blob: ce92e4ab48b91250e1521c555bd0749b1b941a87 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="7164937344850004466">"UI systému"</string>
<string name="status_bar_clear_all_button" msgid="7774721344716731603">"Vymazať"</string>
<string name="status_bar_recent_remove_item_title" msgid="6026395868129852968">"Odstrániť zo zoznamu"</string>
<string name="status_bar_recent_inspect_item_title" msgid="7793624864528818569">"O aplikácii"</string>
<string name="status_bar_no_recent_apps" msgid="7374907845131203189">"Vaše nedávne obrazovky sa zobrazia tu."</string>
<string name="status_bar_accessibility_dismiss_recents" msgid="4576076075226540105">"Zatvoriť nedávne aplikácie"</string>
<plurals name="status_bar_accessibility_recent_apps" formatted="false" msgid="9138535907802238759">
<item quantity="few">%d obrazovky v Prehľade</item>
<item quantity="many">%d obrazovky v Prehľade</item>
<item quantity="other">%d obrazoviek v Prehľade</item>
<item quantity="one">1 obrazovka v Prehľade</item>
</plurals>
<string name="status_bar_no_notifications_title" msgid="4755261167193833213">"Žiadne upozornenia"</string>
<string name="status_bar_ongoing_events_title" msgid="1682504513316879202">"Prebiehajúce"</string>
<string name="status_bar_latest_events_title" msgid="6594767438577593172">"Upozornenia"</string>
<string name="battery_low_title" msgid="6456385927409742437">"Batéria je takmer vybitá"</string>
<string name="battery_low_percent_format" msgid="2900940511201380775">"Zostáva <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="battery_low_percent_format_saver_started" msgid="6859235584035338833">"Zostáva <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>. Úspora batérie je zapnutá."</string>
<string name="invalid_charger" msgid="4549105996740522523">"Nabíjanie pomocou rozhrania USB nie je podporované.\nPoužívajte iba nabíjačku, ktorá bola dodaná spolu so zariadením."</string>
<string name="invalid_charger_title" msgid="3515740382572798460">"Nabíjanie prostredníctvom USB nie je podporované."</string>
<string name="invalid_charger_text" msgid="5474997287953892710">"Používajte iba originálnu nabíjačku."</string>
<string name="battery_low_why" msgid="4553600287639198111">"Nastavenia"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_title" msgid="5299585433050361634">"Zapnúť šetrič batérie?"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_ok" msgid="7507968430447930257">"Zapnúť"</string>
<string name="battery_saver_start_action" msgid="5576697451677486320">"Zapnúť šetrič batérie"</string>
<string name="status_bar_settings_settings_button" msgid="3023889916699270224">"Nastavenia"</string>
<string name="status_bar_settings_wifi_button" msgid="1733928151698311923">"Wi-Fi"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_rotation" msgid="3790482541357798421">"Automatické otočenie obrazovky"</string>
<string name="status_bar_settings_mute_label" msgid="554682549917429396">"STLMIŤ"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_brightness_label" msgid="511453614962324674">"AUTO"</string>
<string name="status_bar_settings_notifications" msgid="397146176280905137">"Upozornenia"</string>
<string name="bluetooth_tethered" msgid="7094101612161133267">"Zdieľané dátové pripojenie cez Bluetooth"</string>
<string name="status_bar_input_method_settings_configure_input_methods" msgid="3504292471512317827">"Nastavenie metód vstupu"</string>
<string name="status_bar_use_physical_keyboard" msgid="7551903084416057810">"Fyzická klávesnica"</string>
<string name="usb_device_permission_prompt" msgid="834698001271562057">"Povoliť aplikácii <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> prístup k zariadeniu USB?"</string>
<string name="usb_accessory_permission_prompt" msgid="5171775411178865750">"Povoliť aplikácii <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> prístup k periférnemu zariadeniu USB?"</string>
<string name="usb_device_confirm_prompt" msgid="5161205258635253206">"Chcete pri pripojení tohto zariadenia USB otvoriť aplikáciu <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="usb_accessory_confirm_prompt" msgid="3808984931830229888">"Chcete pri pripojení tohto periférneho zariadenia USB otvoriť aplikáciu <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="usb_accessory_uri_prompt" msgid="513450621413733343">"S týmto zariad. USB nefunguje žiadna nainštal. aplikácia. Viac informácií na <xliff:g id="URL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_usb_accessory" msgid="4966265263465181372">"Periférne zariadenie USB"</string>
<string name="label_view" msgid="6304565553218192990">"Zobraziť"</string>
<string name="always_use_device" msgid="1450287437017315906">"Pre toto zariadenie USB použiť ako predvolené"</string>
<string name="always_use_accessory" msgid="1210954576979621596">"Pre toto periférne zar. USB použiť ako predvolené"</string>
<string name="usb_debugging_title" msgid="4513918393387141949">"Povoliť ladenie USB?"</string>
<string name="usb_debugging_message" msgid="2220143855912376496">"Digitálny odtlačok RSA počítača je:\n<xliff:g id="FINGERPRINT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="usb_debugging_always" msgid="303335496705863070">"Vždy povoliť z tohto počítača"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_title" msgid="6353808721761220421">"Ladenie USB nie je povolené"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_message" msgid="6011931347142270156">"Používateľ, ktorý je práve prihlásený na tomto zariadení, nemôže zapnúť ladenie USB. Ak chcete použiť túto funkciu, prepnite na hlavného používateľa <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="compat_mode_on" msgid="6623839244840638213">"Priblížiť na celú obrazovku"</string>
<string name="compat_mode_off" msgid="4434467572461327898">"Na celú obrazovku"</string>
<string name="screenshot_saving_ticker" msgid="7403652894056693515">"Prebieha ukladanie snímky obrazovky..."</string>
<string name="screenshot_saving_title" msgid="8242282144535555697">"Prebieha ukladanie snímky obrazovky..."</string>
<string name="screenshot_saving_text" msgid="2419718443411738818">"Snímka obrazovky sa ukladá."</string>
<string name="screenshot_saved_title" msgid="6461865960961414961">"Snímka obrazovky bola zaznamenaná."</string>
<string name="screenshot_saved_text" msgid="1152839647677558815">"Snímku obrazovky zobrazíte dotykom."</string>
<string name="screenshot_failed_title" msgid="705781116746922771">"Snímku obrazovky sa nepodarilo zachytiť."</string>
<string name="screenshot_failed_text" msgid="1260203058661337274">"Nie je možné vytvoriť viac sním. obraz. pre obmedz. úlož. priestor alebo to nie je povolené apl. či vašou organiz."</string>
<string name="usb_preference_title" msgid="6551050377388882787">"Možnosti prenosu súborov USB"</string>
<string name="use_mtp_button_title" msgid="4333504413563023626">"Pripojiť ako prehrávač médií (MTP)"</string>
<string name="use_ptp_button_title" msgid="7517127540301625751">"Pripojiť ako fotoaparát (PTP)"</string>
<string name="installer_cd_button_title" msgid="2312667578562201583">"Inštal. aplikáciu Android File Transfer pre Mac"</string>
<string name="accessibility_back" msgid="567011538994429120">"Späť"</string>
<string name="accessibility_home" msgid="8217216074895377641">"Plocha"</string>
<string name="accessibility_menu" msgid="316839303324695949">"Menu"</string>
<string name="accessibility_recent" msgid="5208608566793607626">"Prehľad"</string>
<string name="accessibility_search_light" msgid="1103867596330271848">"Hľadať"</string>
<string name="accessibility_camera_button" msgid="8064671582820358152">"Fotoaparát"</string>
<string name="accessibility_phone_button" msgid="6738112589538563574">"Telefón"</string>
<string name="accessibility_voice_assist_button" msgid="487611083884852965">"Hlasový asistent"</string>
<string name="accessibility_unlock_button" msgid="128158454631118828">"Odomknúť"</string>
<!-- no translation found for accessibility_unlock_button_fingerprint (8214125623493923751) -->
<skip />
<!-- no translation found for accessibility_unlock_without_fingerprint (7541705575183694446) -->
<skip />
<string name="unlock_label" msgid="8779712358041029439">"odomknúť"</string>
<string name="phone_label" msgid="2320074140205331708">"otvoriť telefón"</string>
<string name="voice_assist_label" msgid="3956854378310019854">"otvoriť hlasového asistenta"</string>
<string name="camera_label" msgid="7261107956054836961">"spustiť fotoaparát"</string>
<string name="recents_caption_resize" msgid="3517056471774958200">"Vyberte nové rozloženie úlohy"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Zrušiť"</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_button" msgid="8461115318742350699">"Tlačidlo úpravy veľkosti z dôvodu kompatibility."</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_example" msgid="4220687294564945780">"Zväčšiť menší obrázok na väčšiu obrazovku."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_connected" msgid="2707027633242983370">"Bluetooth pripojené."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_disconnected" msgid="7416648669976870175">"Bluetooth je odpojené."</string>
<string name="accessibility_no_battery" msgid="358343022352820946">"Žiadna batéria."</string>
<string name="accessibility_battery_one_bar" msgid="7774887721891057523">"Jedna čiarka batérie."</string>
<string name="accessibility_battery_two_bars" msgid="8500650438735009973">"Dve čiarky batérie."</string>
<string name="accessibility_battery_three_bars" msgid="2302983330865040446">"Tri čiarky batérie."</string>
<string name="accessibility_battery_full" msgid="8909122401720158582">"Batéria je nabitá."</string>
<string name="accessibility_no_phone" msgid="4894708937052611281">"Žiadna telefónna sieť."</string>
<string name="accessibility_phone_one_bar" msgid="687699278132664115">"Jeden stĺpec signálu telefónnej siete."</string>
<string name="accessibility_phone_two_bars" msgid="8384905382804815201">"Dve čiarky signálu telefónnej siete."</string>
<string name="accessibility_phone_three_bars" msgid="8521904843919971885">"Tri čiarky signálu telefónnej siete."</string>
<string name="accessibility_phone_signal_full" msgid="6471834868580757898">"Plný signál telefónnej siete."</string>
<string name="accessibility_no_data" msgid="4791966295096867555">"Žiadna dátová sieť."</string>
<string name="accessibility_data_one_bar" msgid="1415625833238273628">"Jedna čiarka signálu dátovej siete."</string>
<string name="accessibility_data_two_bars" msgid="6166018492360432091">"Dve čiarky signálu dátovej siete."</string>
<string name="accessibility_data_three_bars" msgid="9167670452395038520">"Tri čiarky signálu dátovej siete."</string>
<string name="accessibility_data_signal_full" msgid="2708384608124519369">"Plný signál dátovej siete."</string>
<string name="accessibility_wifi_off" msgid="3177380296697933627">"Sieť Wi-Fi je vypnutá."</string>
<string name="accessibility_no_wifi" msgid="1425476551827924474">"Sieť Wi-Fi je odpojená."</string>
<string name="accessibility_wifi_one_bar" msgid="7735893178010724377">"Jedna čiarka signálu siete Wi-Fi."</string>
<string name="accessibility_wifi_two_bars" msgid="4994274250497262434">"Dve čiarky signálu siete Wi-Fi."</string>
<string name="accessibility_wifi_three_bars" msgid="3495755044276588384">"Tri čiarky signálu siete Wi-Fi."</string>
<string name="accessibility_wifi_signal_full" msgid="6853561303586480376">"Plný signál siete Wi-Fi."</string>
<string name="accessibility_wifi_name" msgid="7202151365171148501">"Pripojené k zariadeniu <xliff:g id="WIFI">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_name" msgid="8441517146585531676">"Pripojené k zariadeniu <xliff:g id="BLUETOOTH">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_no_wimax" msgid="4329180129727630368">"Žiadna sieť WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_one_bar" msgid="4170994299011863648">"Jeden stĺpec signálu siete WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_two_bars" msgid="9176236858336502288">"Dva stĺpce signálu siete WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_three_bars" msgid="6116551636752103927">"Tri stĺpce signálu siete WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_signal_full" msgid="2768089986795579558">"Plný signál siete WiMAX."</string>
<string name="accessibility_ethernet_disconnected" msgid="5896059303377589469">"Sieť ethernet je odpojená"</string>
<string name="accessibility_ethernet_connected" msgid="2692130313069182636">"Sieť ethernet je pripojená"</string>
<string name="accessibility_no_signal" msgid="7064645320782585167">"Žiadny signál."</string>
<string name="accessibility_not_connected" msgid="6395326276213402883">"Nepripojené."</string>
<string name="accessibility_zero_bars" msgid="3806060224467027887">"Žiadna čiarka."</string>
<string name="accessibility_one_bar" msgid="1685730113192081895">"Jedna čiarka."</string>
<string name="accessibility_two_bars" msgid="6437363648385206679">"Dve čiarky."</string>
<string name="accessibility_three_bars" msgid="2648241415119396648">"Tri čiarky."</string>
<string name="accessibility_signal_full" msgid="9122922886519676839">"Plný signál."</string>
<string name="accessibility_desc_on" msgid="2385254693624345265">"Zapnuté."</string>
<string name="accessibility_desc_off" msgid="6475508157786853157">"Vypnuté."</string>
<string name="accessibility_desc_connected" msgid="8366256693719499665">"Pripojené."</string>
<string name="accessibility_desc_connecting" msgid="3812924520316280149">"Pripája sa"</string>
<string name="accessibility_data_connection_gprs" msgid="1606477224486747751">"GPRS"</string>
<string name="accessibility_data_connection_1x" msgid="994133468120244018">"1 X"</string>
<string name="accessibility_data_connection_hspa" msgid="2032328855462645198">"HSPA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3g" msgid="8628562305003568260">"3G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3.5g" msgid="8664845609981692001">"3.5G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_4g" msgid="7741000750630089612">"4G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_lte" msgid="5413468808637540658">"LTE"</string>
<string name="accessibility_data_connection_cdma" msgid="6132648193978823023">"CDMA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_roaming" msgid="5977362333466556094">"Roaming"</string>
<string name="accessibility_data_connection_edge" msgid="4477457051631979278">"Edge"</string>
<string name="accessibility_data_connection_wifi" msgid="2324496756590645221">"Wi-Fi"</string>
<string name="accessibility_no_sim" msgid="8274017118472455155">"Žiadna SIM karta."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_tether" msgid="4102784498140271969">"Pripojenie cez Bluetooth."</string>
<string name="accessibility_airplane_mode" msgid="834748999790763092">"Režim v lietadle."</string>
<string name="accessibility_no_sims" msgid="3957997018324995781">"Žiadna SIM karta."</string>
<string name="accessibility_carrier_network_change_mode" msgid="4017301580441304305">"Zmena siete operátora"</string>
<!-- String.format failed for translation -->
<!-- no translation found for accessibility_battery_level (7451474187113371965) -->
<skip />
<string name="accessibility_settings_button" msgid="799583911231893380">"Nastavenia systému."</string>
<string name="accessibility_notifications_button" msgid="4498000369779421892">"Upozornenia."</string>
<string name="accessibility_remove_notification" msgid="3603099514902182350">"Vymazať upozornenie."</string>
<string name="accessibility_gps_enabled" msgid="3511469499240123019">"GPS je povolené."</string>
<string name="accessibility_gps_acquiring" msgid="8959333351058967158">"Prebieha zameriavanie GPS."</string>
<string name="accessibility_tty_enabled" msgid="4613200365379426561">"Rozhranie TeleTypewriter je povolené."</string>
<string name="accessibility_ringer_vibrate" msgid="666585363364155055">"Vibračné zvonenie."</string>
<string name="accessibility_ringer_silent" msgid="9061243307939135383">"Tiché zvonenie."</string>
<!-- no translation found for accessibility_casting (6887382141726543668) -->
<skip />
<string name="accessibility_recents_item_will_be_dismissed" msgid="395770242498031481">"Zrušiť aplikáciu <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_recents_item_dismissed" msgid="6803574935084867070">"Aplikácia <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> bola zrušená."</string>
<string name="accessibility_recents_all_items_dismissed" msgid="4464697366179168836">"Všetky nedávne aplikácie boli odmietnuté."</string>
<string name="accessibility_recents_item_launched" msgid="7616039892382525203">"Spúšťa sa aplikácia <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_recents_task_header" msgid="1437183540924535457">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="ACTIVITY_LABEL">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_notification_dismissed" msgid="854211387186306927">"Upozornenie bolo zrušené."</string>
<string name="accessibility_desc_notification_shade" msgid="4690274844447504208">"Panel upozornení."</string>
<string name="accessibility_desc_quick_settings" msgid="6186378411582437046">"Rýchle nastavenia."</string>
<string name="accessibility_desc_lock_screen" msgid="5625143713611759164">"Uzamknutá obrazovka"</string>
<string name="accessibility_desc_settings" msgid="3417884241751434521">"Nastavenia"</string>
<string name="accessibility_desc_recent_apps" msgid="4876900986661819788">"Prehľad"</string>
<string name="accessibility_desc_close" msgid="7479755364962766729">"Zavrieť"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_user" msgid="1104846699869476855">"Používateľ: <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi" msgid="5518210213118181692">"<xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_off" msgid="8716484460897819400">"Pripojenie Wi-Fi je vypnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_on" msgid="6440117170789528622">"Pripojenie Wi-Fi je zapnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_mobile" msgid="4876806564086241341">"Mobil: <xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="TYPE">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="NETWORK">%3$s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_battery" msgid="1480931583381408972">"Batéria: <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_off" msgid="7786329360056634412">"Režim v lietadle je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_on" msgid="6406141469157599296">"Režim v lietadle je zapnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_off" msgid="66846307818850664">"Režim v lietadle je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_on" msgid="8983005603505087728">"Režim v lietadle je zapnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_priority_on" msgid="1448402297221249355">"Stav Nerušiť je zapnutý, iba prioritné."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_none_on" msgid="6882582132662613537">"Stav Nerušiť je zapnutý, úplné ticho."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_alarms_on" msgid="9152834845587554157">"Stav Nerušiť je zapnutý, iba budíky."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_off" msgid="2371832603753738581">"Stav Nerušiť je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_off" msgid="898107593453022935">"Stav Nerušiť je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_on" msgid="4483780856613561039">"Stav Nerušiť je zapnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_off" msgid="2133631372372064339">"Rozhranie Bluetooth je vypnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_on" msgid="7681999166216621838">"Rozhranie Bluetooth je zapnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connecting" msgid="6953242966685343855">"Rozhranie Bluetooth sa pripája."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connected" msgid="4306637793614573659">"Rozhranie Bluetooth je pripojené."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_off" msgid="2730003763480934529">"Rozhranie Bluetooth je vypnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_on" msgid="8722351798763206577">"Rozhranie Bluetooth je zapnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_off" msgid="5119080556976115520">"Nahlasovanie polohy je vypnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_on" msgid="5809937096590102036">"Nahlasovanie polohy je zapnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_off" msgid="8526845571503387376">"Nahlasovanie polohy je vypnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_on" msgid="339403053079338468">"Nahlasovanie polohy je zapnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_alarm" msgid="3959908972897295660">"Budík nastavený na <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_close" msgid="3115847794692516306">"Zavrieť panel"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_more_time" msgid="3659274935356197708">"Dlhší čas"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_less_time" msgid="2404728746293515623">"Kratší čas"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_off" msgid="4936432000069786988">"Svietidlo je vypnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_on" msgid="2003479320007841077">"Svietidlo je zapnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_off" msgid="3303701786768224304">"Svietidlo je vypnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_on" msgid="6531793301533894686">"Svietidlo je zapnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_off" msgid="4406577213290173911">"Prevrátenie farieb je vypnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_on" msgid="6897462320184911126">"Prevrátenie farieb je zapnuté."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_off" msgid="5004708003447561394">"Mobilný hotspot je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_on" msgid="2890951609226476206">"Mobilný hotspot je zapnutý."</string>
<string name="accessibility_casting_turned_off" msgid="1430668982271976172">"Prenášanie bolo zastavené."</string>
<string name="accessibility_brightness" msgid="8003681285547803095">"Jas displeja"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_3g_title" msgid="5281770593459841889">"Dátové prenosy 2G a 3G sú pozastavené"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_4g_title" msgid="1601769736881078016">"Dátové prenosy 4G sú pozastavené"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_mobile_title" msgid="4651001290947318931">"Mobilné dáta sú pozastavené"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_title" msgid="3932437232199671967">"Dáta sú pozastavené"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog" msgid="8453242888903772524">"Keďže ste dosiahli nastavený limit pre mobilné dáta, na zariadení bola pre zvyšok tohto cyklu pozastavená spotreba dát.\n\nJej opätovné spustenie môže mať za následok účtovanie poplatkov vaším operátorom."</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_enable" msgid="1412395410306390593">"Znova spustiť"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_disconnected" msgid="1940231521274147771">"Bez prip. na Internet"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_wifi_nossid" msgid="6557486452774597820">"Wi-Fi: pripojené"</string>
<string name="gps_notification_searching_text" msgid="8574247005642736060">"Vyhľadávanie satelitov GPS"</string>
<string name="gps_notification_found_text" msgid="4619274244146446464">"Poloha nastavená pomocou GPS"</string>
<string name="accessibility_location_active" msgid="2427290146138169014">"Žiadosti o polohu sú aktívne"</string>
<string name="accessibility_clear_all" msgid="5235938559247164925">"Vymazať všetky upozornenia."</string>
<string name="status_bar_notification_inspect_item_title" msgid="5668348142410115323">"Nastavenia upozornení"</string>
<string name="status_bar_notification_app_settings_title" msgid="5525260160341558869">"Nastavenia aplikácie <xliff:g id="APP_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off" msgid="4062780228931590069">"Obrazovka sa automaticky otočí."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape" msgid="6731197337665366273">"Obrazovka je uzamknutá v orientácii na šírku."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait" msgid="5809367521644012115">"Obrazovka je uzamknutá v orientácii na výšku."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off_changed" msgid="8134601071026305153">"Obrazovka sa teraz bude otáčať automaticky."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape_changed" msgid="3135965553707519743">"Obrazovka je teraz uzamknutá v orientácii na šírku."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait_changed" msgid="8922481981834012126">"Obrazovka je teraz uzamknutá v orientácii na výšku."</string>
<string name="dessert_case" msgid="1295161776223959221">"Pult s dezertami"</string>
<string name="start_dreams" msgid="7219575858348719790">"Šetrič obrazovky"</string>
<string name="ethernet_label" msgid="7967563676324087464">"Ethernet"</string>
<string name="quick_settings_dnd_label" msgid="8735855737575028208">"Nerušiť"</string>
<string name="quick_settings_dnd_priority_label" msgid="483232950670692036">"Iba prioritné"</string>
<string name="quick_settings_dnd_alarms_label" msgid="2559229444312445858">"Iba budíky"</string>
<string name="quick_settings_dnd_none_label" msgid="5025477807123029478">"Úplné ticho"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_label" msgid="6304190285170721401">"Bluetooth"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_multiple_devices_label" msgid="3912245565613684735">"Rozhranie Bluetooth (počet zariadení: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>)"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_off_label" msgid="8159652146149219937">"Rozhranie Bluetooth je vypnuté"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_detail_empty_text" msgid="4910015762433302860">"Nie sú k dispozícii žiadne spárované zariadenia"</string>
<string name="quick_settings_brightness_label" msgid="6968372297018755815">"Jas"</string>
<string name="quick_settings_rotation_unlocked_label" msgid="7305323031808150099">"Automatické otáčanie"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_label" msgid="6359205706154282377">"Otáčanie je uzamknuté"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_portrait_label" msgid="5102691921442135053">"Na výšku"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_landscape_label" msgid="8553157770061178719">"Na šírku"</string>
<string name="quick_settings_ime_label" msgid="7073463064369468429">"Metóda vstupu"</string>
<string name="quick_settings_location_label" msgid="5011327048748762257">"Poloha"</string>
<string name="quick_settings_location_off_label" msgid="7464544086507331459">"Poloha vypnutá"</string>
<string name="quick_settings_media_device_label" msgid="1302906836372603762">"Mediálne zariadenie"</string>
<string name="quick_settings_rssi_label" msgid="7725671335550695589">"RSSI"</string>
<string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"Len tiesňové volania"</string>
<string name="quick_settings_settings_label" msgid="5326556592578065401">"Nastavenia"</string>
<string name="quick_settings_time_label" msgid="4635969182239736408">"Čas"</string>
<string name="quick_settings_user_label" msgid="5238995632130897840">"Ja"</string>
<string name="quick_settings_user_title" msgid="4467690427642392403">"Používateľ"</string>
<string name="quick_settings_user_new_user" msgid="9030521362023479778">"Nový používateľ"</string>
<string name="quick_settings_wifi_label" msgid="9135344704899546041">"Wi-Fi"</string>
<string name="quick_settings_wifi_not_connected" msgid="7171904845345573431">"Nepripojené"</string>
<string name="quick_settings_wifi_no_network" msgid="2221993077220856376">"Žiadna sieť"</string>
<string name="quick_settings_wifi_off_label" msgid="7558778100843885864">"Sieť Wi-Fi je vypnutá"</string>
<string name="quick_settings_wifi_detail_empty_text" msgid="269990350383909226">"K dispozícii nie sú žiadne siete Wi-Fi"</string>
<string name="quick_settings_cast_title" msgid="7709016546426454729">"Prenos"</string>
<string name="quick_settings_casting" msgid="6601710681033353316">"Prenáša sa"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_name" msgid="5367253104742382945">"Nepomenované zariadenie"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_description" msgid="2484573682378634413">"Pripravené na prenášanie"</string>
<string name="quick_settings_cast_detail_empty_text" msgid="311785821261640623">"Nie sú k dispozícii žiadne zariadenia"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_title" msgid="8599674057673605368">"Jas"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_auto_brightness_label" msgid="5064982743784071218">"AUTOMATICKY"</string>
<string name="quick_settings_inversion_label" msgid="8790919884718619648">"Invertovať farby"</string>
<string name="quick_settings_color_space_label" msgid="853443689745584770">"Režim korekcie farieb"</string>
<string name="quick_settings_more_settings" msgid="326112621462813682">"Ďalšie nastavenia"</string>
<string name="quick_settings_done" msgid="3402999958839153376">"Hotovo"</string>
<string name="quick_settings_connected" msgid="1722253542984847487">"Pripojené"</string>
<string name="quick_settings_connecting" msgid="47623027419264404">"Pripája sa..."</string>
<string name="quick_settings_tethering_label" msgid="7153452060448575549">"Zdieľanie dátového pripojenia"</string>
<string name="quick_settings_hotspot_label" msgid="6046917934974004879">"Hotspot"</string>
<string name="quick_settings_notifications_label" msgid="4818156442169154523">"Upozornenia"</string>
<string name="quick_settings_flashlight_label" msgid="2133093497691661546">"Baterka"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_title" msgid="8575062783675171695">"Mobilné dáta"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_usage" msgid="1964260360259312002">"Spotreba dát"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_remaining_data" msgid="722715415543541249">"Zostávajúce údaje"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_over_limit" msgid="967669665390990427">"Limit bol prekročený"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_used" msgid="1476810587475761478">"Využité: <xliff:g id="DATA_USED">%s</xliff:g>"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_limit" msgid="56011158504994128">"Limit: <xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_warning" msgid="2440098045692399009">"Upozornenie pri <xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="recents_empty_message" msgid="8682129509540827999">"Vaše nedávne obrazovky sa zobrazia tu."</string>
<string name="recents_app_info_button_label" msgid="2890317189376000030">"Informácie o aplikácii"</string>
<string name="recents_lock_to_app_button_label" msgid="6942899049072506044">"pripnutie k obrazovke"</string>
<string name="recents_search_bar_label" msgid="8074997400187836677">"hľadať"</string>
<string name="recents_launch_error_message" msgid="2969287838120550506">"Aplikáciu <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> sa nepodarilo spustiť"</string>
<string name="recents_dismiss_all_message" msgid="8495275386693095768">"Odmietnuť všetky aplikácie"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_horizontal" msgid="8848514474543427332">"Rozdeliť vodorovné"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_vertical" msgid="9075292233696180813">"Rozdeliť zvislé"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_custom" msgid="4177837597513701943">"Rozdeliť vlastné"</string>
<string name="expanded_header_battery_charged" msgid="5945855970267657951">"Nabitá"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging" msgid="205623198487189724">"Nabíja sa"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging_with_time" msgid="457559884275395376">"Úplné nabitie o <xliff:g id="CHARGING_TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="expanded_header_battery_not_charging" msgid="4798147152367049732">"Nenabíja sa"</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="9005954106902053641">"Sieť môže byť\nmonitorovaná"</string>
<string name="description_target_search" msgid="3091587249776033139">"Vyhľadávanie"</string>
<string name="description_direction_up" msgid="7169032478259485180">"Prejdite prstom nahor: <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="description_direction_left" msgid="7207478719805562165">"Prejdite prstom doľava: <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="zen_priority_introduction" msgid="3070506961866919502">"Nebudú vás rušiť zvuky ani vibrácie s výnimkou budíkov, pripomenutí, udalostí a volajúcich, ktoré špecifikujete."</string>
<string name="zen_priority_customize_button" msgid="7948043278226955063">"Prispôsobiť"</string>
<!-- no translation found for zen_silence_introduction_voice (2284540992298200729) -->
<skip />
<!-- no translation found for zen_silence_introduction (3137882381093271568) -->
<skip />
<string name="keyguard_more_overflow_text" msgid="9195222469041601365">"+<xliff:g id="NUMBER_OF_NOTIFICATIONS">%d</xliff:g>"</string>
<string name="speed_bump_explanation" msgid="1288875699658819755">"Menej naliehavé upozornenia sa nachádzajú nižšie"</string>
<string name="notification_tap_again" msgid="8524949573675922138">"Otvorte opätovným klepnutím"</string>
<string name="keyguard_unlock" msgid="8043466894212841998">"Odomknete prejdením prstom nahor"</string>
<string name="phone_hint" msgid="4872890986869209950">"Telefón otvoríte prejdením prstom od ikony"</string>
<string name="voice_hint" msgid="8939888732119726665">"Hlasového asistenta otvoríte prejdením prstom od ikony"</string>
<string name="camera_hint" msgid="7939688436797157483">"Fotoaparát otvoríte prejdením prstom od ikony"</string>
<string name="interruption_level_none_with_warning" msgid="5114872171614161084">"Úplné ticho. Toto nastavenie stlmí aj čítačky obrazovky."</string>
<string name="interruption_level_none" msgid="6000083681244492992">"Úplné ticho"</string>
<string name="interruption_level_priority" msgid="6426766465363855505">"Iba prioritné"</string>
<string name="interruption_level_alarms" msgid="5226306993448328896">"Iba budíky"</string>
<string name="interruption_level_none_twoline" msgid="3957581548190765889">"Úplné\nticho"</string>
<string name="interruption_level_priority_twoline" msgid="1564715335217164124">"Iba\nprioritné"</string>
<string name="interruption_level_alarms_twoline" msgid="3266909566410106146">"Iba\nbudíky"</string>
<string name="keyguard_indication_charging_time" msgid="1757251776872835768">"Nabíja sa (úplné nabitie o <xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher" msgid="7305948938141024937">"Prepnutie používateľa"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher_with_current" msgid="8434880595284601601">"Prepnúť používateľa (súčasný používateľ: <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_inactive" msgid="1424081831468083402">"Aktuálny používateľ <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_quick_contact" msgid="3020367729287990475">"Zobraziť profil"</string>
<string name="user_add_user" msgid="5110251524486079492">"Pridať používateľa"</string>
<string name="user_new_user_name" msgid="426540612051178753">"Nový používateľ"</string>
<string name="guest_nickname" msgid="8059989128963789678">"Hosť"</string>
<string name="guest_new_guest" msgid="600537543078847803">"Pridať hosťa"</string>
<string name="guest_exit_guest" msgid="7187359342030096885">"Odstrániť hosťa"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_title" msgid="8480693520521766688">"Odstrániť hosťa?"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_message" msgid="4155503224769676625">"Všetky aplikácie a údaje v tejto relácii budú odstránené."</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_remove" msgid="7402231963862520531">"Odstrániť"</string>
<string name="guest_wipe_session_title" msgid="6419439912885956132">"Hosť, vitajte späť!"</string>
<string name="guest_wipe_session_message" msgid="8476238178270112811">"Chcete v relácii pokračovať?"</string>
<string name="guest_wipe_session_wipe" msgid="5065558566939858884">"Začať odznova"</string>
<string name="guest_wipe_session_dontwipe" msgid="1401113462524894716">"Áno, pokračovať"</string>
<string name="guest_notification_title" msgid="1585278533840603063">"Hosť"</string>
<string name="guest_notification_text" msgid="335747957734796689">"Ak chcete odstrániť aplikácie a údaje, odstráňte hosťa."</string>
<string name="guest_notification_remove_action" msgid="8820670703892101990">"ODSTRÁNIŤ HOSŤA"</string>
<string name="user_add_user_title" msgid="4553596395824132638">"Pridať nového používateľa?"</string>
<string name="user_add_user_message_short" msgid="2161624834066214559">"Keď pridáte nového používateľa, musí si nastaviť vlastný priestor.\n\nAkýkoľvek používateľ môže aktualizovať aplikácie všetkých ostatných používateľov."</string>
<string name="battery_saver_notification_title" msgid="237918726750955859">"Šetrič batérie je zapnutý"</string>
<string name="battery_saver_notification_text" msgid="820318788126672692">"Obmedzí výkonnosť a prenos údajov na pozadí"</string>
<string name="battery_saver_notification_action_text" msgid="109158658238110382">"Vypnúť šetrič batérie"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="1135169301897151909">"Skrytý obsah"</string>
<string name="media_projection_dialog_text" msgid="3071431025448218928">"Aplikácia <xliff:g id="APP_SEEKING_PERMISSION">%s</xliff:g> začne zaznamenávať všetok obsah zobrazený na vašej obrazovke."</string>
<string name="media_projection_remember_text" msgid="3103510882172746752">"Nabudúce nezobrazovať"</string>
<string name="clear_all_notifications_text" msgid="814192889771462828">"Vymazať všetko"</string>
<string name="media_projection_action_text" msgid="8470872969457985954">"Spustiť"</string>
<string name="empty_shade_text" msgid="708135716272867002">"Žiadne upozornenia"</string>
<string name="device_owned_footer" msgid="3802752663326030053">"Zariadenie môže byť sledované"</string>
<string name="profile_owned_footer" msgid="8021888108553696069">"Profil môže byť monitorovaný"</string>
<string name="vpn_footer" msgid="2388611096129106812">"Sieť môže byť sledovaná"</string>
<string name="monitoring_title_device_owned" msgid="7121079311903859610">"Sledovanie zariadenia"</string>
<string name="monitoring_title_profile_owned" msgid="6790109874733501487">"Monitorovanie profilu"</string>
<string name="monitoring_title" msgid="169206259253048106">"Sledovanie siete"</string>
<string name="disable_vpn" msgid="4435534311510272506">"Deaktivovať VPN"</string>
<string name="disconnect_vpn" msgid="1324915059568548655">"Odpojiť sieť VPN"</string>
<string name="monitoring_description_device_owned" msgid="5780988291898461883">"Vaše zariadenie spravuje organizácia <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nSprávca môže sledovať a spravovať nastavenia, firemný prístup, aplikácie a údaje priradené k vášmu zariadeniu a informácie o polohe zariadenia. Ďalšie informácie získate od svojho správcu."</string>
<string name="monitoring_description_vpn" msgid="4445150119515393526">"Určitej aplikácii ste udelili povolenie nastaviť pripojenie VPN.\n\nTáto aplikácia môže sledovať vaše zariadenie a aktivitu v sieti vrátane e-mailových správ, aplikácií a webových stránok."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_device_owned" msgid="3090670777499161246">"Vaše zariadenie spravuje organizácia <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nSprávca môže sledovať a spravovať nastavenia, firemný prístup, aplikácie a údaje priradené k vášmu zariadeniu a informácie o polohe zariadenia.\n\nSte tiež pripojený/-á k sieti VPN, ktorá môže sledovať vašu aktivitu v sieti vrátane e-mailových správ, aplikácii a webových stránok.\n\nĎalšie informácie získate od svojho správcu."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_profile_owned" msgid="2054949132145039290">"Váš pracovný profil spravuje organizácia <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nSprávca môže sledovať vašu aktivitu v sieti vrátane e-mailových správ, aplikácií a webových stránok.\n\nĎalšie informácie získate od svojho správcu.\n\nSte tiež pripojený/-á k sieti VPN, ktorá môže sledovať vašu aktivitu v sieti."</string>
<string name="legacy_vpn_name" msgid="6604123105765737830">"VPN"</string>
<string name="monitoring_description_app" msgid="6259179342284742878">"Ste pripojený/-á k aplikácii <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>, ktorá môže sledovať vašu aktivitu v sieti vrátane e-mailových správ, aplikácií a webových stránok."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal" msgid="484599052118316268">"Ste pripojený/-á k aplikácii <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>, ktorá môže sledovať vašu osobnú aktivitu v sieti vrátane e-mailových správ, aplikácií a webových stránok."</string>
<string name="monitoring_description_app_work" msgid="1754325860918060897">"Váš pracovný profil spravuje organizácia <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Je pripojený k aplikácii <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>, ktorá môže sledovať vašu pracovnú aktivitu v sieti vrátane e-mailových správ, aplikácií a webových stránok.\n\nĎalšie informácie získate od svojho správcu."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal_work" msgid="4946600443852045903">"Váš pracovný profil spravuje organizácia <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Je pripojený k aplikácii <xliff:g id="APPLICATION_WORK">%2$s</xliff:g>, ktorá môže sledovať vašu pracovnú aktivitu v sieti vrátane e-mailových správ, aplikácií a webových stránok.\n\nSte tiež pripojený/-á k aplikácii <xliff:g id="APPLICATION_PERSONAL">%3$s</xliff:g>, ktorá môže sledovať vašu osobnú aktivitu v sieti."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_app_device_owned" msgid="4970443827043261703">"Vaše zariadenie spravuje organizácia <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nSprávca môže sledovať a spravovať nastavenia, podnikový prístup, aplikácie a údaje priradené k vášmu účtu, ako aj informácie o polohe zariadenia.\n\nSte pripojený/-á k aplikácii <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>, ktorá môže sledovať vašu aktivitu v sieti vrátane e-mailových správ, aplikácii a webových stránok.\n\nĎalšie informácie získate od svojho správcu."</string>
<string name="keyguard_indication_trust_disabled" msgid="7412534203633528135">"Zariadenie zostane uzamknuté, dokým ho ručne neodomknete."</string>
<string name="hidden_notifications_title" msgid="7139628534207443290">"Získavať upozornenia rýchlejšie"</string>
<string name="hidden_notifications_text" msgid="2326409389088668981">"Zobraziť pred odomknutím"</string>
<string name="hidden_notifications_cancel" msgid="3690709735122344913">"Nie, vďaka"</string>
<string name="hidden_notifications_setup" msgid="41079514801976810">"Nastaviť"</string>
<string name="notification_expand_button_text" msgid="1037425494153780718">"Zobraziť všetko"</string>
<string name="notification_collapse_button_text" msgid="6883253262134328057">"Skryť všetko"</string>
<string name="zen_mode_and_condition" msgid="4462471036429759903">"<xliff:g id="ZEN_MODE">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="EXIT_CONDITION">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="volume_zen_end_now" msgid="3179845345429841822">"Skončiť"</string>
<string name="accessibility_volume_expand" msgid="5946812790999244205">"Rozbaliť"</string>
<string name="accessibility_volume_collapse" msgid="3609549593031810875">"Zbaliť"</string>
<string name="screen_pinning_title" msgid="3273740381976175811">"Obrazovka je pripnutá"</string>
<string name="screen_pinning_description" msgid="1346522416878235405">"Obsah bude pripnutý v zobrazení, dokým ho neuvoľníte. Ak ho chcete uvoľniť, stlačte a podržte súčasne tlačidlá Späť a Prehľad."</string>
<string name="screen_pinning_description_accessible" msgid="8518446209564202557">"Obsah bude pripnutý v zobrazení, dokým ho neuvoľníte. Uvoľníte ho stlačením a podržaním tlačidla Prehľad."</string>
<string name="screen_pinning_positive" msgid="3783985798366751226">"Dobre"</string>
<string name="screen_pinning_negative" msgid="3741602308343880268">"Nie, vďaka"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_title" msgid="748792586749897883">"Skryť <xliff:g id="TILE_LABEL">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_message" msgid="2235970126803317374">"Táto položka sa znova zobrazí, keď ju v nastaveniach opätovne zapnete."</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_button" msgid="2660339101868367515">"Skryť"</string>
<string name="volumeui_prompt_message" msgid="918680947433389110">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> chce byť dialógom hlasitosti"</string>
<string name="volumeui_prompt_allow" msgid="7954396902482228786">"Povoliť"</string>
<string name="volumeui_prompt_deny" msgid="5720663643411696731">"Odmietnuť"</string>
<string name="volumeui_notification_title" msgid="4906770126345910955">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> je dialóg hlasitosti"</string>
<string name="volumeui_notification_text" msgid="1826889705095768656">"Klepnutím obnovíte originál."</string>
<string name="managed_profile_foreground_toast" msgid="5421487114739245972">"Používate svoj pracovný profil."</string>
<string name="system_ui_tuner" msgid="3442596010150119600">"Tuner používateľského rozhrania systému"</string>
<string name="show_battery_percentage" msgid="5444136600512968798">"Zobraziť percentá vloženej batérie"</string>
<string name="show_battery_percentage_summary" msgid="3215025775576786037">"Percentuálne zobrazenie nabitia batérie vnútri ikony v stavovom riadku, keď neprebieha nabíjanie"</string>
<string name="quick_settings" msgid="10042998191725428">"Rýchle nastavenia"</string>
<string name="status_bar" msgid="4877645476959324760">"Stavový riadok"</string>
<string name="demo_mode" msgid="2389163018533514619">"Režim ukážky"</string>
<string name="enable_demo_mode" msgid="4844205668718636518">"Povoliť režim ukážky"</string>
<string name="show_demo_mode" msgid="2018336697782464029">"Zobraziť režim ukážky"</string>
<string name="status_bar_ethernet" msgid="5044290963549500128">"Ethernet"</string>
<string name="status_bar_alarm" msgid="8536256753575881818">"Budík"</string>
<string name="status_bar_work" msgid="6022553324802866373">"Pracovný profil"</string>
<string name="status_bar_airplane" msgid="7057575501472249002">"Režim v lietadle"</string>
<string name="add_tile" msgid="2995389510240786221">"Pridať dlaždicu"</string>
<string name="broadcast_tile" msgid="3894036511763289383">"Dlaždica Vysielanie"</string>
<string name="zen_alarm_warning_indef" msgid="3482966345578319605">"Pokiaľ toto nastavenie nevypnete, váš budík o <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> sa nespustí"</string>
<string name="zen_alarm_warning" msgid="444533119582244293">"Váš budík o <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> sa nespustí"</string>
<string name="alarm_template" msgid="3980063409350522735">"o <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="alarm_template_far" msgid="4242179982586714810">"<xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_detail" msgid="2579369091672902101">"Rýchle nastavenia, <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_status_bar_hotspot" msgid="4099381329956402865">"Hotspot"</string>
<string name="accessibility_managed_profile" msgid="6613641363112584120">"Pracovný profil"</string>
</resources>