blob: 804f980b16744b7a4ea1208e5345bc12419c5b58 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="backup_confirm_title" msgid="827563724209303345">"Úplná záloha"</string>
<string name="restore_confirm_title" msgid="5469365809567486602">"Úplné obnovenie"</string>
<string name="backup_confirm_text" msgid="1878021282758896593">"Bola vyžiadaná úplná záloha všetkých dát do pripojeného počítača. Chcete túto akciu povoliť?\n\nAk ste zálohu nevyžiadali vy, túto operáciu nepovoľujte."</string>
<string name="allow_backup_button_label" msgid="4217228747769644068">"Zálohovať dáta"</string>
<string name="deny_backup_button_label" msgid="6009119115581097708">"Nezálohovať"</string>
<string name="restore_confirm_text" msgid="7499866728030461776">"Z pripojeného počítača bolo vyžiadané úplné obnovenie všetkých údajov. Chcete túto akciu povoliť?\n\nAk ste toto obnovenie nevyžiadali vy, túto operáciu nepovoľujte. Táto akcia nahradí všetky údaje v zariadení."</string>
<string name="allow_restore_button_label" msgid="3081286752277127827">"Obnoviť údaje"</string>
<string name="deny_restore_button_label" msgid="1724367334453104378">"Neobnoviť"</string>
<string name="current_password_text" msgid="8268189555578298067">"Zadajte svoje aktuálne heslo záloh nižšie:"</string>
<string name="device_encryption_restore_text" msgid="1570864916855208992">"Zadajte svoje heslo na šifrovanie zariadenia nižšie."</string>
<string name="device_encryption_backup_text" msgid="5866590762672844664">"Zadajte svoje heslo na šifrovanie zariadenia nižšie. Bude tiež použité na šifrovanie archívu zálohy."</string>
<string name="backup_enc_password_text" msgid="4981585714795233099">"Zadajte heslo, ktoré sa použije pri šifrovaní údajov úplnej zálohy. Ak pole ponecháte prázdne, použije sa vaše aktuálne heslo zálohy:"</string>
<string name="backup_enc_password_optional" msgid="1350137345907579306">"Ak chcete šifrovať údaje úplnej zálohy, zadajte heslo nižšie:"</string>
<string name="backup_enc_password_required" msgid="7889652203371654149">"Pretože je vaše zariadenie šifrované, musíte zašifrovať aj svoju zálohu. Zadajte heslo nižšie:"</string>
<string name="restore_enc_password_text" msgid="6140898525580710823">"Ak sú údaje obnovenia šifrované, zadajte heslo nižšie:"</string>
<string name="toast_backup_started" msgid="550354281452756121">"Vytváranie zálohy..."</string>
<string name="toast_backup_ended" msgid="3818080769548726424">"Zálohovanie bolo dokončené"</string>
<string name="toast_restore_started" msgid="7881679218971277385">"Začína obnovenie..."</string>
<string name="toast_restore_ended" msgid="1764041639199696132">"Obnovenie bolo ukončené"</string>
<string name="toast_timeout" msgid="5276598587087626877">"Časový limit operácie vypršal"</string>
</resources>