blob: dee8bc2e88bacebc5a04d5c457d0a8aeb6a1d62e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="backup_confirm_title" msgid="827563724209303345">"Fullständig säkerhetskopiering"</string>
<string name="restore_confirm_title" msgid="5469365809567486602">"Fullständig återställning"</string>
<string name="backup_confirm_text" msgid="1878021282758896593">"En fullständig säkerhetskopia av alla data till en ansluten dator har begärts. Vill du tillåta detta?\n\nOm du inte själv begärde säkerhetskopian ska du inte tillåta detta."</string>
<string name="allow_backup_button_label" msgid="4217228747769644068">"Säkerhetskopiera data"</string>
<string name="deny_backup_button_label" msgid="6009119115581097708">"Säkerhetskopiera inte"</string>
<string name="restore_confirm_text" msgid="7499866728030461776">"En fullständig återställning av alla data från en ansluten dator har begärts. Vill du tillåta detta? \n \n Om du inte själv har begärt återställningen ska du inte tillåta den. Alla data som finns på enheten kommer då att ersättas!"</string>
<string name="allow_restore_button_label" msgid="3081286752277127827">"Återställ mina data"</string>
<string name="deny_restore_button_label" msgid="1724367334453104378">"Återställ inte"</string>
<string name="current_password_text" msgid="8268189555578298067">"Ange det aktuella lösenordet för säkerhetskopian nedan:"</string>
<string name="device_encryption_restore_text" msgid="1570864916855208992">"Ange lösenordet för enhetskryptering nedan."</string>
<string name="device_encryption_backup_text" msgid="5866590762672844664">"Ange lösenordet för enhetskryptering nedan. Lösenordet kommer även att användas för att kryptera säkerhetskopian."</string>
<string name="backup_enc_password_text" msgid="4981585714795233099">"Ange ett lösenord för kryptering av alla säkerhetskopierade data. Om det här lämnas tomt kommer ditt nuvarande lösenord för säkerhetskopior att användas:"</string>
<string name="backup_enc_password_optional" msgid="1350137345907579306">"Om du vill kryptera alla säkerhetskopierade data anger du ett lösenord nedan:"</string>
<string name="backup_enc_password_required" msgid="7889652203371654149">"Eftersom enheten är krypterad måste du kryptera säkerhetskopierade data. Ange lösenordet nedan:"</string>
<string name="restore_enc_password_text" msgid="6140898525580710823">"Om återställda data är krypterade anger du lösenordet nedan:"</string>
<string name="toast_backup_started" msgid="550354281452756121">"Säkerhetskopieringen har startat ..."</string>
<string name="toast_backup_ended" msgid="3818080769548726424">"Säkerhetskopieringen har slutförts"</string>
<string name="toast_restore_started" msgid="7881679218971277385">"Återställningen har startat ..."</string>
<string name="toast_restore_ended" msgid="1764041639199696132">"Återställningen har avslutats"</string>
<string name="toast_timeout" msgid="5276598587087626877">"Tidsgränsen för åtgärden har överskridits"</string>
</resources>