lasīt SD kartes saturu"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Ļauj liet. lasīt USB atm. sat."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Ļauj lietotnei lasīt SD kartes saturu."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"USB krātuves satura mainīšana/dzēšana"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"SD kartes satura pārveidošana vai dzēšana"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Ļauj lietotnei rakstīt USB atmiņā."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Ļauj lietotnei rakstīt SD kartē."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"SIP zvanu veikšana/saņemšana"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Ļauj lietotnei veikt un saņemt SIP zvanus."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"reģistrēt jaunus telekomunikāciju SIM savienojumus"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Ļauj lietotnei reģistrēt jaunus telekomunikāciju SIM savienojumus."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"reģistrēt jaunus telekomunikāciju savienojumus"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Ļauj lietotnei reģistrēt jaunus telekomunikāciju savienojumus."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"telekomunikācijas savienojumu pārvaldība"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Ļauj lietotnei pārvaldīt telekomunikācijas savienojumus."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"Mijiedarboties ar zvana laikā rādītu ekrānu"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Ļauj lietotnei kontrolēt, kad un kā lietotājam ir redzams zvana laikā redzamais ekrāns."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"mijiedarbība ar tālruņu komunikācijas pakalpojumiem"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Ļauj lietotnei sazināties ar tālruņu komunikācijas pakalpojumiem, lai veiktu vai saņemtu zvanus."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"Nodrošināt lietotāja pieredzi zvana laikā"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Ļauj lietotnei nodrošināt lietotāja pieredzi zvana laikā."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"lasīt informāciju par iepriekšēju tīkla izmantošanu"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Ļauj lietotnei lasīt informāciju par iepriekšēju tīkla izmantošanu saistībā ar noteiktiem tīkliem un lietotnēm."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"pārvaldīt tīkla politiku"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Ļauj lietotnei pārvaldīt tīkla politikas un noteikt lietotnes kārtulas."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"Tīkla lietojuma uzskaites mainīšana"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Ļauj lietotnei mainīt to, kā tīkla lietojums tiek uzskaitīts saistībā ar lietotnēm. Atļauja neattiecas uz parastām lietotnēm."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"piekļuve paziņojumiem"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Ļauj lietotnei izgūt, pārbaudīt un dzēst paziņojumus, tostarp lietotņu publicētos paziņojumus."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"saites izveidošana ar paziņojumu uztvērēja pakalpojumu"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Ļauj īpašniekam izveidot saiti ar paziņojumu uztvērēja pakalpojuma augšējā līmeņa saskarni. Parastajām lietotnēm tas nekad nav nepieciešams."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"Saistīšana ar nosacījumu sniedzēja pakalpojumu"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Ļauj īpašniekam izveidot savienojumu ar drukas nosacījumu sniedzēja pakalpojuma augšējā līmeņa saskarni. Parastajām lietotnēm tas nekad nav nepieciešams."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"piesaistīt ekrānsaudzētāja pakalpojumu"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Ļauj īpašniekam piesaistīt ekrānsaudzētāja pakalpojuma augšējā līmeņa saskarni. Parastajām lietotnēm tas nekad nav nepieciešams."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"Operatora nodrošinātas konfigurācijas lietotnes izsaukšana"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Ļauj īpašniekam izsaukt operatora nodrošināto konfigurācijas lietotni. Parastām lietotnēm tas nekad nav nepieciešams."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"iegūt informāciju par tīkla stāvokļa novērojumiem"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Ļauj lietojumprogrammai iegūt informāciju par tīkla stāvokļa novērojumiem. Parastām lietotnēm šī atļauja nekad nav nepieciešama."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"mainīt ievadierīces kalibrēšanu"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Ļauj lietotnei pārveidot skārienekrāna kalibrēšanas parametrus. Parastām lietotnēm šī atļauja nekad nav nepieciešama."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"Piekļuve digitālā satura tiesību pārvaldības sertifikātiem"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Ļauj lietojumprogrammai nodrošināt un izmantot digitālā satura tiesību pārvaldības sertifikātus. Parastām lietotnēm šī atļauja nekad nav nepieciešama."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="1159132046126626731">"Saņemt Android Beam pārsūtīšanas statusu"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Ļauj šai lietojumprogrammai saņemt informāciju par pašreizēju Android Beam pārsūtīšanu"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"noņemt DRM sertifikātus"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Ļauj lietojumprogrammai noņemt DRM sertifikātus. Parastās lietotnēs tas nebūs nepieciešams."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"Savienojuma izveide ar mobilo sakaru operatora ziņojumapmaiņas pakalpojumu"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Ļauj īpašniekam izveidot savienojumu ar mobilo sakaru operatora ziņojumapmaiņas pakalpojuma augšējā līmeņa saskarni. Parastajām lietotnēm tas nekad nav nepieciešams."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"saistīšana ar mobilo sakaru operatoru pakalpojumiem"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Atļauj īpašniekam izveidot savienojumu ar mobilo sakaru operatoru pakalpojumiem. Parastām lietotnēm šīs atļauja nekad nav nepieciešama."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"piekļūt režīmam “Netraucēt”"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Ļauj lietotnei lasīt un rakstīt režīma “Netraucēt” konfigurāciju."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Paroles kārtulu iestatīšana"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Kontrolēt ekrāna bloķēšanas paroļu un PIN garumu un tajos atļautās rakstzīmes."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Ekrāna atbloķēšanas mēģinājumu pārraudzīšana"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Pārrauga nepareizi ievadīto paroļu skaitu, atbloķējot ekrānu, un bloķē planšetdatoru vai dzēš visus planšetdatora datus, ja tiek ievadīts pārāk daudz nepareizu paroļu."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Pārraudzīt nepareizi ievadīto ekrāna atbloķēšanas paroļu skaitu un bloķēt televizoru vai dzēst televizora datus, ja tiek ievadīts pārāk daudz nepareizu paroļu."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Pārrauga nepareizi ievadīto paroļu skaitu, atbloķējot ekrānu, un bloķē tālruni vai dzēš visus tālruņa datus, ja tiek ievadīts pārāk daudz nepareizu paroļu."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Pārraudzīt nepareizi ievadīto ekrāna atbloķēšanas paroļu skaitu un bloķēt planšetdatoru vai dzēst visus šī lietotāja datus, ja tiek ievadīts pārāk daudz nepareizu paroļu."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Pārraudzīt nepareizi ievadīto ekrāna atbloķēšanas paroļu skaitu un bloķēt televizoru vai dzēst visus šī lietotāja datus, ja tiek ievadīts pārāk daudz nepareizu paroļu."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Pārraudzīt nepareizi ievadīto ekrāna atbloķēšanas paroļu skaitu un bloķēt tālruni vai dzēst visus šī lietotāja datus, ja tiek ievadīts pārāk daudz nepareizu paroļu."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Mainīt ekrāna bloķēšanas iestatījumus"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Mainīt ekrāna bloķēšanas iestatījumu."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Ekrāna bloķēšana"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Kontrolē, kā un kad ekrāns tiek bloķēts."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Dzēst visus datus"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Dzēš planšetdatora datus bez brīdinājuma, veicot rūpnīcas datu atiestatīšanu."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Bez brīdinājuma dzēst televizora datus, veicot rūpnīcas datu atiestatīšanu."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Dzēš tālruņa datus bez brīdinājuma, veicot rūpnīcas datu atiestatīšanu."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Dzēst lietotāja datus"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Bez brīdinājuma dzēst šī lietotāja datus no planšetdatora."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Bez brīdinājuma dzēst šī lietotāja datus no televizora."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Bez brīdinājuma dzēst šī lietotāja datus no tālruņa."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Iestatīt ierīces globālo starpniekserveri"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Iestatīt ierīces globālo starpniekserveri, kas jāizmanto, kad politika ir iespējota. Globālo starpniekserveri var iestatīt tikai ierīces īpašnieks."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Iestatīt paroles derīgumu"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Norādīt, cik bieži jāmaina ekrāna bloķēšanas parole, PIN vai grafiskā atslēga."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Skatīt atmiņas šifrējumu"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Pieprasa, lai saglabātie lietotnes dati tiktu šifrēti."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Atspējot kameras"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Neļauj izmantot nevienu ierīces kameru."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Atspējot ekrāna bloķēšanas funkcijas"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Novērst dažu ekrāna bloķēšanas funkciju darbību"</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Mājas"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mobilais"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Darbā"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Faksa numurs darbā"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Faksa numurs mājās"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Peidžers"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Cits"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Pielāgots"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Privāta"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Darbā"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Cits"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Pielāgots"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Mājas"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Darbā"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Cits"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Pielāgots"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Mājas"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Darbā"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Cits"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Pielāgots"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Darbā"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Cits"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Pielāgots"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Pielāgots"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Mājas"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mobilais"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Darbā"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Faksa numurs darbā"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Faksa numurs mājās"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Peidžers"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Cits"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Atzvanīšana"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Automobiļa"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Uzņēmuma galvenais tālruņa numurs"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Galvenais"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Cits faksa numurs"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radio"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Telekss"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"Teletaips/surdotālrunis"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Mobilā tālruņa numurs darbā"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Peidžera numurs darbā"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Palīgs"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"Multiziņa"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Pielāgoti"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Dzimšanas diena"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Jubileja"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Citi"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Pielāgots"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Mājas"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Darbā"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Cits"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mobilais"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Pielāgots"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Mājas"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Darbā"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Cits"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Pielāgots"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Mājas"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Darbā"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Cits"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Pielāgots"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Darbā"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Cits"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Pielāgots"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Pielāgotas"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Palīgs"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Brālis"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Bērns"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Vietējais partneris"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Tēvs"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Draugs"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Pārvaldnieks"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Māte"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Vecāki"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partneris"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Norādīja:"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Radinieks"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Māsa"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Laulātais"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Pielāgotas"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Mājās"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Darbs"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Cits"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Netika atrasta neviena lietojumprogramma, ar kuru skatīt šo kontaktpersonu."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Ievadiet PIN kodu."</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Ievadiet PUK kodu un jaunu PIN kodu."</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK kods"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Jauns PIN kods"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Pieskarieties, lai ievadītu paroli"</font>"."</string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Ievadiet paroli, lai atbloķētu."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Lai atbloķētu, ievadiet PIN."</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"PIN kods nav pareizs."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Lai atbloķētu, nospiediet Izvēlne, pēc tam 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Ārkārtas numurs"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Nav pakalpojuma."</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Ekrāns ir bloķēts."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Nospiediet Izvēlne, lai atbloķētu, vai veiciet ārkārtas zvanu."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Lai atbloķētu, nospiediet vienumu Izvēlne."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Zīmējiet kombināciju, lai atbloķētu."</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Ārkārtas"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Atpakaļ pie zvana"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Pareizi!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Mēģināt vēlreiz"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Mēģināt vēlreiz"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Ir pārsniegts maksimālais Autorizācijas pēc sejas mēģinājumu skaits."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Nav SIM kartes"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Planšetdatorā nav SIM kartes."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"Televizorā nav SIM kartes."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Tālrunī nav SIM kartes."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Ievietojiet SIM karti."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"Nav SIM kartes, vai arī to nevar nolasīt. Ievietojiet SIM karti."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Nelietojama SIM karte."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Jūsu SIM karte ir neatgriezeniski atspējota.\nSazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu citu SIM karti."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Iepriekšējais ieraksts"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Nākamais ieraksts"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Pārtraukt"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Atskaņot"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Apturēt"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Attīt atpakaļ"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Ātri patīt"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Tikai ārkārtas zvani"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Tīkls ir bloķēts."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM karte ir bloķēta ar PUK kodu."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM karte ir bloķēta."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Notiek SIM kartes atbloķēšana..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Atbloķēšanas kombinācija tika nepareizi uzzīmēta <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Jūs esat ievadījis nepareizu paroli <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Jūs esat ievadījis nepareizu PIN <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Atbloķēšanas kombinācija tika nepareizi uzzīmēta <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neveiksmīgiem mēģinājumiem planšetdators būs jāatbloķē, izmantojot pierakstīšanos Google kontā.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Grafiskā atslēga tika nepareizi norādīta <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizi(-es). Ja nepareizi norādīsiet to vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> reizi(-es), televizors būs jāatbloķē, pierakstoties Google kontā.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekundes(-ēm)."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Atbloķēšanas kombinācija tika nepareizi uzzīmēta <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neveiksmīgiem mēģinājumiem tālrunis būs jāatbloķē, izmantojot pierakstīšanos Google kontā.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Jūs nepareizi veicāt planšetdatora atbloķēšanu <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neveiksmīga(-iem) mēģinājuma(-iem) planšetdatorā tiks atiestatīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi, un lietotāja dati tiks zaudēti."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Jūs <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizi(-es) nesekmīgi mēģinājāt atbloķēt televizoru. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> nesekmīga(-iem) mēģinājuma(-iem) televizorā tiks veikta rūpnīcas datu atiestatīšana un visi lietotāja dati tiks zaudēti."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Jūs nepareizi veicāt tālruņa atbloķēšanu <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neveiksmīga(-iem) mēģinājuma(-iem) tālrunī tiks atiestatīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi, un lietotāja dati tiks zaudēti."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Jūs nepareizi veicāt planšetdatora atbloķēšanu <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> reizes. Planšetdatorā tiks atiestatīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Jūs <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> reizi(-es) nesekmīgi mēģinājāt atbloķēt televizoru. Tagad tiks veikta rūpnīcas datu atiestatīšana."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Jūs nepareizi veicāt tālruņa atbloķēšanu <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> reizes. Tālrunī tiks atiestatīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Mēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> sekundes(-ēm)."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Vai aizmirsāt kombināciju?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Konta atbloķēšana"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Veikts pārāk daudz kombinācijas mēģinājumu!"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Lai atbloķētu, pierakstieties Google kontā."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Lietotājvārds (e-pasts)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Parole"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Pierakstīties"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Lietotājvārds vai parole nav derīga."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Vai aizmirsāt lietotājvārdu vai paroli?\nApmeklējiet vietni "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Notiek pārbaude..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Atbloķēt"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Skaņa ir ieslēgta"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Skaņa ir izslēgta."</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Kombinācija uzsākta"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Kombinācija notīrīta"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Šūna pievienota"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"Pievienota <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g>. šūna"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Kombinācija pabeigta"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. %2$d. logrīks no %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Pievienot logrīku."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Tukšs"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Atbloķēšanas apgabals ir izvērsts."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Atbloķēšanas apgabals ir sakļauts."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Logrīks <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Lietotāju atlasītājs"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Statuss"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Kamera"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Multivides vadīklas"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Logrīku pārkārtošana ir sākta."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Logrīku pārkārtošana ir pabeigta."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Logrīks <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> ir izdzēsts."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Izvērst atbloķēšanas apgabalu."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Autorizācija, velkot ar pirkstu."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Autorizācija ar kombināciju."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Autorizācija pēc sejas."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Autorizācija ar PIN kodu."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Autorizācija ar paroli."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Kombinācijas ievades apgabals."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Apgabals, kur vilkt ar pirkstu."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"rakstzīme"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"vārds"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"saite"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"rindiņa"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> (<xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>)"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> (<xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>)"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Rūpnīcas pārbaude neizdevās"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Darbība FACTORY_TEST tiek atbalstīta tikai pakotnēm, kas ir instalētas šeit: /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Netika atrasts neviena pakotne, kas nodrošina darbību FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Atsāknēt"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Lapā <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g> ir teikts:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Navigācijas apstiprināšana"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Pamest šo lapu"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Palikt šajā lapā"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nVai tiešām vēlaties pamest šo lapu?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Apstiprināt"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Padoms. Divreiz pieskarieties, lai tuvinātu un tālinātu."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Automātiskā aizpilde"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Iest. aut. aizp."</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Province"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Pasta indekss"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Štats"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Pasta indekss"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Apgabals"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Sala"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Rajons"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Departaments"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektūra"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Pagasts"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Reģions"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirāts"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"lasīt tīmekļa grāmatzīmes un vēsturi"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Ļauj lietotnei lasīt visu pārlūkprogrammā apmeklēto URL vēsturi un visas pārlūkprogrammas grāmatzīmes. Piezīme: šo atļauju nevar piemērot trešās puses pārlūkprogrammas vai citas lietojumprogrammas ar tīmekļa pārlūkošanas iespējām."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"rakstīt tīmekļa grāmatzīmes un vēsturi"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Ļauj lietotnei mainīt planšetdatorā saglabāto pārlūkprogrammas vēsturi vai grāmatzīmes. Tas var ļaut lietotnei dzēst vai pārveidot pārlūkprogrammas datus. Piezīme: šo atļauju nevar piemērot trešo pušu pārlūkprogrammas vai citas lietojumprogrammas ar tīmekļa pārlūkošanas iespējām."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Ļauj lietotnei mainīt televizorā saglabāto pārlūkprogrammas vēsturi vai grāmatzīmes. Šādi lietotne var dzēst vai pārveidot pārlūkprogrammas datus. Piezīme: šo atļauju nevar piemērot trešo pušu pārlūkprogrammas vai citas lietojumprogrammas ar tīmekļa pārlūkošanas iespējām."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Ļauj lietotnei mainīt tālrunī saglabāto pārlūkprogrammas vēsturi vai grāmatzīmes. Tas var ļaut lietotnei dzēst vai pārveidot pārlūkprogrammas datus. Piezīme: šo atļauju nevar piemērot trešo pušu pārlūkprogrammas vai citas lietojumprogrammas ar tīmekļa pārlūkošanas iespējām."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"iestatīt modinātāju"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Ļauj lietotnei iestatīt signālu instalētajā modinātājpulksteņa lietotnē. Dažās modinātājpulksteņu lietotnēs šo funkciju, iespējams, nevar ieviest."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"pievienot balss pastu"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Ļauj lietotnei pievienot ziņojumus jūsu balss pasta iesūtnei."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"pārveidot pārlūkprogrammas ģeogrāfiskās atrašanās vietas atļaujas"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Ļauj lietotnei modificēt pārlūkprogrammas ģeogrāfiskās atrašanās vietas atļaujas. Ļaunprātīgas lietotnes to var izmantot, lai atļautu atrašanās vietas informācijas sūtīšanu uz citām vietnēm."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Vai vēlaties, lai pārlūkprogrammā tiktu saglabāta šī parole?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Ne tagad"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Atcerēties"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nekad"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Jums nav atļaujas atvērt šo lapu."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Teksts ir kopēts uz starpliktuvi."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Vairāk"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Izvēlne+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"atstarpe"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"ievade"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"dzēst"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Meklēt"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Meklēt..."</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Meklēt"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Meklēšanas vaicājums"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Notīrīt vaicājumu"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Iesniedziet vaicājumu."</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Meklēšana ar balsi"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Vai iesp. “Pārlūkot pieskaroties”?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> vēlas iespējot funkciju “Atklāt pieskaroties”. Kad ir ieslēgta funkcija “Atklāt pieskaroties”, var dzirdēt vai redzēt tā vienuma aprakstu, virs kura atrodas pirksts, vai veikt žestus, lai mijiedarbotos ar planšetdatoru."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> vēlas iespējot funkciju “Atklāt pieskaroties”. Kad ir ieslēgta funkcija “Atklāt pieskaroties”, var dzirdēt vai redzēt tā vienuma aprakstu, virs kura atrodas pirksts, vai veikt žestus, lai mijiedarbotos ar tālruni."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"Pirms 1 mēneša"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Vairāk nekā pirms 1 mēneša"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="zero">Pēdējās <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dienās</item>
<item quantity="one">Pēdējā <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dienā</item>
<item quantity="other">Pēdējās <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dienās</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Iepriekšējā mēnesī"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Vecāks"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"šādā datumā: <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"plkst. <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"šādā gadā: <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"diena"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"dienas"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"stunda"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"stundas"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"min"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"s"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"nedēļa"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"nedēļas"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"gads"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"gadi"</string>
<plurals name="duration_seconds" formatted="false" msgid="4527986939729687805">
<item quantity="zero"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sekunžu</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sekundes</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sekundes</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes" formatted="false" msgid="643786953939956125">
<item quantity="zero"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minūšu</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minūte</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minūtes</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours" formatted="false" msgid="6826233369186668274">
<item quantity="zero"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> stundu</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> stunda</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> stundas</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Video problēma"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Šis video nav derīgs straumēšanai uz šo ierīci."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Nevar atskaņot šo video."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"Labi"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"pusdienlaiks"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Pusdienlaiks"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"pusnakts"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Pusnakts"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Atlasīt visu"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Izgriezt"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopēt"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Ielīmēt"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Aizstāt"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Dzēst"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Kopēt URL"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Atlasīt tekstu"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Teksta atlase"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Pievienot vārdnīcai"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Dzēst"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Ievades metode"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Teksta darbības"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Paliek maz brīvas vietas"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Dažas sistēmas funkcijas var nedarboties."</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Sistēmai pietrūkst vietas. Atbrīvojiet vismaz 250 MB vietas un restartējiet ierīci."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> darbojas"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Pieskarieties, lai iegūtu plašāku informāciju vai apturētu lietotnes darbību."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"Labi"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Atcelt"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"Labi"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Atcelt"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Uzmanību!"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Notiek ielāde..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"IESLĒGT"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"IZSL."</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Pabeigt darbību, izmantojot"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Pabeigt darbību, izmantojot %1$s"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Atvērt, izmantojot"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Atvērt, izmantojot %1$s"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Rediģēt, izmantojot"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Rediģēt, izmantojot %1$s"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Kopīgot, izmantojot"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Kopīgot, izmantojot %1$s"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Sākuma lietotnes atlase"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"“%1$s” kā sākuma lietotnes izmantošana"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Pēc noklusējuma izmantot šai darbībai."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Izmantot citu lietotni"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Notīriet noklusējuma iestatījumus šeit: Sistēmas iestatījumi &gt; Lietotnes &gt; Lejupielādētās."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Darbības izvēle"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Lietotnes izvēlēšanās USB ierīcei"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Šo darbību nevar veikt neviena lietotne."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Diemžēl lietojumprogrammas <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> darbība ir apturēta."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Diemžēl process <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> ir apturēts."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"Lietojumprogramma <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> nereaģē.\n\nVai vēlaties to aizvērt?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"Darbība <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> nereaģē.\n\nVai vēlaties to aizvērt?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"Lietojumprogramma <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> nereaģē. Vai vēlaties to aizvērt?"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"Process <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> nereaģē.\n\nVai vēlaties to aizvērt?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"Labi"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Pārskats"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Gaidīt"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"No lapas netiek saņemta atbilde.\n\nVai vēlaties to aizvērt?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Lietotne ir novirzīta"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> tagad darbojas."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Sākotnēji tika palaista lietojumprogramma <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Mērogs"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Rādīt vienmēr"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Atkārtoti iespējojiet šeit: Sistēmas iestatījumi &gt; Lietotnes &gt; Lejupielādētās."</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Lietotne <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (process <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) ir pārkāpusi savu pašieviesto StrictMode politiku."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Process <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> ir pārkāpis savu pašieviesto StrictMode politiku."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Notiek Android jaunināšana..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Notiek Android palaišana…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Notiek krātuves optimizēšana."</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Tiek optimizēta <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>. lietotne no <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"Notiek lietotnes <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> sagatavošana."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Notiek lietotņu palaišana."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Tiek pabeigta sāknēšana."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> darbojas"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Pieskarieties, lai pārslēgtos uz lietotni"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Vai pārslēgt lietotnes?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Jau darbojas cita lietotne. Tās darbība ir jāaptur, lai varētu startēt jaunu lietotni."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Atgriezties: <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Nestartējiet jauno lietotni."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Startēt: <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Aptur vecās lietotnes darbību, neko nesaglabājot."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"Process <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> pārsniedza atmiņas ierobežojumu."</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="2075673362317481664">"Tika apkopots kaudzes izraksts. Pieskarieties, lai to kopīgotu."</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Vai kopīgot kaudzes izrakstu?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"Process <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> pārsniedza procesu atmiņas ierobežojumu (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>). Tika apkopots kaudzes izraksts, ko varat kopīgot ar procesa izstrādātāju. Ņemiet vērā: kaudzes izrakstā var būt ietverta jūsu personas informācija, kurai var piekļūt lietojumprogramma."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Izvēlieties darbību tekstam"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Zvanītāja skaļums"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Multivides skaļums"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Atskaņošana, izmantojot Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Klusais zvana signāls ir iestatīts."</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Zvana skaļums"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Bluetooth sarunas skaļums"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Signāla skaļums"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Paziņojumu skaļums"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Skaļums"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Bluetooth apjoms"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Zvana signāla skaļums"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Zvana skaļums"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Multivides skaļums"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Paziņojumu skaļums"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Noklusējuma zvana signāls"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Noklusējuma zvana signāls (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Nav"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Zvana signāli"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Nezināms zvana signāls"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="zero">Pieejami Wi-Fi tīkli</item>
<item quantity="one">Pieejami Wi-Fi tīkli</item>
<item quantity="other">Pieejami Wi-Fi tīkli</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="zero">Ir pieejami atvērti Wi-Fi tīkli</item>
<item quantity="one">Ir pieejami atvērti Wi-Fi tīkli</item>
<item quantity="other">Ir pieejami atvērti Wi-Fi tīkli</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Pierakstieties Wi-Fi tīklā"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Pierakstīšanās tīklā"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi tīklā nav piekļuves internetam."</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="7593858887662270131">"Pieskarieties, lai skatītu iespējas."</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Nevarēja izveidot savienojumu ar Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" ir slikts interneta savienojums."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Vai atļaut savienojumu?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"Lietotne %1$s vēlas izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu %2$s"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Lietojumprogramma"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Palaist programmu Wi-Fi Direct. Tādējādi tiks izslēgta Wi-Fi klienta/tīklāja darbība."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Nevarēja palaist programmu Wi-Fi Direct."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct ir ieslēgts"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Pieskarieties, lai piekļūtu iestatījumiem."</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Piekrist"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Noraidīt"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Ielūgums ir nosūtīts."</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Ielūgums izveidot savienojumu"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"No:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Kam:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Ierakstiet pieprasīto PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Planšetdators tiks īslaicīgi atvienots no Wi-Fi tīkla, kamēr būs izveidots savienojums ar ierīci <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Televizors tiks īslaicīgi atvienots no Wi-Fi tīkla, kamēr ir izveidots savienojums ar ierīci <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Tālrunis tiks īslaicīgi atvienots no Wi-Fi tīkla, kamēr būs izveidots savienojums ar ierīci <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Ievietojiet rakstzīmi"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Īsziņu sūtīšana"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"Lietotne &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; sūta daudz īsziņu. Vai vēlaties, lai šī lietotne turpinātu sūtīt ziņojumus?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Atļaut"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Aizliegt"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; vēlas sūtīt īsziņu adresātam &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"No jūsu mobilās ierīces konta "<b>"var tikt iekasēta maksa"</b>"."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"No jūsu mobilās ierīces konta tiks iekasēta maksa."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Sūtīt"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Atcelt"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Atcerēties manu izvēli"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Lai mainītu: Iestatījumi &gt; Lietotnes"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Vienmēr atļaut"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Neatļaut nekad"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM karte ir izņemta."</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="5450336489923274918">"Mobilais tīkls nebūs pieejams, kamēr nebūsiet restartējis ierīci ar ievietotu derīgu SIM karti."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Gatavs"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM karte ir pievienota."</string>
<string name="sim_added_message" msgid="7797975656153714319">"Lai piekļūtu mobilajam tīklam, restartējiet ierīci."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Restartēt"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Laika iestatīšana"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Datuma iestatīšana"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Iestatīt"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Gatavs"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"JAUNA: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Nodrošina <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Atļaujas nav nepieciešamas."</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"par to no jums var tikt iekasēta maksa"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"USB lielapjoma atmiņa"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"USB ir pievienots."</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="3308538094316477839">"Ir izveidots savienojums ar datoru, izmantojot USB. Pieskarieties tālāk esošajai pogai, ja vēlaties kopēt failus no datora Android USB atmiņā vai otrādi."</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="805351000446037811">"Ir izveidots savienojums ar datoru, izmantojot USB. Pieskarieties tālāk esošajai pogai, ja vēlaties kopēt failus no datora Android SD kartē vai otrādi."</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"Ieslēgt USB krātuvi"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3017045217365540658">"Izmantojot USB atmiņu lielapjoma uzglabāšanai USB atmiņā, radās problēma."</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="2876018512716970313">"Izmantojot SD karti lielapjoma uzglabāšanai USB atmiņā, radās problēma."</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"USB ir pievienots."</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid="939822783828183763">"Pieskarieties, lai kopētu failus datorā/no datora."</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_title" msgid="2336058396663516017">"USB krātuves izslēgšana"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_message" msgid="1656852098555623822">"Pieskarieties, lai izslēgtu USB atmiņu."</string>
<string name="usb_storage_stop_title" msgid="660129851708775853">"USB krātuve tiek izmantota"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="nosdcard" msgid="4264025280777219521">"Pirms USB atmiņas izslēgšanas atvienojiet Android USB atmiņu no datora (tai jābūt “izstumtai”)."</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="default" msgid="8043969782460613114">"Pirms USB atmiņas izslēgšanas atvienojiet Android SD karti no datora (tai jābūt “izstumtai”)."</string>
<string name="usb_storage_stop_button_mount" msgid="7060218034900696029">"Izslēgt USB krātuvi"</string>
<string name="usb_storage_stop_error_message" msgid="1970374898263063836">"Izslēdzot USB atmiņu, radās problēma. Pārliecinieties, ka USB saimniekdators ir noņemts, un pēc tam mēģiniet vēlreiz."</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_title" msgid="963039033470478697">"Ieslēgt USB krātuvi"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_text" msgid="5100428757107469454">"Ja ieslēgsiet USB atmiņu, dažu izmantoto lietotņu darbība tiks apturēta un tās var nebūt pieejamas līdz brīdim, kad USB atmiņa tiks izslēgta."</string>
<string name="dlg_error_title" msgid="7323658469626514207">"USB atmiņas darbība neizdevās."</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"Labi"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="4004114449249406402">"USB savienojums uzlādei"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB savienojums failu pārsūtīšanai"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB savienojums fotoattēlu pārsūtīšanai"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB savienojums MIDI režīmā"</string>
<string name="usb_cd_installer_notification_title" msgid="6774712827892090754">"Pievienots kā instalēšanas programma"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Ir izveidots savienojums ar USB piederumu."</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="7347368030849048437">"Lai skatītu citas opcijas, pieskarieties šeit."</string>
<string name="extmedia_format_title" product="nosdcard" msgid="9020092196061007262">"Vai formatēt USB atmiņu?"</string>
<string name="extmedia_format_title" product="default" msgid="3648415921526526069">"Vai formatēt SD karti?"</string>
<string name="extmedia_format_message" product="nosdcard" msgid="3934016853425761078">"Visi USB atmiņā saglabātie faili tiks dzēsti. Šo darbību nevar atsaukt."</string>
<string name="extmedia_format_message" product="default" msgid="14131895027543830">"Visi jūsu kartes dati tiks zaudēti."</string>
<string name="extmedia_format_button_format" msgid="4131064560127478695">"Formatēt"</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"USB atkļūdošana ir pievienota."</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="1016654627626476142">"Iespējot USB atkļūdošanu."</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Tastatūras maiņa"</string>
<string name="configure_input_methods" msgid="4769971288371946846">"Izvēlēties tastatūru"</string>
<string name="show_ime" msgid="9157568568695230830">"Rādīt ievades metodi"</string>
<string name="hardware" msgid="7517821086888990278">"Aparatūra"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="1407367017263030773">"Atlasiet tastatūras izkārtojumu"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="4465907700449257063">"Pieskarieties, lai atlasītu tastatūras izkārtojumu."</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ"</string>
<string name="candidates_style" msgid="4333913089637062257"><u>"kandidāti"</u></string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"Notiek <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> sagatavošana"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Tiek meklētas kļūdas"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Tika atrasta jauna <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Fotoattēlu un satura pārsūtīšanai."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"Bojāts datu nesējs (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="1586311304430052169">"Datu nesējs (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>) ir bojāts. Pieskarieties, lai labotu."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"Neatbalstīts datu nesējs (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="8789610369456474891">"Šajā ierīcē netiek atbalstīts šis datu nesējs (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>). Pieskarieties, lai iestatītu to atbalstītā formātā."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> tika negaidīti izņemta"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Pirms izņemšanas atvienojiet <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>, lai nezaudētu datus."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> tika izņemta"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> ir izņemta. Ievietojiet citu datu nesēju."</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> joprojām tiek atvienota…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Neizņemiet to."</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Iestatīt"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Izstumt"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Izpētīt"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"Nav ierīces <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Vēlreiz ievietojiet ierīci."</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"Notiek lietotnes <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> pārvietošana"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Notiek datu pārvietošana"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Pārvietošana ir pabeigta"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Dati ir pārvietoti uz ierīci <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Nevarēja pārvietot datus"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Dati tika atstāti sākotnējā atrašanās vietā"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Noņemts"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Noņemts"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Notiek pārbaude..."</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Gatavs"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Tikai lasāms"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Noņemts nedroši"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Bojāts"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Neatbalstīts"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Notiek noņemšana…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Notiek formatēšana…"</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Nav ievietots"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Nav atrasta neviena atbilstoša darbība."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="1642024455750414694">"Multivides datu izejas maršrutēšana"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Ļauj lietojumprogrammai maršrutēt multivides datu izeju uz citām ārējām ierīcēm."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="6165432407628065939">"Instalēšanas sesiju lasīšana"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Ļauj lietojumprogrammai lasīt instalēšanas sesijas. Tādējādi lietojumprogrammai ir pieejama informācija par aktīvajām pakotņu instalācijām."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="1772330282283082214">"Pieprasīt pakotņu instalēšanu"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Ļauj lietojumprogrammai pieprasīt pakotņu instalēšanu."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="4070433208160063538">"Pieskarieties divreiz, lai kontrolētu tālummaiņu."</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Nevarēja pievienot logrīku."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Doties uz"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Meklēt"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Sūtīt"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Tālāk"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Gatavs"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Iepr."</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Izpildīt"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Sastādiet numuru\nizmantojot <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Izveidot kontaktpersonu\nizmantojot šo numuru: <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Viena vai vairākas no tālāk minētajām lietotnēm pieprasa atļauju piekļūt jūsu kontam tagad un arī turpmāk."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Vai vēlaties atļaut šo pieprasījumu?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Piekļuves pieprasījums"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Atļaut"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Noraidīt"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Atļauja ir pieprasīta."</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Atļauja kontam <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>\nir pieprasīta."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Šo lietotni izmantojat ārpus sava darba profila"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Jūs izmantojat šo lietotni no sava darba profila."</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Ievades metode"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Sinhronizācija"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Pieejamība"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Fona tapete"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Tapetes maiņa"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Paziņojumu uztvērējs"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Nosacījumu sniedzējs"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN ir aktivizēts."</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"Lietojumprogramma <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> aktivizēja VPN."</string>
<string name="vpn_text" msgid="3011306607126450322">"Pieskarieties, lai pārvaldītu tīklu."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="6407351006249174473">"Ir izveidots savienojums ar <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Pieskarieties, lai pārvaldītu tīklu."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Notiek savienojuma izveide ar vienmēr ieslēgtu VPN…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Izveidots savienojums ar vienmēr ieslēgtu VPN."</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Kļūda saistībā ar vienmēr ieslēgtu VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="6415899150671537970">"Pieskarieties, lai konfigurētu."</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Izvēlēties failu"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Neviens fails nav izvēlēts"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Atiestatīt"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Iesniegt"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Automobiļa režīms ir iespējots."</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="8035230537563503262">"Pieskarieties, lai izietu no automašīnas režīma."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Piesaiste vai tīklājs ir aktīvs."</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="6857031760103062982">"Pieskarieties, lai iestatītu."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Atpakaļ"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Tālāk"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Izlaist"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Nav atbilstību"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Atrast lapā"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="zero"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g>. no <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g>. no <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g>. no <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Gatavs"</string>
<string name="progress_unmounting" product="nosdcard" msgid="3923810448507612746">"Notiek USB atmiņas atvienošana..."</string>
<string name="progress_unmounting" product="default" msgid="1327894998409537190">"Notiek SD kartes atvienošana..."</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Notiek USB atmiņas dzēšana..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Notiek SD kartes dzēšana..."</string>
<string name="format_error" product="nosdcard" msgid="6299769563624776948">"Nevarēja dzēst USB atmiņu."</string>
<string name="format_error" product="default" msgid="7315248696644510935">"Nevarēja dzēst SD karti."</string>
<string name="media_bad_removal" msgid="7960864061016603281">"SD karte pirms atvienošanas tika noņemta."</string>
<string name="media_checking" product="nosdcard" msgid="418188720009569693">"USB atmiņa pašlaik tiek pārbaudīta."</string>
<string name="media_checking" product="default" msgid="7334762503904827481">"SD karte pašlaik tiek pārbaudīta."</string>
<string name="media_removed" msgid="7001526905057952097">"SD karte ir noņemta."</string>
<string name="media_shared" product="nosdcard" msgid="5830814349250834225">"USB krātuve pašlaik tiek izmantota datorā."</string>
<string name="media_shared" product="default" msgid="5706130568133540435">"SD karte pašlaik tiek izmantota datorā."</string>
<string name="media_unknown_state" msgid="729192782197290385">"Ārējais datu nesējs ir nezināmā stāvoklī."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Kopīgot"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Atrast"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Meklēt tīmeklī"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Atrast nākamo"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Atrast iepriekšējo"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Atrašanās vietas pieprasījums no: <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Atrašanās vietas pieprasījums"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Pieprasīja: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Jā"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Nē"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Pārsniegts dzēšanas ierobežojums"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"<xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>, konts <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>: izdzēsti <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> vienumi. Kādas darbības vēlaties veikt?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Dzēsiet šos vienumus."</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Atsaukt dzēšanu."</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Pagaidām neveiciet nekādas darbības."</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Izvēlēties kontu"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Pievienot kontu"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Pievienot kontu"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Palielināt"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Samazināt"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="3073101067441638428">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g>: pieskarieties un turiet nospiestu."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Velciet uz augšu, lai palielinātu vērtību, un uz leju, lai to samazinātu."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Norādīt vēlākas minūtes"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Norādīt agrākas minūtes"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Norādīt vēlāku stundu"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Norādīt agrāku stundu"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Iestatīt pēcpusdienas laiku"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Iestatīt priekšpusdienas laiku"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Norādīt vēlāku mēnesi"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Norādīt agrāku mēnesi"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Norādīt vēlāku dienu"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Norādīt agrāku dienu"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Norādīt vēlāku gadu"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Norādīt agrāku gadu"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Iepriekšējais mēnesis"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Nākamais mēnesis"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alternēšanas taustiņš"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Atcelt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Dzēšanas taustiņš"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Gatavs"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Režīma maiņa"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Pārslēgšanas taustiņš"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Ievadīšanas taustiņš"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Izvēlieties lietotni"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"Nevarēja palaist lietotni <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Kopīgot ar:"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Kopīgot ar lietojumprogrammu <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Bīdāms turis. Pieskarieties tam un turiet to nospiestu."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Velciet ar pirkstu, lai atbloķētu."</string>
<string name="keyboard_headset_required_to_hear_password" msgid="7011927352267668657">"Pievienojiet austiņas, lai dzirdētu paroles taustiņu nosaukumus."</string>
<string name="keyboard_password_character_no_headset" msgid="2859873770886153678">"Punkts."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Pārvietoties uz sākuma ekrānu"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Pārvietoties augšup"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Vairāk opciju"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s: %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s: %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="4891916833657929263">"Iekšējā atmiņa"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"SD karte"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g> SD karte"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"USB disks"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g> USB disks"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"USB atmiņa"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="1955638862122232342">"Datu izmantošanas brīdinājums"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="2814673551471969954">"Piesk., lai sk. lietoš. un iest."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"Sasniegts 2G-3G datu ierobež."</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"Sasniegts 4G datu ierobežojums"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="557158376602636112">"Sasniegts mob. datu ierobežojums"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"Sasniegts Wi-Fi datu ierobež."</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="291731708279614081">"Datu lietošana ciklā pārtraukta."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"2G-3G datu ierobež. pārsniegts"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"4G datu limits pārsniegts"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="4941346653729943789">"Pārsniegts mob. datu ierobežojums"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"Wi-Fi datu ierobež. pārsniegts"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="7035490278298441767">"<xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g> virs norādītā ierobežojuma."</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Fona dati ir ierobežoti."</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="6741521330997452990">"Pieskar., lai noņemtu ierobež."</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Drošības sertifikāts"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Sertifikāts ir derīgs."</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Izdots:"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Kopējais nosaukums:"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Organizācija:"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Organizatoriskā vienība:"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Izsniedzējs:"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Derīgums:"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Izsniegšanas datums:"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Derīguma termiņš:"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Sērijas numurs:"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Identifikatori"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"SHA-256 identifikators"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"SHA-1 identifikators:"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="4292569383976636200">"Skatīt visu"</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="4710013864974040615">"Darbības izvēle"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="5247684435979149216">"Kopīgošana ar:"</string>
<string name="list_delimeter" msgid="3975117572185494152">", "</string>
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"Notiek sūtīšana…"</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Vai palaist pārlūkprogrammu?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Vai atbildēt uz zvanu?"</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Vienmēr"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Tikai vienreiz"</string>
<string name="activity_resolver_work_profiles_support" msgid="185598180676883455">"Programma %1$s neatbalsta darba profilus"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Planšetdators"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tv" msgid="9158088547603019321">"TV"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="default" msgid="4239291273420140123">"Tālrunis"</string>
<string name="default_audio_route_name_headphones" msgid="8119971843803439110">"Austiņas"</string>
<string name="default_audio_route_name_dock_speakers" msgid="6240602982276591864">"Doka skaļruņi"</string>
<string name="default_media_route_name_hdmi" msgid="2450970399023478055">"HDMI"</string>
<string name="default_audio_route_category_name" msgid="3722811174003886946">"Sistēma"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_audio_route_name" msgid="8575624030406771015">"Bluetooth audio"</string>
<string name="wireless_display_route_description" msgid="9070346425023979651">"Bezvadu attēlošana"</string>
<string name="media_route_button_content_description" msgid="591703006349356016">"Apraidīt"</string>
<string name="media_route_chooser_title" msgid="1751618554539087622">"Savienojuma izveide ar ierīci"</string>
<string name="media_route_chooser_title_for_remote_display" msgid="3395541745872017583">"Ekrāna apraide uz ierīci"</string>
<string name="media_route_chooser_searching" msgid="4776236202610828706">"Notiek ierīču meklēšana…"</string>
<string name="media_route_chooser_extended_settings" msgid="87015534236701604">"Iestatījumi"</string>
<string name="media_route_controller_disconnect" msgid="8966120286374158649">"Atvienot"</string>
<string name="media_route_status_scanning" msgid="7279908761758293783">"Notiek meklēšana..."</string>
<string name="media_route_status_connecting" msgid="6422571716007825440">"Notiek savienojuma izveide..."</string>
<string name="media_route_status_available" msgid="6983258067194649391">"Pieejams"</string>
<string name="media_route_status_not_available" msgid="6739899962681886401">"Nav pieejams"</string>
<string name="media_route_status_in_use" msgid="4533786031090198063">"Tiek lietots"</string>
<string name="display_manager_built_in_display_name" msgid="2583134294292563941">"Iebūvēts ekrāns"</string>
<string name="display_manager_hdmi_display_name" msgid="1555264559227470109">"HDMI ekrāns"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_name" msgid="5142365982271620716">"Pārklājums Nr. <xliff:g id="ID">%1$d</xliff:g>"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_title" msgid="652124517672257172">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>: <xliff:g id="WIDTH">%2$d</xliff:g> x <xliff:g id="HEIGHT">%3$d</xliff:g>, <xliff:g id="DPI">%4$d</xliff:g> dpi"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_secure_suffix" msgid="6022119702628572080">", drošs"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Aizmirsu kombināciju"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Nepareiza kombinācija"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Nepareiza parole"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"Nepareizs PIN"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"Mēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Norādiet savu kombināciju"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"Ievadiet SIM kartes PIN"</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"Ievadiet PIN"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Ievadiet paroli"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"SIM karte ir atspējota. Lai turpinātu, ievadiet PUK kodu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar mobilo sakaru operatoru."</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Ievadiet vēlamo PIN kodu."</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Apstipriniet vēlamo PIN."</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"Notiek SIM kartes atbloķēšana..."</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code" msgid="1139324887413846912">"PIN kods nav pareizs."</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"Ievadiet PIN, kas sastāv no 4 līdz 8 cipariem."</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="6025069204539532000">"PUK kodā ir jābūt 8 cipariem."</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Atkārtoti ievadiet pareizo PUK kodu. Ja vairākas reizes ievadīsiet to nepareizi, SIM karte tiks neatgriezeniski atspējota."</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"PIN kodi neatbilst."</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"Pārāk daudz kombinācijas mēģinājumu"</string>
<string name="kg_login_instructions" msgid="1100551261265506448">"Lai atbloķētu, pierakstieties, izmantojot savu Google kontu."</string>
<string name="kg_login_username_hint" msgid="5718534272070920364">"Lietotājvārds (e-pasts)"</string>
<string name="kg_login_password_hint" msgid="9057289103827298549">"Parole"</string>
<string name="kg_login_submit_button" msgid="5355904582674054702">"Pierakstīties"</string>
<string name="kg_login_invalid_input" msgid="5754664119319872197">"Nederīgs lietotājvārds vai parole."</string>
<string name="kg_login_account_recovery_hint" msgid="5690709132841752974">"Vai aizmirsāt lietotājvārdu vai paroli?\nApmeklējiet vietni "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="kg_login_checking_password" msgid="1052685197710252395">"Notiek konta pārbaude…"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"Jūs nepareizi ievadījāt PIN <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"Jūs nepareizi ievadījāt paroli <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"Jūs nepareizi norādījāt atbloķēšanas kombināciju <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="1575557200627128949">"Jūs nepareizi veicāt planšetdatora atbloķēšanu <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neveiksmīgiem mēģinājumiem planšetdatorā tiks atiestatīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi un lietotāja dati tiks zaudēti."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="5621231220154419413">"Jūs <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizi(-es) nesekmīgi mēģinājāt atbloķēt televizoru. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> nesekmīga(-iem) mēģinājuma(-iem) televizorā tiks veikta rūpnīcas datu atiestatīšana un visi lietotāja dati tiks zaudēti."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="4051015943038199910">"Jūs nepareizi veicāt tālruņa atbloķēšanu <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neveiksmīgiem mēģinājumiem tālrunī tiks atiestatīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi un lietotāja dati tiks zaudēti."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="2072996269148483637">"Jūs nepareizi veicāt planšetdatora atbloķēšanu <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> reizes. Planšetdatorā tiks atiestatīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="4987878286750741463">"Jūs <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> reizi(-es) nesekmīgi mēģinājāt atbloķēt televizoru. Tagad tiks veikta rūpnīcas datu atiestatīšana."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="4817627474419471518">"Jūs nepareizi veicāt tālruņa atbloķēšanu <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> reizes. Tālrunī tiks atiestatīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"Jūs nepareizi norādījāt atbloķēšanas kombināciju <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neveiksmīgiem mēģinājumiem planšetdators būs jāatbloķē, izmantojot e-pasta kontu.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tv" msgid="4224651132862313471">"Grafiskā atslēga tika nepareizi norādīta <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizi(-es). Ja nepareizi norādīsiet to vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> reizi(-es), televizors būs jāatbloķē, izmantojot e-pasta kontu.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekundes(-ēm)."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"Jūs nepareizi norādījāt atbloķēšanas kombināciju <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> reizes. Pēc vēl <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neveiksmīgiem mēģinājumiem tālrunis būs jāatbloķē, izmantojot e-pasta kontu.\n\nMēģiniet vēlreiz pēc <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekundēm."</string>
<string name="kg_text_message_separator" product="default" msgid="4160700433287233771">"  — "</string>
<string name="kg_reordering_delete_drop_target_text" msgid="7899202978204438708">"Noņemt"</string>
<string name="safe_media_volume_warning" product="default" msgid="2276318909314492312">"Vai palielināt skaļumu virs ieteicamā līmeņa?\n\nIlgstoši klausoties skaņu lielā skaļumā, var tikt bojāta dzirde."</string>
<string name="continue_to_enable_accessibility" msgid="1626427372316070258">"Lai iespējotu pieejamību, turiet nospiestus divus pirkstus."</string>
<string name="accessibility_enabled" msgid="1381972048564547685">"Pieejamības režīms ir iespējots."</string>
<string name="enable_accessibility_canceled" msgid="3833923257966635673">"Pieejamība ir atcelta."</string>
<string name="user_switched" msgid="3768006783166984410">"Pašreizējais lietotājs: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="user_switching_message" msgid="2871009331809089783">"Notiek pāriešana uz: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="owner_name" msgid="2716755460376028154">"Īpašnieks"</string>
<string name="error_message_title" msgid="4510373083082500195">"Kļūda"</string>
<string name="error_message_change_not_allowed" msgid="1347282344200417578">"Jūsu administrators neļauj veikt šīs izmaiņas."</string>
<string name="app_not_found" msgid="3429141853498927379">"Netika atrasta neviena lietojumprogramma, kas var veikt šo darbību."</string>
<string name="revoke" msgid="5404479185228271586">"Atsaukt"</string>
<string name="mediasize_iso_a0" msgid="1994474252931294172">"ISO A0"</string>
<string name="mediasize_iso_a1" msgid="3333060421529791786">"ISO A1"</string>
<string name="mediasize_iso_a2" msgid="3097535991925798280">"ISO A2"</string>
<string name="mediasize_iso_a3" msgid="3023213259314236123">"ISO A3"</string>
<string name="mediasize_iso_a4" msgid="231745325296873764">"ISO A4"</string>
<string name="mediasize_iso_a5" msgid="3484327407340865411">"ISO A5"</string>
<string name="mediasize_iso_a6" msgid="4861908487129577530">"ISO A6"</string>
<string name="mediasize_iso_a7" msgid="5890208588072936130">"ISO A7"</string>
<string name="mediasize_iso_a8" msgid="4319425041085816612">"ISO A8"</string>
<string name="mediasize_iso_a9" msgid="4882220529506432008">"ISO A9"</string>
<string name="mediasize_iso_a10" msgid="2382866026365359391">"ISO A10"</string>
<string name="mediasize_iso_b0" msgid="3651827147402009675">"ISO B0"</string>
<string name="mediasize_iso_b1" msgid="6072859628278739957">"ISO B1"</string>
<string name="mediasize_iso_b2" msgid="1348731852150380378">"ISO B2"</string>
<string name="mediasize_iso_b3" msgid="2612510181259261379">"ISO B3"</string>
<string name="mediasize_iso_b4" msgid="695151378838115434">"ISO B4"</string>
<string name="mediasize_iso_b5" msgid="4863754285582212487">"ISO B5"</string>
<string name="mediasize_iso_b6" msgid="5305816292139647241">"ISO B6"</string>
<string name="mediasize_iso_b7" msgid="531673542602786624">"ISO B7"</string>
<string name="mediasize_iso_b8" msgid="9164474595708850034">"ISO B8"</string>
<string name="mediasize_iso_b9" msgid="282102976764774160">"ISO B9"</string>
<string name="mediasize_iso_b10" msgid="4517141714407898976">"ISO B10"</string>
<string name="mediasize_iso_c0" msgid="3103521357901591100">"ISO C0"</string>
<string name="mediasize_iso_c1" msgid="1231954105985048595">"ISO C1"</string>
<string name="mediasize_iso_c2" msgid="927702816980087462">"ISO C2"</string>
<string name="mediasize_iso_c3" msgid="835154173518304159">"ISO C3"</string>
<string name="mediasize_iso_c4" msgid="5095951985108194011">"ISO C4"</string>
<string name="mediasize_iso_c5" msgid="1985397450332305739">"ISO C5"</string>
<string name="mediasize_iso_c6" msgid="8147421924174693013">"ISO C6"</string>
<string name="mediasize_iso_c7" msgid="8993994925276122950">"ISO C7"</string>
<string name="mediasize_iso_c8" msgid="6871178104139598957">"ISO C8"</string>
<string name="mediasize_iso_c9" msgid="7983532635227561362">"ISO C9"</string>
<string name="mediasize_iso_c10" msgid="5040764293406765584">"ISO C10"</string>
<string name="mediasize_na_letter" msgid="2841414839888344296">"Letter"</string>
<string name="mediasize_na_gvrnmt_letter" msgid="5295836838862962809">"Government Letter"</string>
<string name="mediasize_na_legal" msgid="8621364037680465666">"Legal"</string>
<string name="mediasize_na_junior_legal" msgid="3309324162155085904">"Junior Legal"</string>
<string name="mediasize_na_ledger" msgid="5567030340509075333">"Ledger"</string>
<string name="mediasize_na_tabloid" msgid="4571735038501661757">"Tabloid"</string>
<string name="mediasize_na_index_3x5" msgid="5182901917818625126">"Index Card 3 x 5"</string>
<string name="mediasize_na_index_4x6" msgid="7687620625422312396">"Index Card 4 x 6"</string>