blob: e6908f1631258ec5cca954a0f5f636a7fc46facf [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"kB"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"MB"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"GB"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"TB"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="9164292791500531949">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="durationDays" msgid="6652371460511178259">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d."</string>
<string name="durationDayHours" msgid="2713107458736744435">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d. <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> hod."</string>
<string name="durationDayHour" msgid="7293789639090958917">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d. <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> hod."</string>
<string name="durationHours" msgid="4266858287167358988">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> hod."</string>
<string name="durationHourMinutes" msgid="9029176248692041549">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> hod. <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min."</string>
<string name="durationHourMinute" msgid="2741677355177402539">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> hod. <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min."</string>
<string name="durationMinutes" msgid="3134226679883579347">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min."</string>
<string name="durationMinute" msgid="7155301744174623818">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinuteSeconds" msgid="1424656185379003751">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min. <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationMinuteSecond" msgid="3989228718067466680">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min. <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationSeconds" msgid="8050088505238241405">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationSecond" msgid="985669622276420331">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> s"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Bez mena&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(žiadne telefónne číslo)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Bez názvu"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Hlasová schránka"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Problém s pripojením alebo neplatný kód MMI."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Operácia je obmedzená len na režim čísla pevného vytáčania."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Služba bola povolená."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Služba bola povolená pre:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Služba bola vypnutá."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Registrácia prebehla úspešne."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Vymazanie prebehlo úspešne."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Nesprávne heslo."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"Funkcia MMI bola dokončená."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Pôvodný kód PIN bol zadaný nesprávne."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Kód PUK bol zadaný nesprávne."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Zadané kódy PIN sa nezhodujú."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Zadajte kód PIN s dĺžkou 4 až 8 číslic."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Zadajte kód PUK, ktorý má 8 alebo viac čísel."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"Karta SIM je uzamknutá pomocou kódu PUK. Odomknite ju zadaním kódu PUK."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Ak chcete odblokovať kartu SIM, zadajte kód PUK2."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Neúspešné, povoľte uzamknutie SIM/RUIM."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts">
<item quantity="one" msgid="6596245285809790142">"Zostáva vám <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> pokus, než sa vaša karta SIM uzamkne."</item>
<item quantity="other" msgid="7530597808358774740">"Počet zostávajúcich pokusov pred uzamknutím karty SIM: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>."</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Prichádzajúca identifikácia volajúceho"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Odchádzajúca identifikácia volajúceho"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"ID pripojenej linky"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Obmedzenie ID pripojenej linky"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Presmerovanie hovorov"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Čakajúci hovor"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Blokovanie hovorov"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Zmena hesla"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Zmena kódu PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Volané číslo uvedené"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Volanie čísla obmedzené"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Konferencia troch účastníkov"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Odmietnutie nevyžiadaných obťažujúcich hovorov"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Doručenie volaného čísla"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Nerušiť"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"V predvolenom nastavení je identifikácia volajúceho obmedzená. Ďalší hovor: Obmedzené"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"V predvolenom nastavení je identifikácia volajúceho obmedzená. Ďalší hovor: Bez obmedzenia"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"V predvolenom nastavení nie je identifikácia volajúceho obmedzená. Ďalší hovor: Obmedzené"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"V predvolenom nastavení nie je identifikácia volajúceho obmedzená. Ďalší hovor: Bez obmedzenia"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Služba nie je poskytovaná."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Nemôžete meniť nastavenia identifikácie volajúceho."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Obmedzený prístup bol zmenený"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Údajová služba je zablokovaná."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Tiesňová služba je zablokovaná."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Hlasová služba je zablokovaná."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Všetky hlasové služby sú zablokované."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"Služba SMS je zablokovaná."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Hlasové a dátové služby sú zablokované."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Hlasové služby a služby SMS sú zablokované."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Všetky hlasové, údajové služby a služby SMS sú zablokované."</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Používateľ, s ktorým komunikujete, požiadal o režim FULL textového telefónu"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Používateľ, s ktorým komunikujete, požiadal o režim HCO textového telefónu"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Používateľ, s ktorým komunikujete, požiadal o režim VCO textového telefónu"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Používateľ, s ktorým komunikujete, požiadal o režim OFF textového telefónu"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Voice"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Údaje"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAX"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Async"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Synchronizovať"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Pakety"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indikátor roamingu svieti"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indikátor roamingu nesvieti"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Indikátor roamingu bliká"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Nie je v blízkosti"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Mimo budovy"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Roaming – preferovaný systém"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Roaming – dostupný systém"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Roaming – aliančný partner"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Roaming – prémiový partner"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Roaming – úplná funkčnosť služby"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Roaming – čiastočná funkčnosť služby"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Banner roamingu je zapnutý"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Banner roamingu je vypnutý"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Vyhľadávanie služby"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Volanie cez Wi-Fi"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
</string-array>
<string name="wfcSpnFormat" msgid="8211621332478306568">"%s"</string>
<string name="wfcDataSpnFormat" msgid="1118052028767666883">"%s"</string>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Vypnuté"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Uprednostniť Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="5920549484600758786">"Uprednostniť mobilné pripojenie"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Len Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepresmerované"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> po <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> s"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepresmerované"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepresmerované"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Požiadavka zadaná pomocou kódu funkcie bola úspešne dokončená."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Problém s pripojením alebo neplatný kód funkcie."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"OK"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Vyskytla sa chyba siete."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Webovú adresu sa nepodarilo nájsť."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Schéma overenia webových stránok nie je podporovaná."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Nepodarilo sa overiť totožnosť."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Overenie pomocou servera proxy bolo neúspešné."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"K serveru sa nepodarilo pripojiť."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Nepodarilo sa nadviazať komunikáciu so serverom. Skúste to znova neskôr."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Časový limit pripojenia na server vypršal."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Stránka obsahuje príliš veľa presmerovaní servera."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokol nie je podporovaný."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Zabezpečené spojenie sa nepodarilo nadviazať."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Stránku sa nepodarilo otvoriť pretože webová adresa je neplatná."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Prístup k súboru sa nepodarilo získať."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Požadovaný súbor sa nepodarilo nájsť."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Je spracovávaných príliš veľa žiadostí. Opakujte akciu neskôr."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Chyba prihlásenia do účtu <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Synchronizovať"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Synchronizovať"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Príliš veľa odstránených položiek služby <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Ukladací priestor tabletu je plný. Odstráňte niektoré súbory a uvoľnite miesto."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Ukladací priestor hodiniek je plný. Uvoľnite miesto odstránením niektorých súborov."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Úložisko televízora je plné. Uvoľnite miesto odstránením niektorých súborov."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Pamäť telefónu je plná. Odstráňte niektoré súbory a uvoľnite miesto."</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Sieť môže byť monitorovaná"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Neznámou treťou stranou"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="550758088185764312">"Správcom vášho pracovného profilu"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Doménou <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Pracovný profil bol odstránený"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="6305147513054341102">"Pracovný profil bol odstránený z dôvodu chýbajúcej správcovskej aplikácie."</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="226615743462361248">"Správcovská aplikácia pracovného profilu buď chýba, alebo je poškodená. Z toho dôvodu boli váš pracovný profil a s ním súvisiace údaje odstránené. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte svojho správcu."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Vaše zariadenie bude vymazané"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="4905025204141900666">"V správcovskej aplikácii chýbajú komponenty alebo je poškodená, a preto sa nedá použiť. Vaše zariadenie bude vymazané. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte svojho správcu."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Ja"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Možnosti tabletu"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Možnosti televízora"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Možnosti telefónu"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Tichý režim"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Zapnúť bezdrôtové pripojenie"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Vypnúť bezdrôtové pripojenie"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Zámka obrazovky"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Vypnúť"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zvonenie je vypnuté"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibračné zvonenie"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zvonenie je zapnuté"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Prebieha vypínanie..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Váš tablet bude vypnutý."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Televízor sa vypne."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Hodinky sa vypnú."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Váš telefón bude vypnutý."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Chcete zariadenie vypnúť?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Reštartovať do núdzového režimu"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Chcete zariadenie reštartovať do núdzového režimu? Zakážu sa tým všetky aplikácie tretích strán, ktoré ste nainštalovali. Tieto aplikácie budú obnovené po ďalšom reštartovaní."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Najnovšie"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Žiadne nedávne aplikácie"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Možnosti tabletu"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Možnosti televízora"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Možnosti telefónu"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Zámka obrazovky"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Vypnúť"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Hlásenie o chybách"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Vytvoriť hlásenie o chybách"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Zhromaždí informácie o aktuálnom stave zariadenia na odoslanie v e-mailovej správe. Chvíľu však potrvá, kým bude hlásenie o chybách pripravené na odoslanie. Prosíme vás preto o trpezlivosť."</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Tichý režim"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Zvuk je VYPNUTÝ."</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Zvuk je zapnutý"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Režim v lietadle"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Režim v lietadle je ZAPNUTÝ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Režim v lietadle je VYPNUTÝ"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Nastavenia"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Uzamknúť"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Núdzový režim"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Systém Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="6465364741001216388">"Osobné aplikácie"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="6260850669674791528">"Práca"</string>
<string name="permgrouplab_costMoney" msgid="5429808217861460401">"Spoplatnené služby"</string>
<string name="permgroupdesc_costMoney" msgid="3293301903409869495">"Vykonávanie činností, ktoré vás môžu stáť peniaze."</string>
<string name="permgrouplab_messages" msgid="7521249148445456662">"Vaše správy"</string>
<string name="permgroupdesc_messages" msgid="7821999071003699236">"Čítanie a písanie správ SMS, e-mailov a ďalších správ."</string>
<string name="permgrouplab_personalInfo" msgid="3519163141070533474">"Vaše osobné informácie"</string>
<string name="permgroupdesc_personalInfo" msgid="8426453129788861338">"Priamy prístup k informáciám o vás uložených na vašej karte kontaktu."</string>
<string name="permgrouplab_socialInfo" msgid="5799096623412043791">"Vaše sociálne informácie"</string>
<string name="permgroupdesc_socialInfo" msgid="7129842457611643493">"Priamy prístup k informáciám o vašich kontaktoch a sociálnych prepojeniach."</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="635149742436692049">"Vaša poloha"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="5704679763124170100">"Sledovanie vašej fyzickej polohy."</string>
<string name="permgrouplab_network" msgid="5808983377727109831">"Sieťová komunikácia"</string>
<string name="permgroupdesc_network" msgid="4478299413241861987">"Prístup k rôznym funkciám siete."</string>
<string name="permgrouplab_bluetoothNetwork" msgid="1585403544162128109">"Bluetooth"</string>
<string name="permgroupdesc_bluetoothNetwork" msgid="5625288577164282391">"Prístup k zariadeniam a sieťam prostredníctvom rozhrania Bluetooth."</string>
<string name="permgrouplab_audioSettings" msgid="8329261670151871235">"Nastavenia zvuku"</string>
<string name="permgroupdesc_audioSettings" msgid="2641515403347568130">"Zmena nastavení zvuku."</string>
<string name="permgrouplab_affectsBattery" msgid="6209246653424798033">"Vplyv na batériu"</string>
<string name="permgroupdesc_affectsBattery" msgid="6441275320638916947">"Používanie funkcií, ktoré môžu rýchlo vyčerpať batériu."</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Kalendár"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="5777534316982184416">"Priamy prístup ku kalendáru a udalostiam."</string>
<string name="permgrouplab_dictionary" msgid="4148597128843641379">"Čítanie požívateľského slovníka"</string>
<string name="permgroupdesc_dictionary" msgid="7921166355964764490">"Čítanie slov v používateľskom slovníku."</string>
<string name="permgrouplab_writeDictionary" msgid="8090237702432576788">"Zápis do používateľského slovníka"</string>
<string name="permgroupdesc_writeDictionary" msgid="2711561994497361646">"Pridávanie slov do používateľského slovníka."</string>
<string name="permgrouplab_bookmarks" msgid="1949519673103968229">"Záložky a história"</string>
<string name="permgroupdesc_bookmarks" msgid="4169771606257963028">"Priamy prístup k záložkám a histórii prehliadača."</string>
<string name="permgrouplab_deviceAlarms" msgid="6117704629728824101">"Budík"</string>
<string name="permgroupdesc_deviceAlarms" msgid="4769356362251641175">"Nastavenie budíka."</string>
<string name="permgrouplab_voicemail" msgid="4162237145027592133">"Hlasová schránka"</string>
<string name="permgroupdesc_voicemail" msgid="2498403969862951393">"Priamy prístup do hlasovej schránky."</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofón"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="7106618286905738408">"Priamy prístup k mikrofónu na záznam zvuku."</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Fotoaparát"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="2933667372289567714">"Priamy prístup k fotoaparátu na nasnímanie fotografií alebo natočenie videí."</string>
<string name="permgrouplab_screenlock" msgid="8275500173330718168">"Uzamknúť obrazovku"</string>
<string name="permgroupdesc_screenlock" msgid="7067497128925499401">"Možnosť ovplyvniť správanie zámky obrazovky na vašom zariadení."</string>
<string name="permgrouplab_appInfo" msgid="8028789762634147725">"Informácie o vašich aplikáciách"</string>
<string name="permgroupdesc_appInfo" msgid="3950378538049625907">"Schopnosť ovplyvniť správanie ďalších aplikácií na vašom zariadení."</string>
<string name="permgrouplab_wallpaper" msgid="3850280158041175998">"Tapeta"</string>
<string name="permgroupdesc_wallpaper" msgid="5630417854750540154">"Zmena nastavení tapety zariadenia."</string>
<string name="permgrouplab_systemClock" msgid="406535759236612992">"Hodiny"</string>
<string name="permgroupdesc_systemClock" msgid="3944359833624094992">"Zmena času a časového pásma zariadenia."</string>
<string name="permgrouplab_statusBar" msgid="2095862568113945398">"Stavový riadok"</string>
<string name="permgroupdesc_statusBar" msgid="6242593432226807171">"Zmena nastavení stavového riadka zariadenia."</string>
<string name="permgrouplab_syncSettings" msgid="3341990986147826541">"Nastavenia synchronizácie"</string>
<string name="permgroupdesc_syncSettings" msgid="7603195265129031797">"Prístup do nastavení synchronizácie."</string>
<string name="permgrouplab_accounts" msgid="3359646291125325519">"Vaše účty"</string>
<string name="permgroupdesc_accounts" msgid="4948732641827091312">"Prístup k dostupným účtom."</string>
<string name="permgrouplab_hardwareControls" msgid="7998214968791599326">"Ovládanie hardvéru"</string>
<string name="permgroupdesc_hardwareControls" msgid="4357057861225462702">"Priamy prístup k hardvéru telefónu."</string>
<string name="permgrouplab_phoneCalls" msgid="9067173988325865923">"Telefónne hovory"</string>
<string name="permgroupdesc_phoneCalls" msgid="7489701620446183770">"Sledovanie, záznam a spracovanie telefónnych hovorov."</string>
<string name="permgrouplab_systemTools" msgid="4652191644082714048">"Systémové nástroje"</string>
<string name="permgroupdesc_systemTools" msgid="8162102602190734305">"Nízkoúrovňový prístup a ovládanie systému."</string>
<string name="permgrouplab_developmentTools" msgid="3446164584710596513">"Nástroje pre vývoj"</string>
<string name="permgroupdesc_developmentTools" msgid="7058828032358142018">"Funkcie len pre vývojárov aplikácií."</string>
<string name="permgrouplab_display" msgid="4279909676036402636">"Používateľské rozhranie iných aplikácií"</string>
<string name="permgroupdesc_display" msgid="6051002031933013714">"Vplyv na používateľské rozhranie ďalších aplikácií."</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Úložisko"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="nosdcard" msgid="7442318502446874999">"Prístup do úložiska USB."</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="default" msgid="9203302214915355774">"Prístup na kartu SD."</string>
<string name="permgrouplab_accessibilityFeatures" msgid="7919025602283593907">"Funkcie zjednodušenia ovládania"</string>
<string name="permgroupdesc_accessibilityFeatures" msgid="4205196881678144335">"Funkcie, ktoré môže vyžadovať nápomocná technológia."</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Načítať obsah okna"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Preskúmať obsah okna s ktorým interagujete."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Zapnúť funkciu Preskúmanie dotykom"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Po dotyku na položku sa vysloví jej názov a obrazovku je možné preskúmať pomocou gest."</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Zapnúť vylepšenú dostupnosť na webe"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Môže nainštalovať skripty na sprístupnenie obsahu aplikácie."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Sledovať vami zadávaný text"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Obsahuje osobné údaje ako sú čísla kreditných kariet a heslá."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"zakázanie alebo zmeny stavového riadka"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Umožňuje aplikácii vypnúť stavový riadok alebo pridať a odstrániť systémové ikony."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"stavový riadok"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Umožňuje aplikácii fungovať ako stavový riadok."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"rozbalenie a zbalenie stavového riadka"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Umožňuje aplikácii rozbaliť alebo zbaliť stavový riadok."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"inštalovať odkazy"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Povoľuje aplikácii pridať odkazy na ploche bez zásahu používateľa."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"odinštalovať odkazy"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Povoľuje aplikácii odstrániť odkazy na ploche bez zásahu používateľa."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"presmerovať odchádzajúce hovory"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Umožňuje aplikácii počas odchádzajúceho hovoru rozpoznať vytáčané číslo a poskytuje možnosť presmerovať daný hovor na odlišné číslo alebo ho úplne zrušiť."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"prijímať textové správy (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Umožňuje aplikácii prijímať a spracovávať správy SMS. Znamená to, že aplikácia môže sledovať správy odoslané na vaše zariadenie alebo ich odstrániť bez toho, aby sa vám zobrazili."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"prijímať textové správy (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Umožňuje aplikácii prijímať a spracovávať správy MMS. Znamená to, že aplikácia môže sledovať správy odoslané na vaše zariadenie alebo ich odstrániť bez toho, aby sa vám zobrazili."</string>
<string name="permlab_receiveEmergencyBroadcast" msgid="1803477660846288089">"príjem núdzového vysielania"</string>
<string name="permdesc_receiveEmergencyBroadcast" msgid="848524070262431974">"Umožňuje aplikácii prijímať a spracovávať správy núdzového vysielania. Toto povolenie je k dispozícii len pre systémové aplikácie."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"čítať správy Cell Broadcast"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Umožňuje aplikácii čítať správy Cell Broadcast prijaté vaším zariadením. Upozornenia Cell Broadcast sú doručované na určitých miestach a upozorňujú na núdzové situácie. Škodlivé aplikácie môžu pri prijatí núdzovej správy Cell Broadcast narušiť výkonnosť alebo prevádzku vášho zariadenia."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="5600830612147671529">"odosielať správy SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Umožňuje aplikácii odosielať správy SMS. Môže to mať za následok účtovanie neočakávaných poplatkov. Škodlivé aplikácie vám môžu spôsobiť výdavky odosielaním správ bez vášho potvrdenia."</string>
<string name="permlab_sendRespondViaMessageRequest" msgid="8713889105305943200">"odosielanie udalostí typu „odpovedzte správou“"</string>
<string name="permdesc_sendRespondViaMessageRequest" msgid="7107648548468778734">"Umožňuje aplikácii odosielať žiadosti ostatným aplikáciám na posielanie správ s cieľom spracovania udalostí typu „odpovedzte správou“ pre prichádzajúce hovory."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"čítať textové správy (SMS alebo MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Umožňuje aplikácii čítať správy SMS uložené v tablete alebo na karte SIM. Toto povolenie umožňuje aplikácii čítať správy SMS bez ohľadu na ich obsah alebo dôvernosť."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5102425513647038535">"Umožňuje aplikácii čítať správy SMS uložené vo vašom televízore alebo SIM karte. Toto nastavenie umožňuje aplikácii čítať všetky správy SMS bez ohľadu na ich obsah alebo dôvernosť."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Umožňuje aplikácii čítať správy SMS uložené v telefóne alebo na karte SIM. Toto povolenie umožňuje aplikácii čítať správy SMS bez ohľadu na ich obsah alebo dôvernosť."</string>
<string name="permlab_writeSms" msgid="3216950472636214774">"upraviť textové správy (SMS alebo MMS)"</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tablet" msgid="5160413947794501538">"Umožňuje aplikácii písať správy SMS uložené v tablete alebo na karte SIM. Škodlivé aplikácie môžu vaše správy odstrániť."</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tv" msgid="955871498983538187">"Umožňuje aplikácii zapisovať do správ SMS uložených vo vašom televízore alebo SIM karte. Škodlivé aplikácie môžu odstrániť vaše správy."</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="default" msgid="7268668709052328567">"Umožňuje aplikácii písať do správ SMS uložených v telefóne alebo na karte SIM. Škodlivé aplikácie môžu vaše správy odstrániť."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"prijímať textové správy (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Umožňuje aplikácii prijímať a spracovávať správy WAP. Toto povolenie zahŕňa možnosť sledovať vaše správy alebo ich odstrániť bez toho, aby sa vám zobrazili."</string>
<string name="permlab_receiveBluetoothMap" msgid="7593811487142360528">"prijímanie správ Bluetooth (MAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveBluetoothMap" msgid="8656755936919466345">"Umožňuje aplikácii prijímať a spracovávať správy MAP rozhrania Bluetooth. Znamená to, že aplikácia môže sledovať správy odoslané na vaše zariadenie alebo ich odstrániť bez toho, aby sa vám zobrazili."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"načítať spustené aplikácie"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Umožňuje aplikácii načítať informácie o aktuálne či nedávno spustených úlohách. Toto povolenie môže aplikácii umožniť objaviť informácie o tom, ktoré aplikácie sa na zariadení používajú."</string>
<string name="permlab_startTasksFromRecents" msgid="8990073877885690623">"spustenie úlohy v priečinku Nedávne"</string>
<string name="permdesc_startTasksFromRecents" msgid="7382133554871222235">"Umožňuje aplikácii použiť objekt ActivityManager.RecentTaskInfo na spustenie nefunkčnej úlohy, ktorá sa vrátila v odpovedi zo zoznamu ActivityManager.getRecentTaskList()."</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsers" msgid="7114255281944211682">"interakcie naprieč používateľmi"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsers" msgid="364670963623385786">"Umožňuje aplikácii vykonávať akcie naprieč rôznymi používateľmi zariadenia. Škodlivé aplikácie môžu toto povolenie zneužiť na obídenie ochrany medzi používateľmi."</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsersFull" msgid="2567734285545074105">"plná licencia na interakcie naprieč používateľmi"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsersFull" msgid="376841368395502366">"Umožňuje všetky možné interakcie naprieč používateľmi."</string>
<string name="permlab_manageUsers" msgid="1676150911672282428">"správa používateľov"</string>
<string name="permdesc_manageUsers" msgid="8409306667645355638">"Umožňuje aplikáciám spravovať používateľov v zariadení, vrátane vyhľadávania dopytov, vytvorenia a odstránenia."</string>
<string name="permlab_getDetailedTasks" msgid="6229468674753529501">"načítať podrobnosti o spustených aplikáciách"</string>
<string name="permdesc_getDetailedTasks" msgid="153824741440717599">"Umožňuje aplikácii načítať podrobné informácie o aktuálnych a nedávno spustených úlohách. Škodlivé aplikácie môžu odhaliť súkromné informácie o iných aplikáciách."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"zmeniť poradie spustených aplikácií"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Umožňuje aplikácii presunúť úlohy do popredia alebo do pozadia. Aplikácia tak môže urobiť bez vášho zásahu."</string>
<string name="permlab_removeTasks" msgid="6821513401870377403">"zastaviť spustené aplikácie"</string>
<string name="permdesc_removeTasks" msgid="1394714352062635493">"Umožňuje aplikácii odstrániť úlohy a ukončiť ich aplikácie. Škodlivé aplikácie môžu narušiť správanie iných aplikácií."</string>
<string name="permlab_manageActivityStacks" msgid="7391191384027303065">"spravovanie zoskupení aktivít"</string>
<string name="permdesc_manageActivityStacks" msgid="1615881933034084440">"Umožňuje aplikácii pridať, odstrániť alebo upraviť zoskupenia aktivít, v ktorých sú spustené ostatné aplikácie. Škodlivé aplikácie môžu narušiť správanie ostatných aplikácií."</string>
<string name="permlab_startAnyActivity" msgid="2918768238045206456">"spustiť ľubovoľnú aktivitu"</string>
<string name="permdesc_startAnyActivity" msgid="997823695343584001">"Umožňuje aplikácii spustiť ľubovoľnú aktivitu bez ohľadu na ochranu povolení alebo exportovaný stav."</string>
<string name="permlab_setScreenCompatibility" msgid="6975387118861842061">"nastaviť kompatibilitu obrazovky"</string>
<string name="permdesc_setScreenCompatibility" msgid="692043618693917374">"Umožňuje aplikácii ovládať režim kompatibility obrazovky v ostatných aplikáciách. Škodlivé aplikácie môžu narušiť správanie ostatných aplikácií."</string>
<string name="permlab_setDebugApp" msgid="3022107198686584052">"povoliť ladenie aplikácií"</string>
<string name="permdesc_setDebugApp" msgid="4474512416299013256">"Umožňuje aplikácii zapnúť ladenie inej aplikácie. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia ukončiť iné aplikácie."</string>
<string name="permlab_changeConfiguration" msgid="4162092185124234480">"zmeniť systémové nastavenia obrazovky"</string>
<string name="permdesc_changeConfiguration" msgid="4372223873154296076">"Umožňuje aplikácii zmeniť aktuálnu konfiguráciu, napr. miestne nastavenie alebo celkovú veľkosť písma."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"aktivovať režim V aute"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Umožňuje aplikácii povoliť režim V aute."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"zavrieť iné aplikácie"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Umožňuje aplikácii ukončiť procesy na pozadí ostatných aplikácií. Môže to zapríčiniť zastavenie ostatných aplikácií."</string>
<string name="permlab_forceStopPackages" msgid="2329627428832067700">"vynútiť zastavenie ďalších aplikácií"</string>
<string name="permdesc_forceStopPackages" msgid="5253157296183940812">"Umožňuje aplikácii vynútiť zastavenie iných aplikácií."</string>
<string name="permlab_forceBack" msgid="652935204072584616">"vynútiť zavretie aplikácie"</string>
<string name="permdesc_forceBack" msgid="3892295830419513623">"Umožňuje aplikácii vynútiť ukončenie a návrat akejkoľvek aktivity, ktorá je v popredí. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_dump" msgid="1681799862438954752">"načítanie interného stavu systému"</string>
<string name="permdesc_dump" msgid="1778299088692290329">"Umožňuje aplikácii načítať interný stav systému. Škodlivé aplikácie môžu načítať široký rozsah súkromných a zabezpečených informácií, ktoré by obvykle nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_retrieve_window_content" msgid="8022588608994589938">"načítanie obsahu obrazovky"</string>
<string name="permdesc_retrieve_window_content" msgid="3193269069469700265">"Umožňuje aplikácii načítať obsah aktívneho okna. Škodlivé aplikácie môžu získať celý obsah okna a preskúmať celý jeho text okrem hesiel."</string>
<string name="permlab_temporary_enable_accessibility" msgid="2312612135127310254">"dočasné povolenie zjednodušenia ovládania"</string>
<string name="permdesc_temporary_enable_accessibility" msgid="8079456293182975464">"Umožňuje aplikácii dočasne povoliť zjednodušenie ovládania v zariadení. Škodlivé aplikáciu môžu zjednodušenie ovládania povoliť bez súhlasu používateľa."</string>
<string name="permlab_retrieveWindowToken" msgid="7154762602367758602">"získať token okna"</string>
<string name="permdesc_retrieveWindowToken" msgid="668173747687795074">"Umožňuje aplikácii získať token okna. Škodlivé aplikácie sa môžu správať ako systém a vykonať neautorizovanú interakciu s oknom aplikácie."</string>
<string name="permlab_frameStats" msgid="7056374987314361639">"získať štatistiky rámcov"</string>
<string name="permdesc_frameStats" msgid="4758001089491284919">"Umožňuje aplikácii zhromažďovať štatistiky rámcov. Škodlivé aplikácie môžu sledovať štatistiky rámcov okien z iných aplikácií."</string>
<string name="permlab_filter_events" msgid="8675535648807427389">"filtrovanie udalostí"</string>
<string name="permdesc_filter_events" msgid="8006236315888347680">"Umožňuje aplikácii zaregistrovať vstupný filter, ktorý filtruje stream všetkých prenosov používateľa pred ich odvysielaním. Škodlivá aplikácia môže bez zásahu používateľa ovládať používateľské rozhranie systému."</string>
<string name="permlab_shutdown" msgid="7185747824038909016">"Čiastočné vypnutie"</string>
<string name="permdesc_shutdown" msgid="7046500838746291775">"Uvedie správcu činností do vypnutého stavu. Úplné vypnutie však nenastane."</string>
<string name="permlab_stopAppSwitches" msgid="4138608610717425573">"zabrániť prepínaniu aplikácií"</string>
<string name="permdesc_stopAppSwitches" msgid="8262195802582255021">"Zabráni používateľovi prepnúť na inú aplikáciu."</string>
<string name="permlab_getTopActivityInfo" msgid="2537922311411546016">"získať informácie o aktuálnej aplikácii"</string>
<string name="permdesc_getTopActivityInfo" msgid="2512448855496067131">"Umožňuje držiteľovi povolenia načítať súkromné ​​informácie o aktuálnej aplikácii v popredí obrazovky."</string>
<string name="permlab_runSetActivityWatcher" msgid="892239094867182656">"sledovať a ovládať všetky spustenia aplikácií"</string>
<string name="permdesc_runSetActivityWatcher" msgid="6003603162578577406">"Umožňuje aplikácii sledovať a ovládať spúšťanie aktivít systémom. Škodlivé aplikácie môžu systém úplne ovládnuť. Toto povolenie je potrebné len na účely vývoja, nikdy nie na bežné používanie."</string>
<string name="permlab_broadcastPackageRemoved" msgid="2576333434893532475">"odoslanie vysielania o odstránení balíčka"</string>
<string name="permdesc_broadcastPackageRemoved" msgid="6621901216207931089">"Umožňuje aplikácii vysielať oznámenie, že balík aplikácie bol odstránený. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia ukončiť akúkoľvek ďalšiu spustenú aplikáciu."</string>
<string name="permlab_broadcastSmsReceived" msgid="5689095009030336593">"odoslanie vysielania o prijatej správe SMS"</string>
<string name="permdesc_broadcastSmsReceived" msgid="4152037720034365492">"Umožňuje aplikácii vysielať oznámenie, že správa SMS bola doručená. Škodlivé aplikácie môžu toto nastavenie použiť na falšovanie prichádzajúcich správ SMS."</string>
<string name="permlab_broadcastWapPush" msgid="3145347413028582371">"odoslanie vysielania typu WAP-PUSH-received"</string>
<string name="permdesc_broadcastWapPush" msgid="4783402525039442729">"Umožňuje aplikácii vysielať oznámenie, že správa WAP PUSH bola doručená. Škodlivé aplikácie môžu použiť toto nastavenie na vytvorenie potvrdenia o doručení správy MMS alebo na utajené nahradenie obsahu akejkoľvek stránky škodlivými variantmi."</string>
<string name="permlab_setProcessLimit" msgid="2451873664363662666">"obmedzenie počtu spustených procesov"</string>
<string name="permdesc_setProcessLimit" msgid="7318061314040879542">"Umožňuje aplikácii kontrolovať maximálny počet spustených procesov. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_setAlwaysFinish" msgid="550958507798796965">"vynútiť zavretie aplikácií na pozadí"</string>
<string name="permdesc_setAlwaysFinish" msgid="7471310652868841499">"Umožňuje aplikácii ovládať, či sa aktivity po presune na pozadie vždy ukončia. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_batteryStats" msgid="2789610673514103364">"čítať štatistické údaje o batérii"</string>
<string name="permdesc_batteryStats" msgid="5897346582882915114">"Umožňuje aplikácii čítať aktuálne údaje nízkej úrovne o používaní batérie. Pomocou tejto funkcie môže aplikácia zistiť podrobnosti o tom, ktoré aplikácie používate."</string>
<string name="permlab_updateBatteryStats" msgid="3719689764536379557">"zmena štatistických údajov o batérii"</string>
<string name="permdesc_updateBatteryStats" msgid="6862817857178025002">"Umožňuje aplikácii zmeniť zhromaždené štatistické údaje o batérii. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_getAppOpsStats" msgid="1508779687436585744">"získať štatistické údaje o fungovaní aplikácií"</string>
<string name="permdesc_getAppOpsStats" msgid="6243887041577912877">"Umožňuje aplikácii získať zhromaždené štatistické údaje o fungovaní aplikácií. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_updateAppOpsStats" msgid="8829097373851521505">"upraviť štatistické údaje o fungovaní aplikácií"</string>
<string name="permdesc_updateAppOpsStats" msgid="50784596594403483">"Umožňuje aplikácii zmeniť zhromaždené štatistické údaje o fungovaní aplikácií. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_backup" msgid="470013022865453920">"ovládať zálohovanie a obnovu systému"</string>
<string name="permdesc_backup" msgid="6912230525140589891">"Umožňuje aplikácii ovládať mechanizmus na zálohovanie a obnovu údajov systému. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_confirm_full_backup" msgid="5557071325804469102">"potvrdenie operácie úplnej zálohy alebo úplného obnovenia"</string>
<string name="permdesc_confirm_full_backup" msgid="1748762171637699562">"Umožňuje aplikácii spustiť používateľské rozhranie potvrdenia úplnej zálohy. Toto nastavenie by nemala používať žiadna aplikácia."</string>
<string name="permlab_internalSystemWindow" msgid="2148563628140193231">"zobraziť neoprávnené okná"</string>
<string name="permdesc_internalSystemWindow" msgid="7458387759461466397">"Umožňuje aplikácii vytvárať okná, ktoré majú byť použité interným systémom používateľského rozhrania. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"vykresliť cez ďalšie aplikácie"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Umožňuje aplikáciu vykresľovanie nad inými aplikáciami alebo súčasťami používateľského rozhrania. Táto funkcia môže zasahovať do vášho používania rozhrania inej aplikácie alebo meniť zobrazovaný obsah v iných aplikáciách."</string>
<string name="permlab_setAnimationScale" msgid="2805103241153907174">"globálne zmeny rýchlosti animácie"</string>
<string name="permdesc_setAnimationScale" msgid="7690063428924343571">"Umožňuje aplikácii kedykoľvek globálne zmeniť rýchlosť animácie (rýchlejšia alebo pomalšia animácia)."</string>
<string name="permlab_manageAppTokens" msgid="1286505717050121370">"spravovať tokeny aplikácií"</string>
<string name="permdesc_manageAppTokens" msgid="8043431713014395671">"Umožňuje aplikácii vytvárať a spravovať svoje vlastné tokeny a obísť ich obvyklé Z-usporiadanie. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_freezeScreen" msgid="4708181184441880175">"zmraziť obrazovku"</string>
<string name="permdesc_freezeScreen" msgid="8558923789222670064">"Umožňuje aplikácii dočasne zmraziť obrazovku na prechod v režime celej obrazovky."</string>
<string name="permlab_injectEvents" msgid="1378746584023586600">"používanie kláves a tlačidiel"</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tablet" msgid="206352565599968632">"Umožňuje aplikácii doručiť vlastné udalosti vstupu (stlačenie tlačidiel atď.) ďalším aplikáciám. Škodlivé aplikácie môžu pomocou toho prevziať kontrolu nad tabletom."</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tv" msgid="4681361983270791611">"Umožňuje aplikácii distribuovať vlastné udalosti vstupov (stlačenia klávesov atď.) do iných aplikácií. Toto nastavenie môžu zneužiť škodlivé aplikácie na prevzatie kontroly nad vaším televízorom."</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="default" msgid="653128057572326253">"Umožňuje aplikácii doručiť vlastné udalosti vstupu (stlačenie tlačidiel atď.) ďalším aplikáciám. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia prevziať kontrolu nad telefónom."</string>
<string name="permlab_readInputState" msgid="469428900041249234">"zaznamenanie písaného textu a realizovaných akcií"</string>
<string name="permdesc_readInputState" msgid="8387754901688728043">"Umožňuje aplikácii sledovať, ktoré klávesy stlačíte, dokonca aj keď pracujete s inou aplikáciou (napr. zadávanie hesla). Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindInputMethod" msgid="3360064620230515776">"väzba na metódu vstupu"</string>
<string name="permdesc_bindInputMethod" msgid="3250440322807286331">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania metódy vstupu. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindAccessibilityService" msgid="5357733942556031593">"viazať na službu zjednodušeného ovládania"</string>
<string name="permdesc_bindAccessibilityService" msgid="7034615928609331368">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby zjednodušeného ovládania. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindPrintService" msgid="8462815179572748761">"viazanie na tlačovú službu"</string>
<string name="permdesc_bindPrintService" msgid="7960067623209111135">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania tlačovej služby. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindPrintSpoolerService" msgid="6807762783744125954">"väzba na tlačovú službu"</string>
<string name="permdesc_bindPrintSpoolerService" msgid="3680552285933318372">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania tlačovej služby. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindNfcService" msgid="2752731300419410724">"previazať so službou NFC"</string>
<string name="permdesc_bindNfcService" msgid="6120647629174066862">"Umožňuje držiteľovi previazať sa s aplikáciami, ktoré vydávajú karty NFC. Bežné aplikácie toto povolenie nikdy nepotrebujú."</string>
<string name="permlab_bindTextService" msgid="7358378401915287938">"väzba na textovú službu"</string>
<string name="permdesc_bindTextService" msgid="8151968910973998670">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania textovej služby (napr. SpellCheckerService). Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindVpnService" msgid="4708596021161473255">"Zaviazať k službe VPN"</string>
<string name="permdesc_bindVpnService" msgid="2067845564581693905">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby VPN. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindWallpaper" msgid="8716400279937856462">"väzba na tapetu"</string>
<string name="permdesc_bindWallpaper" msgid="7108428692595491668">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania tapety. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindVoiceInteraction" msgid="5334852580713715068">"viazanie na hlasovú interakciu"</string>
<string name="permdesc_bindVoiceInteraction" msgid="2345721766501778101">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby hlasovej interakcie. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_manageVoiceKeyphrases" msgid="1252285102392793548">"správa vyslovených kľúčových fráz"</string>
<string name="permdesc_manageVoiceKeyphrases" msgid="8476560722907530008">"Umožňuje držiteľovi spravovať kľúčové frázy pre rozpoznávanie vyslovených kľúčových slov. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindRemoteDisplay" msgid="1782923938029941960">"viazať na vzdialený displej"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteDisplay" msgid="1261242718727295981">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania vzdialeného displeja. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindRemoteViews" msgid="5697987759897367099">"viazať sa k službe miniaplikácie"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteViews" msgid="4717987810137692572">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby miniaplikácií. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindDeviceAdmin" msgid="8704986163711455010">"komunikovať so správcom zariadenia"</string>
<string name="permdesc_bindDeviceAdmin" msgid="569715419543907930">"Umožňuje držiteľovi odosielať informácie správcovi zariadenia. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindTvInput" msgid="5601264742478168987">"viazanie na televízny vstup"</string>
<string name="permdesc_bindTvInput" msgid="2371008331852001924">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania televízneho vstupu. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_modifyParentalControls" msgid="4611318225997592242">"úprava nadradených ovládacích prvkov"</string>
<string name="permdesc_modifyParentalControls" msgid="7438482894162282039">"Umožňuje držiteľovi upravovať údaje nadradených ovládacích prvkov systému. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_manageDeviceAdmins" msgid="4248828900045808722">"pridanie alebo odstránenie správcu zariadenia"</string>
<string name="permdesc_manageDeviceAdmins" msgid="5025608167709942485">"Umožňuje držiteľovi pridať alebo odstrániť správcov aktívnych zariadení. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_setOrientation" msgid="3365947717163866844">"zmena orientácie obrazovky"</string>
<string name="permdesc_setOrientation" msgid="3046126619316671476">"Umožňuje aplikácii kedykoľvek zmeniť otáčanie obrazovky. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_setPointerSpeed" msgid="9175371613322562934">"zmena rýchlosti ukazovateľa"</string>
<string name="permdesc_setPointerSpeed" msgid="6866563234274104233">"Umožňuje aplikácii kedykoľvek zmeniť rýchlosť kurzora myši alebo touchpadu. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_setKeyboardLayout" msgid="4778731703600909340">"zmeniť rozloženie klávesnice"</string>
<string name="permdesc_setKeyboardLayout" msgid="8480016771134175879">"Umožňuje aplikácii zmeniť rozloženie klávesnice. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_signalPersistentProcesses" msgid="4539002991947376659">"odoslať aplikáciám signály systému Linux"</string>
<string name="permdesc_signalPersistentProcesses" msgid="4896992079182649141">"Umožňuje aplikácii vyžiadať odoslanie poskytnutého signálu všetkým trvalým procesom."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"nastaviť, aby bola aplikácia neustále spustená"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Umožňuje aplikácii uložiť niektoré svoje časti natrvalo do pamäte. Môže to obmedziť pamäť dostupnú pre ostatné aplikácie a spomaliť tak tablet."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Umožňuje aplikácii natrvalo uložiť svoje časti v pamäti. Môže to obmedziť pamäť dostupnú pre ďalšie aplikácie, čím sa spomaľuje televízor."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Umožňuje aplikácii uložiť niektoré svoje časti natrvalo do pamäte. Môže to obmedziť pamäť dostupnú pre ostatné aplikácie a spomaliť tak telefón."</string>
<string name="permlab_deletePackages" msgid="184385129537705938">"odstrániť aplikácie"</string>
<string name="permdesc_deletePackages" msgid="7411480275167205081">"Umožňuje aplikácii odstrániť balíky systému Android. Škodlivé aplikácie môžu použiť toto nastavenie na odstránenie dôležitých aplikácií."</string>
<string name="permlab_clearAppUserData" msgid="274109191845842756">"odstrániť údaje iných aplikácií"</string>
<string name="permdesc_clearAppUserData" msgid="4625323684125459488">"Umožňuje aplikácii vymazať údaje používateľa."</string>
<string name="permlab_deleteCacheFiles" msgid="3128665571837408675">"odstrániť vyrovnávacie pamäte iných aplikácií"</string>
<string name="permdesc_deleteCacheFiles" msgid="3812998599006730196">"Umožňuje aplikácii odstrániť súbory vyrovnávacej pamäte."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"zistiť veľkosť ukladacieho priestoru aplikácie"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Umožňuje aplikácii načítať svoj kód, údaje a veľkosti vyrovnávacej pamäte"</string>
<string name="permlab_installPackages" msgid="2199128482820306924">"priamo inštalovať aplikácie"</string>
<string name="permdesc_installPackages" msgid="5628530972548071284">"Umožňuje aplikácii nainštalovať nové alebo aktualizované balíky systému Android. Škodlivé aplikácie môžu použiť toto nastavenie na pridanie nových aplikácií s ľubovoľnými povoleniami."</string>
<string name="permlab_clearAppCache" msgid="7487279391723526815">"odstrániť všetky údaje vyrovnávacej pamäte aplikácie"</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tablet" msgid="8974640871945434565">"Umožňuje aplikácii uvoľniť ukladací priestor v tablete odstránením súborov v adresároch iných aplikácií vo vyrovnávacej pamäti. To môže viesť k pomalšiemu spúšťaniu iných aplikácií, pretože musia znovu načítať svoje údaje."</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tv" msgid="244647416303997022">"Umožňuje aplikácii uvoľniť miesto v úložisku televízora odstránením súborov v adresároch vyrovnávacej pamäte v ďalších aplikáciách. Toto povolenie môže spôsobiť pomalšie spúšťanie ďalších aplikácií, pretože budú musieť znova načítavať svoje údaje."</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="default" msgid="2459441021956436779">"Umožňuje aplikácii uvoľniť ukladací priestor v telefóne odstránením súborov v adresároch iných aplikácií vo vyrovnávacej pamäti. To môže viesť k pomalšiemu spúšťaniu iných aplikácií, pretože musia znovu načítať svoje údaje."</string>
<string name="permlab_movePackage" msgid="3289890271645921411">"presúvať prostriedky aplikácií"</string>
<string name="permdesc_movePackage" msgid="319562217778244524">"Umožňuje aplikácii presúvať prostriedky aplikácií medzi internými a externými médiami."</string>
<string name="permlab_readLogs" msgid="6615778543198967614">"čítať citlivé údaje denníkov"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tablet" msgid="82061313293455151">"Umožňuje aplikácii čítať rôzne systémové súbory denníkov. Toto nastavenie aplikácie umožňuje získať všeobecné informácie o činnostiach s tabletom, ktoré by mohli obsahovať osobné alebo súkromné informácie."</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tv" msgid="9023899974809538988">"Umožňuje aplikácii čítať rôzne systémové súbory denníkov. Toto nastavenie umožňuje aplikácii získať všeobecné informácie o činnostiach s televízorom, ktoré by mohli obsahovať osobné alebo súkromné informácie."</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="default" msgid="2063438140241560443">"Umožňuje aplikácii čítať rôzne systémové súbory denníkov. Toto nastavenie aplikácii umožňuje získať všeobecné informácie o činnostiach s telefónom, ktoré by mohli obsahovať osobné alebo súkromné informácie."</string>
<string name="permlab_anyCodecForPlayback" msgid="715805555823881818">"použiť ľubovoľný dekódovač médií na reprodukciu"</string>
<string name="permdesc_anyCodecForPlayback" msgid="8283912488433189010">"Umožňuje aplikácii používať na reprodukciu ľubovoľný nainštalovaný dekódovač na dekódovanie."</string>
<string name="permlab_manageCaCertificates" msgid="1678391896786882014">"spravovať dôveryhodné poverenia"</string>
<string name="permdesc_manageCaCertificates" msgid="4015644047196937014">"Umožňuje aplikácii inštalovať a odinštalovať certifikáty CA ako dôveryhodné poverenia."</string>
<string name="permlab_bindJobService" msgid="3637568367978271086">"spustenie naplánovanej práce aplikácie na pozadí"</string>
<string name="permdesc_bindJobService" msgid="3473288460524119838">"Toto povolenie umožňuje systému Android spustiť na základe požiadavky aplikáciu na pozadí."</string>
<string name="permlab_diagnostic" msgid="8076743953908000342">"čítanie alebo zápis do prostriedkov funkcie diag"</string>
<string name="permdesc_diagnostic" msgid="6608295692002452283">"Umožňuje aplikácii čítať ľubovoľné prostriedky v skupine diag, napr. súbory v priečinku /dev, a zapisovať do nich. Môže dôjsť k ovplyvneniu stability a bezpečnosti systému. Toto nastavenie by mal používať IBA výrobca či operátor na diagnostiku hardvéru."</string>
<string name="permlab_changeComponentState" msgid="6335576775711095931">"povoliť alebo zakázať súčasti aplikácie"</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tablet" msgid="8887435740982237294">"Umožňuje aplikácii zmeniť to, či je súčasť inej aplikácie povolená alebo zakázaná. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zakázať dôležité funkcie tabletu. S týmto povolením musíte zaobchádzať opatrne, pretože súčasti aplikácie môžete dostať do nepoužiteľného, nekonzistentného alebo nestabilného stavu."</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tv" msgid="9151634188264231389">"Umožňuje aplikácii zmeniť, či je komponent inej aplikácie povolený alebo nie. Toto povolenie môžu zneužiť škodlivé aplikácie na zakázanie dôležitých možností televízora. Toto povolenie používajte opatrne, pretože umožňuje uviesť komponenty aplikácií do nepoužiteľného, nekonzistentného alebo nestabilného stavu."</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="default" msgid="1827232484416505615">"Umožňuje aplikácii zmeniť to, či je súčasť inej aplikácie povolená alebo zakázaná. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zakázať dôležité funkcie telefónu. S týmto povolením musíte zaobchádzať opatrne, pretože súčasti aplikácie môžete dostať do nepoužiteľného, nekonzistentného alebo nestabilného stavu."</string>
<string name="permlab_grantRevokePermissions" msgid="4627315351093508795">"povoliť alebo zakázať povolenia"</string>
<string name="permdesc_grantRevokePermissions" msgid="4088642654085850662">"Umožňuje aplikácii povoliť alebo zakázať konkrétne povolenia pre seba alebo iné aplikácie. Škodlivé aplikácie môžu použiť túto možnosť na pristupovanie k funkciám, ktoré ste im nepovolili."</string>
<string name="permlab_setPreferredApplications" msgid="8463181628695396391">"nastaviť preferované aplikácie"</string>
<string name="permdesc_setPreferredApplications" msgid="4973986762241783712">"Umožňuje aplikácii zmeniť vaše preferované aplikácie. Škodlivé aplikácie môžu v tichosti zmeniť spustené aplikácie a oklamať existujúce aplikácie, aby zhromažďovali vaše súkromné údaje."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"upraviť nastavenia systému"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Umožňuje aplikácii zmeniť údaje nastavení systému. Škodlivé aplikácie môžu poškodiť konfiguráciu vášho systému."</string>
<string name="permlab_writeSecureSettings" msgid="204676251876718288">"zmeny zabezpečených nastavení systému"</string>
<string name="permdesc_writeSecureSettings" msgid="8159535613020137391">"Umožňuje aplikácii zmeniť údaje o bezpečnostných nastaveniach systému. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_writeGservices" msgid="2149426664226152185">"zmeny mapy služieb Google"</string>
<string name="permdesc_writeGservices" msgid="1287309437638380229">"Umožňuje aplikácii upraviť mapu služieb Google. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"spustiť pri štarte"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Umožňuje aplikácii spustiť sa hneď po spustení systému. Toto nastavenie môže spomaliť spustenie tabletu a tiež jeho celkový výkon, pretože aplikácia bude neustále spustená."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Umožňuje aplikácii spustiť sa ihneď po dokončení spustenia systému. Toto nastavenie môže spôsobiť pomalšie spúšťanie televízora a umožňuje aplikácii celkovo spomaliť výkon, pretože bude neustále spustená."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Umožňuje aplikácii okamžité spustenie po spustení systému. Toto nastavenie môže spomaliť spustenie tabletu a tiež celkový výkon tabletu, pretože aplikácia bude neustále zapnutá."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"odoslanie trvalého vysielania"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Umožňuje aplikácii odosielať trvalé vysielania, ktoré pretrvávajú aj po skončení vysielania. Nadmerné používanie môže tablet spomaliť alebo spôsobiť jeho nestabilitu, pretože bude používať príliš veľa pamäte."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Umožňuje aplikácii odosielať pútavé programy, ktoré zostanú uchované aj po skočení vysielania. Nadmerné používanie môže televíznu reláciu spomaliť alebo narušiť jej stabilitu, pretože ju prinúti používať príliš veľa pamäte."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Umožňuje aplikácii odosielať trvalé vysielania, ktoré pretrvávajú aj po skončení vysielania. Nadmerné používanie môže telefón spomaliť alebo spôsobiť jeho nestabilitu, pretože bude používať príliš veľa pamäte."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"čítať kontakty"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Umožňuje aplikácii čítať údaje o kontaktoch uložených v tablete vrátane informácií o frekvencii vašich telefonátov, odoslaných e-mailov alebo iných foriem komunikácie s konkrétnymi osobami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám ukladať údaje o kontaktoch. Škodlivé aplikácie môžu zdieľať údaje o kontaktoch bez vášho vedomia."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Umožňuje aplikácii čítať údaje o kontaktoch uložených vo vašom televízore vrátane frekvencie volaní, odosielaní e-mailov alebo iných spôsobov komunikácie s konkrétnymi jednotlivcami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám uložiť údaje o kontaktoch, ktoré môžu škodlivé aplikácie zdieľať bez vášho vedomia."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Umožňuje aplikácii čítať údaje o kontaktoch uložených v telefóne vrátane informácií o frekvencii vašich telefonátov, odoslaných e-mailov alebo iných foriem komunikácie s konkrétnymi osobami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám ukladať údaje o kontaktoch. Škodlivé aplikácie môžu zdieľať údaje o kontaktoch bez vášho vedomia."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"upraviť kontakty"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Umožňuje aplikácii upraviť údaje o kontaktoch uložených v tablete vrátane informácií o frekvencii vašich telefonátov, odoslaných e-mailov alebo iných foriem komunikácie s konkrétnymi osobami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám odstraňovať údaje o kontaktoch."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Umožňuje aplikácii upravovať údaje o vašich kontaktoch uložených v televízore vrátane frekvencie volaní, odoslaní e-mailov a ďalších spôsobov komunikácie s konkrétnymi kontaktmi. Toto nastavenie umožňuje odstraňovať údaje o kontaktoch."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Umožňuje aplikácii upraviť údaje o kontaktoch uložených v telefóne vrátane informácií o frekvencii vašich telefonátov, odoslaných e-mailov alebo iných foriem komunikácie s konkrétnymi osobami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám odstraňovať údaje o kontaktoch."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"čítať denník hovorov"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Umožňuje aplikácii čítať denník hovorov vášho tabletu vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Toto povolenie umožňuje aplikáciám ukladať údaje o hovoroch. Škodlivé aplikácie môžu zdieľať údaje o hovoroch bez vášho vedomia."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tv" msgid="5611770887047387926">"Umožňuje aplikácii čítať denník hovorov vášho televízora vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Toto povolenie umožňuje aplikáciám uložiť údaje denníka hovorov, ktoré môžu škodlivé aplikácie zdieľať bez vášho vedomia."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Umožňuje aplikácii čítať denník hovorov vášho telefónu vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Toto povolenie umožňuje aplikáciám ukladať údaje o hovoroch. Škodlivé aplikácie môžu zdieľať údaje o hovoroch bez vášho vedomia."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"zapisovať do denníka hovorov"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Umožňuje aplikácii upravovať denník hovorov vo vašom tablete vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Škodlivé aplikácie to môžu zneužiť na vymazanie alebo úpravu vášho denníka hovorov."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Umožňuje aplikácii upravovať denník hovorov vo vašom televízore vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Škodlivé aplikácie to môžu zneužiť na vymazanie alebo úpravu vášho denníka hovorov."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Umožňuje aplikácii upravovať denník hovorov vo vašom telefóne vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Škodlivé aplikácie to môžu zneužiť na vymazanie alebo úpravu vášho denníka hovorov."</string>
<string name="permlab_readProfile" msgid="4701889852612716678">"čítať vlastnú kartu kontaktu"</string>
<string name="permdesc_readProfile" product="default" msgid="5462475151849888848">"Umožňuje aplikácii čítať informácie v osobnom profile uložené v zariadení, ako je vaše meno a kontaktné informácie. Znamená to, že vás ostatné aplikácie môžu identifikovať a odoslať informácie o vašom profile iným aplikáciám."</string>
<string name="permlab_writeProfile" msgid="907793628777397643">"upraviť vlastnú kartu kontaktu"</string>
<string name="permdesc_writeProfile" product="default" msgid="5552084294598465899">"Umožňuje aplikácii zmeniť alebo pridať do osobného profilu informácie uložené vo vašom zariadení, ako je vaše meno a kontaktné informácie. Znamená to, že vás aplikácia môže identifikovať a odoslať informácie o vašom profile ostatným aplikáciám."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4871091374767171066">"telesné senzory (napr. snímače tepu)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Umožňuje aplikácii získať prístup k údajom senzorov monitorujúcich vašu fyzickú kondíciu (napríklad pulz)."</string>
<string name="permlab_readSocialStream" product="default" msgid="1268920956152419170">"čítať váš sociálny stream"</string>
<string name="permdesc_readSocialStream" product="default" msgid="4255706027172050872">"Umožňuje aplikácii pristupovať k sociálnym aktualizáciám od vás a vašich priateľov a synchronizovať ich. Pri zdieľaní informácií dávajte pozor – toto povolenie umožňuje aplikácii čítať komunikáciu medzi vami a vašimi priateľmi v sociálnych sieťach, a to bez ohľadu na jej dôvernosť. Poznámka: Toto povolenie nie je možné vynucovať v prípade všetkých sociálnych sietí."</string>
<string name="permlab_writeSocialStream" product="default" msgid="3504179222493235645">"písať do vášho sociálneho streamu"</string>
<string name="permdesc_writeSocialStream" product="default" msgid="3086557552204114849">"Umožňuje aplikácii zobraziť sociálne aktualizácie od vašich priateľov. Pri zdieľaní informácií dávajte pozor – toto povolenie umožňuje aplikácii vytvárať správy, ktoré zdanlivo pochádzajú od vašich priateľov. Poznámka: Toto povolenie nie je možné vynucovať v prípade všetkých sociálnych sietí."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"čítať udalosti v kalendári a dôverné informácie"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Umožňuje aplikácii čítať všetky udalosti kalendára uložené v tablete vrátane udalostí priateľov alebo spolupracovníkov. Aplikácii to umožní zdieľať alebo ukladať údaje kalendára bez ohľadu na dôvernosť či citlivosť týchto údajov."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="3191352452242394196">"Umožňuje aplikácii čítať všetky udalosti kalendára uložené vo vašom televízore vrátane tých, ktoré zadali vaši priatelia alebo spolupracovníci. Toto povolenie môže aplikácii povoliť zdieľať alebo ukladať vaše údaje kalendára bez ohľadu na ich dôvernosť či citlivosť."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Umožňuje aplikácii čítať všetky udalosti kalendára uložené v telefóne vrátane udalostí priateľov alebo spolupracovníkov. Aplikácii to umožní zdieľať alebo ukladať údaje kalendára bez ohľadu na dôvernosť či citlivosť týchto údajov."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"pridať alebo upraviť udalosti v kalendári a odoslať e-mail hosťom bez vedomia vlastníka"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Umožňuje aplikácii pridávať, odstraňovať alebo meniť udalosti, ktoré môžete v tablete upravovať, a to vrátane udalostí priateľov a spolupracovníkov. Toto povolenie umožňuje aplikácii odosielať správy, ktoré budú zdanlivo prichádzať od vlastníkov kalendára, alebo upravovať udalosti bez vedomia vlastníkov."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="1273290605500902507">"Umožňuje aplikácii pridať, odstrániť a meniť udalosti, ktoré môžete upraviť vo svojom televízore, vrátane udalostí priateľov a spolupracovníkov. Toto povolenie môže aplikácii umožniť posielať správy, ktoré vyzerajú ako správy od vlastníkov kalendárov, alebo upravovať udalosti bez vedomia vlastníkov."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Umožňuje aplikácii pridávať, odstraňovať alebo meniť udalosti, ktoré môžete v telefóne upravovať, a to vrátane udalostí priateľov a spolupracovníkov. Toto povolenie umožňuje aplikácii odosielať správy, ktoré budú zdanlivo prichádzať od vlastníkov kalendára, alebo upravovať udalosti bez vedomia vlastníkov."</string>
<string name="permlab_accessMockLocation" msgid="8688334974036823330">"simulácia zdrojov polohy na účely testovania"</string>
<string name="permdesc_accessMockLocation" msgid="5808711039482051824">"Vytváranie simulovaných zdrojov polohy na testovanie alebo inštalácia nového poskytovateľa informácií o polohe. Aplikácii to umožní nahradiť polohu a stav, ktoré vracajú iné zdroje informácií o polohe, ako sú napríklad systém GPS alebo poskytovatelia informácií o polohe."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"prístup k ďalším príkazom poskytovateľa polohy"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Umožňuje aplikácii pristupovať k ďalším príkazom poskytovateľa informácií o polohe. Aplikácii to môže umožniť zasahovať do činnosti systému GPS alebo iných zdrojov informácií o polohe."</string>
<string name="permlab_installLocationProvider" msgid="6578101199825193873">"Oprávnenie na inštaláciu poskytovateľa polohy"</string>
<string name="permdesc_installLocationProvider" msgid="9066146120470591509">"Vytváranie simulovaných zdrojov polohy na testovanie alebo inštalácia nového poskytovateľa informácií o polohe. Aplikácii to umožní nahradiť polohu a stav, ktoré vracajú iné zdroje informácií o polohe, ako sú napríklad systém GPS alebo poskytovatelia informácií o polohe."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"zistiť presnú polohu (pomocou GPS a siete)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Umožňuje aplikácii získať vašu presnú polohu pomocou systému GPS (Global Positioning System) alebo zdrojov určenia polohy siete, napríklad mobilných veží a sietí Wi-Fi. Tieto služby určovania polohy musia byť na vašom zariadení zapnuté a dostupné, inak ich aplikácia nebude môcť využívať. Aplikácie môžu tieto služby využívať na určenie vašej polohy. Tieto služby môžu zvýšiť spotrebu batérie."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"zistiť približnú polohu (pomocou siete)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Umožňuje aplikácii získať vašu približnú polohu. Táto poloha je odvodená zo služieb určovania polohy pomocou zdrojov určenia polohy siete, napríklad mobilných veží a sietí Wi-Fi. Tieto služby určovania polohy musia byť na vašom zariadení zapnuté a dostupné, inak ich aplikácia nebude môcť využívať. Aplikácie môžu tieto služby využívať na určenie vašej približnej polohy."</string>
<string name="permlab_accessSurfaceFlinger" msgid="2363969641792388947">"prístup k službe SurfaceFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessSurfaceFlinger" msgid="1041619516733293551">"Umožňuje aplikácii používať funkcie nízkej úrovne aplikácie SurfaceFlinger."</string>
<string name="permlab_readFrameBuffer" msgid="6690504248178498136">"čítanie vyrovnávacej pamäte snímok"</string>
<string name="permdesc_readFrameBuffer" msgid="4937405521809454680">"Umožňuje aplikácii čítať obsah vyrovnávacej pamäte snímok."</string>
<string name="permlab_accessInputFlinger" msgid="5348635270689553857">"prístup k aplikácii InputFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessInputFlinger" msgid="2104864941201226616">"Umožňuje aplikácii používať funkcie nízkej úrovne aplikácie InputFlinger."</string>
<string name="permlab_configureWifiDisplay" msgid="5595661694746742168">"konfigurovať displeje cez sieť Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_configureWifiDisplay" msgid="7916815158690218065">"Umožňuje aplikácii konfigurovať displeje a pripojiť sa k nim cez siete Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_controlWifiDisplay" msgid="393641276723695496">"ovládať displeje cez sieť Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_controlWifiDisplay" msgid="4543912292681826986">"Umožňuje aplikácii ovládať základné funkcie displejov cez siete Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_controlVpn" msgid="2618442789397588200">"ovládanie virtuálnych súkromných sietí"</string>
<string name="permdesc_controlVpn" msgid="762852603315861214">"Umožňuje aplikáciám ovládať funkcie nízkej úrovne virtuálnych súkromných sietí."</string>
<string name="permlab_captureAudioOutput" msgid="6857134498402346708">"zachytiť výstup zvuku"</string>
<string name="permdesc_captureAudioOutput" msgid="6210597754212208853">"Umožňuje aplikácii zachytiť a presmerovať výstup zvuku."</string>
<string name="permlab_captureAudioHotword" msgid="1890553935650349808">"Rozpoznanie kľúčových slov"</string>
<string name="permdesc_captureAudioHotword" msgid="9151807958153056810">"Umožňuje aplikácii zaznamenať zvuk s cieľom rozpoznať kľúčové slová. Záznam sa môže uskutočniť na pozadí a nebráni inému zaznamenávaniu zvuku (napríklad videokamerou)."</string>
<string name="permlab_modifyAudioRouting" msgid="7738060354490807723">"Smerovanie zvuku"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioRouting" msgid="7205731074267199735">"Umožňuje aplikácii priamo ovládať smerovanie zvuku a prepísať rozhodnutia týkajúce sa pravidiel pre zvuk."</string>
<string name="permlab_captureVideoOutput" msgid="2246828773589094023">"zachytiť výstup videa"</string>
<string name="permdesc_captureVideoOutput" msgid="359481658034149860">"Umožňuje aplikácii zachytiť a presmerovať výstup videa."</string>
<string name="permlab_captureSecureVideoOutput" msgid="7815398969303382016">"zachytiť zabezpečený výstup videa"</string>
<string name="permdesc_captureSecureVideoOutput" msgid="2779793064709350289">"Umožňuje aplikácii zachytiť a presmerovať zabezpečený výstup videa."</string>
<string name="permlab_mediaContentControl" msgid="8749790560720562511">"ovládanie reprodukcie médií a prístup k metadátam"</string>
<string name="permdesc_mediaContentControl" msgid="1637478200272062">"Umožňuje aplikácii ovládať reprodukciu médií a pristupovať k informáciám o médiách (názov, autor...)."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"meniť nastavenia zvuku"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Umožňuje aplikácii upraviť globálne nastavenia zvuku, ako je hlasitosť, alebo určiť, z ktorého reproduktora bude zvuk vychádzať."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"nahrávať zvuk"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Umožňuje aplikácii zaznamenávať zvuk pomocou mikrofónu. Toto povolenie umožňuje aplikácii zaznamenávať zvuk kedykoľvek bez vášho potvrdenia."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="1180265879464893029">"komunikácia s kartou SIM"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Umožňuje aplikácii odosielať príkazy na kartu SIM. Toto je veľmi nebezpečné povolenie."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"fotiť a nakrúcať videá"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Umožňuje aplikácii fotografovať a nahrávať videá pomocou fotoaparátu. Toto povolenie umožňuje aplikácii používať fotoaparát kedykoľvek a bez vášho potvrdenia."</string>
<string name="permlab_cameraDisableTransmitLed" msgid="2651072630501126222">"Zakázať indikátor LED prenosu pri používaní fotoaparátu"</string>
<string name="permdesc_cameraDisableTransmitLed" msgid="4764585465480295341">"Umožňuje v predinštalovanej systémovej aplikácii zakázať indikátor LED používania fotoaparátu."</string>
<string name="permlab_brick" product="tablet" msgid="2961292205764488304">"trvalé zakázanie tabletu"</string>
<string name="permlab_brick" product="tv" msgid="4912674222121249410">"trvalé zakázanie televízora"</string>
<string name="permlab_brick" product="default" msgid="8337817093326370537">"trvalé vypnutie telefónu"</string>
<string name="permdesc_brick" product="tablet" msgid="4334818808001699530">"Umožňuje aplikácii natrvalo zakázať celý tablet. Toto je veľmi nebezpečné nastavenie."</string>
<string name="permdesc_brick" product="tv" msgid="7070924544316356349">"Umožňuje aplikácii natrvalo zakázať celý televízor. Ide o veľmi nebezpečné povolenie."</string>
<string name="permdesc_brick" product="default" msgid="5788903297627283099">"Umožňuje aplikácii natrvalo zakázať celý telefón. Ide o veľmi nebezpečné nastavenie."</string>
<string name="permlab_reboot" product="tablet" msgid="3436634972561795002">"vynútené reštartovanie tabletu"</string>
<string name="permlab_reboot" product="tv" msgid="2112102119558886236">"vynútenie reštartovania televízora"</string>
<string name="permlab_reboot" product="default" msgid="2898560872462638242">"vynútenie reštartovania telefónu"</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tablet" msgid="8172056180063700741">"Umožňuje aplikácii vynútiť reštartovanie tabletu."</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tv" msgid="7116222694344401650">"Umožňuje aplikácii vynútiť reštartovanie televízora."</string>
<string name="permdesc_reboot" product="default" msgid="5326008124289989969">"Umožňuje aplikácii vynútiť reštartovanie telefónu."</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="nosdcard" msgid="2927361537942591841">"pristup. do systému súbor. USB"</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="default" msgid="4402305049890953810">"pristupovať do systému súborov karty SD"</string>
<string name="permdesc_mount_unmount_filesystems" msgid="1829290701658992347">"Umožňuje aplikácii pripojiť a odpojiť súborové systémy vo vymeniteľných ukladacích priestoroch."</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="nosdcard" msgid="6227819582624904972">"vymazať ukladací priestor USB"</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="default" msgid="262582698639274056">"vymazať kartu SD"</string>
<string name="permdesc_mount_format_filesystems" msgid="8784268246779198627">"Umožňuje aplikácii formátovať vymeniteľný ukladací priestor."</string>
<string name="permlab_asec_access" msgid="3411338632002193846">"získať informácie o internom ukladacom priestore"</string>
<string name="permdesc_asec_access" msgid="3094563844593878548">"Umožňuje aplikácii získať informácie o internom ukladacom priestore."</string>
<string name="permlab_asec_create" msgid="6414757234789336327">"vytvoriť interné úložisko"</string>
<string name="permdesc_asec_create" msgid="4558869273585856876">"Umožňuje aplikácii vytvoriť interné úložisko."</string>
<string name="permlab_asec_destroy" msgid="526928328301618022">"zničiť interné úložisko"</string>
<string name="permdesc_asec_destroy" msgid="7218749286145526537">"Umožňuje aplikácii zničiť interné úložisko."</string>
<string name="permlab_asec_mount_unmount" msgid="8877998101944999386">"pripojiť alebo odpojiť interné úložisko"</string>
<string name="permdesc_asec_mount_unmount" msgid="3451360114902490929">"Umožňuje aplikácii pripojiť alebo odpojiť interné úložisko."</string>
<string name="permlab_asec_rename" msgid="7496633954080472417">"premenovať interné úložisko"</string>
<string name="permdesc_asec_rename" msgid="1794757588472127675">"Umožňuje aplikácii premenovať interné úložisko."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"ovládať vibrovanie"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Umožňuje aplikácii ovládať vibrácie."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"ovládať kontrolku"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Umožňuje aplikácii ovládať svetlo."</string>
<string name="permlab_manageUsb" msgid="1113453430645402723">"spravovať predvoľby a povolenia zariadení USB"</string>
<string name="permdesc_manageUsb" msgid="7776155430218239833">"Umožňuje aplikácii spravovať predvoľby a povolenia zariadení USB."</string>
<string name="permlab_accessMtp" msgid="4953468676795917042">"implementovať protokol MTP"</string>
<string name="permdesc_accessMtp" msgid="6532961200486791570">"Povoľuje prístup k ovládaču kernel MTP na implementáciu protokolu MTP USB."</string>
<string name="permlab_hardware_test" msgid="4148290860400659146">"testovanie hardvéru"</string>
<string name="permdesc_hardware_test" msgid="6597964191208016605">"Umožňuje aplikácii ovládať rôzne periférie na účely testovania hardvéru."</string>
<string name="permlab_fm" msgid="8749504526866832">"prístup k rádiu FM"</string>
<string name="permdesc_fm" msgid="4145699441237962818">"Povoliť aplikácii prístup k rádiu FM, aby bolo možné počúvať programy."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"priamo volať na telefónne čísla"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Umožňuje aplikácii volať telefónne čísla bez vášho zásahu. V dôsledku toho sa môžu účtovať neočakávané poplatky alebo sa môžu uskutočniť neočakávané hovory. Toto povolenie neumožňuje aplikácii volať na čísla tiesňového volania."</string>
<string name="permlab_callPrivileged" msgid="4198349211108497879">"priamo volať na ľubovoľné telefónne čísla"</string>
<string name="permdesc_callPrivileged" msgid="1689024901509996810">"Umožňuje aplikácii volať na akékoľvek telefónne číslo (bez vášho zásahu) vrátane čísiel tiesňového volania. Škodlivé aplikácie môžu uskutočňovať zbytočné a nezákonné volania na tiesňové linky."</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tablet" msgid="4842576994144604821">"priamo spustiť nastavenie tabletu CDMA"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tv" msgid="3485391974208100809">"priame zapnutie nastavenia štandardu CDMA v televízore"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="default" msgid="5604848095315421425">"priamo spustiť nastavenie telefónu CDMA"</string>
<string name="permdesc_performCdmaProvisioning" msgid="1994193538802314186">"Umožňuje aplikácii spustiť poskytovanie CDMA. Škodlivé aplikácie môžu spustiť poskytovanie CDMA samovoľne."</string>
<string name="permlab_locationUpdates" msgid="7785408253364335740">"ovládanie upozornení na aktualizáciu polohy"</string>
<string name="permdesc_locationUpdates" msgid="1120741557891438876">"Umožňuje aplikácii povoliť alebo zakázať upozornenia s aktualizáciami polohy z rádia. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_checkinProperties" msgid="7855259461268734914">"prístup k vlastnostiam nahlásenia"</string>
<string name="permdesc_checkinProperties" msgid="4024526968630194128">"Umožňuje aplikácii čítať a zapisovať vlastnosti nahrané službou nahlasovania. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_bindGadget" msgid="776905339015863471">"zvoliť miniaplikácie"</string>
<string name="permdesc_bindGadget" msgid="8261326938599049290">"Umožňuje aplikácii povedať systému, ktoré aplikácie môžu používať určité miniaplikácie. Aplikácia s týmto povolením môže iným aplikáciám povoliť prístup k osobným údajom. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_modifyPhoneState" msgid="8423923777659292228">"zmeny stavu telefónu"</string>
<string name="permdesc_modifyPhoneState" msgid="1029877529007686732">"Umožňuje aplikácii ovládať telefónne funkcie zariadenia. Aplikácia s týmto povolením môže prepínať siete alebo zapnúť a vypnúť rádio bez toho, aby vás na to upozornila."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"čítať stav a identitu telefónu"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Umožňuje aplikácii pristupovať k telefónnym funkciám zariadenia. Aplikácia s týmto povolením môže určiť telefónne číslo a ID zariadenia, či práve prebieha hovor, a vzdialené číslo, s ktorým je prostredníctvom hovoru nadviazané spojenie."</string>
<string name="permlab_readPrecisePhoneState" msgid="5476483020282007597">"čítanie presných stavov telefónu"</string>
<string name="permdesc_readPrecisePhoneState" msgid="6648009074263855418">"Umožňuje aplikácii pristupovať k presným stavom telefónu. Toto povolenie umožňuje aplikácii zistiť skutočný stav hovoru, či je hovor aktívny alebo na pozadí, zlyhania hovorov, presný stav dátového pripojenia a zlyhania dátového pripojenia."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"zabránenie prechodu tabletu do režimu spánku"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"zabránenie televízoru v prechode do režimu spánku"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"deaktivovať režim spánku"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Umožňuje aplikácii zabrániť prechodu tabletu do režimu spánku."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Umožňuje aplikácii zabrániť televízoru v prechode do režimu spánku."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Umožňuje aplikácii zabrániť prechodu telefónu do režimu spánku."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"infračervený prenos"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Umožňuje aplikácii používať infračervený vysielač tabletu."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Umožňuje aplikácii použiť infračervený vysielač televízora."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Umožňuje aplikácii používať infračervený vysielač telefónu."</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tablet" msgid="2787034722616350417">"zapnutie a vypnutie tabletu"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tv" msgid="7579718349658943416">"vypnutie a zapnutie televízora"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="default" msgid="4928622470980943206">"zapnutie a vypnutie telefónu"</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tablet" msgid="6689862878984631831">"Umožňuje aplikácii zapnúť a vypnúť tablet."</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tv" msgid="1334908641773273512">"Umožňuje aplikácii zapnúť a vypnúť televízor."</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="default" msgid="6037057348463131032">"Umožňuje aplikácii zapnúť a vypnúť telefón."</string>
<string name="permlab_userActivity" msgid="1677844893921729548">"obnoviť časový limit obrazovky"</string>
<string name="permdesc_userActivity" msgid="651746160252248024">"Umožňuje aplikácii obnoviť časový limit obrazovky."</string>
<string name="permlab_factoryTest" msgid="3715225492696416187">"spustenie v režime továrenského testu"</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tablet" msgid="3952059318359653091">"Umožňuje aplikácii spustenie v režime nízkoúrovňového testu výrobcu a povolí úplný prístup k hardvéru tabletu. K dispozícii iba vtedy, keď je tablet spustený v režime testovania výrobcu."</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tv" msgid="2105643629211155695">"Umožňuje aplikáciu spustiť ako test výrobcu nízkej úrovne, čo umožní úplný prístup k hardvéru televízora. Je k dispozícii iba vtedy, keď je televízor spustený v režime na testovanie výrobcu."</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="default" msgid="8136644990319244802">"Umožňuje aplikácii spustenie v režime nízkoúrovňového testu výrobcu a povolí úplný prístup k hardvéru telefónu. K dispozícii iba vtedy, keď je telefón spustený v režime testovania výrobcu."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"nastaviť tapetu"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Umožňuje aplikácii nastaviť tapetu systému."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"upraviť veľkosť tapety"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Umožňuje aplikácii nastaviť tipy pre veľkosť tapety systému."</string>
<string name="permlab_masterClear" msgid="2315750423139697397">"obnovenie továrenských nastavení systému"</string>
<string name="permdesc_masterClear" msgid="3665380492633910226">"Umožňuje aplikácii úplne obnoviť továrenské nastavenia systému a vymazať všetky údaje, konfiguráciu a nainštalované aplikácie."</string>
<string name="permlab_setTime" msgid="2021614829591775646">"nastaviť čas"</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tablet" msgid="1896341438151152881">"Umožňuje aplikácii zmeniť časové pásmo tabletu."</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tv" msgid="1826398919861882682">"Umožňuje aplikácii zmeniť čas televízora."</string>
<string name="permdesc_setTime" product="default" msgid="1855702730738020">"Umožňuje aplikácii zmeniť čas hodín v telefóne."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"nastavenie časového pásma"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Umožňuje aplikácii zmeniť časové pásmo tabletu."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Umožňuje aplikácii zmeniť časové pásmo televízora."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Umožňuje aplikácii zmeniť časové pásmo telefónu."</string>
<string name="permlab_accountManagerService" msgid="4829262349691386986">"rola služby AccountManagerService"</string>
<string name="permdesc_accountManagerService" msgid="1948455552333615954">"Umožňuje aplikácii volať funkcie AccountAuthenticator."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"nájsť účty na zariadení"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Umožňuje aplikácii získať zoznam účtov v tablete. Môžu sem patriť akékoľvek účty vytvorené aplikáciami, ktoré ste nainštalovali."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Umožňuje aplikácii získať zoznam účtov z televízora. Môžu sem patriť ľubovoľné účty vytvorené aplikáciami, ktoré ste si nainštalovali."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Umožňuje aplikácii získať zoznam účtov v telefóne. Môžu sem patriť akékoľvek účty vytvorené aplikáciami, ktoré ste nainštalovali."</string>
<string name="permlab_authenticateAccounts" msgid="5265908481172736933">"vytvoriť účty a nastaviť heslá"</string>
<string name="permdesc_authenticateAccounts" msgid="5472124296908977260">"Umožňuje aplikácii využiť možnosti overovania účtu aplikácie AccountManager vrátane vytvárania účtov a získavania a nastavovania ich hesiel."</string>
<string name="permlab_manageAccounts" msgid="4983126304757177305">"pridať alebo odstrániť účty"</string>
<string name="permdesc_manageAccounts" msgid="8698295625488292506">"Umožňuje aplikácii uskutočňovať operácie, ako je pridávanie alebo odstraňovanie účtov alebo odstraňovanie ich hesiel."</string>
<string name="permlab_useCredentials" msgid="235481396163877642">"používať účty na zariadení"</string>
<string name="permdesc_useCredentials" msgid="7984227147403346422">"Umožňuje aplikácii vyžiadať overovacie tokeny."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"zobraziť sieťové pripojenia"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Umožňuje aplikácii zobraziť informácie o sieťových pripojeniach, ako napríklad o tom, ktoré siete sú k dispozícii a ktoré sú pripojené."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"plný prístup k sieti"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Umožňuje aplikácii vytvárať sokety siete a používať vlastné protokoly siete. Toto povolenie sa pri odosielaní údajov na internet nevyžaduje, pretože prostriedky na odosielanie údajov na internet poskytujú prehliadač a iné aplikácie."</string>
<string name="permlab_writeApnSettings" msgid="505660159675751896">"meniť/zachytávať nastavenia siete a sieťové prenosy"</string>
<string name="permdesc_writeApnSettings" msgid="5333798886412714193">"Umožňuje aplikácii zmeniť nastavenia siete a zachytiť a kontrolovať celé sieťové prenosy (napr. zmenu proxy a portu akéhokoľvek APN). Škodlivé aplikácie môžu sledovať, presmerovať alebo meniť sieťové pakety bez vášho vedomia."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"zmena sieťového pripojenia"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Umožňuje aplikácii zmeniť stav sieťového pripojenia zdieľaného pomocou tetheringu."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"zmeniť zdieľané dátové pripojenie"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Umožňuje aplikácii zmeniť stav sieťového pripojenia zdieľaného pomocou tetheringu."</string>
<string name="permlab_changeBackgroundDataSetting" msgid="1400666012671648741">"zmeniť nastavenie použitia údajov na pozadí"</string>
<string name="permdesc_changeBackgroundDataSetting" msgid="5347729578468744379">"Umožňuje aplikácii zmeniť nastavenie používania údajov na pozadí."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"zobraziť pripojenia Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Umožňuje aplikácii zobraziť informácie o sieťach Wi-Fi. Napríklad o tom, či je sieť Wi-Fi povolená alebo názvy pripojených zariadení Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"pripojiť a odpojiť od siete Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Umožňuje aplikácii pripojiť sa na prístupové body siete Wi-Fi, odpojiť sa od nich a meniť konfiguráciu zariadení pre siete Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"povoliť príjem Wi-Fi Multicast"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Umožňuje aplikácii prijímať pakety odoslané na všetky zariadenia v sieti Wi-Fi pomocou viacsmerových adries, nielen pomocou vášho tabletu. Spotrebuje viac energie ako režim bez viacsmerového vysielania."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Umožňuje aplikácii prijímať pakety odosielané na všetky zariadenia v sieti Wi-Fi pomocou viacsmerových adries (a nie iba do vášho televízora). Spotrebúva viac energie ako režim bez viacsmerového vysielania."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Umožňuje aplikácii prijímať pakety odoslané na všetky zariadenia v sieti Wi-Fi pomocou viacsmerových adries, nielen pomocou vášho telefónu. Spotrebuje viac energie ako režim bez viacsmerového vysielania."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"pristupovať k nastaveniam Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Umožňuje aplikácii konfigurovať miestny tablet s rozhraním Bluetooth a vyhľadávať a spárovať vzdialené zariadenia."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Umožňuje aplikácii konfigurovať miestny televízor s rozhraním Bluetooth, objavovať vzdialené zariadenia a párovať sa s nimi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Umožňuje aplikácii konfigurovať miestny telefón s rozhraním Bluetooth, vyhľadávať a spárovať vzdialené zariadenia."</string>
<string name="permlab_bluetoothPriv" msgid="4009494246009513828">"povoliť aplikácii párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="tablet" msgid="8045735193417468857">"Umožňuje aplikácii párovanie so vzdialenými zariadeniami bez zásahu používateľa."</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="tv" msgid="8045735193417468857">"Umožňuje aplikácii párovanie so vzdialenými zariadeniami bez zásahu používateľa."</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="default" msgid="8045735193417468857">"Umožňuje aplikácii párovanie so vzdialenými zariadeniami bez zásahu používateľa."</string>
<string name="permlab_bluetoothMap" msgid="6372198338939197349">"prístup k údajom rozhrania Bluetooth MAP"</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="tablet" msgid="5784090105926959958">"Povoľuje aplikácii pristupovať k údajom rozhrania Bluetooth MAP."</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="tv" msgid="5784090105926959958">"Povoľuje aplikácii pristupovať k údajom rozhrania Bluetooth MAP."</string>
<string name="permdesc_bluetoothMap" product="default" msgid="5784090105926959958">"Povoľuje aplikácii pristupovať k údajom rozhrania Bluetooth MAP."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"pripojiť a odpojiť od WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Umožňuje aplikácii určiť, či je povolený štandard WiMAX, a tiež informácie o všetkých pripojených sieťach WiMAX."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"Zmeniť stav siete WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Umožňuje aplikácii pripojiť tablet k sieťam WiMAX a odpojiť ho od nich."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Umožňuje aplikácii pripojiť televízor k sieťam WiMAX a odpojiť ho z nich."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Umožňuje aplikácii pripojiť telefón k sieťam WiMAX a odpojiť ho od nich."</string>
<string name="permlab_scoreNetworks" msgid="6445777779383587181">"zadanie skóre sietí"</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="tablet" msgid="1304304745850215556">"Umožňuje aplikácii hodnotiť siete a ovplyvňovať, ktoré siete by mal tablet preferovať."</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="tv" msgid="5444434643862417649">"Umožňuje aplikácii hodnotiť siete a ovplyvňovať, ktoré siete by mal televízor uprednostniť."</string>
<string name="permdesc_scoreNetworks" product="default" msgid="1831501848178651379">"Umožňuje aplikácii hodnotiť siete a ovplyvňovať, ktoré siete by mal telefón preferovať."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"párovať so zariadeniami Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Umožňuje aplikácii zobraziť informácie o konfigurácii Bluetooth na tablete. Taktiež jej umožňuje nadväzovať a akceptovať spojenia so spárovanými zariadeniami."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Umožňuje aplikácii zobrazovať konfiguráciu rozhrania Bluetooth v televízore, uskutočňovať pripojenia so spárovanými zariadeniami aj prijímať ich."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Umožňuje aplikácii zobraziť informácie o konfigurácii Bluetooth na telefóne. Taktiež jej umožňuje nadväzovať a akceptovať spojenia so spárovanými zariadeniami."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"ovládať technológiu NFC"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Umožňuje aplikácii komunikovať so značkami, kartami a čítačkami s podporou technológie NFC."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"deaktivácia zámky obrazovky"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Umožňuje aplikácii zakázať uzamknutie klávesnice a akékoľvek súvisiace zabezpečenie heslom. Príkladom je zakázanie uzamknutia klávesnice pri prichádzajúcom telefonickom hovore a jeho opätovné povolenie po skončení hovoru."</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"čítať nastavenia synchronizácie"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Umožňuje aplikácii čítať nastavenia synchronizácie v účte. Môže napríklad určiť, či je s účtom synchronizovaná aplikácia Ľudia."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"zapnúť alebo vypnúť synchronizáciu"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Umožňuje aplikácii upraviť nastavenia synchronizácie v účte. Pomocou tohto povolenia je možné napríklad povoliť synchronizáciu aplikácie Ľudia s účtom."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"čítať štatistické údaje o synchronizácii"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Umožňuje aplikácii čítať štatistické informácie o synchronizácii v účte vrátane histórie uskutočnených synchronizácií a informácií o množstve synchronizovaných údajov."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"čítať odoberané informačné kanály"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Umožňuje aplikácii získať podrobnosti o aktuálne synchronizovaných informačných kanáloch."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsWrite" msgid="9015246325408209296">"zapisovať odoberané informačné kanály"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsWrite" msgid="6928930188826089413">"Umožňuje aplikácii upraviť vaše aktuálne synchronizované informačné kanály. Škodlivé aplikácie môžu synchronizované informačné kanály zmeniť."</string>
<string name="permlab_readDictionary" msgid="4107101525746035718">"čítať výrazy pridané do slovníka"</string>
<string name="permdesc_readDictionary" msgid="659614600338904243">"Umožňuje aplikácii čítať všetky slová, názvy a frázy, ktoré mohol používateľ uložiť do svojho slovníka."</string>
<string name="permlab_writeDictionary" msgid="2183110402314441106">"pridať slová do slovníka definovaného používateľom"</string>
<string name="permdesc_writeDictionary" msgid="8185385716255065291">"Umožňuje aplikácii zapisovať nové slová do používateľského slovníka."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"čítať obsah úložiska USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"čítať obsah karty SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Povoľuje ap. čítať obsah USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Povoľuje aplikácii čítať obsah karty SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"upraviť alebo odstrániť obsah v úložisku USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"úprava alebo odstránenie obsahu na karte SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Umožňuje aplikácii zapisovať do úložiska USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Umožňuje aplikácii zápis na kartu SD."</string>
<string name="permlab_mediaStorageWrite" product="default" msgid="6859839199706879015">"úprava alebo odstránenie obsahu interného ukladacieho priestoru média"</string>
<string name="permdesc_mediaStorageWrite" product="default" msgid="8189160597698529185">"Umožňuje aplikácii zmeniť obsah interného ukladacieho priestoru média."</string>
<string name="permlab_manageDocs" product="default" msgid="5778318598448849829">"správa ukladacieho priestoru dokumentov"</string>
<string name="permdesc_manageDocs" product="default" msgid="8704323176914121484">"Umožňuje aplikácii spravovať ukladací priestor dokumentov."</string>
<string name="permlab_sdcardAccessAll" msgid="8150613823900460576">"pristupovať k externému ukladaciemu priestoru pre všetkých používateľov"</string>
<string name="permdesc_sdcardAccessAll" msgid="3215208357415891320">"Umožňuje aplikácii pristupovať k externému ukladaciemu priestoru pre všetkých používateľov."</string>
<string name="permlab_cache_filesystem" msgid="5656487264819669824">"pristupovať do súborového systému vyrovnávacej pamäte"</string>
<string name="permdesc_cache_filesystem" msgid="5578967642265550955">"Umožňuje aplikácii čítať a zapisovať do súborového systému vyrovnávacej pamäte."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"uskutočňovanie/príjem hovorov SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Umožňuje aplikácii uskutočňovať a prijímať hovory SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"registrácia nových pripojení telekomunikačnej siete SIM"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Povoľuje aplikácii registrovať nové pripojenia telekomunikačnej siete SIM."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"registrácia nových pripojení telekomunikačnej siete"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Povoľuje aplikácii registrovať nové pripojenia telekomunikačnej siete."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"správa pripojení telefonických sietí"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Povoľuje aplikácii spravovať pripojenia telekomunikačnej siete."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"interakcia s obrazovkou hovoru"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Umožňuje aplikácii ovládať, kedy a ako sa používateľovi zobrazí obrazovka hovoru."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"komunikovať s telefonickými službami"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Umožňuje aplikácii komunikovať s telefonickými službami a uskutočňovať a prijímať hovory."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"zobrazenie používateľského prostredia počas hovoru"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Umožňuje aplikácii zobraziť používateľské prostredie počas hovoru."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"čítať históriu používania siete"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Umožňuje aplikácii čítať históriu používania siete pre určité siete a aplikácie."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"spravovať pravidlá siete"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Umožňuje aplikácii spravovať pravidlá siete a definovať pravidlá pre konkrétnu aplikáciu."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"zmeniť kontrolu používania siete"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Umožňuje aplikácii upraviť používanie siete jednotlivými aplikáciami. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"prístup k upozorneniam"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Umožňuje aplikácii načítať, zobrazovať a mazať upozornenia vrátane tých, ktoré boli uverejnené inými aplikáciami."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"naviazanie sa na službu na počúvanie upozornení"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Umožňuje držiteľovi naviazať sa na najvyššiu úroveň služby na počúvanie upozornení. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy požadovať."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"viazanie na službu poskytovateľa podmienky"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby poskytovateľa podmienky. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"viazať sa so službou Dream service"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby Dream service. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"vyvolanie aplikácie pre konfiguráciu poskytnutú operátorom"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Umožňuje držiteľovi vyvolať aplikáciu pre konfiguráciu poskytnutú operátorom. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"zachytávať informácie o stave siete"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Umožňuje aplikácii zachytávať informácie o stave siete. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"zmeniť kalibráciu vstupného zariadenia"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Umožňuje aplikácii upraviť parametre kalibrácie dotykovej obrazovky. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"prístup k certifikátom DRM"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Umožňuje aplikácii vydávať a používať certifikáty DRM. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="1159132046126626731">"Prijímať stav prenosu funkcie Android Beam"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Povoľuje tejto aplikácii prijímať informácie o aktuálnych prenosoch funkcie Android Beam"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"odstránenie certifikátov DRM"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Umožňuje aplikácii odstraňovať certifikáty DRM. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"viazať sa na službu na odosielanie správ SMS a MMS operátora"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby na odosielanie správ SMS a MMS operátora. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Nastaviť pravidlá pre heslo"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="3252114203919510394">"Ovládanie dĺžky hesiel na odomknutie obrazovky a v nich používané znaky."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Sledovať pokusy o odomknutie obrazovky"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Sledovať počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a zamknúť tablet alebo vymazať všetky údaje tabletu v prípade príliš veľkého počtu neplatných pokusov o zadanie hesla."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Sledujte počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a v prípade, že ich je zadaných príliš mnoho, uzamknite televízor alebo vymažte všetky údaje v ňom."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Sledovať počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a zamknúť telefón alebo vymazať všetky údaje v telefóne v prípade príliš veľkého počtu neplatných pokusov o zadanie hesla."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="2620077191242688955">"Zmeniť heslo na odomknutie obrazovky"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="605963962301904458">"Zmena hesla na odomknutie obrazovky."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Uzamknúť obrazovku"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Ovládať, ako a kedy sa obrazovka uzamkne."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Vymazanie všetkých údajov"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Bez predchádzajúceho upozornenia zmazať všetky údaje tým, že sa obnovia továrenské nastavenia tabletu."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Vymažte údaje televízora bez upozornenia obnovením jeho továrenských nastavení."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Bez predchádzajúceho upozornenia zmazať všetky údaje tým, že sa obnovia továrenské nastavenia telefónu."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Nastaviť globálny server proxy zariadenia"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="6387497466660154931">"Vyberte globálny server proxy, ktorý sa bude používať po aktivácii pravidiel. Platný globálny server proxy nastavuje iba prvý správca zariadenia."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="885279151847254056">"Nastaviť vypršanie hesla zámky"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="1729725226314691591">"Nastavte, ako často sa musí zmeniť heslo na uzamknutie obrazovky."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Nastaviť šifrovanie úložiska"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Vyžadovať šifrovanie uložených údajov aplikácií."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Zakázať fotoaparáty"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Zakázať používanie všetkých fotoaparátov zariadenia."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="266329104542638802">"Zákaz funkcií pri zámke klávesov"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="3467082272186534614">"Zabrániť používaniu niektorých funkcií pri zámke klávesov."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Domov"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mobil"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Práca"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Fax práca"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Fax domov"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Pager"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Iné"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Domov"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Práca"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Iné"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Domov"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Práca"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Iné"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Domov"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Práca"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Iné"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Práca"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Iné"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Vlastné"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Domov"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mobil"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Práca"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Fax práca"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Fax domov"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Pager"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Iné"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Spätné volanie"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Telefón v aute"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Hlavné číslo spoločnosti"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Hlavné"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Iný fax"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Rádiotelefón"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Telex"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Pracovný mobil"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Pracovný pager"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Asistent"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Vlastné"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Narodeniny"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Výročie"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Iné"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Vlastné"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Domov"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Práca"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Iné"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mobil"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Vlastné"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Domov"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Práca"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Iné"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Vlastné"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Domov"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Práca"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Iné"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Vlastné"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Práca"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Iné"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Vlastné"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Vlastné"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Asistent"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Brat"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Dieťa"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Druh(-žka)"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Otec"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Priateľ"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Manažér"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Matka"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Rodič"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner(ka)"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Odporúča"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Príbuzný(-á)"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Sestra"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Manžel(ka)"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Vlastné"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Domov"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Práca"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Iné"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Nebola nájdená žiadna aplikácia, pomocou ktorej by bolo možné zobraziť tento kontakt."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Zadajte kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Zadajte kód PUK a nový kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Kód PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Nový kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Dotknutím zadajte heslo"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Zadajte heslo na odomknutie"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Zadajte kód PIN na odomknutie"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Nesprávny kód PIN."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Ak chcete telefón odomknúť, stlačte Menu a následne 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Číslo tiesňového volania"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Žiadny signál"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Obrazovka je uzamknutá."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Ak chcete odomknúť telefón alebo uskutočniť tiesňové volanie, stlačte Menu."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Telefón odomknete stlačením tlačidla Menu."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Odomknite nakreslením vzoru"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5347633784401285225">"Tiesňové volanie"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Zavolať späť"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Správne!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Skúsiť znova"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Skúsiť znova"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Prekročili ste maximálny povolený počet pokusov o odomknutie tvárou"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Nie je vložená karta SIM"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"V tablete nie je žiadna karta SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"V televízore nie je žiadna SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"V telefóne nie je žiadna karta SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Vložte kartu SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"Karta SIM chýba alebo sa z nej nedá čítať. Vložte kartu SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Karta SIM je nepoužiteľná."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Vaša karta SIM bola natrvalo zakázaná.\nAk chcete získať inú kartu SIM, kontaktujte svojho operátora."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Predchádzajúca stopa"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Ďalšia stopa"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Pozastaviť"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Prehrať"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Zastaviť"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Pretočiť späť"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Pretočiť dopredu"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Len tiesňové volania"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Sieť je zablokovaná"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"Karta SIM je uzamknutá pomocou kódu PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Prečítajte si Príručku používateľa alebo kontaktujte podporu zákazníka."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"Karta SIM je uzamknutá."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Prebieha odomykanie karty SIM..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste použili nesprávny bezpečnostný vzor. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste zadali nesprávne heslo. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste zadali nesprávny kód PIN. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste nesprávne nakreslili svoj bezpečnostný vzor. Po ďalších neúspešných pokusoch (<xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) budete vyzvaní odomknúť tablet pomocou prihlasovacích údajov služby Google.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Vzor na odomknutie ste nesprávne nakreslili <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po ďalších neúspešných pokusoch (počet: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) sa zobrazí výzva na odomknutie vášho televízora pomocou prihlásenia Google.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste nesprávne nakreslili svoj bezpečnostný vzor. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa zobrazí výzva na odomknutie telefónu pomocou prihlasovacích údajov Google.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Tablet ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa v tablete obnovia predvolené továrenské nastavenia a všetky používateľské údaje budú stratené."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Televízor ste sa pokúsili nesprávne odomknúť <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po ďalších neúspešných pokusoch (počet: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) sa obnovia továrenské nastavenia televízora a prídete o všetky údaje používateľa."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Telefón ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa v telefóne obnovia predvolené továrenské nastavenia a všetky používateľské údaje budú stratené."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Tablet ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. V tablete sa teraz obnovia predvolené továrenské nastavenia."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Televízor ste sa pokúsili nesprávne odomknúť <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. Teraz v ňom budú obnovené továrenské nastavenia."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Telefón ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. V telefóne sa teraz obnovia predvolené továrenské nastavenia."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Počet sekúnd zostávajúcich do ďalšieho pokusu: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Zabudli ste vzor?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Odomknutie účtu"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Príliš veľa pokusov o nakreslenie vzoru"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Ak chcete telefón odomknúť, prihláste sa pomocou svojho účtu Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Používateľské meno (e-mail)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Heslo"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Prihlásiť sa"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Neplatné používateľské meno alebo heslo."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Zabudli ste používateľské meno alebo heslo?\nNavštívte stránky "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Prebieha kontrola…"</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Odomknúť"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Zapnúť zvuk"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Vypnúť zvuk"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Bezpečnostný vzor bol začatý"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Bezpečnostný vzor bol vymazaný"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Bunka bola pridaná"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Bezpečnostný vzor bol dokončený"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Miniaplikácia %2$d z %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Pridať miniaplikáciu."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Prázdne"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Oblasť na odomknutie bola rozšírená."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Oblasť na odomknutie bola zúžená."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Miniaplikácia <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Výber používateľa"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Stav"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Fotoaparát"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Ovládacie prvky médií"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Zmena usporiadania miniaplikácií sa začala."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Zmena usporiadania miniaplikácií sa skončila."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Miniaplikácia <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> bola odstránená."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Rozšíriť oblasť na odomknutie."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Odomknutie prejdením prstom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Odomknutie vzorom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Odomknutie tvárou."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Odomknutie kódom PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Odomknutie heslom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Oblasť na zadanie bezpečnostného vzoru."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Oblasť na prejdenie prstom."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"znak"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"slovo"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"odkaz"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"riadok"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> <xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> <xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Továrenský test zlyhal"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Test FACTORY_TEST je možné uskutočniť iba pri balíčkoch nainštalovaných v priečinku /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Nebol nájdený žiadny balíček umožňujúci test FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Reštartovať"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Stránka „<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>“ uvádza:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Potvrďte prechod"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Opustiť stránku"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Zostať na tejto strane"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nNaozaj chcete túto stránku opustiť?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Potvrdiť"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Tip: Dvojitým klepnutím môžete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Aut.dop."</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Nast. Aut. dop."</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Provincia"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"PSČ"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Štát"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"PSČ"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Kraj"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Ostrov"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Okres"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Oddelenie"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektúra"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Farnosť"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Oblasť"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirát"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"čítať webové záložky a históriu"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Umožňuje aplikácii čítať všetky webové adresy navštívené prehliadačom a všetky záložky prehliadača. Poznámka: Toto povolenie nemôžu vynucovať prehliadače tretej strany ani iné aplikácie umožňujúce prehliadanie webu."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"zapisovať webové záložky a históriu"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Umožňuje aplikácii upraviť históriu prehliadača alebo záložky uložené v tablete. Aplikácia s týmto povolením môže vymazať alebo upraviť údaje prehliadača. Poznámka: Toto povolenie nemôžu vynucovať prehliadače tretích strán ani žiadne ďalšie aplikácie umožňujúce prehliadanie webu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Umožňuje aplikácii upravovať históriu alebo záložky prehliadača uložené vo vašom televízore. Môže aplikácii umožniť vymazať alebo upraviť údaje prehliadača. Poznámka: Toto povolenie nemusia podporovať prehliadače tretích strán alebo iné aplikácie s možnosťami na prehliadanie webu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Umožňuje aplikácii upraviť históriu prehliadača alebo záložky uložené v telefóne. Aplikácia s týmto povolením môže vymazať alebo upraviť údaje prehliadača. Poznámka: Toto povolenie nemôžu vynucovať prehliadače tretích strán ani žiadne ďalšie aplikácie umožňujúce prehliadanie webu."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"nastaviť budík"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Umožňuje aplikácii nastaviť budík v nainštalovanej aplikácii budík. Niektoré aplikácie budíka nemusia túto funkciu implementovať."</string>
<string name="permlab_writeVoicemail" msgid="7309899891683938100">"zapisovanie do hlasovej schránky"</string>
<string name="permdesc_writeVoicemail" msgid="6592572839715924830">"Povoľuje aplikácii upravovať a odstraňovať správy z hlasovej schránky."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"pridať hlasovú schránku"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Umožní aplikácii pridávať správy do doručenej pošty hlasovej schránky."</string>
<string name="permlab_readVoicemail" msgid="8415201752589140137">"čítanie hlasových správ"</string>
<string name="permdesc_readVoicemail" msgid="8926534735321616550">"Umožňuje aplikácii čítať vaše hlasové správy."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"zmeniť povolenia prehliadača poskytovať informácie o zemepisnej polohe"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Umožňuje aplikácii zmeniť povolenia prehliadača na poskytovanie údajov o zemepisnej polohe. Škodlivé aplikácie to môžu použiť na odosielanie informácií o polohe ľubovoľným webovým stránkam."</string>
<string name="permlab_packageVerificationAgent" msgid="5568139100645829117">"overiť balíky"</string>
<string name="permdesc_packageVerificationAgent" msgid="8437590190990843381">"Umožňuje aplikácii overiť, či je možné balík nainštalovať."</string>
<string name="permlab_bindPackageVerifier" msgid="4187786793360326654">"naviazať na overovateľa balíka"</string>
<string name="permdesc_bindPackageVerifier" msgid="3180741773233862126">"Umožňuje držiteľovi podávať žiadosti o overenie balíkov. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_serialPort" msgid="546083327654631076">"prístup k sériovým portom"</string>
<string name="permdesc_serialPort" msgid="2991639985224598193">"Držiteľa oprávňuje na prístup k sériovým portom pomocou rozhrania API SerialManager."</string>
<string name="permlab_accessContentProvidersExternally" msgid="5077774297943409285">"externý prístup k poskytovateľom obsahu"</string>
<string name="permdesc_accessContentProvidersExternally" msgid="4544346486697853685">"Povoľuje držiteľovi pristupovať k poskytovateľom obsahu z príkazového riadka. Normálne aplikácie by túto možnosť nikdy nemali potrebovať."</string>
<string name="permlab_updateLock" msgid="3527558366616680889">"zakázať automatické aktualizácie zariad."</string>
<string name="permdesc_updateLock" msgid="1655625832166778492">"Umožňuje držiteľovi poskytnúť systému informácie o vhodnom čase na automatický reštart zariadenia kvôli inovovaniu."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Chcete, aby si prehliadač zapamätal toto heslo?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Teraz nie"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Zapamätať"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nikdy"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Nemáte povolenie na otvorenie tejto stránky."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Text bol skopírovaný do schránky."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Viac"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menu+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"medzera"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"potvrdiť"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"odstrániť"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Hľadať"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Vyhľadávanie…"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Hľadať"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Vyhľadávací dopyt"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Jasný dopyt"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Odoslať dopyt"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Hlasové vyhľadávanie"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Povoliť Preskúmanie dotykom?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"Služba <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> požaduje povolenie funkcie Preskúmanie dotykom. Ak je funkcia Preskúmanie dotykom zapnutá, môžete počuť alebo vidieť popisy objektov pod vaším prstom alebo ovládať tablet gestami."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"Služba <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> požaduje povolenie funkcie Preskúmanie dotykom. Ak je funkcia Preskúmanie dotykom zapnutá, môžete počuť alebo vidieť popisy objektov pod vaším prstom alebo ovládať telefón gestami."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"pred 1 mesiacom"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Viac ako pred 1 mesiacom"</string>
<plurals name="num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="4869870056547896011">"pred 1 sekundou"</item>
<item quantity="other" msgid="3903706804349556379">"pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="3306787433088810191">"Pred minútou"</item>
<item quantity="other" msgid="2176942008915455116">"pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minútami"</item>
</plurals>
<plurals name="num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="9150797944610821849">"pred 1 hodinou"</item>
<item quantity="other" msgid="2467273239587587569">"pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hodinami"</item>
</plurals>
<plurals name="last_num_days">
<item quantity="other" msgid="3069992808164318268">"Posledných <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dní"</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Minulý mesiac"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Staršie"</string>
<plurals name="num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="861358534398115820">"včera"</item>
<item quantity="other" msgid="2479586466153314633">"pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dňami"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="2729745560954905102">"o 1 sekundu"</item>
<item quantity="other" msgid="1241926116443974687">"o <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="8793095251325200395">"o 1 minútu"</item>
<item quantity="other" msgid="3330713936399448749">"o <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minút"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="7164353342477769999">"o 1 hodinu"</item>
<item quantity="other" msgid="547290677353727389">"o <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hodín"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_days">
<item quantity="one" msgid="5413088743009839518">"zajtra"</item>
<item quantity="other" msgid="5109449375100953247">"o <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dní"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="1849036840200069118">"pred 1 s"</item>
<item quantity="other" msgid="3699169366650930415">"pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="6361490147113871545">"pred 1 min."</item>
<item quantity="other" msgid="851164968597150710">"pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min."</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="4796212039724722116">"pred 1 hodinou"</item>
<item quantity="other" msgid="6889970745748538901">"pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hodinami"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="8463161711492680309">"včera"</item>
<item quantity="other" msgid="3453342639616481191">"pred <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dňami"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="5842225370795066299">"o 1 s"</item>
<item quantity="other" msgid="5495880108825805108">"o <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="562786149928284878">"o 1 min."</item>
<item quantity="other" msgid="4216113292706568726">"o <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min."</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="3274708118124045246">"o 1 hodinu"</item>
<item quantity="other" msgid="3705373766798013406">"o <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hodín"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_days">
<item quantity="one" msgid="2178576254385739855">"zajtra"</item>
<item quantity="other" msgid="2973062968038355991">"o <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dní"</item>
</plurals>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"dňa <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"o <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"z <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"deň"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"dní"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"hodina"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"hodiny"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min."</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"min."</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"s"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"týždeň"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"týždne"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"rok"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"roky"</string>
<plurals name="duration_seconds">
<item quantity="one" msgid="6962015528372969481">"1 s"</item>
<item quantity="other" msgid="1886107766577166786">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes">
<item quantity="one" msgid="4915414002546085617">"1 min."</item>
<item quantity="other" msgid="3165187169224908775">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min."</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours">
<item quantity="one" msgid="8917467491248809972">"1 hod."</item>
<item quantity="other" msgid="3863962854246773930">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hod."</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Problém s videom"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Je nám ľúto, ale toto video sa nedá streamovať do tohto zariadenia."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Toto video nie je možné prehrať."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"OK"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"poludnie"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Poludnie"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"polnoc"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Polnoc"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Vybrať všetko"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Vystrihnúť"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopírovať"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Prilepiť"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Nahradiť•"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Odstrániť"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Skopírovať webovú adresu"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Vybrať text"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Výber textu"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Pridať do slovníka"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Odstrániť"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Metóda vstupu"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Operácie s textom"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Nedostatok ukladacieho priestoru"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Niektoré systémové funkcie nemusia fungovať"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"V úložisku nie je dostatok voľného miesta pre systém. Zaistite, aby ste mali 250 MB voľného miesta a zariadenie reštartujte."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"Aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> je spustená"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Dotykom si zobrazíte viac informácií alebo zastavíte aplikáciu."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"OK"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Zrušiť"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"OK"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Zrušiť"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Pozor"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Prebieha načítavanie..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"I"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"O"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Dokončiť akciu pomocou aplikácie"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Dokončiť akciu pomocou aplikácie %1$s"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Otvoriť v aplikácii"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Otvoriť v aplikácii %1$s"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Upraviť pomocou"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Upraviť v aplikácii %1$s"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Zdieľať v aplikácii"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Zdieľať v aplikácii %1$s"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Výber aplikácie na plochu"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Ako plochu používať aplikáciu %1$s"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Použiť ako predvolené nastavenie pre túto akciu."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Použiť inú aplikáciu"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Vymazať predvolené nastavenia v sekcii Nastavenia systému &gt; Aplikácie &gt; Stiahnuté položky."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Zvoľte akciu"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Zvoľte aplikáciu pre zariadenie USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Túto akciu nemôžu vykonávať žiadne aplikácie."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> bohužiaľ prestala pracovať."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> bohužiaľ prestal pracovať."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> neodpovedá.\n\nChcete ju zavrieť?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"Aktivita <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> neodpovedá.\n\nChcete ju zavrieť?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> neodpovedá. Chcete ju zavrieť?"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> neodpovedá. \n\nChcete ho zavrieť?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Nahlásiť"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Čakajte"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Stránka nereaguje.\n\nChcete ju zavrieť?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Presmerovaná aplikácia"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"Je spustená aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Pôvodne bola spustená aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Prispôsobiť veľkosť"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Vždy zobraziť"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Povoľte to znova v sekcii Nastavenia systému &gt; Aplikácie &gt; Stiahnuté súbory."</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (proces <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) porušila svoje vlastné vynútené pravidlá StrictMode."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> porušil svoje vlastné vynútené pravidlá StrictMode."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Prebieha inovácia systému Android..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Systém Android sa spúšťa…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Optimalizuje sa úložisko"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Prebieha optimalizácia aplikácie <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> z <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Prebieha spúšťanie aplikácií."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Prebieha dokončovanie spúšťania."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"Spustená aplikácia: <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Dotknutím prepnite na aplikáciu"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Prepnúť aplikácie?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Pred spustením novej aplikácie treba zastaviť inú spustenú aplikáciu."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Návrat k <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Nespúšťať novú aplikáciu."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Spustiť <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Zastaviť starú aplikáciu bez uloženia."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Zvoľte akciu pre text"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Hlasitosť vyzváňania"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Hlasitosť médií"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Prehrávanie pomocou rozhrania Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Je nastavený tichý tón zvonenia"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Hlasitosť hovoru"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Hlasitosť prichádzajúcich hovorov pri pripojení Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Hlasitosť budíkov"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Hlasitosť upozornení"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Hlasitosť"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Hlasitosť zariadenia Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Hlasitosť zvonenia"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Hlasitosť hovoru"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Hlasitosť médií"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Hlasitosť upozornení"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Predvolený tón zvonenia"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Predvolený tón (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Žiadny"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Tóny zvonenia"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Neznámy tón zvonenia"</string>
<plurals name="wifi_available">
<item quantity="one" msgid="6654123987418168693">"K dispozícii je sieť Wi-Fi"</item>
<item quantity="other" msgid="4192424489168397386">"K dispozícii sú siete Wi-Fi."</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed">
<item quantity="one" msgid="1634101450343277345">"K dispozícii je verejná sieť Wi-Fi"</item>
<item quantity="other" msgid="7915895323644292768">"K dispozícii sú verejné siete Wi-Fi"</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="4029489716605255386">"Prihlásenie sa do siete Wi-Fi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="8495155593358054676">"Prihláste sa do siete"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" má nekvalitné internetové pripojenie."</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Priame pripojenie Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Spustiť priame pripojenie siete Wi-Fi. Táto možnosť vypne sieť Wi-Fi v režime klient alebo hotspot."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Priame pripojenie siete Wi-Fi sa nepodarilo spustiť"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Priame pripojenie siete Wi-Fi je zapnuté"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Nastavenia otvoríte dotykom"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Prijať"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Odmietnuť"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Pozvánka bola odoslaná"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Pozvánka na pripojenie"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Od:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Komu:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Zadajte požadovaný kód PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Tablet bude počas pripojenia k zariadeniu <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> od siete Wi-Fi dočasne odpojený."</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Televízor sa počas pripojenia k zariadeniu <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> dočasne odpojí zo siete Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Telefón bude počas pripojenia k zariadeniu <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> od siete Wi-Fi dočasne odpojený."</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Vkladanie znakov"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Odosielanie správ SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"Aplikácia &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; posiela veľký počet správ SMS. Chcete tejto aplikácií povoliť, aby aj naďalej posielala správy?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Povoliť"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Odmietnuť"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; chce odoslať správu na adresu &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Táto akcia "<b>"môže viesť k zaúčtovaniu poplatkov"</b>" na váš účet u mobilného operátora."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Táto akcia povedie k zaúčtovaniu poplatku na váš účet u mobilného operátora."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Odoslať"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Zrušiť"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Zapamätať si voľbu"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Zmena v časti Nastavenia &gt; Aplikácie"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Vždy povoliť"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Nikdy nepovoliť"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"Karta SIM bola odobraná"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="5450336489923274918">"Mobilná sieť nebude k dispozícii, kým nevložíte platnú SIM kartu a zariadenie nereštartujete."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Hotovo"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"Bola pridaná karta SIM"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="7797975656153714319">"Ak chcete získať prístup k mobilnej sieti, reštartujte svoje zariadenie."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Reštartovať"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Nastaviť čas"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Nastaviť dátum"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Nastaviť"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Hotovo"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOVINKA: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Poskytuje aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Nevyžadujú sa žiadne oprávnenia."</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"môžu sa vám účtovať poplatky"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"Veľkokapacitné úložisko USB"</string>