blob: 9902cdef45cb83bc63cd81046e1dedbbceb9705b [file] [log] [blame]
<html DIR="LTR">
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
<title>Cửa sổ ẩn danh mới</title>
</head>
<body>
<p><strong>Bạn đã sử dụng cửa sổ ẩn danh</strong>. Các trang bạn xem trong cửa sổ này sẽ không xuất hiện trong lịch sử của trình duyệt hoặc lịch sử tìm kiếm và chúng cũng không để lại dấu vết như cookie trên thiết bị sau khi bạn đóng cửa sổ ẩn danh. Tuy nhiên, mọi tệp bạn tải xuống hoặc mọi dấu trang bạn tạo sẽ được giữ nguyên.</p>
<p><strong>Sử dụng cửa sổ ẩn danh không ảnh hưởng đến hành vi của người khác, của máy chủ hoặc phần mềm. Hãy cảnh giác với:</strong></p>
<ul>
<li>Các trang web thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn</li>
<li>Nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc ông chủ muốn theo dõi những trang bạn đã truy cập</li>
<li>Phần mềm độc hại theo dõi thao tác gõ phím khi nhập các mặt cười</li>
<li>Sự theo dõi của các cơ quan tình báo</li>
<li>Những người đứng đằng sau bạn</li>
</ul>
</body>
</html>