blob: 2b985c46e468f813e02100992afa1b04ff955d96 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"KB"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"MB"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"GB"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"TB"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="9164292791500531949">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Bez nazwy&gt;"</string>
<string name="ellipsis" msgid="7899829516048813237">"…"</string>
<string name="ellipsis_two_dots" msgid="1228078994866030736">"‥"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Brak numeru telefonu)"</string>
<string name="unknownName" msgid="2277556546742746522">"(Nieznany)"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Poczta głosowa"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Problem z połączeniem lub błędny kod MMI."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Operacja jest ograniczona wyłącznie do numerów ustalonych."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Usługa została włączona."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Usługa została włączona dla:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Usługa została wyłączona."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Rejestracja powiodła się."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Wymazywanie zakończone pomyślnie."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Błędne hasło."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI zakończone."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Wpisany stary kod PIN jest nieprawidłowy."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Wprowadzony kod PUK jest nieprawidłowy."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Wpisane kody PIN nie są identyczne."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Wpisz kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Wpisz kod PUK składający się z co najmniej 8 cyfr."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"Karta SIM jest zablokowana kodem PUK. Wprowadź kod PUK, aby odblokować kartę."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Wprowadź kod PUK2, aby odblokować kartę SIM."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Nie udało się. Włącz blokadę karty SIM/RUIM."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts">
<item quantity="one" msgid="6596245285809790142">"Masz jeszcze <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> próbę, zanim karta SIM zostanie zablokowana."</item>
<item quantity="other" msgid="7530597808358774740">"Masz jeszcze <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> prób(y), zanim karta SIM zostanie zablokowana."</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Nazwa rozmówcy przy połączeniach przychodzących"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Nazwa rozmówcy przy połączeniach wychodzących"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Przekierowanie połączeń"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Połączenia oczekujące"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Blokada dzwonienia"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Zmiana hasła"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Zmiana kodu PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie, widoczny"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Numer telefonujący zastrzeżony"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Połączenie dla trzech abonentów"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Odrzucanie niepożądanych, irytujących połączeń"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Dostarczanie numeru telefonującego"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Nie przeszkadzać"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Nazwa rozmówcy ustawiona jest domyślnie na „zastrzeżony”. Następne połączenie: zastrzeżony"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Nazwa rozmówcy ustawiona jest domyślnie na „zastrzeżony”. Następne połączenie: nie zastrzeżony"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Nazwa rozmówcy ustawiona jest domyślnie na „nie zastrzeżony”. Następne połączenie: zastrzeżony"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Nazwa rozmówcy ustawiona jest domyślnie na „nie zastrzeżony”. Następne połączenie: nie zastrzeżony"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Usługa nie jest świadczona."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Nie możesz zmienić ustawienia identyfikatora rozmówcy."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Zmieniono ograniczenie dostępu"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Usługa transmisji danych jest zablokowana."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Usługa połączeń alarmowych jest zablokowana."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Usługa głosowa jest zablokowana."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Wszystkie usługi głosowe są zablokowane."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"Usługa SMS jest zablokowana."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Usługi głosowe/danych są zablokowane."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Usługi głosowe/SMS są zablokowane."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Wszystkie usługi głosowe/danych/SMS są zablokowane."</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Głos"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Dane"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAKS"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Dane asynchroniczne"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Synchronizacja"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Pakiet"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Wskaźnik roamingu włączony"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Wskaźnik roamingu wyłączony"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Migający wskaźnik roamingu"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"W innej okolicy"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Poza biurem"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Roaming – preferowany system"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Roaming – dostępny system"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Roaming – partner stowarzyszony"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Roaming – partner Premium"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Roaming – pełna funkcjonalność usługi"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Roaming – częściowa funkcjonalność usługi"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Baner roamingu włączony"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Baner roamingu wyłączony"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Wyszukiwanie usługi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: nieprzekierowane"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> po <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> sekundach"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: nieprzekierowane"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: nieprzekierowane"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Wykonano kod funkcji."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Problem z połączeniem lub nieprawidłowy kod funkcji."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"OK"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Wystąpił błąd sieci."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Nie można znaleźć URL-a."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Schemat uwierzytelniania witryny nie jest obsługiwany."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Nie można uwierzytelnić."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Autoryzacja przez serwer proxy zakończyła się niepowodzeniem."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Nie można nawiązać połączenia z serwerem."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Nie można nawiązać połączenia z serwerem. Spróbuj ponownie później."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Zbyt długi czas oczekiwania na połączenie z serwerem."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Strona zawiera zbyt wiele przekierowań do serwerów."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokół nie jest obsługiwany."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Nie można ustanowić bezpiecznego połączenia."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Nie można otworzyć strony, ponieważ URL jest nieprawidłowy."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Nie można uzyskać dostępu do pliku."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Nie można znaleźć żądanego pliku."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Zbyt wiele żądań jest przetwarzanych. Spróbuj ponownie później."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Błąd logowania na konto <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Synchronizacja"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Synchronizuj"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Zbyt wiele usuwanych <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Pamięć tabletu jest pełna. Usuń niektóre pliki, aby zwolnić miejsce."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Pamięć telefonu jest pełna. Usuń niektóre pliki, aby zwolnić miejsce."</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Sieć może być monitorowana"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Przez nieznany podmiot zewnętrzny"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Przez <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Ja"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Opcje tabletu"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Opcje telefonu"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Tryb cichy"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Włącz połączenia bezprzewodowe"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Wyłącz połączenia bezprzewodowe"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Blokada ekranu"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Wyłącz"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Dzwonek wyłączony"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Dzwonek z wibracjami"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Dzwonek włączony"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Wyłączanie..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Tablet zostanie wyłączony."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Telefon zostanie wyłączony"</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Czy chcesz wyłączyć?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Uruchom w trybie awaryjnym"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Chcesz uruchomić urządzenie w trybie awaryjnym? W ten sposób wyłączysz wszystkie zainstalowane aplikacje innych firm. Zostaną one przywrócone po ponownym uruchomieniu."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Najnowsze"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Brak ostatnio uruchomionych aplikacji."</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Opcje tabletu"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Opcje telefonu"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Blokada ekranu"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Wyłącz"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Zgłoszenie błędu"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Zgłoś błąd"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Informacje o bieżącym stanie urządzenia zostaną zebrane i wysłane e-mailem. Przygotowanie zgłoszenia błędu do wysłania chwilę potrwa, więc zachowaj cierpliwość."</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Tryb cichy"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Dźwięk jest wyłączony"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Dźwięk jest włączony"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Tryb samolotowy"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Tryb samolotowy jest włączony"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Tryb samolotowy jest wyłączony"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"&gt;999"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Tryb awaryjny"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"System Android"</string>
<string name="permgrouplab_costMoney" msgid="5429808217861460401">"Usługi płatne"</string>
<string name="permgroupdesc_costMoney" msgid="3293301903409869495">"Wykonywanie czynności, za które pobierana jest opłata."</string>
<string name="permgrouplab_messages" msgid="7521249148445456662">"Twoje wiadomości"</string>
<string name="permgroupdesc_messages" msgid="7821999071003699236">"Czytanie i zapisywanie wiadomości SMS, e-mail i innych"</string>
<string name="permgrouplab_personalInfo" msgid="3519163141070533474">"Informacje osobiste"</string>
<string name="permgroupdesc_personalInfo" msgid="8426453129788861338">"Bezpośredni dostęp do informacji o Tobie zapisanych na wizytówce."</string>
<string name="permgrouplab_socialInfo" msgid="5799096623412043791">"Twoje informacje społecznościowe"</string>
<string name="permgroupdesc_socialInfo" msgid="7129842457611643493">"Bezpośredni dostęp do informacji o Twoich kontaktach i powiązaniach społecznościowych."</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="635149742436692049">"Twoja lokalizacja"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="5704679763124170100">"Monitorowanie fizycznej lokalizacji"</string>
<string name="permgrouplab_network" msgid="5808983377727109831">"Połączenia sieciowe"</string>
<string name="permgroupdesc_network" msgid="4478299413241861987">"Uzyskiwanie dostępu do różnych funkcji sieciowych"</string>
<string name="permgrouplab_bluetoothNetwork" msgid="1585403544162128109">"Bluetooth"</string>
<string name="permgroupdesc_bluetoothNetwork" msgid="5625288577164282391">"Urządzenia dostępowe i sieci przez Bluetooth."</string>
<string name="permgrouplab_audioSettings" msgid="8329261670151871235">"Ustawienia dźwięku"</string>
<string name="permgroupdesc_audioSettings" msgid="2641515403347568130">"Zmiana ustawień dźwięku."</string>
<string name="permgrouplab_affectsBattery" msgid="6209246653424798033">"Użycie baterii"</string>
<string name="permgroupdesc_affectsBattery" msgid="6441275320638916947">"Korzystanie z funkcji, które mogą szybko rozładować baterię."</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Kalendarz"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="5777534316982184416">"Bezpośredni dostęp do kalendarza i wydarzeń."</string>
<string name="permgrouplab_dictionary" msgid="4148597128843641379">"Czytanie słownika użytkownika"</string>
<string name="permgroupdesc_dictionary" msgid="7921166355964764490">"Czytanie wyrazów ze słownika użytkownika."</string>
<string name="permgrouplab_writeDictionary" msgid="8090237702432576788">"Zapisywanie w słowniku użytkownika"</string>
<string name="permgroupdesc_writeDictionary" msgid="2711561994497361646">"Dodawanie wyrazów do słownika użytkownika."</string>
<string name="permgrouplab_bookmarks" msgid="1949519673103968229">"Zakładki i historia"</string>
<string name="permgroupdesc_bookmarks" msgid="4169771606257963028">"Bezpośredni dostęp do zakładek i historii przeglądarki."</string>
<string name="permgrouplab_deviceAlarms" msgid="6117704629728824101">"Alarm"</string>
<string name="permgroupdesc_deviceAlarms" msgid="4769356362251641175">"Ustawianie budzika."</string>
<string name="permgrouplab_voicemail" msgid="4162237145027592133">"Poczta głosowa"</string>
<string name="permgroupdesc_voicemail" msgid="2498403969862951393">"Bezpośredni dostęp do poczty głosowej."</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofon"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="7106618286905738408">"Bezpośredni dostęp do mikrofonu i nagrywanie dźwięku."</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Aparat"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="2933667372289567714">"Bezpośredni dostęp do aparatu – robienie zdjęć i nagrywanie filmów."</string>
<string name="permgrouplab_screenlock" msgid="8275500173330718168">"Ekran blokady"</string>
<string name="permgroupdesc_screenlock" msgid="7067497128925499401">"Możliwość wpływania na zachowanie ekranu blokady urządzenia."</string>
<string name="permgrouplab_appInfo" msgid="8028789762634147725">"Informacje o aplikacjach"</string>
<string name="permgroupdesc_appInfo" msgid="3950378538049625907">"Możliwość zmiany działania innych aplikacji na urządzeniu."</string>
<string name="permgrouplab_wallpaper" msgid="3850280158041175998">"Tapeta"</string>
<string name="permgroupdesc_wallpaper" msgid="5630417854750540154">"Zmiana ustawień tapety urządzenia."</string>
<string name="permgrouplab_systemClock" msgid="406535759236612992">"Zegar"</string>
<string name="permgroupdesc_systemClock" msgid="3944359833624094992">"Zmiana czasu i strefy czasowej na urządzeniu."</string>
<string name="permgrouplab_statusBar" msgid="2095862568113945398">"Pasek stanu"</string>
<string name="permgroupdesc_statusBar" msgid="6242593432226807171">"Zmiana ustawień paska stanu urządzenia."</string>
<string name="permgrouplab_syncSettings" msgid="3341990986147826541">"Ustawienia synchronizacji"</string>
<string name="permgroupdesc_syncSettings" msgid="7603195265129031797">"Dostęp do ustawień synchronizacji."</string>
<string name="permgrouplab_accounts" msgid="3359646291125325519">"Twoje konta"</string>
<string name="permgroupdesc_accounts" msgid="4948732641827091312">"Dostęp do udostępnionych kont."</string>
<string name="permgrouplab_hardwareControls" msgid="7998214968791599326">"Sterowanie sprzętowe"</string>
<string name="permgroupdesc_hardwareControls" msgid="4357057861225462702">"Bezpośredni dostęp do elementów sprzętowych telefonu."</string>
<string name="permgrouplab_phoneCalls" msgid="9067173988325865923">"Połączenia telefoniczne"</string>
<string name="permgroupdesc_phoneCalls" msgid="7489701620446183770">"Monitorowanie, nagrywanie i przetwarzanie połączeń telefonicznych."</string>
<string name="permgrouplab_systemTools" msgid="4652191644082714048">"Narzędzia systemowe"</string>
<string name="permgroupdesc_systemTools" msgid="8162102602190734305">"Dostęp i kontrola systemu niższego poziomu."</string>
<string name="permgrouplab_developmentTools" msgid="3446164584710596513">"Narzędzia programistyczne"</string>
<string name="permgroupdesc_developmentTools" msgid="7058828032358142018">"Funkcje potrzebne jedynie programistom."</string>
<string name="permgrouplab_display" msgid="4279909676036402636">"Interfejsy innych aplikacji"</string>
<string name="permgroupdesc_display" msgid="6051002031933013714">"Możliwość wpływania na interfejsy innych aplikacji."</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Pamięć"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="nosdcard" msgid="7442318502446874999">"Dostęp do nośnika USB."</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="default" msgid="9203302214915355774">"Dostęp do karty SD."</string>
<string name="permgrouplab_accessibilityFeatures" msgid="7919025602283593907">"Funkcje ułatwień dostępu"</string>
<string name="permgroupdesc_accessibilityFeatures" msgid="4205196881678144335">"Funkcje, których może zażądać technologia ułatwień dostępu."</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Pobierz zawartość okna"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Sprawdzanie zawartości okna, z którego korzystasz."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Włącz czytanie dotykiem"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Klikane elementy będą wymawiane na głos, a ekran można przeglądać, używając gestów."</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Włącz ułatwienia dostępu w internecie"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Można zainstalować skrypty, by zawartość aplikacji była łatwiej dostępna."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Obserwuj wpisywany tekst"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Obejmuje informacje osobiste, takie jak numery kart kredytowych i hasła."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"wyłączanie lub zmienianie paska stanu"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Pozwala aplikacji na wyłączanie paska stanu oraz dodawanie i usuwanie ikon systemowych."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"pasek stanu"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Pozwala aplikacji na występowanie na pasku stanu."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"rozwijanie/zwijanie paska stanu"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Pozwala aplikacji na rozwijanie lub zwijanie paska stanu."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"instalowanie skrótów"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Pozwala aplikacji dodawać skróty na ekranie głównym bez interwencji użytkownika."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"odinstalowywanie skrótów"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Pozwala aplikacji usuwać skróty z ekranu głównego bez interwencji użytkownika."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"przekierowywanie połączeń wychodzących"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Pozwala aplikacji na sprawdzenie numeru wybieranego w trakcie połączenia wychodzącego, a także umożliwia przerwanie połączenia lub przekierowanie go pod inny numer."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"odbieranie wiadomości tekstowych (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Pozwala aplikacji na odbieranie i przetwarzanie SMS-ów. To oznacza, że aplikacja będzie mogła bez Twojej wiedzy monitorować i usuwać wiadomości wysyłane do Twojego urządzenia."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"odbieranie wiadomości tekstowych (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Pozwala aplikacji na odbieranie i przetwarzanie MMS-ów. To oznacza, że aplikacja będzie mogła bez Twojej wiedzy monitorować i usuwać wiadomości wysyłane do Twojego urządzenia."</string>
<string name="permlab_receiveEmergencyBroadcast" msgid="1803477660846288089">"odbiór emisji alarmowych"</string>
<string name="permdesc_receiveEmergencyBroadcast" msgid="848524070262431974">"Pozwala aplikacji na odbieranie i przetwarzanie komunikatów transmisji alarmowych. To pozwolenie jest dostępne tylko dla aplikacji systemowych."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"odczyt komunikatów z sieci komórkowej"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Zezwala aplikacji na odczyt komunikatów z sieci komórkowej odebranych na urządzeniu. Komunikaty alarmowe z sieci komórkowej są dostarczane w niektórych lokalizacjach w celu ostrzeżenia Cię o sytuacjach zagrożenia. Złośliwe aplikacje mogą wpływać na wydajność lub zakłócać działanie urządzenia po odebraniu komunikatu alarmowego z sieci komórkowej."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="5600830612147671529">"wysyłanie wiadomości SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Pozwala aplikacji na wysyłanie SMS-ów. Może to skutkować nieoczekiwanymi opłatami. Złośliwe aplikacje mogą generować koszty, wysyłając wiadomości bez Twojego potwierdzenia."</string>
<string name="permlab_sendRespondViaMessageRequest" msgid="8713889105305943200">"wysyłanie zdarzeń odpowiedzi przez SMS"</string>
<string name="permdesc_sendRespondViaMessageRequest" msgid="7107648548468778734">"Zezwala aplikacjom na wysyłanie żądań do innych aplikacji komunikacyjnych w celu obsługi zdarzeń odpowiedzi przez SMS dla połączeń przychodzących."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"odczytywanie wiadomości tekstowych (SMS i MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Pozwala aplikacji na odczyt SMS-ów zapisanych na tablecie lub na karcie SIM. Aplikacja z tym uprawnieniem może czytać wszystkie SMS-y niezależnie od ich treści lub poufności."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Pozwala aplikacji na odczyt SMS-ów zapisanych na telefonie lub na karcie SIM. Aplikacja z tym uprawnieniem może czytać wszystkie SMS-y niezależnie od ich treści lub poufności."</string>
<string name="permlab_writeSms" msgid="3216950472636214774">"edytowanie wiadomości tekstowych (SMS i MMS)"</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tablet" msgid="5160413947794501538">"Pozwala aplikacji na zapisywanie wiadomości SMS przechowywanych w tablecie lub na karcie SIM. Złośliwe aplikacje mogą usunąć wiadomości."</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="default" msgid="7268668709052328567">"Pozwala aplikacji na zapisywanie wiadomości SMS przechowywanych w telefonie lub na karcie SIM. Szkodliwe aplikacje mogą usunąć wiadomości."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"odbieranie wiadomości tekstowych (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Pozwala aplikacji na odbieranie i przetwarzanie wiadomości WAP. To oznacza, że aplikacja będzie mogła bez Twojej wiedzy monitorować i usuwać wiadomości wysyłane do Twojego urządzenia."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"pobieranie uruchomionych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Pozwala aplikacji na pobieranie informacji o aktualnie i niedawno działających zadaniach. Dzięki temu aplikacja może uzyskać informacje o tym, które aplikacje są używane na urządzeniu."</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsers" msgid="7114255281944211682">"interakcje między użytkownikami"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsers" msgid="364670963623385786">"Umożliwia aplikacji wykonywanie działań dotyczących różnych użytkowników urządzenia. Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać do złamania zabezpieczeń na kontach użytkowników."</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsersFull" msgid="2567734285545074105">"pełna licencja na interakcje między użytkownikami"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsersFull" msgid="376841368395502366">"Zezwala na wszystkie możliwe interakcje między użytkownikami."</string>
<string name="permlab_manageUsers" msgid="1676150911672282428">"zarządzanie użytkownikami"</string>
<string name="permdesc_manageUsers" msgid="8409306667645355638">"Pozwala aplikacjom na zarządzanie użytkownikami na urządzeniu, w tym na ich sprawdzanie, tworzenie i usuwanie."</string>
<string name="permlab_getDetailedTasks" msgid="6229468674753529501">"Pobieraj informacje o uruchomionych aplikacjach"</string>
<string name="permdesc_getDetailedTasks" msgid="153824741440717599">"Zezwala aplikacji na pobieranie informacji o obecnie i ostatnio uruchomionych zadaniach. Złośliwe aplikacje mogą uzyskać dostęp do prywatnych informacji na temat innych aplikacji."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"zmienianie kolejności uruchomionych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Pozwala aplikacji na przenoszenie zadań między tłem a pierwszym planem. Aplikacja może to robić bez Twojego udziału."</string>
<string name="permlab_removeTasks" msgid="6821513401870377403">"zatrzymywanie uruchomionych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_removeTasks" msgid="1394714352062635493">"Umożliwia aplikacji usuwanie zadań i kończenie powiązanych z nimi aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą zakłócić działanie innych aplikacji."</string>
<string name="permlab_manageActivityStacks" msgid="7391191384027303065">"zarządzanie stosami aktywności"</string>
<string name="permdesc_manageActivityStacks" msgid="1615881933034084440">"Zezwala aplikacji na dodawanie, usuwanie i zmianę stosów aktywności, w których działają inne aplikacje. Złośliwe aplikacje mogą zakłócić działanie innych aplikacji."</string>
<string name="permlab_startAnyActivity" msgid="2918768238045206456">"rozpoczynanie dowolnej czynności"</string>
<string name="permdesc_startAnyActivity" msgid="997823695343584001">"Zezwala aplikacji na rozpoczynanie dowolnej czynności niezależnie od ochrony uprawnień lub stanu eksportu."</string>
<string name="permlab_setScreenCompatibility" msgid="6975387118861842061">"ustaw zgodność ekranu"</string>
<string name="permdesc_setScreenCompatibility" msgid="692043618693917374">"Pozwala aplikacji na sterowanie trybem zgodności ekranu innych aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą zmienić zachowanie innych programów."</string>
<string name="permlab_setDebugApp" msgid="3022107198686584052">"włączenie debugowania aplikacji"</string>
<string name="permdesc_setDebugApp" msgid="4474512416299013256">"Pozwala aplikacji na włączenie debugowania innej aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać do kończenia pracy innych programów."</string>
<string name="permlab_changeConfiguration" msgid="4162092185124234480">"zmienianie ustawień wyświetlania systemu"</string>
<string name="permdesc_changeConfiguration" msgid="4372223873154296076">"Pozwala aplikacji na zmianę bieżącej konfiguracji, na przykład regionu lub ogólnego rozmiaru czcionki."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"włączanie trybu samochodowego"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Pozwala aplikacji na włączanie trybu samochodowego."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"zamykanie innych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Pozwala aplikacji na kończenie procesów innych aplikacji działających w tle. Może to spowodować przerwanie działania innych aplikacji."</string>
<string name="permlab_forceStopPackages" msgid="2329627428832067700">"wymuszanie zatrzymania innych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_forceStopPackages" msgid="5253157296183940812">"Pozwala aplikacji na wymuszanie zatrzymania innych aplikacji."</string>
<string name="permlab_forceBack" msgid="652935204072584616">"wymuszanie zamknięcia aplikacji"</string>
<string name="permdesc_forceBack" msgid="3892295830419513623">"Pozwala aplikacji na wymuszenie zamknięcia i cofnięcia dowolnej operacji działającej na pierwszym planie. Nigdy nie powinno być potrzebne normalnym aplikacjom."</string>
<string name="permlab_dump" msgid="1681799862438954752">"pobieranie informacji o wewnętrznym stanie systemu"</string>
<string name="permdesc_dump" msgid="1778299088692290329">"Pozwala aplikacji na pobieranie wewnętrznego stanu systemu. Złośliwe aplikacje mogą pobrać szereg prywatnych i zabezpieczonych informacji, które normalnie nie są im potrzebne."</string>
<string name="permlab_retrieve_window_content" msgid="8022588608994589938">"pobieranie zawartości ekranu"</string>
<string name="permdesc_retrieve_window_content" msgid="3193269069469700265">"Pozwala aplikacji na pobieranie zawartości aktywnego okna. Złośliwe aplikacje mogą pobrać całą zawartość okna i przeanalizować znajdujący się w nim tekst z wyjątkiem haseł."</string>
<string name="permlab_temporary_enable_accessibility" msgid="2312612135127310254">"tymczasowo włącz ułatwienia dostępu"</string>
<string name="permdesc_temporary_enable_accessibility" msgid="8079456293182975464">"Umożliwia aplikacji tymczasowe włączanie ułatwień dostępu na urządzeniu. Złośliwe aplikacje mogą je włączać bez zgody użytkownika."</string>
<string name="permlab_retrieve_window_info" msgid="8532295199112519378">"pobieranie informacji o oknach"</string>
<string name="permdesc_retrieve_window_info" msgid="4998836370424186849">"Zezwala aplikacji na pobieranie informacji o oknach z menedżera okien. Złośliwe aplikacje mogą pobierać informacje przeznaczone do użytku wewnętrznego w systemie."</string>
<string name="permlab_filter_events" msgid="8675535648807427389">"filtrowanie zdarzeń"</string>
<string name="permdesc_filter_events" msgid="8006236315888347680">"Zezwala aplikacji na zarejestrowanie filtra wejściowego, który filtruje strumień wszystkich zdarzeń z udziałem użytkownika przed ich rozesłaniem. Złośliwe aplikacje mogą kontrolować interfejs systemu niezależnie od działań użytkownika."</string>
<string name="permlab_magnify_display" msgid="5973626738170618775">"powiększanie ekranu"</string>
<string name="permdesc_magnify_display" msgid="7121235684515003792">"Zezwala aplikacji na powiększenie zawartości ekranu. Szkodliwe aplikacje mogą przekształcić zawartość ekranu tak, by urządzenie stało się bezużyteczne."</string>
<string name="permlab_shutdown" msgid="7185747824038909016">"częściowe wyłączenie"</string>
<string name="permdesc_shutdown" msgid="7046500838746291775">"Przełącza menedżera aktywności w stan wyłączenia. Nie wykonuje pełnego wyłączenia."</string>
<string name="permlab_stopAppSwitches" msgid="4138608610717425573">"zapobieganie przełączaniu aplikacji"</string>
<string name="permdesc_stopAppSwitches" msgid="8262195802582255021">"Uniemożliwia użytkownikowi przełączenie na inną aplikację."</string>
<string name="permlab_getTopActivityInfo" msgid="2537922311411546016">"pobierz informacje o bieżącej aplikacji"</string>
<string name="permdesc_getTopActivityInfo" msgid="2512448855496067131">"Zezwala posiadaczowi na pobieranie prywatnych informacji o bieżącej aplikacji i wyświetlanie ich na pierwszym planie ekranu."</string>
<string name="permlab_runSetActivityWatcher" msgid="892239094867182656">"monitorowanie i kontrolowanie wszystkich uruchamianych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_runSetActivityWatcher" msgid="6003603162578577406">"Pozwala aplikacji na monitorowanie i kontrolowanie sposobu uruchamiania działań przez system. Złośliwe aplikacje mogą całkowicie naruszyć zabezpieczenia systemu. To uprawnienie nigdy nie jest potrzebne podczas normalnego użytkowania, a jedynie podczas programowania."</string>
<string name="permlab_broadcastPackageRemoved" msgid="2576333434893532475">"wysyłanie transmisji informującej o usuniętym pakiecie"</string>
<string name="permdesc_broadcastPackageRemoved" msgid="6621901216207931089">"Pozwala aplikacji na wysyłanie powiadomienia o usunięciu pakietu aplikacji. Szkodliwe aplikacje mogą z niego skorzystać w celu wyłączania innych działających aplikacji."</string>
<string name="permlab_broadcastSmsReceived" msgid="5689095009030336593">"wysyłanie transmisji otrzymanych w wiadomości SMS"</string>
<string name="permdesc_broadcastSmsReceived" msgid="4152037720034365492">"Pozwala aplikacji na wysyłanie powiadomienia, że została odebrana wiadomość SMS. Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać do fałszowania przychodzących wiadomości SMS."</string>
<string name="permlab_broadcastWapPush" msgid="3145347413028582371">"wysyłanie transmisji informującej o otrzymaniu wiadomości WAP-PUSH"</string>
<string name="permdesc_broadcastWapPush" msgid="4783402525039442729">"Pozwala aplikacji na nadanie powiadomienia o odebraniu wiadomości WAP PUSH. Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać do fałszowania potwierdzenia odbioru wiadomości MMS lub do niezauważalnego podmieniania zawartości dowolnej strony internetowej jej szkodliwymi wariantami."</string>
<string name="permlab_setProcessLimit" msgid="2451873664363662666">"ograniczanie liczby uruchomionych procesów"</string>
<string name="permdesc_setProcessLimit" msgid="7318061314040879542">"Pozwala aplikacji na kontrolowanie maksymalnej liczby uruchamianych procesów. Nigdy niewykorzystywane przez normalne aplikacje."</string>
<string name="permlab_setAlwaysFinish" msgid="550958507798796965">"wymuszanie zamknięcia aplikacji w tle"</string>
<string name="permdesc_setAlwaysFinish" msgid="7471310652868841499">"Pozwala aplikacji na kontrolowanie, czy czynności są zawsze kończone, kiedy zaczynają działać w tle. Nigdy nie jest potrzebne normalnym aplikacjom."</string>
<string name="permlab_batteryStats" msgid="2789610673514103364">"odczytywanie statystyk dotyczących baterii"</string>
<string name="permdesc_batteryStats" msgid="5897346582882915114">"Zezwala aplikacji na odczytywanie bieżących danych niskiego poziomu o wykorzystaniu baterii. Możliwe jest wtedy zbieranie przez aplikację szczegółowych danych o używanych aplikacjach."</string>
<string name="permlab_updateBatteryStats" msgid="3719689764536379557">"zmienianie statystyk dotyczących baterii"</string>
<string name="permdesc_updateBatteryStats" msgid="6862817857178025002">"Zezwala aplikacji na modyfikowanie zebranych statystyk dotyczących baterii. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_getAppOpsStats" msgid="1508779687436585744">"pobieranie statystyk działania aplikacji"</string>
<string name="permdesc_getAppOpsStats" msgid="6243887041577912877">"Zezwala aplikacji na pobieranie zebranych statystyk działania aplikacji. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_updateAppOpsStats" msgid="8829097373851521505">"modyfikowanie statystyk działania aplikacji"</string>
<string name="permdesc_updateAppOpsStats" msgid="50784596594403483">"Zezwala aplikacji na modyfikowanie zebranych statystyk działania aplikacji. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_backup" msgid="470013022865453920">"kontrolowanie tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemu"</string>
<string name="permdesc_backup" msgid="6912230525140589891">"Pozwala aplikacji na sterowanie mechanizmem tworzenia kopii zapasowych systemu i ich przywracania. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_confirm_full_backup" msgid="5557071325804469102">"Potwierdzenie operacji utworzenia pełnej kopii zapasowej lub przywracania"</string>
<string name="permdesc_confirm_full_backup" msgid="1748762171637699562">"Pozwala aplikacji na uruchomienie interfejsu użytkownika potwierdzenia pełnej kopii zapasowej. Nie może być używane przez żadne aplikacje."</string>
<string name="permlab_internalSystemWindow" msgid="2148563628140193231">"wyświetlanie nieuwierzytelnionych okien"</string>
<string name="permdesc_internalSystemWindow" msgid="7458387759461466397">"Pozwala aplikacji na tworzenie okien przeznaczonych do wykorzystania przez wewnętrzny interfejs użytkownika systemu. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"rysowanie na innych aplikacjach"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Zezwala aplikacji na wyświetlanie elementów interfejsu nad innymi aplikacjami lub elementami ich interfejsu. Może to powodować zakłócenia w korzystaniu z interfejsu innej aplikacji lub inne działanie aplikacji, niż wynikałoby to z widocznego interfejsu danej aplikacji."</string>
<string name="permlab_setAnimationScale" msgid="2805103241153907174">"zmienianie ogólnej prędkości animacji"</string>
<string name="permdesc_setAnimationScale" msgid="7690063428924343571">"Pozwala aplikacji na zmianę ogólnej prędkości animacji (szybsze lub wolniejsze animacje) w dowolnym momencie."</string>
<string name="permlab_manageAppTokens" msgid="1286505717050121370">"zarządzanie tokenami aplikacji"</string>
<string name="permdesc_manageAppTokens" msgid="8043431713014395671">"Pozwala aplikacji na tworzenie własnych tokenów i zarządzanie nimi z pominięciem zwykłego porządku warstw (Z-order). Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_freezeScreen" msgid="4708181184441880175">"wstrzymywanie ekranu"</string>
<string name="permdesc_freezeScreen" msgid="8558923789222670064">"Zezwala aplikacji na tymczasowe wstrzymanie ekranu przy przejściach pełnoekranowych."</string>
<string name="permlab_injectEvents" msgid="1378746584023586600">"naciskanie klawiszy oraz przycisków sterujących"</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tablet" msgid="206352565599968632">"Pozwala aplikacji na przesyłanie własnych zdarzeń wprowadzania danych (naciśnięć klawiszy itp.) do innych aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać do przejęcia kontroli nad tabletem."</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="default" msgid="653128057572326253">"Pozwala aplikacji na przesyłanie własnych zdarzeń wprowadzania danych (naciśnięć klawiszy itp.) do innych aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać do przejęcia kontroli nad telefonem."</string>
<string name="permlab_readInputState" msgid="469428900041249234">"zapamiętywanie wpisywanych znaków oraz wykonywanych czynności"</string>
<string name="permdesc_readInputState" msgid="8387754901688728043">"Pozwala aplikacji na śledzenie naciskanych klawiszy, nawet podczas pracy z innym programem (na przykład podczas wpisywania hasła). Nigdy nie powinno być potrzebne normalnym aplikacjom."</string>
<string name="permlab_bindInputMethod" msgid="3360064620230515776">"powiązanie ze sposobem wprowadzania tekstu"</string>
<string name="permdesc_bindInputMethod" msgid="3250440322807286331">"Pozwala na powiązanie wybranego sposobu wprowadzania tekstu z interfejsem najwyższego poziomu. To uprawnienie nie powinno być nigdy wymagane przez zwykłe aplikacje."</string>
<string name="permlab_bindAccessibilityService" msgid="5357733942556031593">"tworzenie powiązania z usługą ułatwień dostępu"</string>
<string name="permdesc_bindAccessibilityService" msgid="7034615928609331368">"Zezwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu usługi ułatwień dostępu. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindPrintService" msgid="8462815179572748761">"tworzenie powiązania z usługą drukowania"</string>
<string name="permdesc_bindPrintService" msgid="7960067623209111135">"Zezwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu usługi drukowania. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindPrintSpoolerService" msgid="6807762783744125954">"tworzenie powiązania z usługą buforowania wydruku"</string>
<string name="permdesc_bindPrintSpoolerService" msgid="3680552285933318372">"Zezwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu usługi buforowania wydruku. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindNfcService" msgid="2752731300419410724">"powiązanie z usługą NFC"</string>
<string name="permdesc_bindNfcService" msgid="6120647629174066862">"Umożliwia właścicielowi powiązanie z aplikacjami emulującymi karty NFC. Nie powinno być nigdy potrzebne w normalnych aplikacjach."</string>
<string name="permlab_bindTextService" msgid="7358378401915287938">"tworzenie powiązania z usługą tekstową"</string>
<string name="permdesc_bindTextService" msgid="8151968910973998670">"Pozwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu usługi tekstowej (np. SpellCheckerService). Nie powinno być nigdy potrzebne w przypadku zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindVpnService" msgid="4708596021161473255">"tworzenie powiązania z usługą VPN"</string>
<string name="permdesc_bindVpnService" msgid="2067845564581693905">"Pozwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu usługi VPN. Nie powinno być nigdy potrzebne w przypadku zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindWallpaper" msgid="8716400279937856462">"powiązanie z tapetą"</string>
<string name="permdesc_bindWallpaper" msgid="7108428692595491668">"Pozwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu tapety. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindRemoteDisplay" msgid="1782923938029941960">"powiązanie z wyświetlaczem zdalnym"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteDisplay" msgid="1261242718727295981">"Zezwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu wyświetlacza zdalnego. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindRemoteViews" msgid="5697987759897367099">"powiązanie z usługą widżetów"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteViews" msgid="4717987810137692572">"Zezwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu usługi widżetów. Nie powinno być nigdy potrzebne w przypadku zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindDeviceAdmin" msgid="8704986163711455010">"interakcja z administratorem urządzenia"</string>
<string name="permdesc_bindDeviceAdmin" msgid="569715419543907930">"Zezwala na wysyłanie intencji do administratora urządzenia. Nie powinno być nigdy potrzebne w przypadku zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_manageDeviceAdmins" msgid="4248828900045808722">"dodaj lub usuń administratora urządzenia"</string>
<string name="permdesc_manageDeviceAdmins" msgid="5025608167709942485">"Umożliwia właścicielowi dodawanie i usuwanie aktywnych administratorów urządzenia. Ta opcja nie jest wykorzystywana w przypadku standardowych aplikacji."</string>
<string name="permlab_setOrientation" msgid="3365947717163866844">"zmienianie orientacji ekranu"</string>
<string name="permdesc_setOrientation" msgid="3046126619316671476">"Pozwala aplikacji na zmianę obrotu ekranu w dowolnym momencie. To uprawnienie nie powinno być potrzebne zwykłym aplikacjom."</string>
<string name="permlab_setPointerSpeed" msgid="9175371613322562934">"zmiana szybkości wskaźnika"</string>
<string name="permdesc_setPointerSpeed" msgid="6866563234274104233">"Pozwala aplikacji zmienić szybkość wskaźnika myszy lub touchpada w dowolnym momencie. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_setKeyboardLayout" msgid="4778731703600909340">"zmiana układu klawiatury"</string>
<string name="permdesc_setKeyboardLayout" msgid="8480016771134175879">"Zezwala aplikacji na zmianę układu klawiatury. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_signalPersistentProcesses" msgid="4539002991947376659">"wysyłanie sygnałów systemu Linux do aplikacji"</string>
<string name="permdesc_signalPersistentProcesses" msgid="4896992079182649141">"Pozwala aplikacji na żądanie, aby dostarczony sygnał został wysłany do wszystkich trwałych procesów."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"sprawianie, że aplikacja jest cały czas uruchomiona"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Pozwala aplikacji na trwałe zapisywanie swoich fragmentów w pamięci. Może to zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla innych aplikacji i spowolnić działanie tabletu."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Pozwala aplikacji na trwałe zapisywanie swoich fragmentów w pamięci. Może to zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla innych aplikacji i spowolnić działanie telefonu."</string>
<string name="permlab_deletePackages" msgid="184385129537705938">"usuwanie aplikacji"</string>
<string name="permdesc_deletePackages" msgid="7411480275167205081">"Pozwala aplikacji na usuwanie pakietów Androida. Złośliwe aplikacje mogą wykorzystać to do usuwania ważnych aplikacji."</string>
<string name="permlab_clearAppUserData" msgid="274109191845842756">"usuwanie danych innych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_clearAppUserData" msgid="4625323684125459488">"Pozwala aplikacji na czyszczenie danych użytkownika."</string>
<string name="permlab_deleteCacheFiles" msgid="3128665571837408675">"usuwanie pamięci podręcznej innych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_deleteCacheFiles" msgid="3812998599006730196">"Pozwala aplikacji na usuwanie plików z pamięci podręcznej."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"mierzenie rozmiaru pamięci aplikacji"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Pozwala aplikacji na pobieranie własnego kodu, danych oraz rozmiarów pamięci podręcznej."</string>
<string name="permlab_installPackages" msgid="2199128482820306924">"bezpośrednie instalowanie aplikacji"</string>
<string name="permdesc_installPackages" msgid="5628530972548071284">"Pozwala aplikacji na instalowanie nowych lub zaktualizowanych pakietów Androida. Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać w celu dodania nowych aplikacji o dowolnie wysokich uprawnieniach."</string>
<string name="permlab_clearAppCache" msgid="7487279391723526815">"usuwanie wszystkich danych aplikacji z pamięci podręcznej"</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tablet" msgid="8974640871945434565">"Zezwala aplikacji na zwolnienie pamięci tabletu przez usunięcie plików w katalogach pamięci podręcznej innych aplikacji. Może to spowodować wolniejsze uruchamianie się innych aplikacji, ponieważ muszą one ponownie pobrać dane."</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="default" msgid="2459441021956436779">"Zezwala aplikacji na zwolnienie pamięci telefonu przez usunięcie plików w katalogach pamięci podręcznej innych aplikacji. Może to spowodować wolniejsze uruchamianie się innych aplikacji, ponieważ muszą one ponownie pobrać dane."</string>
<string name="permlab_movePackage" msgid="3289890271645921411">"przenoszenie zasobów aplikacji"</string>
<string name="permdesc_movePackage" msgid="319562217778244524">"Pozwala aplikacji na przenoszenie zasobów aplikacji z nośnika wewnętrznego na zewnętrzny i odwrotnie."</string>
<string name="permlab_readLogs" msgid="6615778543198967614">"odczyt wrażliwych danych dziennika"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tablet" msgid="82061313293455151">"Pozwala aplikacji na odczyt różnych plików dzienników systemowych. Dzięki temu może ona uzyskać ogólne informacje na temat korzystania z tabletu, co potencjalnie może obejmować również informacje prywatne lub osobiste."</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="default" msgid="2063438140241560443">"Pozwala aplikacji na odczyt różnych plików dzienników systemowych. Dzięki temu może ona poznać ogólne informacje na temat korzystania z telefonu, co potencjalnie może obejmować również informacje prywatne lub osobiste."</string>
<string name="permlab_anyCodecForPlayback" msgid="715805555823881818">"użycie dowolnego dekodera multimediów w celu odtwarzania"</string>
<string name="permdesc_anyCodecForPlayback" msgid="8283912488433189010">"Pozwala aplikacji na użycie dowolnego zainstalowanego dekodera multimediów do odtwarzania."</string>
<string name="permlab_manageCaCertificates" msgid="1678391896786882014">"zarządzanie zaufanymi danymi uwierzytelniającymi"</string>
<string name="permdesc_manageCaCertificates" msgid="4015644047196937014">"Zezwala aplikacji na instalowanie i odinstalowywanie certyfikatów CA jako zaufanych danych uwierzytelniających."</string>
<string name="permlab_diagnostic" msgid="8076743953908000342">"czytanie/zapisywanie w zasobach należących do diagnostyki"</string>
<string name="permdesc_diagnostic" msgid="6608295692002452283">"Pozwala aplikacji na czytanie i zapisywanie wszystkich zasobów należących do grupy diagnostyki, na przykład plików w katalogu /dev. Może to potencjalnie wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo systemu. Powinno być wykorzystywane WYŁĄCZNIE do diagnozowania sprzętu przez producenta lub operatora."</string>
<string name="permlab_changeComponentState" msgid="6335576775711095931">"włączanie lub wyłączanie składników aplikacji"</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tablet" msgid="8887435740982237294">"Pozwala aplikacji na włączenie lub wyłączenie składnika innej aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą wykorzystać to uprawnienie do wyłączenia ważnych funkcji tabletu. W przypadku tego uprawnienia należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje możliwość wprowadzenia składników aplikacji w stan nieużywalności, niespójności lub niestabilności."</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="default" msgid="1827232484416505615">"Pozwala aplikacji na włączenie lub wyłączenie składnika innej aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą wykorzystać to uprawnienie do wyłączenia ważnych funkcji telefonu. W przypadku tego uprawnienia należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje możliwość wprowadzenia składników aplikacji w stan nieużywalności, niespójności lub niestabilności."</string>
<string name="permlab_grantRevokePermissions" msgid="4627315351093508795">"przyznaj lub cofnij uprawnienia"</string>
<string name="permdesc_grantRevokePermissions" msgid="4088642654085850662">"Pozwala aplikacji na przyznanie lub cofnięcie określonych uprawnień do niej lub do innych aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać, by uzyskać dostęp do nieuprawnionych funkcji."</string>
<string name="permlab_setPreferredApplications" msgid="8463181628695396391">"ustawianie preferowanych aplikacji"</string>
<string name="permdesc_setPreferredApplications" msgid="4973986762241783712">"Pozwala aplikacji na zmianę Twoich preferowanych aplikacji. Złośliwe aplikacje mogą dyskretnie zmienić uruchamiane aplikacje, podszywając się pod dotychczasowe aplikacje w celu zebrania od Ciebie prywatnych danych."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"modyfikowanie ustawień systemu"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Pozwala aplikacji na zmienianie ustawień systemu. Złośliwe aplikacje mogą uszkodzić konfigurację systemu."</string>
<string name="permlab_writeSecureSettings" msgid="204676251876718288">"modyfikowanie ustawień systemu dotyczących zabezpieczeń"</string>
<string name="permdesc_writeSecureSettings" msgid="8159535613020137391">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie bezpiecznych danych ustawień zabezpieczeń. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_writeGservices" msgid="2149426664226152185">"zmienianie mapy usług Google"</string>
<string name="permdesc_writeGservices" msgid="1287309437638380229">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie mapy usług Google. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"uruchamianie podczas włączania urządzenia"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Pozwala aplikacji na uruchamianie się natychmiast po zakończeniu rozruchu systemu. Może to spowodować wydłużenie czasu uruchamiania tabletu oraz spowolnienie jego pracy przez zawsze działającą aplikację."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Pozwala aplikacji na uruchamianie się natychmiast po zakończeniu rozruchu systemu. Może to spowodować wydłużenie czasu uruchamiania telefonu oraz spowolnienie jego pracy przez zawsze działającą aplikację."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"wysyłanie transmisji trwałej"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Pozwala aplikacji na wysyłanie transmisji trwałych, które pozostają aktywne po zakończeniu połączenia. Nadmierne używanie może spowolnić lub zdestabilizować tablet przez wymuszenie zbyt dużego użycia pamięci."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Pozwala aplikacji na wysyłanie transmisji trwałych, które pozostają aktywne po zakończeniu połączenia. Nadmierne używanie może spowolnić lub zdestabilizować telefon przez wymuszenie zbyt dużego użycia pamięci."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"odczytywanie kontaktów"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Pozwala aplikacji na odczyt danych o kontaktach zapisanych na tablecie, w tym informacji o częstotliwości rozmawiania, przesyłania e-maili i komunikowania się w inny sposób z poszczególnymi osobami. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą zapisywać dane kontaktów, a złośliwe aplikacje mogą je udostępniać bez Twojej wiedzy."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Pozwala aplikacji na odczyt danych o kontaktach zapisanych na telefonie, w tym informacji o częstotliwości rozmawiania, przesyłania e-maili i komunikowania się w inny sposób z poszczególnymi osobami. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą zapisywać dane kontaktów, a złośliwe aplikacje mogą je udostępniać bez Twojej wiedzy."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"modyfikowanie kontaktów"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie danych o kontaktach zapisanych na tablecie, w tym informacji o częstotliwości rozmawiania, przesyłania e-maili i komunikowania się w inny sposób z poszczególnymi kontaktami. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą usuwać dane kontaktów."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie danych o kontaktach zapisanych na telefonie, w tym informacji o częstotliwości rozmawiania, przesyłania e-maili i komunikowania się w inny sposób z poszczególnymi kontaktami. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą usuwać dane kontaktów."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"czytanie rejestru połączeń"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Pozwala aplikacji na odczyt rejestru połączeń w tablecie, w tym danych o połączeniach przychodzących i wychodzących. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą zapisywać dane z rejestru połączeń, a złośliwe aplikacje mogą je udostępniać bez Twojej wiedzy."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Pozwala aplikacji na odczyt rejestru połączeń w telefonie, w tym danych o połączeniach przychodzących i wychodzących. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą zapisywać dane z rejestru połączeń, a złośliwe aplikacje mogą je udostępniać bez Twojej wiedzy."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"zapisywanie rejestru połączeń"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Zezwala aplikacji na modyfikowanie rejestru połączeń tabletu, w tym danych o połączeniach przychodzących i wychodzących. Złośliwe aplikacje mogą wykorzystać tę możliwość, by wyczyścić lub zmodyfikować rejestr połączeń."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Zezwala aplikacji na modyfikowanie rejestru połączeń telefonu, w tym danych o połączeniach przychodzących i wychodzących. Złośliwe aplikacje mogą wykorzystać tę możliwość, by wyczyścić lub zmodyfikować rejestr połączeń."</string>
<string name="permlab_readProfile" msgid="4701889852612716678">"odczytywanie własnej karty kontaktu"</string>
<string name="permdesc_readProfile" product="default" msgid="5462475151849888848">"Pozwala aplikacji na odczyt osobistych informacji przechowywanych w Twoim profilu na urządzeniu (np. imienia i nazwiska lub adresu). Oznacza to, że aplikacja może Cię zidentyfikować i wysłać informacje z Twojego profilu do innych osób."</string>
<string name="permlab_writeProfile" msgid="907793628777397643">"zmiana własnej karty kontaktu"</string>
<string name="permdesc_writeProfile" product="default" msgid="5552084294598465899">"Pozwala aplikacji na zmianę lub dodanie osobistych informacji przechowywanych w Twoim profilu na urządzeniu (np. imienia i nazwiska lub adresu). Oznacza to, że aplikacja może Cię zidentyfikować i wysłać informacje z Twojego profilu do innych osób."</string>
<string name="permlab_readSocialStream" product="default" msgid="1268920956152419170">"odczyt sieci społecznościowych"</string>
<string name="permdesc_readSocialStream" product="default" msgid="4255706027172050872">"Pozwala aplikacji na odczyt i synchronizację informacji publikowanych przez Ciebie i Twoich znajomych w sieciach społecznościowych. Zachowaj ostrożność, udostępniając informacje. Aplikacja z tym uprawnieniem może odczytać całą komunikację, którą prowadzisz ze swoimi znajomymi w sieciach społecznościowych, niezależnie od jej poufności. Uwaga: to uprawnienie może nie być egzekwowane we wszystkich sieciach społecznościowych."</string>
<string name="permlab_writeSocialStream" product="default" msgid="3504179222493235645">"zapis sieci społecznościowych"</string>
<string name="permdesc_writeSocialStream" product="default" msgid="3086557552204114849">"Pozwala aplikacji na wyświetlanie informacji publikowanych przez Twoich znajomych w sieciach społecznościowych. Zachowaj ostrożność, udostępniając informacje. Aplikacja z tym uprawnieniem może tworzyć wiadomości, które wyglądają jakby pochodziły od znajomych. Uwaga: to uprawnienie może nie być egzekwowane we wszystkich sieciach społecznościowych."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"odczyt wydarzeń w kalendarzu wraz z informacjami poufnymi"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Pozwala aplikacji na odczytywanie wszystkich wydarzeń w kalendarzu zapisanych na tablecie, w tym pochodzących od znajomych i współpracowników. Aplikacja z takim uprawnieniem może udostępniać i zapisywać dane kalendarza niezależnie od ich poufności."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Pozwala aplikacji na odczytywanie wszystkich wydarzeń w kalendarzu zapisanych na telefonie, w tym pochodzących od znajomych i współpracowników. Aplikacja z takim uprawnieniem może udostępniać i zapisywać dane kalendarza niezależnie od ich poufności."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"dodawanie i modyfikowanie wydarzeń w kalendarzu oraz wysyłanie e-maili do gości bez wiedzy właściciela"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Pozwala aplikacji na dodawanie, usuwanie i zmienianie zdarzeń, które możesz modyfikować na swoim tablecie, w tym pochodzących od znajomych i współpracowników. Aplikacja z tym uprawnieniem może wysyłać wiadomości, które wyglądają jak pochodzące od właścicieli kalendarza, a także modyfikować zdarzenia bez wiedzy właścicieli."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Pozwala aplikacji na dodawanie, usuwanie i zmienianie zdarzeń, które możesz modyfikować na swoim telefonie, w tym pochodzących od znajomych i współpracowników. Aplikacja z tym uprawnieniem może wysyłać wiadomości, które wyglądają jak pochodzące od właścicieli kalendarza, a także modyfikować zdarzenia bez wiedzy właścicieli."</string>
<string name="permlab_accessMockLocation" msgid="8688334974036823330">"udawanie źródeł położenia dla testów"</string>
<string name="permdesc_accessMockLocation" msgid="5808711039482051824">"Tworzenie pozorowanych źródeł lokalizacji dla potrzeb testów lub instalacji nowego dostawcy informacji o lokalizacji. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą zastąpić lokalizację i/lub stan zwracany przez inne źródła lokalizacji, takie jak GPS lub dostawcy danych o lokalizacji."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"dostęp do dodatkowych poleceń dostawcy informacji o lokalizacji"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="5945166642335800763">"Pozwala aplikacji na dostęp do dodatkowych poleceń dostawcy informacji o lokalizacji. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą wpływać na działanie urządzenia GPS lub innych źródeł lokalizacji."</string>
<string name="permlab_installLocationProvider" msgid="6578101199825193873">"uprawnienia do instalowania dostawcy danych o lokalizacji"</string>
<string name="permdesc_installLocationProvider" msgid="9066146120470591509">"Tworzenie pozorowanych źródeł lokalizacji dla potrzeb testów lub instalacji nowego dostawcy informacji o lokalizacji. Aplikacje z tym uprawnieniem mogą zastąpić lokalizację i/lub stan zwracany przez inne źródła lokalizacji, takie jak GPS lub dostawcy danych o lokalizacji."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"dokładna lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Zezwala aplikacji na określanie dokładnej lokalizacji dzięki sygnałowi GPS lub źródłom lokalizacji sieciowej, takim jak wieże sieci komórkowych i sieci Wi-Fi. Te usługi lokalizacyjne muszą być włączone i dostępne dla urządzenia, by aplikacja mogła z nich korzystać. Gdy to uprawnienie jest aktywne, aplikacje mogą określać Twoje położenie. Pamiętaj jednak, że telefon zużywa wtedy więcej energii."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Zezwala aplikacji na określanie przybliżonej lokalizacji. Jest ona odczytywana z usług lokalizacyjnych wykorzystujących źródła lokalizacji sieciowej, takie jak wieże sieci komórkowych i sieci Wi-Fi. Te usługi lokalizacyjne muszą być włączone i dostępne dla urządzenia, by aplikacja mogła z nich korzystać. Gdy to uprawnienie jest aktywne, aplikacje mogą określać Twoje przybliżone położenie."</string>
<string name="permlab_accessSurfaceFlinger" msgid="2363969641792388947">"dostęp do usługi SurfaceFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessSurfaceFlinger" msgid="1041619516733293551">"Pozwala aplikacji na wykorzystanie funkcji niskiego poziomu usługi SurfaceFlinger."</string>
<string name="permlab_readFrameBuffer" msgid="6690504248178498136">"czytanie bufora ramki"</string>
<string name="permdesc_readFrameBuffer" msgid="4937405521809454680">"Pozwala aplikacji na odczyt zawartości bufora ramki."</string>
<string name="permlab_configureWifiDisplay" msgid="5595661694746742168">"konfigurowanie wyświetlaczy Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_configureWifiDisplay" msgid="7916815158690218065">"Zezwala aplikacji na konfigurację wyświetlaczy Wi-Fi i łączenie z nimi."</string>
<string name="permlab_controlWifiDisplay" msgid="393641276723695496">"zarządzanie wyświetlaczami Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_controlWifiDisplay" msgid="4543912292681826986">"Zezwala aplikacji na zarządzanie niskopoziomowymi funkcjami wyświetlaczy Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_captureAudioOutput" msgid="6857134498402346708">"przechwyć wyjście audio"</string>
<string name="permdesc_captureAudioOutput" msgid="6210597754212208853">"Zezwala aplikacji na przechwytywanie i przekierowywanie wyjścia audio."</string>
<string name="permlab_captureAudioHotword" msgid="1890553935650349808">"Wykrywanie słów-kluczy"</string>
<string name="permdesc_captureAudioHotword" msgid="9151807958153056810">"Umożliwia aplikacji przechwytywanie dźwięku w celu wykrywania słów-kluczy. Może się to odbywać w tle i nie uniemożliwia innego przechwytywania dźwięku (np. z kamery)."</string>
<string name="permlab_captureVideoOutput" msgid="2246828773589094023">"przechwyć wyjście wideo"</string>
<string name="permdesc_captureVideoOutput" msgid="359481658034149860">"Zezwala aplikacji na przechwytywanie i przekierowywanie wyjścia wideo."</string>
<string name="permlab_captureSecureVideoOutput" msgid="7815398969303382016">"przechwyć bezpieczne wyjście wideo"</string>
<string name="permdesc_captureSecureVideoOutput" msgid="2779793064709350289">"Zezwala aplikacji na przechwytywanie i przekierowywanie bezpiecznego wyjścia wideo."</string>
<string name="permlab_mediaContentControl" msgid="8749790560720562511">"sterowanie odtwarzaniem multimediów i dostęp do metadanych"</string>
<string name="permdesc_mediaContentControl" msgid="1637478200272062">"Zezwala aplikacji na sterowanie odtwarzaniem multimediów oraz uzyskiwanie dostępu do informacji o nich (tytule, wykonawcy itd.)."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"zmienianie ustawień audio"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie globalnych ustawień dźwięku, takich jak głośność oraz urządzenie wyjściowe."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"nagrywanie dźwięku"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Pozwala aplikacji na nagrywanie dźwięku przez mikrofon. Aplikacja z tym uprawnieniem może nagrywać dźwięk w dowolnym momencie bez Twojego potwierdzenia."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"wykonywanie zdjęć i filmów wideo"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Pozwala aplikacji na robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu aparatu. Aplikacja z tym uprawnieniem może użyć aparatu w dowolnym momencie bez Twojego potwierdzenia."</string>
<string name="permlab_cameraDisableTransmitLed" msgid="2651072630501126222">"wyłącz wskaźnik LED transmisji, gdy aparat jest w użyciu"</string>
<string name="permdesc_cameraDisableTransmitLed" msgid="4764585465480295341">"Zezwala wstępnie zainstalowanej aplikacji systemowej na wyłączenie wskaźnika LED użycia kamery."</string>
<string name="permlab_brick" product="tablet" msgid="2961292205764488304">"trwałe wyłączenie tabletu"</string>
<string name="permlab_brick" product="default" msgid="8337817093326370537">"wyłączenie telefonu na stałe"</string>
<string name="permdesc_brick" product="tablet" msgid="4334818808001699530">"Pozwala aplikacji na całkowite i trwałe wyłączenie tabletu. To bardzo niebezpieczne."</string>
<string name="permdesc_brick" product="default" msgid="5788903297627283099">"Pozwala aplikacji na całkowite i trwałe wyłączenie telefonu. To bardzo niebezpieczne."</string>
<string name="permlab_reboot" product="tablet" msgid="3436634972561795002">"wymuszenie ponownego uruchomienia tabletu"</string>
<string name="permlab_reboot" product="default" msgid="2898560872462638242">"wymuszanie ponownego uruchomienia telefonu"</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tablet" msgid="8172056180063700741">"Pozwala aplikacji na wymuszanie ponownego uruchomienia tabletu."</string>
<string name="permdesc_reboot" product="default" msgid="5326008124289989969">"Pozwala aplikacji na wymuszanie ponownego uruchomienia telefonu."</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="nosdcard" msgid="2927361537942591841">"dostęp do systemu plików USB"</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="default" msgid="4402305049890953810">"uzyskiwanie dostępu do systemu plików karty SD"</string>
<string name="permdesc_mount_unmount_filesystems" msgid="1829290701658992347">"Pozwala aplikacji na podłączanie i odłączanie systemów plików pamięci wymiennych."</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="nosdcard" msgid="6227819582624904972">"czyszczenie nośnika USB"</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="default" msgid="262582698639274056">"czyszczenie karty SD"</string>
<string name="permdesc_mount_format_filesystems" msgid="8784268246779198627">"Pozwala aplikacji na formatowanie nośników wymiennych."</string>
<string name="permlab_asec_access" msgid="3411338632002193846">"uzyskiwanie informacji o pamięci wewnętrznej"</string>
<string name="permdesc_asec_access" msgid="3094563844593878548">"Pozwala aplikacji na uzyskiwanie informacji o pamięci wewnętrznej."</string>
<string name="permlab_asec_create" msgid="6414757234789336327">"tworzenie pamięci wewnętrznej"</string>
<string name="permdesc_asec_create" msgid="4558869273585856876">"Pozwala aplikacji na tworzenie pamięci wewnętrznej."</string>
<string name="permlab_asec_destroy" msgid="526928328301618022">"likwidacja pamięci wewnętrznej"</string>
<string name="permdesc_asec_destroy" msgid="7218749286145526537">"Pozwala aplikacji na likwidowanie pamięci wewnętrznej."</string>
<string name="permlab_asec_mount_unmount" msgid="8877998101944999386">"podłączanie/odłączanie pamięci wewnętrznej"</string>
<string name="permdesc_asec_mount_unmount" msgid="3451360114902490929">"Pozwala aplikacji na podłączanie/odłączanie pamięci wewnętrznej."</string>
<string name="permlab_asec_rename" msgid="7496633954080472417">"zmiana nazwy pamięci wewnętrznej"</string>
<string name="permdesc_asec_rename" msgid="1794757588472127675">"Pozwala aplikacji na zmianę nazwy pamięci wewnętrznej."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"sterowanie wibracjami"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Pozwala aplikacji na sterowanie wibracjami."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"kontrolowanie latarki"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Pozwala aplikacji na sterowanie latarką."</string>
<string name="permlab_manageUsb" msgid="1113453430645402723">"zarządzanie ustawieniami i uprawnieniami urządzeń USB"</string>
<string name="permdesc_manageUsb" msgid="7776155430218239833">"Pozwala aplikacji na zarządzanie ustawieniami i uprawnieniami urządzeń USB."</string>
<string name="permlab_accessMtp" msgid="4953468676795917042">"implementowanie protokołu MTP"</string>
<string name="permdesc_accessMtp" msgid="6532961200486791570">"Zezwala na dostęp do sterownika MTP jądra w celu implementacji protokołu USB MTP."</string>
<string name="permlab_hardware_test" msgid="4148290860400659146">"testowanie sprzętu"</string>
<string name="permdesc_hardware_test" msgid="6597964191208016605">"Pozwala aplikacji na kontrolowanie różnych urządzeń peryferyjnych dla potrzeb testowania sprzętu."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"bezpośrednie wybieranie numerów telefonów"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Pozwala aplikacji na dzwonienie pod numery telefonów bez Twojej wiedzy. Może to skutkować nieoczekiwanymi opłatami lub połączeniami. Aplikacja nie może dzwonić pod numery alarmowe. Złośliwe aplikacje mogą generować koszty, wykonując połączenia bez Twojego potwierdzenia."</string>
<string name="permlab_callPrivileged" msgid="4198349211108497879">"bezpośrednie wybieranie dowolnych numerów telefonu"</string>
<string name="permdesc_callPrivileged" msgid="1689024901509996810">"Pozwala aplikacji dzwonić pod dowolny numer telefonu, łącznie z numerami alarmowymi, bez interwencji użytkownika. Złośliwe aplikacje mogą wykonywać niepotrzebne i nielegalne połączenia do służb ratunkowych."</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tablet" msgid="4842576994144604821">"bezpośrednie rozpoczęcie konfiguracji tabletu CDMA"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="default" msgid="5604848095315421425">"Bezpośrednio rozpocznij konfigurację telefonu CDMA"</string>
<string name="permdesc_performCdmaProvisioning" msgid="1994193538802314186">"Pozwala aplikacji na rozpoczęcie obsługi CDMA. Złośliwe aplikacje mogą bez potrzeby rozpoczynać obsługę CDMA."</string>
<string name="permlab_locationUpdates" msgid="7785408253364335740">"kontrolowanie powiadomień o aktualizacjach lokalizacji"</string>
<string name="permdesc_locationUpdates" msgid="1120741557891438876">"Pozwala aplikacji na włączanie/wyłączanie powiadomień o aktualizacji lokalizacji pobieranych z radia. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_checkinProperties" msgid="7855259461268734914">"dostęp do właściwości usługi rezerwacji"</string>
<string name="permdesc_checkinProperties" msgid="4024526968630194128">"Pozwala aplikacji na dostęp z uprawnieniami do odczytu/zapisu do właściwości przesłanych przez usługę meldowania się. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindGadget" msgid="776905339015863471">"wybieranie widżetów"</string>
<string name="permdesc_bindGadget" msgid="8261326938599049290">"Pozwala aplikacji na wskazywanie systemowi, które widżety mogą być używane przez inne aplikacje. Wykorzystując to pozwolenie, aplikacja może udzielić dostępu do danych osobistych innym aplikacjom. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_modifyPhoneState" msgid="8423923777659292228">"zmiana stanu telefonu"</string>
<string name="permdesc_modifyPhoneState" msgid="1029877529007686732">"Pozwala aplikacji na kontrolowanie funkcji telefonu w urządzeniu. Aplikacja z tymi uprawnieniami może zmieniać, włączać i wyłączać sieci bezprzewodowe itp. bez informowania użytkownika."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"odczytywanie stanu i informacji o telefonie"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Pozwala aplikacji na dostęp do funkcji telefonicznych urządzenia. Aplikacja z tym uprawnieniem może odczytać numer telefonu i identyfikator urządzenia, sprawdzić, czy połączenie jest aktywne, oraz poznać numer, z którym jest nawiązane połączenie."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"zapobieganie przechodzeniu tabletu do trybu uśpienia"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"zapobieganie przejściu telefonu w stan uśpienia"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Pozwala aplikacji na zapobieganie przechodzeniu tabletu do trybu uśpienia."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Pozwala aplikacji na zapobieganie przechodzeniu telefonu w tryb uśpienia."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"przesyłanie w podczerwieni"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Zezwala aplikacji na używanie nadajnika podczerwieni w tablecie."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Zezwala aplikacji na używanie nadajnika podczerwieni w telefonie."</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tablet" msgid="2787034722616350417">"włączenie lub wyłączenie tabletu"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="default" msgid="4928622470980943206">"włączanie lub wyłączanie telefonu"</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tablet" msgid="6689862878984631831">"Pozwala aplikacji na włączanie i wyłączanie tabletu."</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="default" msgid="6037057348463131032">"Pozwala aplikacji na włączanie i wyłączanie telefonu."</string>
<string name="permlab_factoryTest" msgid="3715225492696416187">"uruchamianie w trybie testu fabrycznego"</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tablet" msgid="3952059318359653091">"Możliwość uruchamiania aplikacji jako niskopoziomowego testu producenta, co zapewnia pełny dostęp do elementów sprzętowych tabletu. Dostępna tylko wówczas, gdy tablet działa w trybie testu producenta."</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="default" msgid="8136644990319244802">"Uruchom jako niskopoziomowy test producenta, pozwalając na całkowity dostęp do elementów sprzętowych telefonu. Dostępne tylko jeśli telefon działa w trybie testu producenta."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"ustawianie tapety"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Pozwala aplikacji na ustawianie tapety systemu."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"dopasowywanie rozmiaru tapety"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Pozwala aplikacji na ustawianie wskazówek dotyczących rozmiaru tapety systemu."</string>
<string name="permlab_masterClear" msgid="2315750423139697397">"resetowanie systemu do ustawień fabrycznych"</string>
<string name="permdesc_masterClear" msgid="3665380492633910226">"Pozwala aplikacji na całkowite zresetowanie systemu do ustawień fabrycznych, z wymazaniem wszystkich danych, konfiguracji oraz zainstalowanych aplikacji."</string>
<string name="permlab_setTime" msgid="2021614829591775646">"ustawianie godziny"</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tablet" msgid="1896341438151152881">"Pozwala aplikacji na zmianę ustawienia zegara w tablecie."</string>
<string name="permdesc_setTime" product="default" msgid="1855702730738020">"Pozwala aplikacji na zmianę ustawienia zegara w telefonie."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"ustawianie strefy czasowej"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Pozwala aplikacji na zmianę ustawienia strefy czasowej w tablecie."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Pozwala aplikacji na zmianę ustawienia strefy czasowej w telefonie."</string>
<string name="permlab_accountManagerService" msgid="4829262349691386986">"działanie jako usługa AccountManagerService"</string>
<string name="permdesc_accountManagerService" msgid="1948455552333615954">"Pozwala aplikacji na wywoływanie usług AccountAuthenticator."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"znajdowanie kont na urządzeniu"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Pozwala aplikacji na uzyskanie listy kont zapisanych w tablecie. Może ona obejmować wszystkie konta utworzone przez zainstalowane aplikacje."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Pozwala aplikacji na uzyskanie listy kont zapisanych w telefonie. Może ona obejmować wszystkie konta utworzone przez zainstalowane aplikacje."</string>
<string name="permlab_authenticateAccounts" msgid="5265908481172736933">"tworzenie kont i ustawianie haseł"</string>
<string name="permdesc_authenticateAccounts" msgid="5472124296908977260">"Pozwala aplikacji na korzystanie z funkcji modułu uwierzytelniania konta usługi AccountManager, w tym funkcji tworzenia kont oraz pobierania i ustawiania ich haseł."</string>
<string name="permlab_manageAccounts" msgid="4983126304757177305">"dodawanie i usuwanie kont"</string>
<string name="permdesc_manageAccounts" msgid="8698295625488292506">"Pozwala aplikacji na wykonywanie takich operacji, jak dodawanie i usuwanie kont, a także usuwanie ich haseł."</string>
<string name="permlab_useCredentials" msgid="235481396163877642">"używanie kont na urządzeniu"</string>
<string name="permdesc_useCredentials" msgid="7984227147403346422">"Pozwala aplikacji na żądanie tokenów uwierzytelniania."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"wyświetlanie połączeń sieciowych"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Pozwala aplikacji na dostęp do informacji o połączeniach sieciowych – np. o dostępnych i połączonych sieciach."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"pełny dostęp do sieci"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Pozwala aplikacji na tworzenie gniazd sieciowych i używanie niestandardowych protokołów sieciowych. Przeglądarka i inne aplikacje zapewniają metody wysyłania danych do internetu, więc w ich przypadku to uprawnienie nie jest potrzebne."</string>
<string name="permlab_writeApnSettings" msgid="505660159675751896">"zmiana/przechwytywanie ustawień i ruchu sieciowego"</string>
<string name="permdesc_writeApnSettings" msgid="5333798886412714193">"Pozwala aplikacji na zmianę ustawień sieciowych i przechwytywanie oraz analizowanie całego ruchu sieciowego – na przykład zmianę ustawień proxy i portu dowolnego APN. Złośliwe aplikacje mogą monitorować, przekierowywać lub modyfikować pakiety sieciowe bez Twojej wiedzy."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"zmienianie połączeń sieci"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Pozwala aplikacji na zmianę stanu łączności sieciowej."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"zmiana łączności powiązanej"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Pozwala aplikacji na zmianę stanu łączności sieciowej objętej tetheringiem."</string>
<string name="permlab_changeBackgroundDataSetting" msgid="1400666012671648741">"zmienianie ustawienia używania danych w tle"</string>
<string name="permdesc_changeBackgroundDataSetting" msgid="5347729578468744379">"Pozwala aplikacji na zmianę ustawień użycia danych w tle."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"wyświetlanie połączeń Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Pozwala aplikacji na dostęp do informacji o połączeniach Wi-Fi – np. na sprawdzenie, czy obsługa Wi-Fi jest włączona, oraz odczytanie nazw podłączonych urządzeń Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"łączenie się i rozłączanie z siecią Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Pozwala aplikacji na nawiązywanie i kończenie połączeń z punktami dostępowymi Wi-Fi oraz na zmienianie konfiguracji sieci Wi-Fi w urządzeniu."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"zezwolenie na odbiór grupowych połączeń Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Pozwala aplikacji na odbieranie pakietów wysyłanych przez sieć Wi-Fi do wszystkich urządzeń, a nie tylko do Twojego tabletu, przy użyciu adresów połączeń grupowych. Powoduje większe zapotrzebowanie na energię niż w trybie innym niż grupowy."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Pozwala aplikacji na odbieranie pakietów wysyłanych przez sieć Wi-Fi do wszystkich urządzeń, a nie tylko do Twojego telefonu, przy użyciu adresów połączeń grupowych. Powoduje większe zapotrzebowanie na energię niż w trybie innym niż grupowy."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"uzyskiwanie dostępu do ustawień Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Pozwala aplikacji na konfigurowanie lokalnego tabletu z funkcją Bluetooth oraz na wykrywanie urządzeń zdalnych i parowanie z nimi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Pozwala aplikacji na konfigurowanie lokalnego telefonu z funkcją Bluetooth oraz na wykrywanie urządzeń zdalnych i parowanie z nimi."</string>
<string name="permlab_bluetoothPriv" msgid="4009494246009513828">"zezwól aplikacji na parowanie się przez Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="tablet" msgid="8045735193417468857">"Umożliwia aplikacji parowanie się z urządzeniami zdalnymi bez interakcji użytkownika."</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="default" msgid="8045735193417468857">"Umożliwia aplikacji parowanie się z urządzeniami zdalnymi bez interakcji użytkownika."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"łączenie się i rozłączanie z siecią WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Pozawala aplikacji określić, czy obsługa WiMAX jest włączona, oraz uzyskać informacje o wszystkich podłączonych sieciach WiMAX."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"zmienianie stanu WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Pozwala aplikacji na nawiązywanie i kończenie połączeń z sieciami WiMAX w tablecie."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Pozwala aplikacji na nawiązywanie i kończenie połączeń z sieciami WiMAX w telefonie."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"parowanie z urządzeniami Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Pozwala aplikacji na dostęp do konfiguracji Bluetooth na tablecie oraz na nawiązywanie i akceptowanie połączeń ze sparowanych urządzeń."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Pozwala aplikacji na dostęp do konfiguracji Bluetooth na telefonie oraz na nawiązywanie i akceptowanie połączeń ze sparowanych urządzeń."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"kontrolowanie łączności Near Field Communication"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Pozwala aplikacji na komunikowanie się z tagami, kartami i czytnikami NFC (Near Field Communication)."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"wyłączanie blokady ekranu"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Pozwala aplikacji na wyłączenie blokady klawiatury i wszystkich związanych z tym haseł zabezpieczających. Na przykład telefon wyłącza blokadę klawiatury, gdy odbiera połączenie przychodzące, a następnie włącza ją ponownie po zakończeniu połączenia."</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"czytanie ustawień synchronizowania"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Zezwala aplikacji na odczyt ustawień synchronizacji konta. Pozwala to na przykład określić, czy aplikacja Ludzie jest zsynchronizowana z kontem."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"włączanie i wyłączanie synchronizacji"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie ustawień synchronizacji z kontem. Tego uprawnienia można użyć np. do włączenia synchronizacji z kontem aplikacji Ludzie."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"czytanie statystyk dotyczących synchronizowania"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Pozwala aplikacji na czytanie statystyk synchronizacji konta, w tym historii zdarzeń synchronizacji oraz ilości zsynchronizowanych danych."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"czytanie subskrybowanych źródeł"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Pozwala aplikacji na pobieranie szczegółowych informacji na temat obecnie zsynchronizowanych kanałów."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsWrite" msgid="9015246325408209296">"zapisywanie subskrybowanych źródeł"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsWrite" msgid="6928930188826089413">"Pozwala aplikacji na zmianę obecnie zsynchronizowanych kanałów. Złośliwe aplikacje mogą zmienić zsynchronizowane kanały."</string>
<string name="permlab_readDictionary" msgid="4107101525746035718">"odczytywanie terminów dodanych do słownika"</string>
<string name="permdesc_readDictionary" msgid="659614600338904243">"Pozwala aplikacji na odczytywanie wszelkich słów, nazw i wyrażeń zapisanych w słowniku użytkownika."</string>
<string name="permlab_writeDictionary" msgid="2183110402314441106">"dodawanie wyrazów do słownika zdefiniowanego przez użytkownika"</string>
<string name="permdesc_writeDictionary" msgid="8185385716255065291">"Pozwala aplikacji na zapisywanie nowych słów do słownika użytkownika."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"odczytywanie zawartości pamięci USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"odczytywanie zawartości karty SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Pozwala aplikacji na odczyt Twojej pamięci USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Pozwala aplikacji na odczyt Twojej karty SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"modyfikowanie i usuwanie zawartości karty SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Pozwala aplikacji na zapis w pamięci USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Pozwala aplikacji na zapis na karcie SD."</string>
<string name="permlab_mediaStorageWrite" product="default" msgid="6859839199706879015">"modyfikowanie/usuwanie zawartości pamięci wew."</string>
<string name="permdesc_mediaStorageWrite" product="default" msgid="8189160597698529185">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie zawartości pamięci wewnętrznej."</string>
<string name="permlab_manageDocs" product="default" msgid="5778318598448849829">"zarządzaj przechowywaniem dokumentów"</string>
<string name="permdesc_manageDocs" product="default" msgid="8704323176914121484">"Pozwala aplikacji zarządzać przechowywaniem dokumentów."</string>
<string name="permlab_sdcardAccessAll" msgid="8150613823900460576">"dostęp do zewnętrznej pamięci wszystkich"</string>
<string name="permdesc_sdcardAccessAll" msgid="3215208357415891320">"Pozwala aplikacji na dostęp do zewnętrznej pamięci masowej dla wszystkich użytkowników."</string>
<string name="permlab_cache_filesystem" msgid="5656487264819669824">"dostęp do systemu plików pamięci podręcznej"</string>
<string name="permdesc_cache_filesystem" msgid="5578967642265550955">"Pozwala aplikacji na odczyt i zapis w systemie plików pamięci podręcznej."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="5986952362795870502">"nawiązywanie/odbieranie połączeń przez internet"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="4717632000062674294">"Pozwala aplikacji na korzystanie z usługi SIP do nawiązywania/odbierania połączeń przez internet."</string>
<string name="permlab_bind_call_service" msgid="6724009726671246551">"interakcje z ekranem połączenia"</string>
<string name="permdesc_bind_call_service" msgid="8732547662442572435">"Zezwala aplikacji na kontrolowanie, kiedy i w jaki sposób użytkownik widzi ekran połączenia."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"odczyt historii wykorzystania sieci"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Pozwala aplikacji na odczyt historii wykorzystania określonych sieci przez poszczególne aplikacje."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"zarządzanie zasadami dotyczącymi sieci"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Pozwala aplikacji na zarządzanie zasadami dotyczącymi sieci i definiowanie reguł aplikacji."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"modyfikowanie sposobu naliczania użycia sieci"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Pozwala aplikacji na zmienianie sposobu rozliczania wykorzystania sieci przez aplikacje. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_markNetworkSocket" msgid="3658527214914959749">"zmiana oznaczeń gniazd"</string>
<string name="permdesc_markNetworkSocket" msgid="7655568433696356578">"Zezwala aplikacji na zmianę oznaczeń gniazd na potrzeby trasowania"</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"dostęp do powiadomień"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Umożliwia aplikacji pobieranie, sprawdzanie i usuwanie powiadomień, także tych, które pochodzą z innych aplikacji."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"utwórz połączenie z usługą odbiornika powiadomień"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Zezwala na tworzenie powiązania z interfejsem najwyższego poziomu usługi odbiornika powiadomień. Nie powinno być nigdy potrzebne dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"wywoływanie aplikacji konfiguracyjnej udostępnionej przez operatora"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Zezwala na wywoływanie aplikacji konfiguracyjnej udostępnionej przez operatora. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"śledź stan sieci"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Pozwala aplikacji śledzić stan sieci. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Określ reguły hasła"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="3252114203919510394">"Kontrolowanie długości haseł odblokowania ekranu i dozwolonych w nich znaków"</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Monitoruj próby odblokowania ekranu"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Przy odblokowywaniu ekranu monitoruj, ile razy wpisano nieprawidłowe hasło i blokuj tablet lub usuń z niego wszystkie dane, jeśli nieprawidłowe hasło podano zbyt wiele razy."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Przy odblokowywaniu ekranu monitoruje, ile razy wpisano nieprawidłowe hasło i blokuje telefon lub usuwa z niego wszystkie dane, jeśli nieprawidłowe hasło podano zbyt wiele razy."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="2620077191242688955">"Zmień hasło odblokowania ekranu"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="605963962301904458">"Zmienianie hasła odblokowania ekranu"</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Zablokuj ekran"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Kontrolowanie sposobu i warunków blokowania ekranu"</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Usuń wszystkie dane"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Wymazywanie danych z tabletu bez ostrzeżenia przez przywrócenie danych fabrycznych"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Wymazywanie danych z telefonu bez ostrzeżenia przez przywrócenie danych fabrycznych"</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Ustaw globalny serwer proxy urządzenia"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="6387497466660154931">"Ustaw globalny serwer proxy urządzenia do wykorzystywania przy włączonych zasadach. Tylko pierwszy administrator urządzenia ustawia obowiązujący globalny serwer proxy."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="885279151847254056">"Ustaw wygasanie hasła blokady"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="1729725226314691591">"Kontrolowanie częstotliwości zmian hasła ekranu blokady"</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Ustaw szyfrowanie pamięci"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Wymaganie szyfrowania przechowywanych danych aplikacji"</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Wyłącz aparaty"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Zapobieganie używaniu wszystkich aparatów w urządzeniu"</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="266329104542638802">"Wyłącz funkcje w blokadzie"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="3467082272186534614">"Zablokuj używanie niektórych funkcji w blokadzie."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Dom"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Komórka"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Praca"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Faks w pracy"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Faks domowy"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Pager"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Inny"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Niestandardowy"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Dom"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Praca"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Inne"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Niestandardowy"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Dom"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Praca"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Inny"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Niestandardowy"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Dom"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Praca"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Inne"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Niestandardowy"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Praca"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Inne"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Niestandardowy"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Niestandardowy"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Domowy"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Komórka"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Służbowy"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Faks służbowy"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Faks domowy"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Pager"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Inny"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Połączenie zwrotne"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Samochód"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Firmowy główny"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Główny"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Inny faks"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radio"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Teleks"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Służbowa komórka"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Pager służbowy"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Asystent"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"Wiadomość MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Niestandardowe"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Urodziny"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Rocznica"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Inne"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Niestandardowy"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Domowy"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Służbowy"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Inny"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Komórka"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Niestandardowy"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Domowy"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Służbowy"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Inny"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Niestandardowy"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Domowy"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Służbowy"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Inny"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Niestandardowy"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Służbowy"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Inny"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Niestandardowy"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Niestandardowa"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Asystent"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Brat"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Dziecko"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Partner życiowy"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Ojciec"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Znajomy"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Menedżer"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Matka"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Rodzic"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Z polecenia"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Krewny"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Siostra"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Współmałżonek"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Niestandardowy"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Domowy"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Służbowy"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Inny"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Brak aplikacji do wyświetlenia tego kontaktu."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Wpisz kod PIN."</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Wpisz kod PUK i nowy kod PIN."</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Kod PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Nowy PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Dotknij, aby wpisać hasło."</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Wpisz hasło, aby odblokować."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Wpisz kod PIN, aby odblokować."</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Błędny kod PIN"</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Aby odblokować, naciśnij Menu, a następnie 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Numer alarmowy"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Brak usługi"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Ekran zablokowany."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Naciśnij Menu, aby odblokować lub wykonać połączenie alarmowe."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Naciśnij Menu, aby odblokować."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Narysuj wzór, aby odblokować"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5347633784401285225">"Połączenie alarmowe"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Powrót do połączenia"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Poprawnie!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Spróbuj ponownie."</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Spróbuj ponownie."</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Przekroczono maksymalną liczbę prób rozpoznania twarzy."</string>
<string name="lockscreen_plugged_in" msgid="8057762828355572315">"Ładowanie (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>)"</string>
<string name="lockscreen_charged" msgid="321635745684060624">"Naładowany"</string>
<string name="lockscreen_battery_short" msgid="4477264849386850266">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_low_battery" msgid="1482873981919249740">"Podłącz ładowarkę."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Brak karty SIM"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Brak karty SIM w tablecie."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Brak karty SIM w telefonie."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Włóż kartę SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"Brak karty SIM lub nie można jej odczytać. Włóż kartę SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Karta SIM bezużyteczna."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Karta SIM jest trwale wyłączona.\n Skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych, aby uzyskać inną kartę SIM."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="201594905152746886">"Przycisk poprzedniego utworu"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="6089297650481292363">"Przycisk następnego utworu"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="7659088786780128001">"Przycisk wstrzymania"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="5888422938351019426">"Przycisk odtwarzania"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="4562318378766987601">"Przycisk zatrzymania"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Tylko połączenia alarmowe"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Sieć zablokowana"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"Karta SIM jest zablokowana kodem PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z działem obsługi klienta."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"Karta SIM jest zablokowana."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Odblokowywanie karty SIM..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Wzór odblokowania został nieprawidłowo narysowany <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> razy. \n\nSpróbuj ponownie za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Po raz <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> zostało wpisane nieprawidłowe hasło. \n\nSpróbuj ponownie za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Po raz <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> został wpisany nieprawidłowy PIN. \n\nSpróbuj ponownie za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Wzór odblokowania został <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> razy narysowany nieprawidłowo. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> kolejnych próbach zakończonych niepowodzeniem konieczne będzie odblokowanie tabletu przy użyciu danych logowania na konto Google.\n\n Spróbuj ponownie za <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Wzór odblokowania został <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> razy narysowany nieprawidłowo. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> kolejnych próbach zakończonych niepowodzeniem konieczne będzie odblokowanie telefonu przy użyciu danych logowania na konto Google.\n\n Spróbuj ponownie za <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Próbowano <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> razy nieprawidłowo odblokować tablet. Po kolejnych <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> nieudanych próbach tablet zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych, a wszystkie dane użytkownika zostaną utracone."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Próbowano <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> razy nieprawidłowo odblokować telefon. Po kolejnych <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> nieudanych próbach telefon zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych, a wszystkie dane użytkownika zostaną utracone."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Próbowano <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> razy nieprawidłowo odblokować tablet. Tablet zostanie teraz zresetowany do ustawień fabrycznych."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Próbowano <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> razy nieprawidłowo odblokować telefon. Telefon zostanie teraz zresetowany do ustawień fabrycznych."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Spróbuj ponownie za <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> sek."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Zapomniałeś wzoru?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Odblokowanie konta"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Zbyt wiele prób narysowania wzoru"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Aby odblokować, zaloguj się za pomocą konta Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Nazwa użytkownika (e-mail)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Hasło"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Zaloguj się"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Błędna nazwa użytkownika lub hasło."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła?\nOdwiedź stronę "<b>"google.com/accounts/recovery"</b></string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Sprawdzanie…"</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Odblokuj"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Włącz dźwięk"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Wyłącz dźwięk"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Wzór rozpoczęty"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Wzór wyczyszczony"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Dodano komórkę."</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Wzór ukończony"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Widżet %2$d z %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Dodaj widżet."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Puste"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Rozwinięto obszar odblokowania."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Zwinięto obszar odblokowania."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Widżet <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Wybór użytkownika"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Stan"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Aparat"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Elementy sterujące multimediów"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Rozpoczęto zmienianie kolejności widżetów."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Zakończono zmienianie kolejności widżetów."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Usunięto widżet <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Rozwiń obszar odblokowania."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Odblokowanie przesunięciem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Odblokowanie wzorem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Rozpoznanie twarzy"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Odblokowanie kodem PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Odblokowanie hasłem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Obszar wzoru."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Obszar przesuwania."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"znak"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"słowo"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"link"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"wiersz"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> <xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> <xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Nieudany test fabryczny"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Czynność FACTORY_TEST jest obsługiwana tylko dla pakietów zainstalowanych w katalogu /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Nie znaleziono żadnego pakietu, który zapewnia działanie FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Uruchom ponownie"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Komunikat ze strony pod adresem „<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>”:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Potwierdź przejście"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Opuść tę stronę"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Pozostań na tej stronie"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nCzy na pewno chcesz opuścić tę stronę?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Potwierdź"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Wskazówka: dotknij dwukrotnie, aby powiększyć lub pomniejszyć."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Autouzupełnianie"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Ustaw autouzupełnianie"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Województwo"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Kod pocztowy"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Stan"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Kod pocztowy"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Powiat"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Wyspa"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Dystrykt"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Departament"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektura"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Gmina"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Obszar"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirat"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"odczytywanie zakładek internetowych i historii"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Pozwala aplikacji na odczyt wszystkich URL-i odwiedzonych przez przeglądarkę oraz wszystkich zakładek w przeglądarce. Uwaga: to uprawnienie może nie być egzekwowane przez przeglądarki innych firm i aplikacje z możliwością przeglądania internetu."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"zapisywanie zakładek internetowych i historii"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie historii i zakładek przeglądarki zapisanych na tablecie. Aplikacja będzie mogła usunąć lub zmodyfikować dane przeglądarki. Uwaga: to uprawnienie może nie być egzekwowane przez przeglądarki innych firm oraz inne aplikacje z możliwością przeglądania internetu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie historii i zakładek przeglądarki zapisanych na telefonie. Aplikacja będzie mogła usunąć lub zmodyfikować dane przeglądarki. Uwaga: to uprawnienie może nie być egzekwowane przez przeglądarki innych firm oraz inne aplikacje z możliwością przeglądania internetu."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"ustawianie alarmu"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Pozwala aplikacji na ustawienie alarmu w zainstalowanej aplikacji budzika. Funkcja ta może nie być zaimplementowana w niektórych aplikacjach tego typu."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"dodawanie poczty głosowej"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Pozwala aplikacji na dodawanie wiadomości do skrzynki odbiorczej poczty głosowej."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"modyfikowanie pozwoleń przeglądarki dotyczących lokalizacji geograficznej"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie uprawnień przeglądarki dotyczących lokalizacji geograficznej. Złośliwe aplikacje mogą używać tej opcji do wysyłania informacji o lokalizacji do dowolnych witryn."</string>
<string name="permlab_packageVerificationAgent" msgid="5568139100645829117">"weryfikowanie pakietów"</string>
<string name="permdesc_packageVerificationAgent" msgid="8437590190990843381">"Pozwala aplikacji na zweryfikowanie, czy pakiet można zainstalować."</string>
<string name="permlab_bindPackageVerifier" msgid="4187786793360326654">"powiązanie z weryfikatorem pakietów"</string>
<string name="permdesc_bindPackageVerifier" msgid="3180741773233862126">"Pozwala na wysyłanie żądań weryfikacji pakietu. To uprawnienie nie powinno być potrzebne zwykłym aplikacjom."</string>
<string name="permlab_serialPort" msgid="546083327654631076">"dostęp do portów szeregowych"</string>
<string name="permdesc_serialPort" msgid="2991639985224598193">"Umożliwia posiadaczowi dostęp do portów szeregowych przy użyciu interfejsu API narzędzia SerialManager."</string>
<string name="permlab_accessContentProvidersExternally" msgid="5077774297943409285">"Dostęp do dostawców treści z zewnątrz"</string>
<string name="permdesc_accessContentProvidersExternally" msgid="4544346486697853685">"Pozwala na dostęp do dostawców treści z powłoki. To uprawnienie nie powinno być potrzebne zwykłym aplikacjom."</string>
<string name="permlab_updateLock" msgid="3527558366616680889">"odradzanie automatycznych aktualizacji urządzenia"</string>
<string name="permdesc_updateLock" msgid="1655625832166778492">"Umożliwia posiadaczowi poinformowanie systemu, kiedy będzie dobry moment na ponowne uruchomienie wymagane do uaktualnienia urządzenia."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Czy chcesz, aby zapamiętać to hasło w przeglądarce?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Nie teraz"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Zapamiętaj"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nigdy"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Nie masz pozwolenia na otwarcie tej strony."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Tekst został skopiowany do schowka."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Więcej"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menu+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"spacja"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"enter"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"usuń"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Szukaj"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Szukaj"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Wyszukiwane hasło"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Wyczyść zapytanie"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Wyślij zapytanie"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Wyszukiwanie głosowe"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Włączyć Czytanie dotykiem?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> chce włączyć Czytanie dotykiem. Gdy ta funkcja jest włączona, słyszysz i widzisz opisy elementów, które są pod Twoim palcem, oraz możesz obsługiwać tablet gestami."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> chce włączyć Czytanie dotykiem. Gdy ta funkcja jest włączona, słyszysz i widzisz opisy elementów, które są pod Twoim palcem, oraz możesz obsługiwać telefon gestami."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"1 miesiąc temu"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Ponad 1 miesiąc temu"</string>
<plurals name="num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="4869870056547896011">"sekundę temu"</item>
<item quantity="other" msgid="3903706804349556379">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sek. temu"</item>
</plurals>
<plurals name="num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="3306787433088810191">"1 minutę temu"</item>
<item quantity="other" msgid="2176942008915455116">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min. temu"</item>
</plurals>
<plurals name="num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="9150797944610821849">"godzinę temu"</item>
<item quantity="other" msgid="2467273239587587569">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> godzin temu"</item>
</plurals>
<plurals name="last_num_days">
<item quantity="other" msgid="3069992808164318268">"Ostatnie (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>) dni"</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Ostatni miesiąc"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Starsze"</string>
<plurals name="num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="861358534398115820">"wczoraj"</item>
<item quantity="other" msgid="2479586466153314633">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dni temu"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="2729745560954905102">"za sekundę"</item>
<item quantity="other" msgid="1241926116443974687">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sek."</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="8793095251325200395">"za minutę"</item>
<item quantity="other" msgid="3330713936399448749">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min."</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="7164353342477769999">"za godzinę"</item>
<item quantity="other" msgid="547290677353727389">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> godzin"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_days">
<item quantity="one" msgid="5413088743009839518">"jutro"</item>
<item quantity="other" msgid="5109449375100953247">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dni"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="1849036840200069118">"sekundę temu"</item>
<item quantity="other" msgid="3699169366650930415">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s temu"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="6361490147113871545">"minutę temu"</item>
<item quantity="other" msgid="851164968597150710">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min temu"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="4796212039724722116">"godzinę temu"</item>
<item quantity="other" msgid="6889970745748538901">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> godz. temu"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="8463161711492680309">"wczoraj"</item>
<item quantity="other" msgid="3453342639616481191">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dni temu"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="5842225370795066299">"za sekundę"</item>
<item quantity="other" msgid="5495880108825805108">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="562786149928284878">"za minutę"</item>
<item quantity="other" msgid="4216113292706568726">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="3274708118124045246">"za godzinę"</item>
<item quantity="other" msgid="3705373766798013406">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> godz."</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_days">
<item quantity="one" msgid="2178576254385739855">"jutro"</item>
<item quantity="other" msgid="2973062968038355991">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dni"</item>
</plurals>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"w dniu <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"o godzinie <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"w <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g> r."</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"dzień"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"dni"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"godzina"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"godzin"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"minut"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"S"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"tydzień"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"tygodni"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"rok"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"lat"</string>
<plurals name="duration_seconds">
<item quantity="one" msgid="6962015528372969481">"1 sekunda"</item>
<item quantity="other" msgid="1886107766577166786">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes">
<item quantity="one" msgid="4915414002546085617">"1 minuta"</item>
<item quantity="other" msgid="3165187169224908775">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours">
<item quantity="one" msgid="8917467491248809972">"1 godzina"</item>
<item quantity="other" msgid="3863962854246773930">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> godz."</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Problem z filmem"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Ten film nie nadaje się do strumieniowego przesyłania do tego urządzenia."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Nie można odtworzyć tego filmu."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"OK"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"południe"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Południe"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"północ"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Północ"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Zaznacz wszystko"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Wytnij"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopiuj"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Wklej"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Zastąp"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Usuń"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Kopiuj adres URL"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Zaznacz tekst"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Zaznaczanie tekstu"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Dodaj do słownika"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Usuń"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Sposób wprowadzania tekstu"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Działania na tekście"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Kończy się miejsce"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Niektóre funkcje systemu mogą nie działać"</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"Aplikacja <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> jest uruchomiona"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Kliknij, aby uzyskać więcej informacji lub zatrzymać aplikację."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"OK"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Anuluj"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"OK"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Anuluj"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Uwaga"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Wczytywanie…"</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"Wł"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"Wył"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Wykonaj czynność przez..."</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4616420172727326782">"Wybierz aplikację ekranu głównego"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Domyślne dla tej czynności"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Wyczyść wartości domyślne w: Ustawienia systemu &gt; Aplikacje &gt; Pobrane."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Wybierz czynność"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Wybierz aplikację dla urządzenia USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Żadna z aplikacji nie może wykonać tej czynności."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Niestety, aplikacja <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> została zatrzymana."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Niestety, proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> został zatrzymany."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"Aplikacja <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> nie reaguje.\n\nCzy chcesz ją zamknąć?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"Działanie <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> nie odpowiada.\n\nCzy chcesz je zakończyć?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"Aplikacja <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> nie reaguje. Czy chcesz ją zamknąć?"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> nie odpowiada.\n\nCzy chcesz go zakończyć?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Zgłoś"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Czekaj"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Strona nie odpowiada na żądania.\n\nZamknąć ją?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Aplikacja przekierowana"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"Aplikacja <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> jest uruchomiona."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Aplikacja <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> została pierwotnie uruchomiona."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Skala"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Zawsze pokazuj"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Włącz ponownie, wybierając Ustawienia systemowe &gt; Aplikacje &gt; Pobrane."</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Aplikacja <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (proces <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) naruszyła wymuszone przez siebie zasady StrictMode."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> naruszył wymuszone przez siebie zasady StrictMode."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android jest uaktualniany..."</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Optymalizowanie aplikacji <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> z <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Uruchamianie aplikacji."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Kończenie uruchamiania."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"Działa <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Dotknij, aby przejść do aplikacji."</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Czy przełączyć aplikacje?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Działa już inna aplikacja, którą trzeba zatrzymać, aby możliwe było uruchomienie nowej."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Powrót do aplikacji <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Nie uruchamiaj nowej aplikacji."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Uruchom <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Zatrzymaj starą aplikację bez zapisywania."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Wybierz czynność, jaka ma zostać wykonana na tekście"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Głośność dzwonka"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Głośność multimediów"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Odtwarzanie przez Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Ustawiono cichy dzwonek"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Głośność podczas połączenia"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Głośność Bluetooth w czasie połączenia"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Głośność alarmu"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Głośność powiadomienia"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Głośność"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Głośność Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Głośność dzwonka"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Głośność w czasie połączenia"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Głośność multimediów"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Głośność powiadomień"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Dzwonek domyślny"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Dzwonek domyślny (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Brak"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Dzwonki"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Nieznany dzwonek"</string>
<plurals name="wifi_available">
<item quantity="one" msgid="6654123987418168693">"Sieć Wi-Fi jest dostępna"</item>
<item quantity="other" msgid="4192424489168397386">"Dostępne sieci Wi-Fi"</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed">
<item quantity="one" msgid="1634101450343277345">"Otwórz dostępne sieci Wi-Fi"</item>
<item quantity="other" msgid="7915895323644292768">"Otwórz dostępne sieci Wi-Fi"</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="4029489716605255386">"Zaloguj się do sieci Wi-Fi."</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="8495155593358054676">"Zaloguj się do sieci"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" ma powolne połączenie internetowe."</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Uruchom Wi-Fi Direct. Spowoduje to wyłączenie klienta lub punktu dostępu Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Nie można uruchomić Wi-Fi Direct."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct włączone"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Dotknij, aby zmienić ustawienia"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Akceptuj"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Odrzuć"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Wysłano zaproszenie"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Zaproszenie do połączenia"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Od:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Do:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Wpisz wymagany kod PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"Kod PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Na czas połączenia z <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> tablet zostanie tymczasowo odłączony od Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Na czas połączenia z <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> telefon zostanie tymczasowo odłączony od Wi-Fi"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Wstaw znak"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Wysyłanie wiadomości SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"Aplikacja &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; wysyła wiele SMS-ów. Chcesz pozwolić tej aplikacji dalej wysyłać SMS-y?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Pozwól"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Odmów"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; chce wysłać wiadomość do &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="3492025719868078457">"To "<font fgcolor="#ffffb060">"może spowodować obciążenie"</font>" Twojego konta komórkowego."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="5523826349105123687"><font fgcolor="#ffffb060">"To spowoduje obciążenie Twojego konta komórkowego."</font></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Wyślij"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Anuluj"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Zapamiętaj mój wybór"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Możesz to zmienić: Ustawienia &gt; Aplikacje"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Zawsze zezwalaj"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Nigdy nie zezwalaj"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"Karta SIM wyjęta"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Sieć komórkowa będzie niedostępna do chwili ponownego uruchomienia urządzenia z użyciem ważnej karty SIM."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Gotowe"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"Dodano kartę SIM"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Uruchom ponownie urządzenie, aby uzyskać dostęp do sieci komórkowej."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Uruchom ponownie"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Ustaw godzinę"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Ustaw datę"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Ustaw"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Gotowe"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOWE: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Dostarczane przez <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Nie są wymagane żadne uprawnienia"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"to może generować dodatkowe koszty"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"Pamięć masowa USB"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"Połączenie przez USB"</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="3308538094316477839">"Nawiązano połączenie z komputerem przez USB. Jeśli chcesz skopiować pliki między komputerem a nośnikiem USB systemu Android, dotknij poniższego przycisku."</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="805351000446037811">"Nawiązano połączenie z komputerem przez USB. Jeśli chcesz skopiować pliki między komputerem a kartą SD systemu Android, dotknij poniższego przycisku."</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"Włącz nośnik USB"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3017045217365540658">"Wystąpił problem z użyciem nośnika USB jako pamięci masowej USB."</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="2876018512716970313">"Wystąpił problem z użyciem karty SD jako nośnika pamięci masowej USB."</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"Połączenie przez USB"</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid="939822783828183763">"Dotknij, aby skopiować pliki do/z komputera."</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_title" msgid="2336058396663516017">"Wyłącz nośnik USB"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_message" msgid="1656852098555623822">"Dotknij, aby wyłączyć nośnik USB."</string>
<string name="usb_storage_stop_title" msgid="660129851708775853">"Nośnik USB w użyciu"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="nosdcard" msgid="4264025280777219521">"Przed wyłączeniem nośnika USB odłącz („wyjmij”) nośnik USB systemu Android od komputera."</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="default" msgid="8043969782460613114">"Przed wyłączeniem nośnika USB odłącz („wyjmij”) kartę SD systemu Android od komputera."</string>
<string name="usb_storage_stop_button_mount" msgid="7060218034900696029">"Wyłącz nośnik USB"</string>
<string name="usb_storage_stop_error_message" msgid="1970374898263063836">"Wystąpił problem podczas wyłączania nośnika USB. Sprawdź, czy host USB został odłączony, a następnie spróbuj ponownie."</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_title" msgid="963039033470478697">"Włącz nośnik USB"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_text" msgid="5100428757107469454">"Po włączeniu nośnika USB niektóre używane aplikacje zostaną zatrzymane i mogą być niedostępne do chwili jego wyłączenia."</string>
<string name="dlg_error_title" msgid="7323658469626514207">"Operacja USB zakończona niepowodzeniem"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"OK"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="3699913097391550394">"Podłączono urządzenie multimedialne"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1960817192216064833">"Podłączono jako aparat."</string>
<string name="usb_cd_installer_notification_title" msgid="6774712827892090754">"Podłączono jako nośnik instalacyjny."</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Podłączono akcesorium USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="2290859399983720271">"Dotknij, aby wyświetlić inne opcje USB."</string>
<string name="extmedia_format_title" product="nosdcard" msgid="9020092196061007262">"Czy sformatować nośnik USB?"</string>
<string name="extmedia_format_title" product="default" msgid="3648415921526526069">"Czy sformatować kartę SD?"</string>
<string name="extmedia_format_message" product="nosdcard" msgid="3934016853425761078">"Wszystkie pliki zapisane na nośniku USB zostaną usunięte. Tej czynności nie można cofnąć."</string>
<string name="extmedia_format_message" product="default" msgid="14131895027543830">"Wszystkie dane na karcie zostaną utracone."</string>
<string name="extmedia_format_button_format" msgid="4131064560127478695">"Formatuj"</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Podłączono moduł debugowania USB"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="1016654627626476142">"Dotknij, aby wyłączyć debugowanie USB."</string>
<string name="select_input_method" msgid="4653387336791222978">"Wybierz metodę wprowadzania"</string>
<string name="configure_input_methods" msgid="9091652157722495116">"Konfiguruj metody wprowadzania"</string>
<string name="use_physical_keyboard" msgid="6203112478095117625">"Klawiatura fizyczna"</string>
<string name="hardware" msgid="7517821086888990278">"Sprzęt"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="1407367017263030773">"Wybierz układ klawiatury"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="4465907700449257063">"Kliknij, by wybrać układ klawiatury."</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="candidates_style" msgid="4333913089637062257"><u>"kandydaci"</u></string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" product="nosdcard" msgid="3449816005351468560">"Przygotowywanie nośnika USB"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" product="default" msgid="5457603418970994050">"Przygotowywanie karty SD"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="8287319882926737053">"Sprawdzanie w poszukiwaniu błędów."</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_title" product="nosdcard" msgid="7788040745686229307">"Pusty nośnik USB"</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_title" product="default" msgid="780477838241212997">"Pusta karta SD"</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_message" product="nosdcard" msgid="7840121067427269500">"Nośnik USB jest pusty lub zawiera nieobsługiwany system plików."</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_message" product="default" msgid="8641065641786923604">"Karta SD jest pusta lub zawiera nieobsługiwany system plików."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" product="nosdcard" msgid="2090046769532713563">"Uszkodzony nośnik USB"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" product="default" msgid="6410723906019100189">"Uszkodzona karta SD"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="nosdcard" msgid="1795917578395333280">"Nośnik USB jest uszkodzony. Spróbuj go sformatować."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="default" msgid="1753898567525568253">"Karta SD jest uszkodzona. Spróbuj ją sformatować."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" product="nosdcard" msgid="1661683031330951073">"Nośnik USB został nagle wyjęty"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" product="default" msgid="6872152882604407837">"Karta SD została nieoczekiwanie wyjęta"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" product="nosdcard" msgid="4329848819865594241">"Odłącz nośnik USB przed jego wyjęciem, aby uniknąć utraty danych."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" product="default" msgid="7260183293747448241">"Odłącz kartę SD przed jej wyjęciem, aby uniknąć utraty danych."</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_title" product="nosdcard" msgid="3967973893270360230">"Można wyjąć nośnik USB"</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_title" product="default" msgid="6729801130790616200">"Można bezpiecznie usunąć kartę SD"</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_message" product="nosdcard" msgid="6142195361606493530">"Możesz bezpiecznie wyjąć nośnik USB."</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_message" product="default" msgid="568841278138377604">"Możesz bezpiecznie wyjąć kartę SD."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" product="nosdcard" msgid="4486377230140227651">"Wyjęto nośnik USB"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" product="default" msgid="8902518030404381318">"Usunięta karta SD"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" product="nosdcard" msgid="6921126162580574143">"Nośnik USB został wyjęty. Włóż nowy nośnik."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" product="default" msgid="3870120652983659641">"Karta SD została wyjęta. Włóż nową kartę."</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Nie znaleziono pasujących działań."</string>
<string name="permlab_pkgUsageStats" msgid="8787352074326748892">"aktualizowanie statystyk użycia komponentu"</string>
<string name="permdesc_pkgUsageStats" msgid="1106612424254277630">"Pozwala aplikacji na modyfikowanie zebranych statystyk użytkowania składnika. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_copyProtectedData" msgid="4341036311211406692">"kopiowanie zawartości"</string>
<string name="permdesc_copyProtectedData" msgid="4390697124288317831">"Pozwala aplikacji na wywoływanie domyślnej usługi kontenera w celu skopiowania zawartości. Nieprzeznaczone dla zwykłych aplikacji."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="1642024455750414694">"Kierowanie wyjścia multimediów"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Pozwala aplikacji na kierowanie wyjściowych danych multimedialnych do innych urządzeń zewnętrznych."</string>
<string name="permlab_access_keyguard_secure_storage" msgid="7565552237977815047">"Dostęp do bezpiecznego magazynu kluczy"</string>
<string name="permdesc_access_keyguard_secure_storage" msgid="5866245484303285762">"Zezwala aplikacji na dostęp do bezpiecznego magazynu kluczy."</string>
<string name="permlab_control_keyguard" msgid="172195184207828387">"Kontroluj wyświetlanie i ukrywanie zabezpieczenia kluczami"</string>
<string name="permdesc_control_keyguard" msgid="3043732290518629061">"Umożliwia aplikacji kontrolowanie zabezpieczenia kluczami."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="4070433208160063538">"Dotknij dwukrotnie, aby sterować powiększeniem."</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Nie można dodać widżetu."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"OK"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Szukaj"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Wyślij"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Dalej"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Gotowe"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Wstecz"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Wykonaj"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Połącz\nz numerem <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Utwórz kontakt\ndla numeru <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Co najmniej jedna z następujących aplikacji żąda uprawnień dostępu do Twojego konta – teraz i w przyszłości."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Chcesz zezwolić na to żądanie?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Prośba o dostęp"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Zezwól"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Odmów"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Prośba o pozwolenie"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Prośba o pozwolenie\ndotyczące konta <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Sposób wprowadzania tekstu"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Synchronizacja"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Ułatwienia dostępu"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Tapeta"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Zmień tapetę"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Odbiornik powiadomień"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN aktywny"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"Obsługa sieci VPN została włączona przez aplikację <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>"</string>
<string name="vpn_text" msgid="3011306607126450322">"Dotknij, aby zarządzać siecią."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="6407351006249174473">"Nawiązano połączenie z: <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Dotknij, aby zarządzać siecią."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Łączę z zawsze włączoną siecią VPN…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Połączono z zawsze włączoną siecią VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Błąd zawsze włączonej sieci VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="6415899150671537970">"Kliknij, by skonfigurować"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Wybierz plik"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Nie wybrano pliku"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Resetuj"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Prześlij"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Tryb samochodowy włączony"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="8035230537563503262">"Dotknij, aby zamknąć tryb samochodowy."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Aktywny tethering lub punkt dostępu"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="6857031760103062982">"Dotknij, aby skonfigurować."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Wróć"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Dalej"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Pomiń"</string>
<string name="throttle_warning_notification_title" msgid="4890894267454867276">"Wysoki poziom użycia danych"</string>
<string name="throttle_warning_notification_message" msgid="3340822228599337743">"Dotknij, aby uzyskać więcej informacji na temat używania danych mobilnych."</string>
<string name="throttled_notification_title" msgid="6269541897729781332">"Przekroczono limit danych"</string>
<string name="throttled_notification_message" msgid="5443457321354907181">"Dotknij, aby uzyskać więcej informacji na temat używania danych mobilnych."</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Brak wyników"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Znajdź na stronie"</string>
<plurals name="matches_found">
<item quantity="one" msgid="8167147081136579439">"1 wynik"</item>
<item quantity="other" msgid="4641872797067609177">"<xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g>"</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Gotowe"</string>
<string name="progress_unmounting" product="nosdcard" msgid="3923810448507612746">"Odłączanie nośnika USB..."</string>
<string name="progress_unmounting" product="default" msgid="1327894998409537190">"Odłączanie karty SD..."</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Czyszczenie nośnika USB..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Czyszczenie karty SD..."</string>
<string name="format_error" product="nosdcard" msgid="6299769563624776948">"Nie można wymazać pamięci USB."</string>
<string name="format_error" product="default" msgid="7315248696644510935">"Nie można wymazać karty SD."</string>
<string name="media_bad_removal" msgid="7960864061016603281">"Karta SD została wyjęta przed jej odłączeniem."</string>
<string name="media_checking" product="nosdcard" msgid="418188720009569693">"Nośnik USB jest obecnie sprawdzany."</string>
<string name="media_checking" product="default" msgid="7334762503904827481">"Karta SD jest obecnie sprawdzana."</string>
<string name="media_removed" msgid="7001526905057952097">"Karta SD została wyjęta."</string>
<string name="media_shared" product="nosdcard" msgid="5830814349250834225">"Nośnik USB jest obecnie używany przez komputer."</string>
<string name="media_shared" product="default" msgid="5706130568133540435">"Karta SD jest obecnie używana przez komputer."</string>
<string name="media_unknown_state" msgid="729192782197290385">"Nośnik zewnętrzny jest w nieznanym stanie."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Udostępnij"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Znajdź"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Wyszukiwarka"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Znajdź następne"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Znajdź poprzednie"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Prośba o lokalizację od użytkownika <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Prośba o lokalizację"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Żądane przez <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Tak"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Nie"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Przekroczono limit usuwania"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Usuwasz <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> elementy(ów) przez: <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g> (konto: <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>). Co chcesz zrobić?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Usuń elementy."</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Cofnij usunięcia"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Nie wykonuj teraz żadnych czynności."</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Wybierz konto"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Dodaj konto"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Dodaj konto"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Zwiększ"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Zmniejsz"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="3073101067441638428">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> dotknij i przytrzymaj."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Przesuń w górę, by zwiększyć, i w dół, by zmniejszyć."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Zmień minutę na późniejszą"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Zmień minutę na wcześniejszą"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Zmień godzinę na późniejszą"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Zmień godzinę na wcześniejszą"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Ustaw PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Ustaw AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Zmień miesiąc na późniejszy"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Zmień miesiąc na wcześniejszy"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Zmień dzień na późniejszy"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Zmień dzień na wcześniejszy"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Zmień rok na późniejszy"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Zmień rok na wcześniejszy"</string>
</