blob: 76d0ff8ba9c7c93a675cab7831820a2163afad81 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="5934709770924185752">"CaptivePortalLogin"</string>
<string name="action_use_network" msgid="6076184727448466030">"Gamitin ang network na ito nang walang pagbabago"</string>
<string name="action_do_not_use_network" msgid="4577366536956516683">"Huwag gamitin ang network na ito"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="2573986763322074279">"Mag-sign in sa network"</string>
</resources>