blob: 33efaebce3811e55f6ca53200fe4d480c7f0de7b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="7164937344850004466">"IU del sistema"</string>
<string name="status_bar_clear_all_button" msgid="7774721344716731603">"Esborra"</string>
<string name="status_bar_recent_remove_item_title" msgid="6026395868129852968">"Elimina de la llista"</string>
<string name="status_bar_recent_inspect_item_title" msgid="7793624864528818569">"Informació de l\'aplicació"</string>
<string name="status_bar_no_recent_apps" msgid="7374907845131203189">"Aquí es mostren les teves pantalles recents."</string>
<string name="status_bar_accessibility_dismiss_recents" msgid="4576076075226540105">"Omet les aplicacions recents"</string>
<plurals name="status_bar_accessibility_recent_apps" formatted="false" msgid="9138535907802238759">
<item quantity="other">%d pantalles en la visió general</item>
<item quantity="one">1 pantalla en la visió general</item>
</plurals>
<string name="status_bar_no_notifications_title" msgid="4755261167193833213">"Cap notificació"</string>
<string name="status_bar_ongoing_events_title" msgid="1682504513316879202">"Continu"</string>
<string name="status_bar_latest_events_title" msgid="6594767438577593172">"Notificacions"</string>
<string name="battery_low_title" msgid="6456385927409742437">"Queda poca bateria"</string>
<string name="battery_low_percent_format" msgid="2900940511201380775">"Queda un <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="battery_low_percent_format_saver_started" msgid="6859235584035338833">"Queda un <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>. L\'estalvi de bateria està activat."</string>
<string name="invalid_charger" msgid="4549105996740522523">"Càrrega d\'USB no admesa.\nUtilitza només el carregador proporcionat."</string>
<string name="invalid_charger_title" msgid="3515740382572798460">"La càrrega per USB no és compatible."</string>
<string name="invalid_charger_text" msgid="5474997287953892710">"Fes servir només el carregador proporcionat amb el dispositiu."</string>
<string name="battery_low_why" msgid="4553600287639198111">"Configuració"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_title" msgid="5299585433050361634">"Vols activar l\'estalvi de bateria?"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_ok" msgid="7507968430447930257">"Activa"</string>
<string name="battery_saver_start_action" msgid="5576697451677486320">"Activa l\'estalvi de bateria"</string>
<string name="status_bar_settings_settings_button" msgid="3023889916699270224">"Configuració"</string>
<string name="status_bar_settings_wifi_button" msgid="1733928151698311923">"Wi-Fi"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_rotation" msgid="3790482541357798421">"Gira pantalla automàticament"</string>
<string name="status_bar_settings_mute_label" msgid="554682549917429396">"Silen."</string>
<string name="status_bar_settings_auto_brightness_label" msgid="511453614962324674">"AUTO."</string>
<string name="status_bar_settings_notifications" msgid="397146176280905137">"Notificacions"</string>
<string name="bluetooth_tethered" msgid="7094101612161133267">"Bluetooth ancorat"</string>
<string name="status_bar_input_method_settings_configure_input_methods" msgid="3504292471512317827">"Configura els mètodes d\'entrada"</string>
<string name="status_bar_use_physical_keyboard" msgid="7551903084416057810">"Teclat físic"</string>
<string name="usb_device_permission_prompt" msgid="834698001271562057">"Vols permetre que l\'aplicació <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> accedeixi al dispositiu USB?"</string>
<string name="usb_accessory_permission_prompt" msgid="5171775411178865750">"Vols permetre que l\'aplicació <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> accedeixi a l\'accessori USB?"</string>
<string name="usb_device_confirm_prompt" msgid="5161205258635253206">"Vols que s\'obri <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> quan aquest dispositiu USB estigui connectat?"</string>
<string name="usb_accessory_confirm_prompt" msgid="3808984931830229888">"Vols que s\'obri <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> quan aquest accessori USB estigui connectat?"</string>
<string name="usb_accessory_uri_prompt" msgid="513450621413733343">"Les aplicacions instal·lades no funcionen amb l\'accessori USB. Més informació: <xliff:g id="URL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_usb_accessory" msgid="4966265263465181372">"Accessori USB"</string>
<string name="label_view" msgid="6304565553218192990">"Mostra"</string>
<string name="always_use_device" msgid="1450287437017315906">"Utilitza de manera predet. per al dispositiu USB"</string>
<string name="always_use_accessory" msgid="1210954576979621596">"Utilitza de manera predet. per a l\'accessori USB"</string>
<string name="usb_debugging_title" msgid="4513918393387141949">"Vols permetre la depuració USB?"</string>
<string name="usb_debugging_message" msgid="2220143855912376496">"L\'empremta digital de la clau de l\'RSA de l\'equip és:\n<xliff:g id="FINGERPRINT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="usb_debugging_always" msgid="303335496705863070">"Dóna sempre permís des d\'aquest equip"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_title" msgid="6353808721761220421">"No es permet la depuració USB"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_message" msgid="6011931347142270156">"L\'usuari que té iniciada la sessió al dispositiu en aquest moment no pot activar la depuració USB. Per utilitzar aquesta funció, cal canviar a l\'usuari principal <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="compat_mode_on" msgid="6623839244840638213">"Zoom per omplir pantalla"</string>
<string name="compat_mode_off" msgid="4434467572461327898">"Estira per omplir pant."</string>
<string name="screenshot_saving_ticker" msgid="7403652894056693515">"S\'està desant captura de pantalla..."</string>
<string name="screenshot_saving_title" msgid="8242282144535555697">"S\'està desant la captura de pantalla..."</string>
<string name="screenshot_saving_text" msgid="2419718443411738818">"La captura de pantalla s\'ha desat."</string>
<string name="screenshot_saved_title" msgid="6461865960961414961">"S\'ha fet una captura de pantalla."</string>
<string name="screenshot_saved_text" msgid="1152839647677558815">"Toca per veure la captura de pantalla."</string>
<string name="screenshot_failed_title" msgid="705781116746922771">"No s\'ha pogut fer una captura de pantalla."</string>
<string name="screenshot_failed_text" msgid="1260203058661337274">"No es pot fer la captura perquè no hi ha prou espai, o l\'organització o l\'aplicació no ho permet."</string>
<string name="usb_preference_title" msgid="6551050377388882787">"Opcions transf. fitxers USB"</string>
<string name="use_mtp_button_title" msgid="4333504413563023626">"Munta com a reproductor multimèdia (MTP)"</string>
<string name="use_ptp_button_title" msgid="7517127540301625751">"Munta com a càmera (PTP)"</string>
<string name="installer_cd_button_title" msgid="2312667578562201583">"Instal·la aplic. transf. fitxers Android per a Mac"</string>
<string name="accessibility_back" msgid="567011538994429120">"Enrere"</string>
<string name="accessibility_home" msgid="8217216074895377641">"Pàgina d\'inici"</string>
<string name="accessibility_menu" msgid="316839303324695949">"Menú"</string>
<string name="accessibility_recent" msgid="5208608566793607626">"Visió general"</string>
<string name="accessibility_search_light" msgid="1103867596330271848">"Cerca"</string>
<string name="accessibility_camera_button" msgid="8064671582820358152">"Càmera"</string>
<string name="accessibility_phone_button" msgid="6738112589538563574">"Telèfon"</string>
<string name="accessibility_voice_assist_button" msgid="487611083884852965">"Assistència per veu"</string>
<string name="accessibility_unlock_button" msgid="128158454631118828">"Desbloqueja"</string>
<!-- no translation found for accessibility_unlock_button_fingerprint (8214125623493923751) -->
<skip />
<!-- no translation found for accessibility_unlock_without_fingerprint (7541705575183694446) -->
<skip />
<string name="unlock_label" msgid="8779712358041029439">"desbloqueja"</string>
<string name="phone_label" msgid="2320074140205331708">"obre el telèfon"</string>
<string name="voice_assist_label" msgid="3956854378310019854">"obre l\'assistència per veu"</string>
<string name="camera_label" msgid="7261107956054836961">"obre la càmera"</string>
<string name="recents_caption_resize" msgid="3517056471774958200">"Selecciona el disseny de la tasca nova"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Cancel·la"</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_button" msgid="8461115318742350699">"Botó de zoom de compatibilitat."</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_example" msgid="4220687294564945780">"Amplia menys com més gran sigui la pantalla."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_connected" msgid="2707027633242983370">"Bluetooth connectat."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_disconnected" msgid="7416648669976870175">"Bluetooth desconnectat."</string>
<string name="accessibility_no_battery" msgid="358343022352820946">"No hi ha bateria."</string>
<string name="accessibility_battery_one_bar" msgid="7774887721891057523">"Bateria: una barra."</string>
<string name="accessibility_battery_two_bars" msgid="8500650438735009973">"Bateria: dues barres."</string>
<string name="accessibility_battery_three_bars" msgid="2302983330865040446">"Bateria: tres barres."</string>
<string name="accessibility_battery_full" msgid="8909122401720158582">"Bateria carregada."</string>
<string name="accessibility_no_phone" msgid="4894708937052611281">"No hi ha senyal de telèfon."</string>
<string name="accessibility_phone_one_bar" msgid="687699278132664115">"Senyal de telèfon: una barra"</string>
<string name="accessibility_phone_two_bars" msgid="8384905382804815201">"Senyal de telèfon: dues barres."</string>
<string name="accessibility_phone_three_bars" msgid="8521904843919971885">"Senyal de telèfon: tres barres."</string>
<string name="accessibility_phone_signal_full" msgid="6471834868580757898">"Senyal de telèfon: complet."</string>
<string name="accessibility_no_data" msgid="4791966295096867555">"Senyal de dades: no n\'hi ha"</string>
<string name="accessibility_data_one_bar" msgid="1415625833238273628">"Senyal de dades: una barra."</string>
<string name="accessibility_data_two_bars" msgid="6166018492360432091">"Senyal de dades: dues barres."</string>
<string name="accessibility_data_three_bars" msgid="9167670452395038520">"Senyal de dades: tres barres."</string>
<string name="accessibility_data_signal_full" msgid="2708384608124519369">"Senyal de dades: complet."</string>
<string name="accessibility_wifi_off" msgid="3177380296697933627">"Wi-Fi desactivada."</string>
<string name="accessibility_no_wifi" msgid="1425476551827924474">"Wi-Fi desconnectada."</string>
<string name="accessibility_wifi_one_bar" msgid="7735893178010724377">"Senyal Wi-Fi: una barra."</string>
<string name="accessibility_wifi_two_bars" msgid="4994274250497262434">"Senyal Wi-Fi: dues barres."</string>
<string name="accessibility_wifi_three_bars" msgid="3495755044276588384">"Senyal Wi-Fi: tres barres."</string>
<string name="accessibility_wifi_signal_full" msgid="6853561303586480376">"Senyal Wi-Fi: complet."</string>
<string name="accessibility_wifi_name" msgid="7202151365171148501">"S\'ha connectat a <xliff:g id="WIFI">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_name" msgid="8441517146585531676">"S\'ha connectat a <xliff:g id="BLUETOOTH">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_no_wimax" msgid="4329180129727630368">"Sense WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_one_bar" msgid="4170994299011863648">"Una barra de WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_two_bars" msgid="9176236858336502288">"Dues barres de WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_three_bars" msgid="6116551636752103927">"Tres barres de WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_signal_full" msgid="2768089986795579558">"Senyal de WiMAX plena."</string>
<string name="accessibility_ethernet_disconnected" msgid="5896059303377589469">"S\'ha desconnectat l\'Ethernet."</string>
<string name="accessibility_ethernet_connected" msgid="2692130313069182636">"S\'ha connectat l\'Ethernet."</string>
<string name="accessibility_no_signal" msgid="7064645320782585167">"Sense senyal."</string>
<string name="accessibility_not_connected" msgid="6395326276213402883">"Sense connexió."</string>
<string name="accessibility_zero_bars" msgid="3806060224467027887">"Cap barra."</string>
<string name="accessibility_one_bar" msgid="1685730113192081895">"Una barra."</string>
<string name="accessibility_two_bars" msgid="6437363648385206679">"Dues barres."</string>
<string name="accessibility_three_bars" msgid="2648241415119396648">"Tres barres."</string>
<string name="accessibility_signal_full" msgid="9122922886519676839">"Senyal complet."</string>
<string name="accessibility_desc_on" msgid="2385254693624345265">"Activat."</string>
<string name="accessibility_desc_off" msgid="6475508157786853157">"Desactivat."</string>
<string name="accessibility_desc_connected" msgid="8366256693719499665">"Connectat."</string>
<string name="accessibility_desc_connecting" msgid="3812924520316280149">"S’està connectant."</string>
<string name="accessibility_data_connection_gprs" msgid="1606477224486747751">"GPRS"</string>
<string name="accessibility_data_connection_1x" msgid="994133468120244018">"1 X"</string>
<string name="accessibility_data_connection_hspa" msgid="2032328855462645198">"HSPA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3g" msgid="8628562305003568260">"3G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3.5g" msgid="8664845609981692001">"3,5G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_4g" msgid="7741000750630089612">"4G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_lte" msgid="5413468808637540658">"LTE"</string>
<string name="accessibility_data_connection_cdma" msgid="6132648193978823023">"CDMA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_roaming" msgid="5977362333466556094">"Itinerància"</string>
<string name="accessibility_data_connection_edge" msgid="4477457051631979278">"Vora"</string>
<string name="accessibility_data_connection_wifi" msgid="2324496756590645221">"Wi-Fi"</string>
<string name="accessibility_no_sim" msgid="8274017118472455155">"No hi ha cap targeta SIM."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_tether" msgid="4102784498140271969">"Ancoratge de Bluetooth"</string>
<string name="accessibility_airplane_mode" msgid="834748999790763092">"Mode d\'avió."</string>
<string name="accessibility_no_sims" msgid="3957997018324995781">"No hi ha cap targeta SIM."</string>
<string name="accessibility_carrier_network_change_mode" msgid="4017301580441304305">"S\'està canviant la xarxa de l\'operador de telefonia mòbil."</string>
<!-- String.format failed for translation -->
<!-- no translation found for accessibility_battery_level (7451474187113371965) -->
<skip />
<string name="accessibility_settings_button" msgid="799583911231893380">"Configuració del sistema."</string>
<string name="accessibility_notifications_button" msgid="4498000369779421892">"Notificacions."</string>
<string name="accessibility_remove_notification" msgid="3603099514902182350">"Esborra la notificació."</string>
<string name="accessibility_gps_enabled" msgid="3511469499240123019">"GPS activat."</string>
<string name="accessibility_gps_acquiring" msgid="8959333351058967158">"S\'està adquirint el GPS."</string>
<string name="accessibility_tty_enabled" msgid="4613200365379426561">"Teletip activat."</string>
<string name="accessibility_ringer_vibrate" msgid="666585363364155055">"Mode vibració."</string>
<string name="accessibility_ringer_silent" msgid="9061243307939135383">"Mode silenci."</string>
<!-- no translation found for accessibility_casting (6887382141726543668) -->
<skip />
<string name="accessibility_recents_item_will_be_dismissed" msgid="395770242498031481">"Descarta <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_recents_item_dismissed" msgid="6803574935084867070">"S\'ha omès <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_recents_all_items_dismissed" msgid="4464697366179168836">"S\'han descartat totes les aplicacions recents."</string>
<string name="accessibility_recents_item_launched" msgid="7616039892382525203">"S\'està iniciant <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_recents_task_header" msgid="1437183540924535457">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="ACTIVITY_LABEL">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_notification_dismissed" msgid="854211387186306927">"Notificació omesa."</string>
<string name="accessibility_desc_notification_shade" msgid="4690274844447504208">"Àrea de notificacions"</string>
<string name="accessibility_desc_quick_settings" msgid="6186378411582437046">"Configuració ràpida."</string>
<string name="accessibility_desc_lock_screen" msgid="5625143713611759164">"Pantalla de bloqueig"</string>
<string name="accessibility_desc_settings" msgid="3417884241751434521">"Configuració"</string>
<string name="accessibility_desc_recent_apps" msgid="4876900986661819788">"Visió general"</string>
<string name="accessibility_desc_close" msgid="7479755364962766729">"Tanca"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_user" msgid="1104846699869476855">"Usuari <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi" msgid="5518210213118181692">"<xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_off" msgid="8716484460897819400">"La xarxa Wi-Fi està desactivada."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_on" msgid="6440117170789528622">"La xarxa Wi-Fi està activada."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_mobile" msgid="4876806564086241341">"Mòbil <xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="TYPE">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="NETWORK">%3$s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_battery" msgid="1480931583381408972">"Bateria <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_off" msgid="7786329360056634412">"El Mode d\'avió està desactivat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_on" msgid="6406141469157599296">"El Mode d\'avió està activat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_off" msgid="66846307818850664">"S\'ha desactivat el Mode d\'avió."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_on" msgid="8983005603505087728">"S\'ha activat el Mode d\'avió."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_priority_on" msgid="1448402297221249355">"El mode No molesteu està activat (només amb prioritat)."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_none_on" msgid="6882582132662613537">"El mode No molesteu està activat; silenci total."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_alarms_on" msgid="9152834845587554157">"El mode No molesteu està activat (només alarmes)."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_off" msgid="2371832603753738581">"El mode No molesteu està desactivat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_off" msgid="898107593453022935">"S\'ha desactivat el mode No molesteu."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_on" msgid="4483780856613561039">"S\'ha activat el mode No molesteu."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_off" msgid="2133631372372064339">"El Bluetooth està desactivat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_on" msgid="7681999166216621838">"El Bluetooth està activat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connecting" msgid="6953242966685343855">"S\'està connectant el Bluetooth."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connected" msgid="4306637793614573659">"El Bluetooth està connectat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_off" msgid="2730003763480934529">"El Bluetooth està desactivat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_on" msgid="8722351798763206577">"El Bluetooth està activat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_off" msgid="5119080556976115520">"Informes d\'ubicació desactivats"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_on" msgid="5809937096590102036">"Informes d\'ubicació activats"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_off" msgid="8526845571503387376">"Els informes d\'ubicació estan desactivats."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_on" msgid="339403053079338468">"Els informes d\'ubicació estan activats."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_alarm" msgid="3959908972897295660">"Alarma establerta a les <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_close" msgid="3115847794692516306">"Tanca el tauler."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_more_time" msgid="3659274935356197708">"Més temps"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_less_time" msgid="2404728746293515623">"Menys temps"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_off" msgid="4936432000069786988">"Llanterna desactivada"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_on" msgid="2003479320007841077">"Llanterna activada"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_off" msgid="3303701786768224304">"Llanterna desactivada."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_on" msgid="6531793301533894686">"Llanterna activada."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_off" msgid="4406577213290173911">"La inversió de color està desactivada."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_on" msgid="6897462320184911126">"La inversió de color està activada."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_off" msgid="5004708003447561394">"El punt d\'accés mòbil està desactivat."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_on" msgid="2890951609226476206">"El punt d\'accés mòbil està activat."</string>
<string name="accessibility_casting_turned_off" msgid="1430668982271976172">"S\'ha aturat l\'emissió de la pantalla."</string>
<string name="accessibility_brightness" msgid="8003681285547803095">"Brillantor de la pantalla"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_3g_title" msgid="5281770593459841889">"Les dades 2G-3G estan aturades"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_4g_title" msgid="1601769736881078016">"Les dades 4G estan aturades"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_mobile_title" msgid="4651001290947318931">"Les dades mòbils estan aturades"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_title" msgid="3932437232199671967">"Les dades estan aturades"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog" msgid="8453242888903772524">"Com que has arribat al límit de dades establert, s\'ha aturat l\'ús de dades del dispositiu per a la resta d\'aquest cicle.\n\nSi el reprens, l\'operador de telefonia mòbil pot aplicar càrrecs."</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_enable" msgid="1412395410306390593">"Reprèn"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_disconnected" msgid="1940231521274147771">"No hi ha connexió a Internet"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_wifi_nossid" msgid="6557486452774597820">"Wi-Fi: connectada"</string>
<string name="gps_notification_searching_text" msgid="8574247005642736060">"S\'està cercant un GPS"</string>
<string name="gps_notification_found_text" msgid="4619274244146446464">"S\'ha establert la ubicació per GPS"</string>
<string name="accessibility_location_active" msgid="2427290146138169014">"Sol·licituds d\'ubicació actives"</string>
<string name="accessibility_clear_all" msgid="5235938559247164925">"Esborra totes les notificacions."</string>
<string name="status_bar_notification_inspect_item_title" msgid="5668348142410115323">"Configuració de les notificacions"</string>
<string name="status_bar_notification_app_settings_title" msgid="5525260160341558869">"Configuració de l\'aplicació <xliff:g id="APP_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off" msgid="4062780228931590069">"La pantalla girarà automàticament."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape" msgid="6731197337665366273">"La pantalla està bloquejada en orientació horitzontal."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait" msgid="5809367521644012115">"La pantalla està bloquejada en orientació vertical."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off_changed" msgid="8134601071026305153">"Ara la pantalla girarà automàticament."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape_changed" msgid="3135965553707519743">"Ara la pantalla està bloquejada en orientació horitzontal."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait_changed" msgid="8922481981834012126">"Ara la pantalla està bloquejada en orientació vertical."</string>
<string name="dessert_case" msgid="1295161776223959221">"Capsa de postres"</string>
<string name="start_dreams" msgid="7219575858348719790">"Estalvi de pantalla"</string>
<string name="ethernet_label" msgid="7967563676324087464">"Ethernet"</string>
<string name="quick_settings_dnd_label" msgid="8735855737575028208">"No molesteu"</string>
<string name="quick_settings_dnd_priority_label" msgid="483232950670692036">"Només amb prioritat"</string>
<string name="quick_settings_dnd_alarms_label" msgid="2559229444312445858">"Només alarmes"</string>
<string name="quick_settings_dnd_none_label" msgid="5025477807123029478">"Silenci total"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_label" msgid="6304190285170721401">"Bluetooth"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_multiple_devices_label" msgid="3912245565613684735">"Bluetooth (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> dispositius)"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_off_label" msgid="8159652146149219937">"Bluetooth desactivat"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_detail_empty_text" msgid="4910015762433302860">"No hi ha dispositius vinculats disponibles."</string>
<string name="quick_settings_brightness_label" msgid="6968372297018755815">"Brillantor"</string>
<string name="quick_settings_rotation_unlocked_label" msgid="7305323031808150099">"Gira automàticament"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_label" msgid="6359205706154282377">"Rotació bloquejada"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_portrait_label" msgid="5102691921442135053">"Vertical"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_landscape_label" msgid="8553157770061178719">"Horitzontal"</string>
<string name="quick_settings_ime_label" msgid="7073463064369468429">"Mètode d\'entrada"</string>
<string name="quick_settings_location_label" msgid="5011327048748762257">"Ubicació"</string>
<string name="quick_settings_location_off_label" msgid="7464544086507331459">"Ubicació desactivada"</string>
<string name="quick_settings_media_device_label" msgid="1302906836372603762">"Dispositiu multimèdia"</string>
<string name="quick_settings_rssi_label" msgid="7725671335550695589">"RSSI"</string>
<string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"Només trucades d\'emergència"</string>
<string name="quick_settings_settings_label" msgid="5326556592578065401">"Configuració"</string>
<string name="quick_settings_time_label" msgid="4635969182239736408">"Hora"</string>
<string name="quick_settings_user_label" msgid="5238995632130897840">"Jo"</string>
<string name="quick_settings_user_title" msgid="4467690427642392403">"Usuari"</string>
<string name="quick_settings_user_new_user" msgid="9030521362023479778">"Usuari nou"</string>
<string name="quick_settings_wifi_label" msgid="9135344704899546041">"Wi-Fi"</string>
<string name="quick_settings_wifi_not_connected" msgid="7171904845345573431">"Desconnectat"</string>
<string name="quick_settings_wifi_no_network" msgid="2221993077220856376">"No hi ha cap xarxa"</string>
<string name="quick_settings_wifi_off_label" msgid="7558778100843885864">"Wi-Fi desconnectada"</string>
<string name="quick_settings_wifi_detail_empty_text" msgid="269990350383909226">"No hi ha cap xarxa Wi-Fi disponible"</string>
<string name="quick_settings_cast_title" msgid="7709016546426454729">"Emet"</string>
<string name="quick_settings_casting" msgid="6601710681033353316">"En emissió"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_name" msgid="5367253104742382945">"Dispositiu sense nom"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_description" msgid="2484573682378634413">"A punt per a l\'emissió"</string>
<string name="quick_settings_cast_detail_empty_text" msgid="311785821261640623">"No hi ha cap dispositiu disponible."</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_title" msgid="8599674057673605368">"Brillantor"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_auto_brightness_label" msgid="5064982743784071218">"AUTOMÀTICA"</string>
<string name="quick_settings_inversion_label" msgid="8790919884718619648">"Inverteix els colors"</string>
<string name="quick_settings_color_space_label" msgid="853443689745584770">"Mode de correcció de color"</string>
<string name="quick_settings_more_settings" msgid="326112621462813682">"Més opcions"</string>
<string name="quick_settings_done" msgid="3402999958839153376">"Fet"</string>
<string name="quick_settings_connected" msgid="1722253542984847487">"Connectat"</string>
<string name="quick_settings_connecting" msgid="47623027419264404">"S\'està connectant..."</string>
<string name="quick_settings_tethering_label" msgid="7153452060448575549">"Ancoratge a xarxa"</string>
<string name="quick_settings_hotspot_label" msgid="6046917934974004879">"Zona Wi-Fi"</string>
<string name="quick_settings_notifications_label" msgid="4818156442169154523">"Notificacions"</string>
<string name="quick_settings_flashlight_label" msgid="2133093497691661546">"Llanterna"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_title" msgid="8575062783675171695">"Dades mòbils"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_usage" msgid="1964260360259312002">"Ús de dades"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_remaining_data" msgid="722715415543541249">"Dades restants"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_over_limit" msgid="967669665390990427">"Límit excedit"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_used" msgid="1476810587475761478">"Utilitzats: <xliff:g id="DATA_USED">%s</xliff:g>"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_limit" msgid="56011158504994128">"Límit: <xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_warning" msgid="2440098045692399009">"Advertiment: <xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="recents_empty_message" msgid="8682129509540827999">"Aquí es mostren les teves pantalles recents."</string>
<string name="recents_app_info_button_label" msgid="2890317189376000030">"Informació de l\'aplicació"</string>
<string name="recents_lock_to_app_button_label" msgid="6942899049072506044">"fixació de pantalla"</string>
<string name="recents_search_bar_label" msgid="8074997400187836677">"cerca"</string>
<string name="recents_launch_error_message" msgid="2969287838120550506">"No s\'ha pogut iniciar <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>."</string>
<string name="recents_dismiss_all_message" msgid="8495275386693095768">"Descarta totes les aplicacions"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_horizontal" msgid="8848514474543427332">"Divisió horitzontal"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_vertical" msgid="9075292233696180813">"Divisió vertical"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_custom" msgid="4177837597513701943">"Divisió personalitzada"</string>
<string name="expanded_header_battery_charged" msgid="5945855970267657951">"Carregada"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging" msgid="205623198487189724">"S\'està carregant"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging_with_time" msgid="457559884275395376">"<xliff:g id="CHARGING_TIME">%s</xliff:g> per completar la càrrega"</string>
<string name="expanded_header_battery_not_charging" msgid="4798147152367049732">"No s\'està carregant"</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="9005954106902053641">"És possible que la xarxa\nestigui controlada"</string>
<string name="description_target_search" msgid="3091587249776033139">"Cerca"</string>
<string name="description_direction_up" msgid="7169032478259485180">"Llisca cap amunt per <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="description_direction_left" msgid="7207478719805562165">"Llisca cap a l\'esquerra per <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="zen_priority_introduction" msgid="3070506961866919502">"No t\'interromprà cap so ni cap vibració, tret dels que produeixin les alarmes, els recordatoris, els esdeveniments i les trucades de les persones que especifiquis."</string>
<string name="zen_priority_customize_button" msgid="7948043278226955063">"Personalitza"</string>
<!-- no translation found for zen_silence_introduction_voice (2284540992298200729) -->
<skip />
<!-- no translation found for zen_silence_introduction (3137882381093271568) -->
<skip />
<string name="keyguard_more_overflow_text" msgid="9195222469041601365">"+<xliff:g id="NUMBER_OF_NOTIFICATIONS">%d</xliff:g>"</string>
<string name="speed_bump_explanation" msgid="1288875699658819755">"Notificacions menys urgents a continuació"</string>
<string name="notification_tap_again" msgid="8524949573675922138">"Torna a tocar per obrir"</string>
<string name="keyguard_unlock" msgid="8043466894212841998">"Llisca cap amunt per desbloquejar el teclat"</string>
<string name="phone_hint" msgid="4872890986869209950">"Llisca des de la icona per obrir el telèfon"</string>
<string name="voice_hint" msgid="8939888732119726665">"Llisca des de la icona per obrir l\'assistent de veu"</string>
<string name="camera_hint" msgid="7939688436797157483">"Llisca des de la icona per obrir la càmera"</string>
<string name="interruption_level_none_with_warning" msgid="5114872171614161084">"Silenci total. També se silenciaran els lectors de pantalla."</string>
<string name="interruption_level_none" msgid="6000083681244492992">"Silenci total"</string>
<string name="interruption_level_priority" msgid="6426766465363855505">"Només amb prioritat"</string>
<string name="interruption_level_alarms" msgid="5226306993448328896">"Només alarmes"</string>
<string name="interruption_level_none_twoline" msgid="3957581548190765889">"Silenci\ntotal"</string>
<string name="interruption_level_priority_twoline" msgid="1564715335217164124">"Només\ninterr. prior."</string>
<string name="interruption_level_alarms_twoline" msgid="3266909566410106146">"Només\nalarmes"</string>
<string name="keyguard_indication_charging_time" msgid="1757251776872835768">"Carregant (<xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g> per completar la càrrega)"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher" msgid="7305948938141024937">"Canvia d\'usuari"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher_with_current" msgid="8434880595284601601">"Canvia l\'usuari. Usuari actual: <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_inactive" msgid="1424081831468083402">"Usuari actual: <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_quick_contact" msgid="3020367729287990475">"Mostra el perfil"</string>
<string name="user_add_user" msgid="5110251524486079492">"Afegeix un usuari"</string>
<string name="user_new_user_name" msgid="426540612051178753">"Usuari nou"</string>
<string name="guest_nickname" msgid="8059989128963789678">"Convidat"</string>
<string name="guest_new_guest" msgid="600537543078847803">"Afegeix un convidat"</string>
<string name="guest_exit_guest" msgid="7187359342030096885">"Suprimeix l\'usuari"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_title" msgid="8480693520521766688">"Vols suprimir el convidat?"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_message" msgid="4155503224769676625">"Totes les aplicacions i les dades d\'aquesta sessió se suprimiran."</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_remove" msgid="7402231963862520531">"Suprimeix"</string>
<string name="guest_wipe_session_title" msgid="6419439912885956132">"Benvingut de nou, convidat."</string>
<string name="guest_wipe_session_message" msgid="8476238178270112811">"Vols continuar amb la sessió?"</string>
<string name="guest_wipe_session_wipe" msgid="5065558566939858884">"Torna a començar"</string>
<string name="guest_wipe_session_dontwipe" msgid="1401113462524894716">"Sí, continua"</string>
<string name="guest_notification_title" msgid="1585278533840603063">"Usuari convidat"</string>
<string name="guest_notification_text" msgid="335747957734796689">"Per suprimir aplicacions i dades, elimina l\'usuari convidat"</string>
<string name="guest_notification_remove_action" msgid="8820670703892101990">"SUPRIMEIX EL CONVIDAT"</string>
<string name="user_add_user_title" msgid="4553596395824132638">"Vols afegir un usuari nou?"</string>
<string name="user_add_user_message_short" msgid="2161624834066214559">"Quan s\'afegeix un usuari nou, aquest usuari ha de configurar-se l\'espai.\n\nQualsevol usuari pot actualitzar les aplicacions de la resta d\'usuaris."</string>
<string name="battery_saver_notification_title" msgid="237918726750955859">"Estalvi de bateria activada"</string>
<string name="battery_saver_notification_text" msgid="820318788126672692">"Redueix el rendiment i l\'ús de les dades en segon pla."</string>
<string name="battery_saver_notification_action_text" msgid="109158658238110382">"Desactiva l\'estalvi de bateria"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="1135169301897151909">"Contingut amagat"</string>
<string name="media_projection_dialog_text" msgid="3071431025448218928">"<xliff:g id="APP_SEEKING_PERMISSION">%s</xliff:g> començarà a enregistrar tot el que es mostri a la pantalla."</string>
<string name="media_projection_remember_text" msgid="3103510882172746752">"No ho tornis a mostrar"</string>
<string name="clear_all_notifications_text" msgid="814192889771462828">"Esborra-ho tot"</string>
<string name="media_projection_action_text" msgid="8470872969457985954">"Comença ara"</string>
<string name="empty_shade_text" msgid="708135716272867002">"Cap notificació"</string>
<string name="device_owned_footer" msgid="3802752663326030053">"És possible que el dispositiu estigui supervisat."</string>
<string name="profile_owned_footer" msgid="8021888108553696069">"El perfil es pot supervisar"</string>
<string name="vpn_footer" msgid="2388611096129106812">"És possible que la xarxa estigui supervisada."</string>
<string name="monitoring_title_device_owned" msgid="7121079311903859610">"Supervisió del dispositiu"</string>
<string name="monitoring_title_profile_owned" msgid="6790109874733501487">"Supervisió del perfil"</string>
<string name="monitoring_title" msgid="169206259253048106">"Supervisió de la xarxa"</string>
<string name="disable_vpn" msgid="4435534311510272506">"Desactiva la VPN"</string>
<string name="disconnect_vpn" msgid="1324915059568548655">"Desconnecta la VPN"</string>
<string name="monitoring_description_device_owned" msgid="5780988291898461883">"Administrador del dispositiu: <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nL\'administrador pot supervisar i gestionar la configuració, l\'accés corporatiu, les aplicacions i les dades associades amb aquest dispositiu, inclosa la informació d\'ubicació. Per obtenir més informació, contacta amb l\'administrador."</string>
<string name="monitoring_description_vpn" msgid="4445150119515393526">"Has donat permís a una aplicació per configurar una connexió VPN.\n\nAquesta aplicació pot supervisar el dispositiu i l\'activitat a la xarxa, com ara els correus electrònics, les aplicacions i els llocs web."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_device_owned" msgid="3090670777499161246">"Administrador del dispositiu: <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nL\'administrador pot supervisar i gestionar el següent: configuració, accés corporatiu, aplicacions i dades associades amb aquest dispositiu, inclosa la seva informació d\'ubicació.\n\nEstàs connectat a una VPN, que pot supervisar l\'activitat de la xarxa, com ara els correus, les aplicacions i els llocs web.\n\nPer obtenir més informació, contacta amb l\'administrador."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_profile_owned" msgid="2054949132145039290">"<xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> gestiona el perfil de Work.\n\nL\'administrador pot supervisar l\'activitat a la xarxa, com ara els correus electrònics, les aplicacions i els llocs web.\n\nPer obtenir més informació, contacta amb l\'administrador.\n\nA més, estàs connectat a una VPN, que pot supervisar l\'activitat a la xarxa."</string>
<string name="legacy_vpn_name" msgid="6604123105765737830">"VPN"</string>
<string name="monitoring_description_app" msgid="6259179342284742878">"Estàs connectat a <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>, que pot supervisar la teva activitat a la xarxa, com ara els correus electrònics, les aplicacions i els llocs web."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal" msgid="484599052118316268">"Estàs connectat a <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>, que pot supervisar la teva activitat personal a la xarxa, com ara els correus electrònics, les aplicacions i els llocs web."</string>
<string name="monitoring_description_app_work" msgid="1754325860918060897">"<xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> gestiona el teu perfil professional. Aquest perfil està connectat a <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>, que pot supervisar la teva activitat professional a la xarxa, com ara els correus electrònics, les aplicacions i els llocs web.\n\nPer obtenir més informació, contacta amb l\'administrador."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal_work" msgid="4946600443852045903">"<xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> gestiona el teu perfil professional. Aquest perfil està connectat a <xliff:g id="APPLICATION_WORK">%2$s</xliff:g>, que pot supervisar la teva activitat professional a la xarxa, com ara els correus electrònics, les aplicacions i els llocs web.\n\nA més, estàs connectat a <xliff:g id="APPLICATION_PERSONAL">%3$s</xliff:g>, que també pot supervisar la teva activitat personal a la xarxa."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_app_device_owned" msgid="4970443827043261703">"<xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> gestiona el dispositiu.\n\nL\'administrador pot supervisar i gestionar el següent: configuració, accés corporatiu, aplicacions i dades associades amb el dispositiu, inclosa la informació d\'ubicació.\n\nEstàs connectat a <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>, que pot supervisar l\'activitat a la xarxa, com ara els correus, les aplicacions i els llocs web.\n\nPer obtenir més informació, contacta amb l\'administrador."</string>
<string name="keyguard_indication_trust_disabled" msgid="7412534203633528135">"El dispositiu continuarà bloquejat fins que no el desbloquegis manualment."</string>
<string name="hidden_notifications_title" msgid="7139628534207443290">"Obtén notificacions més ràpidament"</string>
<string name="hidden_notifications_text" msgid="2326409389088668981">"Mostra-les abans de desbloquejar"</string>
<string name="hidden_notifications_cancel" msgid="3690709735122344913">"No"</string>
<string name="hidden_notifications_setup" msgid="41079514801976810">"Configura"</string>
<string name="notification_expand_button_text" msgid="1037425494153780718">"Mostra-les totes"</string>
<string name="notification_collapse_button_text" msgid="6883253262134328057">"Amaga-les totes"</string>
<string name="zen_mode_and_condition" msgid="4462471036429759903">"<xliff:g id="ZEN_MODE">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="EXIT_CONDITION">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="volume_zen_end_now" msgid="3179845345429841822">"Finalitza ara"</string>
<string name="accessibility_volume_expand" msgid="5946812790999244205">"Amplia"</string>
<string name="accessibility_volume_collapse" msgid="3609549593031810875">"Replega"</string>
<string name="screen_pinning_title" msgid="3273740381976175811">"La pantalla està fixada"</string>
<string name="screen_pinning_description" msgid="1346522416878235405">"Continuarà a la visualització fins que n\'anul·lis la fixació. Per fer-ho, toca i mantén premuts els botons Enrere i Visió general a la vegada."</string>
<string name="screen_pinning_description_accessible" msgid="8518446209564202557">"Continuarà a la visualització fins que n\'anul·lis la fixació. Per fer-ho, toca i mantén premut el botó Visió general."</string>
<string name="screen_pinning_positive" msgid="3783985798366751226">"D\'acord"</string>
<string name="screen_pinning_negative" msgid="3741602308343880268">"No, gràcies"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_title" msgid="748792586749897883">"Vols amagar <xliff:g id="TILE_LABEL">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_message" msgid="2235970126803317374">"Tornarà a mostrar-se la propera vegada que l\'activis a la configuració."</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_button" msgid="2660339101868367515">"Amaga"</string>
<string name="volumeui_prompt_message" msgid="918680947433389110">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> vol passar a ser el diàleg del volum."</string>
<string name="volumeui_prompt_allow" msgid="7954396902482228786">"Permet"</string>
<string name="volumeui_prompt_deny" msgid="5720663643411696731">"Denega"</string>
<string name="volumeui_notification_title" msgid="4906770126345910955">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> és el diàleg de volum"</string>
<string name="volumeui_notification_text" msgid="1826889705095768656">"Toca per restaurar l\'original."</string>
<string name="managed_profile_foreground_toast" msgid="5421487114739245972">"Estàs utilitzant el perfil professional"</string>
<string name="system_ui_tuner" msgid="3442596010150119600">"Configurador de la IU del sistema"</string>
<string name="show_battery_percentage" msgid="5444136600512968798">"Mostra el percentatge de la bateria inserit"</string>
<string name="show_battery_percentage_summary" msgid="3215025775576786037">"Mostra el percentatge del nivell de bateria dins de la icona de la barra d\'estat quan no s\'estigui carregant"</string>
<string name="quick_settings" msgid="10042998191725428">"Configuració ràpida"</string>
<string name="status_bar" msgid="4877645476959324760">"Barra d\'estat"</string>
<string name="demo_mode" msgid="2389163018533514619">"Mode de demostració"</string>
<string name="enable_demo_mode" msgid="4844205668718636518">"Activa el mode de demostració"</string>
<string name="show_demo_mode" msgid="2018336697782464029">"Mostra el mode de demostració"</string>
<string name="status_bar_ethernet" msgid="5044290963549500128">"Ethernet"</string>
<string name="status_bar_alarm" msgid="8536256753575881818">"Alarma"</string>
<string name="status_bar_work" msgid="6022553324802866373">"Perfil professional"</string>
<string name="status_bar_airplane" msgid="7057575501472249002">"Mode d\'avió"</string>
<string name="add_tile" msgid="2995389510240786221">"Afegeix un mosaic"</string>
<string name="broadcast_tile" msgid="3894036511763289383">"Mosaic d\'emissió"</string>
<string name="zen_alarm_warning_indef" msgid="3482966345578319605">"Si no desactives aquesta opció abans, <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> no sentiràs la pròxima alarma"</string>
<string name="zen_alarm_warning" msgid="444533119582244293">"<xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> no sentiràs la pròxima alarma"</string>
<string name="alarm_template" msgid="3980063409350522735">"Hora: <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="alarm_template_far" msgid="4242179982586714810">"Dia: <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_detail" msgid="2579369091672902101">"Configuració ràpida, <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_status_bar_hotspot" msgid="4099381329956402865">"Zona Wi-Fi"</string>
<string name="accessibility_managed_profile" msgid="6613641363112584120">"Perfil professional"</string>
</resources>