blob: 99a3cacc07258926fc7e4f07643ed0257e551029 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"KB"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"MB"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"GB"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"TB"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="9164292791500531949">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g><xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="durationDays" msgid="6652371460511178259">"Št. dni: <xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g>"</string>
<string name="durationDayHours" msgid="2713107458736744435">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> dan <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> h"</string>
<string name="durationDayHour" msgid="7293789639090958917">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> dan <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> h"</string>
<string name="durationHours" msgid="4266858287167358988">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> h"</string>
<string name="durationHourMinutes" msgid="9029176248692041549">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> h <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationHourMinute" msgid="2741677355177402539">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> h <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinutes" msgid="3134226679883579347">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinute" msgid="7155301744174623818">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinuteSeconds" msgid="1424656185379003751">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationMinuteSecond" msgid="3989228718067466680">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationSeconds" msgid="8050088505238241405">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationSecond" msgid="985669622276420331">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> s"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Brez naslova&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Ni telefonske številke)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Neznano"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Glasovna pošta"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Težava s povezavo ali neveljavna koda MMI."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Operacija je omejena na dovoljene telefonske številke, za katere ne velja zapora odhodnega klica."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Storitev je omogočena."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Storitev je bila omogočena za:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Storitev je onemogočena."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Registracija je bila uspešna."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Izbris je bil uspešen."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Nepravilno geslo."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI dokončan."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Vneseni stari PIN ni pravilen."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Vneseni PUK ni pravilen."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Vneseni številki PIN se ne ujemata."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Vnesite PIN, ki vsebuje od štiri do osem številk."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Vnesite 8- ali več mestni PUK."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"Kartica SIM je zaklenjena s kodo PUK. Če jo želite odkleniti, vnesite kodo PUK."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Če želite odstraniti blokiranje kartice SIM, vnesite PUK2."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Ni uspelo. Omogočite zaklepanje kartice SIM/RUIM."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts">
<item quantity="one" msgid="6596245285809790142">"Na voljo imate še <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> poskus. Potem se bo kartica SIM zaklenila."</item>
<item quantity="other" msgid="7530597808358774740">"Poskusite lahko še <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krat. Potem se bo kartica SIM zaklenila."</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"ID dohodnega klicatelja"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"ID odhodnega klicatelja"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"ID povezane linije"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Omejitev ID-ja povezane linije"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Preusmerjanje klicev"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Čakajoči klic"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Zapora klicev"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Sprememba gesla"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Sprememba kode PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Klicna številka je prisotna"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Klicna številka je omejena"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Trismerno klicanje"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Zavrnitev neželenih, motečih klicev"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Dostava na klicno številko"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Ne moti"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"ID klicatelja je ponastavljen na omejeno. Naslednji klic: omejeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"ID klicatelja je ponastavljen na omejeno. Naslednji klic: ni omejeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"ID klicatelja je ponastavljen na neomejeno. Naslednji klic: omejeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"ID klicatelja je ponastavljen na neomejeno. Naslednji klic: ni omejeno"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Storitev ni nastavljena in omogočena."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Ne morete spremeniti nastavitve ID-ja klicatelja."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Omejen dostop je spremenjen"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Podatkovna storitev je blokirana."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Klic v sili je blokiran."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Glasovna storitev je blokirana."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Vse govorne storitve so blokirane."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"Storitev SMS je blokirana."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Storitvi za govor/podatke sta blokirani."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Storitvi za govor/SMS sta blokirani."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Vse storitve za govor/podatke/SMS so blokirane."</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Enakovredna naprava je zahtevala način TTY FULL"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Enakovredna naprava je zahtevala način TTY HCO"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Enakovredna naprava je zahtevala način TTY VCO"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Enakovredna naprava je zahtevala način TTY OFF"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Govor"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Podatki"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAKS"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Asinhrono"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Sinhronizacija"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Paket"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indikator za gostovanje je vklopljen"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indikator za gostovanje je izklopljen"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Indikator gostovanja utripa"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Zunaj soseske"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Zunaj stavbe"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Gostovanje – prednostni sistem"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Gostovanje – razpoložljiv sistem"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Gostovanje – Alliance Partner"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Gostovanje – Premium Partner"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Gostovanje – popolno delovanje storitve"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Gostovanje – delno delovanje storitve"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Pasica gostovanja je vklopljena"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Pasica za gostovanje je izklopljena"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Iskanje storitve"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Klicanje prek Wi-Fi-ja"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
</string-array>
<string name="wfcSpnFormat" msgid="8211621332478306568">"%s"</string>
<string name="wfcDataSpnFormat" msgid="1118052028767666883">"%s"</string>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Izklopljeno"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Prednostno – Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="5920549484600758786">"Prednostno – mobilno omrežje"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Samo Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: ni posredovano"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> po toliko sekundah: <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: ni posredovano"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: ni posredovano"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Koda funkcije je dokončana."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Težava s povezavo ali neveljavna koda funkcije."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"V redu"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Napaka v omrežju."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL-ja ni bilo mogoče najti."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Shema preverjanja pristnosti mesta ni podprta."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Pristnosti ni bilo mogoče preveriti."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Preverjanje pristnosti s strežnikom proxy ni bilo uspešno."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Povezave s strežnikom ni bilo mogoče vzpostaviti."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"S strežnikom ni bilo mogoče komunicirati. Poskusite znova pozneje."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Časovna omejitev za povezavo s strežnikom je potekla."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Na tej strani je preveč preusmeritev strežnika."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokol ni podprt."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Varne povezave ni bilo mogoče vzpostaviti."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Strani ni mogoče odpreti, ker URL ni veljaven."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Do datoteke ni bilo mogoče dostopati."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Zahtevane datoteke ni bilo mogoče najti."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"V obdelavi je preveč zahtev. Poskusite znova pozneje."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Napaka pri prijavi v račun <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Sinhronizacija"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Sinhronizacija"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Preveč izbrisov vsebine <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Pomnilnik tabličnega računalnika je poln. Izbrišite nekaj datotek, da sprostite prostor."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Shramba ure je polna. Izbrišite nekaj datotek, da sprostite prostor."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Shramba televizorja je polna. Izbrišite nekaj datotek, da sprostite prostor."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Pomnilnik telefona je poln. Izbrišite nekaj datotek, da sprostite prostor."</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Omrežje je lahko nadzorovano"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Neznana tretja oseba"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="550758088185764312">"Skrbnik delovnega profila"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Nadzira: <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Delovni profil izbrisan"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="6305147513054341102">"Delovni profil izbrisan zaradi manjkajoče skrbniške aplikacije."</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="226615743462361248">"Skrbniška aplikacija delovnega profila manjka ali pa je poškodovana, zaradi česar je bil delovni profil s povezanimi podatki izbrisan. Za pomoč se obrnite na skrbnika."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Podatki v napravi bodo izbrisani"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="4905025204141900666">"Skrbniška aplikacija je nepopolna ali poškodovana, zato je ni mogoče uporabiti. Podatki v napravi bodo izbrisani. Za pomoč se obrnite na skrbnika."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Jaz"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Možnosti tabličnega računalnika"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Možnosti televizorja"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Možnosti telefona"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Tihi način"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Vklopi brezžično omrežje"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Izklopi brezžično omrežje"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Zaklep zaslona"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Izklopi"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Izklopi zvonjenje"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Zvonjenje z vibriranjem"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Vklopi zvonjenje"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Se zaustavlja ..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Tablični računalnik se bo zaustavil."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Televizor se bo izklopil."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Ura se bo izklopila."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Telefon bo zaustavljen."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Ali želite izklopiti napravo?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Vnovičen zagon v varnem načinu"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Ali želite znova zagnati v varnem načinu? S tem onemogočite vse nameščene aplikacije drugih ponudnikov. Obnovljene bodo pri naslednjem vnovičnem zagonu."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Nedavno"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Ni nedavnih aplikacij"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Možnosti tabličnega računalnika"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Možnosti televizorja"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Možnosti telefona"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Zaklep zaslona"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Izklopi"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Poročilo o napakah"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Ustvari poročilo o napakah"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"S tem bodo zbrani podatki o trenutnem stanju naprave, ki bodo poslani v e-poštnem sporočilu. Izvedba poročila o napakah in priprava trajata nekaj časa, zato bodite potrpežljivi."</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Tihi način"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Zvok je IZKLOPLJEN"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Zvok je VKLOPLJEN"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Način za letalo"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Način za letalo je VKLOPLJEN"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Način za letalo je IZKLOPLJEN"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Nastavitve"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Zakleni zdaj"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999 +"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Varni način"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Sistem Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="6465364741001216388">"Osebne aplikacije"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="6260850669674791528">"Služba"</string>
<string name="permgrouplab_costMoney" msgid="5429808217861460401">"Plačljive storitve"</string>
<string name="permgroupdesc_costMoney" msgid="3293301903409869495">"Dovolite stvari, za katere bo morda treba plačati."</string>
<string name="permgrouplab_messages" msgid="7521249148445456662">"Vaša sporočila"</string>
<string name="permgroupdesc_messages" msgid="7821999071003699236">"Pisanje in branje SMS-ov, e-pošte in drugih sporočil."</string>
<string name="permgrouplab_personalInfo" msgid="3519163141070533474">"Osebni podatki"</string>
<string name="permgroupdesc_personalInfo" msgid="8426453129788861338">"Neposreden dostop do podatkov o vas, shranjenih v vizitki."</string>
<string name="permgrouplab_socialInfo" msgid="5799096623412043791">"Podatki v družabnih omrežjih"</string>
<string name="permgroupdesc_socialInfo" msgid="7129842457611643493">"Neposreden dostop do podatkov o stikih in družabnih povezav."</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="635149742436692049">"Vaša lokacija"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="5704679763124170100">"Spremljanje fizične lokacije."</string>
<string name="permgrouplab_network" msgid="5808983377727109831">"Omrežna komunikacija"</string>
<string name="permgroupdesc_network" msgid="4478299413241861987">"Dostop do različnih funkcij omrežja."</string>
<string name="permgrouplab_bluetoothNetwork" msgid="1585403544162128109">"Bluetooth"</string>
<string name="permgroupdesc_bluetoothNetwork" msgid="5625288577164282391">"Dostopanje do naprav in omrežij prek povezave Bluetooth."</string>
<string name="permgrouplab_audioSettings" msgid="8329261670151871235">"Nastavitve zvoka"</string>
<string name="permgroupdesc_audioSettings" msgid="2641515403347568130">"Spreminjanje nastavitev zvoka."</string>
<string name="permgrouplab_affectsBattery" msgid="6209246653424798033">"Vpliv na baterijo"</string>
<string name="permgroupdesc_affectsBattery" msgid="6441275320638916947">"Uporaba funkcij, ki lahko hitro izpraznijo baterijo."</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Google Koledar"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="5777534316982184416">"Neposreden dostop do koledarja in dogodkov."</string>
<string name="permgrouplab_dictionary" msgid="4148597128843641379">"Branje uporabniškega slovarja"</string>
<string name="permgroupdesc_dictionary" msgid="7921166355964764490">"Branje besed v uporabniškem slovarju."</string>
<string name="permgrouplab_writeDictionary" msgid="8090237702432576788">"Pisanje v uporabniški slovar"</string>
<string name="permgroupdesc_writeDictionary" msgid="2711561994497361646">"Dodajanje besed v uporabniški slovar."</string>
<string name="permgrouplab_bookmarks" msgid="1949519673103968229">"Zaznamki in zgodovina"</string>
<string name="permgroupdesc_bookmarks" msgid="4169771606257963028">"Neposreden dostop do zaznamkov in zgodovine brskalnika."</string>
<string name="permgrouplab_deviceAlarms" msgid="6117704629728824101">"Alarm"</string>
<string name="permgroupdesc_deviceAlarms" msgid="4769356362251641175">"Nastavitev budilke."</string>
<string name="permgrouplab_voicemail" msgid="4162237145027592133">"Odzivnik"</string>
<string name="permgroupdesc_voicemail" msgid="2498403969862951393">"Neposreden dostop do odzivnika."</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofon"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="7106618286905738408">"Neposreden dostop do mikrofona za snemanje zvoka."</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Fotoaparat"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="2933667372289567714">"Neposreden dostop do fotoaparata za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov."</string>
<string name="permgrouplab_screenlock" msgid="8275500173330718168">"Zaklepanje zaslona"</string>
<string name="permgroupdesc_screenlock" msgid="7067497128925499401">"Lahko vpliva na delovanje zaklepanja zaslona v napravi."</string>
<string name="permgrouplab_appInfo" msgid="8028789762634147725">"Podatki o vaših aplikacijah"</string>
<string name="permgroupdesc_appInfo" msgid="3950378538049625907">"Zmožnost vpliva na delovanje drugih aplikacij v napravi."</string>
<string name="permgrouplab_wallpaper" msgid="3850280158041175998">"Slika za ozadje"</string>
<string name="permgroupdesc_wallpaper" msgid="5630417854750540154">"Spreminjanje nastavitev slike za ozadje."</string>
<string name="permgrouplab_systemClock" msgid="406535759236612992">"Ura"</string>
<string name="permgroupdesc_systemClock" msgid="3944359833624094992">"Sprememba časa ali časovnega pasu naprave."</string>
<string name="permgrouplab_statusBar" msgid="2095862568113945398">"Vrstica stanja"</string>
<string name="permgroupdesc_statusBar" msgid="6242593432226807171">"Spreminjanje nastavitev vrstice stanja naprave."</string>
<string name="permgrouplab_syncSettings" msgid="3341990986147826541">"Nastavitve sinhronizacije"</string>
<string name="permgroupdesc_syncSettings" msgid="7603195265129031797">"Dostop do sinhronizacijskih nastavitev."</string>
<string name="permgrouplab_accounts" msgid="3359646291125325519">"Vaši računi"</string>
<string name="permgroupdesc_accounts" msgid="4948732641827091312">"Dostop do razpoložljivih računov."</string>
<string name="permgrouplab_hardwareControls" msgid="7998214968791599326">"Kontrolniki strojne opreme"</string>
<string name="permgroupdesc_hardwareControls" msgid="4357057861225462702">"Usmerjanje dostopa do strojne opreme na slušalkah."</string>
<string name="permgrouplab_phoneCalls" msgid="9067173988325865923">"Telefonski klici"</string>
<string name="permgroupdesc_phoneCalls" msgid="7489701620446183770">"Spremljanje, snemanje in obdelava telefonskih klicev."</string>
<string name="permgrouplab_systemTools" msgid="4652191644082714048">"Sistemska orodja"</string>
<string name="permgroupdesc_systemTools" msgid="8162102602190734305">"Dostop nižje ravni in nadzor sistema."</string>
<string name="permgrouplab_developmentTools" msgid="3446164584710596513">"Razvojna orodja"</string>
<string name="permgroupdesc_developmentTools" msgid="7058828032358142018">"Funkcije, ki jih potrebujejo le razvijalci aplikacije."</string>
<string name="permgrouplab_display" msgid="4279909676036402636">"Uporabniški vmesnik druge aplikacije"</string>
<string name="permgroupdesc_display" msgid="6051002031933013714">"Vpliv na uporabniški vmesnik drugih aplikacij."</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Prostor za shranjevanje"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="nosdcard" msgid="7442318502446874999">"Dostop do pomnilnika USB."</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="default" msgid="9203302214915355774">"Dostop do kartice SD."</string>
<string name="permgrouplab_accessibilityFeatures" msgid="7919025602283593907">"Funkcije za ljudi s posebnimi potrebami"</string>
<string name="permgroupdesc_accessibilityFeatures" msgid="4205196881678144335">"Funkcije, ki jih lahko zahteva tehnologija za ljudi s posebnimi potrebami."</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Pridobivanje vsebine okna"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Preverite vsebino okna, ki ga uporabljate."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Vklop raziskovanja z dotikom"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Elementi, ki se jih dotaknete, bodo izrečeni naglas, zaslon pa lahko raziskujete s potezami."</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Vklop izboljšanja dostopnosti spleta za ljudi s posebnimi potrebami"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Za boljšo dostopnost vsebine aplikacije je mogoče namestiti skripte."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Opazovanje besedila, ki ga natipkate"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Vključuje osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic in gesla."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"onemogočanje ali spreminjanje vrstice stanja"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Aplikacijam omogoča onemogočenje vrstice stanja ali dodajanje in odstranjevanje ikon sistema."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"vrstica stanja"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Aplikaciji omogoča, da postane vrstica stanja."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"razširjanje/strnjevanje vrstice stanja"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Aplikaciji omogoča razširjanje ali strnjevanje vrstice stanja."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"nameščanje bližnjic"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Aplikaciji omogoča dodajanje bližnjic na začetni zaslon brez posredovanja uporabnika."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"odstranjevanje bližnjic"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Aplikaciji omogoča odstranjevanje bližnjic z začetnega zaslona brez posredovanja uporabnika."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"preusmeritev odhodnih klicev"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Aplikaciji dovoli ogled klicane številke pri odhodnem klicu in ji omogoča preusmeritev klica na drugo številko ali prekinitev klica."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"prejemanje sporočil (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Aplikaciji omogoča prejemanje in obdelavo SMS-ov. S tem lahko aplikacija nadzoruje ali izbriše sporočila, poslana v napravo, ne da bi vam jih pokazala."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"prejemanje sporočil (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Aplikaciji omogoča prejemanje in obdelavo MMS-ov. S tem lahko aplikacija nadzoruje ali izbriše sporočila, poslana v napravo, ne da bi vam jih pokazala."</string>
<string name="permlab_receiveEmergencyBroadcast" msgid="1803477660846288089">"prejemanje oddaj v sili"</string>
<string name="permdesc_receiveEmergencyBroadcast" msgid="848524070262431974">"Aplikaciji omogoča prejemanje in obdelavo sporočil za oddajanje v sili. To dovoljenje je na voljo samo sistemskim aplikacijam."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"branje sporočil oddaje v celici"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Omogoča aplikaciji branje sporočil oddaje v celici, ki jih prejme naprava. Opozorila oddaje v celici so dostavljena na nekaterih lokacijah, da vas opozorijo na izredne razmere. Zlonamerne aplikacije lahko vplivajo na delovanje naprave, ko dobi sporočilo oddaje v celici."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="5600830612147671529">"pošiljanje sporočil SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Aplikaciji omogoča pošiljanje SMS-ov. Zaradi tega lahko pride do nepričakovanih stroškov. Zlonamerne aplikacije lahko pošiljajo sporočila brez vaše potrditve, kar vas lahko drago stane."</string>
<string name="permlab_sendRespondViaMessageRequest" msgid="8713889105305943200">"pošiljanje dogodkov z odgovori prek sporočil"</string>
<string name="permdesc_sendRespondViaMessageRequest" msgid="7107648548468778734">"Aplikaciji dovoli, da pošilja zahteve drugim aplikacijam za sporočila za obravnavanje dogodkov z odgovori prek sporočil za dohodne klice."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"branje sporočil (SMS ali MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Aplikaciji omogoča branje SMS-ov, shranjenih v tabličnem računalniku ali na kartici SIM. S tem lahko aplikacija bere vse SMS-e, ne glede na njihovo vsebino ali zaupnost."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5102425513647038535">"Aplikaciji dovoljuje branje sporočil SMS, shranjenih v televizorju ali na kartici SIM. To aplikaciji omogoča branje vseh sporočil SMS, ne glede na njihovo vsebino ali zaupnost."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Aplikaciji omogoča branje SMS-ov, shranjenih v telefonu ali na kartici SIM. S tem lahko aplikacija bere vse SMS-e, ne glede na njihovo vsebino ali zaupnost."</string>
<string name="permlab_writeSms" msgid="3216950472636214774">"urejanje sporočil (SMS ali MMS)"</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tablet" msgid="5160413947794501538">"Aplikaciji omogoča pisanje v sporočila SMS, shranjena v tabličnem računalniku ali na kartici SIM. Zlonamerne aplikacije lahko izbrišejo vaša sporočila."</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tv" msgid="955871498983538187">"Aplikaciji dovoljuje pisanje sporočilom SMS, shranjenim v televizorju ali na kartici SIM. Zlonamerne aplikacije lahko izbrišejo vaša sporočila."</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="default" msgid="7268668709052328567">"Aplikaciji omogoča pisanje v sporočila SMS, shranjena v telefonu ali na kartici SIM. Zlonamerne aplikacije lahko izbrišejo vaša sporočila."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"prejemanje sporočil (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Aplikaciji omogoča prejemanje in obdelavo sporočil WAP. S tem lahko aplikacija nadzoruje ali izbriše sporočila, poslana v napravo, ne da bi vam jih pokazala."</string>
<string name="permlab_receiveBluetoothMap" msgid="7593811487142360528">"prejemanje sporočil Bluetooth (MAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveBluetoothMap" msgid="8656755936919466345">"Aplikaciji omogoča prejemanje in obdelavo sporočil Bluetooth MAP. To pomeni, da lahko aplikacija nadzira in izbriše sporočila, poslana v napravo, ne da bi vam jih prikazala."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"dobivanje aplikacij, ki se izvajajo"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Aplikaciji omogoča prejemanje podatkov o trenutnih in nedavno izvajajočih se opravilih. S tem lahko aplikacija odkrije podatke o aplikacijah, ki se uporabljajo v napravi."</string>
<string name="permlab_startTasksFromRecents" msgid="8990073877885690623">"zagon opravila iz nedavnih"</string>
<string name="permdesc_startTasksFromRecents" msgid="7382133554871222235">"Aplikaciji omogoča, da uporablja predmet ActivityManager.RecentTaskInfo za zagon zaprtega opravila, ki ga je vrnil predmet ActivityManager.getRecentTaskList()."</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsers" msgid="7114255281944211682">"interakcija z uporabniki"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsers" msgid="364670963623385786">"Aplikaciji omogoča izvajanje dejanj za različne uporabnike v napravi. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za kršitev zaščite med uporabniki."</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsersFull" msgid="2567734285545074105">"polna licenca za interakcijo z uporabniki"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsersFull" msgid="376841368395502366">"Dovoli vso mogočo interakcijo z uporabniki"</string>
<string name="permlab_manageUsers" msgid="1676150911672282428">"upravljanje uporabnikov"</string>
<string name="permdesc_manageUsers" msgid="8409306667645355638">"Aplikacijam omogoča upravljanje uporabnikov v napravi, vključno z iskanjem, ustvarjanjem in brisanjem."</string>
<string name="permlab_getDetailedTasks" msgid="6229468674753529501">"prejemanje podrobnosti o aplikacijah, ki se izvajajo"</string>
<string name="permdesc_getDetailedTasks" msgid="153824741440717599">"Aplikaciji omogoča, da dobi podatke o trenutnih in nedavno izvajajočih se opravilih. Zlonamerne aplikacije lahko odkrijejo zasebne podatke o drugih aplikacijah."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"preurejanje aplikacij, ki se izvajajo"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Aplikaciji omogoča premikanje opravil v ospredje in ozadje. Aplikacija lahko to naredi brez vašega nadzora."</string>
<string name="permlab_removeTasks" msgid="6821513401870377403">"ustavitev aplikacij, ki se izvajajo"</string>
<string name="permdesc_removeTasks" msgid="1394714352062635493">"Aplikaciji omogoča odstranjevanje opravil in zapiranje njihovih aplikacij. Zlonamerne aplikacije lahko motijo delovanje drugih aplikacij."</string>
<string name="permlab_manageActivityStacks" msgid="7391191384027303065">"upravljanje skladov dejavnosti"</string>
<string name="permdesc_manageActivityStacks" msgid="1615881933034084440">"Aplikaciji omogoča dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje skladov dejavnosti, v katerih se izvajajo druge aplikacije. Zlonamerne aplikacije lahko motijo delovanje drugih aplikacij."</string>
<string name="permlab_startAnyActivity" msgid="2918768238045206456">"zagon poljubne dejavnosti"</string>
<string name="permdesc_startAnyActivity" msgid="997823695343584001">"Omogoča aplikaciji zagon poljubne dejavnosti, ne glede na zaščito dovoljenj ali izvoženo stanje."</string>
<string name="permlab_setScreenCompatibility" msgid="6975387118861842061">"nastavitev združljivosti zaslona"</string>
<string name="permdesc_setScreenCompatibility" msgid="692043618693917374">"Aplikaciji omogoča nadzor združljivostnega načina zaslona drugih aplikacij. Zlonamerne aplikacije lahko prekinejo delovanje drugih aplikacij."</string>
<string name="permlab_setDebugApp" msgid="3022107198686584052">"omogočanje iskanja in odpravljanja napak v aplikaciji"</string>
<string name="permdesc_setDebugApp" msgid="4474512416299013256">"Aplikaciji omogoča vklop funkcije za odpravljanje napak za drugo aplikacijo. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za zapiranje drugih aplikacij."</string>
<string name="permlab_changeConfiguration" msgid="4162092185124234480">"spreminjanje sistemskih nastavitev prikaza"</string>
<string name="permdesc_changeConfiguration" msgid="4372223873154296076">"Aplikaciji omogoča spreminjanje trenutne konfiguracije, kot so na primer območne nastavitve ali splošna velikost pisave."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"omogočanje načina delovanja v avtomobilu"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Aplikaciji dovoljuje omogočanje načina za avto."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"zapiranje drugih aplikacij"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Aplikaciji omogoča, da konča procese v ozadju drugih aplikacij. S tem lahko druge aplikacije nehajo delovati."</string>
<string name="permlab_forceStopPackages" msgid="2329627428832067700">"vsiljena zaustavitev drugih aplikacij"</string>
<string name="permdesc_forceStopPackages" msgid="5253157296183940812">"Omogoča, da aplikacija na silo zaustavi druge aplikacije."</string>
<string name="permlab_forceBack" msgid="652935204072584616">"vsiljeno zapiranje aplikacije"</string>
<string name="permdesc_forceBack" msgid="3892295830419513623">"Aplikaciji omogoča, da vsili zaprtje dejavnosti v ospredju. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_dump" msgid="1681799862438954752">"pridobivanje notranjega stanja sistema"</string>
<string name="permdesc_dump" msgid="1778299088692290329">"Aplikaciji omogoča prejemanje notranjega stanja sistema. Zlonamerne aplikacije lahko na ta način dobijo različne zasebne in varnostne podatke, ki jih običajno ne potrebujejo."</string>
<string name="permlab_retrieve_window_content" msgid="8022588608994589938">"prenos vsebine zaslona"</string>
<string name="permdesc_retrieve_window_content" msgid="3193269069469700265">"Aplikaciji omogoča dostop do vsebine aktivnega okna. Zlonamerne aplikacije lahko dobijo vso vsebino okna in pregledajo njeno besedilo razen gesel."</string>
<string name="permlab_temporary_enable_accessibility" msgid="2312612135127310254">"začasno omogoči pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami"</string>
<string name="permdesc_temporary_enable_accessibility" msgid="8079456293182975464">"Aplikaciji omogoča, da v napravi začasno omogoči pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami. Zlonamerne aplikacije jih lahko omogočijo brez soglasja uporabnika."</string>
<string name="permlab_retrieveWindowToken" msgid="7154762602367758602">"pridobivanje žetona okna"</string>
<string name="permdesc_retrieveWindowToken" msgid="668173747687795074">"Aplikaciji dovoli, da pridobi žeton okna. Zlonamerne aplikacije lahko z oknom aplikacije vzpostavijo stik brez pooblastila in se lažno predstavljajo kot sistem."</string>
<string name="permlab_frameStats" msgid="7056374987314361639">"pridobivanje statističnih podatkov o okvirjih"</string>
<string name="permdesc_frameStats" msgid="4758001089491284919">"Aplikaciji dovoli, da zbira statistične podatke o okvirjih. Zlonamerne aplikacije lahko vidijo statistične podatke o okvirjih oken iz drugih aplikacij."</string>
<string name="permlab_filter_events" msgid="8675535648807427389">"filtriranje dogodkov"</string>
<string name="permdesc_filter_events" msgid="8006236315888347680">"Omogoča, da aplikacija registrira vhodni filter, ki pred razpošiljanjem filtrira tok vseh uporabniških dogodkov. Zlonamerne aplikacije lahko nadzirajo uporabniški vmesnik sistema brez posega uporabnika."</string>
<string name="permlab_shutdown" msgid="7185747824038909016">"delna zaustavitev"</string>
<string name="permdesc_shutdown" msgid="7046500838746291775">"Upravitelja dejavnosti preklopi v stanje za zaustavitev. Ne izvede celotne zaustavitve."</string>
<string name="permlab_stopAppSwitches" msgid="4138608610717425573">"preprečevanje preklopa aplikacij"</string>
<string name="permdesc_stopAppSwitches" msgid="8262195802582255021">"Uporabniku preprečuje preklop v drugo aplikacijo."</string>
<string name="permlab_getTopActivityInfo" msgid="2537922311411546016">"pridobivanje podatkov o trenutni aplikaciji"</string>
<string name="permdesc_getTopActivityInfo" msgid="2512448855496067131">"Omogoča imetniku pridobivanje zasebnih podatkov o trenutni aplikaciji v ospredju zaslona."</string>
<string name="permlab_runSetActivityWatcher" msgid="892239094867182656">"spremljanje in nadzor vseh zagonov aplikacij"</string>
<string name="permdesc_runSetActivityWatcher" msgid="6003603162578577406">"Aplikaciji omogoča spremljanje in nadziranje načina, kako sistem zažene dejavnosti. Zlonamerne aplikacije lahko v celoti ogrozijo varnost sistema. To dovoljenje je potrebno samo za razvoj, vendar nikoli za običajno uporabo."</string>
<string name="permlab_broadcastPackageRemoved" msgid="2576333434893532475">"pošiljanje oddaje brez paketa"</string>
<string name="permdesc_broadcastPackageRemoved" msgid="6621901216207931089">"Aplikaciji omogoča oddajanje obvestila, da je paket aplikacije odstranjen. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za zaustavitev drugih aplikacij, ki se izvajajo."</string>
<string name="permlab_broadcastSmsReceived" msgid="5689095009030336593">"pošiljanje oddaje, prejete prek SMS-a"</string>
<string name="permdesc_broadcastSmsReceived" msgid="4152037720034365492">"Aplikaciji omogoča oddajo obvestila o prejetih sporočilih SMS. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za ponarejanje dohodnih SMS-ov."</string>
<string name="permlab_broadcastWapPush" msgid="3145347413028582371">"pošiljanje oddaje, prejete s potisnim sporočilom WAP"</string>
<string name="permdesc_broadcastWapPush" msgid="4783402525039442729">"Aplikaciji omogoča oddajo obvestila, da je bilo potisno sporočilo WAP prejeto. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za ponarejanje potrdila o prejemu sporočila MMS ali za neopazno menjavo vsebine poljubne spletne strani z zlonamernimi različicami."</string>
<string name="permlab_setProcessLimit" msgid="2451873664363662666">"omejevanje števila izvajajočih se procesov"</string>
<string name="permdesc_setProcessLimit" msgid="7318061314040879542">"Aplikaciji omogoča nadzor največjega števila postopkov, ki se bodo izvajali. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_setAlwaysFinish" msgid="550958507798796965">"vsiljeno zapiranje aplikacij v ozadju"</string>
<string name="permdesc_setAlwaysFinish" msgid="7471310652868841499">"Aplikaciji omogoča, da nadzoruje, ali so dejavnosti zaključene takoj, ko so premaknjene v ozadje. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_batteryStats" msgid="2789610673514103364">"branje statističnih podatkov o akumulatorju"</string>
<string name="permdesc_batteryStats" msgid="5897346582882915114">"Aplikaciji omogoča branje podatkov o trenutni nizki napolnjenosti akumulatorja. Aplikaciji lahko tudi dovoli dostop do podrobnosti o tem, katere aplikacije uporabljate."</string>
<string name="permlab_updateBatteryStats" msgid="3719689764536379557">"spreminjanje statističnih podatkov o akumulatorju"</string>
<string name="permdesc_updateBatteryStats" msgid="6862817857178025002">"Aplikaciji omogoča spreminjanje zbranih statističnih podatkov o akumulatorju. Ni primerno za uporabo z običajnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_getAppOpsStats" msgid="1508779687436585744">"pridobi statistične podatke o delovanju aplikacij"</string>
<string name="permdesc_getAppOpsStats" msgid="6243887041577912877">"Aplikaciji dovoli pridobivanje zbranih statističnih podatkov o delovanju aplikacij. Ni za uporabo v navadnih aplikacijah."</string>
<string name="permlab_updateAppOpsStats" msgid="8829097373851521505">"spreminjanje statističnih podatkov o delovanju aplikacije"</string>
<string name="permdesc_updateAppOpsStats" msgid="50784596594403483">"Aplikaciji dovoli spreminjanje zbranih statističnih podatkov o delovanju aplikacij. Ni za uporabo v navadnih aplikacijah."</string>
<string name="permlab_backup" msgid="470013022865453920">"nadzor varnostnega kopiranja sistema in obnovitev"</string>
<string name="permdesc_backup" msgid="6912230525140589891">"Aplikaciji omogoča nadzor mehanizma za varnostno kopiranje in obnovitev sistema. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_confirm_full_backup" msgid="5557071325804469102">"potrditev popolnega varnostnega kopiranja ali obnovitve"</string>
<string name="permdesc_confirm_full_backup" msgid="1748762171637699562">"Aplikaciji omogoča zagon uporabniškega vmesnika za potrditev popolnega varnostnega kopiranja. Ni za uporabo z aplikacijami."</string>
<string name="permlab_internalSystemWindow" msgid="2148563628140193231">"prikazovanje nepooblaščenih oken"</string>
<string name="permdesc_internalSystemWindow" msgid="7458387759461466397">"Aplikaciji omogoča ustvarjanje oken, ki jih bo uporabljal uporabniški vmesnik notranjega sistema. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"prekrivanje drugih aplikacij"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Aplikaciji omogoča risanje na vrhu drugih aplikacij ali delov uporabniškega vmesnika. To lahko vpliva na vašo uporabo vmesnika v kateri koli aplikaciji ali vas zavede pri prikazu v drugih aplikacijah."</string>
<string name="permlab_setAnimationScale" msgid="2805103241153907174">"spreminjanje splošne hitrosti animacij"</string>
<string name="permdesc_setAnimationScale" msgid="7690063428924343571">"Aplikaciji omogoča, da kadar koli spremeni splošno hitrost animacije (hitrejše ali počasnejše animacije)."</string>
<string name="permlab_manageAppTokens" msgid="1286505717050121370">"upravljanje žetonov aplikacije"</string>
<string name="permdesc_manageAppTokens" msgid="8043431713014395671">"Aplikaciji omogoča, da ustvari in upravlja svoje žetone ter obide navadno razvrščanje Z. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_freezeScreen" msgid="4708181184441880175">"zamrzovanje zaslona"</string>
<string name="permdesc_freezeScreen" msgid="8558923789222670064">"Omogoča aplikaciji začasno zamrznitev zaslona za prehod na celozaslonski način."</string>
<string name="permlab_injectEvents" msgid="1378746584023586600">"pritiskanje tipk in gumbov za nadzor"</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tablet" msgid="206352565599968632">"Aplikaciji omogoča, da svoje dogodke vnosa (pritiske tipk ipd.) dostavi drugim aplikacijam. Zlonamerne aplikacije lahko s tem prevzamejo nadzor nad tabličnim računalnikom."</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tv" msgid="4681361983270791611">"Aplikaciji dovoljuje, da svoje vhodne dogodke (pritiske tipk ipd.) pošilja drugim aplikacijam. Zlonamerne aplikacije lahko s tem prevzamejo nadzor nad televizijo."</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="default" msgid="653128057572326253">"Aplikaciji omogoča, da svoje dogodke vnosa (pritiske tipk ipd.) dostavi drugim aplikacijam. Zlonamerne aplikacije lahko s tem prevzamejo nadzor nad telefonom."</string>
<string name="permlab_readInputState" msgid="469428900041249234">"snemanje vnesenega besedila in dejanj, ki jih izvedete"</string>
<string name="permdesc_readInputState" msgid="8387754901688728043">"Aplikaciji omogoča spremljanje tipk, ki jih pritisnete med interakcijo z drugo aplikacijo (na primer vnos gesla). Navadne aplikacije tega nikoli ne potrebujejo."</string>
<string name="permlab_bindInputMethod" msgid="3360064620230515776">"povezovanje z načinom vnosa"</string>
<string name="permdesc_bindInputMethod" msgid="3250440322807286331">"Lastniku omogoča, da se poveže z vmesnikom načina vnosa najvišje ravni. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindAccessibilityService" msgid="5357733942556031593">"povezovanje s storitvijo za ljudi s posebnimi potrebami"</string>
<string name="permdesc_bindAccessibilityService" msgid="7034615928609331368">"Lastniku omogoča povezovanje z vmesnikom najvišje ravni storitve za ljudi s posebnimi potrebami. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindPrintService" msgid="8462815179572748761">"povezava s storitvijo tiskanja"</string>
<string name="permdesc_bindPrintService" msgid="7960067623209111135">"Lastniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve tiskanja najvišje ravni. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindPrintSpoolerService" msgid="6807762783744125954">"povezava s storitvijo čakalne vrste za tiskanje"</string>
<string name="permdesc_bindPrintSpoolerService" msgid="3680552285933318372">"Lastniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve čakalne vrste za tiskanje najvišje ravni. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindNfcService" msgid="2752731300419410724">"povezava s storitvijo NFC"</string>
<string name="permdesc_bindNfcService" msgid="6120647629174066862">"Dovoljuje, da se lastnik poveže z aplikacijami, ki posnemajo kartice za NFC. Pri navadnih aplikacijah to ne bi smelo biti potrebno."</string>
<string name="permlab_bindTextService" msgid="7358378401915287938">"poveži z besedilno storitvijo"</string>
<string name="permdesc_bindTextService" msgid="8151968910973998670">"Dovoljuje, da se lastnik poveže z vmesnikom besedilne storitve najvišje ravni (npr. SpellCheckerService). Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindVpnService" msgid="4708596021161473255">"povezava s storitvijo navideznega zasebnega omrežja"</string>
<string name="permdesc_bindVpnService" msgid="2067845564581693905">"Lastniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve navideznega zasebnega omrežja najvišje ravni. Ne uporabljajte za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindWallpaper" msgid="8716400279937856462">"povezovanje z ozadjem"</string>
<string name="permdesc_bindWallpaper" msgid="7108428692595491668">"Imetniku omogoča povezavo z vmesnikom ozadja najvišje ravni. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindVoiceInteraction" msgid="5334852580713715068">"povezovanje z glasovnim interaktorjem"</string>
<string name="permdesc_bindVoiceInteraction" msgid="2345721766501778101">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve glasovne interakcije najvišje ravni. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_manageVoiceKeyphrases" msgid="1252285102392793548">"upravljanje glasovnih ključnih besednih zvez"</string>
<string name="permdesc_manageVoiceKeyphrases" msgid="8476560722907530008">"Imetniku omogoča upravljanje ključnih besednih zvez za zaznavanje sprožilne besede. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindRemoteDisplay" msgid="1782923938029941960">"povezava z oddaljenim prikazom"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteDisplay" msgid="1261242718727295981">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom oddaljenega prikaza najvišje ravni. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindRemoteViews" msgid="5697987759897367099">"poveži s storitvijo pripomočka"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteViews" msgid="4717987810137692572">"Lastniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve pripomočka najvišje ravni. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindDeviceAdmin" msgid="8704986163711455010">"interakcija s skrbnikom naprave"</string>
<string name="permdesc_bindDeviceAdmin" msgid="569715419543907930">"Omogoča lastniku, da pošlje namere skrbniku naprave. Nikoli se ne uporablja za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindTvInput" msgid="5601264742478168987">"povezava s TV-vhodom"</string>
<string name="permdesc_bindTvInput" msgid="2371008331852001924">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom TV-vhoda najvišje ravni. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_modifyParentalControls" msgid="4611318225997592242">"spreminjanje nastavitev starševskega nadzora"</string>
<string name="permdesc_modifyParentalControls" msgid="7438482894162282039">"Imetniku omogoča spreminanje podatkov o nastavitvah starševskega nadzora v sistemu. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_manageDeviceAdmins" msgid="4248828900045808722">"dodajanje ali odstranjevanje skrbnikov naprave"</string>
<string name="permdesc_manageDeviceAdmins" msgid="5025608167709942485">"Imetniku omogoča, da doda ali odstrani aktivne skrbnike naprave. Normalne aplikacije tega načeloma ne potrebujejo."</string>
<string name="permlab_setOrientation" msgid="3365947717163866844">"spreminjanje usmerjenosti zaslona"</string>
<string name="permdesc_setOrientation" msgid="3046126619316671476">"Aplikaciji omogoča, da kadar koli zasuka zaslon. Ne uporabljajte za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_setPointerSpeed" msgid="9175371613322562934">"spreminjanje hitrosti kazalca"</string>
<string name="permdesc_setPointerSpeed" msgid="6866563234274104233">"Aplikaciji omogoča spreminjanje hitrosti kazalca miške ali sledilne ploščice. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_setKeyboardLayout" msgid="4778731703600909340">"spreminjanje postavitve tipkovnice"</string>
<string name="permdesc_setKeyboardLayout" msgid="8480016771134175879">"Aplikaciji omogoča, da kadar koli spremeni postavitev tipkovnice. Običajne aplikacije tega ne potrebujejo."</string>
<string name="permlab_signalPersistentProcesses" msgid="4539002991947376659">"pošiljanje signalov Linuxa aplikacijam"</string>
<string name="permdesc_signalPersistentProcesses" msgid="4896992079182649141">"Aplikaciji omogoča, da zahteva, da je posredovani signal poslan vsem trajnim procesom."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"neprekinjeno izvajanje aplikacij"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Aplikaciji omogoča, da nekatere svoje dele naredi trajne v pomnilniku. S tem je lahko pomnilnik omejen za druge aplikacije, zaradi česar je delovanje tabličnega računalnika upočasnjeno."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Aplikaciji dovoljuje, da nekatere svoje dele naredi trajno prisotne v pomnilniku. S tem je lahko pomnilnik omejen za druge aplikacije, zaradi česar je delovanje televizorja upočasnjeno."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Aplikaciji omogoča, da nekatere svoje dele naredi trajne v pomnilniku. S tem je lahko pomnilnik omejen za druge aplikacije, zaradi česar je delovanje telefona upočasnjeno."</string>
<string name="permlab_deletePackages" msgid="184385129537705938">"brisanje aplikacij"</string>
<string name="permdesc_deletePackages" msgid="7411480275167205081">"Aplikaciji omogoča brisanje paketov sistema Android. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za izbris pomembnih aplikacij."</string>
<string name="permlab_clearAppUserData" msgid="274109191845842756">"brisanje podatkov drugih aplikacij"</string>
<string name="permdesc_clearAppUserData" msgid="4625323684125459488">"Aplikaciji omogoča izbris podatkov uporabnika."</string>
<string name="permlab_deleteCacheFiles" msgid="3128665571837408675">"brisanje predpomnilnika drugih aplikacij"</string>
<string name="permdesc_deleteCacheFiles" msgid="3812998599006730196">"Aplikaciji omogoča izbris datotek predpomnilnika."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"izračunavanje prostora za shranjevanje aplikacije"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Aplikaciji omogoča, da pridobi njeno kodo, podatke in velikosti predpomnilnika."</string>
<string name="permlab_installPackages" msgid="2199128482820306924">"neposredno nameščanje aplikacij"</string>
<string name="permdesc_installPackages" msgid="5628530972548071284">"Aplikaciji omogoča namestitev novih ali posodobljenih paketov sistema Android. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za dodajanje novih aplikacij s poljubnimi zmogljivimi dovoljenji."</string>
<string name="permlab_clearAppCache" msgid="7487279391723526815">"brisanje vseh podatkov predpomnilnika aplikacije"</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tablet" msgid="8974640871945434565">"Aplikaciji omogoča sproščanje pomnilnika v tabličnem računalniku, tako da izbriše imenike predpomnilnika drugih aplikacij. To lahko povzroči počasnejši zagon drugih aplikacij, saj morajo znova prenesti svoje podatke."</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tv" msgid="244647416303997022">"Aplikaciji dovoljuje sproščanje pomnilnika v televizorju, tako da izbriše imenike predpomnilnika drugih aplikacij. To lahko povzroči počasnejši zagon drugih aplikacij, saj morajo znova prenesti svoje podatke."</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="default" msgid="2459441021956436779">"Aplikaciji omogoča sproščanje pomnilnika telefona, tako da izbriše datoteke v imenikih predpomnilnika drugih aplikacij. To lahko povzroči počasnejši zagon drugih aplikacij, saj morajo znova prenesti svoje podatke."</string>
<string name="permlab_movePackage" msgid="3289890271645921411">"premikanje sredstev aplikacije"</string>
<string name="permdesc_movePackage" msgid="319562217778244524">"Aplikaciji omogoča premikanje sredstev aplikacije iz notranjih medijev v zunanje in obratno."</string>
<string name="permlab_readLogs" msgid="6615778543198967614">"branje občutljivih dnevniških podatkov"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tablet" msgid="82061313293455151">"Aplikaciji omogoča branje različnih sistemskih dnevniških datotek. To ji omogoča dostop do splošnih podatkov v tabličnem računalniku, lahko tudi do osebnih podatkov."</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tv" msgid="9023899974809538988">"Aplikaciji dovoljuje branje različnih sistemskih dnevniških datotek. To ji omogoča dostop do splošnih podatkov o uporabi televizorja, lahko tudi do osebnih ali zasebnih podatkov."</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="default" msgid="2063438140241560443">"Aplikaciji omogoča branje različnih sistemskih dnevniških datotek. To ji omogoča dostop do splošnih podatkov v telefonu, lahko tudi do osebnih podatkov."</string>
<string name="permlab_anyCodecForPlayback" msgid="715805555823881818">"uporaba katerega koli predstavnostnega dekodirnika za predvajanje"</string>
<string name="permdesc_anyCodecForPlayback" msgid="8283912488433189010">"Aplikaciji omogoča, da uporabi kateri koli dekodirnik večpredstavnosti za predvajanje."</string>
<string name="permlab_manageCaCertificates" msgid="1678391896786882014">"upravljanje preverjenih poverilnic"</string>
<string name="permdesc_manageCaCertificates" msgid="4015644047196937014">"Aplikaciji dovoli nameščanje in odstranjevanje potrdil overitelja potrdil kot preverjenih poverilnic."</string>
<string name="permlab_bindJobService" msgid="3637568367978271086">"izvajanje načrtovanega dela aplikacije v ozadju"</string>
<string name="permdesc_bindJobService" msgid="3473288460524119838">"To dovoljenje sistemu Android omogoča, da na zahtevo izvaja aplikacijo v ozadju."</string>
<string name="permlab_diagnostic" msgid="8076743953908000342">"branje/pisanje v sredstva, ki so v lasti skupine za diagnostiko"</string>
<string name="permdesc_diagnostic" msgid="6608295692002452283">"Aplikaciji omogoča branje in pisanje na poljuben vir, ki je v lasti skupine za diagnostiko; na primer datoteke v mapi /dev. To lahko vpliva na stabilnost in varnost sistema. To naj uporablja SAMO izdelovalec ali operater za diagnostiko, specifično za strojno opremo."</string>
<string name="permlab_changeComponentState" msgid="6335576775711095931">"omogočanje ali onemogočanje komponent aplikacije"</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tablet" msgid="8887435740982237294">"Aplikaciji omogoča, da spremeni, ali je komponenta druge aplikacije omogočena ali ne. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za onemogočanje pomembnih zmožnosti tabličnega računalnika. Pri dodeljevanju dovoljenja je treba biti previden, saj lahko komponente aplikacije nastavite tako, da jih ni mogoče uporabiti, da niso dosledne ali da niso stabilne."</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tv" msgid="9151634188264231389">"Aplikaciji dovoljuje, da spremeni, ali je komponenta druge aplikacije omogočena ali ne. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za onemogočanje pomembnih funkcij televizorja. Pri dodeljevanju dovoljenja je treba biti previden, saj lahko komponente aplikacije nastavite tako, da jih ni mogoče uporabiti, da niso medsebojno skladne ali da niso stabilne."</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="default" msgid="1827232484416505615">"Aplikaciji omogoča, da spremeni, ali je komponenta druge aplikacije omogočena ali ne. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za onemogočanje pomembnih zmožnosti telefona. Pri dodeljevanju dovoljenja je treba biti previden, saj lahko komponente aplikacije nastavite tako, da jih ni mogoče uporabiti, da niso dosledne ali da niso stabilne."</string>
<string name="permlab_grantRevokePermissions" msgid="4627315351093508795">"dodeljevanje ali preklic dovoljenj"</string>
<string name="permdesc_grantRevokePermissions" msgid="4088642654085850662">"Aplikaciji omogoča dodeljevanje ali preklic posebnih dovoljenj zanjo ali za druge aplikacije. Zlonamerne aplikacije lahko to uporabijo za dostop do funkcij, za katere jim niste dodelili pravic."</string>
<string name="permlab_setPreferredApplications" msgid="8463181628695396391">"nastavitev prednostnih aplikacij"</string>
<string name="permdesc_setPreferredApplications" msgid="4973986762241783712">"Aplikaciji omogoča spreminjanje priljubljenih aplikacij. Zlonamerne aplikacije lahko s tem neopazno spremenijo aplikacije, ki se izvajajo, tako da se izdajajo za obstoječe aplikacije in zbirajo osebne podatke."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"spreminjanje sistemskih nastavitev"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Aplikaciji omogoča spreminjanje podatkov nastavitev sistema. Zlonamerne aplikacije lahko poškodujejo konfiguracijo sistema."</string>
<string name="permlab_writeSecureSettings" msgid="204676251876718288">"spreminjanje varnih sistemskih nastavitev"</string>
<string name="permdesc_writeSecureSettings" msgid="8159535613020137391">"Aplikaciji omogoča spreminjanje podatkov varnostnih nastavitev sistema. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_writeGservices" msgid="2149426664226152185">"spreminjanje zemljevidov Googlovih storitev"</string>
<string name="permdesc_writeGservices" msgid="1287309437638380229">"Aplikaciji omogoča spreminjanje zemljevidov Googlovih storitev. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"izvedba ob zagonu"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Aplikaciji omogoča, da se samodejno zažene po zagonu sistema. To lahko povzroči daljši zagon tabličnega računalnika in aplikaciji omogoči, da s stalnim izvajanjem upočasni delovanje tabličnega računalnika."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Aplikaciji dovoljuje, da se zažene takoj po dokončanem zagonu sistema. To lahko povzroči počasnejši zagon televizorja in aplikaciji omogoči, da s stalnim izvajanjem upočasni splošno delovanje televizorja."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Aplikaciji omogoča, da se zažene takoj, ko sistem dokonča zagon. Zato lahko zagon telefona traja nekoliko dlje, aplikacija pa lahko upočasni splošno delovanje telefona, ker se vedno izvaja."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"pošiljanje fiksne oddaje"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Aplikaciji omogoča hitro pošiljanje fiksnih oddaj, ki ostanejo po koncu oddajanja. Zaradi prekomerne uporabe je delovanje tabličnega računalnika lahko počasno ali nestabilno, ker porabi preveč pomnilnika."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Aplikaciji dovoljuje pošiljanje fiksnih oddaj, ki ostanejo po koncu oddajanja. Zaradi prekomerne uporabe je delovanje televizorja lahko počasno ali nestabilno, ker porabi preveč pomnilnika."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Aplikaciji omogoča hitro pošiljanje fiksnih oddaj, ki ostanejo po koncu oddajanja. Zaradi prekomerne uporabe je delovanje telefona lahko počasno ali nestabilno, ker porabi preveč pomnilnika."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"branje stikov"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Aplikaciji omogoča branje podatkov o stikih v tabličnem računalniku, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije s posamezniki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije shranjujejo podatke o stikih in zlonamerne aplikacije lahko te podatke razkrijejo brez vaše vednosti."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Aplikaciji dovoljuje branje podatkov o stikih, shranjenih v televizorju, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije s posamezniki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije shranjujejo podatke o stikih in zlonamerne aplikacije lahko te podatke razkrijejo brez vaše vednosti."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Aplikaciji omogoča branje podatkov o stikih v telefonu, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije s posamezniki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije shranjujejo podatke o stikih in zlonamerne aplikacije lahko te podatke razkrijejo brez vaše vednosti."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"spreminjanje stikov"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Aplikaciji omogoča spreminjanje podatkov o stikih v tabličnem računalniku, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije z določenimi stiki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije brišejo podatke o stikih."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje podatkov o stikih v televizorju, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije z določenimi stiki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije brišejo podatke o stikih."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Aplikaciji omogoča spreminjanje podatkov o stikih v telefonu, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije z določenimi stiki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije brišejo podatke o stikih."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"branje dnevnika klicev"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Aplikaciji omogoča branje dnevnika klicev v tabličnem računalniku, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. To dovoljenje omogoča aplikacijam shranjevanje podatkov dnevnika klicev in zlonamerne aplikacije lahko te podatke razkrijejo brez vaše vednosti."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tv" msgid="5611770887047387926">"Aplikaciji dovoljuje branje dnevnika klicev v televizorju, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. S tem dovoljenjem lahko aplikacije shranjujejo podatke iz vašega dnevnika klicev in zlonamerne aplikacije lahko te podatke pošiljajo drugim brez vaše vednosti."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Aplikaciji omogoča branje dnevnika klicev v telefonu, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. To dovoljenje omogoča aplikacijam shranjevanje podatkov dnevnika klicev in zlonamerne aplikacije lahko te podatke razkrijejo brez vaše vednosti."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"pisanje v dnevnik klicev"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Aplikaciji dovoli spreminjanje dnevnika klicev v tabličnem računalniku, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. Zlonamerne aplikacije lahko tako izbrišejo ali spreminjajo vaš dnevnik klicev."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje dnevnika klicev v televizorju, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. Zlonamerne aplikacije lahko tako izbrišejo ali spreminjajo vaš dnevnik klicev."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Aplikaciji dovoli spreminjanje dnevnika klicev v telefonu, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. Zlonamerne aplikacije lahko tako izbrišejo ali spreminjajo vaš dnevnik klicev."</string>
<string name="permlab_readProfile" msgid="4701889852612716678">"branje vaše osebne vizitke"</string>
<string name="permdesc_readProfile" product="default" msgid="5462475151849888848">"Aplikaciji omogoča branje osebnih podatkov v profilu, ki so shranjeni v napravi, na primer ime in podatki za stik. To pomeni, da vas lahko aplikacija prepozna in vaše podatke v profilu pošlje drugim."</string>
<string name="permlab_writeProfile" msgid="907793628777397643">"spreminj. vaše osebne vizitke"</string>
<string name="permdesc_writeProfile" product="default" msgid="5552084294598465899">"Aplikaciji omogoča spreminjanje ali dodajanje osebnih podatkov v profilu, ki so shranjeni v napravi, na primer ime in podatki za stik. To pomeni, da vas lahko aplikacija prepozna in vaše podatke v profilu pošlje drugim."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4871091374767171066">"tipala telesnih funkcij (npr. merilniki srčnega utripa)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Aplikaciji omogoča dostop do podatkov tipal, ki nadzirajo vaše fizično stanje, med drugim vaš srčni utrip."</string>
<string name="permlab_readSocialStream" product="default" msgid="1268920956152419170">"branje vašega družabnega toka"</string>
<string name="permdesc_readSocialStream" product="default" msgid="4255706027172050872">"Aplikaciji omogoča dostop do vaših objav in objav vaših prijateljev v družabnih omrežjih ter njihovo sinhronizacijo. Previdno pri objavljanju informacij – aplikacija lahko s tem bere komunikacijo med vami in prijatelji v družabnih omrežjih, ne glede na zasebnost. Opomba: Tega dovoljenja ni mogoče uveljaviti v vseh družabnih omrežjih."</string>
<string name="permlab_writeSocialStream" product="default" msgid="3504179222493235645">"pisanje v vaš družabni tok"</string>
<string name="permdesc_writeSocialStream" product="default" msgid="3086557552204114849">"Aplikaciji omogoča prikaz objav vaših prijateljev v družabnih omrežjih. Previdno pri objavljanju informacij – aplikacija lahko s tem ustvari sporočila, za katera je videti, da jih pošiljajo prijatelji. Opomba: Tega dovoljenja ni mogoče uveljaviti v vseh družabnih omrežjih."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"branje dogodkov v koledarju in zaupnih podatkov"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Aplikaciji omogoča branje vseh dogodkov v koledarju, ki so shranjeni v tabličnem računalniku, vključno z dogodki prijateljev in sodelavcev. S tem lahko aplikacija objavi ali shrani podatke v koledarju, ne glede na njihovo zaupnost ali občutljivost."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="3191352452242394196">"Aplikaciji dovoljuje branje vseh dogodkov v koledarju, ki so shranjeni v televizorju, vključno z dogodki prijateljev in sodelavcev. S tem lahko aplikacija deli z drugimi ali shrani podatke v koledarju, ne glede na njihovo zaupnost ali občutljivost."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Aplikaciji omogoča branje vseh dogodkov v koledarju, ki so shranjeni v telefonu, vključno z dogodki prijateljev in sodelavcev. S tem lahko aplikacija objavi ali shrani podatke v koledarju, ne glede na njihovo zaupnost ali občutljivost."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"dodajanje ali spreminjanje dogodkov v koledarju in pošiljanje e-pošte gostom brez vedenja lastnikov"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Aplikaciji omogoča dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje dogodkov, ki jih je mogoče spreminjati v tabličnem računalniku, vključno z dogodki prijateljev in sodelavcev. S tem lahko aplikacija pošilja sporočila, za katera je videti, da jih pošiljajo lastniki koledarjev, ali spreminjajo dogodke brez vednosti lastnikov."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="1273290605500902507">"Aplikaciji dovoljuje dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje dogodkov, ki jih lahko spremenite v televizorju, vključno z dogodki prijateljev in sodelavcev. S tem lahko aplikacija pošilja sporočila, ki so videti, kot da jih pošiljajo lastniki koledarjev, ali spreminja dogodke brez vednosti lastnikov."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Aplikaciji omogoča dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje dogodkov, ki jih je mogoče spreminjati v telefonu, vključno z dogodki prijateljev in sodelavcev. S tem lahko aplikacija pošilja sporočila, za katera je videti, da jih pošiljajo lastniki koledarjev, ali spreminjajo dogodke brez vednosti lastnikov."</string>
<string name="permlab_accessMockLocation" msgid="8688334974036823330">"simulirani viri lokacije za preverjanje"</string>
<string name="permdesc_accessMockLocation" msgid="5808711039482051824">"Ustvarjanje simuliranih virov lokacije za preverjanje ali namestitev novega ponudnika lokacije. S tem lahko aplikacija preglasi lokacijo in/ali stanje, ki ga vrnejo drugi viri lokacije, kot so GPS in ponudniki lokacij."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"dostopanje do ukazov ponudnika dodatnih lokacij"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Aplikaciji omogoča dostop do dodatnih ukazov ponudnika lokacij. S tem lahko aplikacija moti delovanje sistema GPS ali drugih virov lokacije."</string>
<string name="permlab_installLocationProvider" msgid="6578101199825193873">"dovoljenje za namestitev ponudnika lokacije"</string>
<string name="permdesc_installLocationProvider" msgid="9066146120470591509">"Ustvarjanje simuliranih virov lokacije za preverjanje ali namestitev novega ponudnika lokacije. S tem lahko aplikacija preglasi lokacijo in/ali stanje, ki ga vrnejo drugi viri lokacije, kot so GPS in ponudniki lokacij."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"natančna lokacija (na podlagi podatkov GPS in omrežja)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Aplikaciji omogoča, da določi vašo natančno lokacijo na podlagi sistema GPS ali omrežnih lokacijskih virov, kot so bazne postaje mobilne telefonije ali Wi-Fi. Te lokacijske storitve morajo biti vklopljene in na voljo v napravi, če želite, da jih aplikacija uporablja. Aplikacije lahko na podlagi tega določijo vašo lokacijo in še dodatno izpraznijo akumulator."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"približna lokacija (na podlagi omrežja)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Aplikaciji omogoča, da določi vašo približno lokacijo na podlagi lokacijskih storitev z omrežnimi lokacijskimi viri, kot so bazne postaje mobilne telefonije in Wi-Fi. Te lokacijske storitve morajo biti vklopljene in na voljo v napravi, če želite, da jih aplikacija uporablja. Aplikacije lahko na podlagi tega določijo vašo približno lokacijo."</string>
<string name="permlab_accessSurfaceFlinger" msgid="2363969641792388947">"dostop do storitve SurfaceFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessSurfaceFlinger" msgid="1041619516733293551">"Aplikaciji omogoča uporabo funkcij nizke ravni SurfaceFlinger."</string>
<string name="permlab_readFrameBuffer" msgid="6690504248178498136">"branje grafičnega/slikovnega medpomnilnika"</string>
<string name="permdesc_readFrameBuffer" msgid="4937405521809454680">"Aplikaciji omogoča branje vsebine grafičnega/slikovnega medpomnilnika."</string>
<string name="permlab_accessInputFlinger" msgid="5348635270689553857">"dostop do funkcij InputFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessInputFlinger" msgid="2104864941201226616">"Aplikaciji dovoljuje uporabo funkcij InputFlinger nizke ravni."</string>
<string name="permlab_configureWifiDisplay" msgid="5595661694746742168">"konfiguriranje zaslonov Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_configureWifiDisplay" msgid="7916815158690218065">"Omogoča aplikaciji konfiguriranje zaslonov Wi-Fi in povezovanje z njimi."</string>
<string name="permlab_controlWifiDisplay" msgid="393641276723695496">"nadzor zaslonov Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_controlWifiDisplay" msgid="4543912292681826986">"Omogoča aplikaciji nadzor osnovnih funkcij zaslonov Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_controlVpn" msgid="2618442789397588200">"upravljanje navideznih zasebnih omrežij"</string>
<string name="permdesc_controlVpn" msgid="762852603315861214">"Aplikaciji omogoča upravljanje funkcij nizke ravni navideznih zasebnih omrežij."</string>
<string name="permlab_captureAudioOutput" msgid="6857134498402346708">"zajem avdioizhoda"</string>
<string name="permdesc_captureAudioOutput" msgid="6210597754212208853">"Omogoči aplikaciji, da zajame in preusmeri avdioizhod."</string>
<string name="permlab_captureAudioHotword" msgid="1890553935650349808">"Zaznavanje sprožilnih besed"</string>
<string name="permdesc_captureAudioHotword" msgid="9151807958153056810">"Aplikaciji dovoljuje snemanje zvoka za zaznavanje sprožilnih besed. Snemanje je možno tudi v ozadju, ne preprečuje pa drugega snemanja zvoka (npr. z videokamero)."</string>
<string name="permlab_modifyAudioRouting" msgid="7738060354490807723">"Usmerjanje zvoka"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioRouting" msgid="7205731074267199735">"Aplikaciji dovoli neposredno nadziranje usmerjanja zvoka in preglasitev odločitev pravilnika za zvok."</string>
<string name="permlab_captureVideoOutput" msgid="2246828773589094023">"zajem videoizhoda"</string>
<string name="permdesc_captureVideoOutput" msgid="359481658034149860">"Omogoči aplikaciji, da zajame in preusmeri videoizhod."</string>
<string name="permlab_captureSecureVideoOutput" msgid="7815398969303382016">"zajem varnega videoizhoda"</string>
<string name="permdesc_captureSecureVideoOutput" msgid="2779793064709350289">"Omogoči aplikaciji, da zajame in preusmeri varni videoizhod."</string>
<string name="permlab_mediaContentControl" msgid="8749790560720562511">"nadzor predvajanja predstavnosti in dostopa do metapodatkov"</string>
<string name="permdesc_mediaContentControl" msgid="1637478200272062">"Aplikaciji omogoča nadzor predvajanja predstavnosti in dostop do podatkov o predstavnosti (naslov, avtor …)."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"spreminjanje nastavitev zvoka"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Aplikaciji omogoča spreminjanje splošnih zvočnih nastavitev, na primer glasnost in kateri zvočnik se uporablja."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"snemanje zvoka"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Aplikaciji omogoča snemanje zvoka z mikrofonom. S tem dovoljenjem lahko aplikacija kadar koli snema zvok brez vaše potrditve."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="1180265879464893029">"komuniciranje s kartico SIM"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Aplikaciji dovoli pošiljanje ukazov kartici SIM. To je lahko zelo nevarno."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"fotografiranje in snemanje videoposnetkov"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Aplikaciji omogoča fotografiranje in snemanje videoposnetkov s kamero. S tem dovoljenjem lahko aplikacija kadar koli uporablja kamero brez vaše potrditve."</string>
<string name="permlab_cameraDisableTransmitLed" msgid="2651072630501126222">"onemogoči LED-indikator prenašanja, ko je fotoaparat v uporabi"</string>
<string name="permdesc_cameraDisableTransmitLed" msgid="4764585465480295341">"Dovoli že nameščeni sistemski aplikaciji, da onemogoči LED-indikator uporabe fotoaparata."</string>
<string name="permlab_brick" product="tablet" msgid="2961292205764488304">"trajno onemogočenje tabličnega računalnika"</string>
<string name="permlab_brick" product="tv" msgid="4912674222121249410">"trajno onemogočanje televizorja"</string>
<string name="permlab_brick" product="default" msgid="8337817093326370537">"trajno onemogočenje telefona"</string>
<string name="permdesc_brick" product="tablet" msgid="4334818808001699530">"Aplikaciji omogoča trajno onemogočenje celotnega tabličnega računalnika. To je zelo nevarno dejanje."</string>
<string name="permdesc_brick" product="tv" msgid="7070924544316356349">"Aplikaciji dovoljuje, da trajno onemogoči televizor. To je zelo nevarno."</string>
<string name="permdesc_brick" product="default" msgid="5788903297627283099">"Aplikaciji omogoča trajno onemogočenje celotnega telefona. To je zelo nevarno."</string>
<string name="permlab_reboot" product="tablet" msgid="3436634972561795002">"vsiljeni vnovični zagon"</string>
<string name="permlab_reboot" product="tv" msgid="2112102119558886236">"vsiljenje vnovičnega zagona televizorja"</string>
<string name="permlab_reboot" product="default" msgid="2898560872462638242">"vsiljevanje vnovičnega zagona telefona"</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tablet" msgid="8172056180063700741">"Aplikaciji omogoča, da vsili vnovični zagon tabličnega računalnika."</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tv" msgid="7116222694344401650">"Aplikaciji dovoljuje, da vsili vnovičen zagon televizorja."</string>
<string name="permdesc_reboot" product="default" msgid="5326008124289989969">"Dovoljuje, da aplikacija vsili vnovični zagon telefona."</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="nosdcard" msgid="2927361537942591841">"dostop do dat. sist. pomn. USB"</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="default" msgid="4402305049890953810">"dostop do datotečnega sistema kartice SD"</string>
<string name="permdesc_mount_unmount_filesystems" msgid="1829290701658992347">"Aplikaciji omogoča vpenjanje in izpenjanje datotečnih sistemov za izmenljive pomnilnike."</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="nosdcard" msgid="6227819582624904972">"brisanje pomnilnika USB"</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="default" msgid="262582698639274056">"brisanje kartice SD"</string>
<string name="permdesc_mount_format_filesystems" msgid="8784268246779198627">"Aplikaciji omogoča formatiranje shrambe za izmenljive medije."</string>
<string name="permlab_asec_access" msgid="3411338632002193846">"informacije o notranjem pomnilniku"</string>
<string name="permdesc_asec_access" msgid="3094563844593878548">"Aplikaciji omogoča dobivanje podatkov o notranjem pomnilniku."</string>
<string name="permlab_asec_create" msgid="6414757234789336327">"ustvarjanje notranje shrambe"</string>
<string name="permdesc_asec_create" msgid="4558869273585856876">"Aplikaciji omogoča ustvarjanje notranjega pomnilnika."</string>
<string name="permlab_asec_destroy" msgid="526928328301618022">"uničenje notranje shrambe"</string>
<string name="permdesc_asec_destroy" msgid="7218749286145526537">"Aplikaciji omogoča uničenje notranjega pomnilnika."</string>
<string name="permlab_asec_mount_unmount" msgid="8877998101944999386">"vpenjanje in izpenjanje notranjega pomnilnika"</string>
<string name="permdesc_asec_mount_unmount" msgid="3451360114902490929">"Aplikaciji omogoča vpenjanje in izpenjanje notranjega pomnilnika."</string>
<string name="permlab_asec_rename" msgid="7496633954080472417">"preimenovanje notranje shrambe"</string>
<string name="permdesc_asec_rename" msgid="1794757588472127675">"Aplikaciji omogoča preimenovanje notranjega pomnilnika."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"nadzor vibriranja"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Aplikaciji omogoča nadzor vibriranja."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"nadzor svetilke"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Aplikaciji omogoča nadzor svetilke."</string>
<string name="permlab_manageUsb" msgid="1113453430645402723">"upravljanje nastavitev in dovoljenj za naprave USB"</string>
<string name="permdesc_manageUsb" msgid="7776155430218239833">"Omogoči aplikaciji upravljanje nastavitev in dovoljenj za naprave USB."</string>
<string name="permlab_accessMtp" msgid="4953468676795917042">"uveljavitev protokola MTP"</string>
<string name="permdesc_accessMtp" msgid="6532961200486791570">"Omogoča dostop do gonilnika jedra MTP za uveljavitev protokola MTP USB."</string>
<string name="permlab_hardware_test" msgid="4148290860400659146">"preskušanje strojne opreme"</string>
<string name="permdesc_hardware_test" msgid="6597964191208016605">"Aplikaciji omogoča nadzor različnih zunanjih naprav za preskušanje strojne opreme."</string>
<string name="permlab_fm" msgid="8749504526866832">"dostop do radia FM"</string>
<string name="permdesc_fm" msgid="4145699441237962818">"Aplikaciji dovoli dostop do radia FM za poslušanje programov."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"neposredno klicanje telefonskih številk"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Aplikaciji omogoča klicanje telefonskih številk brez vašega posredovanja. Zaradi tega lahko pride do nepričakovanih stroškov ali klicev. Aplikaciji to ne dovoljuje opravljanja klicev v sili. Zlonamerne aplikacije lahko kličejo brez vaše potrditve, kar vas lahko drago stane."</string>
<string name="permlab_callPrivileged" msgid="4198349211108497879">"neposredno klicanje poljubnih telefonskih številk"</string>
<string name="permdesc_callPrivileged" msgid="1689024901509996810">"Aplikaciji omogoča, da brez vas pokliče katero koli telefonsko številko, tudi klic v sili. Zlonamerne aplikacije lahko brez potrebe in nezakonito kličejo intervencijske službe."</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tablet" msgid="4842576994144604821">"neposredni zagon namestitve tabličnega računalnika CDMA"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tv" msgid="3485391974208100809">"neposreden zagon nastavitve CDMA-ja za televizor"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="default" msgid="5604848095315421425">"neposredni zagon nastavitve telefona CDMA"</string>
<string name="permdesc_performCdmaProvisioning" msgid="1994193538802314186">"Aplikaciji omogoča zagon omogočanja uporabe CDMA. Zlonamerne aplikacije lahko po nepotrebnem zaženejo omogočanje uporabe CDMA."</string>
<string name="permlab_locationUpdates" msgid="7785408253364335740">"nadzor obvestil o posodobitvi lokacije"</string>
<string name="permdesc_locationUpdates" msgid="1120741557891438876">"Aplikaciji dovoljuje omogočanje ali onemogočanje obvestil o posodobitvi lokacije radia. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_checkinProperties" msgid="7855259461268734914">"dostop do lastnosti sprostitve"</string>
<string name="permdesc_checkinProperties" msgid="4024526968630194128">"Aplikaciji omogoča dostop za branje/pisanje do lastnosti, prenesenih s storitvijo za sprostitev. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_bindGadget" msgid="776905339015863471">"izbiranje pripomočkov"</string>
<string name="permdesc_bindGadget" msgid="8261326938599049290">"Aplikaciji omogoča, da sistemu ukaže, katere pripomočke je mogoče uporabiti s katero aplikacijo. S tem dovoljenjem lahko aplikacije drugim aplikacijam dajo dostop do osebnih podatkov. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_modifyPhoneState" msgid="8423923777659292228">"spreminjanje stanja telefona"</string>
<string name="permdesc_modifyPhoneState" msgid="1029877529007686732">"Aplikaciji omogoča nadziranje telefonskih funkcij naprave. Aplikacija lahko s tem dovoljenjem preklaplja omrežja, vklopi ali izklopi radio v telefonu, ne da bi vas obvestila."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"branje stanja in identitete telefona"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Aplikaciji omogoča dostop do funkcij telefona v napravi. S tem dovoljenjem lahko aplikacija določi telefonsko številko in ID-je naprave, določi lahko tudi, ali je klic aktiven, in oddaljeno številko, s katero je klic povezan."</string>
<string name="permlab_readPrecisePhoneState" msgid="5476483020282007597">"branje natančnih stanj telefona"</string>
<string name="permdesc_readPrecisePhoneState" msgid="6648009074263855418">"Aplikaciji dovoli dostop do natančnih stanj telefona. To dovoljenje aplikaciji omogoča ugotoviti pravo stanje klica; ali je klic aktiven ali v ozadju; neuspele klice; natančno stanje podatkovne povezave in neuspele podatkovne povezave."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"preprečitev prehoda tabličnega računalnika v stanje pripravljenosti"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"preprečevanje preklopa televizorja v stanje pripravljenosti"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"preprečevanje prehoda v stanje pripravljenosti telefona"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Omogoča, da aplikacija prepreči prehod tabličnega računalnika v stanje pripravljenosti."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Aplikaciji dovoljuje, da prepreči preklop televizorja v stanje pripravljenosti."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Aplikaciji omogoča, da v telefonu prepreči prehod v stanje pripravljenosti."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"prenašanje z infrardečim oddajnikom"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Aplikaciji dovoljuje uporabo infrardečega oddajnika tabličnega računalnika."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Aplikaciji dovoljuje uporabo infrardečega oddajnika televizorja."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Aplikaciji dovoljuje uporabo infrardečega oddajnika telefona."</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tablet" msgid="2787034722616350417">"vklop ali izklop tabličnega računalnika"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tv" msgid="7579718349658943416">"vklop ali izklop televizorja"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="default" msgid="4928622470980943206">"vklop ali izklop telefona"</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tablet" msgid="6689862878984631831">"Aplikaciji omogoča vklop ali izklop tabličnega računalnika."</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tv" msgid="1334908641773273512">"Aplikaciji dovoljuje vklop ali izklop televizorja."</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="default" msgid="6037057348463131032">"Aplikaciji omogoča vklop ali izklop telefona."</string>
<string name="permlab_userActivity" msgid="1677844893921729548">"ponastavitev časovne omejitve za zaslon"</string>
<string name="permdesc_userActivity" msgid="651746160252248024">"Aplikaciji omogoča ponastavitev časovne omejitve za zaslon."</string>
<string name="permlab_factoryTest" msgid="3715225492696416187">"izvajanje v preskusnem načinu delovanja"</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tablet" msgid="3952059318359653091">"Izvajanje kot proizvajalčev preskus na najnižjem nivoju, kar omogoča popoln dostop do strojne opreme tabličnega računalnika. Dovoljenje je na voljo, samo če se tablični računalnik izvaja v načinu proizvajalčevega preskusa."</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tv" msgid="2105643629211155695">"Izvaja se na nizki ravni kot preskus proizvajalca in omogoča popoln dostop do strojne opreme televizorja. Na voljo je samo, če televizor deluje v načinu preskusa proizvajalca."</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="default" msgid="8136644990319244802">"Se izvaja kot preskus izdelovalca nizke ravni, ki dovoljuje popoln dostop do strojne opreme telefona. Na voljo le, ko se telefon izvaja v načinu preskusa izdelovalca."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"nastavljanje ozadja"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Aplikaciji omogoča nastavitev ozadja sistema."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"prilagajanje velikosti slike za ozadje"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Aplikaciji omogoča nastavitev namigov o velikosti ozadja sistema."</string>
<string name="permlab_masterClear" msgid="2315750423139697397">"ponastavitev sistema na privzete tovarniške nastavitve"</string>
<string name="permdesc_masterClear" msgid="3665380492633910226">"Aplikaciji omogoča, da v celoti ponastavi sistema na tovarniške nastavitve, izbriše vse podatke, konfiguracijo in nameščene aplikacije."</string>
<string name="permlab_setTime" msgid="2021614829591775646">"nastavljanje ure"</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tablet" msgid="1896341438151152881">"Aplikaciji omogoča spreminjanje ure tabličnega računalnika."</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tv" msgid="1826398919861882682">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje ure televizorja."</string>
<string name="permdesc_setTime" product="default" msgid="1855702730738020">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje ure telefona."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"nastavitev časovnega pasu"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Aplikaciji omogoča spreminjanje časovnega pasu v tabličnem računalniku."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje časovnega pasa televizorja."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Aplikaciji omogoča spreminjanje časovnega pasu v telefonu."</string>
<string name="permlab_accountManagerService" msgid="4829262349691386986">"opravljanje vloge AccountManagerService"</string>
<string name="permdesc_accountManagerService" msgid="1948455552333615954">"Aplikaciji omogoča, da pokliče overovitelje računa."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"iskanje računov v napravi"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Aplikaciji omogoča prejemanje seznama računov, ki jih pozna tablični računalnik.To lahko vključuje račune, ki so jih ustvarile nameščene aplikacije."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Aplikaciji dovoljuje, da pridobi seznam računov, ki jih pozna televizor. To lahko vključuje račune, ki so jih ustvarile aplikacije, ki ste jih namestili."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Aplikaciji omogoča prejemanje seznama računov, ki jih pozna telefon.To lahko vključuje račune, ki so jih ustvarile nameščene aplikacije."</string>
<string name="permlab_authenticateAccounts" msgid="5265908481172736933">"ustvarjanje računov in nastavitev gesel"</string>
<string name="permdesc_authenticateAccounts" msgid="5472124296908977260">"Aplikaciji omogoča uporabo zmožnosti overovitelja računa storitve AccountManager, vključno z ustvarjanjem računov ter s pridobivanjem in nastavljanjem njihovih gesel."</string>
<string name="permlab_manageAccounts" msgid="4983126304757177305">"dodajanje ali odstranjevanje računov"</string>
<string name="permdesc_manageAccounts" msgid="8698295625488292506">"Aplikaciji omogoča izvajanje operacij, kot je dodajanje in odstranjevanje računov ter brisanje njihovih gesel."</string>
<string name="permlab_useCredentials" msgid="235481396163877642">"uporaba računov v napravi"</string>
<string name="permdesc_useCredentials" msgid="7984227147403346422">"Aplikaciji omogoča, da zahteva žetone za preverjanje pristnosti."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"prikaz omrežnih povezav"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Aplikaciji omogoča ogled podatkov o omrežnih povezavah, na primer o obstoječih in povezanih omrežjih."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"poln dostop do omrežja"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Aplikaciji omogoča ustvarjanje vtičnic omrežja in uporabo omrežnih protokolov po meri. Brskalnik in druge aplikacije omogočajo pošiljanje podatkov v internet, zato to dovoljenje ni potrebno za pošiljanje podatkov v internet."</string>
<string name="permlab_writeApnSettings" msgid="505660159675751896">"spreminjanje/prestrezanje omrežnih nastavitev in prometa"</string>
<string name="permdesc_writeApnSettings" msgid="5333798886412714193">"Aplikaciji omogoča spreminjanje omrežnih nastavitev ter prestrezanje in nadziranje omrežnega prometa, na primer spreminjanje proxyja in vrat katerega koli imena dostopne točke. Zlonamerne aplikacije lahko nadziorajo, preusmerjajo ali spreminjajo omrežne pakete brez vaše vednosti."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"spreminjanje povezljivosti omrežja"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Aplikaciji omogoča spreminjanje stanja povezljivosti omrežja."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"Spreminjanje posredniške povezljivosti"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje stanja povezljivosti posredniškega omrežja."</string>
<string name="permlab_changeBackgroundDataSetting" msgid="1400666012671648741">"spreminjanje nastavitev porabe podatkov ozadja"</string>
<string name="permdesc_changeBackgroundDataSetting" msgid="5347729578468744379">"Aplikaciji omogoča spreminjanje nastavitev uporabe podatkov ozadja."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"prikaz povezav Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Aplikaciji omogoča ogled podatkov o omrežjih Wi-Fi, na primer o tem, ali je Wi-Fi omogočen, in imen povezanih naprav Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi in prekinitev povezave z njim"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Aplikaciji omogoča, da vzpostavi povezavo z dostopnimi točkami Wi-Fi in prekine povezavo z njimi ter spremeni konfiguracijo naprav za omrežja Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"dovoljevanje sprejema večvrstnega brezžičnega oddajanja"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Aplikaciji omogoča prejemanje paketov, poslanih v vse naprave v omrežju Wi-Fi z večvrstnimi naslovi, ne samo v vaš tablični računalnik. Poraba je večja kot v načinu delovanja brez večvrstnega oddajanja."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Aplikaciji dovoljuje prejemanje paketov, poslanih v vse naprave v omrežju Wi-Fi z večvrstnimi naslovi, ne samo v vaš televizor. Poraba energije je večja kot v načinu delovanja brez večvrstnega oddajanja."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Aplikaciji omogoča prejemanje paketov, poslanih v vse naprave v omrežju Wi-Fi z večvrstnimi naslovi, ne samo v vaš telefon. Poraba je večja kot v načinu delovanja brez večvrstnega oddajanja."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"dostop do nastavitev Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Aplikaciji omogoča konfiguriranje lokalnega tabličnega računalnika Bluetooth ter zaznavanje oddaljenih naprav in združevanje z njimi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Aplikaciji dovoljuje, da nastavi lokalni televizor s tehnologijo Bluetooth ter odkrije oddaljene naprave in se seznani z njimi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Aplikaciji omogoča konfiguriranje lokalnega telefona s tehnologijo Bluetooth ter odkrivanje oddaljenih naprav in povezovanje z njimi."</string>
<string name="permlab_bluetoothPriv" msgid="4009494246009513828">"aplikaciji dovoli seznanjanje prek povezave Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="tablet" msgid="8045735193417468857">"Aplikaciji dovoljuje seznanjanje z oddaljenimi napravami brez interakcije uporabnika."</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="tv" msgid="8045735193417468857">"Aplikaciji dovoljuje seznanjanje z oddaljenimi napravami brez interakcije uporabnika."</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="default" msgid="8045735193417468857">"Aplikaciji dovoljuje seznanjanje z oddaljenimi napravami brez interakcije uporabnika."</string>
<string name="permlab_bluetoothMap" msgid="6372198338939197349">"dostop do podatkov za Bluetooth MAP"</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="tablet" msgid="5784090105926959958">"Aplikaciji omogoča dostop do podatkov za Bluetooth MAP."</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="tv" msgid="5784090105926959958">"Aplikaciji omogoča dostop do podatkov za Bluetooth MAP."</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="default" msgid="5784090105926959958">"Aplikaciji omogoča dostop do podatkov za Bluetooth MAP."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"vzpostavitev povezave z omrežjem WiMax in prekinitev povezave z njim"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Aplikaciji omogoča, da ugotovi, ali je WiMAX omogočen, in ogled podatkov o povezanih omrežjih WiMAX."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"Sprememba stanja omrežja WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Aplikaciji omogoča, da vzpostavi povezavo med tabličnim računalnikom in omrežjem WiMAX ter jo prekine."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Aplikaciji dovoljuje, da televizor poveže v omrežja WiMAX in prekine povezavo televizorja s temi omrežji."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Aplikaciji omogoča, da vzpostavi povezavo med telefonom in omrežjem WiMAX ter jo prekine."</string>
<string name="permlab_scoreNetworks" msgid="6445777779383587181">"ocenjevanje omrežij"</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="tablet" msgid="1304304745850215556">"Aplikaciji dovoli, da omrežja razvršča in vpliva na to, katera naj tablični računalnik prednostno izbere."</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="tv" msgid="5444434643862417649">"Aplikaciji dovoljuje, da omrežja razvršča in vpliva na to, katera naj televizor prednostno izbere."</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="default" msgid="1831501848178651379">"Aplikaciji dovoli, da omrežja razvršča in vpliva na to, katera naj telefon prednostno izbere."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"seznanitev z napravami Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Aplikaciji omogoča ogled konfiguracije Bluetootha tabličnega računalnika ter vzpostavljanje in sprejemanje povezave s seznanjenimi napravami."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Aplikaciji dovoljuje, da si ogleda konfiguracijo Bluetootha v televizorju ter vzpostavi povezave s seznanjenimi napravami in jih sprejme."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Aplikaciji omogoča ogled konfiguracije Bluetootha telefona ter ustvarjanje in sprejemanje povezave s seznanjenimi napravami."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"nadzor nad komunikacijo s tehnologijo bližnjega polja"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Podpira komunikacijo med računalnikom in oznakami, karticami in bralniki komunikacije s tehnologijo bližnjega polja."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"onemogočanje zaklepanja zaslona"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Aplikaciji dovoljuje, da onemogoči zaklep tipkovnice in morebitno povezano varnostno geslo. Telefon na primer onemogoči zaklep tipkovnice pri dohodnem klicu ter vnovič omogoči zaklep, ko je klic končan."</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"branje nastavitev sinhronizacije"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Aplikaciji omogoča branje nastavitev sinhronizacije za račun. S tem lahko aplikacija na primer ugotovi, ali je aplikacija Ljudje sinhronizirana z računom."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"vklop in izklop sinhronizacije"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Aplikaciji omogoča spreminjanje nastavitev sinhronizacije za račun. S tem se lahko na primer omogoči sinhronizacijo aplikacije Ljudje z računom."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"branje statističnih podatkov sinhronizacije"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Aplikaciji omogoča branje statističnih podatkov o sinhronizaciji za račun, vključno z zgodovino dogodkov sinhronizacije in količino sinhroniziranih podatkov."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"branje naročenih virov"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Aplikaciji omogoča dobivanje podrobnosti o trenutno sinhroniziranih virih."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsWrite" msgid="9015246325408209296">"pisanje naročenih virov"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsWrite" msgid="6928930188826089413">"Aplikaciji omogoča spreminjanje trenutno sinhroniziranih virov. Zlonamerne aplikacije lahko s tem spremenijo sinhronizirane vire."</string>
<string name="permlab_readDictionary" msgid="4107101525746035718">"branje izrazov, ki ste jih dodali v slovar"</string>
<string name="permdesc_readDictionary" msgid="659614600338904243">"Aplikaciji omogoča, da prebere vse besede, imena in besedne zveze, ki jih je uporabnik morda shranil v uporabniški slovar."</string>
<string name="permlab_writeDictionary" msgid="2183110402314441106">"dodajanje besed v uporabniški slovar"</string>
<string name="permdesc_writeDictionary" msgid="8185385716255065291">"Aplikaciji omogoča pisanje nove besede v uporabniški slovar."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"branje vsebine pomnilnika USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"branje vsebine kartice SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Aplikaciji omogoča branje vsebine shrambe USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Aplikaciji omogoča branje vsebine kartice SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"spreminjanje ali brisanje vsebine shrambe USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"spreminjanje ali brisanje vsebine kartice SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Aplikaciji omogoča zapisovanje v pomnilnik USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Aplikaciji omogoča pisanje na kartico SD."</string>
<string name="permlab_mediaStorageWrite" product="default" msgid="6859839199706879015">"spreminjanje/brisanje vsebine notranje shrambe nosilca podatkov"</string>
<string name="permdesc_mediaStorageWrite" product="default" msgid="8189160597698529185">"Aplikaciji omogoča spreminjanje vsebine notranje shrambe nosilca podatkov."</string>
<string name="permlab_manageDocs" product="default" msgid="5778318598448849829">"upravljanje shranjevanja dokumentov"</string>
<string name="permdesc_manageDocs" product="default" msgid="8704323176914121484">"Aplikaciji omogoči upravljanje shranjevanja dokumentov."</string>
<string name="permlab_sdcardAccessAll" msgid="8150613823900460576">"dostop do zunanje naprave za shranjevanje za vse uporabnike"</string>
<string name="permdesc_sdcardAccessAll" msgid="3215208357415891320">"Aplikaciji omogoča dostop do zunanje naprave za shranjevanje za vse uporabnike."</string>
<string name="permlab_cache_filesystem" msgid="5656487264819669824">"dostop do datotečnega sistema predpomnilnika"</string>
<string name="permdesc_cache_filesystem" msgid="5578967642265550955">"Aplikaciji omogoča branje in pisanje v datotečni sistem predpomnilnika."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"opravljanje/sprejemanje klicev SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Aplikaciji omogoča opravljanje in sprejemanje klicev SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"registriranje novih telekomunikacijskih povezav s kartico SIM"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Aplikaciji omogoča registriranje novih telekomunikacijskih povezav s kartico SIM."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"registriranje novih telekomunikacijskih povezav"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Aplikaciji omogoča registriranje novih telekomunikacijskih povezav."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"upravljanje telekomunikacijskih povezav"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Aplikaciji omogoča upravljanje telekomunikacijskih povezav."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"interakcija z zaslonom pri klicu"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Aplikaciji omogoča nadzor nad tem, kdaj in kako uporabnik vidi zaslon pri klicu."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"uporaba telefonskih storitev"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Aplikaciji omogoča uporabo telefonskih storitev za klicanje/sprejemanje klicev."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"zagotavljanje uporabniške izkušnje med klicem"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Aplikaciji omogoča zagotavljanje uporabniške izkušnje med klicem."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"branje prejšnje uporabe omrežja"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Aplikaciji omogoča branje pretekle uporabe omrežja za določena omrežja in aplikacije."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"upravljanje pravilnika o omrežju"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Aplikaciji omogoča upravljanje pravilnikov o omrežju in določanje pravil za aplikacijo."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"spremeni obračunavanje uporabe omrežja"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Aplikaciji omogoča, da spremeni uporabo omrežja na podlagi aplikacij. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"dostop do obvestil"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Dovoli aplikaciji, da prenese, razišče in izbriše obvestila, tudi tista, ki so jih objavile druge aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"poveži se s storitvijo poslušalca obvestil"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Lastniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve poslušalca obvestil najvišje ravni. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"povezovanje s storitvijo ponudnika pogojev"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve ponudnika pogojev najvišje ravni. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"povezava s storitvijo sanjarjenja"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve sanjarjenja najvišje ravni. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"sprožitev operaterjeve aplikacije za konfiguracijo"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Lastniku omogoča sproženje operaterjeve aplikacije za konfiguracijo. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"spremljanje razmer v omrežju"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Aplikaciji omogoča spremljanje razmer v omrežju. Pri navadnih aplikacijah to ne bi smelo biti potrebno."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"sprememba umerjanja vhodne naprave"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Aplikaciji dovoli spreminjanje parametrov za umerjanje zaslona na dotik. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"dostop do potrdil za upravljanje digitalnih pravic"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Aplikaciji omogoča pripravo in uporabo potrdil za upravljanje digitalnih pravic. To naj ne bi bilo nikoli potrebno za običajne aplikacije."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="1159132046126626731">"Prejemanje stanja prenosov s funkcijo Android Beam"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Omogoči tej aplikaciji prejemanje podatkov o trenutnih prenosih s funkcijo Android Beam"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"odstranjevanje potrdil za upravljanje digitalnih pravic"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Aplikaciji omogoča odstranjevanje potrdil za upravljanje digitalnih pravic. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"povezovanje z operaterjevo sporočilno storitvijo"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom operaterjeve sporočilne storitve najvišje ravni. To naj ne bi bilo nikoli potrebno za navadne aplikacije."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Nastavitev pravil za geslo"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="3252114203919510394">"Nadzor nad dolžino in znaki, ki so dovoljeni v geslih za odklepanje zaslona."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"nadzor nad poskusi odklepanja zaslona"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Nadzoruje število nepravilno vnesenih gesel pri odklepanju zaslona in zaklene tablični računalnik ali izbriše vse podatke v njem, če je vnesenih preveč nepravilnih gesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Nadzira število vnesenih nepravilnih gesel pri odklepanju zaslona in zaklene televizor ali izbriše vse podatke v televizorju, če je vnesenih preveč nepravilnih gesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Spremljajte število vnesenih napačnih gesel, s katerimi želite odkleniti zaslon. Če je teh vnosov preveč, zaklenite telefon ali izbrišite vse podatke v njem."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="2620077191242688955">"Spreminjanje gesla za odklepanje zaslona"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="605963962301904458">"Sprememba gesla za odklepanje zaslona."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Zaklepanje zaslona"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Nadzor nad tem, kako in kdaj se zaklene zaslon."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Brisanje vseh podatkov"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Izbris podatkov v tabličnem računalniku brez opozorila s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Brez opozorila izbriše podatke v televizorju, tako da izvede ponastavitev na tovarniške nastavitve."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Izbris podatkov v telefonu brez opozorila s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve"</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Nastavitev globalnega strežnika proxy za napravo"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="6387497466660154931">"Nastavite globalni strežnik proxy naprave, ki bo v uporabi, ko je pravilnik omogočen. Samo skrbnik prve naprave lahko nastavi veljaven globalni strežnik proxy."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="885279151847254056">"Nastavitev poteka gesla za zaklepanje zaslona"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="1729725226314691591">"Nadzor nad tem, kako pogosto je treba spremeniti geslo za zaklepanje zaslona."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Nastavitev šifriranja shrambe"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Shranjeni podatki aplikacije morajo biti šifrirani."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Onemogoči fotoaparate"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Prepreči uporabo vseh fotoaparatov v napravi."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="266329104542638802">"Onemogočanje funkcij tipkov."</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="3467082272186534614">"Preprečitev uporabe nekaterih funkcij tipkovnice."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Začetna stran"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mobilni"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Služba"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Službeni faks"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Domači faks"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Pozivnik"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Drugo"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Doma"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Služba"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Drugo"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Začetna stran"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Služba"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Drugo"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Začetna stran"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Služba"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Drugo"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Služba"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Drugo"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Po meri"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Začetna stran"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mobilni"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Služba"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Službeni faks"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Domači faks"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Pozivnik"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Drugo"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Povratni klic"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Avto"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Podjetje (glavno)"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Glavna"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Drugi faks"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radio"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Telefaks"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Služba (mobilni telefon)"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Službeni pozivnik"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Pomočnik"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Po meri"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Rojstni dan"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Obletnica"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Drugo"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Po meri"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Začetna stran"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Služba"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Drugo"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mobilni"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Po meri"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Začetna stran"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Služba"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Drugo"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Po meri"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Začetna stran"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Služba"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Drugo"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Po meri"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Služba"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Drugo"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Po meri"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Po meri"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Pomočnik"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Brat"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Otrok"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Domači partner"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Oče"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Prijatelj"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Vodja"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Mati"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Starši"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Predlagatelj:"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Sorodnik"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Sestra"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Zakonski partner"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Po meri"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Domov"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Služba"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Drugo"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Ni aplikacije za ogled tega stika."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Vnesite kodo PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Vnesite kodo PUK in novo kodo PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Koda PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Nova koda PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Dotaknite se za vnos gesla"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Vnesite geslo za odklepanje"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Vnesite PIN za odklepanje"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Napačna koda PIN."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Če želite telefon odkleniti, pritisnite meni in nato 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Številka za klic v sili"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Ni storitve."</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Zaslon je zaklenjen."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Če želite odkleniti napravo ali opraviti klic v sili, pritisnite meni."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Če želite odkleniti, pritisnite meni."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Če želite odkleniti, narišite vzorec"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5347633784401285225">"Klic v sili"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Nazaj na klic"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Pravilno."</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Poskusi znova"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Poskusite znova"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Presegli ste dovoljeno število poskusov odklepanja z obrazom"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Ni kartice SIM"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"V tabličnem računalniku ni kartice SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"V televizorju ni kartice SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"V telefonu ni kartice SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Vstavite kartico SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"Ni kartice SIM ali je ni mogoče prebrati. Vstavite kartico SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Neuporabna kartica SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Kartica SIM je trajno onemogočena.\n Če želite dobiti drugo kartico SIM, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Prejšnja skladba"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Naslednja skladba"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Zaustavi"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Predvajaj"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Ustavi"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Previj nazaj"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Previj naprej"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Le klici v sili"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Omrežje je zaklenjeno"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"Kartica SIM je zaklenjena s kodo PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Preberite uporabniški priročnik ali se obrnite na oddelek za skrb za stranke."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"Kartica SIM je zaklenjena."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Odklepanje kartice SIM ..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Vzorec za odklepanje ste nepravilno narisali <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat. \n\nPoskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Geslo ste <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat vnesli napačno. \n\nZnova poskusite čez <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"PIN ste <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat vnesli napačno. \n\nZnova poskusite čez <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Vzorec za odklepanje ste nepravilno vnesli <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neuspešnih poskusih boste pozvani, da odklenete tablični računalnik z Googlovimi podatki za prijavo.\n\nPoskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat ste nepravilno narisali vzorec za odklepanje. Če vam ne uspe še <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>-krat, boste pozvani k odklepanju televizorja z geslom za Google.\n\n Poskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Vzorec za odklepanje ste nepravilno vnesli <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neuspešnih poskusih boste pozvani, da odklenete telefon z Googlovimi podatki za prijavo.\n\nPoskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Tablični računalnik ste poskusili <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat nepravilno odkleniti. Če poskusite še <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>-krat in ne uspete, bo ponastavljen na privzete tovarniške nastavitve, vsi uporabniški podatki pa bodo izbrisani."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat ste nepravilno poskusili odkleniti televizor. Če vam ne uspe še <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>-krat, bo televizor ponastavljen na tovarniške nastavitve in vsi uporabniški podatki bodo izgubljeni."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Telefon ste poskusili <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krat nepravilno odkleniti. Če poskusite še <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>-krat in ne uspete, bo ponastavljen na privzete tovarniške nastavitve, vsi uporabniški podatki pa bodo izgubljeni."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Tablični računalnik ste poskusili <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krat nepravilno odkleniti, zato bo zdaj ponastavljen na privzete tovarniške nastavitve."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krat ste nepravilno poskusili odkleniti televizor. Televizor bo ponastavljen na tovarniške nastavitve."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Telefon ste poskusili <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krat nepravilno odkleniti, zato bo ponastavljen na privzete tovarniške nastavitve."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Poskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> sekund."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Ali ste pozabili vzorec?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Odklepanje računa"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Preveč poskusov vzorca"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Če želite odkleniti telefon, se prijavite z Google Računom."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Uporabniško ime (e-pošta)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Geslo"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Prijava"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Neveljavno uporabniško ime ali geslo."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Ali ste pozabili uporabniško ime ali geslo?\nObiščite "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Preverjanje ..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Odkleni"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Vklopi zvok"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Izklopi zvok"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Vzorec se je začel"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Vzorec je izbrisan"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Celica je dodana"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Vzorec je končan"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Pripomoček %2$d za %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Dodajanje pripomočka."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Prazno"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Območje odklepanja razširjeno."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Območje odklepanja strnjeno."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Pripomoček <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Izbirnik uporabnika"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Stanje"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Fotoaparat"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Kontrolniki predstavnosti"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Prerazporejanje pripomočkov začeto."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Prerazporejanje pripomočkov končano."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Pripomoček <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> izbrisan."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Razširitev območja odklepanja."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Odklepanje s podrsanjem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Odklepanje z vzorcem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Odklepanje z obrazom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Odklepanje s kodo PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Odklepanje z geslom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Območje vzorca."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Območje podrsanja."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"znak"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"beseda"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"povezava"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"vrstica"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Tovarniški preskus ni uspel"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Dejanje FACTORY_TEST je podprto le za pakete, nameščene v razdelku /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Ni bilo najdenega paketa, ki omogoča dejanje FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Znova zaženi"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Na strani na »<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>« piše:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Potrditev krmarjenja"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Zapusti to stran"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Ostani na tej strani"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nAli res želite zapustiti to stran?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Potrdi"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Nasvet: Tapnite dvakrat, če želite povečati ali pomanjšati."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Samoizp."</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Nastavi samoizp."</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Provinca"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Poštna številka"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Zvezna država"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Poštna številka"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Okrožje"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Otok"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Okraj"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Departma"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektura"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Župnija"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Območje"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirat"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"branje spletnih zaznamkov in zgodovine"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Aplikaciji omogoča, da prebere zgodovino vseh URL-jev, ki jih je obiskal brskalnik, in vse zaznamke brskalnika. Opomba: Tega dovoljenja ne morejo uveljavljati drugi brskalniki ali aplikacije, s katerimi je mogoče brskati po spletu."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"zapisovanje spletnih zaznamkov in zgodovine"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Aplikaciji omogoča spreminjanje zgodovine ali zaznamkov brskalnika v tabličnem računalniku. S tem lahko aplikacija izbriše ali spremeni podatke v brskalniku. Opomba: Tega dovoljenja ne morejo uveljavljati drugi brskalniki ali aplikacije, s katerimi je mogoče brskati po spletu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje zgodovine ali zaznamkov brskalnika v televizorju. S tem lahko aplikacija izbriše ali spremeni podatke v brskalniku. Opomba: Tega dovoljenja morda ne morejo uveljavljati drugi brskalniki ali aplikacije, s katerimi je mogoče brskati po spletu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Aplikaciji omogoča spreminjanje zgodovine ali zaznamkov brskalnika v telefonu. S tem lahko aplikacija izbriše ali spremeni podatke v brskalniku. Opomba: Tega dovoljenja ne morejo uveljavljati drugi brskalniki ali aplikacije, s katerimi je mogoče brskati po spletu."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"nastavitev alarma"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Aplikaciji omogoča nastavitev alarma v nameščeni aplikaciji budilke. Nekatere aplikacije budilke morda nimajo te funkcije."</string>
<string name="permlab_writeVoicemail" msgid="7309899891683938100">"snemanje sporočil v odzivniku"</string>
<string name="permdesc_writeVoicemail" msgid="6592572839715924830">"Aplikaciji omogoča spreminjanje in odstranjevanje sporočil iz odzivnika."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"dodajanje odzivnika"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Aplikaciji omogoča dodajanje sporočil prejetim sporočilom odzivnika."</string>
<string name="permlab_readVoicemail" msgid="8415201752589140137">"branje sporočil v odzivniku"</string>
<string name="permdesc_readVoicemail" msgid="8926534735321616550">"Aplikaciji omogoča branje sporočil v odzivniku."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"Spreminjanje dovoljenj za geolokacijo brskalnika"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Aplikaciji omogoča spreminjanje geolokacijskih dovoljenj v brskalniku. Zlonamerne aplikacije lahko to izkoristijo za pošiljanje podatkov o lokaciji poljubnim spletnim mestom."</string>
<string name="permlab_packageVerificationAgent" msgid="5568139100645829117">"preveri pakete"</string>
<string name="permdesc_packageVerificationAgent" msgid="8437590190990843381">"Aplikaciji omogoča, da preveri, ali je paket mogoče namestiti."</string>
<string name="permlab_bindPackageVerifier" msgid="4187786793360326654">"poveži s preverjanjem paketov"</string>
<string name="permdesc_bindPackageVerifier" msgid="3180741773233862126">"Imetniku omogoča zahtevanje preverjanja paketov. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_serialPort" msgid="546083327654631076">"dostop do serijskih vrat"</string>
<string name="permdesc_serialPort" msgid="2991639985224598193">"Imetniku omogoča, da z API-jem za SerialManager dostopa do serijskih vrat."</string>
<string name="permlab_accessContentProvidersExternally" msgid="5077774297943409285">"zunanji dostop do ponudnikov vsebine"</string>
<string name="permdesc_accessContentProvidersExternally" msgid="4544346486697853685">"Omogoča imetniku, da dostopa do ponudnikov vsebine iz lupine. Nikoli naj ne bi bilo potrebno za običajne aplikacije."</string>
<string name="permlab_updateLock" msgid="3527558366616680889">"odvrnitev samodejnih posodobitev naprave"</string>
<string name="permdesc_updateLock" msgid="1655625832166778492">"Dovoli, da lastnik sistemu ponudi informacije o tem, kdaj je primeren čas za neinteraktiven vnovični zagon, s katerim nadgradi napravo."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Ali želite, da si brskalnik zapomni to geslo?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Ne zdaj"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Zapomni si"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nikoli"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Nimate dovoljenja za odpiranje te strani."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Besedilo, kopirano v odložišče."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Več"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Meni+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"presledek"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"vnesi"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"izbriši"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Iskanje"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Iskanje ..."</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Iskanje"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Iskalna poizvedba"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Izbris poizvedbe"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Pošlji poizvedbo"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Glasovno iskanje"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Vklop raziskovanja z dotikom?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"Storitev <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> želi omogočiti raziskovanje z dotikom. Ko je raziskovanje z dotikom vklopljeno, lahko slišite ali vidite opise tega, kar je pod vašim prstom, ali izvajate poteze za interakcijo s tabličnim računalnikom."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"Storitev <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> želi omogočiti raziskovanje z dotikom. Ko je raziskovanje z dotikom vklopljeno, lahko slišite ali vidite opise tega, kar je pod vašim prstom, ali izvajate poteze za interakcijo s telefonom."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"Pred 1 mesecem"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Pred več kot 1 mesecem"</string>
<plurals name="num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="4869870056547896011">"Pred 1 sekundo"</item>
<item quantity="other" msgid="3903706804349556379">"pred toliko sekundami: <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>"</item>
</plurals>
<plurals name="num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="3306787433088810191">"pred 1 minuto"</item>
<item quantity="other" msgid="2176942008915455116">"Pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minutami"</item>
</plurals>
<plurals name="num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="9150797944610821849">"pred 1 uro"</item>
<item quantity="other" msgid="2467273239587587569">"Pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> urami"</item>
</plurals>
<plurals name="last_num_days">
<item quantity="other" msgid="3069992808164318268">"Zadnjih <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dni"</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Pretekli mesec"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Starejše"</string>
<plurals name="num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="861358534398115820">"včeraj"</item>
<item quantity="other" msgid="2479586466153314633">"Pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dnevi"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="2729745560954905102">"čez 1 sekundo"</item>
<item quantity="other" msgid="1241926116443974687">"Čez <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sekund"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="8793095251325200395">"čez 1 minuto"</item>
<item quantity="other" msgid="3330713936399448749">"Čez toliko minut: <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>."</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="7164353342477769999">"čez 1 uro"</item>
<item quantity="other" msgid="547290677353727389">"čez <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ur"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_days">
<item quantity="one" msgid="5413088743009839518">"jutri"</item>
<item quantity="other" msgid="5109449375100953247">"čez <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dni"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="1849036840200069118">"pred 1 sekundo"</item>
<item quantity="other" msgid="3699169366650930415">"Pred toliko sekundami: <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="6361490147113871545">"pred 1 minuto"</item>
<item quantity="other" msgid="851164968597150710">"Pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minutami"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="4796212039724722116">"pred 1 uro"</item>
<item quantity="other" msgid="6889970745748538901">"Pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> urami"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="8463161711492680309">"včeraj"</item>
<item quantity="other" msgid="3453342639616481191">"Pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dnevi"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="5842225370795066299">"čez 1 sekundo"</item>
<item quantity="other" msgid="5495880108825805108">"čez toliko sekund: <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="562786149928284878">"čez 1 min"</item>
<item quantity="other" msgid="4216113292706568726">"čez <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minut"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="3274708118124045246">"čez 1 uro"</item>
<item quantity="other" msgid="3705373766798013406">"čez <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> ur"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_days">
<item quantity="one" msgid="2178576254385739855">"jutri"</item>
<item quantity="other" msgid="2973062968038355991">"čez <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dni"</item>
</plurals>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"vsak <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"ob <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"leta <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"dan"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"dni"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"ura"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"ur"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"minut"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"sekund"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"teden"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"tednov"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"leto"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"let"</string>
<plurals name="duration_seconds">
<item quantity="one" msgid="6962015528372969481">"1 sekunda"</item>
<item quantity="other" msgid="1886107766577166786">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes">
<item quantity="one" msgid="4915414002546085617">"1 minuta"</item>
<item quantity="other" msgid="3165187169224908775">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours">
<item quantity="one" msgid="8917467491248809972">"1 ura"</item>
<item quantity="other" msgid="3863962854246773930">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> h"</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Težava z videoposnetkom"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Ta videoposnetek ni veljaven za pretakanje v to napravo."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Tega videoposnetka ni mogoče predvajati."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"V redu"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"opoldne"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Opoldne"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"polnoč"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Polnoč"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Izberi vse"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Izreži"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopiraj"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Prilepi"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Zamenjaj •"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Izbriši"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Kopiraj URL"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Izbira besedila"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Izbrano besedilo"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Dodaj v slovar"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Izbriši"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Način vnosa"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Besedilna dejanja"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Prostor za shranjevanje bo pošel"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Nekatere sistemske funkcije morda ne delujejo"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"V shrambi ni dovolj prostora za sistem. Sprostite 250 MB prostora in znova zaženite napravo."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> se izvaja"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Dotaknite se, če želite izvedeti več ali ustaviti aplikacijo."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"V redu"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Prekliči"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"V redu"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Prekliči"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Pozor"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Nalaganje …"</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"VKLOPLJENO"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"IZKLOPLJENO"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Dokončanje dejanja z"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Dokončanje dejanja z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Odpiranje z aplikacijo"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Odpiranje z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Urejanje z aplikacijo"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Urejanje z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Skupna raba z aplikacijo"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Skupna raba z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Izbira aplikacije na začetnem zaslonu"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Uporaba aplikacije %1$s na začetnem zaslonu"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Privzeta uporaba za to dejanje."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Uporaba druge aplikacije"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Izbrišite privzet aplikacijo v sistemskih nastavitvah &gt; Aplikacije &gt; Preneseno."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Izberite dejanje"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Izberite aplikacijo za napravo USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Tega dejanja ne more izvesti nobena aplikacija."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Žal se je aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> ustavila."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Žal se je postopek <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> ustavil."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"Aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> se ne odziva.\n\nAli jo želite zapreti?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"Dejavnost <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> se ne odziva.\n\nAli jo želite zapreti?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"Aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> se ne odziva. Ali jo želite zapreti?"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> se ne odziva.\n\nAli ga želite zapreti?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"V redu"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Poročaj"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Čakaj"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Stran se ne odziva.\n \nAli jo želite zapreti?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Aplikacija preusmerjena"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> se izvaja."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Prvotno je bila zagnana aplikacija <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Lestvica"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Vedno pokaži"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Znova omogočite to v sistemskih nastavitvah &gt; Aplikacije &gt; Preneseno."</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (proces <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) krši svoj samouveljavljiv pravilnik o strogem načinu."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> krši svoj samoizvedljivi pravilnik o strogem načinu."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Poteka nadgradnja Androida ..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android se zaganja …"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Optimiziranje shrambe."</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Optimiranje aplikacije <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> od <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Zagon aplikacij."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Dokončevanje zagona."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> se izvaja"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Dotaknite se, da preklopite na aplikacijo"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Želite preklopiti aplikacije?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Preden zaženete novo aplikacijo, ustavite izvajano."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Vrni se na <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Ne zaženite nove aplikacije."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Začni <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Ustavi prejšnjo aplikacijo brez shranjevanja."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Izberite dejanje za besedilo"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Glasnost zvonjenja"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Glasnost predstavnosti"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Predvajanje prek sistema Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Nastavljena je tiha melodija zvonjenja"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Glasnost dohodnih klicev"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Glasnost funkcije Bluetooth v avtomobilu"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Glasnost alarma"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Glasnost obvestila"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Glasnost"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Glasnost Bluetootha"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Glasnost zvonjenja"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Glasnost klica"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Glasnost predstavnosti"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Glasnost obvestila"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Privzeta melodija zvonjenja"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Privzeta melodija zvonjenja (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Brez"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Melodije zvonjenja"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Neznana melodija zvonjenja"</string>
<plurals name="wifi_available">
<item quantity="one" msgid="6654123987418168693">"Na voljo je brezžično omrežje"</item>
<item quantity="other" msgid="4192424489168397386">"Na voljo so brezžična omrežja"</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed">
<item quantity="one" msgid="1634101450343277345">"Odpiranje razpoložljivega brezžičnega omrežja"</item>
<item quantity="other" msgid="7915895323644292768">"Odpiranje razpoložljivih brezžičnih omrežij"</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="4029489716605255386">"Prijava v omrežje Wi-Fi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="8495155593358054676">"Prijava v omrežje"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Z omrežjem Wi-Fi se ni mogoče povezati"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" ima slabo internetno povezavo."</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Zaženite Wi-Fi Direct. S tem boste izklopili odjemalca/dostopno točko Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Wi-Fi Direct ni bilo mogoče zagnati."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct je vklopljen"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Dotaknite se za nastavitve"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Sprejmi"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Zavrni"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Povabilo je poslano"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Povabilo za povezavo"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Od:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Za:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Vnesite zahtevano kodo PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Tablični računalnik bo začasno prekinil povezavo z Wi-Fi-jem, medtem ko je povezan z napravo <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Televizor bo začasno prekinil povezavo z omrežjem Wi-Fi, medtem ko je povezan z napravo <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Telefon bo začasno prekinil povezavo z Wi-Fi-jem, ko je povezan z napravo <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Vstavljanje znaka"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Pošiljanje sporočil SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; pošilja veliko SMS-ov. Ali želite dovoliti, da jih še naprej pošilja?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Dovoli"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Zavrni"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; želi poslati sporočilo na &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"S tem "<b>"bo morda bremenjen račun"</b>" za vašo mobilno napravo."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"S tem bo bremenjen vaš račun za mobilno napravo."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Pošlji"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Prekliči"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Zapomni si mojo izbiro"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"To lahko pozneje spremenite v Nastavitve &gt; Aplikacije"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Vedno dovoli"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Nikoli ne dovoli"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"Kartica SIM odstranjena"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="5450336489923274918">"Mobilno omrežje ne bo na voljo, dokler znova ne zaženete naprave z vstavljeno veljavno kartico SIM."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Dokončano"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"Kartica SIM dodana"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="7797975656153714319">"Za dostop do mobilnega omrežja znova zaženite napravo."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Vnovičen zagon"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Nastavi uro"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Nastavi datum"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Nastavi"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Končano"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOVO: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Zagotavlja aplikacija <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Ni zahtevanih dovoljenj"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"to je lahko plačljivo"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"Masovni pomnilnik USB"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"Povezava USB je vzpostavljena"</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="3308538094316477839">"Z računalnikom ste vzpostavili povezavo z USB-jem. Dotaknite se spodnjega gumba, če želite kopirati datoteke med računalnikom in pomnilnikom USB v Androidu."</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="805351000446037811">"Z računalnikom ste vzpostavili povezavo prek USB-ja. Če želite kopirati datoteke med računalnikom in kartico SD v Androidu, se dotaknite spodnjega gumba."</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"Vklop shrambe USB"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3017045217365540658">"Težava pri uporabi pomnilnika USB kot masovnega pomnilnika USB."</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="2876018512716970313">"Težava pri uporabi kartice SD za masovni pomnilnik USB."</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"Povezava USB je vzpostavljena"</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid