blob: 2349f9de748cd694af1e5b6d2f9a53777c6f2637 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="5247871339820894594">"CarrierDefaultApp"</string>
<string name="android_system_label" msgid="2797790869522345065">"मोबाइलको सेवा प्रदायक छनौट गर्नुहोस्"</string>
<string name="portal_notification_id" msgid="5155057562457079297">"मोबाइल डेटा सकियो"</string>
<string name="no_data_notification_id" msgid="668400731803969521">"तपाईंको मोबाइल डेटा निष्क्रिय पारिएको छ"</string>
<string name="portal_notification_detail" msgid="2295729385924660881">"%s वेबसाइटमा जानका लागि ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="no_data_notification_detail" msgid="3112125343857014825">"कृपया आफ्नो सेवा प्रदायक %s लाई सम्पर्क गर्नुहोस्"</string>
<string name="no_mobile_data_connection_title" msgid="7449525772416200578">"कुनै पनि मोबाइल डेटाको जडान उपलब्ध छैन"</string>
<string name="no_mobile_data_connection" msgid="544980465184147010">"%s मार्फत डेटा वा रोमिङ योजना थप्नुहोस्"</string>
<string name="mobile_data_status_notification_channel_name" msgid="833999690121305708">"मोबाइल डेटाको स्थिति"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="4290345990334377177">"मोबाइल नेटवर्कमा साइन इन गर्नुहोस्"</string>
<string name="ssl_error_warning" msgid="3127935140338254180">"तपाईंले सामेल हुने प्रयास गरिरहनु भएको नेटवर्कमा सुरक्षा सम्बन्धी समस्याहरू छन्।"</string>
<string name="ssl_error_example" msgid="6188711843183058764">"उदाहरणका लागि, लग इन पृष्ठ देखाइएको संस्थाको नहुन सक्छ।"</string>
<string name="ssl_error_continue" msgid="1138548463994095584">"जे भए पनि ब्राउजर मार्फत जारी राख्नुहोस्"</string>
</resources>